Klitos Suomi Finse 'kees' rattenvanger in Nieuwland Eddie v. d. Roer zegt Vitesse niet te vrezen Goede greep: BEKROOND IN RAI, ALS ENIGE GTB heeft geen vrij-af gekregen Handig om nu een salarisrekening te hebben bij Mees Hope! 'Vertrouwen dat Fibbe lijn-Marijnen voortzet' SCHIEDAM A quariumhouders kijken naar vogels FA. J. MAK EN ZN. St. Nicolaasfeest van Rijksloodsen MEES &HOPE 'Binnenhuis' van 7 t.m. 16 februari SCHIEDAM KOERIERSTERS WONINGRUIL Wel godsdienstonderwijs op openbare school 4 - donderdag 28 november 1968 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. „Klitos Suomiis een Finse keeskond. De enige van die soort op de 79e Internationale Hondententoonstelling van de Kon. Ned. Kennelcïub „Cynophilia", die afgelopen weekend in de Amsterdamse RAI is gehouden. Er waren ruim 2.300 honden van bijna honderdtwintig verschillende rassen vertegenwoordigd ajfcomstt£f uit heel Europa, met zelfs een Cocker-spaniel die uit Amerika toas o-uergevlogen. Doch, maar één Finse keeshond. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. - De Schiedams e aquariumhouders, ver enigd in, „Natuurgenot in Huis", gaan nu ook aandacht schenken aan de vo gels. Dat zal gebeuren tijdens de le zing die op dinsdag 3 december 3n ge bouw Arcade wordt gehouden door de heer C. v.d. Tuin. Onder de titel „Het bos" worden de meest algemene vo gels getoond met dia's, terwijl ook hun gezang ten gehore wordt ge bracht. „KIITOS SUOMI", de bekroonde keeshond uit Finland, met zijn bazin mevr. J. Slob-Buitenhuis. (ADVERTENTIE) VOOR DE GROOTSTE SORTERING CAMPING-. SPORT- EX WATERSPORT- AGmaemuax, niatuuru3k naar Hoogstraat 125,1*1.287982 TENNISTAFELS YJt. 98,50. Bats, netpos- ten, ballen enz. TAEELBUJARTS speelmaat 70 x 140 cm. GEHEEL compleet ƒ230.50. RoulettesBe- len, sjoelbakken, schietsport enz. enz. Die SW-chauvinisten. Woens dagavond op TV de Europacup- wedstrijd voor bekerwinnaars FC KölnADO. Aan de uit drukking op de gezichten van vader, moeder en dochter Ver- heijen, de aanstaande schoon ouders en. echtgenote van SVV- doelman Eddie van de Roer, kan men duidelijk zien dat ze de voorstelling in feite surrogaat vinden. Dwars tegen de "bedoeling van Eddie van de Koer zelf, die wel ge spannen de verrichtingen van de ADO'era en speciaal die van zön collega Ton Thie) tracht te volgen, dwalen de gedachten van de Ver heden-trits geregeld af naar de top per van aanstaande zondag: Vitesse SW. Is Eddie van de Roer (21) er zelf ook zo ondersteboven van? Hij wekt die schijn tenminste niet. „De zenu wen gaan pas parten spelen, zodra we weer tegen een lager geklasseerde tegenstander aantreden. Vitesse zegt ons niks", stelt hy laconiek. Eddie van de Roer eens doel man van het UEFA-jeugd is vol lof over de uitgestippelde tactiek van trainer Rinus Gosens afgelopen zon dag tegen Heracles. „En zo 2al-ie voor de wedstrijd tegen Vitesse ook wel weer iets hebben uitgedokterd", zegt hij. En fluisterend, alsof er iets volgt wat eigenlijk niet gepubliceerd mag worden: „Gosens heeft Vitesse daags na de bekerwedstrijd tegen DOS zien spelen tegen RBC. En het zal me niet verbazen indien er afgelopen zondag bij de wedstrijd Haarlem—Vitesse ook weer een SW-spion op de tri bune heeft gezeten. Ik ben tenminste benieuwd welk systeem hij ons vrij dagavond na de training zal voor leggen. Maar hoe dit ook zal uitval len, Leen Warnaar zal wel weer de man zijn die de speciale opdracht moet uitvoeren. Die is daar ver schrikkelijk goed In". Eddie van de Roer, de eerste eigen kweek doelman na Henk Opschoor (aan het begin van de jaren vijftig), raakt niet uitgepraat over „killer" Koudijzer. „Ik begrijp