Matra ook in 'kleine' G.P. door Beltoise naar zege ROBERT MAUD MOEST VOOR ZEGE VECHTEN n L* BS S1 'SS Heike Blok liet linhoff kansloos in Hollandweek P(AT«* PEPT-TI Prestatie op één dag Mèk fe6" ENGELSMAN LAMBERT DODELIJK VERONGELUKT Vij fkamprecord voor Marian Ackermans iv>f. ksi°k %"fu° Aktr- >3* '&VS3i?Ü»i'£&s ««IS kK?,0- n"EK Nedlloxd lootte Carl Zeiss Jena Sfcr. t vrtSis Verlies SSCC in cricketcompetitie Zwemrecord 10x100 m vrije slag verbeterd 1£98"P™r Terinisstrijd in cijfers WEER ZEGE VOOR CHERIE SPENCER Banks winnaar van grote prijs EBEMsgaa PermCter vooJfgff pagina 4 - maandag 29 juli Beltoise (vooraan), die eerste werd en Pescarola die als tweede eindig de. Beide coureurs in een Matra. 1JII1JIJPJ BEVERWIJK, zondag (ANP). Marian Ackermans-Thomas heeft zaterdag in BeverwUk het Nederlands record vUf- kamp verbeierd. dat sinds 1951 met 4692 punten op naam stond van Fan-: ny Blankers-Koen. De nieuwe record- houdster haalde 4797 punten op de nummers 80 meter horden, kogelsto ten. hoogspringen, verspringen en 200 meter. De gedetailleerde uitslag is: 1. Ma rian Ackermans (DEM) 80 m h,: 11.3. kogel: 12.86, hoog: 1.68, ver: 5.75 m. 200 in: 25.—, totaal: 4797 pret. 2. Ciska Jansen (Sagitta) 11.6, 12.46, 1.56, 5.74. 24.2, 4672. 3. Tihy v. d. Raad (RK Holl.) 12.4. 10.80. 1.62. 5.41, 26.7, 4210. Sagitta Sagitta heeft zondag bij de nationa le estafettekampioenschappen in Haarlem het Nederlandse record 3x800 meter verbeterd, Betty Kok, Hilde Salaman en Tilly van der Made kwamen tot 6 minuten 43 seconde» Het oude record van dezelfde loop sters was 6.48. De dames van Sagitta veroverden drie van de vier titels. De opvallend ste atlete was Tilly van der Made, die v zowel op de 3x400 meter als de 3x800 meter uitstekend liep. De uitslagen waren Dames: 4 x 100 m: l. Sagitta 47.- sec: 2 ADA 48.2; 3 Olympia *48 48.3. 4 x 200 m: 1. ADA 142.-: 2. AVR 1.43 5. 3 Clko '66 I 44.7. 3 x 400 m: 1. Sagitta 250J3. 2. ADA 2 54 8, 3 x 800 m: i. sagitta 6.43-: 2 HAC 7 03 8 Heren: 4 X 100 m: 1. PSV 42,2. 2 A AC 42.7, 3. GVAV 43,-. 4 X 107 m: 1 GVAV 3 21.-, 2. VLTC 3.21.7; 3 Sprint 3 23.1. 4 800 m: 1, Metro 7.43.8. 2. AV *23 7.45.9, 3. Quick 7 54,-. 4 x 1500 m; 1. Sparta 16 00,6; 2. Ciko *66 16.14.8. 3. Metro 18 18.2, Het wereldrecord op de 1500 meter, nat met 4 minuten en 15.6 seconden m handen is van de Limburgse Maria Gommers is zaterdag tijdens atletiek wedstrijden in Moskou ernstig m ge vaar geweest. De Russin Bragina be naderde met 4 minuten en 17.se conden het record van de Nederlandse tot op 1.4 sec. De prestatie van Brasi lia betekende een nieuw Russisch re cord en de tweede snelste tijd ooit ter- woreld eelopen. AUTOSPORT (Van een onzer verslaggevers) ZANDVOORT, zondag. Het Franse merk Matra licel't vanmiddag op het circuit van Zand- voort een herhaling gegeven van de dubbele overwinning hij de Grand Prix. Bij de wedstrijden om de Grote Prijs van Zandvoort voor FormuIe-2 rolwagens meetellend voor het Europees kam- pioenschap won de Fransman Jean-Pierre Beltoise voor zijn land genoot Henri Pescarolo. Beiden reden een Matra met een Ford Cosworth motor. Een dodelijk ongeluk wierp een schaduw over de verder zeer spor tieve en spannende wedstrijden. De 24-jarige Brit Chris Lambert overleed vrijwel direct aan de verwondingen die hij opüep toen