3; halve prijs 19/5 Oostvoorne uit voor met Thor msse i :so VLAER KOL Deur dicht voor de 'hernia'-lijder X S£- 98 98 'ïn mijn tuin in Rotterdam zie je meer vogels dan in Enschede' Ook in Schiedam Nieuwe boot voor de rivierpolitie ROTTERDAM RIJNMOND KUUTERJASJES Geert-Jan Laan Minister Schut wil meer huizen in het westen •92^- Combineer bij Vïaer Kol uw bankrekening met'n spaarrekening (de rente hierop is 4%). JE MAG NAAR BUITEN LEUNEN Minister Schut sloeg eerste paal voor 1344 ERA-woningen PvdA-r aadsf r actie gaat zich openbaar verantwoorden Buslichting tussen zondag en maandag Brief aan Driedubbele bon het Dagboek ~gr4 - vrijdag 22 november 1968 (ADVERTENTIES uit ons tuincentrum U ^inNog enkele weken, dan ruikt in u U ^et voorjaar weer...,, binnen In de kamer, als deze hyacin- then bloeten in Uw venster- i bank. Nu verkopen wij 3 geprepa- reerde hyacimhenbolfen, kom- pleet op plastic trekgiazen en verpakt in handige draagtas, '4 voor nog géén drie gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint ïn ons Tuincentrum, tweede etage, de verkoop van hyacin- thenbollen op glas, 3 stuks ïrv handige draagtas, kompleet roet gebruiks aanwijzing, Ook mtandagmorgon open Géén tel. of schrift, best SS voor jongens en meisjes met wollen plaidvoering niet en zonder capuchon bieding waar zij van zglien ge nieten: ktnderjasjes met capuchon, voor jongens of meisjes, tieer!ijk wamt, met wollen plöid- voering, leuk model; de prijs... een verrassing. Maten ven 92-122 Maat 92 van 3-9.se voor iviaTen van ri-üf. 1 gld. stijging per maat, Z Grootste maat 122 van 49r5CTvoor 24.75 lADVmTENTlS) ROtlEeOAM ROT7EMMM 8 OTTERDAM ROT1ERDAM r» ROTTERDAM "i HOOGVUET SCHIEDAM Bei|«bodi«1oon Ho»l SldjhïJiHf t Korf# H00öi1f°c t Mi* ttondr log«di|li Wintsteontruin Hoogilraai ■i VIAAKDINGEN r WinUJcantrum liot- lEIDEN Moorlcmmartlroai i* 2S15I Slo'lean ,p ARNHEM Wiftl*l«»nlrur# Pr« Iedere vrijdagavond,. UW koopavond f ZE waren allemaal naar zaal „Burchzicht" gekomen. Een dikke 500 bewoners van Oost voorne, meest zo te zien goed geklede forensen uit de midden klasse met dito vrouwen. Om acht uur is de zaal al afgeladen en in het lage vertrek beginnen de eerste verschijnselen van luchtverontreiniging zich te manifesteren. Het is een avond van de plaatselijke VW, maar Oostvoorne is uitgelopen voor de Rotterdamse burgemeester W. Thomassen, die zijn visie op de Rotterdamse plannen, voor haven- en industrieontwikke ling op de Maasvlakte voor de kust van Voorne komt geven. En in Oostvoorne zijn ze niet bijster gerust over die ontwik keling van de nu toch al op reukafstand van het vriende lijke badplaatsje opgekropen Rotterdamse industriële moloch. Aangekondigd is, dat sprekers na mens de groep „verontruste burgers" hun bezwaren zullen formuleren, maar Thomassen mag eerst begin nen. Hu babbelt vriendelijk over de noodzaak van industrialisering. Over honger in de wereld en de „holder debolder ontwikkeling van het diep stekende schip". Dan komt hij thuis. Dat wil zeggen bij de eerste Maas vlakte. De eerste Maasvlakte is al biina uitgegeven en voor de tweede Maasvlakte bestaat grote belang stelling. Er zijn natuurlijk nog an dere dingen. „ïk heb de indruk, dat Shell bijna klaar is met de regering over de Moerdijk." Maar dan Oost voorne. „Er is sprake van een echt conflict met Oostvoorne. En dat kan alleen maar wanneer de twee par tijen gelijk hebben. Zij die het na tuurschoon en de belangrijkheid daar van lyrisch beschrijven hebben ge lijk, maar ook zij die industriële ont wikkeling als noodzakelijk zien voor de toekomst van ons land." Dan volgt de eerste stemverheffing, „Mijn uitdaging aan de natuurbeschermers is bereidt u voor op de tweede Maasvlakte." PROF. IR H. POUDEROYEN is de eerste verontruste burger, die het woord mag voex'en. Hij zegt: „Thomassen zei voor de vergadering: ,Ik zal zo sereen spreken, dat jullie geen vat op mij krijgen'. Hij denkt dat hij toch wel vat op hem kan krijgen. Hij zegt: ,"We moeten niet alleen ons brood verdienen, maar het ook nog met smaak kunnen op peuzelen'. Hij gaat in op de gevol gen van de mammoettankers.