niet dat men. deze vent niet eerder ontdekt heeft. Het is overigens wel bewonderens waardig hoe deze speler zich in zo'n korte tijd aan het betaalde voetbal heeft aangepast. Ik kan me nog goed herinneren, dat hij in de eerste de beste wedstrijd aan trainer Gosens ging vragen hoe het nou mogelijk ;v.,.rA <»,ss Eddie v. d. Roer hoopt Dora Ver- heijen aan het einde van dit sei zoen te huwen. was, dat ze hem iedere keer weer aan zijn shirtje vasthielden". Over promotie moet voorlopig nog gezwegen worden, vindt Van de Roer. Ook na aandringen blijft hij hierover vaag in zijn uitlatingen. Zijn schoonvader (ja, ja, eens speler van SW I, te zamen met mannen als Janus Osterholt, Jaap Maltha, Harry Wijsbroek en Leen Rijkuiter) vindt dit een goede gelegenheid om te zeg gen dat hij een „zeer bescheiden schoonzoon heeft". Eddie van de Roer lacht om deze woorden. Hij zegt voorlopig alweer dik tevreden te zijn met de plaats van het eerste team op de ranglijst. Trouwens ook met zijn eigen plaatsje. „Ik moet er immers altijd op attent zijn, dat Jan van de Velde staat te popelen om zijn come-back in het eerste elftal te maken", „Maar ik geloof niet, zoals men. wel eens beweert, dat je met zo'n zware concurrent slechter gaat spelen. Eerder beter". JAN D. SWART (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De Rijksloodsen Sociëteit „De Waterweg" organiseerde gistermiddag in zaal Ar cade het jaarlijkse St.-Nicolaasfeest voor de kinderen van 4 tot 7 jaar, waarvan er ongeveer honderd aanwe zig waren uit het gebied van Hoek van Holland tot Dordrecht Het gezelschap van Coos v. d. Velde amuseerde de jeugd met een leuk pro gramma. Hoogtepunt was de komst van de Sint die de kinderen gul be dacht. De sociëteit organiseert ook elk jaar' een bustocht voor de oudere kinderen en een puzzeltocht voor de leden. Ook de recepties ter gelegenheid van jubilea en het afscheid nemen van met pensioen gaande loodsen is een gebeurtenis welke de onderlinge band in de sociëteit helpt verstevigen. Geen krant ontvangen? BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.30. Abonnees buiten H'dam— Schiedam kunnen zich wen den tot onze plaatselijke agenten. SCHIEDAM. Geboden: Robert z.v. G. Olivier en J. Korsten: Marco z.v. J, C. M. van Zon en H, den Uhl; Maria L. d.v. C. Marin. Lopez en M. L. Gundln Zuiros Overleden: J. van der Viugt, 82 jr.: B. J. de Been. 74 jr., echtg. P. L van Gedven; E. T. L. Neijerweert, 74 jr. wed. J. W. Goniag. Bovendien, is het de enige hond, die de naam van Schiedam heeft kooggehouden. Want hij verwierf met de kwalificatie uitmuntendin de keuring s- ring het kampioenschap in de open klasse Kees-achtigen wat hem een vergulde plaquette opleverde en bovendien de spe ciale prijs, door de club van houders van Scandinavische honden in Nederland Scandia beschikbaar gesteld. Het levensportret van „Kiitos Suomi' is het best te tekenen in de woning van ir. A. W. Slob aan de Van der Leeuwlaan in Nieuwland. Hier is bij in zes jaar tijd uitgegroeid tot een prachtige honingkleurige reu met een eigen charme. In het Neder lands vertaald betekent zijn naam „Dank u wel Finland" en zijn komst naar ons land was het gevolg van „liefde op het eerste gezicht". Tijdens een vakantiereis in 1962 maakte het echtpaar Slob-Buiten- huis in Finland voor het eerst ken nis met dit ras en met de hond die de woning zou gaan delen. Het heeft overigens heel wat voeten in de aarde gehad voor het zo ver was. Na de nodige formaliteiten werd een keuze gemaakt uit een nest puppen bij de fokkerij van Eira. Sau- konen, waarmee de emigratie voor het reutje een feit werd. Met de naamgeving „Kiitos