Nuttig werk op het toneel T 0 l Eu 0X1 uxo Gemeente Rotterdam LEU 1" GEZELSCHAP WIM ZOMER: SCHOLEN EN THEATERS Fantastisch stuk bij Dans Theater te statisch L ROTTERDAM BOUWT ZWEMBADEN! chef badmeesters Will Redley in conflict met bureau Mass zweminstructeurs/trices assistent-badmeesters IP ik virbtdouw GEhlERRTIEÜ V BROMMY EN TOMMY DOOR J. D. VAN EXTER Weekend-schotel Ipag. 2 - ïatewteg tl februari 1979 Het Theatergezelschap Wim Zomer, met va n links naar rechts artistiek medewerker Ger van Rossum, Nettie Blanken, Paul van Gent, Froukje Nagel, Jos Lubsen en Wim Zomer. Bert Edelenbos ontbreekt op de foto. Enigszins in de schaduw van het Nederlandse be roepstoneel opereert sinds juli vorig jaar in de vrije sector het Theatergezelschap Wim Zomer. Het zetelt in Dordrecht en houdt zich voornamelijk bezig met programma's voor scholen in het hele land. Het betekent enorm hard werken voor weinig geld, veel reizen en tussen het publiek in spelen in zaaltjes en klassen. Het groepje jonge spe lers gaat het straks echter let terlijk een trapje hoger zoeken en de podia van kleine schouw burgzalen beklimmen met het blijspel „Kinderen vallen naar boven", van Horst Fitzthum. „We vinden het wel fijn es een keer op een toneel te staan", zegt Wim Zomer (25). Hij vond Hans Tiemeijer bereid de regie op 2ieh te nemen. Hij speelt het stuk samen met Nettie Blanken. Aangezien hij van premières niets moet hebben blijft hij vaag over de start van dit stuk, in ieder geval is de schouw burg in Gorinehem voor 11 april ge boekt. Wim Zomer, die In 10S8 samen met Paul van Gent, na de toneel school in Arnhem provisorisch met een gezelschapje begon waagde vo rig jaar de grote stap. Hun plan om op scholen te gaan spelen werd, vooral door Enschede en Dordrecht) zo enthousiast ontvangen dat zij Nettie Blanken. Froukje Nagel, Jos Lubsen en Bert Edelenbos een con tract durfden voorleggen. De Arn hemse toneelschoolleraar Ger van Rossum werd artistiek medewerker. De groep ontwikkelde een pro gramma voor de lagere school (vier de klas en hoger) en één voor de on- derbouw van het middelbaar onder wijs en voor nijverheidsonderwijs. door Ada van Benthem Jutting Aan de schoolprogramma's gaan les sen vooraf. Alles volgens het princi pe van. het activeren van het pu bliek. Wim Zomer: „Dit werk voor de lagere school vind Ik eigenlijk het belangrijkste wat we doen op het ogenblik. Je krijgt de kinderen altijd mee. Maar het moeten er niet meer zijn dan honderd, anders gaan ze maar propjes gooien, wat in grote schouwburgen zo vaak gebeurt bij schoolvoorstellingen. De voorstelling ligt qua verhaal vast, de tekst niet. Van april af gaan we deze program ma's gratis 's avonds spelen voor de mensen die met dit werk te maken hebben, zoals onderwijzers. En dan willen we graag kritiek. We willen zoveel mogelijk samenwerken met die mensen. Ze gaan dagelijks met de kinderen om, zij weten net best hoe het moet." Behalve in scholen speelt het ge zelschap in kleine theatertjes. Op Bet repertoire hiervoor staan vier een akters: „De zaak Johan van Praag", dat door de groep is samen gesteld naar aanleiding van een ac tueel gegeven en aangevuld met tek sten van Georg Btichner, „Stikstof" van De Obaldia, „De verkoper" van Johnny Speight en 'n eigen produk- tie over Griekenland, met onder meer stukken uit Elektra, „Vliegen" van Sartre en documentair mate riaal. Wim Zomer: „We hebben nu een jaar hard gewerkt en het gaat ont zettend goed. Desondanks worden deze avondprogramma's moeilijk verkocht. Er zijn een heleboel mini- theaters in Nederland en die zijn praktisch altijd vol als wij er spelen, maar ze kunnen niet genoeg betalen. Wij speelden bij wijze van spreken al voor ƒ550 per avond, maar dat kan daar nu echt niet meer voor. Die markt is daardoor bijna helemaal verloren gegaan. Dat is ontzettend jammer. We hebben een eenmalige subsidie aangevraagd bij CRM. Dan zouden we misschien ook een goeie bus kunnen kopen: we moeten hem nu elke morgen aanduwen. We ma ken vier programma's per dag en spelen vaak ook 's avonds. Dat komt de programma's niet ten goede, maar we moeten wel, willen we wat ver dienen, Paul on ik krijgen geen sala ris. Ik zelf doe televisiewerk („Rare vogels", „Tot de dood ons scheidt", „De kleine zielen" en misschien „De klop op de deur"), daar kan ik van bestaan. Wij delen de opbrengst van. het gezelschap. Die tvas over het vo rig jaar zesduizend gulden. Dat is met veel met je tweeen. Ik hoop nu wat meer tijd te krijgen om te spe len. Jammer genoeg moet ik het za kelijke werk doen. We kunnen daar voor niemand aantrekken omdat we het niet kunnen betalen. Voor het nieuwe seizoen gaan we wel uitbrei den. Froukje gaat weg, naar Ameri ka. Anja Jansen Schuiling komt er bij en waarschijnlijk Joop Keesmaat en Carol van Herwijnen. Het vol' gende seizoen willen we een pro gramma over Arrabal brengen en „Woyzeck" van Büchner, maar dan van deze tijd, met een popgroep op het toneel (ik ben manager van pop groepen geweest). Verder zijn we bezig met de rechten voor „Marie in het bont", van de Japanner Shuje Terayama. We brengen alles in het begin van het seizoen in première, dan hoeven we verder niet meer te repeteren. Dat 5s zo vervelend. Ik schat dit seizoen 250 voorstellingen te zullen maken en 1100 lessen te teven. We hebben een Indrukwek- ende werklijst. Alleen: na 12 april hebben we niets meer, door de schoolexamens en zo. We kunnen nog wel wat gebruiken", „De mensen zeggen wel eens tegen ons, waarom ga je niet bij een ge subsidieerd gezelschap, dan heb je het veel gemakkelijker. Maar het gaat fijn. We hebben het erg naar ons zm. Iedereen in de groep komt met ideeen. We werken samen aan alles. Het bestaat niet dat iemand ontevreden is bij ons. En we doen veel nuttiger werk dan de grote ge zelschappen". HET WEER IN EUROPA HET WEER IN NEDERLAND W«n- gaitwldh. jij -jj r«mp.0- is-s*. Amsterdam regen zw 5 6 3 02 De Bilt regen zw 4 e 3 03 Defilen regen zw 7 5 2 2 Eelde haLt bew. wzw 2 4 1 6 Eindhoven regen gen. bew. z 2 6 2 2 Den Helder wzw 4 6 3 3 LuchthJVd regen gen. bew. zzw 4 6 3 1 CCwenta zw 4 5 3 9 Vllssingen regen ODO 6 6 3 2 Z. Limburg regen z 6 a 3 2 Aberdeen regon wlndst. 2 -1 11 Athene l. bew. wlndst. 4 06 Barcelona zw. bew. no 2 14 9 0 Belgrado geh. bew. zo 1 2 -5 0 Berlijn sneeuw ZZW 7 4 1 4 Bordeaux motregen w 6 11 9 S Brussel regen zzo 7 3 3 Frankfort zw- bew. z tvr 5 7 2 6 Genève regen ■w 5 7 2 11 Grenoble regen O 3 5 2 1 Helsinki 1. bew. 2 -15 -24 0 Innsbruck zw. bew. wlndst. 4 -4 Q 4 Kopenhag. mist onbew. ono 0 -2 -2 2 Lissabon nno 19 e 0 Lccamo l.bew. ozo 7 O 0 Londen regen wzw 1 9 4 3 Luxemburg sneeuw zzw 5 0 Madrid 1. bew. wlndst. 17 -2 0 Malaga onbew. nw 6 18 6 0 Maüorca mist wzw 3 18 4 0 München zw. bew. zw 6 7 -1 1 Nice half bew. nnw fl 13 5 0 Oslo sneeuw nno 4 -0 -e 0.3 Farija regen W 10 9 5 8 Rome geh. bew, I bew. wlndst. 