Anton keerde te Groningen terug in draver stop 795 FILMEN IN HOEKSE WAARD sutïer wollen meisjespuSlovers ÜMuecdez dinsdag en woensdag Steevens was in Ronde te snelste prof Simpelveld SPORT FAVORIETE CHER1E SPENCER KANSLOOS DOOR GALOPPADE Zwem jeugd verraste met zege op Fransen Trio Okkinga in Mom superieur Friedriehs opnieuw wereldkampioen motorcross 500 cc ra ffii HEIHUI stenotypiste Engels PO*3: ©apüu e ADJUNCT-CHEF LICHTDRUKKERIJ Bokser overleden LEEDS UN. AAN TOP MET SCORE VAN 100 PROCENT Y.S. in finale Davis Cup pag. 4 - maandag 19 augustus 1968 (Van onze paardesportmedewerker) DEN HAAG, zondag. De vorig jöar bij de aan- yang van dit seizoen zo succesvolle combinatie Joop Ham-Anton, die de laatste tijd hard op weg was alle populari teit te verliezen, heeft dit weekeinde een opmerkelijke terugkeer ge maakt in. de top van de Nederlandse draverswereld. i° een do0r onweer geteisterd Groninger Stadspark, waarin hij in-de twee beats tellende myi van Groningen in de eerste reeks de gevaar- lijkste tegenstander bleek van de torenhoge favoriet Cherie Spencer. Rees v,<L Lubbe liet zich niet ver rassen. en won in een klometertijd van 1 mm 20 sec. In het tweede heat utgedunde veld veroverde de natio- nale kampioene Cherie Spencer on middellijk de^ leiding voor Coryphee R Toto: w. 4.70: pl. 2.10, 14 20, 2 ZO: gek. 17.20: trio 1386.20. Xelma Kltty-prfjs. 2300 m met autostart: 1. Citte Norton (J. Hof) 1,25,7: 2. Endocita; 3. Ferry. Toto: w. 2.70: pk 1.30. 3.70. 2 30: gek. 10.30; cov. 7.90, Kltty Zora-prijs, 2300 m met autostart: Duindigt In de jeugdprijs op Duindigt snelt Pawnee voorbij Tribo om als eerste de fmish te bereiken. Yellow Six en, Anton waarrnpp 1. Count Scott (P. R. H. Koppejan) 1.24.3: Joop Ham op de loer bleef liggen tot het laatste rechte stuk. Met een ver bluffende snelheid rukte hij op naar de tweede plaats, doch stuitte toen op Cherie Spencer, die nog evenmin het achterste van haar tong had laten zien. In een steeds hoger tempo joeg dit duo voort totdat een galoppade van Cherie Spencer haar niet alleen kans loos maakte, maar ook uitschakelde. Anton won nu gemakkelijk, maar le verde desondanks een van zijn beste prestaties uit zijn carrière door een. kilometertiid van 1.18,4 tè produceren, de baste tijd in dit De uitslagen van. dit weekeinde wa ren: GoodwlQ-prljs, 1840 m: 1. Fos (A. W. Blok) 1.26.3; 2. Grand Prix; 3. Gertlen W S. EVIAN, zondag (ANP). De Ne derlandse zwemploeg onder de acht tien jaar heeft zaterdag en zondag in de Franse plaats Evian een nogal ver rassende overwinning behaald op de Franse ploeg. Het verschil bedroeg overigens slechts eon punt (93—92), nadat de eerste dag met een voor sprong van 5241 voor Nederland was ingegaan. De tilden waren vrij matig. Ook de Haagse zwemmers zwemsters, die rechtstreeks van een trainingskamp in Spanje naar Evain waren gekomen, verkeerden niet in de vorm, die voor topprestaties nodig is. De realtief beste prestatie kwam nog; op naam van de veertienjarige Roger van Hamburg, die de 400 meter wis selslag won an 5.09.1. (Van onze kasmedewerker) rJTildjkM LEEUWARDEN. ItU-lrUkl Het veertiende for- ■mattiotireffen van de kaatsers is zater dag te Morra geëindigd in een duide- lijke itriomf vóór het tinto