Feiijen o 01 1 wit smaad uitwissen h w Dankbrieven aan de gemeente Thuis sparen? J: I Algemene Bank Nederland Constant won jubileum- damdag Scheiding bij Sparta Delft speelde weer hoofdrol Daar word je geen cent rijker van ROTTERDAM RIJNMOND SPORTFLITSEN JOE HARVEY VERWACHT EEN ANDER FEIJENOORD VANAVOND TWEEDE DUEL MET NEWCASTLE UNITED Uitslagen ZRO- wedstrijden Krachtsverschil in ereklasse gering mvDJREÜRE Ajax en de NTS U bent welkom bi] de i<i (ADVERTENTIE) Een gezellige en nuttige bezig heid al* breien wordt nog aan trekkelijker als U morgen maar liefst 7ó ?ent per bol minder 'hoeft te fciétalett. Wegens '-ruimtegebrek houden wij morgen .een *-* ééndaagse vérkoop-Ivan, een prachtige partij jumperwol van een-zeer bekend Nederlands merk (waar van wlf de naam niet mogen noemen). Deze kwaliteits Jumperwol, be staande uli' ong. 50% zuiver scheerwol en 50% nyfcn, in maar liefst 11 modekleuren, morgen per bo!van 100 gram Vooi-. nog géén een gulden negentig. 50% scheerwol Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit merk jum- perwol van een prachtige kwaliteit in 11 kleuren, per 100 grams bol voor Ook maandagmorgen geofjcnrf Cé<n tel. ef jrehrlft, tuit. (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, dinsdag:. Het ver tegenwoordigend vüftal van de dam vereniging Constant heeft de jiubi- leum-damdag- van de Rotterdamse Dambond gewonnen. In de beslissende ontmoeting in de hoofdgroep werd Het Oosten duidelijk teruggewezen. De RDB, nu officieel het district Rotterdam van de Zuidhollandse Dambond, herdacht de oprichting 45 jaar geleden met een damdag, ■waarvoor aangesloten afdelingen met vijftallen konden inschrijven. In totaal namen twaalf teams aan de wedstrijd deel, ingedeeld naar sterkte in poules van vier teams. In de hoofdpoule bleken Het Oosten en Constant de sterkste afvaardiging té hebben. Het Oosten liep eerst over VDV-Vlaardingen heen met 8—1 om vervolgens met dezelfde cijfers over Charlois te zegevieren. Constant deed het kalmer: eerst 82 tegen Charlois en vervolgens heel bescheiden 64 tegen VDV. Deze uitslagen impliceerden, dat Het Oosten in de laatste ontmoeting al aan 55 genoeg zou hebben, omdat dan bij een gelijk aantal matehpunten de bordpunt ens core de doorslag zou geven. Hoe anders is dat gelopen! Constant begon met een duidelijke overwinning van Eoozenburg op Van Prooyen en toen vervolgens Huet en Kusters de punten deelden en Gorree een nadelige positie tegen Van Basr- len remise hield, was niet alleen de etand 42 voor Constant, maar- de overwinning vrij zeker, want aan de beide andere borden had Constant enig overwicht. Inderdaad realiseerde eerst S. de Jong zijn treffen met Bou- sema tot winst (62), waarna De Kluyver het succes completeerde door ook nog een hoger aantal bordpunten dan Het Oosten te bereiken. Het is lang geleden dat Constant zo'n grote zege op Het Oosten behaalde, al dient hierbij in aanmerking te worden ge nomen dat het geen tientallen-ont moeting was. Eindstand hoofdgroep: 1. Constant b punten, 2, Het Oosten 4; 3. VDV 2; 4. Charlois O. Poule 2: Het Oosten b 6; 2. CDR a 4; 3/4 Charlois b en Schie dam a I. Poule 3. 