zijn Brabham Ford m botsing kwam met de Tecno Ford van de Zwitser Kegazzoni. In de tiende ronde van de finale voor dc Formule-2 haalde Kegazzoni, die snel was gestart, maar moeilijkhe den krees toen h(j voor de eerste maal de Tarzan-bocht doorreed en daardoor een ronde achterstand opliep, Lambert in. Achterin het circuit, bU de zoge naamde Tunnel-Oost raakte de twee wagens elkaar en vlogen van de weg. Regazzoni bleef ongedeerd, maar Lambert werd levensgevaarlijk ge wond uit zijn over de kop geslagen bolide gehaald. Voordat de voor snel transport van gewonden gereedstaan de helikopter van de Nederlandse Luchtmacht in actie kon komen, was Lambert aan zUn verwondingen be zweken. Reeds zaterdag bij de training wees alles er op dat de races een sparenend verloop zouden krygen. De trainings tijden waren zeer indrukwekkend 2ij deden vrywel niets onder voor de tijden van de Formuie-1 en lagen met ver uit elkaar. Het veld van dertig in schrijvers werd vandaag opgedeeld in twee ploegen van vijftien die elk een voonvedsferijd reden. Van elke wed strijd zouden de tien snolsten uitko men jn de finale. tussen de Zwitser Silvio Moser en de Fransman Offenstad. beiden met een Tecno. Uit bocht Terwyi het gevecht om de kop in alle felheid doorging, met nu eens een Ma.ra, dan weer de Tecno van Att wood op kop, remde Courage in de 47ste ronde te laat by de TarzanboeM en verdween in het zand. Wagen en rijder bleven onbeschadigd, maar de chadigd, mai was voor de Brit afgelopen. 1 ronden gebruikte oise de gelegenheid AU wood uit tc lo- ATARI AN ACKERMANS-THOMAS heeft zaterdag een van de oudste Nederlandse atletiekrecords (het re cord van Fanny Blankers-Koen op de vijf kamp met een score van 4692 pun ten. daterend van jund 1951) met 85 punten overtroffen. De 25-jarige blon de atlete uit Beverwijk Is na een lang volgehouden jacht dus eindelijk ge slaagd. Dat is een felicitatie waard, te meer, omdat de KNAU een prestatie van 4700 punten van haar had geëist om voor een uitzending naar de Olympische Spelen in Mexico in aan merking te kunnen komen. De omstandigheden waren zaterdag in Beverwijk heel wat gunstiger voor de vijfkamp dsn twee weken geleden in Enschede, toen Marian Ackermans i.n de regen en op een zware baan de limiet van 4700 punten niet kon halen. Het gunstige weer en de voortreffelii- ke conditie van de piste zijn voor de deelneemsters aan de vijfkamp aanlei ding geweest te verzoeken de wed strijd op een dag af te werken. Het is gebruikelijk althans bii Europese kampioenschappen en bij Olympisch* Spelen dat de vijfkamp evenals d* tienkamp bij de heren op achter el kaar volgende dagen wordt afgewerkt Het verzoek van de atletes werd inge willigd en het reglement van KNAU staat dat ook toe. Het nationale record van de vijf kamp zal dus kunnen worden erkend. Bij het vestigen van een wereldrecord zou erkenning echter twijfelachtig zijn omdat de Internationale Atletiek Federatie met twee dagen rekent. Hoe verdienstelijk de prestatie van Marian Ackermans ook is, toch zal bij de beoordeling van de verrichting niet geheel voorbij kunnen worden gegaan aan de afwijking van de gebruikelyke gang van zaken bij Europese kam pioenschappen of Olympische Spelen Er is in Beverwijk duidelijk geprofi teerd van gunstige omstandigheden. Aan de andere kant