Okkinga dat in de eindstrijd met 63 van het trio Zylstna won. Te Kimswerd maakte het slechte weer zondag spelen bijna onmogelijk. De Jong, Talsma en V. d. Meeir bleven in de finale het partuur Do Groot met 62 voor. De koningsti tel was voor Van der Meer. 2.70: gek. 8.10: cov. 6fl( Toto: -W. 2 60: pl. 1.30, 1.30, Ito: gek. cov. 3.70. De mijl van Groningen, 1600 m met auto start: le heat: 1. Cherie Spencer (B. Q. J, v. d, Lubbe) 1.20.0: 2. Anton; 3. El Hadie. Toto: w. 2.00; pl. 1.40, 2to. 2.40; Kek. 5 80; cov. 7.60. 2e heat: 1. Anton (J. Ham) 1.18,4; 2. Yel low Six: 3. El Hadie. Toto; w. 3.50; pl. 1.70, 180 2 00; gek. 21 Sö; cov. 4 00, Definitieve uitslag Mijl van Groningen: 1, Anton (J, Ham); 2. Yellow Sie; 3. El Hadie Casindra-prljs, 1800 m met autostart: 1. Bento v. Eiberhof (P. E. Bron) 1.22.1; 2. Dynamiet Hanover: 3, Donna Fex. Toto: w. 3.60; pl. 1.70, 3.20, 2.10; gek. 4 30; cov. 800; trio 78 00. Tourterelle-priJS) 2300 m: 1, Christine Mac (J. P v. Leeuwen) 1.24,5; 2. Freule; 3. FamkE Zora-prijs, 2240 m voor amateurrljders: 1, Captain Williams (D. M. Verwoerd) 1,25.3; 2. Baron Kfnley: 3. DFC Amerone. Toto: w. 2.80; p). 2.00, 2.00. 1.40: gek. 7.60: cov, 8.60, T ot a üsator - omzet157.718.50. Hilversum Hollandse Radlng-prijs, 2000 m: 1. Fury Hollandia IE, de Visser) 127,2; 2. Goldfin- ger: 3. Flying Lady, Toto; w. Ito; pl. 1.70, 2,10, 3.30; kopp. 700; cov. 640; trio 242.70. Prijs van Einde Gooi, 2000 m. le afdeling: 1. Geluksvogel (A. C. Groenewegen 131.1; 2. Frida Magowan; 3. Gre HoUandia. Toto: W. 6.30; pl. 3,30, 3,40; kopp. 8to; cov, 3 90. 2e afdeling: 1. Grietje Petethof (T. H Kooyman) 1.31,6: 2. Gravin Johanna: S. Frelona. Toto. w. 5.70: pl. 1.50, 1.50, 2 30, kopp, 25 80; cov. 2.70. Flovorama-prU», 2020 m: i. Ghia |J. Wa- genaar jr.) 1.28,4: 2, Guy Hanover 2, 3, Dacron Dear. Toto: w. 1.40" pl. 1.10,1J0,1.10: kopp. 2 50: cov. 2 30; trio 7.50. UeJde&loew-prijs, 2400 m: 1, Funny Guy (K. Helda) 1.28,7; 2. Dlta Piuto: 3. Frieda Zële W. Toto; w. 2T0; pl. 120, 1.80; kopp. 6.30; cov. 3 60. Socst-prtjs, 1500 m, le afdeling: 1. Ha- «lewych (M. Vergay) 1 30.4, 2 Heno Victoria. 3. llalla HoUandia. Toto- w. 15 00; pl. 160. 1 60. 1.70; kopp. 12 50; cov. 4 00. 2c afdeling- 1. Haria Buitenzorg (J. Wa genaar jr) 1.34.3: 2. Hilda O: 3. Honey Six. Toto: w. 1.80; pl. 1.70, 180, kopp. 280: cov, 3.50. Franse Kamp-prijs, 2000 m: 1. Donar Scotch (K, Heida) 124.2; 2. Fabiota Spen cer, 3 Eros Hollandia, Toto: w. 6 50: pl 2 70, 3.80. 4 80: kopp, 11.70: COV. 3 21»; trio 032 20. Hom van Bieghel-prijs, 2420 m: 1. Boyke van our Bonnt (B. J. Ooljevaar) 1 28,7. 2 Black HoUandia, 3, Ciscana. Toto: w. 2 30; pl. 1.70, 3 40. kopp. 1200, COV. 6 30. Kocstveerd-prijs, 1600 m: 1 Arlsto Scotch (F. J. Eerenborg) 120.9; 2. Zilvervos; 3. Boy van Quick, Toto: w. 4 80; pl. 4,70. 360, kopp, 19,10: cov. 3.00: trio 120 30. Totalisator-omzet178.574,50. Noordzee-prlJs, 2140 m: 1, Greanna (M. L. v. d. Togt) 130,0; 2. Gouden Regen B; 3. Grafientje. Toto: w. 17 30: pl. 3.70, 1** 2.20; gek. 0 10: cov, 4.40; trio 265 30. Zandvoort-prijs, 1600 m: 1. Gougolls Stem S (P. M, Smit) 1.21.8; 2. Dakota: 3. Erica. Toto: w. 7,90; pl. 1.50, 120, 1.30; gek, 17.20. COV. 4.70; trio 44 30. Schevenlngen-prUs, 2140 m: 1. Gambler IJ, Verhoevc) 128,7; 2. Gisella Hanover. 