Suomi" (dank u wel Finland) gaven de heer en mevrouw Slob-Buitenhuis uiting aan hun vreugde de donzige pup hun eigendom te kunnen noemen. De eerste twee jaren bracht „Kütos" door in een woonflat, iets wat zijn bazin geen enkele hond toewenst. Na het betrek ken van een vrij huis aan de Van der Leeuwlaan kon de hond eerst geheel zichzelf zijn. Het is een echte buitenhond die in zijn vaderland voor de jacht op klein wild wordt gebruikt. Ondanks de vierkante bouw met een schouderhoogte van ca. 50 cm is de Finse keeshond actief en uitermate snel. Een behendige vanger van rat ten en muizen, bij wie ook de mol len beter uit de buurt kunnen blij ven. Hele dagen brengt „Kiitos" in de ruime tuin en zelfs daarbuiten door. Zijn goedaardige aard maakte hem bekend en bemind bij de kin deren uit zijn naaste omgeving. Wie hem echter iets zou willen aandoen, zal versteld staan van zijn moed. Evenals al zijn rasgenoten zoekt hij 's avonds graag de gezelligheid. Heeft zo z'n vaste plaatsjes in huis waar hij zich na een eerste kennis making met bezoekers op terug trekt. Het is een van de weinige honden die tegen de eenzaamheid kan. Mag hij met zijn. baas en zijn vrouw mee, dan graag natuurlijk, Moet „Kiitos" echter thuisblijven, dan is dat geen bezwaar. Hij past op het huis en amuseert zich toch wel. Het is voor de eerste keer dat mevr. J. Slob-Buitenhuis haar hond liet meedingen aan een winnertentoonstelling. Voor dien won hij een bekertje op de clubmatch van Scandia luaar- mee zijn klasse tot uitdrukking kwam. Waarom juist nu naar Amsterdam? De club heeft een teefje geïmporteerd en nu ligt het in de bedoeling „Kiitos" vader te laten worden over een nest pups! Hiervoor is om te beginnen een Ne derlands Stamboek aangevraagd voor de toekomstige vader, die tot dusver in ons land slechts een vijf tal soortgenoten heeft. Voor het zo ver is gaan nog wel enkele maanden heen, want het teefje is nog te jong voor een huwelijk met „Klitos". Deze gaat intussen voort met het vangen van ratten dte daar tussen spoorlijn en de Burg. van Haa- renlasn veel voorkomen. Hij blijft vriendelijk voor iedereen. (Van een onzer sportverslaggevers) niBflRWl SCHIEDAM, don- derdag. Arle Noor- dijk, de meer dan actieve voorzitter van de zaterdagmiddag club GTB is boos. Bom op competitMoider. om- dat hij vindt dat zijn club benadeeld wordt. „Waarom geeft de competitie - leider, de heer Roelfsema, ons elftal niet eens een vrije dag. Wij gaan mo menteel wel aan de kop, maar we hebben twee wedstrijden meer ge speeld dan de concurrenten. Berkel begint nu al aan de returawedstrUden, en moet nog een paar wedstrijden alt de eerste helft van het competitiepro- gram spelen. Dit kan GTB, net als twee Jaar geleden wel weer eens het kampioenschap koeten," aldus de voorzitter van GTB. Berkel gaat nu uit tegen OFB. Indien Berkel deze wedstrijd is het uitgeschakeld voor de titel. DOS moet dan nog twee keer te gen Berkel, dat geen enkel belang meer bij de competitie heeft. Da>t is toch niet eerlijk!" Be kan niet anders zeggen, dan dat GTB, net als alriid, in het verdomboekje slaat bij de afdeling Rotterdam". Hoewel GTB het al enige weken zonder Hans van Dongen moat stellen, die met een gescheurde spier tobt. en waarschijnlijk ook Rietveld zal moe ten missen wegens een knieblessure, draait het elftal goed. Het kost nog wei eens moeite om op tijd te zijn, omdat Klaas Sants werk zaam als amanuensis op de RHBS en Ouweneel, leerling op diezelfde school, op zaterdag pas om 1 uur de schooldeur achter zich dicht kunnen laten vallen. Voorzitter Noordijk hoopt dat zijn vereniging in 1970, als het veertigjarig bestaan