R'damse tradities lave a cigarette CAM Vier kansen op R'damse ereklasser FILTER ROTTERDAM RIJNMOND FEIJENOORD GAAT IN TENT TRAINEN JE MAG NAAR BUITEN LEUNEN Parkeerverbod op Groene Kruisweg C. J. Bakker in halve finale van strijd om nationale damtitel UITSLAGEN VAN WIELERRITTEN E3IB2E1 VAATWASMACHINES Zuid-Holland ontkwam aan velies tegen Noord-Holland Zonder perronkaartje Waar vandaan? Nu hebt u keuze uit twee Came! pakjes: met of zonder filter! Maar welk pakje u ook kiest, u geniet altijd van de wereldberoemde Camel-kwaliteit! CAMEL - MET OF ZONDER &wi; pag, 4 - dinsdag 10 december 1968 (Van onze tafeltejinismedewerkcr) TAFELTENNIS ROTTERDAM, dinsdag De eerste helft van de competitie zit er op. De kaarten zj]n geschud. De Rotter damse teams, die in de hoofdklasse spelen, hebben zich tot nu toe bijzon der goed geweerd. Twenty One Up, Xerxes, Een dracht en TSF komen in de tweede helft uit in de kampioene- groepen. Vier kansen op een Rotter- damsee ereklasser. Een van do vier moet toch kunnen slagen. Te lang al heeft Rotterdam het zonder ereklasser moeten doen. Eendracht toonde het klasseverschil tegen Wibats 4 duidelijk aan (82) Zowel Geerling als De la Fontaine scoorde voor Eendracht driemaal In valler Van de Rhee vei sloeg Reechj TSF had veel moeite met Jeep. Voor Eikmans en Van Koetsveld gold dit echter met. Zij wonnen ieder diie partijen. De derde man van TSF gooi de echter roet in het eten, zodat TSF op het nippertje met 64 won. Xerxes moest genoegen nemen met een 55 gelijkspel tegen TSF/Cli- max. Jan Knlkkenberg was met dm overwinningen veruit Xeixes' beste man. Baumgarten en Seclaar wonnen alleen van Vos Twenty One Up moest de eer laten aan AMVJ 2 (4—6) Bus- si ngh was goed voor twee overwin ningen Van der Aa en Tuinenbuig slaagden slechts eenmaal. Studer werd het slachtoffer van hun pogingen om te winnen, In de overgangsklasse kwam TSF 2 door een 8—2 overwinning op Gispen m de kampioecnsgroep Eendracht 2 kon ook geen winst pulten uit de laat ste ontmoeting van de eerste helft te gen Wibats 6 (46). De 2 over winning van Gossima op US beteken de voor NOAD het bereiken van de kampioensgroep. Tegen Gossima ech ter moest ook N"OAD met 8—2 het on derspit delven. TOGB behaalde een krappe (64), maar mooie overwin ning op de Salamanders. Germinal 2eed tegen St Hoger/TSB met 7—3 verlies. De blessure van Schoofs had in vloed op de uitslag van NedLloyd te gen AMVJ. Nu kwam NedLloyd niet verder dan vijf punten, zodat de wed- strijd gelijk eindigde Wibats boekte een 64 overwinning op Swift en SVE zette Hunter 25 2 op verlies, 7 3. Scylla maakte geen fout en maakte korte metten met Maasbree, 28 Bel- crum kon niet op tegen Hunter '25 (3—7). NedLloyd 2 en St. Hoger/TSB kwamen uit op een 5—5 gelijkspel De uitslagen Ereklasse A' Swlft—Wibats 4—6, SVE- Hunter '25 2 7—3 AMVJ—NedLtoyci 5-5 Ereklasse B- NedLloyd 2St Hoger/TSB 55, Beicrum—Hunter '25 3—7 Maasbree Scylu, 2—8 Hoofdklasse A: Scylla 2—PSV 7—3, De Treffers—Lu to 7—3 AMVJ 2— Twenty One Up 6-4 Hoofdklasse B: TOV —SVE 