1. Het Oosten c 5; 2. VDV b 4; 3. CDR b 2; 4. Schiedam b 0 De Tsjech Masopust scoorde zon dag twee van de drie doelpunten waarmee zijn (Belgische) ploeg Crossing Molenbeek van Seraing won (3—0). In Frankrijk staat kampioen St. Etienne na de 3—1 zege op Nantes samen met Hennes en Nice aan de kop. 0 Gordon Banks, <.V doelman van het Engelse elftal die een maand ge leden in de wedstrijd tegen Leeds United een vinger brak, maakte za terdag zUn rentree In het reserve team van Leicester. (door Dick van den Polder) KiMsArfftTO ROTTERDAM, dinsdag. De verdoving is uitgewerkt. Feijenoord heeft de mentale klap van Newcastle ver werkt. In Rotterdam spreekt men nu alleen nog maar over een re vanche. Iedereen beseft dat het vrijwel onmogelijk is om de 0-4 ach terstand in de returnwedstrijd helemaal weg te werken, maar de Feijenoorders zijn vast van plan om de Engelsen een dreun terug te geven. De smaad van Newcastle moet worden uitgewist. Rüius Israël, die na terugkomst uit Newcastle eerst de nylon doppen on der zijn schoenen heeft vervangen door aluminium doppen, rekent er op dat Feijenoord met 1-0 of 20 zal winnen. „En als we het geluk hebben om snel een doelpunt te scoren, dan kunnen de Engelsen het wel eens erg benauwd krijgen." Hoewel men zich in Feijenoord- toringen geen illusies maakt over een plaats in de volgends ronde van het toernooi om de Jaarbeursstedenbeker, heeft men de hoop op een wonder toch wiet helemaal opgegeven. In voetbal is alles mogelijk. Men henn- nere zich slechts de wedstrijden tus sen Spart a en Lausanne Sports zes jaar geleden in he^ toernooi om de Europa Cup II. Sparta verloor in Zwitserland met 03, kwam in Rot terdam me* 3—0 voor te staan, maar had aan de 4—2 zege tenslotte toch niet genoeg. Stel eens voor -dat Feijenoord er in de eerste helft in slaagt een 28 voorsprong te nemen, dan kan het Fe ij enoord-stadion wel eens een hel worden voor de Engelsen. Na de deböcle in Newcastle is er eigenlijk geen aan/leiding om in een dergelijke ontwikkeling te geloven, maar Feijen oord heeft al eerder in eigen stadion grandioze wedstrijden gespeeld tegen Engelse tegenstanders. Vorig jaar nog werd Arsenal met 32 verslagen, hef. zelfde Arspnal dat nu ra de League df leiding heeft. Het staat wel vast dat het een ande re wedstrijd zal worden dan in New castle. Feijenoord zal zich nu niet meer laten verrassen door het aan- vangstempo van de Engelsen en New castle United zal uit veiligheidsover wegingen het accent wat meer op de vangtempo van de Engelsen en New- verdediging leggen. Dat biedt Feijen oord wellicht de gelegenheid om zijn eigen tempo te spelen, Hoe sterk de verdediging van New castle is, is vorige week met gebleken, omdat Feijenoord nauwelijks aan aan vallen toekwam. De drie doelpunten, die West Bromwich Albion zaterdag tegen Newcastle scoorde, wijzen er echter op, dat de door McNamee gelei de defensie te passeren is. Aan sfeer zal het vanavond zeker niet ontbreken. De Engelsen brengen een kleine 2000 luidruchtige suppor ters mee en dat zal voor hét Feljen- oord-legioen een uitdaging zijn om zich eveneens te roeren. De wedstrijd wordt geleld door de West-duitsc* Fritz. Het elftal van Feijenoord is gelijk aan dat wat zondag met 50 van AGOW won. Piet Romijn zal het dus moeten opnemen tegen de razendsnel le linksbuiten Allen, die in Newcastle Frans van der Heide tot wanhoop brachh Voor de volledigheid wUzen we cr nog op dat de door de Engelsen ge scoorde doelpunten dubbel zullen tel len, Lndien de doelcijfers aan het ein de van dc tweede wedstrijd gelijk zul len zijn. Feijenoord zal dus met 5—0, 61, 72, 83 enz, moeten winnen om zich rechtstreeks voor de volgende ronde te plaatsen. Wint Feijenoord met 40 dan komt er een verlenging van Z x 15 munuten. Maar alleen een super-optimist kan daarin geloven. ZWEMMEN ROTTERDAM, Zaterdag avond werd In het Sportfondsenhad-Noord In Rotterdam de derde zwemontmoetin^ van de zro gehouden. De uitslagen van waren; 100 m rng„lag me. o. ÏZ j. 1. S. Honig RDZ IjIOE, 2. L, Pors VZC 1.24, 3. M, Ligte- Ifjn Devel 1.323, Idem mo o. 1« j 1. T, Maat VZC 1.14 fl, 2 M Hofman RZC 1 18.6, 3. M, Lucking RDZ 1 20.2. 