3. Fleetness V. Toto: w. 13 30; pl 2 70. 2.30, 3 10* gek. 21.40; cov. 4 50. Noordwijk-prijs, 2500 m: 1. Fernanda D fA. T. Knljnenburg) 126.7: 2. Falth Hol landia; 3. Fnbiola Kltty. Toto* w. 20 90, pl. 2 90, 1,70. 2 00: gek. 9 60: COV. 2 70, trio 511 90. Egmond-prijs, 2140 m: 1. Roya) Hanover fS. J. van Leeuwen) 121,2. 2. Charles H; 3. Diogen. Toto; w. 3.40; pl, 1.60, 1.90; gek. 3.S0; cov. 5.20, Bergen-prijs, 2000 m: 1. Enigste (A. T. Kranenburg) 1.24,9; 2. Crystal Heny; 3, Amoldus. Toto; w. 350; pl. 1.70, 3.30, 3.60. gek, 25.20: COV. 15.40. Katwhk-prljg, 2140 m: 1. Goodwill (W. B. van Overeem) 1.27,3: 2. Donar Spencer, 3. Dalver L. Toto: w. 1.10; pl. 1.10, 1.40, 1.40; gek. 4.00; cov, 450. Jeugd-prijs, ca. 1900 m, 1ste afdeling: 1. Pawnee <R. Wctemans) 2 07.8: 2, Trlbo; 3. Contessa. Toto: -w. 1.70; pl. i,io, 1.10; gek. 2.70. cov, 2 20. 2de afdeling; 1. Molvedo U (E. L. van Dijk) 2,08.9; 2. Flagrant; 3,Rlght Royal. Toto. W. 4.10, pl. 1.40, 1.40, 2.10; gek. 590: cov. 4.70. 3de afdeling; 1. Acacan (E. Scheikl) 2.07,9; 2, Annie Rose; 3. Wllmar. Toto: w. 6 60. pl. 200. 3 10. 1.40, gek. 13.50; cov. 890, trio 272 40. Totallaator-omzet: 267 030. WOHLEN, zondag (ANP). De Oostduitser Paul Fnedrichs is zondag door een overwinning in de Grote Prijs van Zwitserland voor de derde achtereenvolgende maal wereldkam pioen motorcross in de 500cc-klasse geworden. De strijd om de titel was dit jaar bijzonder spannend, daar pas in de laatste van de veertien wedstrijden voor het kampioenschap, te "Wohlen gehouden, de beslissing viel. Frie driehs behaalde 42 muiten, slechts één meer dan de Brit John Banks, die voor de Zwitserse Grand Prix de ranglijst aanvoerde, De Oostduitse; CZ-rijder heeft in stromende regen een langdurig gevecht moeten leveren met Banks. ïffllllMlW*!' 8H5 Zeer voordelige aanbieding zuiver wollen mels- jespuHovers met lange mouw en opstaande col. In vele unl kleuren, o.a. bleu, groen, blauw, rood, camel en beige. Maten 92 tot 164 (2-16 Jaar), .Normaal 14.95-22.95, slechts twee dagen alle maten 7.- goedkoper; maat 164 15.95, maat 92 Bezoekt de nieuwe 'Kleuterhof', Ze etage KOkTl HOOGSTRAAT"» pOTTfftDAM' ZOEKT IETS... WILT U IETS VERBOTEN? Plaats ean de beste kleine advertentie handelscompagnie n.v. Vraagt een als assistente van onze directie-secretaresse. Bij voorkeur tevens ervaring m de Duitse en de Franse taal. Accuratesse vereist. Sollicitaties te richten aan de afd. personeelsza ken, Waalhaven O.Z. 1, Rotterdam-22, tel. (010) 292055. P tn f dienst der publieke werken amsterdam" vraagt voor de afdeling Landmeten en Kartogra- fie een van de De aan te stellen functionaris zal worden belast met de dagelijkse leiding over het Ifchtdrukwerk. Van hem wordt verlangd, dat h(j over kennis van en ervaring met lichtdrukmachines en liehtdruk- m a te rial m beschikt. Tevens wordt enige kennis van het vervaardigen van offsetwerk op kantoor-offsetmachines ver langd. Het bezit van het diploma „Patroon" van de Ne derlandse Vereniging van Lichtdrukkers en Foto kopieerders en een bewijs van deelneming aan een cursus van. offsetdrukker strekt tot aanbeve ling. Salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd en er