2 10-0, Wibats 3—Irene 3—7, STV/Cllmax—Xerxes 55 Hoofdklasse C: EendrachtWibats 4 6—2. Victory '55—JCV 46 Wilskracht—Never Despair 8 Hoofdklasse D: Wibats 2—Maasbree 2 2—8, TSFJeep 6—4 Overgangsklasse L De Sa lamanders 2—The Victory 64 Phoenix Vriendenschaar 7—3. TSF 2—Gispen 8—2 Overgangsklasse JVI Eendracht 2Wibats 6 4—S, St Hoger/TSB 2Treffers 2—3, Hun- ter '25/4—Quick 7—3. Otergangsklassc N: ProwarioD« Treffers 3 5—3, Scylla 4— AMVJ 4 46 Overgangsklasse O: USGos sima 28, USSVE 3 6—4 Gossima— NOAD 8—2. ATTC—Quick 2 3—1 Over gangsklasse p NedLloyd 3De Treffers 2 8—2, Impuls—Wilskracht 2 Z—8, TOGB—De Salamanders 64 Overgangsklasse Q: HOC —Victory 55 2 7—3, St. Hoger/TSB 3—Ger minal 7—3, TOG—DITO 2—8 DE SPELERS van Feijenoord zullen deze winter gerieflijk en toch dicht bij huis kunnen trainen. De stadion club heeft namelijk voor een voor Nederlandse begrippen unieke trainingsmogelijkheid gezorgd door bij een Duitse firma een enorme opblaasbare tent te kopen. De tent, die 42 meter lang en 18,5 meter breed is, is opgetrokken uit in plastic gehuld linnen. Er is geen grondzeil, zodat gewoon op gras wordt getraind. Het is een luchttent, die door overdruk overeind wordt gehouden. De Feijenoorders zullen niet in de kou hoeven te staan, want de lucht, die in de tent wordt gepompt, kan gemakkelijk verwarmd worden. Het is de bedoeling van Feijenoord om de tent op het trainingsveld naast het stadion te plaatsen. Een dergelijke tent bevindt zich sinds maart van dit jaar ook bij de Shell-Nederland in Pernis, die deze gebruikt voor de opslag van chemische produkten. (ADVERTENTIE) Bert U el wezen k|Jken neer 6e EUROPESE MUZIKALE REVUE woensdagavond 11 dec. - 8 uur LUXOR THEATER tsi. 13 83 26 HET IS DE MOEITE WAARD I Reductie voor studerenden MORELE HERBEWAPENING ROTTERDAM, dinsdag Het par keren van auto's op zaterdagen en zondagen op de Gtoene Kruisweg door bezoekers van de voetbalvelden, die langs en in de onmiddellijke omgeving van de Groene Kruisweg zijn gelegen (o.m CVV) heeft een dermate hoge vlucht genomen, dat de politie zich genoodzaakt ziel het parkeien op de Groene Kruisweg te verbieden. Dit m verband met de giote risico's die dit paikeien met zich brengt voor de vei- keersveiligheid op de ook tydens de; week-ends zeer druk bereden Groene. Kruisweg Bij ontbreken van een passende parkeergelegenheid op de voetbalvel den zelf zullen, de auto's, die tot dus ver op de Groene Xruisweg parkeer den, elders op dc openbare weg dienen te worden geplaatst Daarvoor is aangewezen de in de onmiddellijke omgeving gelegen Fen- rirechtseweg (de verbinding tussen de Oldegaarde en de Gioene Kruisweg) Zondag 15 decembei a s zal deze regeling voor het eerst worden toege past. Politiemensen zullen aanwijzin gen gevm, ook zijn. verwijzingsborden geplaatst. 