9 mm he van Sparta had geen waarde HCC YOOR 34ste KEER NAAR TITEL Promotiewedstrijden waarschijnlijk tegen Giants Diemen GABI MINNEBOD IN DEMARRAGE ONSTUITBAAR Tennistitel voor De Metselaars Start van strijd om Gerrit Visser-bokaal Fortima weerstond Go Ahead, 3-3 Kleine zege van Overmaas op Zwart Wit: 2-1 BRAM BREUR IMPONEERDE IN STRIJEN NEPTUNÜS KON NEDERLAAG AFWENDEN Honkbaltiitslagen INZINKING VAN RUDI DOM WAS ZATERDAG FATAAL FEIJENOORD ONVERWACHT KAMPIOEN HAARLEM NICOLS BEHIELD VOORSPRONG VAN 4 PUNTEN EEN UITLOOPPOGING van Bos man, Voogt, Wim Liebrechts en Zoons in de fonde van Schiedam had geen succes. (Van onze cricketmedewerker) inflllïl AMSTERDAM, zondag. Het eerste elftal van de „grote" Haagse WtlWiiifll heeft dit weekeinde met een forse zege op stadgenoot Quick en een overwinning op het Amsterdamse ACC voor de 34ste maal in haar 90-jarig bestaan beslag op de crickettitel gelegd. De „Haagse" dankte dit kam pioenschap aan aanvoerder Ernst Vrlens, die ook nu weer belde malen zijn grote klasse toonde. HU eiste zaterdag tegen Quick vier wickets ten koste van slechts elf runs op en trad zondag met de schitterende cijfers van 7 voor 44 aïs de grote man naar voren. De score tegen Quick was: HCC 173 all out, Quick 89 all out. Voor HCC Z Gfbaan de papieren na een nederlaag tegen HBS en de fel bevochten zege van het Amsterdamse VRA op Quick sLeohft. VRA, dat zater dag dn- HBS haar meerdere moest er kennen, had zondag voor de eerste maal van dit seizoen de beschikking over de gebroeders Frans en Nico' Spite, die Qudek voor 127 aan de kant zetten. Frans zcaigide, samen met Thijs Vermeulen, voor de fel begeerde over winning van VRA; 128 voor 3. Heit Haarlemse Rood Sc Wilt boekte zaterdag in de' halve finale van de knock-out competitie een zege op het Rotterdamse VOC (111—81), doch zon dag hackten de Rotterdammers heit beste van heit spel, wamt nadat VOC door bijdragen van Lindeboom (43) en Waily van Weelde (32) een totaal van 139 geproduceerd had, lieten de Haarlemmers hot voornamelijk op het goede bowlen van Comeiis, die 6 voor Wit voor 121 aan de karnt zat. Topsco rer wend Ludniing, die mat 24 not out bleef. Ln de Haarlemse aanval hadden Onstein (4 voor 62) en Wij kh.tr ij zen (4 voor 16) het meeste succes. Interessant Interessant is de strijd in de eerste klasse B. SSCC boekte met vijf wic kets verschil een. verrassende over winning op de Krekels (102—103 voor 5). Aangeaien het Schiedamse Excel sior een grote overwixmdnig op Sparta boekte, wordt de bovenste piaaits door De Krekels en Excelsior gedeeld. Bloemendaal vendoor zaterdag van Sparta, dat op 202 voor 7 sloot en hierna Bloemend-aal voor 138 aan de kant zette. Zondag bracht Bloemendaal Hermes DVS een fikse nederlaag toe. In de aanval was Thoden van Velzen, die 5 voor 17 nam, de grote man. Na dat Bloemendaal 126 runs geprodu ceerd had, zat Hermes DVS voor 63 aan de kanlt. Rood Wit 2 kwam na een nederlaag tegen Quick Nijmegen nog vender in de narigheid. Quick N 158, Rood Wit 2 93. De standen zijn HCC l 18 43 Excelsior 13 39 HBS 13 38 Krekels 13 39 VOC 13 33 SSCC 12 33 Rood Wft 13 30 Quick N 13 33 Quick H 13 23 Sparta 12 26 ACC M 27 Bloemendaal 13 2a HCC 2 13 22 Hermes DVS 12 23 VRA 12 32 Bood Wit 12 20 (Van onze tennismedewerker) DEN HAAG, zondag Het Haagse De Metselaars heeft de nationale ten nistitel behouden. Zaterdag wonnen Fred Hennes en Marijke Jansen de nog resterende partij in het gemengd dubbelspel met 5-7 6-3 en 7-5 van de Lelmonias-combLnatie Evert