„Het is nu al zo, dat de Gulf-oil Company haar schepen naar Bantry-ba_y »n Ierland voert. Zodra een olieleiding goedkoper blijkt, schaffen de olie maatschappijen de grote tankers ge woon weer af." Een andere veront ruste burger, de heer Van Netten, gaat in op de „economische aspec ten". Hij begint met de uitspraak: „Het is ontroerend, wat Botterdam allemaal doet, als er geen luchtje aan zat, alle bewondering". Applaus uit de zaal Zijn betoog komt neer op de veronderstelling, dat de grote investeringen niet economisch züh. „Wat zijn de cijfers van de kosten en opbrengsten var de Maasvlakte." Bovendien, aldus deze directeur van de Coöperatie, berekent Botterdam niet in kostprijs, aan de industrie wat de feitelijke kosten zijn. Rotter dam brengt de kosten van de rege- ringsbjjdragen niet in rekening. Ook mr Versloot becijfert als verontrust burger, dat wanneer de groei van de Rotterdamse haven zo doorgaat, de gehele aardbol Rotterdams haven areaal zal zijn, HET zij zo, Thomassen in tweede instantie is duidelijk agressiever en geprikkeld door de uitlatingen. Om de twee minuten komt er nu stemverheffing en met fenomenale kennis van zaken, die af en toe „ah's en oh's" m de zaal ontlokken, begint bij met vakkundig de vloer aan te vegen met zijn opponenten. „Gulf heeft misgetast met Bantry Bay. Natuurlijk geeft Gulf dat niet toe, maar de andere oliemaatschappijen zijn niet met Gulf in zee gegaan." De natuur. Daar gaat Thomassen: „ïn mijn tuin in Rotterdam zie je meer vogels dan in onze woning aan de rand van Enschede, Ik heb de groene en de bonte specht gezien. Die zie je niet in Enschede". De kostprijs industrlegrond van de Rot terdamse haven: „Geen enkele ha ven heeft meer lasten dan de Rot terdamse haven". De duinen. Zodra er in de Voorne duinen gebulldozerd gaan worden leg ik mijn portefeuille als havenbeheerder neer". Hij wordt feller. Een interruptie van mr Versloot. „Dat is niet zo", legt Thomassen uit. „Dat is een redenering waar do lommerd geen cent voor geeft." Oostvoorne applaudisseert voor Tho massen. Een landbouwer geeft als plaatselijke spreker nog hel meeste tegenvuur op het spervuur van Tho massen. Thomassen krijgt nu flink applaus uit de zaal voor zijn weer woord. „Natuurlijk", knikken zelfs mensen uit de zaal. Daarmee is het nu zo langzamerhand wel bekeken. Er komen nog wat sprekers uit de zaal, maar tegen het laatste woord begint Thomassen al zijn tas in te pakken. Even na elf uur stroomt de zaal leeg. Een radioverslaggever vraagt mensen naar hun indrukken. „Een leuke avond, hoor", roept een mevrouw. En een man verklaart veel wijzer te zijn geworden. „Het was erg mooi, maar wat weten we nou nog", roept een meer realis tische burger van Oostvoorne. Het was dan ook of althans het werd ook met zozeer een discussie avond. Het werd de Wim Thomassen- show. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Minister ïr. W. F. Schut van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening meent dat de woningbouw iu het westen meer aan dacht moet krygen dan in andere delen van het land. „Er zal extra aan dacht moeten worden gegeven aan die gebieden waar de woningnood het zwaarst drukt. Dat is natuurlijk niet leuk voor het noorden en oosten, maar in het westen zitten nu eenmaal de haarden van de woningnood", aldus de minister. De minister maakte gisteren deze opmerkingen nadat hij m de wijk ReJjeroord (Groot-IJsseimonde) de eerste paal had geslagen voor de bouw van twee blokken flatwoningen aan de Grocmx van Zoelenlaan. Daar voor had de bewindsman een eerste paal geheid voor een bouwproject in Gouda en later op de middag sloeg hij "een eerste paal voor Eraflats in Ca- pelle. 