0 Dukla Piaag heeft m een vriend schappelijke wedstrijd een 21 zege behaald op Sint Truiden. Het enige doelpunt van de Belgen werd gemaakt door de ex-SW'er Eddy Koens. (Van onze dammedeweiker) ROTTERDAM, dinsdag Slechts een van de twintig spelers, die zich vooi de halve finale van het persoon lijk damkampioenschap van Neder land hebben geplaatst, is uit ons rayon afkomstig Dat is de AlblasserJammer C J Baker, die met de Leidenaar J J van Leeuwen en de Katwijker C Varkevisser, die zich voiig jaar al kwalificeerde, de Zuidhollandse re presentatie vormt De twintig deelnemers zijn inge deeld in twee gelijkwaardige poules van Len speleis In de gioep van Bak ker speelt on dei meer ook drs Piet Roozenburg Vier spelers uit elke pou le gaan naai de finale, waaiin recht streeks zijn geplaatst landskampioen P. Bergsma, ir G. E van Dijk (twee de) en de „vrijgestelden" Ton Sn- bvands en Harm Wieisma De wedstrijden beginnen op zater dag 21 december en nemen viif week ends in beslag Spaansepoldcr hield De Pedaalriddcrs een cycle cross om de Rulten-Visser-prijzcn, waaraan ook door enkele Engo'se renners werd deelgenomen. Uitslagen A-kl 13 km In 2958 min 1 v d Horst (F 2 Breukel (D 3 Mfehielseti CP), 4 Hendriks (A), 5 Ulttenbogaart (A), 6 Berkhomver (Ex) 7 Von Staten (F). 8 Knosscnbtti'sr (P) B-kl 12 km in 2752 min 1 Brinkman CS). 2 Vos CR), 3 Breur (S). 4 Lammers IP), 5 Liebrechts (Cl, 6 Godard (Eng). 7 Dixon (Eng 8 Rowe (Eng9 Wollens (Eng 10 Van Oort (F) A-jun 7 km In 20 58 min I Broeren (F) 2 v d Laan (Ex), 3 Buijing (R), 4 Van Kleef CP). 5 Thornton (Eng): 6 Vos (P) 7 Bolton (Eng), 8 Rasenberg (p), 9 Arm strong (Eng 10 Moor (Eng B-jun 4 km In 13 42 1 Hulzingu (F) Apollo hield het clubkampioenschap op de home trainer De uitslagen hiervan waren A-kl 2 x 750 meter. 1 Wennekes In 67 0 sec 2. A Nomen, 69/3 see3 B Nomen 69 9 sec 4 Van Hout B-kl 2 x 750 meter 1 De Haan, 65 6 sec 2 v d Plaat, 68 3 sec3. Vermey 68 <1 see4 Groen, 5 Vlok A-jtm 2 x 500 meter X. Grootzwagers, 49 7 sec 2 Van Westen 54 2 sec 3 Brou wer. 584 sec B-Jun 2 x 250 meter 1. Aten. 36 2 sec 2 Van Hengst 38 8 sec C-jun 2 x 250 meter l. Heus 37 8 sec. 2 Kaptem, 39 7 sec3 Overkleef 42 3 sec 4 HemeJaar, 5 vd, Geer. (ADVERTENTIE) door jarenlange ervaring kunnen wij u goed adviseren - f*f)H7V 10 MIDDELLANDSTR 72 IfUUbB TEL, 010-235327 (Van onze medewerker) I Y'H v fl V1J *4 LEIDEN, dinsdag. »7fl,Wi1fll lilot ZuUlhol- landse daniteam Is in z(jn traditionele ontmoeting tegen Noord-Holland met meer geluk dan kunde aan een neder laag ontkomen. Na ruim zes uren spe len bereikte de wispelturige Haagse onderwijzer Kaïn remise tegen de Amsterdammer Palmer en dat bete kende, mede omdat Juist daarvoor de Constantenaar Fokke de Jong had ge wonnen, toch nog 1010 in een reeds verloren gewaande ontmoeting. De ontmoetingen tussen Zuid-Hol land en Noord-Holland hebben een rijke geschiedenis Afgezien van een enkele verrassend gioot uitgevallen uitslag ligt het resultaat vrijwel steeds dicht bu een onbeslist. Ditmaal leek Noord-Holland de beste papieren ie hebben, niet omdat het superieur was, maar omdat het door de winst van Subrands die eer» opsluiting van Varkevisser met veel bravoure af strafte een 31 voorsprong had behaald die tot S7 gehandhaafd bleef Inmiddels was