Vie va?! de twee is de vakkundigste spaan lei Magere Banderlappen lUblappen Sakad i ipi en Braadla en Berst ippen_ Kus a-.ergft;,:.tkt Doorregen Runderlappen Vlees! mea :i iderstoofrollide. Ossestaart FOKQ Va rkenslever 'taii li'gersSstuks Ch albert heijn Ook dsze week speciale J AMI HORPANTA ÜRSTAND VAN HAAR iilllllill wmSm per §00 gram MEDEWERKER(STER) Nu de avonden gaan lengen. WERKSTER samen *240 gram. Wat doet dat woordje "mini" toeh in ADmniSTRATIEF ASSISTENTEP pag. 12 - dinsdag 3 september 1968 Familieberichten Met diep leedwezen geven wxj kennis van het overlijden van de heer P.V.F. Grift Wij verhezen m hem een uiterst bekwaam en Erettig medewerker die wij ons steeds in dank- aarheid zullen herinneren. Direktie en Personeel Van. Koch Scheltema N.V. <Mit andere bladen) Geboren: Frècterique Margo d v. v rxmnê-Dcwy, Dameer Australia; Bernard, z v Schip- per-Stork, Amstelveen; Emiila d. v, Strhter-Merkx. Ooster- bcck: Michael Hendrik, z v Voormolen-Van Keeuwijk, Bot terdam; Bas Antoine Theodoor Fons, z. v, Gabribls-Festen, Nijmegen; Carolijxt Joanna, d v. Fleom-Zaaher, Amsterdam Verloofd: ïneke Kuijpers en Roeland Haffmans, Elndho- ven/Nuenen: Els Bour en B. J P. M. Cooymons, 's Hertogen- bosoh/VuehtAstrid Paula Maria, dv Herkenhoff Konersmann- Gerver, Amsterdam; Teun, zv Nolet-Ltnthorst, Buimik; Mei- !ce. dv Schaling-Dlrks, Amster dam; M.argot, dv Hoppenbrou wers-Ba Itussea Eindhoven Geboren: Marieke, dv Mer- tens-Hunfeld, Tilburg. Marie Hélène Elisabeth, dv Bouma- Dotxqué, Da Ian a Bay, Canada, Sander, zv de Jong-Siodel, Amsterdam; Elite Elisabeth Maöulde, dv Lap-Bctogert. Rotterdam; Willem Arnold, z.v Bldercnbosch-Be interna. Utrecht, Victor Johan, z v Van Sprengter-Nettorost. Amera- foort; AndrJea Adri&an, z v van Sandlck-Eapf, Mijdrecht, Ondertrouwd: PAW Noordermeer en Jkvr Carlta E. M Baronesse Carpelan, Rot- terdam/Kotka, Finland, Nolthenius de Man en t Weide, Boxtel, Toon Stgmaxxs en Gem my van Kempen, waal- re/Eindhoven, Leontien Kroese en Niek Nooij Amsterdam Getrouwd* P. P. W Hoogma ert Mieko Hageme>er, Nijme gen; J C M C Meijssen en Joke H. M. Broekmans, Am sterdam, Riet Houben en Mi chel Stassen, Maasbraeht, C. M M. van Hetfst en Eis van Dijk, VugM; San van Spaen- donck en Ellen Hombergen Tilburg, Ingrid Spée en L Heljnibroek, Roermond. Peet Latastcr en Anneke van Boon, Rotterdam, Otto Schade w* Gertie Peek, Tilburg Matthieu van den Dungen en Nel Groen. Bergen op Zoom, P T V M de Jong en M J M Koomen. Kerkmde, J W Bleeksma er Paulette Jaarsma, Groningen Mr. G A Olfcrhaus en Jkvr mr. Polona Stoop, Warns veld* Jhr Dr L. Strtenus en G. M Oudemans. Amersfoort, R van Nieuwenhuizen en Marie Loui se Vergouwen. Bunnik. L Atten en Dcnise Rcu- Iink. Rotterdam. Bas Verhey en Wleneke Stol, Voldendorp. Sikko van Daal en Joke Eder- zeel, Amstelveen, Mr A