'ADVERTENTIE) elke vrijdagavond ...tot 9 uur open De moderne Polyaether matras sen, die steeds meer gevraagd worden, omdat ze een perfekte vlakke ligging hebbenge makkelijk hanteerbaar zijn en hygiënisch..... zulke matrassen verkopen wij op onze Bedden afdeling. Prima polyaether matrassen, licht in gewicht, stofvrij, in een fraaie meerkleurlg tijk. Deze matrassen in een extra hoge uitvoering koopt U nu met -tientallen guldens voor deel. Polyaelher 16 cm hoog x 190 cm 90 x 190 cm Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van Polyaether ma trassen in een extra hoge uit voering,' voor prijzen waarover iedereen te spreken zal zijn. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, beft 't Is prakthoh om vandaag-de-dag een bankrekening te hebben bij Vlaer Kol. Eén rekening waarmee u alle kanten uit kunt. Om er uw salaris op te laten storten (of andere Inkomsten), contant geld op te nemen en voor het verrichten van ói uw betalingen. Een goed idee om deze rekening te combineren met 'n spaarrekening, waarop u periodiek een vast bedrag automatisch laat overboeken. Dat spaart u tijd en geeft u rente. Vanaf 4% per Jaar, met dagelijkse renteberekening. Interesse? Vraag dan eens inlichtingen. Ook voor een beleggingsadvies, reisdeviezen, verzekeringen... voor al uw bankzaken bent u welkom bij Vlaer Kol, VERBONDEN MET PIERSON, HELDRING HERSON De bank waar uw rekening een naam draagt! UTRECHT, OUDE GRACHT 1SS,TEL. 26351 ROTTERDAM, COOLSlNGEL75,TEL. 120126 B1L7H0VEN, JUL1ANAIMN 4. TEL 2571 DEN POLDER, BAARNSEWEG101,TEL. 6749 JJSSELSTÊIN, UTRECHTSESTRAAT 62,TEL2195 WOUDENBERG, VOORSTRAAT-23,TEL. 1229 (ADVERTENTIE/ EUROPESE MUZIKALE REVUE zaterdag 23 november - 15 uur LUX0R THEATER tei. tassas Reductie voor studerenden MORELE HERBEWAPENING (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. „Ik voel me een deelnemer aan een estafette zonder finish", Dit zei gistermiddag de minister van volkshuisvesting en ruimteiyke ordening, Ir. W. F, Schut, even, nadat h(j voor de derde maai een eerste paal had geslagen. Na gelijke handelingen in Gouda en IJsselmon.de betrof het nu de eerste paal voor een complex van 1344 BRA- woningen in het bestemmingsplan Oostgaarde in Capelle aan den IJssel. De minister, die evenals de twee voor afgaande keren uitgebreid inging op de huidige situatie in de woningbouw, noemde de te bouwen ERA-woningen „de ruggegraat van Oostgaarde". „De ervaringen van vier jaar zijn. in deze ontwerpen verwerkt", aldus de minister. „Men is er m geslaagd de kwaliteit van de woningen belangrijk te verbeteren, terwijl dat zonder prijs stijgingen gepaard is gegaan. Dat is een bijzonder compliment waard. Het is een voorbeeld van het uitbuiten van technische en organisatorische moge lijkheden". De bewindsman besloot 2ijn toe spraak met: „Mogen, deze woningen een wezenlijke bijdrage vormen tot ons al ler streven nair betere huizen voor meer mensen". De genodigden waren welkom gehe ten door burgemeester J. van Dijk van Capelle aan den IJssel, die memoreer de dat met de bouw van de 1344 ERA- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Dc ge- me enteraadsfractie van de Party van de Arbeid gaat voor het eerst in een openbare federatievergadering verant woording afleggen voor het ge voerde beleid. Het was al jarenlang gebruik, dat de fractie haar beleid verdedigde in een jaariyksc vergade ring, die alleen door pvdA-lcdcu werd bezocht. De eerste openbare vergadering in dit genre wordt gehouden in zaai 5 van de beurs van koophandel, ingang Meentzijde, op maandag 25 