uiteraard wel hei een en ander gebeurd Van der Sluis had aan het tweede bord verzuimd een winnende .foicjng' af te dwingen. En Toet had zich niet alleen bevrijd uit een dodelijk lijkende opsluiting, maar zag verder kans de lichtelijk ge desillusioneerde De Ruytei m het ge vorderde middenspel m een verloten stand te manoeuvreren. WernerWeerbeym was met zijn „Bonnard" zo niet de beste, dan toch wel de spectaculairste paitij Na ial van fiaaie slagwendmgen werd hier de vrede getekend. Gedetailleerd waren de resultaten' VarkevisserSijbiands 02. Bron- stringv u Sluis 1l.ToetDe Ruy tei* 20, De KluyverDs Boer 11 KainPalmer 1—1, Weerheym—Wer- nci 11, Ivens jrPippel 11, vd WeteringhS.enekes 11, De Vries De Groot 02, De Jong—Van Duyn 2—0 Totaal ZH—-NH 10—10 De ju nioren van Zuid-Holland verloren met klem velschil (911) van Noord-Hol land, ondanks de zege van Huet aan het eerste boid op Teei DERDE KLASSE 3A TeJjlmgen Lugdumun Celcritas Llssc Wilhelmus HKAVV ONA ESDO Tedlro v Nispen Archipel HMSH 3C Naaldwijk Vcrburch Westlandla EDS Nieuwenhoom Vela Stolwijk ADS IFC DRL Foortugaal Unlo 12 20 IX 16 11 14 IJ X3 10 11 11 11 11 11 11 9 11 18 12 17 11 14 11 14 10 13 11 11 11 10 11 10 11 7 10 6 3B DHC Lenig en Snel Quick RAVA Slikkerveer VCS HVV HKDEO Gr Willem II voc Delft iiillegersbcrg 3D Scbiebroek EMMA HION RCD Flakkec DCL VDL DH7, Transvalia Coal Dubbeldam Hollandlaan f) 17 10 14 11 14 U 13 10 11 10 U 10 9 11 fl 11 8 11 10 10 6 2A St Lodcwljk AVS ASB Nestors SIOD Metro Dhksland USC Blijdorp Pantser boys 3A Sagu B VVOH Albirco Alexandria Maas Rotterdam SOAG n /OBR RET Gnilbaldina Olympus 3C FCN 66 Pechvogels WICO Radio RVVB 8 13 DFSV 7 10 8 11 TRH 7 10 8 10 DO Z fl 8 1 8 10 Mceuwcnpl 6 8 7 9 Schied B 7 7 7 7 DDC 7 6 B 7 OHW 6 5 B 7 Actlvitas fa 4 8 2 Zvttit Wit 7 t 8 2 VND 5 2 3B 1 6 15 HWD 8 13 7 13 Kreekboys 8 12 8 10 Real Pa lbo 7 11 8 9 Indus '67 8 11 7 6 8 7 De Roe£ 8 10 Tlw Harvords 8 9 7 6 Abbcnbroek 8 8 B 0 Hurricanes 7 5 7 5 SVJ 8 5 8 2 TOGZ 8 2 0 1 Aüikaander B 8 0 Sporticfin 7 8 7 11 Boczenikivart 8 8 8 11 AVO/ZVC 8 6 7 10 Vnrkenoord 8 3 8 9 Victoria 7 0 9 9 ZATERDAG VOETBAL VIERDE KLASSE RKWIK 0 14 Xerxes Kranenburg 10 12 St Volharden Texas 10 13 FSV Pretoria Excelsior '20 9 11 WCR VIOS 10 11 Slledrccht Paraat 9 10 OVV Oranjeplein 10 10 Progress GONA 9 8 DJS SpoorWijk 8 7 PFC Flamingo's 9 6 Oud Beijecl Zwart Blauw 9 1 Hekelingen SVDPW 4G Aeolus Merwesteljn 'B-Gravendeel DBH DOK Merwede LM O Gelukvogels Merweboya SSW Voorwaarts Belvédère 4H 9 15 SMV 9 15 Zuiderster 0 14 Hardinxveid 9 13 SCR 9 11 FIOS 10 9 Puttershoek 9 8 Nlouwerkerk 10 8 Hillesluis 10 B RDM 10 6 Schoonhoven 10 5 Lekkcrkerk 10 2 OD1 10 20 10 19 10 14 11 13 10 12 11 11 9 10 11 8 9 6 11 4 10 17 10 14 9 13 11 12 10 U 10 11 8 10 11 10 10 5 10 5 AFD. ROTTERDAM SatumUS 8 14 ScJiledam 9 15 NRC 8 13 Bloembol 3 13 DBGC 8 11 "Ursus 8 12 Hcllevoetsluis a 11 Eurosport 9 10 C roos wijk 8 6 SVDP 9 9 DZB 8 6 VOB 9 8 GLZ 7 5 swift B. 8 S SFC 7 5 Bolnes 8 4 Demos 8 4 Roekanje 8 1 Hoogvliet 8 3 Gr Witten 8 2 IC St Hooger 7 a WRW 7 12 Animo 7 6 Het Noorden. 