varing., nader overeen te komen. Sollicitaties onder no. 0-2831 in te zenden bij de Directeur van de Dienst der Gem. Personeelsvoor ziening, Jan Luijkenstraat 94, Amsterdam-Z. WIELRENNEN VALKENS- WAARD, zon dag (ANP), Harry Steevens heeft zaterdag de Ronde van Val-' kenswaard voor profs gewonnen. Hij was in de eindsprint van de wedstrijd over 100 km te snel voor Brouwers, Zoontjes, Jan Jansen, Holst en Haast, die in deze volgorde over de finish gin gen. By de amateurs, die 89 km reden, finishte Fedor den Hertog met een voorsprong van anderhalve mtnnut als eerste. Op de helft van de rit was hij weggesprongen uit het peloton, waar in zfjn ploeggenoot Zoetemelk aan kop goed afstopte. Zoetemelk sprong later ook nog weg en eindigde acht secon den eerder Üon Prinsen, die derde werd. De ronde van SimpelveM voor profs werd vandaag een overwinning voor Eddy Beugels. Deze had met Vinnen een achtervolging ingezet op Peter Post, die al kont na het begin was ont snapt. Nadat Vianen had. moeten los sen, ging Beugels alleen door. Post was ook niet by machte hem. bij te houden. Beugels won met een voor sprong van 2 min. 12 sec. op Jan Janssen, die vijftien seconden voor lag op Schepers en 24 sec. op een groepje, waarvan wegkampioen Dolman de spurt won, vooi Den Hartog en Stee vens. De eerste etappe van de 46ste Grote Prijs Francois Faber, een nt over 138 km in de omgeving van de Luxem burgse plaats WiltË, is vandaag ge wonnen door de Nederlandse renner Theo van der Leeuw. Veteranentitel Op het grillige eircuiit van Zand- voort hebben de wieleorveteranen zon dagmiddag strijd geleverd om het na tionale wegkampioenschapDe 38-ja- rige Wïm Snijders uit Halfweg, die vijftien jaar geleden tot de beste Ne derlandse amateurs hoorde, was m de felle eindsprint van een achttien man sterke kopgroep het snelst. In stromende regen won Jan Al- dershof zaterdagmiddag in. de ronde van 's Gravendeel de eindsprint van een veertien man sterke kopgroep. Zyn tyd over de 90 km was 2 uur 18 min. en 12 sec. Tweede werd Van He- mert, derde Wiüemse, vierde Hoogetr- heldie en vijfde Kroonen. De Braban der Damen was in 1.16.18 over de 50 km de snelste nieuweling. Nasmo Bakker triomfeerde zondag in de ronde van Den Helder door een spurtzege over 2ijca vluehtmakker Rob Dun tl Zij hadden samen bijna een hal ve ronde voorsprong bijeen gefietst. Dekker weid derde, Oosterhof vierde en Schijff vijfde. Bakker deed 2,02.02 over de 85 km. Baars won in 1.12.35 over de 50 Ion bij de nieuwelingen. ROME, zondag (ANP). De 19-ja- rige amateurbokser Raimondo Gaviani is kort na een bokswedstrijd, die vrij dagavond in Seul (Sardinië) werd ge houden, overleden. Gaviani ging in de derde ronde neer op een linkse tegen de kaak en werd direct naar het zie kenhuis overgebracht, waar hü over leed zonder bij bewustzijn te zün ge weest. 1 CLEVELAND, zondag (ANP). De Verenigde Staten hebben zich zon dag in Cleveland! geplaatst voor de in» terzonefinaie van Jiet Davls Cup toer nooi. De Amerikaan Graebner zorgde voor een beslissende voorsprong van 31 door zijn overwinning op de Spanjaard Gïsbert: 97, 63, 6—1. Eerder won Graebner samen met Passarell in een meer dan drie uur durende strijd m het dubbelspel van Santana en Gis bert. De setenfers wa ren: 11—13, 7—5. 