■3? <9*69? ROTTERDAMS DAGBOEK De RET en het kaartenprobleem 7. -m:- CHIO weer beter dan vorig jaar ]9S ROTTERDAM RIJNMOND Sparta mag niet verslappen 2333333 vrijdag. On danks Sparta's vr$ hopeloze achter- s and op Haarlem Nicols doen de Spartanen er goed aan zaterdagmid dag de uitwedstrijd tegen ABC te winnen. Haarlem Nicols krijgt het na melijk niet gemakkelijk tegen HCAW. Rob Hoffman zal ongetwijfeld juist in Haarlem willen bewijzen dat hij nog steeds Nederlands sterkste werper is.. Zondag begint Schulp we gserie LPG-tanker te water in Zaltbommel -gg^rr Sportprogramma Hippisch festijn in Kralingen GIGANTISCHE SCHROEF VOOR TANKER Ka mpioenscliap handboogschielen voor bejaarden in Enersiehal Vragen ir. Van Rossimi (sgp) over Sebekle- Rijnverbiiiding Oud hout voor nieuw werk Hoffelijkheid Lips voorzag bouv mammoettankers pag. 4 - yrijüag 16 augCistus 1968 SPARTA-PLOEG NOG NIET BEKEND (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Sparta's trainer Wiel Coerver, tot voor kort optimistisch en boordevol enthousiasme, loopt enkele dagen voor de start van de voetbalcompetitie met een bezorgd gezicht rond. Enkeie spelers hebben aan de wat te lange reeks van oefenwedstrij den blessures overgehouden, enkele anderen zijn nog niet in vorm en aanvoerder Hans Eijkenbroek ligt al een paar dagen met griep op bed. Feyenoord.' Pieters Graafland, Romeijn, Israël, Laseroms, Veld hoen: Boskamp en Jansen; Samardzic, Kinavall, Va» Han gora, Wery. Sparta: elftal nog niet samen gesteld. SVV: v.d. Roer; Van, Beek, War naar, Nels; v.d. Korpv.t,Van Leeuwen; Pansier en. Van Beue ren; Van Mee ter en, Koudijzer, v.dMeer. Excelsior: Geilman; G. den Butter, Tettero, Kort, Kleingeld; Libregts en v.d. Heijden; Blok, 'Kwakkernaat, Jacobs, Bassant. Hermes DVS: Ruts; Monster, v.d. Birg, Rijke, Van Baarle; Born en Floes: Stuivenberg. Van Koe- ten. Klein, Teuling. (Van onze honkbalmedewerker) Feijenoord kan zaterdagmiddag ont spannen Terrasvogels tegemoet tre den. De gedachten van de Feijenoor- ders zijn nu al volledig geconcen treerd op de komende promotie-wed strijden. Neptunus speelt zondag uit tegen DHS. Mocht VUC een puntje verspe len en wint Nëptunus dan zijn de drietande.rs kampioen. DHS zal overi gens voor felle tegenstand zorgen, want verlies betekent degradatie voor de Schiedammers. Zondagmiddag staat ook de wedstrijd Euro Stars— Blauw Wit op het programma; een wedstrijd die niet meer van belang is voor het com petitie-verloop. Zondag - aanvang twaalf uur - speelt het eerste honkbalteam van Feijenoord een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Amerikaanse le~ gerieam Wiesbaden Flyers. Dit negen tal - dat onlangs nog als oefenpartner ran het Nederlands honkbalteam op trad - is van vrijdagavond tot en met zondag te gast bij Feijenoord.' De wedstrijd wordt óp Varkenoord ge speeld. De entree bedraagt 50 cent Kinderen t/m 13 jaar 25 cent. 1ADVBRTENT1E) Originele archltectentuile, van fijne Terlenka, 'de magnifieke vitrage, dfe toegepast ymrdt la luxe,restaurants en bungalows... hangen straks .ook voor Uw ra men. ArchitectentuHa als vitrage of als decoratieve afscheiding tus sen 2' kamers, met loodbarid, maar liefst 200 en 240 cm hoog, een vitrage, die 't helemaal heeft per meter voor nog géén vier gulden. .séê1. architecten tulle 200 en 240 cm hoog met loodbarid Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van dit extra hoge architectentul Ie niet Jood band, fn twee dessins, 200 en 240 cm hoog, per meter, Vrijdagavond tot 9 uur open Ook mnndtgmargen geopend g«n ttl,, of schrift* 5«t, Coerver gaat zwaar gebukt onder deze tegenslagen. Hij beseft dat een goede start uitent belangrijk is voor Sparta. De resultaten van de eerste vier wedstrijden kunnen bepalend zijn voor het al of niet slagen van