var Dijk en Simone L Stam, Bre da. C. de Bruijnc en Ellsnbeth Kemper, Amsterdam: B J Gen en Isabella C. Canneman, 's Gravenhage; w F. J Mórzer Bruijns en Gisella C Klein. Breukelcn. w, F J Mörzer Bruyns en Gcsella Klein, Breu- kelen. A F. Baron van Lijnden en M M A H. Lousberg, Loosd recht, Mr. W, Ronibout en Jkvr Henrietta van Lith de Jeude. Zeist, C D Wijsenbeek en Jill Capn, Detroit USA.; R J. Smit on V P Schinkel Rotterdam/Zwijrdrecht: Ja- qixes Vissers en Nanny d?n Boogert. Amsterdam. Mr J F. Th A van Wessem en Marijke de Steenhuijsen Piters, Til burg, Jo Ritsen en Hanneke Smulders Ey gelsh o ven Hee r- len. K J. Ritzema van Ikema en 1 C F Groenveld, Leeu warden, Drs H N W Dekker- kerker en Loes Roosjen, Zeist Getrouwd; Plm Hoosemans n Liesbeth Keijzrr, Den Ha&g. van Bee m eh mevr J Buys-Knoop, Haarlem- meer 'Aalsmeer. Ovexiedcn: Hcnrlette Marie m der Fauw-\ \n Jeveren, 70 j, 's Gravenhage. Aiend Es- mann. 7t» jHeemstede. Jaco bus van Essen, 85 jDelft Jo hannes Andreas Alpbonsus Maria de Wolr, 61 jIJzendij- ke Johannes Fronciscus van der L'nden. 67 j Purmerend, Johannes Antonius van der Velden, 55 3Boxtel, Henricus Joseph van do Poll, 70 jBo degraven. Drs Robert Salo mons, 59 j Horn, Antonius Kwant, 79 3 Warmenhufzen Ab Goeclemans 25 j's Gra- verhsse, Jacobs Aria Pil- meyer-Trehng, 64 3 Nxouwer- sluis, Louise Cornelie Augusti ne Pkmm-Sensttus, 86 j 's Gravennage Bastiaan <U Regt, 62 jEindhoven, Lam- hertus Johannes Ever?. 44 J Roden Saul David Djcrassy (P. S Gerassj-Kurdistan) 72 jHaarlem Hendrik Bergman, 77 j Gouda. Pieter Veldhui zen, 77 j, Rotterdam. Laurens Theodoor vand er Waals 83 j Hurwcnen, Pleun Postma- Quartel, 77. Schiedam Jacobus van Essen, 85 j Delft, Henri Giclen, 85 j Bcijthuysen Ca- tharma Manx Indcn-Mooij, 8t jHeemstede, Hendrik, van: Dijk. NV" Nieuwe Noord Ne- derlandsche Scheepswerven, A Th. GeUrsl, BI j 's Gravenlxa- fic. Overleden' G Perottl-Mans, 82 j„ Zeihom: Louts Polak, S3 JAmstelveen; Wilhelm Rede- laar, 08 j Rijswijk. George Ni colaas Ripken. 52 3 De Bilt, Hendrika Johanna Gijsbertha Bosch. 57 i Bussum. HU Bot toms, 55 j Arnhem. Gerardixs Joannes Sell render. 61 j Gro ningen, Mr Martin Leo Swaab 75 jBeverwijk. Mascha de Waal, Nunspeet. Johannes Stubbe, 60 SAmsterdam, Ca- thaxina Maria Inden-Mooij 81 iHeemstede. Jan Arte Petri 75 jNaaldwijk. Catharina Louisa Wilhelmlna Maria de Rooij, 72 j Tilburg, Zacherlas Johannes Llerop, 82 j Rotter dam. Richard Kuhi. 53 3 New York, Henri Johan Tjaarda «6 jLeiden Rtkus Johaw Ger- des 69 3 Ulrum Sir Frederickl William Lcith Ross, Ramsey] Isle of Man USA Caroline] Louise Mejer Wlersma Vupnt I Ane Pleun Dekker. 74 j Den Haag, Jacoba WUlcniine Ma rianne EHise Wolf-van Haren, 89 j Wassenaar Aaitje Schoi- ten-KLsver 85 J Grondngen; Johamnvs Hogewl^d. 60 3 Giro- nlngen. Dirk Tas. 71 3 Dor drecht Maria Dirkje de Hann, 82 jUtrecht. Willem Ina A lei- da Metjerlnk. 