Doelman Van Noessel was held van Oranje 3.' Bram Geilman voelt zich gelukkig bij Excelsior ROTTERDAMS DAGBOEK II 98 Tulpenrallye bijna 4000 km De pil wel of niet op eigen kosten? Motities ROTTERDAM RIJNMOND VERRASSENDE TRIOMF OP NOREN: 12-11 - P. W. Kortland overleden Kampioenschappen schaken voor jeugd van 15 tot 21 jaar IN LAATSTE TIEN WEDSTRIJDEN SLECHTS TWEE KEER GEPASSEERD Brief aan dagboek Bejaardenhuis in Spijkenisse restitueert tientje aan inschrijvers L. Smit en Cory samen in nieuwe sleepdienst 4*7 dinsdag 24 februari 1970 De Nederlandse aanvoerder Guus Cantelberg van Silttardia (wit shirt, rechts gedeeltelijk zichtbaar) wordt in een poging een opening te forceren zwaar belaagd door tv/es Noorse spelers. door HANS REIS MAN N KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, dinsdag. Het Nederlandse zaal bandbalteam heeft wel degelijk „recht" op een plaats in de eindronde van de wereldkampioenschappen, die deze week in Frankrijk van start gaan en waarvoor Oranje eerder door „grootmeester" West- Duitsland is gewipt Deze conclusie kan gerust getrokken worden na de goede prestaties van de nationale ploeg vorige week tegen het zich wel geplaatste Frankrijk (1413 overwinning en 1113 nederlaag), maar bovenal na de verrassende triomf op Noorwegen ook zeker van deelname aan de wk dit gisteravond in de met 800 toeschou wers volledig bezette sporthal Groenendaal in Krimpen aan den Us- sel werd behaald. Oranje zegevierde^ in de uiterst spannende krachtmeting met 12-11, na bij de rust nog met 67 te hebben achtergestaan. Nederland dankte de zege primair aan twee spelers: de 24- jarige Ed Hiensch. van Niloc, die met vijf treffers de topscorer van de avond was, en aan doelman George van Noessel van het Arnhemse Swift. Keer op keer kreeg de 32-jarlge ka lende doelwachter, die zijn 51e inter land speelde, de handen van de toe schouwers op elkaar bij zijn spectacu laire en meesterlijke reddingen- En de Oranje-routinier kreeg heel wat te doen, want de Noren speelden sneller en gevarieerder dan de Hollanders, die hun aanvallen meestal te door zichtig en te traag opzetten. „De Noren waren beter dan de Fransen, oordeelde George van Noessel later. „De schoten van de Fransen zijn zichtbaar, die van de Noren zie je haast niet aankomen. Maar dat gold alleen voor het begih. Opdanks het feat dat de Noren lange spelers hebben, schieten ze weinig boven hun hoofd. In het begin had ik er weinig kijk op, maar na rust was het bekeken. Ik vond dat wij vanavond uitgekiend ge speeld hebben. Voor mij was de over winning geen verrassing. Stimulans Voor de Tsjech Janos Mraz, sinds twee jaar coach van de Nederlandse (ADVERTENTIE} (ADVERTENTIE) Speciaal voor die grote moder ne remen, waarvoor U zoveel gordijnstof hodig heeft, ver kopen wij deze dubbelbrede stof. Moderne weefstof In 6 fijne kleurstellingeneen zware kwaliteit overgordljnstof, dub- belbread, 200 cm, die wij nu i verkopen voor nog géén vier gulden per mater. moderne overgordljnstof dubbelbreed 200 cm Morgenvroeg on» 9 uur begint op da la etage da verkoop van deze zware kwaliteit weefstof In ,6 modekleuren, 200 cm breed, per meter voor. Ook maandagmorgen open' Qêin taL of schrift, baft. herenéquipe was dat het wel. „Op een zege had ik niet durven rekenen" bekende Mraz, „Deze wedstrijd was de derde in één week, en dat is wel een beetje veel van het goede. Voor de routine en de conditie is het echter wel goed- En zo'n resultaat geeft veel zelfvertrouwen. Ik ben zeer tevreden. De Noren komen altijd sterk voor de dag. De overwinning betekent voor ons een enorme stimulans." De Tsjech had zijn pupillen er op gewezen dat een succesvol begin van groot belang zou zijn. Oranje ging ook geweldig van start en dank zij Ed Hiensch (2x), Kees Keizer (Niloc) en Peter Muyres (Sittardia) leidde het al binnen vijf minuten met 4—0. Noor wegen, luidruchtig gesteund door een kleine supportersschare („Heya Nor- ge", klonk het voortdurend), herstelde zich