het sei zoen. Naar het zich laat aanzien zal Ben Bosroa zondag tegen NEC nog niet kunnen spelen. Ook Heijerman en Ter Horst hebben nog Last van hun blessu res, maar waarschijnlijk kunnen zij nog wél bijtijds opgelapt worden. En Sparta vertrouwt erop dat ook Hans Eijkenibroek voor het weekend weer hersteld zal zijn. Coerver maakt mor genochtend de balans op en stelt dan zijn elftal samen. Bij Feijenoord houdt men er reke ning mee dat de strijd met Ajax zich verder zal toespitsen. Iedere punt wordt dus belangrijk. Uit het passeren van Mouljjn blijkt dat het drieman schap Brox-Peeters-Kerkum ditmaal geen enkel risico neemt. Iedere wed strijd wordt apart bekeken en bij de samenstelling va>n het elftal wordt re kening gehouden met de omstandighe den waaronder de wedstrijd moet worden gespeeld. Uit de opstelling van deze week kan men afleiden dat Feijenoord in Maastricht tegen MW in een 4-3-3 formatie gaat spelen. Boskamp en Jansen zullen op het middenveld steun krijgen van Wim van Banegem, maar de laatste heeft zoveel aanvalsdrift dal hij ook nog wel eens in de sprits zal opduiken om een kans te wagen. Vorig jasr won Feijenoord tamelyk gemakkelijk in Maastricht. Volgens de berichten uit Limburg heeft MW nu echter aan zienlijk aan kracht gewonnen. SW's trainer Rinus Go sens ver wacht dat zijn ploeg het dit jaar beter zal doen dan het vorige seizoen. De Schiedammers zijn erg gelukkig met Aad Koudyzer, De van Xerxes/DHC overgenomen linksbuiten Van der Meer heeft zich goed aangepast. Ng de 3—8 nederlaag tegen FC Twente maakt Gosens zich wel wat zorgen over de defensie en daarom heeft hij besloten om zondag tegen Helmond Sport met een „Ausputzer" te gaan spelen. „Onze verdediging moet eerst weer wat zelfvertrouwen krijgen" zegt hij. „Daarna kunnen we wellicht weer overschakelen op het 424 sy steem". Ondankbaar Bob Janfie heeft de laatste weken zijn uiterste best gedaan om het opti misme van de Excelslor-supportcrs wat te temperen. Het is voor een trai ner erg ondankbaar om met een als favoriet gedoodverfde ploeg aan de competitie te moeten beginnen. Daar om kwam de grote nederlaag tegen Ajax wel in Janse's kraam te paB. De ploeg van Excelsior die zondag op Woudesteln tegen Baronie start is gelijk aan die, waarmee afgelopen za terdag in de tweede helft tegen Ajax werd gespeeld. Ook Hermes DVS hoopt het komend jaar een rol van betekenis te spelen. Rond de kern van oude spelers Rijke, v.d. Burg, Floes, Monster, Van Kooten en Klein zijn enkele nieuwe spelers aangetrokken, Stuivenberg, Born en Teuling. die hun waarde ech ter nog zullen moeten bewijzen. In de uitwedstrijd tegen Gooiland zal dat niet meevallen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Zondag wordt een begin gemaakt met de Schulpwegseric om de Farool-beker. Er wordt In twee poules gespeeld. Het programma ziet er als volgt uit; le afdeling 9.30 BolnesBelvedère, 10.45 HSMEgelantier Boys. 12 CW Lombar dijen, 13.45 LMOGroen Witten, 14.30 Zuiderpark-Spartaan '20, 15.45 RDMHillesluis. Vrijgeloot DOK en WCR. 2e afdeling: 9.30 ASB—DRL, 10.45 Groen-WittenVarkenoord, 12 SmeetslandAVO/ZVC, 13.15 Bolnes DOZ, 14.30 TOGZ—CW, 15.45 Hur ricanesKVVB, vrijgeloot Metro en Pantser Boys. De derde serie wordt op zaterdag 24 en zondag 25 augustus voortgezet. Zondag begint ook do strijd om de zilveren gordëhvegbal. De deelnemen de clubs zijn als volgt ingedeeld: pou le 1 Eurosport, Germinal, Swift Boys en DZB. Poule 2 SCO, HWD, Roga en Zwart Wit. Poule 3 Crooswijk, ODI, SFC en NADO/V, Wethouder Lange- rak verricht de opening. Ook op Laag Zestienhoven worden seriewedstryden gehouden, terwijl bij DJS het toernooi om de Gerrit Visser bokaal wordt voortgezet. ROTTERDAM, vrijdag Morgen zal mejuffrouw Pamela Veder bij scheepswerf „De Waai" N.V. te Zalt