heeft de atletiek in Nederland zo vaak te lijden van slecht weer, waardoor de prestaties worden gedrukt, dat de beslissing in Beverwijk wel begrijpelijk is. Het NOC zou het straks misschien ook in de beoordeling van deze prestatie kunnen betrekken. Ferrari In de eerste voorwedstrijd vanmid dag namen de twee Ferrari's, be stuurd door de Brit Derek Bell en de Italiaan Brambilla. met in hun mid den Jean-Pierre Beltoise, direct de kop. De volle twintig ronden bleef dit trio het veld aanvoeren, terwyl zy on derling fel streden om de eerste posi tie. Beltoise was m het nadeel, omdat hij het moest opnemen tegen twee rij ders van één merk, die elkaar op zeer listige wijze telkens hielpen. Toch wast Beltoise als tweede te finishen, voor Brambilla Bell won, nadat BrambiUa het ronde-record verbeterd had door 1 mm, 26,52 sec. te rijden. Sneller dan de Formule-1! In de 2e voorwedstrijd reed ook de Ne derlander Tonne Hezemans mee. Hem was een Merlyn Ford ter beschikking gesteld door John Gardwell, die zich zaterdag tijdens de training niet fit voelde. Hezemans liet geen indruk- De drie laatste ronden Pescarolo om Beltoise te geven ver van Ait pen. De Matra's finishten" daarop ïn grootse stijl met Attwood als een zeer eervolle cferde, met een achterstand van nog geen halve wagenlengte op Pescarolo. die tweede werd op een paar meter achter Jean-Pierre Bel toise. de Fransman die bij de Grand Hr - van Nederland tweede was ge worden. Uitslagen Toerwasetis. E~oep_5 cc, 12 ronden (50,32 km>- ,®W3.2oJ,q T1bJ Abarth 850 TG. 5310 4 :?„¥9 2- Van Staalduinen in Snelste ronde; Swart 153 9 (Van onze zeilmedewerker) faaudi-q OUD-LOOSDRECHT, zondag. Fred Imhoff, de pas door het NOC aangewezen Mexico-reserve voor de Olympische Flying Dutchmanklasse, heeft dit weekeinde tijdens de beide eerste! wedstrijden voor de Flying Dutchman-klasse in de Hollandweek I een fikse nederlaag moeten incasseren. Zowel zaterdag als zondag moest de Scheveninger zijn oude rivaal Heike Blok voor laten gaan. Imhoff heeft met zijn twee tweede plaatsen de kansen op de hoofdprijs echter nog volledig in zijn hand, maar zal dar. op beide aatste wedstrijddagen van de Hollandweek zijn concurrent geen en- Keie kans op winst moeten geven. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM, zondag. Dc triomf, die de toeschou- tRjaZïïj wers zo van harte gunden aan de 37-jarige Istvan Gu lyas, ging toch nog aan hem voorbij. In een gevecht, dat drie uur en zestien minuten duurde, moest de tanige Hongaar die zaterdag Tom Okker uit de finale van het herenenkelspel in Hilversum hield na 65 inspannende games buigen voor zijn zestien jaar jongere te genstander: Robert Maud van Zuid-Afrika. Op deze stralende slotdag- van liet door dc regen zo triest begonnen toernooi werd Margaret Court-Smith zondagmiddag voor de tweede keer winnares van het damescnkelspcl. De atletische Australische gebruikte In een eindstrijd, waarin tennis van grote klasse werd gespeeld, slechts 55 minuten om haar land genote Judy Tegart met 86, (L-0 van liet gravel te speicn. Een tweede titel werd Margaret Court onthouden', runt in de finale gemengd dubbelspel kreeg vil van Tom Okker te weinig steun om liet Afrikaanse paar Annette du Plooj Robert Maud van dc winst te kunnen afhouden. Aneltc du Plooy had zaterdag middag al samen met Pat Wnlkdcn het damesdubbelspel gewonnen, In het herendubbclspel ten slotte hadden de Tsjechen Kodes en Kukal weinig moeite met dc Duitsers Budlng en Elsenbroich: 6—3. 