6 9 Dinciua 7 6 Dilettant 8 9 WF 7 4 Mart lalt 7 8 Germinal 8 2 Exc M 12 19 Quick B ij 20 Z-vait Wit'38 12 16 Noot dn ijk 11 15 SHO 12 15 De Zwerver 12 14 IJssetmeerv 12 15 HBSS 10 13 SIZO 10 12 DOTO 12 13 Arnomuiden 11 to Rijsoard 12 12 CSVD 12 10 Zt'tó vogels li U nijnsb B 9 8 RVVH 11 8 Tei Leede n 8 NDSM 10 8 Zwaluwen 12 7 ZCFC 11 SS5 12 G Hcsr 42 5 zc 'S'Grav sV 11 11 Hulzen 12 16 Sprang 12 11 Spakenburg 12 15 SSC 55 11 10 DOVO 14 Heerjonslam 12 8 Koz B 11 12 Apeldoorn 12 8 CJW 11 13 3A 3» Zuidlaod 13 20 Barcndrcchl 13 21 VVG2 J2 17 JAC ld 20 Spilkenisse 11 16 Die ïlaghe 13 16 NSW 12 13 Loosduinen iKi 15 ASWH 11 12 seheveningen 13 14 Gr Lindt 12 12 Capelle 13 12 PPSC 10 lil Naaldwijk 12 11 Nw. Lekker) U 10 Monster 13 10 Mclissanl 12 0 Pelikaan 11 9 Oranje Wit 12 fl Unicum 12 9 TOGR 11 9 RCL 13 8 Hoogvliet 13 5 Etc. P 12 5 4A 4B *s-Grav z 12 20 Vlaardingen 12 19 Hcinenoord 11 14 DUNO .12 15 TSB 12 14 Katwijk 32 14 Maasdijk 62 14 Ornas .11 13 De Zwervers 12 13 Gr Ammers U 12 MTV '27 12 12 Hoekse B 32 12 De Lier 12 11 Hazersw B 12 •11 S Altius 10 8 RSM 12 9 Lisser B 12 8 InsuJJndo 30 R HVO 10 6 Duinoot d 12 e Rozenburg 11 fa. GWS 10 5 AFDELING IA 1B Hermandad 8 15 WRW 10 14 ZBVH 9 15 SDV 10 12 The Red Stars 9 U NBSW 9 9 SNS 0 9 Rhoon 9 Zuiderpartc 9 8 HellcvoetsluSs 19 9 Egelantier B 10 8 Bolnes 8 8 MFB 10 7 zw 8 8 Den Bomme 8 4 WOR 10 8 Maluku 8 3 Stellendam 8 5 O In Engeland zijn sinds de tweede wereldoorlog al 689 managers van voetbalclubs ontslagen. 0 De Belgische televisie geeft woens dagavond een ïechtstreekse lepoitage van de voetbalwedstrijd Spanje—Bei- gie, die in de vooi tonde van het we reldkampioenschap in Madrid wordt gespeeld De uitzending begint om vijf voor half negen In de Belgische ploeg ontbi eken o a. de geblesseerde Ander- lecht-spelers Van Himsl, Peeters en Flaskie on de geschorste Heijlens J/JEN zegt %vel eens, dut Rotiter- dam weinig tradities kent. Tocli, als je ze allemaal onder el kaar zet, is het een hele waslijst: het fluiten van de boten hij de jaarwisseling; de vermaarde ou- dejaarsmiddagbjjeenkomst van de havenverceniging Rotterdam, waarop dc liavencijfers bekend worden gemaakt; de nieuwjaars receptie van het b urgcmcesler s- paar; het zoveelduizendste schip; de kennis op de Coolsingel op koninginnedag en 5 mei; de intocht van Sint Nicolaas; hootn- plantdag, havendag; jeugdfesti- val; de bloemenmarkt op de Coolsingel op Pinkster drie; het nieuw jaarscabaret van Nieuw Rotterdams Toneel; de kerken- toclit; de volkskerstzang in de Doelen (vroeger in de Ahoylial) en de Noorse kerstboom op de Coolsingel. Ik zei u, een hele lijst (m een wal willekeurige volgorde, wat mij m ge dachten kwam heb ik opgeschreven), maai zijn du nu wel echte Rotte) - darnse tiaditaes' Daai valt ©vet te discussieien. De intocht van Sinter klaas, de nieuwjaarsreceptie van de burgemeester, de kei mis op de Cool singel, het zijn bepaald geen gebcui- "temssen, waarvan men kan zeggen „Dat kan alleen m Rotterdam enz Het