bommel de tewaterlating verrichten van het m.s. „Cot-al Maeandra", in aanbouw voor Koraal scheepvaart maatschappij N.V. te Curacao. Dit schjp is de eerste zeegaande drukloze LPG-tanker, die de Nederlandse vlag voerend ook op een Neder landse werf gebouwd wordt. De voornaamste gegevens zijn: leng te 103.20 m, beedt 14.80 m, inhoud la- cüngstanks, samen 4550 ml Het schip is bestemd voor propaan, butaan, ammoniak en bepaalde agres sieve chemicaliën; De vloeibare gassen worden onder atmosferische druk ver voerd. In verband met-de minimum transpc-rttemperatuur van 48 graden celsjus, zijn de tanks evenals een groot gedeelte van de scheepsromp van speciaal staal gemaakt. (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper;. Dat kunststof de beste matras- vulling Is, dat merkt U als U een nacht op xo'n heerlijk ge zonde matras hebt geslapen. Twee persoont polyaether matrassen, licht in gewicht eh stofvrij, met fraaie damast over trokken tn de kleuren goud of blaiiw en met een solide door gestikt bovenblad. U koopt ze die gezondheids matrassen, 10 of 12 cm dik, 120x190 cm, voor prljzen-dle dertig gulden lager liggen dan normaal. Polyaelher matraason met doorgestikt bovenblad 10 cm dik 12 cm dik Vrijdagavond om 7 uur begint de verkoop van 2-persoons poly aether matrassen, met blauwe of goudkleurige damast over trokken en met doorgestikt bovenblad, 120x190 cm. en In 2 diktes, voor prijzen die alleen op onze bedden&fdellng mogelijk zijn. Vrijdagavond tot 9 uur open Oofc miïnUagmorgeo geopend CMn «I. of tthrlft, beit» VOETBAL B-eflteïtm Afdeling a fli7 augustus: Fe Ij ern oord—Excelsior; Hter- mes DVS—HVC; Telstar^-Velo xGooiland BUnkwtjk; Holland sport—Haarlem; EDO —ADO: DOS—SVV: RCH—DFC: Fortuna Vl.-Spart HONKBAL Hoofdklasse Haarlem Nicols—HCAW; ABC^Sparta; Storks-—HCK; Schoten—-OVVO. Borate klas A: RAIP—G-iant Dtótmeai: Tha- metv— Ado: Ajax—Vatewljclce»; UW— HCTIW. Eerste klas B: Terrasvogels—-Feijenoord; CeierltasHSC Tilburg; SchiedAm —Onze Gezellen; HHC—PSV HES. -tweede klasse B; Schiedam 2—Onze Rayon Rotterdam Eerste klasse; CW—SCR: SRA.—DOS*32 Tweede klas: DRZ—WOK; BHC—Left Riparians; Z-wijndrechit—*SVO. Rea, eerste klasse: Euro Stars 3r—Schie dam 3: Sparta 4—DHS 2) NADO V a-Th» Hawk* 2. Res. tweede klasse A: DOS'32 5-VFC 2; CWEuro Stens 4; Feijenoord 4Schie dam 4; Neptums 3SCR 2. RCs. tweede klasse B: Libanon 2—Lefit Riparians 2; SC R3DOS'32 3; Gouda 1— NADO V 3. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Groter van omvang dan in de voorafgaande twintig jaren zal het komene (21e) internationale concours hipplque, dat van 28 augustus tot en met 1 septem ber in Kralingcr Hout wordt gehou den, *l)n, want dertien landen, waar ven 12 met een équipe, schreven in. Bjjna tweehonderd paarden zullen in de ring komen, terwijl 120 ruiters en amazones zullen trachten de nodige successen te behalen. Bjj de organisa toren was de vraag gerezen of men de paarden zou sparen voor de Olympi sche Spelen in Mexico of dat een oe fening kort voor dit sportevenement wenselijk zou worden geoordeeld. Uit het feit, dat zoveel deelnemers (sters) naar Rotterdam zullen komen, mag worden afgeleid dat het CHIO een goede naam heeft. De verwachtingen werden ver overtroffen en de komst van twaalf équipes springruiters zal ook do landenwedstrljd op zaterdag 31 augustus aan waarde doen stijgen. Met de Olympische Spelen in het verschiet, het steeds groter aantal concoursen, waaruit een keuze moet worden gemaakt en de hogere finan ciële kosten waren de organisatoren wel wat bezwaard bij de opzet. Het hippische festijen vergt, afgezien van al les wat pro deo geschiedt, toch nog een bedrag van drieëneenhalve ton. Niet alleen ls de belangstelling bij de springruiters zeer groot, maar ook de dressuurwedstrijden zullen