6—1. leem. Plat Abart |32 526 km/u kmveiï cc' ,12 ronrJ«i (50.32 SoChiouk.. I600—2000 cc, 12 ronden (50,32 km); I km/u) o1 ei* yan der Sluls hi Porsche oi j hoven rm: Ko?Üer H5 3 U3 3W km/u i?i cc, 12 ronden (50,32 km)- l (xem me4S4°°Jm !n,i T1^J"!ustan/- 22 27.3 Formule Ubre geslotens klassse 1000 tot 1300 ccs 12 ronden 1 Lotus Elite 21.42.4 (127.489 km/u)' Sn-is te ronde Dolk 1 58,7 (120.34e km/u) 1200 tot 1600 cc: 12 ronden: 1. Van Li", Hav"as in 22 24.1 (123 525 fffi^'lllSffn, KfCI V™ kfasse boven 1600 cc: 12 ronden. 1 Ruska Carcra 23.09 3 mo 318 km/u). Fn^m,,ÏSnm,, Ruska 53-° (133,582 km/u) formule libsc sportwagens tot I3oo cc. 12 ronden, l. Swart met Fiat Abarth 1000 special 22.09.6 (136 234 km/u) wekkende irammgstyden zien, maar Snelste ronde Swart 1.46,8 U4L204 km uur) het was dan ook de eerste maai dat ',*1' "ov''" l60® cc- 12 ronden- li hij een Foi-muIe-2 wagen bestuurde 114031» km/uuer)m!nJ3£utJ?ian 52 i1,30 3 Hu startte vanmiddag in elfde positie, ev 1 45 6 <142.943 'km/uur) van sportwagens bove nlSOO cc: 12 ronden- l Porsche Carcra 906 21 03J toenvagens groep vüf: 12 ronden: klasse 850—4000 cc: 1. Goedcman>: m»i Fifit AbaTth 1000 22 24,8 (134.690 km/uur) km/uur) ron Goedemans 1.48.7 (137.600 klasse IOOO tot 1300 cc: 12 ronden: 1. Du- aok van Heel met Morris Cooper S 22 27 4 (134.434 tan/uur). Snelste ronde: Dudo'k van Heel 1 50 4 (136,728 km/uur). FORMULE II De uitslagen van de twee voorwedstrii- don waaruit zich twintig coureurs voor de finale plaatsen. zUn: r. rele mant'he. 20 ronden (83,86 km): 1. Be'l <GB) Ferrari 2912,39, 2. Beltoise (Frl M?tra Ford £913,89. 3 Brambilla (It) Fer rari 29 16.27 Tweede manche. 20 ronden (838S km)* 1. „(GR| Brabham Cosworth Ford 2S19W), 2 Pescarolo (Fr) Matra 2919,70. "9 fö 78°ni '2wltsJ Tecno Cosworth Ford Snelste ronde van de dag en tevens een nieuw baanrecord BrambiUa de 4.93i km in 1 23,32 (gem, snelheid 174 466 kin/u>. Dc uitslag van de race, die telt voor het t-uropees kampioenschap is- 1. Bettolse (Fr) M.ilra Ford de 24635 km in U3 52 18 (gein snelh 170 285 km/u), 2. Pescarolo (Fr> Matra Ford 3 At U-oord <Gb) Tecno Cos- wortns Ford 4 Moser (Zwlts) Tecno Cos worth Ford Ofe-ns'adt (Fr) Tecno Cosworth Ford (Op een ronde 1 6. Wtddow (GB) MC La- r«ï Foï,d <°P «n ronde), 7. Oliver (GB) Lotus Coeworth Ford (op een ronde!. 0. WDliams (GB) Merlyn Cosworth Ford (op Ai/T^'T q Beckwith (GB) Lola Cos- EorA(o|> l^ec ronden) 10. Courage (GB) Brabham Cosworth Ford (on drie rond*n niet gettnlshed) Snelste ronde: Attwood dc 4 931 km ln 1^6.82 gem snelh 173, 823 km/u). een plaats die hij de hele race behield Wellicht had hy een beteie klassenng kunnen bereiken als hij niet in de vijfde ronde zyn bril had verloren. Hu kon dus niet in de finale uitkomen. De tweede voor wedstrijd werd ge wonnen door de Brit Piers Courage met een Brabham Ford, die het de hele race lang aan de stok heeft gehad met Regazzoni, dte derde werd en Pescarolo, die als tweede eindigde. Ri chard Attwood bracht zijn Tèeno Ford op de vierde plaats. Felle strijrT In de finale stonden voorin het veld dus twee Ferrari's en twee