li Gekrenkte Coen Mouiiju overrompelde DWS, 3-0 m Hermes D1 IS tegen Heerenveen hevig teleur (0-3) SPARTA SLOEG NA DE RUST ZIJN SLAG (2-0) --"A - -'■'t Bittere f BROX EN PEETERS NIET GEÏMPONEERD DOOR NEWCASTLE Doelpunten van Klijnjan en Heijerman tegen zwak FSC SPORT Afgekeurde treffer van Kindvall FEIJENOORD NAM BINNEN EEN MINUUT VOORSPRONG S SffiStóSSf J?SS feiS:k™p -warcn niet DOELMAN VAN EXCELSIOR B UIT VELD GESTUURD Sparta winnaar van Rat Verlegh-toernooi Sparta tegen Gouda maandag 26 augustus 1968 pag. 7 EEN DOELPUNT van Ove Kindvall werd voor de rust door scheidsrech ter Brouwer afgekeurd, omdat de Zweed de DWS'er Fllnkevleugel op onjuiste wijze van de bal zou heb ben gezet, Kindvall wond zich bij zonder op over deze beslissing. (door Dick van den Polder) ROTTERDAM, zondag - Feijenoord heeft Coen Monlijn in zijn eer gekrenkt door vorige weck hem in Maastricht buiten do ploeg Ie laten. Vanmiddag kwam de reactie. Tegen DWS scoorde de get prikkelde Coen Monlijn met zijn rechterbeen een prachtig dot-U punt en speelde hij ook zo goed, dat Feijenoord hem voorlopig niet meer zal durven te passeren, Moulfjn sloeg twee vliegen in een klap, want Sicm Plooyer, die als ïfgezant van Kessler de wedstrijd bijwoonde, zal de bondscoach wel gerapporteerd hebben dat Fcycnoords linksbuiten met een gerust hart tegen Luxemburg kan opstellen. Coen Moulijo had zich geen mooiere notree kannen voorstellen. Binnen Hn minuut kon hij met een «chttte- «Bit psss de basis leggen voor Feij- tawrds eerste doelpunt, acht minuten u rCit bracht hij zelf dc Btanii op 2 0 en daarna creëerde hfi nog zoveel Otdo kansen voor zijn medespelers, <h| de overwinning van FcUen- twrd eiienlljk veel groter had moeten wrden dm 30. jtow Leslie Talbot, de coach van EffS, moet het een hard gelag zijrv ttweeit, dat zijn verdediging zich al «por de eerste de beste aanval van reiienoord liet overrompelen. 21] een Inworp van Cor Veldhoen 9 Feijenoord-holft „timede" Frits Flmkevleugcl verkeerd. Hij liep onder tel door, waardoor Coen Moulijn Ë5 EPecn vrije ruimte voor zich weg, Feijenoord linksbuiten sprintte w»g en gaf daarna een briljante pass »agi een terugrennende DWS'er in de Kattng van de zich vrljlopende KSnd- De Zweed richtte niet zuiver ge- Zijn schot ketste tegen de paal, niar de paniek in de Amsterdamse «lênsle was volledig. Een toestor- Made verdediger schoot in vcrwar- nng tegen de lat, Jongbloed werkte de rat onvoldoende weg, waarna Wim met de mentaliteit van ntlre j bal in doel joegf. «Wj' i in Rotterdam niet zo erg jtöWa is sind6 Flinkevlcugel enkele WumJ Moulijn een ernstige «uewessure bezorgde, reageerde ver- j. Met narde middelen pröbeer- 2®fn de, Reijenoord-aanval af te pnja Samardzic werd daar in i?minuut het slachtoffer van. ««1 vSuisdc traP van Cornwall be- dr^r lu eon knieblessure, waar- BmHX geno°dzaakt was zich door i te,jsten vervangen. Ook tfch ?re .^WS-verdedigers lieten RM* Kindvall, Flinkevlcugel voor ga ^ltmaaI Se°rt enkel ontzag k«nuu? °erien en het lichaam van tiar en Soetekouw haalde een toUrT» esuisd doi>r in duels met rS, u.g8m- dtr nm^f s5eclde ee« heel wat min- Piote^fÜf r?J ln do Feijenoord- Siuf afgelopen woensdag in ttnwül, ?,e Utrechter maakte it iuA vermoeide indruk cn kon niet t'ch JL* i- ^racht opbrengen om ^eDIdft Ln hgwaker te ontdoen. Hoed «n„ls hitte daarbij van in- rtaar o«ïCe®want ook twee andere kr S, Felie«oorders Van Rensenl)rink to