14 7 0 Stockholm 7 -4 -S 0 Wenen zw. bew. WhW 6 0 -2 4 Zürtch sneeuw z e 5 1 8 PLAATSELIJK REGEN J.NP/KHMI 0700 22/2 zonnig «s£Sa SNEEUW omARwatN - Bilt ONWEER BEWOLKING tsS^fiEOEN TKtST" idSBa» HAQCi W MAX TC MP. to Win. TC ww. WINDRICHTING Ned. Herv. Kerk: ber. te Voorhout J. Hoogenkamp te Amsterdam: te Randwijk H v. d Post. kand. te Beekbergen: aangan, naar Woudrichem A. de Kleine te Oude Mirdum; bed, voor Lage Zwoluwe E C. vao Otteren te Gakelur, Ger, Kerken Vrljgem.: ber. te Needo, Winterswijk en Aaiten H, gebuurman te Kreit Elk in een kolom in te vullen vol gend woord dient zoveel mogelijk de letters te bevatten van het daaraan voorafgaande woord. De omschrijving van de in te vullen woorden luidt als volgt: linker kolom: 1 renbode, 2 Ind, specerij, 3 uitbouw, 4 kleine eg, 5 ei kenschors, run, 8 maanstand, 7 li chaamsdeel, 8 Engels graafschap, 9 bewijsstukken, 10 ouderwets, XI zee vaartkunde, 12 achterdelen van het onderbeen, 13 spandraden, 14 hof, 15 gedoofd, 16 sterkriekende bol. Middenkolom 1 zangnoot, 2 naam van een maand, 3 insekt, 4 gebogen els, 5 jaarlijks te betalen bedrag voor een verzekering, 6 eerste minister, 7 vrouwelijk zoogdier, 8 Arabische vorst, 9 gordel, 10 belemmering, 11 zangnoot, 12 kippenloop, 13 zuurach tig. 14 koord, 15 kikkers, 16 pocher, opschepper, Rechter kolom: 1 kruiderij. 2 vaar tuig, 3 metaalaanslag, 4 delfstof, 5 voorzetsel, 6 bijwoordje, 7 elasticiteit, 8 merk op goud of zilver, grillen, 10 geur verspreiden, 11 schending van recht. 12 afdrijven en opdringen van ijsschollen, 13 bouwval, 14 Oudger maans schriftteken, 15 as vaas, 16 stad in de Oudheid. Inzendingen op een briefkaart, ge frankeerd met een postzegel van 20 ct binnen een week aan de Puzzelre- dakUe, Postbus 393, Amsterdam. De redaktie stelt weer een prijs van 10— en twee prijzen van ƒ5,be schikbaar voor goede oplossingen. Oplossing: ZIGZAG-PUZZEL 1-2 verhaal, 2-3 lord, 3-4 dollar, 4-5 roerdomp, 5-6 portier, 6-7 repetitie, 7-8 enkel, 8-9 liever, 9-10 receptie, 10-11 etage, 11-12 evenaar, 12-14 rou te, 13-15 terwijl, 15-16 loods, 16-17 soldaten, 17-18 nooit, 18-29 teugel, 19-21 laveren, 20-22 enorm, 22-23 mo tor, 23-24 rand, 24-25 drevel, 25-26 ledig, 26-27 gemoed, 27-28 dialoog, 28-29 grens, 29-30 steven, 30-31 na burig, 31-32 genoegen, 32-33 noest, 33-34 totem, 34-35 motel, 35-36 Lehar, 30-37 remenas, 37-39 streven, 38-40 Engeland, 40-41 dwerg, 41-42 garde, 10 12 42-43 eenzaam, 43-44 morgen, 44-45 Newa, 45-46 Aalsmeer, 43-47 restant, 47-48 rijk, 48-49 kasteel. De spreuk luidt: Het vuur moet gestookt worden terwijl de pot overhangt. PRIJSWINNAARS: Mevr, E. de Jong, Foïsgaarsierhem- straat 8, Sneek 10,—; Mevrouw G. Weasels, Verboomstraat 23, Rotter dam, ƒ5,—: Mevr. Norberhuis, Mm. de Visserstraat 20, Utrecht ƒ5.— Gevraagd worden: DEN HAAG, zaterdag Will Red- ley heeft gisteren op een persconfe rentie in Den Haag verklaard dat de totale show, die hij rond „Het Hemel bed" van Jan de Hartog heeft opgezet, in ieder geval doorgaat. Dat zal echter met een nieuwe zakelijke leiding moe ten gebeuren, sinds hij het vertrouwen in de heer A. J. Klap van het Utrecht se bureau Mass Productions heeft ver loren. De Haagse impressario Arno Klein zei dat de kansen voor „Het Hemel bed'' bijzonder gunstig lagen: in een week tijd had hij een tournee