Matra's, mei daartussen de Brabham van Cou rage. Direct na de start namen deze vyf wagens duidelijk dc kop. Enige ronden lang bleef dit zo, terwijl de vyf coureurs fel om de eerste positie streden. Vanuit het peloton kwam Attwood echter steeds meer opdringen en kreeg in de tierede ronde aanslui ting bij de kopgroep. Brambilla kon het tempo mei by houd en en vte] te rug. Later stopte hij met een slech t* voor wielophanging. In de twintigste ionde hield Bell, die op kop lag, onder aan de Hunzebrug plotseling is. Zyn Ferrari kamp e mat versnellingsbakmoeiiijkheden. Lang zaam kwam hy de pi.s binnen, om pa* na vijf ronden weer aan de strijd te gaan deelnemen. De Ferrari's waren toen uitgeschakeld. In de kopgroep zaten nog achter elkaar Pisrs Coura ge, Richard Attwood, Hemri Pescarolo en Jean-Pierre Beltoise. Rondelang hebben deze vier een verwoed gevechi geleverd, waarby de Matra's in het voordeel waren doordat ze elkaar konden helpen. in de 29ste ronde lag Piers Courage plotseling een stuk voor Attwood en de Matra's, maar de volgende ronde al had hij een achterstand van tien se conden op de kop, door *n slip op het Scheivlak. Het gevolg was een steeds feller wordend gevecht tussen Att wood en de Matra's, terwijl Courage zyn achterstand trachtte in te lopen.: Om de vij'fde en zesde positie speelde zich een zeer aantrekkelijke duel af FRANKFORT, i (ANP). - In Frankfort is dinsdag de loting ver richt voor de eerste rorede van het ta fel tennistoernooi om de Europese be ker voor landskampioenen. De Neder landse kampioen NedLloyd (Amster dam) Lootte legen het Oostduttse Carl Zeiss Jena, De eerste ronde moet voor 13 okto ber gespeeld zijn. De weersomstandigheden waren op ce tweede en derde wedstrijddag van Qtt jaarlijks terugkerende hoogtepunt uit ons zeilseizoen bijzonder gunstig. Er stond een, matige wind, die in alle klassen voor voldoende snelheid zorfi ne maar soms weinig constant van richting was, waardoor het m de krtiisiakken voor de zeilers ex'ra moeilijk werd. Wiadschifungen zorg den nogal eens voor verrassende ver- scnuLvmgen. Ook de grote favorieten voor de hoofdprijzen werden met ge- Iwfr' by voorbeeld zondag ed Imhoff in de met zestien schepen maar matig bezette Flymg Dutchman-; Klasse bijna constant onbedreigd op! kop, maar werd m het laa'ate kruis- rak gepasseerd door Heike Blok. die;! pyzonder handig van de wmdsehiftmjï profiteerde 0 Finnjollen In de Olympische FmjoUenklasse. °PJLo<>«3recht de Olympisch geselecteerden Binkhorst en Seret on.breken, deed Menno Meyer het dit weekeinde uitstekend. Met een tweede m ^rn<STMe pla^ heeft hij de kop i".het algemeen klassement. Oskamp za.erdag verrassend eerste, finishte zondag achter de kopgroep en heeft kfpen°°r Sen pUn,;ena°h'-«-i*stand opge- 1 t5 Baum<m. 2. Du Pr Je; 2 ,an Swol. 2. Staartjes. VrJlJieid- ti ?.8^- Pdullch, 2. Crlnaa; zondaè' i olkll^n 'i ?,au,ilch- F'nJoIlen: zaterdag": VH^Flvini nlL zonda* li Meüer, 2. De «Iij J y Junior: zaterdag: I Lam». Zü'lrfVma p zonda?: Lamsveld, 2. c-H 8 PamPu»-' zaterdag; l Siebrand 2 Spai'gareri; zondag: i. B&ehop, 2. Pa'uJ- ®OlO. zaterdag t, Nater 2 rif* t..,. zaterdag: 2. Van Essen, 2. van Dua- ïSSfi W 1 Vsn Dusseidorp, 2, Van SchaJkel zaterdag: 1. Wessef. 2 Met- tnim vo?.^?ag' 3. Sch«'temaker. 2 Over toom, \aurlen: zaterdag- 1. Booj'. 