echter geroutineerd en mede dankzij de gevaarlijke Per Graver lie pen de Skandinaviërs naar een 76 voorsprong bij de rust uit. In de eerste minuut van de tweede helft scoorde Piet Kivit (Sittardia) de gelijkmaker, maar daarna was het weer de beurt aan de Noren. Graver schoot ziin tweede straf worp achter doelman Van Noessel, die even later een strafworp van Pal Cappelen schit terend zou stoppen. Na 79 herstelde Oranje zich en nadat Hiensch en Kei zer de stand weer in evenwicht had den gebracht, moesten de Noren op nieuw terrein prijsgeven. De treffer van Guus Cantelberg, waarmee Ne derland een voorsprong nam, stuitte op felle protesten van de Noren, die van mening waren dat de Nederlan der zich in. de circel had bevonden. De Bertijnse arbiters Dr. Wolfgang Krüger en Jürgen Fittkau wezen alle protesten echter van de hand. Door Keizer en Hiensch liep Neder land vervolgens naar een beslissende 129 voorsprong uit- De spanning kwam nog even terug, maar na de laatste Noorse treffer resteerde er te weinig tijd om de voorsprong nog in gevaar te brengen. (1211). Opbouw Het spel der Noren had op topscorer Eddy Hiensch geen grote indruk ge maakt. Hij vertelde althans: „Ze speTen hard en sportief handbal, maar het was niet groots. Ik vind de Fransen brutaler spelen. De Noren waren wel beter op elkaar ingespeeld dan wij. maar dat is logisch, Zij spelen al lang in dezelfde formatie, wij niet. Wij zijn nog een ploeg in opbouw." De Noorse trainer Thor Ole Rime- sorde had waardering voor het Neder landse spel en hij prees in het bijzon der doelman Van Noessel- „Hij speel de voortreffelijk". Minder te spreken was de Noor over het spel van zijn ei gen ploeg „Maar", voegde hij er aan toe, „we hebben min of meer geëxpe rimenteerd. Ik wist dat er een Zweed se spion op de tribune zat en die wil de ik niet wijzer maken dan hij al is. (Noorwegen speelt zijn eerste wed strijd voor het wereldkampioenschap tegen Zweden). Maar afgezien daar van was het beslist niet een van onze sterkste wedstrijden. We kunnen veel beter." De doelpunten kwamen op naam van (voor Nederland): Hiensch (5), Keizer (3), Muyres, Schrik. Kivit en Cantelberg (allen een). Voor Noorwe gen scoorden Graver (4x), Back, An- kre en.Capellen (allen 2 keer) en Rei- nertsen (eenmaal*. ROTTERDAM, dinsdag. Op 66- jarigc leeftijd is zaterdag overleden de heer P. W. Kortland. De heer Kort land beheerde onder meer een filiaal van een brillenzaak. Tevens had hij zitting voor de WD in de Wijkraad voor Kralingen en maakte hij deel uit van het Feminabestuur. OOSTVOORNE, dinsdag. Het be stuur van de schaakvereniging „Het Houten Paard" organiseert van 27 maart tot en met 4 april de Neder landse Schaakkampioenschappen voor de jeugd van 15 tot 21 jaar. Het gehele evenement zal negen da gen duren. De eerste twee dagen wordt in Roekanje gespeeld. De beide paasdagen in Oostvoornc en de overi ge vijf dagen bij de B. P. op Rozen burg. De deelnemers zullen worden ondergebracht bij het Nivon op het Kruimnger Gors te Oostvoorne, door DICK VAN DEN POLDER In het zo veel opzien harende elftal van Excelsior is de 2o-jarige Bram Geilman een van de meest op de voorgrond tredende figuren. In de laatste tien wedstrijden» waarin Excelsior zeventien punten behaalde en de kloof tussen de middenmoot en de kopgroep van de eerste divisie overbrugde» werd de door Feijenoord uitgeleende doelman niet meer dan twee keer gepasseerd en vooral in de toppers tegen Elinkwijk en Blauw Wit vervulde hij een heldenrol. Trainer Bob Janse altijd goed voor een grap en een grol heeft al een paar keer quasi gekscherend gezegd, dat Eday p^ytei het volgend jaar moeilijk krijgt tegen Geilman, maar de ondertoon van ernst in zijn woorden wordt hoe langer hoe sterker. Bram Geilman zelf waagt zich niet aan speculaties. Hij is er zich echter terdege van bewust, dat de kans dat Feijenoord hem terugroept groter wordt naarmate zijn vorm stijgt. Vo rig jaar heeft het er ook al even naar uitgezien