100 m. Bch, sl. da. K J o. 1. C v d Veer VZC 1 23 3, 2 M. Seleski Devel 1.274, 3. C Mulder VZC I 27.6. 100 m, vr. si. me. o. 14 j I, C. Sehouten VZC 1.07, 2. F Buys VZC 109, 3, H. v. Boe- rem VZC 1.09 8 5 x 25 m vr s|. est. me. o, 12 J 1. VZC 1.23 6. 2. RDZ 1.23 9. 3 SZC 1.285 Devel 150.4. Idem Jo o 16 1. W. Schouten VZC 1.08.7, 2. R Beele VZC 1.11.2, 3. H. Stunt Spartaan 1.11 8. idem he 16 j 0. 1. J, Voorwinde Devel 1.19 6, 2. J. v. d. Kreeke Spartaan 1,212, 3. M. Hoagcrwerf VZC 1.22, 4. A. Zegveld At- cyon 1.22. idem jo o 14 j. 1. P. Schirameyer Shell 1.07 5, 2 J. de Joode RZC 1.11.6, 3. P. An- dersson Devel U2. idem jo o 12 4 1. SZC 1.18.8, 2, VCZ 1232. 3 Devel 154.7. 4 x 50 wiss. Sl. est. da. I, VZC 2.201, 2 RDZ 227.3. WIK2.438. Idem hr 1. Devel 2.15, 2. VZC 2.10.7, 3. LAC 2.23 9. (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM dinsdag. Constant volgde dit weekeinde nauwkeurig dc verrichtingen van de andere teams in de landelijke ereklasse. Zelf had het met 13—7 van GO gewonnen. Lands kampioen Jozef Blankenaar (Amster dam kwam In Den Haag tegen RDG tot een 12—8 winstscore. In Leeuwar den zegevierde Huizum met dezelfde cijfers over het Bossche Excelsior. DGZ-Groningen bereikte op het nip pertje 119 tegen Huissen. Het be loop van al deze ontmoetingen wekte de indruk, dat de krachtsverschillen niet zo heel groot zijn. Uitslagen nationale hoofdklasse: Veendam—OG (Utrecht) 8—12, Twente's Eerste (Hengelo)—LDV (Leiden) 14—6, ADC (Aalten)—DIO (Den Haag) 7—13. Goes—DDD (Alk maar) 12—8. JOE HARVEY (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Newcastle United is niet helemaal zeker van zjjn zaak. Manager Joe Harvey is er zich van bewust dat hü het ware Feijen oord nog niet heeft gezien. Bij zijn aankomst in Rotterdam zei hij gisteravond: „Feijenoord heeft zieh vonge week laten overdonderen. Ik b°n ervan overtuigd dat Feijenoord ditmaal heel wat beter voor de dag zal komen. Het zal een heel andere wed strijd worden dan in Newcastle". Joe Harvey beseft dat Feijenoord wat goed te maken heef: bij zijn sup porters. De Engelse journalisten, on der wie zich de oud-internationals Len Shacklaton en Ivor Broadis be vinden, verklapten da1 Harvey vooral Coen Moulijn en Ove Kindvall vreest. Harvey verklaarde dat zijn ploeg niet alleen naar Rotterdam is geko men om de 40 voorsprong te verde digen. „We willen winnen en zullen 4 an vallen." Harvey wil Feijenoord op dezelfde manier aanpakken als in Newcastle. Door een consequente manidekking en een hoog tempo hoopt hij te voorko men dat Feijenoord zijn normalp spel zal ontwikkelen. „De beste manier om ons te verde digen Is met vijf man aan te vallen", zei coach Dave Smith. „Feijenoord zal dan zoveel man m verdediging moeten houden, dat het onvoldoende druk op onze defensie kan uitoefenen". Ook Len Shackleton is ervan over tuigd dat Newcastle het vanavond nog zwaar zal krijgen. „Zoals Newcastle vorige week speelde, heeft het nog nooit gespeeld. Iedere andere ploeg zou toen ook in Newcastle hebben verloren," ROTTERDAM, dinsdag. Op de algemene vergadering van Sparta is de organisatorische scheiding tussen dc betaalde en amateursporten tot stand gekomen, waarbij eohter de eenheid in de vereniging Is gewaar borgd. Het bestuur van de vereniging zal bestaan uit vijf leden, te weten drs. C. van Rijn, voorzitter drs. J. de Winter, penningmeester G, E.