2 Steen- z?nlagi ^let 8ehouden. OK-JolJcn: zaterdag i, Resink 2. De Vries: zondag 1 1 G sikker' I' §ae°5rt* 3eUEtl: zaterdag: i r' nii b ,y™ der Meulen; zondag l" Di> ^r,^eo' c„i5ei>zer Clipper: zaterdag JoS j/iison ït,,,d" 1 (Van onze cncketmedewerkei AMSTERDAM, zondag. Jn Ut.- eerste klasse B van de cricketcompeti tie ging SSCC, dat zonder Leemhu' moest aantreden, zaterdag tegen Spar ta roemtoos ten onder, Sparta had vier uur nodig om een totaal van 153 bijeen te brengen, waai na SSCC acht minuten voor tyd voor 135 aan dc kant zat. Tegen Hermes DV5 had oparta zon dag geen schijn van kans. want nadat Sparta voor 133 was uitgegooid, sïeide Hei mes DVS door fraaie scores ve Schippers, die zijn bat door de inning.- droeg en met 57 not out bleef. Beye- (40) en van der Sloot (23) de zege ten koste vam vijf wickets veilig. Het Nijmeegse^ Quick slaagde eiiti SSCC, dat na bijdragen van Zweert* (4Ö), Bloembergen (39). S Gumbs (24) en Hooft Graafland (29) op 192 vooi 9 gesloten had, met 125 voor 7 twee punten afhandig te maken. DEN HAAG, zondag (ANP). Het Haagse ZIAN heeft zondag m het Zui- derparkbad in Den Haag een geslaag- op het Nederlandse record 10x100 m vrye slag heren onderno men. De tien zwemmers brachten het record met ruim zes seconden omlaag tot 9 min. 52.8 sec. Het oude record was sedert 9 juli 1967 met 9.58.5 in het bezit van de Haagse vereniging. Een poging om het Nederlandse record op de 5x50 m vrije slag scherper te stellen, werd met met succes bekroond. (ADVERTENTIE Die is geen opruiming van enke le stukken of coupons, of onbe kende kwaliteiten, neen. dit Is een opruïmings-aanbieding van origineel Jabp tapijt. Jabo tapijt, waar wij toch niets aan hoeven toe te voegen, mee een vastgestelde prijs van f 8,- per meter, waar nooit aan te tornen fj, nu in deze opruiming m$t kfeine schoonheidsfoutjes per meter voor nog géén vijf gulden. tapijt 100 cm breed Neemt U de maat van Uw kamers mee? Morgenvroeg oms9 uur begint ie verkoop van dit Jabo tapijt, 100 cm breed, in diverse kleuren, Ar KlA per meter, Ook enkele ro/len op 380 Dyur van de opruiming 18/uit tot?augustus tel. of schrift, best. Istvan Gulyas had zaterdagmiddag in een party die 3 uur en 15 minuten duurde de ats eerste geplaatste Tom Okker aan dc kant gezet. De Neder landse topspelcr serveerde in dat duel uitermate zwak hij verloor in to taal twaalf servicegames en liet zich naarma.c de uran verstreken s.eeJs meoi on'mcedigen door het ftu' da» de skm spelende Hongaar op elke slag wel een antwoord had. Okker durfde op he: laatsi met meer to de aam al te gaan. crloor op 5-5 opnieuw zijn service en had toen geen vei- wcer meer tegen de niet zeer harde doch door hun effect en goede plaa'- sing uiterst gevaarlijke services vast Gu'.tas Inzicht Tegen Robert Maud leek de Hon gaar vanmiddag lange tijd op weg he „onmogelyke" te verrichten. Mei de vtjfsetter tegen Okker nog m de benen weiri hy door niemand in staat geach tegen de zoveel jongere Maud de Zutdafrikaanse nummer twee vooi een nieuwe sensatie te zorgen. Maar Istvan Gulyas. die onlangs verklaarde aan 'ijn af>cne dstoernee bezig tc zyn. bleek od het langzame giavel opnieuw to' voortrcffelyk tennis m s'aat te zun Met zyn bewondei ens waardige -jjehnzich*. zyn uitstekende looplech- mek en zyn slagvasiheid