van twintig dagen georganiseerd. Begin deze week kreeg hij echter van de heer Klap te horen dat hij geen enkel contract meer mocht afsluiten. Als re den werd opgegeven dat de show, waarin Lou van Burg de hoofdrol zal spelen, onverkoopbaar was. De bedrij ven, die geld zouden moeten steken ih het reclamegedeelte, zouden volgens de heer Klap geen interesse tonen. Will Redley zei echter te vrezen dat de heer Klap zelf een show wil opzet ten, mèt de door Redley ontwikkelde ideeén, maar zonder „Het Hemelbed", waarop Redley de exclusieve rechten heeft. Vereist: Diploma van zwemonderwijzer K.N.Z.B. en/of het diploma sportleider C.I.O.S. met dc aan tekening zwemmen, het diploma E.H.B.O, Enige jaren ervaring als zwemonderwijzer. Salaris tot f 1.072,- per maand. Vacatnmrtnnmer 38a/o070 Vereist: Dezelfde diploma's als genoemd voor de chef badmeesters. Salaris tot f 974,» per maand. Vacaturenummer 38b/0070 Vereist: Een of meer van de nagenoemde diploma's: - hulpzwemonderwijzer - reddingsbrigade A - zwemvaardighcidsdlploma I t/m IV Salaris tot f 877,- per maand. Vkatnmnnmner 38e/o070 Voor alle functies geldt: - dat het aanvangssalaris afhankelijk is van leeftijd en ervaring; - dat er een vijfdaagse werkweek Is; - dat dc mogelijkheid aanwezig is uitsluitend voor het zwemsehotn (mei/oktober) aangesteld te worden; - dat voor de op zaterdag en zondag gewerkte uren ccn toeslag van respectievelijk f ï»65 en 12,15 per uur boven het satarii wordt toegekend; - dat een psychologisch onderzoek tot de selectieprocedure kan behoren. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen met vermelding van het vacaturenummer te zenden aan de chef van het Bureau Pcrsoneelvoorzicning, stadhuis, Rotterdam. Pcrsoontijke aanmelding iedere dinsdag van 19.30 uur «21.00 uuropkamer 2 van het stadhuis, Coolsingcl. HEtPEhl hlRrUURbiK! MMoUHKw/ittÊR Deepr me filshij Mskkt df?t ik E&4 Kft'SDE NlBStWRHU'SHee. 0£dOM94! Uii\&H?Gfrn?eu<»lW dEemerts^ WEE&NüEerifè. py=RDi<S€jJ HeiFtfe Riesurr JOUW rRo FLEEM 110^ KRAAIENHOVE DOOR WILLY LOHMANN 9-^-38 Jan Rap bestudeerde het vouwblad. De juffrouw lette niet meer op het tweetal. „Jammer," zei Jan Rap, „zo'n ding is voor ons niet te betalen..." „Zullen we dan maar gaan?" stelde Harry voor. „Ogenblikje," ant woordde Jan Rap, „ik geloof dat ik iets krijg... ja hoor! Een idee!" „Ojee," zuchtte Harry, „kom Jan, we zijn vlak bij de uit gang... een beetje frisse lucht zal ons goed doen!" Op dat ogenblik barstte in een andere hoek van de grote ruimte een oorverdovend lawaai los. Een beroemde beat- band kwam wat leven in de tent brengen. De bezoekers gingen er allemaal op af en ook de juffrouw van de „stand" probeerde iets van de muzikanten te zien. Jan Rap keek er niet naar... hij keek naar de deur. De meneer met de robot stond er nog. „Nul" zei Jan Rap. BRCE. Wfi 1N Cr W&RK VERRICHTEN... MoMFee os mouzau er au HSL PENAOS SPE - or a usr in oraafwerk EN 3'J Mor PA/N a/a TUURL'JK AL 'T.... HBO HCOR OS ■ME WEL ff zei ze wat po WAT IS PAt K'JK EN PAN MCTT£N VJ& NÜTUURUiK OOK STUT HOUT HEBBEN...EN PLAN KEN... EpjêN Êff MOT 'N AARPè-A ÉVCÊPSVS, - TESM KOMEN VOOR ALLE GROND— KOM.. AAN SCACir VOOR S&N vreemp WOüRP ACH NIKS MetëtffNG VAN OU F F&OUVJOONtV,AAR - PAT MENS 0E- MOÈiT ZICH OOK ALT'JO OVeR.AU ■dim-re r WfLLEM WAS57CriVff/JÖAASP OP EEN ZIJPAD van de beel dende kunst wordt de laatste jaren gewerkt met