november. woningen een bedrag van bijna 52 miljoen gulden gemoeid is. (Bouwkos ten 42,000.200 gulden en grondkosten 9.875.900 gulden). Capeile's eerste burger zei er van overtuigd te zijn dat de woningen „snel vol zullen raken". „Door de gunstige ligging en de goede verbin dingen is Capelle in bij de Rotterdam roers", zo 2ei hij. „En wat belangrijk is, de huur is helemaal zo gek niet. Kaal bedraagt deze 165 gulden per maand. Daar komt dan 45 gulden bij' zondere kosten bij". Tot slot van de bijeenkomst dankte de heer A. Ley ten, lid van de Raad van Beheer van de NV Aanneming maatschappij J. P. van Eesteren die met de bouw belast is - het gemeen tebestuur van Capelle en de gemeen telijke diensten voor het gestelde ver trouwen. De heer Leyten liet weten dat „ERA de kwaliteit tot een zeer hoog peü heeft opgevoerd" en dat ze „de verst ontwikkelde industriële me thode is". kerstkaarten-colporte- w rende hernia-patiënt V over wie ik woensdag met enig wantrouwen schreef blijkt een ordinaire oplichter te zijn. Een bewoner van de Alexander- polder heeft onze hemialyder ontmaskerd. Kort na het ver schijnen van onze krant kreeg ge noemde bewoner bezoek van de zich opmeikeljjk kwiek en soepel bewegende patiënt, die volgens zijn verklaring op de kaarten-en- veloppe „niet normaal" kan wer ken. Het relaas van de Alexanderpol- der~bewoner: „Hef was een noa jonge man van een jaar of dertig, met bak kebaarden. Hij kwam zijn kaarten te rughalenIk zei hem dat h\j z\jn kaarten zou fcerttpkri?ee»t als hij zich kon legitimerenIndien nietdan zou hij zijn kaarten niet terug zien. De man merkte op, dat Mi zich niet be hoefde te legitimeren. Zijn eerste op treden was beleefd, maar toen ik over die legitimatie begon werd hi) onbe schoft. Toen ik de deur dicht nulde doen, zette hij zijn voet er tussen. Ik heb hem gewoon weg moeten duwen. Daarna heb ik de politic gewaar schuwd. De politie vond het een moeilijke zaak en wist niet of ze er tegen Icon optreden." Tot zover het relaas van deze lezer. Informaties b« de prentbriefkaar- tenhandel Ieren, dat de kaarten, die thans op zo'n grote schaal door Rot terdam worden verspreid, hoogst waarschijnlijk afkomstig zijn uit over schot-partijen. Ze zijn ingekocht tegen een prijs van ongeveer vier of vuf cent per stuk. De man tracht ze nu te verkopen voor een gulden per vijf kaarten. Daar zit dus een goede boterham in. Er is maar één manier om deze zwendelende psoudo-herrInleider dc de wind uit de zeilen te nemen: geen kaarten kopen; beter nog de kaarten niet teruggeven! U bent echt niet straf baar als u dat doet. U kunt de kaarten rustig zelf ge bruiker., weggeven of weggooien, enz. Het is, na wat er nu bekend is Re- worden, mei eens meer nodig de man naar zijn legitimatie-papieren te vra gen. Zodra hij zich meldt onmiddellijk de deur dicht doen en als hij vervelend begint te doen toch maar de politie bellen. In Schiedam is onlangs een man gesignaleerd die kerstkaarten tracht te verkopen voor gehandicapte kin deren. Iemand die de zaak niet ver trouwde vroeg de colporteur naar zijn legitimatiekaart. De man toonde een kaart, waarop iets stond over een or ganisatie „De Schroef" geheten. In formatie bu de officiële instanties bracht aan het licht, dat er in het geheel geen. „De Schroef" bestaat. Met legitimatiebewijzen kan dus ook worden gezwendeld. Overigens de beschrijving van de Schiedamse oplichter en de m Rotterdam optre dende hernia-lijder is vrijwel iden tiek. Waarom de politie niet tegen deze lieden optreedt is een hoofdstuk op ztch. Het is moeilijk uit te maken of voor dergelijke activiteiten een ver gunning nodig is. Voor het verhan delen van geschriften en afbeeldingen is geen vergunning nodig, aldus het commentaar van de politie. Dat houdt niet in. dal de politie niet