overieeMc hy in de eerste set twee keer een ach terstand die was opgelopen voor vei - loren servicegames. By 76 kreeg Mand op eigen service vyf keer de kans de set tn zijn voordeel te bes|js-: sen maar net als Okker een dag tevo ren struikelde de Zuidafnkaan over de ternerachtige vasthoudendheid van Gulyas, die de game won en snel doorstootte naar 97. In de tweede .set liet Gulyas by de stand 52 een prachtige kans op wins, l.ggen Hij kreeg twee se: pun ten *)p de service van Maud, maar gaf d* game toch weg en werd toen naar een ned ei laag met 5—7 gespeeld. Gulyas leek aan het einde van zijn krachten Hy werd door de nu fel aanvallende en sterk serverende Maud op 6—0 ge zet. Een rus van tien minu'en was voor fu> Hongaar echter voldoende om op nieuw op *e laden. In 25 minuten stormde nij in de vierde set naar 6i en toen hy m de beslissende se: een voorsprong van 4—2 bereikte, leek dc stryd dicht bij een beslissing in het voordeel van Gulyas. Toen begonnen opeens de jat en te tellen. Gulyas ging fouten maken, zijn returns hadden geen diepte meer en zeilden hoog bo ven het net naar het dreigende ui'ge doken racket van Maud. De Zuidafn kaan brak twee keer door de service van Gulyas. klom op tot 55 kwam daarna met meer achter le staan. Op 9—10 overleefde de Hongaar wehswrar nog een matchpoint, maar toen hy op 11-12 2ijn service vei speel de was het, op het vierde matchpoint van de party, gebeurd: 13—11 voor Maud. Kwaliteit De eindstrijd wan hei damesenkel spel duurde slechts 55 minuten doch t j w2,rden door Margaret Court cn Judy Tegart dan ook gevuld met ten nis van zeer hoge kwaliteit. Margaret' Court, die hier ook in 1964 won zege vierde omdat ze de beste atlete en de meest „complete" speelster was. Ze smash te uit alle standen, scoorde met messcherpe volleys en liet ook haar service intensief aan de score mee- werken. Judy Tegart, du jaar fmahs'e op Wimbledon, moest het vooral van haar kracht aan de baseline hebben maar ze was niet beweeglijk genoeg om Margaret Smith te kunnen stuiten ln de eerste set kwam ze nog knap te- rug van 2—5 naar 55 en nam ze zelfs een voorsprong van 6—5, maar toen stootte Margaret Court fel door: 8—b, In de tweede set was het al heel snel met Judy Tegart gedaan, ze kwam iw*ee keer nogal hard ten va! en kon haar tegenstandster aa een kwartier gaan feliciteren. HILVERSUM, zondag. Dc uitslagen van dc dit weekeinde gespeelde partijen ln het interna tionale tennistoernooi van Hilver sum naren; HI.RLSlINKKLfiPLL Halve finales: Gulyas (Hong lOk ker iNed 1 ifi—10. 4—8 6l. 4—6 7—5 Maud (Zd Air Kodcs <Tsj. S) 5 —7. 8-6 6—4. 2—6 7—6 rinalc: Maud —GUI.)as 7—9 7—5. 6—0. 1—6 13—11. DAMESENKELSPEL Halve finales: Jud\ Tegs-rt <Au»tr -Pat WiWkden (Z Afr i 7—5 6—1 Margaret Court fAustrAlietle du Plooy \Z Afr 6—2. 6—3 Finale- Mar garet Court—Judy Tegart 6—0, 6—0 11 h 11 LN I) (J I! n r; IAPF. L Halve finales Kodes en Kukal Tsj SI 1Maud en Tlriae (Z Afr Roem i 9—7 3—6. 6I Budlng en Elsenbroich <W DidOkkcr en Mandarino iNed/Brazi 62 6—1 Finale: Kodc* en Kukal—Buding cn Elsenbroich 6— 3 8—1 DAM CS DUBBELSPEL Flnalr: Anette du Pioo/ en Pat iVr'kdcn'Z AfrJudt Tegart en AMrld Suurbeek (Austr Ned 62. 3—6 8—3 GEMENGD DUBBELSPEL Halve finale Annul» mi Plooy cn Maud I'A -Afr Glscafre cn Gar- p t Arg Z -Afr I 7-5. 