DEK HEIDE had vooral c moeite me. linksbuiten Rob Rn d*e evenals Moulijn voor H...Tiaats m het Nederlands elftal nenscnbfink kreeg heel wat steun van zijn medespelers en ittïüT4* wc'iö ^"Ummer uitvallen. Wouiyn en daarom moest dé vcr- iïïï"* wel in het nadeel van de Am- ^tlfemS!S v,8nf^nk overwicht kan oittal *"J. de rust toch niet hele- Öoom»? Z1^n op de goede afloop. oen doelpunt van Kindvall ÏÏinWwl ,een overtreding tegen BtomWi»w g door scheidsrechter 2Vëcd„^vas afgekeurd en de 1^ v». ayg een paar goede kan- loj ,^n gemist, was de voorsprong p?rKt gebleven. In de ftlléruwj i stelde Coen Moulijn het tót^rd, legioen (44.500) echter al *9onte - g8Tak- Tegen zijn ge- jv e in ga£ jjjj na negeni minuten voorzet of een pass Kb hnVi niet zijn rechterbeei fe v»n rE (?li dat via de vingertop- GUÏJJortgbloed vlak langs de paa tW^verdween, 2—0. feïtomivi ?triid belsist was, werd op'. ln het veld er niet beter &WS ii\»„ aantaI overtredingen van op 20 en hij Feijenoord, Tir.k i zeven vriie schnnnpn lesen ^ch'wL'ï 2eyen vrije schoppen tegen hrasiT8®.®' Ëmgen Van der Heide en _i„ eert. paar keer buiten hun fletr n, werd ook nageschopt, eerst naar Jansen enlater ScheidJr1"aar FUnkevleugel. Brouwer gaf Overweg Groaning, maar de overtreding van Moulijn ontging hem of wilde hij niet zien. Moulijn bleef zich ondertussen ook door zijn spel onderscheiden. Na een half uur gaf hij Kindvall na een meesterlijke rush een dot van een kans, maar de Zweed kwam niet ver der dan een zacht tikje in de handen van Jongbloed. Vier minuten voor het einde maakte Kindvall echter toch zijn traditionele doelpunt. En bijna wu bet op dc val reep nog 40 geworden, maar het schot van de goed spelende Wery ket ste tegen de paal. DWS kwam In dc tweede helft tot slechts e«n gevaarlijke actie: een solo van Rcnsenbrink dlc strandde op Picters Graafland. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Het B- elftal van Excelsior hééft het zaterdag tegen Fortuna gepresteerd om met tien man een achterstand van 03 weg te werken. Door twee doelpunten v&n André Kosten behaalden de Kra- lingers hun eerste punt In dit seizoen. Joop Fransscn, de doelman van Ex celsior, werd al na vijf minuten uit het veld gestuurd, omdat hij zich bij een aan Fortuna toegekende straf schop had misdragen en de scheids rechter had beledigd. Linksbuiten Rinie van de Stoep nam zijn taak over, maar even Jater kwam Excelsior op het idee om een veldspeler door reserve-doelman Ba lentien. te laten vervangen. Daarmee was het keopersproblecm opgelost. Nochtans liep Fortuna uit tot 2—0, maar Kosten zorgde nog voor de rust voor overwicht. Feijenoord, Sparta en SVV wonnen ook hun twêede wedstrijd en staan nu met Velox, dat Hermes DVS een pak slaag gaf (6—0), aan de kop, Feijenoord won in Amersfoort met 3o van HVC door doelpunten van Ruud Geels (2x) en Van Daele. Sparta versloeg RCH met 43 door treffers van Wijs, Visser, Mannee en Kromme en SW was produktief te gen EDO: 5—1. Aad Osterholt nam drie doelpunten voor zyn rekening. Van der Leek en Hazebroek elk een. De stand: Feijenoord 2DOS 2 SpaTta 2-4 DFC 5—2 SVV 2—4 Haarlem 2—2 Vetox 2i Excelsior 2—4 ADO 2—3 Fortuna VI. 2—1 RDVS 2—2 Elinkwljk 2—1 Telstar 2—2 HVC 2—0 Gooiland 2—2 EDO 2—0 Holl. Sport 2—2 RCH 2—0 A: w-r-v hi UITBLINKER COEN MOULIJN in duel met Cornwall, een van de centrale verdedigers van DWS. (Van onze sportredactie) J)E technische leiders van Feijenoord