tegen de kaartenverkoper zou kun nen optreden. Hij maakt zich door zich als hernialijder uit te geven schuldig aan „valse voorspiegeling" en dat is strafbaarAls iemand daarover tenminste een klacht indient. Dat moest dan maar eens gauw ge beuren. fAP iedere brievenbus, niet alleen te Rotterdam, doch in ieder geval in alle grote steden, staat te lezen dat in dc nacht van zondag op maandag een lichting zal geschieden, hetgeen in de praktijk neerkomt op tussen 23 en 24 uur of misschien nog wel later. En weet u wanneer die rode ophaal- auto dan alweer verschijnt? Ongeveer zeven uur later, dus maandagmorgen DEZE drie maal door de politie beplakte auto werd aangetrof fen op de Ciaes de Vrieselaan. De ene bon over de andere prent. De rriensen die denken, dat een reeds van een bon voor ziene auto gevrijwaard is voor volgende bekeuringen zijn bij dezen gewaarschuwd. te 7 uur v.m.l Nu kan ik me met de beste wil van de wereld niet voor stellen wie er allemaal maandagmor gen in de kleine uurtjes nog naar de brievenbus snellen om aan oma of andere familieleden belangrijke ge beurtenissen te posten. Zakenpost lijkt my eveneens tot de onwaarschijnlijk heden te behoren. Deze ophaalbeurt is dus totaal zin loos en alle kosten die men daaraan ten grondslag legt (en die zullen wel niet zo gering zijn vooral als men ze met 52 vermenigvudigt) zyn totaal overbodig. En zo zullen er nog wel meer facetten bij tante zyn die uit sluitend op de ouderdom en de ge vestigde gewoonten zijp terug Ie voe ren. Tante moet maar eens naar de revalidatie-afdeling van een geria trische inrichting, hoogachtend Naam en adres bü de redactie be kend). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrydag De Rot terdamse rivierpolitie heeft gisteren een nieuwe patrouilleboot in^ gebruik genomen. Het schip, ile „Politie XI", zal zowel dienst doen In de centrale havens voor de binnenstad als in de havens van het Botlekgebied. Hot dubbelschroef-vaartuig is een ontwerp van de dienst van Gemeen tewerken. en heeft meer dan een half miljoen gulden gekost. Met het in gebruik nemen van deze boot is de totale sterkte van de politievloot op acht schepen gekomen: vier kleine en vier grotere schepen. De „Politie X" blijft bot vlaggeschlp. Op een werf m Krimpen aan de Lek is voor de rivier politie nog een kleiner type patrouille boot in aanbouw, die de naam „Politie VI" gaat krijgen en in plaats komt van de verouderde „Politie IV". De „Politie XP', met een topsnel heid van meer dan dertig kilometer, is behalve patrouillevaartuig bijzon der geschikt voor het vervoer van ge wonden of zieken. In de salon/gewondenhut kunnen drie brancard-patiënten tegelijk wor den vervoerd. De brancards kunnen aan een tafel worden bevestigd, die hydraulisch verstelbaar is. In de salon zijn verder kasten aan gebracht, waarin modem eerste-hulp- materiaal is opgeslagen. De boot be schikt over een complete beademings apparatuur en verder over een zuur stof-apparaat. Het schip, in veertien maanden op de werf van Van Eijk en Zonen in SUedrecht gebouwd, is door de twee (Stabilo) roeren bijzonder wendbaar. (ADVERTENTIE) Naast de Sunderiand L.P/s (een begrip voor de platenver- zamelaersj brengen wij nu een Sunderland Specfaalserie. De laatste nummers uitgevoerd In superstereo, zoals 2 TijuBna platen (met o.a. Abandg, Casi no Royale en Whipped Cream}, Hammond a gogo en Trumped a gogo, vindt U in deze serie. En deze Sunderland Speciaal L.P/s koopt U voor een prijs, waar U nog niet eens een singletje voor koopt.voor nog géén vier gulden. langspeelplaten Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze L.P/s uït de Sunderland Speciaal serie, in super stereo. Ook n» sndsgmorgen open Géén ttl. of schrift best L<

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1