Schnei der en Ada Bakker. Deze partij werd op 19 mei uitgesteld omdat Ada Bak ker zich blesseerde. Evert Schneider en Ada Bakker hebben in de derde set de kans op het behalen van .de club- titel uit handen gegeven door bij een voorsprong van 5—4 twee matchpun- ten onbenut te laten. (Ven onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag De serie- wedstrijden voor het lagere voetbal zijn op heit DJS-terrein van start ge- gaan mat de wedstrijden om de Gerrit Visser-bokaal. Na de eerste dag heb ben zich in poule 1 drie clubs met drie punten aan .de kop van de ranglijst geschaard. Dat zijn Coal, DESV en USC. SCR verzamelde een punt, Nep- tunus bieef puntloos. Ia poule 2 kwam SW als enige 40! drie punten. Demos, DJS en VFC volgden de Schiedammers met 2 pun ten op de voet. EDS sluit tie rij mei 1 purtit. ADVERTENTIE De ideale gaine die steunt en corrigeert, maar door het prach tige materiaal elastisch, koel en luchtig in het dragen Is, zo'n gaine koopt U in onze afdeling Corsetterie guldens goedko per dan normaal.. Een prachtige Lycra game voor de dames die een scep-In te licht en een corset te zwaar vinden. Fraai afgewerkte gaine met dub bel verstevigd voor- en achter pand, optllon ritssluiting mee extra haken- en ogen band, in een sublieme pasvorm, koopt U nu voor de helft van de prijs, voor nog géén tientje. Morgenvroeg .om 9 uup'beginc de verkoop van deze steunge vende Lycra gaines, dle.U in het dragen bijna niet voelt/een moderne zomerse foundation, maten"42 t/m 52, in vïïi, voor Oofc majntjiprwrgen jwpenrf G4fn t«f. of tehrlfu but. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zondag Forlu- na. Visarding cn en Go Ahead hebben in een aantrekkelijke wedstrijd, die door 2000 toeschouwers werd bijge woond, de punten gedeeld, 3—3. Tot aan de negende minuut in de tweede helft hadden de Vlaardingens een 20 voorsprong, daarna kwam de voorhoede van Go Ahead pas goed op toeren. Voor Fortuna scoorden Jansse (2x) en Cees Bouman, en voor Go Ahead Van Tilburg, Schneider eo Greving. Uitslagen De uitslagen van de andera vriendschap pelijke wedstrijden zijn: Holland Sport—SC Cambuur 41. SVV— FC Twente 38, HeerenveenHeracles 0— 1, VeendamDOS 1—0, Sllnkwljk—Volen- dam 0—3, NAC—Beerschot 2—0, MVV—FC TUleur 1—0, Baronie—Willem II 1—3. VVV Eindhoven 21. NECAlemannla Aachen 3—2, SC Drente—DOS 1—1, Llrnburglp.Ra cing White 4—2. Roda—Lferse SK 1—4, TOP—FC Den Bosch 2—3, Haarlem—PSV 2-4, EDO-RCH 1—0, Vitesse—Teister 2—3, Wagenta gen—De Oraal scha» 3—2, AZ *67— Transvaal 1—8. SIMON HEEMSKERK moet haastig naar het eerste honk terugkeren om te voorkomen dat hij door Hudson John wordt uitgetikt. (door Hans Reismann) ROTTERDAM, zondag. Sparta's tweede kracht meting tegen Haarlem Nicols was zondagmiddag niet meer dan een prestigeslag. Door de nederlaag (12) van za terdagmiddag konden de Rotterdammers hun hoop op een her nieuwd kampioenschap volledig laten varen, want de Haarlem mers hadden op dat moment met nog vier wedstrijden te spelen een voorsprong van zes punten bereikt. De vraag .bij de tweede wedstrijd was dan ook alleen of de forma tie van coach Ben Tromp 's avonds kon gaan feestvieren. Zo ver heeft Sparta het echter niet laten komen, Tussen de twee bedrijven door liet coach Henk'Hendriks weten dat zijn ploeg per se wilde win nen, ondanks het feit, dat ze niet meer aan een titel dacht. Sparta sloot hel prestigeduel over tuigend in zjjn voordcel af. DankzR Beckers. Simon Arrindell. Witstok. een homerun van Hamilton Richard son (mei werper Hans Corpleyn op het eerste honk) en Harry van de Berg werd het 60 voor de Rotter dammers. Herman Beidschat, de werper van de Nicols. was zaterdagmiddag op Nieuw Vreelust na tien innings het stralende middelpunt van de Haarlemse vreugde. De international had zün grote klasse weer eens bewe zen. Hoewel hij Sparta acht honksla- gen moest toestaan (Rudi Dom kreeg zes honkslagen tegen), bleek Beid schat (728) op de kritieke mo menten van onschatbare waarde. Voor Rudi Dom eindigde de strijd heel wat minder plezierig. Tot en met de negende innrn-gs had Sparta's pL- cher nauwelijks voor zijn gerenom meerde collega behoeven cnd'.r ie doen. Tot dan had hij 31—5 gewor pen. In de noodzakelijk geworden verlenging werd een inzink'05 van de Ro. ter dammer Sparta fataal. Hij gaf driemaal vier wijd, waarna Haarlem Nicols het winnen:1e puruL in de schoot kreeg geworpen dankzij een wilde aangooi van Dom op ach tervan ger Hans Augustinus. Daardoor kon korte slop Leo Kops van-af he-. ds.rde honk gemakkelijk binnenkomen. I2. Coach Hendriks beslocr. de volkomen gedesillusioneerde Dom door Hans Corpele:jn te vervangen. Deze kwam voor de allesbehalve benijdenswaardi ge ta-a-k te staan om .Herman Bedd- schat met drie honken bezet aan de kant te zetten. Het lukte. Beidschat sneuvelde door een vangbal van Ri chardson. hetgeen tevens de derde nul betekende. Onoplettendheid TN de gelijkmakende slagbeurt van -*• het niet zo spectaculaire maar spannende duel kreeg Sparta nog" uit zicht op de gelijkmaker. Deze kans ging echter teloor door onoplettend heid van Hudson John. Na een tik van. Harry van de Berg greep Beidschat eerst mis. De Haar lemmer herstelde zich echter bijtijds en Van de Berg kon nog juist op het eerste honk worden uitgemaakt. Een aangooi van Boudewijn Maat op zijn broer Robert was goed voor de tweede nul. omdat John zich te ver van het twee-de honk had gewaagd. De betekenis van deze blunder kwam pas goed aan het licht, toen Si mon Arrindell onmiddellijk daarna een gave honkslag losliet. De voor Bouts ingezette pimchhitter Theo Wit stok sneuvelde tenslotte op drie slag, waarmee Spart-a's laatste illusie op nieuwe triomfen m rook opging. Hen-k Hendriks schudde even later somber zijn hoofd. „Onbegrijpelijk", zo zei hij. „Op alle onderdelen zijn we beter geweest en dan toch nog verlie zen." Sparta heeft inderdaad volop kansen gehad op een. beter resultaat. Meermalen drongen Rotterdammers in kansrijke posities tot het tweede en derde honk door, maar op de kritieke momenten konden de aanvallers tegen Beidschat geen vuist maken. In negen door de verdedigingen over heerste innings hadden beide kemp hanen slechts eenmaal succes gehad. Haarlem Nicols opende de score in de tweede innings door Robert Maat, die na een tvveehonkslag losgelaten te hebben binnenkwam op een honkslag van achtervanger Kuijer, Sparta antwoordde al in de gelijk makende slagbeurt. Simon Arrindell, die vier wijd had gekregen, snelde over de thuisplaat na een stootslag van Fred Beckers en een onjuiste aangooi van Robert op Boude wijn Maat. 11. Van de gunstige omstan digheden nul uit en twee honken bezet kon Sparte niet profileren. In de resterende periode bleven Beid schat en Dom onbespeelbaar, tot de tiende innings, die van laatstgenoemde net iets te veel vergde. Te laat TTE aanval Sparta kwam wel de vol- gende dag op een nu minder druk Nieuw Vreelust - op dreef, maar toen was het te laat. Verliezende werper Ton Terneuzen (4-52) moest zes runs toestaan. In de eerste innings had hij nog het geluk dat een verre klap van Hudson John net niet over de afrastering verdween en dat een stootslag van Harry van de Berg (er waren twee honken bezet) even bulten het eerste honk draaide, maar in de volgende slagbeurt was het toch raak. Derde horekman Fred Beckers, door een honkslag op de kussens gekomen, profiteerde dankbaar van het feit, dat Haarlems derde honkman Robert Maat een aangooi onjuist verwerkte. 