merkwaardige is, dat de oei- P.oUerdamse tiadrtie „Wederopboutv- ■dag", met meer bestaat en zoals u on langs m deze rubuek heeft kunnen le zen js zelfs het woord „wederopbouw" uit het gemeentelijke jargon ge schrapt Zelfs onze keisttiadihes (boom en volkszang) ?ijn niet ougineel. Ei is benoefte aan een uaditie die Rotter dam tot ver over dc grenzen beioemd maakt; een jaarlijks teiugkeren.de ge~ beui tents waarvoor zelfs het NTS- jounnaal oveikomt Daaiover straks. TAIE Noorse keTstboom-traditie. Op maandag 1G december zal het ge- meentebestuiu van Oslo de tiaditie Het perronkaartjeswezen is niet meer. Vorige week bleek, zonder dat dat ergens te lezen stond, dat de perronkaartjes waren af geschaft. Dientengevolge zijn nok de controleurs verdwenen. voortzetten en een ke.s'boom aanbie den aan Ro'terdam, zo luidt dc offi ciële aankond'gsng van het bureau voorlichting en public, e.t Deze keer zal de overdracht van de boom niet voor het bordes van he- stadhuis gebeuren De afgelopen jaien hebben de mensen nogal eens staan blauwbekken Dat hoeft nu me meer Dit jaar zal da boom worden overge dragen m de hal van het stadhuis Aanvang 20 00 uui Zolang er plaats is, is ledeieen welkom Gra is toe gangskaaiten kunnen worden afge haald bij de bodenkamer, stadhuis, kamer 8 Haast u' rpRADITIES zijn met te bedenken -*• Die moeten groeien Het navol gende, waai m ik een poging doe, een begin te maken met een nieuwe tiadi tie is uit dit oogpunt dan ook een beetje onzinnig. Maai ja. je weet nooit' Die traditie moet op hel gebied van het verkeei liggen, en op dit gebied valt wel het een en ander te beden ken. Stelt u bijvoorbeeld eens voor: een dag in het jaar waarin de auto mobilisten hun auto thuislaten Zoiets is natuiulijk niet te verwezenlijken, maat het zou wel aardig zijn Rotter dam zou een „Dag van de voe gangei moeien instellen", of in ieder geval een autoloze dag (alleen taxi's, politu. bramlwee), ambulances, doktoren) Stel u voor: een dag vnj baan voor het openbaar vervoer Op zo'n zou je een verkeeiseongres moeten houden. De deelnemers mogen uiter- aoid met pei auto komen J« ?ou op zo'n dag mteiessanle dingen kunnen waarnemen. TTIJ tegen haat' Wil jij een lekkere *-sigaiet van mij'"' 2tj 'egen hem „Nou als dat 70u kunnen" ledcieen zegt het. ovei al hooi je het, dat malle „Als dat zou kunnen" Maar waar komt het vandaan' Wie gebruik'e deze uitdrukking vooi het eeist' Ik ben aan het zoeken gegaan, maar zon- dei ïesultaat Zelfs het blad Onzs Taal, dat ik zo ijverig lees hoe Et ei zijn licht nog niet ovct laten schijnen Iemand wist mij te vei ellen, dat „Als dat zou kunnen" vooi komt m een ca baretliedje. Maar welk' Weet u hel' Men schrijve, men belle T_TET lykt er veel op, dat de Lom- f barJijense moeJerbngajo een vast item (vreemd wooid vooi stuk- Vcie) wordt in de kolommen van het Rotterdams Dagboek Maar er is weer nieuws over deze bugade Maandag gaat hij officieel van statt. Op hel o-geniblik krijgen de dames nog les van de politie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1