-Kleingeld se cretaris, A. Aarse en L. Mast, commis sarissen. Het verenigingsbestuur fun geert tevens als raad van toezicht op de ma nagementstichting betaald voet bal. Het stichtingsbestuur Betaald Voet bal zal bestaan uit de heren J. Sonne- veld, voorzitter en de heren drs. H. Aarsen en J. Graus leden. Het vereni gingsbestuur heeft uit zijn midden de heer A. Aarse aangewezen als gedele geerde bij het stichtingsbestuur. Het amateur bestuur is als volgt sa mengesteld: G. E. Kleingeld, voorzitter en de heren A. van Dijk, P. Hunter, L A. A, Ignatius, A. van der Linde, J, van der Poel en A. H. Hoest. In het amateurbestuur zijn de drie door Sparta beoefende sporten, t. w. voetbal, cricket en honkbal vertegen woordigd. Op de vergadering werd aan dertien leden het zilveren insigne voor het 25-jarig lidmaatschap uitgereikt. Aan de heren G. den Besten, G. Karsten- dijk. ir. J. A. Emeis, J. öe Jong, J, E. van Kuyk, A. Overeynde, P, Plat- schart, J, M, Saliers, V. M. P. van Voorst en M. Plerot werd hel gouden insigne voor het 50-jarig lidmaatschap uitgereikt. Onder acclamatie werd de oud-voorzitter de heer J. M. Salters, benoemd tot ere-voorzitter van de vereniging. De heer Salters was reeds eerder lid van verdienste. Om de Wiardabeker (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, v De kege laars(sters) uit Delft, die verleden jaar de boventoon voerden in het ke- geltoernooi om de Wiardabeker, heb ben ook dit weekeind zich weer de meerderen getoond. De kegelclub Zal het lukken (ZHL) slaagde erin ook nog weer de wisselprys te veroveren. Er namen zeventien vijftallen uit Rot terdam, Gouda, Delft en Ridderkerk deel aan de tweedaagse strijd op de banen van de Rotterdamse Kegelbond in het Groothandelsgebouw. Het is een uiterst zwakke wedstrijd geworden. Werd er verleden jaar al geen hoog hout geworpen, ditmaal was het echter nog minder. ZHL uit Delft, dat vorig jaar het toernooi won met 1103 hout, kwam nu niet verder dan 954 hout. Het tweede vijftal boek te 938 hout. Opvallend was het, dat sterke ploegen, als die van Stik en Aehi» om de lange, evenals het Rotter damse DOK geen voet afln de grond kregen. Dat er over de hele linie zo slecht werd gegooid, moet worden toegeschreven aan de minder goede toestand van de banen. Reeds is beslo ten om tot bouwen van nieuwe banen over te gaan. Voor het evenwel zover is, zullen in het komende seizoen toch' nog belangrijke kegelevenem enten, zoals de Zestigballenrwedstrijid en de Rondgang op deze banen gehouden moeten worden. De voornaamste uitstagen: Korpawedstr Hd1. ZHL I Delft 954 hout, 2. ZHL II. Delft 838 ht. 3. De Ma_s, Rot terdam 880 ht. 4. Klein Hamburg, Delft 870 ht, 5. Dip, Gouda 849 ht, 0. Alle Negen, ht, 7. Door Vriendschap Sterk, Delft 849 ht, 8 Acht om de lange. Gouds. §36 ht. 9. Pro Patria, Rotterdam 831 ht, 10 DOK, Rotterdam 824 ht, 11. KIF. Rotterdam 831 ht, 12. VOG, Rotterdam 802 ht. 13, Aan nemers Patroonsbond. Rottendam 793 ht, 14, STIK, Gouda 783 ht. IS. NHRV, Rotterdam, 778 ht, 18. KIOS, Ridderkerk, 