gevierd zal worden, in de eer ste klasse speelt. Voorlopig gaat het echter zaterdag tegen DVO 32. Om ti telkandidaat te blijven moet deze wedstrijd gewonnen worden. Aric Noordijk, die een van de oprichters is van het vroeger geheel uit gemeente- personeel bestaande GTB, rekent daar vast op. Voor de afdeling staan er in Schie dam een paar interessante derby's op het programma. SFC ontvangt Demo? en Martimt krijgt WF op bezoek. Unif speelt uit togen SVDP. In de tweede klasse DDCSchiedamse Boys en DRZ'Nado/V. In de derde klasse speelt FCN ihuis tegen Victoria. In de KNVB zondagaf- deling moet DHS op bezoek bij Zwijn- dracht, gaat Excelsior '20 naar Texas tm ontvangt SVDPW het Oostvoonnse OW. Bij het zaterdagvoetbal speelt PPSC weer thuis en wel tegen Nieuw Lek- kerland en gaat HBSS uit tegen De Zwerver. (ADVERTENTIE* (de bank waar u ook gemakkelijk kunt parkeren) Van deze rekening, dfe wij de Persoonlijke Rekening noemen, hebt u veel profijt. Om er uw salaris op te laten storten, voor het ontvangen van andere inkomsten en voor het verrichten van él uw betalingen. Steeds terug kerende betalingen zoals b.v. huur en abonnementen, verzorgen wij voor u. Eén opdracht aan ons Is voldoende. Voortaan kunt u zelfs contant betalen zonder geld-op- zak.Met de Betaalcheques. Vanzeitsprekend ontvangt u van Iedere bij- of afschrijving bericht Komt u eens lang» wanneer u meer wilt WBten ovar onze dienstverlening. Er ligt een informatieve folder vooru klaar. BANKIERS SCHIEDAM NIEUWE HAVEN 133 (HOEK B.K.LAAN) TEL 610-88803* OOK GEOPEND DONDERDAGAVOND VAN 17JXI - tfcOO UUR Dagelijks Bestuur van Rijnmond (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. „Het dagelijks bestuur van Rijn mond vertrouwt er op, dat de nieuwe voorzitter, de heer W. A. Fibbe, zich zal ontpoppen als een voorzitter, die, wat het te volgen beleid betreft, geheel past in het door zijn voorganger, mr, V. G. M. Marijnen, opgezette patroon." Dit zegt het dagelijks bestuur van Rijnmond in een communiqué, dat gisteravond is uitgegeven nadat was bekend geworden, dat de heer Fibbe bij K.B, per 16 december Is benoemd tot voorzitter van het Openbaar Li chaam. De he»?r Fibbe is 55 jaar, lid van de AR en gereformeerd. Hij is voorzitter van de AR-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad en was enige tijd lid van de protestants-christelijke groe pering in de Rijnmondraad. De heer Fibbe was korte tyd wet houder in Rotterdam. Voorts is hij di recteur van een handelsonderneming in Rotterdam. In het communiqué van het dage lijks bestuur van Rijnmond staat ver der: „Het dagelijks bestuur betreurt het, dat aan zijn verzoek om In de va cature te voorzien voor het vertrek van de heer Marijnen blijkbaar mei kon worden voldaan. Hief spreekt de hoop uit, dat na een korte periode van inwerken de thans benoemde voorzit ter zich zal doen kennen als een man, die met beleid en voortvarendheid lei ding zal weten te geven aan de colle giale arbeid in het dagelijks bestuur en aan het goede samenspel met de gekozen volksvertegenwoordigers en de gemeentebesturen in het Rijnmond gebied. De gecommitteerden begroeten de nieuwe voorzitter met vertrouwen en verwachten dat spoedig eenzelfde goede verstandhouding zal ontstaan, zoals die met rijn ambtsvoorganger was gegroeid, aldus het communiqué. Zoals bekend hebben de fractie voorzitters van de PvdA, de PSP en de CPN in de Rijnmondraad reeds bij voorbaat geprotesteerd tegen de be noeming van de heer Fibbe. Zij achten deze benoeming niet in overeenstem ming met de politieke situatie in de Rijnmondraad, waar de genoemde fracties een meerderheid hebben. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Van 7 tot en met 16 februari 1969 wordt in de Ahoy-hal by het Hofplein de derde beurs voor woninginrichting „Binnen huis" gehouden. FOTO Van Vuuren. 106, tel. 266720. Let op juiste adres. R18Ö Do Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaete BE ZORGERSISTERS). Aanmel den Hoogstraat 76, Schiedam. Tel. 267279, 'e avonds na 7 uur tel. 155960. F— De directie van J. F. Legner N.V. geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de Heer P. Waardenburg Zijn toewijding zullen wij in onze herinnering houden. Schiedam, 28 november 1968. Het personeel van J. F. Legner N.V. geeft met leedwezen kennis van het overlijden van hun collega P. Waardenburg Aan zijn vriendschap en collegialiteit behouden wij de beste herinneringen. Schiedam, 28 november 1968. DEN HAAG—SCHIEDAM KI. 4-kamerwoning le etage. Vrif uitzicht, douche, tel., moderne keuken. Huur 15 p.w., voor 3- k 4-kamerwontng met tuin, Huur tot 120 pm. Adres: Trekweg 225, Den Haag. Tel. 904732. Van Loenen voor autolokken Spuitbusje in 550 autokleuren. Dam 41—45, Schiedam. Telefoon 26B192. HAN VAN DER MEIJDE TT)OET minis ter Beernink (chu) door Fibbe (ar) tot voorzitter van Rijnmond te benoemen een goede greep? Nee en ja. Nee, omdat de kleur van Fibbe (55) ln het gheel niet strookt met de kleur van het grootste deel van de Rijn mondraad. Het is allerminst vreemd dat de PvdA-fractie over de benoeming van een (gere formeerd) AR-man op haar achter ste benen staat. De PvdA heeft van dé 81 zetels in de raad er 37 ln haar bezit. Tel er de linkse zetels va de PSP (3) en de CPN (4) bij en het totaal komt op 44 meer dan de helft van de te bezetten plaatsen. Bij zijn overwegingen zou de mi nister best met de PvdA alleen heb ben mogen rekenen, omdat er na die 37 zetels van deze partij een hele tijd niets komt en dan pas de AR/CHU- combinatie met 14 zetels. Denkbaar is dat de minister alle confessionele zetels die van AR/CHU, KVP en SGP opgeteld heeft en aan 27 kwam, maar dan is dit rechtse blok een „slechte" tweede achter die groep van 44. Ook is nog voorstelbaar dat de mi nister er in een optimistische bui de- zetels van de WD (9) en de BP (1) bijgeteld heeft en op 37 kwam, maar ook dan is er geen reden om aan de linkse signatuur van de Rijnmond raad voorbij te gaan. Zo bekeken is de keus van de mi- mster onjuist. TS de keus van Fibbe goed? Hoogstwaarschijnlijk wel. Net zo'n goede als Marijnen, waarmee de PvdA best verder had willen wer ken? Vermoedelijk wel, al ontbreekt het Fibbe aan bestuurlijke ervarin gen. Op zijn staat van dienst komen slechts voor een tijdelijk wethouder schap van de Rotterdam, een enige jaren durend fractie-voorzitterschap van de AR in de Rotterdamse raad en een (korter) lidmaatschap van de Rijnmondraad. Voorts is hij zaken man. Fibbe toch een goede keus? Ja. In de eerste plaats is Fibbe een van de dominerende figuren uit de Rotterdamse raad. Dat behoeft nog geen verdienste te zijn als men zijn figuur projecteert op de rest van de raad. Maar wat hij de afgelopen ja ren op velerlei terrein ten beste heeft gegeven doet vermoeden, dat zijn ster groter hoogte zal bereiken dan tot nu toe het geval was. Zijn inzichten op het gebied van de ha ven, de financiën, economie hebben meermalen de aandacht getrokken. Bovendien is er rekening mee ge- nouden, dat Fibbe een lange ter mijn-plannenmaker is. Zijn devies is: niet naar morgen kijken, maar naar overmorgen. ■pR is echter dat kan onmogelijk anders nog een reden voor het besluit van Beernink om Fibbe te verkiezen boven anderen. Met de struciuur van Rijnmond is het niet best gesteld. Van de kant