10. In de vierde in-niteg vergrootten de Rotterdammers hun voorsprong tot 3—0. Simon Arrindell (vier wijd) scoorde op een honkslag van Eddy v. d. Berg en Witstok (eveneens vier wijd) kwam binnen na een stootslag van werper Corpleijn. In de gelijkmakende sla-gbeurt van de zevende innings maakte Hamilton R.'chardson, die ook verdedigend voor treffelijk op dreef was zes va-n-g- ba-iien van hem schakelden evenzoveel Haarlemmers, uit aan alle onzeker heid een einde. Hij sloeg de bal mee dogenloos over het hek op 75 meter afstand en van deze enige homerun ui. beide on.mce'/'ngen profiteerde ook Corpleijn (50). In dezelfde in nings word de eindstand van 68 be reikt door een run van Harry v. d. Berg na honkslagen van hemzelf en Simon Arrindell, De aanval van Haarlem Nicols werd door Hans Corpleijn, die uitstekend door het Sparta-veld gesteund werd. volledig in bedwang gehouden: 31 5 'JcrMklarsr Storks 39 16 K.sm Nicols 18 30 .iCK 16 14 18 26 .-ICAW 17 10 O-.'VO 11) 24 Schotsn 18 8 ABC 17 16 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag Overmaas heeft zaterdagmiddag voor ongeveer 2000 toeschouwers een 21 zege be haald op Zwart Wit '28. Overmaas nam in de eerste helft door doelpunten van middenivoor Jan Rooymans een 2—0 voorsprong en de verwachting was dat de nieuwe ploeg van de gr oen-witten mat de routiniers Krcijermaat en De Kreek na de rust wel zou doordrukken, maar dat ge beurde niet. Na een combinatie tussen Dentro en De Jonge verklei rade rechtsbuiten Harry Baan de achterstand van Zwart' Wit tot 1—2 en de zaterdagvoetballers kwamen mat een kopbal van Klaassen tegen de lat nog dicht bü de gelijkma ker. Overmaas speelt dinsdagavond om half zeven op eigen veld tegen SW. Zwant Wi-t zet zijn oefenprogramma zaterdag voort met een wedstrijd te- gon ONA ln Gouda. DE H0NK8ALPL0EG van feilen- oord die kampioen werd van de eerste klasse B er» nu via promo tiewedstrijden moet proberen om een plaats in de hoofdklasse te bereiken. WIELRENNEN (Van onze sportredac'ie) STRIJEN, zon dag Op im ponerende wQze heeft Bram Brcur uit Nieuwe Tojigc zaterdagmiddag in Strijen zijn zevende zege behaald. In een lange spurt liet hy zün vier me devluchters, t.w. Buys, Bakker, Rudte Liebrechts en Lellaert, volkomen kansloos. Nadai Van Donik. Ketttenis en Van Hemsrt warsm binnenge-konte-n won Slings uit Atbiasserdam de spurt van het peloton van dertien renners, dat met 35 sec, achterstand op de winnaar arriveerde. Bij de ra! eu walingen was Siem Wiel- lïDUW&r voor ds dorde maal he: snel ste. De 18-jariga Sxrunslsdijker vsr- slosg im de sprira: zes medevluchters, van wis Jaap Schelling ui,t het nabu rige VGravend'tel als grote favoriet gy)± Uitslag amateurs: i. B. B-reur (Nieuwe Tonge) 109 krn ln 2.18.32. 2. J.. Buys (Zwa nenburg).. 3 N. Bakker Wieiringerworf4. ft Liebrechts (VlaardinKen). 5. G>. Lellaert (Helvoirt). 6. op 29 see. P. v. d. Donk (Ros mallen) „7. op 28 sec. P. KetterU j(Dw Haaf), 8. G. v. Hamert (Werkendam) 9. op 35 sec. B. SUnzs (Ajlblaeserdam). 10. H. Verbeek (Poeldijk, ia. c. Willemse (Hoge Zwatuwe). 