5—2 Finale. Annette du Ploov cn MaudMargaret Court en Okkcr 5—3 7—5. MERE VELD, zondag (ANP) Dc 7-ja"iK2 Limburg" menie Ch i c Spssicei. d.e vot.g jaar werd iu ge>!<>- t-cri wegens het gebruik van sttmuL- rerede m ddelen. uk na haar terugkeer oo dc baan van overwimmg naar ovcrwinrv.nig. Zij won hei; kampioen schap Nederlandse paarden, de gou den Zweep m Gron'ngcn en nu 7,ondag oo ean vrijwel uVgekochte Marveld hot met 15 000 geroteerd nujlrecord. Da wiize, waarop zU da' m?t haar vaste stuurman Rees van der Luh- be deed. s'emDah haar w e«n paard van grote internationale klasse Haar eigenaren zijn dan oak voor- nemeres met haar te gaan deelnemen aan de internationale zomenneet In g op da gro r Franse baan Enghie» ADVERTENTIE i De luxe van Trevira 2000 jer sey, de modestof bij uitnemend heid - morgen binnen het bereik van al die klanten, die een fijne neus hebben voor Iets bijzon ders. De ideale japonstof (want U voelt ze niet, zo soepel...) die modieus is en waarvan U de el- genschappen wel kent:... snel gewassen - zó droog... deze Trevira 2000 jersey van 19.75 per meter, een fijne stof, voor nu en hst komende seizoen, liefst 140 cm breed, nu per me ter voor nog géén twaalf gul- den. ST ANTHO- (ANP), De Engelsman JohBarks heeft vandaag op een BS A dc Grote Prijs van Nederland motoicross 500cc gewonnen. Direct na de start nam Banks, die vorige week in de Groie Prijs van Frankrijk eerste was, een voorsprong die hy met meer af zou staan. In de onvermijdelijke flessen hals enige honderden meters na de start kwamen de Belg Teeuwissen en de Zweden Aberg en Jonsson ten val. Teeuwissen zette de achtervolging m en zou, geholpen door het uitvallen van de tweevoudige wereldkampioen Paul Friednchs. die m derde positie lag, toch nog als tweede eindigen. Van de Nederlandse rijders handhaafden Karsmakers en Walsink zich nog het beste. Ook de tweede manche leverde een overvannmg voor Banks op. De eeisle ronden gaven een hevig gevecht re zien tussen Fnedriehs en Banks. Frie dnchs won het duel, maar pijn aan een oude blessure dwong hem kort daarna tot opgeven. Hierna volgde con gevecht tussen Banks en be- ,Tee,iwissen1 maar andermaal bleek de Britse fabrieksrijdcr de sterkste. Sigmans en Walsink hand- „fafdcn 21^h op de derde en vierde OIV'anki dc aan'vallen van om uii en Jonsscn. De uitslagen zijn: i/v^er1lCT"lanchc ua ronden van 2 kilome- sec l r^nTBtnkB, EGB) BSA 45 mtnï 9 45 502" a CBe]S) Husqvarna 43 51 45 4 "Roger (Befi) CzTl?? 5i Jeff Smi&i (GB) ster (Belg) Aberg"Zw'êdTHuisqvarna 40,42^?^ 4; Bfingt Tweede manche (17 ronden van vn«. kers Ned) CZ 4844 0. EH duitslag: l. Banks 2 punten; 2, Teeu- wlsse-14 3. Smith lo; 4. FWnakeri iff 5 Wc.s'Uft 13. 8 Decoster 16, 7. Frans Slech- ten Belgl CZ 20; 8 Henk Knulman (Nedl Wokgang Müller (Diet) Mai- C0'J' '9 Vlast]mil Vatek (Tsjech) 28. SSïS na tien wetl- strijden. 1. Ake Jonsson (Zwed) 32 punten. tbDid) ï?nï3JGB) 2ttPaul FrieTrlThs (O Did) 24, 4. Roger Decoster (Belg) 21; 5, fzwed^ÏT (TS]eCh) IC: a B*n* 140 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begfnc de verkoop van deze bijzonder fraaie Trevira Jersey, in vele kleuren w.o. beige, marine, bleu 140 cm breed, A Duur van de opruiming 16 Jul! tot 9 augustus Géén lel, of schrift.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1