en. Newcastle United vol gende maand ontmoeten, de twee ploegen elkaar in. de eerste ronde van het toernooi om de Jaarbeursstedenbeker zijn dit weekend op verkenning geweest. FeUenoordl manager Guus Brox cn trainer Ben Peetere keken zaterdag middag met een slordige 39,000 luidruchtige Engelaon naar de wedstrijd Newcastle UnitedEverion (uitslag 0—0) en Newcastle's manager Joe Har vey zat gistermiddag in gezelschap van een vijftal Engelse journalisten bij FUenoordDWS op de tribune. NewcasUe United, d&i uit zijn eer ste vijf coropötitóéwedötiryidsen vijf punten behaalde, heeft geen grote inJiruk gemaakt op de vertegen woordigers van Feijenoord, Manager Brbx:. „We hebben een goede Jeans om de volgende ronde te bereiken, Voölbaïtec'rmïisch gezien is Newcastle Unfilled ecn middelmatige ploeg zonder uitblinkers, Een speler als Allan Ball bij Evetf'.on heb ik bij Newcastle niet lammen ©nödekken. Overigens nxoüten we toch wel op passen voor die Engelsen. Ze spelen in een zeer hoog tempo en .met een geweldige inzet. Bot was soms soms griezelig om te zien hoe spil John McNam.ee Cr (tegen aan ging. Alles wat in zijn buurt komt gaat onder uit, We zuilen met een boog om hem heen moeten gaan. Hij is alleen met snelheid te kloppen". De conclusie van Brox was: ,,Als we 'in Newcastle het eerste hall uut goed door komen, moeten we het journen redden". Joe Hairvey, ex-speler van Brad ford City «n twee maal aanvoerder van Newcastle United In een Cup- ftnal. gaf toe dat Newcastle United Bvonion een slechte en saaie wed strijd was geweest, Feijenoord— DWS was beslist beter. Feijenoord heeft een technisch goede ploeg, maar het zal hel tegen ons niet zo gemakkelijk krijgen als tegen DWS. Uiit de reacties van he;t publiek heb lik begrepen, dat men DWS te hard vorad spelen, maar bij ons gaat het nog veel harder toe. Hat kumnen In teressante wedstrijden worden, .tus sen Feijcntoord:Newcastle. Het wordt een bo'Mrug fessen twee ver- schillende speltypes: Feljenoords techniek tegen onze kracht en snel heid". Op de vraag welke Feijc.noord- speler de meeste indruk op hem had gemaakt, antwoordde hij nummer zes, Boskamp, die blonde jongen. Toen we hem erctgszin..-' verbaasd aankeken en vroegen of hij niet geïrraponeeind was tlloor hat spel van Moulijn, zei hij: „Nee. Boskamp was dc beste. Moulijn zal niet bestand zijn tegen onze harde jackle". TTAïlVEY vertelde nog dat er in Newcaotle zeer veel belangstel ling bestaat voor de wedstrijden tegen Feyenoord. Het is namelijk öc eerste keer dat de United aan een Europees bekertoernooi deetneemf. In Newcastle verwacht hij 50.000 toeschouwers en hy rekent er op dat 4000 supporters de reis naar Rotter dam zullen meemaken". (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, zondag. De 0—3 nederlaag tegen Heerenveen neeft bij Hermes DVS grote verslagenheid teweeggebracht. Het optimis me, waarmee aan de competitie was begonnen, blijkt ongegrond te zijn geweest. Ëen gedesillusioneerde trainer Toob Remmers ze! na afloop: „Je zou er moe deloos van worden. We hebben praktisch zonder middenllnle gespeeld en dc voorhoedespelers hebben het veel te veel alleen willen doen. Linkshalf Zoc- tendat van Heerenveen heeft onze halflinie het voorbeeld gegeven hoe het ei genlijk moet". Het ontbrak Hermes DVS vanmiddag vooral aan zelfvertrouwen. Wellicht ds het snelle uitvallen van aanvoer- (Door Hans Reismami) SnTARD, gondag. Sparta heeft in