12. A, Naaktgeboren V-Graven- deel). 19. A v. Haren f's-G-navendeel). 14. S. v. d. Burg Berkel)IS. C Svrlnke!.' (Goriic) 16. J. v. Driol (Werkendam). 17. B Koscncn (Doedrecht). 18. J. v_ Veen (Werkendam). 19. M. v. d. Klooster 1 RMeni' M. tt. Stander 'Oude Ton.ge. Nieuwelingen: 1. S. Wielhouwcr (Som- mo'sdljk) 60 km In 1J23.93. 2. H. Rietkerkvn (Schiedam). 3. M, v, Laarhoveej (Haaireu). 4 J Schelling 's-GravendceU5. C. Pij nenburg (Helvcirt). 9. M. Verbeek (poel dijk) 7 A, v. dt Hoek (R^dam). 8. op 20 sec. R. Zuliand (Den Haag). 8. R. Visser (R'dam). 10. H. v. Giroezen (Made). 11. Th. v d, Lelst (RVJam). ie. A. v. d. Hoek (Dlrks'and). 13. B>. Versteeg (Werkendam). 14. A. Th eis ens (R'dam). 16. A. Tukker (Am side). (Van onze honkbalmedewerker) ROTTERDAM, zondag. Zondagavond vierden de honkballers van Feijenoord uitgebreid feest. Een beetje onverwacht werden zij nu reeds kampioen in de eerste klasse. Zelf wonnen de Rotterdam mers zondagmorgen met 41 van Schiedam, terwijl 's middags be kend werd dat concurrent Celeritas met 2—-7 van Onze Gezellen had verloren. Feijenoord moet nu aan het einde van de competitie ln twee wedstrijden tegen de kampioen van de eerste klasse A proheren de hoofdklasse tc bereiken. Die andere kampioen wordt zeer waarschijnlijk Giants Diemen uit Amsterdam. Feijenoord verscheen tegen Schie dam met een enigszins gewijzigd team. Zo speelde de jeugdige Robby Van Nugteiren op het derde honk in de aanvangsopstelling. In dc derde slag beurt liep Feijenoord naar een 20 voorsprong. Marcel de Bruyn (honk slag) en Huub Kohl (wijd) scoorden op een tweehorakslag van Harry Blij den. Joop Lupkcr verkleinde voor Schiedam de achterstand tot 21, maar in de vijfde sla-gbeurt werd het 31 dank zij Huub Kohl, die opnieuw scoorde op een honkslag van Harry Blijden. In de achtste siagbeurt, ten slotte. bepaalde Irven Simmons de eindstand op 41. Marcel de Bruyn wierp voor Feijenocud de cijfer 9—0—4. Giants Dlcmcn 10 18 Feijenoord 12 22 Ajax 10 14 HSC Tilburg 13 19 Volewückers 11 12 Celeritas H 15 RAP 10 10 Terrasvogels 13 12 HCTIW 11 10 HHC 12 10 APO 9 8 Onze Gezellen 12 Th amen 11 6 PSV 13 UW 10 4 Schiedam 12 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zondag. Met een flitsende demarrage vijf ron den voor het einde die de overige vijf renners van de kopgroep volkomen, verraste, heeft de 23-jarige Gabi Minneboo zaterdag de ronde van Scniedam in zijn voordeel beslist. Het was zijn tweede achtereenvolgende zege in deze ronde. „Demarreren was voor mij de enige mogelijkheid", zei Minneboo na afloop, „In de eindsprint had Ik geen schijn van kans gehad". De 24e ronde van Sohiedam, dóe in het kader van de vakan tieleestweek door de R.C. Schiedam was georgani seerd, was een slijtageslag. Van de 92 gestarte amaiteurreraraers bereikten er slechts 20 de eindstreep, terwijl er on der hen nog enkelen, waren, die een ronde achterstand hadden. Gabi Minneboo had het grootste ge deelte van de strijd onopvallend in het peteton op zijn. kans gewacht. Hij had' gezien hoe de ijverige 19-jarige Ar nold Voogt uit Sc'aeitpomeel met iede re uit loop poging meesprong, maar kort voor hel eirade van de ongeveer honderd kilometer race uitgeput te rugviel. Toen pas vond Minneboo de gele genheid gunstig ora zich in de voorste gelederen te'"lonen en samen met vijf andere renners, onder wie Frank Ou- werkerk, Wim Liebrechts en Jan Hor dijk een kopgroep te gaa-n vormen. Tien ronden voor de eindstreep had dit zestal reeds een