77 j Assen, Klaas Groot, 68 j Zaandam; Frcderik Silverman 54 j Em- meloord. Jar.nlgje Oudenaarde 02 j Bergambacht Overleden' Johannes Hoge- winrf 61 j.. Groningen* Pleter- tje Agatha de RijK 63 i "U- hoorn Henri Johan Tjaarda 76 j Leiden. Abraham THxel- ra de Mattos, 60 j Anistel-j veen, Jan Arle Petri. 75 i Naaldwijk, KteDS Blankevoort 86 j Haarlem Maurits va Adelsbergen, 55 J Arnhem Wenccslaus Hendrikus Ger- brandus Jansen, 62 j Li ren H A van Walbeck-van den| Er.t 86 jaar Ams'e-dci:- Ada van Keeken-van Asch, 39 J, Haarlem. Thcodorus J! Mastwijk 43 1Bare! Henri-] cus Jacobus Arnoldus Kaskens 71 jDiemei: Barend S>bra**o. Agterhuls 86 j Eis-hedc Doar Rceppe'-Wiggers 60 j A-msteheon. Jenn'e A Oer- thuys-van Meerkamp van Bembden. Salem Oregon. USA, Dr Rimerius Gerhardus Pos thumus. Haarlem Nel'te Adrians Hogendoorn-Both Rpitardam Hendrik Godthe'pt 69 jSchevenlngen, Cone11- van der Graaf 76 jL«kker-ft kerk. Gerrit Evert Veldh >ze*. BO J Amstelveen. C M F vair FraijenJiove Amsterdam Do rothy Jo vee Lomat -Hiwcrth 78 j Ami* "dam overleden* Siet^ke Schutter- Kloppooburg. 74 3. Ulrum Ma ria Beek 73 j Heemstede E J Nummerdor 54 j. Ermelo Drs Pater W. la Hajc O SCR 5*. j Bonn Pater Lcct Dr Ludo-. vicu5 J J SedelaarOSA !>3 j Culemborg. Andreas Geissel 77 j Amsterdam Johannes Adam Baud 75 j Huk ter Kcide Johannes B^rmrdu* ÖuwchanJ, 7T J De moderne Horpanta preparaton spelen een belangrijke rol bij het behoud en het verkrijgen van gezond haar. Tallozen gebruiken, ook bij een ogenschijnlijk gezonde haardos, de wetenschappelijk samengestelde Horpanta.collectie: HORPANTA HAARV06DINGS- PRE PARAAT „Slondaard 'va 2 80 Forte" V s 4 70 Doswi/d! en vooikomt haaruitval en roos HORPANTA HAAR- V6RSTERKENDE SHAMPOO'S voor normaal, droog en vet haar, Zeor geconcentreerd Spaart haar on hoofdhuid Va 1,75 HORPANTA HORPANTA MASSAGE-OGE HAARCRÈME G««ft oendrogo hoofd Houdt uw haar huid do noodzakaltjko Verdopt da natuurlijko boschermmB V a 1 55 haarkleur V 1 2 20 GEBRUIKT U REGELMATIG HAARLAK? U spaart da gezondheid van^w_h_aar met_de veilige Natuurlijk spaar jij. Maar spaar je wel goed? Hoe bedoel je? Nou, of je wel de hoogst mogelijke rente krijgt. Dal zal wel. Man, bij de AMRO Bank ,k krijg geloof ,k vier procent. krijg ik 6 procent. Weet je hoe dat komt? Geen idee. Kijk, bij de AMRO Bank kun je uit zes spaarrekeningen kiezen. Je krijgt meer rente als je je geld langer laat staan.Op het geld dat ik steeds nodig heb maak ik 4 procent rente. Maar daarnaast heb ik nog een AMRO-Spaarrekening met 6 procent. Nou begrijp ik dat je zo enthousiast bent over die bank van jou. Ja, en niet alleen vanwege dat sparen. Ik krijg er mijn salaris op een Privé-rekening met 3 '/2 rente en ik heb er meteen de mensen bij de hand voor geldleningen