Sittard de nieuwe Fortuna» 6ittardia-combmatie haar tweede nederlaag toegebracht (02), maar dat betekende niet dat de spelers, trainer Wiel Coerver en TC-lid Hans Sonncveld na afloop in een hoera-stemming verkeerden. In het Spartaanse kamp besefte men drommels goed dat het eerste succes verre van eclatant was. Daarvoor was de tegenstander te zwak en het spel van de Rotterdammers, die met maar drie „echte" aanval lers opereerden, zowel offensief als defensief nog te onevenwichtig geweest. Sparta heeft wel tweemaal doeltref fend toegeslagen (door Jan Klijnjan cn No] Heijerman), maar gezien de reële kansen die de Spangenaren elch ook tegen de FSÜ schiepen mag dit nauwelijks een verdienste worden ge noemd. In het met ongeveer 9000 toeschou wers gevulde sportpark De Baandert was kandidaat-International Hans Bentzon evenals vorige week de meest geplaagde -verdediger. Sparta's links- EEJV hoekschop die, op links genomen, de bal vlak voor de doelmond bracht, is eminent tot bloei gekomen, een doelpunt werd het, man, een prachtl De scheidsrechter heeftdat u 't here, de goal toen in zyn bloei gestuit, die wou niets horen van hei scoren: Af sift, sprak hijen daarmee uit. DAT was helaas 't begin van 't einde de mot zat aanstonds hoog te paard en waar de vreugd versaggerijnde is déze strijd in strijd ontaard PHIDA WOLFF achter kon de snelle en gevaarlijke Chxts Coenen lang niet altijd bijbenen. Alleen via deze rechtsbuiten slaagde FSC er enkele malen in gevaarlijk te worden, maar in het centrum waren Eijkentoroek en Van Beveren goed op dreef. In de eerste helft maakte ook Willy Dullens de indruk dat hij in dit tref fen een belangrijke rol zou gaan spe len. Hij deelde toen achter zijn voor hoede spelend talloze bruikbare passes uit naar Coenen, Fischer en Bulatovic. maar in de tweede helft kwam Dul lens nog maar "weinig in het stuk voor. Zijn telefonische belofte aan Wiel Coerver, kort nadat zijn contact met Sparta op niets was uitgelopen, dat hij - weer voetballer van het jaar zou wor den, kon hij vanmiddag althans niet waarmaken. Sparta heeft na rust zijn slag gesla gen. Beide doelpunten kwamen op nogal verrassende wijze tot stand. Na dat FSC de tweede speelperiode storm achtig van start was gegaan, opende Jan Klijnjan in de tiende minuut de score. Na een pass van de ver opge rukte Bentzon ontdeed Jan van dér Veen zich bij de achterlijn behendig van aanvoerder Peter Beenen en uit zijn lage voorzet knalde Klijnjan hard in. 0—I. Het doelpunt waarmee Nol Heijer- .man, die dikwijls met zijn vaste be waker, de kleine en felle Zef Dullens, overhoop lag. de strijd definitief be sliste, was een vrij gelukkige treffer. Sparta's langharige rechtsbuiten rukte ln de 27e minuut tot aan de rand van het strafschopgebied op, waarna hij dé bal met de buitenkant van zijn schoen in de onbeschermde rechterhoek mik te. De in zijn uitzicht belemmerde doelman Vogels was te onthutst om ook maar een hand uit te steken (0— 2). Sparta had duidelijk afstand van zijn tegenstander genomen. Die kans had zich ook al eerder voorgedaan. Al na vijf minuten verdween een schitte rend schot van Hans Venncker na een achterwaartse kopbal van HeUerman vla de handen van Vogels over het doel en na de door Van der Veen ge nomen hoekschop knalde P(js hoog over het door de Limburgse doelman verlaten doel. Schoten van Klijnjan en Van der Veen troffen vervolgens doelman Vogels op hun weg. Enkele