veel buitenlandse beoefenaren naar Rotter dam brengen. Zes landen komen.met een team en daaruit kan worden op gemaakt, dat ook de dressuur van jaar tot jaar groeit. In verband daarmee zal een nieuwe piste worden gsbouwcl in een zeer aantrekkelijke omgeving. Ter afwisseling van het wedstrijd- progxamma 2al er dit jaar geen ca- rousselnummer worden gegeven, doch wel komen er nummers, waarin in be perkte mate met een spelelement, ge richt op het paard, die aantrekkelijk zijn. Daartoe behoort ook het optreden van een Engelse militaire band, die in Duitsland is gelegerd. Hoewel in het zeer sterke deelne mersveld zeer bekende ruiters verstek moeten laten gaan in verband met de rel naar México, zullen toch heel veel toprijders in Rotterdam aan de start verschijnen, zodat in elk springnum- mer volop spanning zal zijn. Brazilië, is van de partij met Pessoa aan het hoofd van het team. Duitsland mag dan. Schpidde, Winkler en Schockemöhle thuishouden, het be schikt over voldoende ruiters van kwa liteit om toch een voorname rol te spelen. De Ffansq majoor Lefrant, die hier een. zeer goede naam heeft, komt met de Franse ploeg mee. Engeland verschijnt met eèn aantal jonge rui ters en amazones, die zullen trachten de successènreeks van Albion voort te zetten. Hun beste man is John Kidd. Japan, Portugal en Spanje zullen in het gevecht eén woordje kunnen mee spreken. Een verrassing was het dat ook de Verenigde Staten inschreven. Deze equipe is sterk favoriet voor de strijd in Mexico. Naast Zuid-Afrika en Zweden, dat vroeger altijd bijzon der bekwame ruiters had, komen ten slotte de Nederlandse prominenten naar de Maasstad. Van hen noemen we allereerst Anton Ebben, die naar verwacht wordt, zover hersteld is. dat h(j de Hollandse kleuren kan verdedi gen. Met hem maken Jan Maathuis, Harry Wouters van den Oudenweyer, Josje Ernst en Proetske de Jong-Arts doel uit van de formatie. Bü de dressuur proeven is Engeland, het enige land, dat met de volledige ROTTERDAM, vrüdag. - De Ro'- terdamse handboog-schie' ver ?nigtng „De Romeinen" organiseert zondag a.s. de nationale kampioenschappen handboogschieten voor bejaarden (65 jaar en ouder). De weds'ryden. die Ier gelegenheid van het 59-jarig be staan v_iix de Rotterdamse vereniging worden gehouden en welke onder auspiciën vallen van de Nederlandse bond van handboogschutterfjen, vin den in de Energichat plaais. Het bestuur van „De Romeinen" verwacht zondagmiddag om half een. wanneer de eerste pijlen worden afge vuurd, zo'n 150 êt 170 deelnemers te kunnen begroeten. Elk der oudjes, die in vier leeftijdsgroepen worden inge deeld, zullen 25 pijlen mogen schieten. De winnaars van de klassen komen in een nakamp tegen elkaar uit om el kaar het nationale kampioenschap te betwisten. Voor de eerste drie plaat sen zijn penningen beschikbaar ge steld en voor de vierde plaats een be ker. Voorts zijn er door het bedrijfsle ven nog 70 prijzen geschonken. Het kampioenschap, dal voor de derde maal plaatsvindt (voor de eer ste keer in Rotterdam), vormt een on derdeel van de festiviteiten van de „gouden" vereniging. „De Romeinen" (secr. J. Huyskens, tel. 200157) houdt, voorts op 28 september een receptie en een avond voor de leden en de dag daarop volgt een wedstrijd tegen So- raunes, de negenvoudige kampioen van Nederland. Olympische ploeg naar Nederland komt. Verwacht wordt dat Duitsland de zwaarste concurrent word want de wereldkampioen Josef Neckermann verschijnt ook in de ring. Van de Ne derlanders treden de Rotterdammer Kees Veüenga, nationaal kampioen. Mevr. Schram uit Laren en mevr. Be- nedictus naar voren. De tankers worden al maar gro ter, de scheepsschroeven ook. Lips N.V, in Drunen maakte deze gisteren In de Waalhaven ver scheepte schroef, die een dia meter heeft van 9.20 