en verzekeringen. Heb je een sigaret voor me? Heeft uw leverancier het Horpanta orodukt dalu wenst mei in vootraad, vraag ham dan de fobnok la ba hen <05100 27533) Of da groothandel in pharmn- ceutische prüdukfen, parfumerieën enkBppcrsbonodigdhedon AAIBIEDIIfflgl Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 september. VERSTEGEN SPECERUENHANDEl G lessen weg 62, Rotterdam tel. (010) 155100 'vraagt voor spoedige indiensttreding een voor de factureer- en debiteuren-afde ling. Schriftelijke of telefonische sollicitaties aan bo venstaand adres Glasparel projectiescherm op statief 120 x 120 T Opvouwbare projectietafcl met 1 blad J 1/.3U met 2 bladen 32.50 2 universele magazijnen in plastic doos c voor 72 dia's T U.aU voor 100 dia'ö f 10.50 Ruime parkeergelegenheid. Op koopavonden tot 9 uur geopend. IGLO N.V. vraagt voor haai distubutiekanlooi aan de Waalhaven, Cc> ssendorffet weg tc Ro ierdam een Werktijden 13.30—18.00 uur. Naast het schoonhofiden van ons pas verbouwde kantoor zal zu tevens de voorziening van koffie aan ons pctsonccl tot taak krijgen Voor inlichtingen kunt u altijd op ons depot te recht. U kunt ook een schriftelijke sollicitatie richten aan het hoofdkantoor van Iglo N.V, Nijenoord la, afdeling Personeelszaken, Utiecht 19.863 doktoren, j sociologen en ingenieurs van straks, zoeken nu een kamer. Laten we ons bovenkamertje gebruiken. Bel of schrijf het studenten huisvestingsbureau in uw woonplaats. Amsterdam Wecspefstraat 51, Tel 020-225771 of De Boelelaan 1115, Tel 020-730944 ut. 3000 Delft- Oude Delft 93,Tel. 0!730-25581 1«. 4 Groningen*. Oude Kijk in'tJatstraat24/10,Te!. 0590O-27578 Haarlem: M A.l.-burcau,Stationsplein 2, Tel. 023-140M Leiden: Staiionsplein 10, Tel, 01710-48333 isi. 4009 Rotterdam: Seven Seas, Parkhaven 21, Tel. 010-112294 Tilburg: Hogeschool laan 225, Tel. 04250-70960 ^Utrecht: M.AI.-burcau.Uitgang C S.Tel. 030-22428. Bij Jamin krijgt een administratief assistente /uist de kans om een maxi mum aan zelfstandigheid a3n de dag te leggen. Ook de ontplooiingskansen zi|n verre van mini. En datzelfde geldt voor het salaris. Wanneer u een Huto-opleidlnghebt, wacht u dit alles bij Jamin. Op diverse afdelingen hebben wij nog enkele plaatsen vrij voor Die afdelingen zijn: Vaste Goederen: Een afdeling, die de aan- en verkoop van panden be handelt en de administratie daarvan. U vindt er een baan om uw hart aan te verpanden. Boekhouding Deze afdeling oefent controle uit op het financiële verkeer met onze winkels. Wij kunnen u er een zelf standige baan met een eigen rayon aanbieden. Hebt u belangstelling, schrijft u dan nog vanavond een briefje aan C, Jamin N.V., afdeling Personeelszaken, Postbus 5840, Rotterdam of eenvoud.ger belt u 010-17 97 00, de heer Den Draak. Strevelsweg 700 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 3