7—5. 0—2. In het laatste enkelspel komt de Amerikaan Ashe uit tegen Santana. Jeugdelftal te sterk voor 'Old Ducks' (Van ome cricket medewerker) HAARLEM, zondag, In verband met het 85-jarig bestaan der KNCB stonden voor zaterdag enkele jeugd wedstrijden op het programma. Het Nederlands jeugdelftal boekte een overwinning op een elftal der „Oid Ducks". De jeugd kwam voor het ver lies van acht wickets aan een totaal van 163. De „Old Ducks" kwam op een totaal van slechts 99. Een elftal met spelers onder de 19 kwam tegen een KNCB-pIoeg aan een totaal van 125, vlaarby Bert van Weelde (47) de hoogste bijdrage le verde. De KNCB-ploeg, die slechts 90 mi nuten te batten kreeg, behaalde ten koste van slechts overwinning. twee wickets de (Van ouze sportredactie) LONDEN, zondag. Na de eerste weck in de Engelse competitie is Leeds United in dc eerste divisie de enige club met een score van honderd procent. De ploeg van manager ïtevie rekende in de derde wcdslrijd af met Stoke City. Jones en Johanncson wa ren degenen, die doelman Banks pas seerden: 28. Een andere hoge score is het aantal uit het veld gestuurde spelers. Picke ring, vroeger international, die voor Birmingham speelt, werd verder spe len ontzegd toen hij aanmerkingen maakte op de leiding. Hij is de vierde al. In Manchester raakten zestig men sen gewond bij de derby tussen City en United (00). De opmars van Arsenal werd in Londen enigszins gestuit door Liver pool: 11. De ploeg staat toch nog op een gedeelde tweede plaats met stad genoot West Ham, dat Nottingham Fo rest met 10 voorbleef, dankzij een treffer van Geoff Hurst, Chelsea hei- stelde zich na de slechte wedstrijd te gen Nottingham op woensdag (1—1) aoor bekerwinnaar West Bromwich met 3l te verslaan. Eerste divisie: AnsenaJLiverpool 1—1; Burniey—Newcastle United 10; Chelsea— West Bromwich Albion 3—1: Everto-n Tottenham Hotspur 0—2: Leeds United— Stoke City 2—0; Leicester CityIpswich Town 1—3; Manchester CityManchester United 0—1; Sheffield WednesdayCoven try City 30; SunderlandSouthampton 10; West Ham UnitedNottingham Forest 10: Wolverhampton Wanderers—Queens park Rangers 3—1. Twee dlvtsie; Aston Villa—Fulham Jj; Bolton Wanderers—Bury 2—0: Bristol City —Sheffield United 1—I; Carlisle—Charlton 11; Crystal Palace—Birmingham 3—2. DerbyBlackpool i1; HullBlackburn 1—3; M III wail lOxford United 2—1; Nor wich—Cardiff 31; Portsmouth—Middles brough 3—0. Preston North End—Hudders- fietd 1—0 West Ham Arsonail Sheff. Wedni Sunderland Ipswich Crystal P. MlilwaJJ Portsmouth Norwich Middlesbr. Vrijdag en zaterdag is in vier plaatsen in de Hoekse Waard, Nieuw- en Zuid-Beijerland, Nu- mansdorp en 's-Gravendeel het „Medisjoer-cineton" filmfestij'n gehouden. Een jeugdfestivai voor alle jonge mensen in de Hoekse waard. Op de foto's een kijkje tijdens de filmopnames van zaterdag, in Numansdorp, v/aar de scenes rond de griezelige tovenaar wer den opgenomen en in het koel huis te Zuid-Beijerland. Daar filmden de festival-deelnemers een even mysterieuze toestand. Voor een verslag van de „Medies* joer-cineton" zie pagina 2. Erkend Bottelaar; Bottelo N.V., Schiedam, 's Gravenhage 70- 04

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1