meter en ruim 52.500 kg weegt. Het vier bladige gevaarte is bestemd voor de 171.000 ton metende tanker 'Good Hope', die In Bremen in aanbouw is. De schroef, één van de grootste ter wereld, maakt de reis naar Bremen met het ms. Perseus. DEN HAAG. vrijdag (ANP). Het Tweede Kamerlid Ir. H. van Rossum (sgp) heeft de ministers van verkeer en. waterstaat en van buitenlandss za ken schriftelijk gevraagd of voor of op 13 mei 1968 een regeling tussen Ne derland en België is getroffen betref fende de verbinding tussen Schelde en Rijn. HJj wil, zo deze vraag ontkennend wordt beantwoord, vernemen op wel ke termijn deze regeling dan tot stand kan komen en of bij de regeling van da waterverdeling ook rekening is ge houden met hetgeen werd overeenge komen met de Belgische regering. „Is er in België een beslissing ge vallen over het tracée van het Belgi sche kanaalgedeelte van de Schelde- Rljnverbinding en, zo ja, wat heeft dit voor consequenties op de kwaliteit van het. water in het kanaalpand ten zuiden van W oensdrecht," aldus ir. Van Rossum, die voorts wil weten of er in overleg met België reeds een tijdschema is opgemaakt inzake de uit te voeren werken van het kanaal en de daarin gelegen kunstwerken. voornamelijk aangewezen op sigaren winkeliers én andere zaken die daar toe geëigend zijn. Andere zaken, su permarkten bijvoorbeeld willen er niet aan. We hebben ook contact ge had met bijvoorbeeld Albert Heijn en V. en D., maar ze voelen er niet voor. Irj de Alexanderpolder zouden er best zes agentschappen bij kunnen, maar waar haal je ze vandaan? ¥"Jl/TET de verkoop van de d'-l RET-kaarten aan de krantenkiosken loopt het nog steeds niet zoals de klan ten van het openbaar vervoerbe- dryf zouden wensen. Mensen die hun tramkaarten aan een kiosk plegen t* kopen stuiten nog wel eens op uct bordje „morgen weer tramkaarten" of „dinsdag weer tramkaarten" of een dergelijke tekst. Volgens mijn informaties neemt do laatste tjjd het aantal klachten over uitverkochte kios ken weer toe. Het tarief (Iet wel het tarief!) voor een rlttenkaart (ik bepaal me nu maar even tot een gewone ritien- kaart) bedraagt ƒ1,50. In de voorver koop kost zo'n kaart 1,25. Een kwar tje voordeel dus. De RET propageert het kopen van kaarten in de voorver koop. Logische gevolgtrekking: dan moeten er ook voldoende verkooppun ten zijn en dan moeten deze verkoop punten ook steeds bevoorraad zijn. Is dat zo? Ik heb mijn licht opgestoken bij een functionaris van de financiële afdeling van de RET. „De bevoorrading van de kiosken", aldus mijn zegsman, „geschiedt door Nljgh en Van Dltmar. Nfjgh en Van Ditmar krijgt van ons voldoende kaarten om de kiosken gedurende een lange periode te kunnen bevoorraden. Als een kiosk ls uitverkocht is dat dus niet de schuld van de RET. Er zijn in het verleden vele klachten geweest. We hebben uitputtende gesprekken gevoerd met Nijgh en Van Ditmar. We hebben zelfs gezegd als er geen verbetering in komt zeggen we het contract met jullie op. Er is toen ver betering in gekomen en we hebben vrijwel geen klachten meer gehad". „We hebben ook, om de klant 1er wille te zijn; in de onmiddellijke om geving van de kiosken zo veel moge lijk agentschappen gevestigd". De RET beschikt thans over 310 agentschappen, voornamelijk sigaren winkeliers en een aantal co-op win kels. „We zijn", aldus de woordvoer der van de RET, „ten aanzien van die agenten bijzonder streng. Zc ir.octen een verklaring met een aantal voor waarden ondertekenen. Primair is, dat er geen koppelver koop mag plaatsvinden, ook niet met indirecte dwang. Bijvoorbeeld niet zeggen tegen Iemand die een kaart komt kopen, dat je geen wisselgeld hebt om zodoende die klant te dwin gen ccn pakje sigaretten te kopen. Ook bordjes met „met gepast geld be talen" zijn