777 ht, 17. Loda, Delft 758 ht. Jubfleumbaan: Heren A klasse: 1, J. Vink. Delft 110 ht, 2. H. Mast, VTaardtngen 108 ht. 3, A. Haer- kerw, Gouda 106 ht. Klasse Bt 1. A. de Vries. Ridderkerk 107 ht, 2. P. tf.d. Hauvo Gouda 105 ht, 3. J. Brunner, Rotterdam 104 ht. Dames, klasse A: l. mevr. Van de Ende, Delft, 102 ht. Klasse B; 1. mevr. Mast, Vlaardingen 110 ht. 2, mevr. Heerkens, Gouda 85 ht, 3. mevr. Rijsdijk. Rotttrdam Vrije baan: 1. J. Brunner. Rotterdam 45 ht. 2 mevr, Brunner, Rotterdam 44 ht, 3. A. van Dijk. Rotterdam, 43, 42, 41 ht. 26-haan: 1. J. Sevenhuizen, Delft 10 x 2 ht. 2, Ramp, Delft 8 x 21 ht, 3. mevr. Ree dijk, Delft, 7 x 21 ht. I. ft In de Bundesliga voegde topscorer Gerd Muller van Bayern Munchen zaterdag weer een doelpunt aan zijn totaal toe. In zes wedstrijden heeft hij negen maal gescoord. yWat betreft de diverse ge meentelijke bedrijven, diensten en instellingen heb ik zo mjjn voorkeuren, die al lerminst de neerslag zijn van nauwgezet wetenschappelijk on derzoek. Neen, die voorkeuren zijn eigenlijk alleen maar geba seerd op ervaringen, die ik dan wel ambtshalve dan wel particu lier heb opgedaan. Als u mij bij het lezen van het navolgende be schuldigt van subjectiviteiten heeft u op de voorhand gelijk. Dit ter inleiding; sommige men sen zijn altijd zo scherp. Als ik alfabetisch te werk ga kom ik terecht bij het archief der gemeen te, Ik denk dan onmiddellijk aan die gezellige persconferentie; meestal aan vangend te 9.30 uur op maandagmor gen. Zij doen mij altijd een beetje aan school denken. Het weekend heb je je bezig gehouden met sport en vertier en je start de maandag met geschiede nisles. De dienst van bouw- en woningtoe zicht maakt mij altijd een beetje ang stig. Het is een dienst waarvan zo veel niet mag. Een olietank in je tuin bij voorbeeld, dat gaat niet zo maar. Je hebt er een vergunning (in drievoud) voor nodig. De drinkwaterleiding ia lange tijd ie meest geplaagde gemeentedienst van Rotterdam geweest. Ik heb altijd medelijden met de DWL gevoeld. Nou is dat eigenlijk nauwelijks nodig, want DWL-directeur ir. Lugthart Is een zeer opgewekt man. Dat moet ook wel in zo'n functie. Als er iets mis is met hert drinkwater incasseert hij de eerste klachten. Thuis namelijk al, want u moet niet denken, dat er speciale lei ding loopt van de Hbnigerdijk naar het huis van de heer Lugthart. Zoiets moet tot troost stemmen. Als de stroom uitvalt zit de directeur van het GEB ook zonder licht. Het doet denken aan een tandarts die kiespijn heeft. Zoiets kan mij erg blij maken. Over het GEB gesproken: een hoog cijfer voor deze dienst. Waarom? ach, iets heel simpels; toen we op aardgas overgingen hebben ze mijn uit het be- advertentie; pm van deze eeuw daterende koelkast zo voortreffelijk omgebouwd, dat ik prompt een dankbrief heb geschreven aan het energiebedrijf. De dienst van. gemeentewerken kan bij mü geen kwaad doen. Die mensen zijn altijd maar bezig. Ze hebben iets van de robuuste onverzettelijkheid die ook zo typerend is voor de mannen van rijkswaterstaat. Dat graaft maar, dat bouwt maar en af en toe marko ren ze even. een mijlpaal met korte, aan technische gegevens rijke, toe spraakjes en champagne. De knappe koppen van G.W. pik je er zo uit. Ze dragen vlinderdasjes, een mode die is ingevoerd door hoofddirecteur Tillema, Van de gemeentelijke geneeskundi ge- en gezondheidsdienst weet ik al leen maar, dat er wel