maten kon Fortuna SC, dat een moeilijk seizoen tegemoet gaat, van repiHk dienen. Tien minuten voor het ruritsigrtaal van scheidsrechter J. Godding waren de Limburgers dicht bij een doelpunt, t-oen Jan van Beve ren de zware Fischer gelegenheid gaf in te koppen en de bal via het lichaam van de Rotterdammer voor de voeten van Bulatovic belandde. Op enkele meters van het vijandelijke doel faal de de Joegoslaaf echter. Fortuna SC startte de twéede helft sterk. Coenen glipte tweemaal langs Bentzon. maar met de kansen die hij Bulatovic schonk, wfet deze geen raad. Zoals verteld bevrijdde Kiijnj an 2ijn ploeg van de Limburgse druk. Enkele minuten later liet Ben Bosma, die evenals Ter Horst weer hersteld was, maar die zich tijdens de trainin gen vorige week wat geforceerd had, zich door Theo van Toledo vervangen. Nadat Heijerman na een klein half uur de stand naar 02 had geschoten (bij FSC had Klingen Inmiddels de plaats van de falende linksbuiten Gruis en ingenomen) kwam dezelfde speler vier minuten voor het einde in een „droom"-posdtde. Met, alleen dc centrale verdediger Ernst en de doel man Vogels nog voor zich verzuimde Heijerman de bal aan de mee opge rukte Van der Veen af te geven, waardoor de twee Limburgers in een drachtige samenwerking redding kon den brengen. DOELMAN Jan van Beveren van Sparta onderschept de bal voor dat de Joegosla?f Bulatovic (rechts) gevaarlijk kan worden links Hans Eljkenbroek. der Jan Rijke altijd een toon beeld van ijver en enthousiasme daarbij van invloed geweest. Rijke liep al na enkele minuten bij een ogenschijnlijk lichte botsing een le lijke enkelblessure op. Hij werd vervangen door Groenewegen. Een onverantwoorde actie van Gerard Flaes leidde ln de I?e minuut tot het eerste doelpunt van Heeren veen. In plaats van. de bal weg te koppen, wilde Flaes op de rand van het strafschopgebied met een spec taculaire omhaal opruiming houden, Flaes miste echter volkomen, waar door rechtsbuiten Huitema ongehin derd op het Schiedams e doel kon afstevenen. Doelman Ruts had tegen zijn schot geen verweer. Hermes DVS probeerde wel wat terug te doen, maar de aanvallers streef den te veel naar persoonlijk succes. Hun acties werden keer op keer door de hardhandig ingrijpende Heerenveen-defensie ontregeld. Daarbij ontstonden wat onplezierige situaties, waarbij de (te) driftige "Wim Klein steeds betrokken was. Scheidsrechter Keizer trad op deze momenten te lakoniek op. Even na rust vergrootte Heerenveen door een kopbal van Hbfstra, toen de Hermes-verdediging weifelend bleef staan, de voorsprong tot 2-— Hermes DVS heeft daarna geprobeerd met enkele afstandsschoten veran dering in de stand te brengen, maat doelman Van der Heide van Hee- renveen bleek zijn vak uitstekend, té venstaan. Tien minuten voor tijd gaf Hoek met een buitenspeldoelpum de overwin ning van Heerenveen nog wat meer reliëf. Een groot deel van de ÏQOO toeschouwers was toen al op weg naar huis. BREDA, zondag (ANF), Door in de finale met 3—1 van Ajax te win nen, heeft Sparta het RAT Verlegh- voetbaltoernooi voor jeugdspelers tot 18 jaar gewonnen. Derde werd Feijen oord dat NAC in de strijd om de derde plaats met 21 de baas bleef. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Sparta speelt woensdagavond in Gouda een vriendschappelijke wedstrijd tegen de gelijknamige eerste klasser. Het duel begint om half zeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2