verboden. A!s hier klach ten over 2tjn worden die onmiddellijk onderzocht. De verkoop van RET-kaarten In de binnenstad levert geen problemen op. We krijgen dagelijks brlcver. van si garenwinkeliers in de binnenstad die graag agent willen worden". „In grote woonwijken is het niet makkelijk agenten te krijgen. We zijn Oude palen kunnen nog steeds goede diensten bewijzen. Deze exemplaren gaan ds grond ver stevigen op het Clturchillplein in verband met de tunnelwerken die hier worden uitgevoerd. T)E tijd, dat de politie tegenover bui tenlanders wat soepeler optrad dan tegen landgenoten ligt achter ons. Buitenlanders die bijvoorbeeld een parkeerovertreding begaan vinden niet meer achter de ruitenwissers een vriendelijk verzoek in het vervolg el ders te parkeren. Men gaat er bü de politie, naar mijn peuoel terecht, van uit, dat iedere automobilist uit welk land dan ook debetekenis van een toaclitverbodsbord kent en dat hij weet hoe parkeermeters werken. Maar soms ziet de scherpe waarne mer iets van de ouderwetse hoffelijk heid jegens buitenlanders door agen ten. Zo zag ik op de Coolslngel een agent het verkeer stopzetten om een automobilist in een auto met een bui tenlands nummerbord een parkeer- steek te laten maken. DRUflEN, vrijdag (ANP). Naar aanleiding van de berichten, dat cle firmaVerolme de mogelijkheid heeft om thans schepen te gaan bou wen tot 400.000 ton, d.w.z. de grootste ter wereld, deelde de firma Lips hel volgende mede. Sedert geruime tijd heeft Lips d-: bouw van schepen tot 500.0"0 ion zir aankomen. Lips heeft ::ich daaro voorbereid om schroeven voor cHe grootste schepen te kunnen gaan roc ken. Na een intensieve bestudering iï gebleken, dat, het voorlopig niet tp verwachten valt, dal schroeven bovci de 12 m diameter respectievelijk bo ven de 80 ion na ito gewicht nodig rijn. Onlangs is de firma Lips dan ooi: gereedgekomen met: het maken van vormplaatsen voor schroeven tot 12 m. diameter, het creëren van voldoetv de smelt- en gietcapacheit voor giet- gewichten van maximaal 100 ton. een bewerkingsmac'rine voor nsgaten en eventuele spiebanen voor schroeven tot 12 m: een uLramoderne, door haar zelf oni worpen en gzecn'alvueerrie meetapparatuur om schrozven mot een dergel'jke diameter met er:i nauwkeurigheid van 0.1 mm qua bladdikte te meten, een computerpro gramma om deze schroeven te bereke nen, de te verwijderen g'eüoeslag te bepalen en de balancering rekenkun dig uit te voeren. Vanaf de datum van hot bes'ui';, circa twee jaar geleden, zijn de dia meters van de schroeven Intussen van 7 m- reeds gegroeid tot 9,50 m. en zijn de eerste van deze schroeven met de nieuwe bovengenoemde installaties vervaardigd. Lips heeft thans verscheidene schroeven met een diameter van 9,50 m. en een netto gewicht van circa 55 ton in opdracht. Deze schroeven zou den tnet de oude installaties niet eer- maakt kunnen worden. Met belangstelling ziet Lips dan ook de groei van de tankers tegemoet en Lips is gehesl bereid om deze groei te volgen, aldus verklaart cle directie in eep heden gelanceerd communiqué. (ADVERTENTIE) Kunt U zich Uw garderobe In denken zonder jumpers? Da meest practische en tevens 'mo dieuze kleding, voor -alle sei zoenen. En ais extra voordeel deze aan bieding Antron-bouclé pull overs, met de moderne turtle- neck, langa mouwen en In bij zonder geslaagde kleuren. Een pracht kwaliteit uit de se ries van 12.95, Antron-boudé jumpers, een vlotte en behaag lijke pull, zoekt U nu uit voor nog géén acht gulden. antron bouclé Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Antron-bou dé dames-pulloveri, in de maten 42 t/m 48 en In vele modieuze najaarstlnten, Vrijdagavond tot 9 uur open Ook mundizmorgtn gtopend Qiin tel. of tehrlft. but.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1