toevalsstruc- turen en abstracte materialen, zoals perslucht, stoom en rook. Dat kan ook voor theater bruik bare effecten opleveren, zoals Koert Stuyf bier een paar jaar geleden al liet zien, In het Haag se HOT bouwt het Nederlands Dans Theater er dit weekend drie avonden een surreële sfeer mee op voor een vertoning, waar in veel bizarre vondsten op doemen, die echter gisteravond onvoldoende uitgewerkt bleken. Een donkere ruimte, het publiek staat in het midden, terwijl rondom door die veelkleurig belichte rook op vier toneeltjes grote bewegende sculp turen zichtbaar worden, vage mens- vormen, overwoekerd met sponsachti ge gezwellen en gedrochten van uit stulpingen. Heel even werkt zo'n beeld wel associaties bijvoorbeeld met vleesetende planten. Maar de ont werpers, de Britten Peter Dockley en Jules Baker, doen er weinig mee en herhalen zich voortdurend. Het blijft bij een monotoon ge-bewoeg, een soort spookte-spelen, dat niets hallu- cinerends krijgt, maar door zijn sul ligheid vaak wel vermakelijk werkt. Ludiek is m. De titel „Never never land' contrasteert daarmee, slaat op een Ja pans gedicht en verwijst naar herfsti ge schemer, verlatenheid en woestenij. Of het de makers toch ook om die sfeet begonnen is. blijft duister: ze werken minder op huiver, dan op ver bazing. Hun theaterstuk blijkt het steeds meer te moeten hebben van gags. 2e laten bijvoorbeeld een viertal spooksels clownesk rondbuitelen in een net boven het publiek en jagen stormen van confetti door de zaal. Dat aan „Never never land" geen choreograaf te pas kwam, blijkt een nadeel. Dockley is beeldhouwer, Baker kostuumontwerper; een theaterman had cr lijn in gebracht, op een climax aangestuurd en zou ook veel meer ge haald hebben uit hun beste vondst: robotfiguren vier tegenover elkaar overdekt met kleine spiegeltjes, die bij elke beweging, elke ademhaling zelfs, het licht weer anders terug kaatsen, zodat er een wemeling van lichtstralen door de ruimte schiet. „Never never land" ziet er fantas tisch uit, maar blijft te statisch; dano komt er geheel niet aan de orde, hoogstens wat mime pas-op-de-plaats. Bij een dreinende muziek van Terry Riley duurt het allemaal een goed half uur zeer lang. zonder veel kernachtig heid en zonder veel samenhang. Als verbinding tussen de verschillende schulmplasüc scènes dient een danse res die boven het publiek in een red- dingsbroek hangt en met fraai gebaar twee reuzeballonnen plus de rooktoe- wanneer die steeds zwellende bal- voer bespeelt. Nogal wezenloos. En lonnen tenslotte springen, is het stuk uit. Zo'n slot Is minder een verrassing dan een verlossing. KAMPHOFF RECEPT VAN DE DAG Voor dit ovengerecht hebt u nodig: 500 gram macaroni, ca. 3 ons gekookt vlees, een klein blikje tomatenpuree, 1 blikje champignonsoep, 1 groene pa prika, een half ons geraspte oude kaas, paneermeel, boter. Kook de macaroni gaar en spoel ze af met koud water. Snijd het vlees in kleme blokjes, snijd de paprika in dunne sliertjes. Vermeng nu alle in grediënten goed met elkaar (de cham pignonsoep met verdunnen!) en doe deze geurjge massa over in een bebo terde vuurvaste schotel. Strooi over de bovenkant wat paneermeel en giet er wat gesmolten boter over. Zet de schotel ongeveer een half uur in het midden van een voorverwarmde, war me oven. Geef hier gewone sla of komkommersla bij, H.M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1