ruime voorsprong op de tweede groep die meestal werd aangevoerd door de Vlaardinger Wim Liebrechts. Gabi Minneboo. die dit seizoen al leen no-g maar de selectiewedstrijden in Zarudvoort had gewonnen, toonde zich van dit groepje de slimste renner. Hij maakte zich vijf «ronden voor de finish in één van de bochten behendig los van de kopgroep en zegevierde met zestien seconden voorsprong. De uitslag was: 1. Minneboo in 3.24.83: 2. Hordijk op IS sec; 3. Aoldorshof op £3 sec: - 4 Ouwerkcrk; 5. Liebrechts; 6. Hoek: 7. Zoons; 8. Brarvenbier; 9. Van Leeuwen: l<j. Leglerse; II. Van der Lugt; IC. Voogt; 13, Van. jjnmorse-e-l; 14. Bosnian en 15. Berk hout. Arnold Voost (Schertpenzeel) wön de leid. ereprijs. (Van onze honkbalmedcwerker) ROTTERDAM, zondag De bijna drie uur durende „derby" Nepttmus Euro Stars braeht geen honkbal van klasse, maar wel hoogspanning en een sensationeel slot. Het zag er namelijk naar uit dat Euro Stars Neptunus dc eerste nederlaag in dit seizoen zou gaan toebrengen. Bij het ingaan van de laatste slag beurt keek Noptimus tegen een 54 achterstand aan. Met het derde en tweede honk bezet en reeds twee man uit liet Leen Sta-ub echter de bevrij dende honkslag van zijn hout komen, waardoor Neptunus een zwaar be vochten 65 overwinning kon note ren. Neptunus had een sterke start. Door honkslagen van Henny Louwe, John de Bruin en Dolf Hof werd het al in de eerste slagbeurt 30. Euro Stars verkleinde die achterstand al meteen tot 32 door punten van Piet Klaver- dijk en John Gravendijk, maar Neptu nus zorgde c-en slagbeurt later voor de stand 42. Bij Euro Stars had inmid dels John Gravendijk ais werper de taak van Jan Tilmans overgenomen en hij zou la-nge tijd de aanval van Neptunus afstoppen. In dc zesde slag beurt kwam Euro Stars naast Neptu nus door honkslagen van Ton van Blad el en Piet Kla verdijk en een prachtige driehonkslag van John Gra vendijk. Een siagbeurt later kwam Euro Stars zelfs met 54 voor via Theo Zwitser. Het aanvallende betere Neptunus greep in de slotfase toch nog de overwinning en hield daarmee fraaie uitzichten op het kampioen schap. Voor Neptunus wierp Karei Bode 619 voor Euro Stars Jan Tilmams/John. Gravendijk 4—8—11. Neptunus 11 22 DVH 13 24 VUC t) 18 HVH 11 22 Euro Stars 12 14 VFC 13 14 La :iV:k war tiert 13 12 TYBB 12 12 Blauw Wit 11 10 NADO V 13 10 Bloemendoal 12 8 Libanon 11 8 DSS 14 8 Ripperda 12 S DHS 12 '1 Vodo 13 2 Hoofd Klas:, Schoten—HCK 1—6. HCK— Schoten 2—0. HCAW—Sterks 714. Sparta —Haarlem Nicols 12. QVVOABC 3—t. HCAW—Storks 84, SpartaHaarlem Ni cols 6-0, OVVO-ABC 3—0. u: Oze Gezellen—Celeritas 7—(2, Felfenocrd —Schiedam 4-4 (Feijen. kamp.), PSV—Ter rnsvogels 2—1, HSC Tilburg—HHC 10-0. Tweede klas B: Blauw Wit—LaOckwartier 0—2, Neptunus—Euro Stars 65, VUC— DHS 3—1, DSS—Bioemendaa.1 l-O. Derde klas D: DVHRipperda 5—0, Vodv HVH 0—li (Vodo degr.), VFC—TYBB 2 1Z, Nado V—Libanon 6D. Res, eerste klas: Sparta 2—Ajax 2 8—2, SC Haarlem 2—OWO 2 1—12 (SC Haarlem Res. tweede klas B: Onze Gezellen 2— Storks 2 4—2, Feijenoord 2Schiedam 2 151, Euro Stars 2Neptunus 2 25. RAYON ROTTERDAM Res, eerste klas; Nado V 2—Feüenoord 3 0—10 (Feljcn, kamp.), The Hawks 2—Spar ta 4 2—12, DHS 2—Bum Stars 3 12—9. Res. tweede klas A: DCS '32 2—Euro Stars 4 (Euro Stars nlet o peek. I, Feijenoord 4—SCR 2 11—6, CW 2—Schie dam 4 7—23. VFC 2—Neptunus 3 4—10: B: Gouda 2—Left Riparains 2 6—4, Nado V 3 —DCS '32 3 12—<2, Sparta 5—Libanon 2 7—2. 12 augustus 196Ê

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1