van de PvdA is op korte termijn geen we zenlijke inbreng te venvachten om uit de impasse te komen. De PvdA wordt „verteerd" door drie stromin gen. Een situatie waarover de fractie voorzitter van de PvdA in de Rot terdamse raad dezer dagen zei: „Het Is fout geweest dat we met betek- king tot Rijnmond geen standpunt achter de hand hadden." Voorbij gaande aan de wat ongelukkige for mulering van Lems, maakt deze uit spraak duidelijk dat de PvdA er wat Rijnmond betreft nog lang niet is. Daarenboven is er in de gemeen teraad van Rotterdam de grootste exponent van het openbaar lichaam Rijnmond een duidelijke opstel ling tegenover het Rijnmondstand- punt noch tegenover de Rotterdamse zienswijze van het dagelijks bestuur te ontdekken. Ondanks jarenlang praten, discussiëren, wikken en we gen. Integendeel; de verdeeldheid èn ln Rotterdam èn tn de overige ge meenten in het Rijnmondgebied is eerder groter geworden. Fibbe echter heeft tijdens een in terpellatie op 19 september jl. de eerlijkheid gebiedt te zeggen: in sa menwerking met KVP-fractievoor- zitter L. A, Struik een wezenlijke bijdrage geleverd om uit de impasse te komen. Een bijdrage waar minis ter Beernink kennelijk oren naar heeft. WAT wil Fibbe? Hij wil de ge meenten weer bij het spel be trekken. Hij wil daartoe een twee raden-systeem. Een raad voor het gewest, bestaande uit 54 direct door de bevolking gekozen leden en een oesturenraad, bestaande uit 2? ver tegenwoordigers van de gemeenten. Beide raden zouden een dagelijks bestuur en een voorzitter moeten hebben. Fibbe zei op 19 september: „De gemeenten hebben in mijn sche ma een volwaardige plaats." Op 21 september schreef ik, dat het voorstel Fibbe/Stmik slechts op onderdelen afwijkt van het stand punt van het Rotterdamse college van b. en w. dat voor velen onver teerbaar is. Beernink ziet er klaar blijkelijk brood in, want je gaat niet in zee met iemand die de moeilijkhe den niet hei hoofd zal kunnen bie den. Jn feite komt het voorstel van Fibbe neer op een door Rotterdam voorgestelde, maar dan in vertraagd tempo uitgevoerde ontwikkeling van. een tijdens de regering-Marijnen ge dane eerste stap op weg naar een re gionaal bestuur. Een voorstel waar mee de Rotterdamse raad zich kon verenigen. Burgemeester Thomassen reageer de deze week desgevraagd: „Rijn mond en meneer Fibbe: gefelici teerd." En Rotterdam, vroeg ik hem? Thomassen: „Ik kijk naar Rijn mond". Dan zal ik Rotterdam maar geluk wensen. Of Fibbe zou, nu hij aan de an dere kant van de tafel zit, van me- nint1 moeten veranderen? OUDERKERK AAK DE USSEL De behandeling van de eerste dertien punten in de voltallige zitting van de gemeenteraad liepen dinsdagavond irs Ouderkerk's raadszaal vlot van stapel. Toen kwam echter aan de orde de verordening regelende het geven van godsdienstonderwijs op de o.l. school, welke in een der vorige vergaderingen op verzoek van de S. G. p, raadsfrac tie was teruggenomen door b. en w. weer aan de orde. Deze wikkelde de raad opnieuw in een uitgebreide dis cussie. De grondaankopen werden door de raadsleden met instemming begroet, maar we zijn wel erg be nieuwd zei de heer Adr. Heuvel man hoe Ged. Staten op de grond aankoop in het bestemmings plan-La - geweg zullen reageren. Er zal nu uit de bus moeten komen, of vanwege de plannen van Rijkswaterstaat woning bouw in het boveneind, vanwege de verlegging van de rivierbedding daar mogelijk zal zUn. Overigens waren de raadsleden wel benieuwd, wat er met de oude dorpskom gaat gebeuren, nu b. en w. voor dit deel van de gemeen te een bestemmingsplan gaan voorbe reiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1