eens iemand af scheid neemt en dat er dan 38 spre kers zijn. Ik kom er liever voor een periodiek borstonderzoek. Dat is in een paar minuten bekeken. Als ik aan het gemeentelijk haven- bedrij'f denk, komt mij onmiddellijk een man in gedachten: Frans Posthu- ma. Ik heb hem laatst nog in mijn ko lommen opgevoerd. Ir. Posthuma is hot havenbedrijf zelf; hij is ook nau welijks nog een ambtenear te noemen. Hij Is een onderkoning; zijn konink rijk is niet Rotterdam, maar de gehele Rijndelta. Als u deze rubriek regelmatig leest weet u, dat er een gemeentedienst is die ik niet mag: stadsontwikkeling. Denkend aan stadsontwikkeling zie ik brede vingers traag over oneindige plattegronden gaan. Stadsontwikkeling is voor mij de dienst met de zekerhe den. Men kent er geen twijfel. Er zijn ook gemeentelijke instellin gen die mij tn hst geheel mets te zeg gen hebben, maar daar hoort niet bij de R.OTEB, want met de ROTEB heb ben de Rotterdammers twee keer per week contact. En wat zo plezierig is, de ROTEB-mannen zijn niet kinder achtig. Er zijn strenge regels voor het gereed zetten van op te halen huisvuil, maar /.e kijken (zo is althans mijn er varing) niet zo nauw. Weet u wat ik de sympathiekste ge meentedienst vind? De plantsoenen dienst. Bewijzen kan ik het niet, maar voor mij is het de hardstwerkende MAURITSWEG 37 ROTTERDAM TEL. 138061 TK ben, de laatste tijd tijdens dis cussies in huiselijke kring bezig mijn tegenstanders aan het verstand te brengen, dat Ik ietwat onpasselijk word van het gelebber van de NTS aan Ajax, maar dat ik tegen de lands kampioenen als zodanig niets heb. Ik gun Ajax morgen alles. Ik heb niets tegen Ajax. Als ik Amsterdammer was zou ik Aj <a x-supporter zijn. Maar niemand gelooft me. Iedereen zegt: als het Feijenoord maar was, dan want als aanhanger van de stadionclub is alles wat je zegt en ten nadele van Ajax zou kunnen worden uitgelegd, verdacht. Ik dacht, dat de zaken eenvoudiger lagen. De rakkers van de NTS zijn Amsterdam mers of ze wonen in de buurt van de hoofdstad. Ze zijn als gevolg daarvan Ajax-supporters. Allicht! Maar waar om moeten we dat op het scherm al- lijd zo duidelijk merken. dienst van Rotterdam. Vooral fysiek, Ik bon er getuige van geweesi oe ze, grenzend aan mijn tuin, in een week tiid een groenstrook ter grootte van en voetbalveld aanlegden. Een keer heb ik op het punt gestaan een dankbrief aan de plantsoenen dienst te schrijven. Dat was, toen ze vergeten waren een boom te planten. Je belt op en zegt: meneer u bent ver geten daar en daar een boom te plan ten. En zie, de volgende ochtend in alle vroegte komen ze terug om de vergeten boom tc plaatsen. Zoiets had ik niet voor mogelijk gehouden. in een asla, spaarvarken, geldkist, of ouwe kous Spaar daarom bij de Algemene Bank Nederland en geef groeikracht aan uw geld. U Kunt kiezen uit de volgende spaarvormen: 4 Spaarboekje Direct beschikbaar/2.500,— per maand, één maand opzegging voor hogere bedragen 4 Spaarrekening Direct beschikbaar 2.500,— per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen 4j Spaardeposilo Drie maanden opzegging 4J °/a Spaardeposilo Zes maanden opzegging S\ Spaardeposilo Eén jaar opzegging 5| Spaardeposito Achttien maanden vast 6 Spaardeposito Twee j'aren vast Kom eens met ons praten. Op al onze kantoren zat men u gaarne nader Inlichten. Nu ook Jeugdsparen met de Zilvervloot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1