dat hij niet langer bij Excel sior zou mogen blijven. In de periode dat er sprake van was, dat Eddy Pie- ters Graafland Feijenoord zou verlaten of met voetballen zou stoppen, heeft hij een gesprek gehad met Guus Brox en heeft hij zelfs een overschrijvings formulier getekend. Geilman: toen ik met vakantie ging, verkeerde ik in de veronderstelling, dat ik terug zou gaan naar Feijneoord maar dat is tenslotte toch. niet doorge gaan. Pieters Graafland besloot bij Feijenoord te blijven en bovendien had ik de pech om op het strand van Benidorm in Spanje m'n linkerenkel te breken'. Geilman mocht bij Excelsior blijven en daar was hij gelukkig mee. 'Ik zou er niets voor gevoeld hebben om bij Feijenoord weer de derde man te worden. Laat me dan alsjeblieft bij Excelsior blijven, heb ik tegen meneer Brox gezegd en daar had hij wel be grip voor'. Vooral nu het Efcelsior zo goed gaat, heeft Bram Geilman het op Woudestetn uitstekend naar z'n zin. 'Ik sta nu veel meer in de belangstel ling dan bij Feijenoord. Het is gewoon leuk als de mensen over je praten en de kranten over je schrijven. Bij Feij enoord hing ik er maar zo'n beetje bij. Buiten Rotterdam kende niemand me. Als ik bij een uitwedstrijd reserve was, dan noemden de mensen me o zo vaak, Bert Kik'. Bram Geilman heeft enige tijd no dig gehad om te herstellen van zijn enkelbreuk. De eerste acht wedstrij den van de competitie zag hij aan zijn t ADVERTENTIE) Alsjiigriephebt.w^do.e.je dan?;., Dan neem ikseen.KflANN pijnstiller. MANN poeders encachWts HK Êt ot MANN jtablettep.'.- lui Alle drie helpen direct. I M neus voorbijgaan en daarna duurde het nog even, voordat hij zijn spring kracht en de grote vorm terughad. Nu wordt hij nog slechts zelden herinnerd aan die blessure. „Bij Elink wijk heb ik er nog wel een beetje last van gehad. Dat kwam omdat er door de vorst helemaal geen veerkracht in het veld zat. Maar afgelopen zondag, in de modder voelde ik me prima. Bram Geilman is een van de minst gepasseerde doelverdedigers in bet betaalde voetbal. In dertien wedstrij den moest hij slechts zes treffers in casseren. Een gemiddelde van nog geen halve goal per wedstrijd, vrijwel gelijk aan dat van Eddy Treytel, die in 21 wedstrijden tien maal werd ver slagen. Bram Geilman voelt er niets voor om die vergelijking verder door te trekken. 'Er zijn wel eens mensen die tegen me zeggen: Ik heb van Eddy Treytel dit jaar nog mets bijzonders gezien. Feijenoord zou jou best een kans kunnen geven. Maar dat vind ik met reeel, Treytel krijgt bij Feijenoord veel minder gelegenheid om zich te onder scheiden dan ik bij Excelsior. Feijen oord gaat iedere wedstrijd als favoriet het veld in. Het staat maar zelden on der druk. Bij Excelsior ligt dat een tikkeltje anders. In de thuiswedstrij den krijg ik soms ook heel weinig te doen, maar uit heb ik het dikwijls heel druk. Bij Blauw Wit kreeg ik zondag in de eerste vijf minuten, ge loof ik, al negen schoten te stoppen. En dan groei je als doelman'. Bram Geilman zegt veel te danken te hebben aan Bob Janse. Toen ik bij Springkracht Excelsior kwam. was Ik een wat be- scheiden, verlegen, misschien ook wel wat weke doelman. Bob Janse heeft me hard gemaakt. Bij Feijenoord trainde ik vroeger op Varkenoord ge woon met de andere spelers mee. Bij Excelsior krijg ik vier keer in de week een aparte keeperstraining. Op den duur ga je dat merken'. Over de promotiekansen van Excel sior wil Bram Geilman zich voorlopig nog erg voorzichtig uitdrukken. 'Ik geloof dat de kansen van Blauw Wit, Elinkwijk, Excelsior en. Volendam fif- ty-fifty staan. Een paar weken gele den maakten we ons helemaal geen il lusies, maar nu we zes wedstrijden achter elkaar gewonnen hebben, be seffen we dat er mogelijkheden zijn. We hebben nu in ieder geval gezien dat we voor niemand hoeven onder te doen. Eerlijk gezegd vond ik Elink wijk en Blauw Wit niet eens onze sterkste tegenstanders. Volendam en Heracles hebben veel meer indruk op me gemaakt. Thuis hebben we 0—0 gespeeld tegen Volendam en ik geloof niet, dat we toen één kans hebben ge had. Bram Geilman juicht: Excelsior heeft tegen Blauw Wit het wiwiende doelpunt gescoord. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. In de 22ste internationale Tulpenrallye, die van 3 tot cn mei 9 mei wordt gehou den, met start en finish te Rotterdam, zijn 56 tjjdconlroles, vUf klassements proeven cn negen speciale etappes opgenomen. Op zondag 3 mei melden de deelne mers zich voor de technische keuring in de Ahoy-hal. De start is de volgen de dag om tien uur. De route voert die dag door Nederland, Bolgiè cn Frank rijk, waar via de Vogezen en het Cen traal Massief op dinsdag hel keerpunt Villard de Land wordt bereikt. De rallye-karavaan zal daar van 12 tot 21 uur rusten. Na de hervarrmg volgt op woensdag het zeer zware routed eel in het Cen traal Massief, alvorens men op don derdag via de Vogezen cn de Arden nen naar Nederland terugkeert. De eerste deelnemers worden die dag rond het middaguur in Rotterdam te- rug verwacht. De rallye is 3.666 km lang en telt mee voor het Euopeso, het nationale en het Franse rallye-kampioensehap. De prijsuitreiking, het défilé en het Tuipenrallye-bal volgen op zaterdag 8 mei in de Doelen- TpEN Rotterdammer van ge vorderde leeftijd heeft me onlangs verteld, dat hfj zijn leven lang „vreselijk plat Rot terdams" (Ik citeer hem let- TTOORT de „pil" ttou tot hat voortkomt uit de persoonlijke ziekenfondspakket of mening van een aantal dokfers tcriyt) heeft gepraat, niet? Een vraag waarover veel dat de ptl thuishoort in het misverstand bestaat, maar die ziekenfondspakket, over het algemeen kan uiorden De moeilijkheden komen afgedaan met het antwoord echter wanneer deze patiënten nee. oen andere dokter krijgen Een consult bij de huisarts, door verhuizing bijvoorbeeld noodzakelijk voor vrouwen die die a?ïdcrs over de zaak de pil gebruiken, is een zuiver denkt. particuliere aangelegenheid, De dokter krijgt dan direct Beste dagboekschrijver, ALS abonnee verzoek ik u dringend dit op te nemen. autobussen, zodat deze in de files vast komen te staan. ik snap niet dat men niet in Op «e Mathcpcsseriyk wot- op ie den op het ogmbhk werk- verkeerde weg te wFaar. zich saamheden uitgevoerd Desondanks heeft hy een eervolle positie verwor- schreef daar laatst over die den, maar h(j ging er toch wel onnodig lang duren. Het is te- onder gebukt. Nu, lange rijd vens een onaangename zaak, weduwnaar zijnde» heeft hU die zeer slecht is voorbereid. een vriendschap met een Men pulst palen, waar ze niet vrouw, die hem ertoe heett riodio rijn. De modder loopt LFLhm L d. 'ÜZoJSl gebracht zo zei h(j me daarheen, waar een drainage spraakles te nemen. „Het Is wel op zijn plaats zou zijn evenels ie pd zal De patten- het etiketje eentensehraper VMr n)|J 0„UeUend moou«k. Men maakt het de bewoners om vraagt men nu eens niet advies aan de vorige dijkbe- heerder van het Hoogheem raadschap van Schieland? An ders moet men er maar mee niet altijd op de verkeerde weg blijven doorgaan. ten moeten dus alles zelf beta- en het duurt een hele tijd len. Ik heb het bij bevoegde voordat alle misverstanden uit instanties voor de pilgebnii- de wereld zijn geholpen, kende dag boeklezer esseji ge- vrooii. Er is echter één uit- ]jAT ™tm.,hjk met zondering: wanneer de „rouu, weg, dat moet uitkijken maar Ik vorder toch". Zijn vriendin heeft het altjjd vreemd gevonden, dat het Ne derlands op onze scholen, op welk niveau ook, de enige taal van Spangen en omgeving hierdoor onnodig lastig Ik heb het callege van b. en ta. over deze noodsituatie een brief geschreven en verteld A. Kroon Bellamystraat 59 ROTTERDAM-7 i noy. WUIHIIH U.C. uum, Vtcm lincdu UUï, uc eill&c de pit op doktersadvies moet *an de dokter betaalt waarvan de uItSpraak niet ™at er al cwaol fout gaat. gebruiken. Duidelijke taal dus. wordt onderwezen. voor een consult (al dan voor de pil). De dokter mag nu namelijk niet meer bereke- Dat Ls XQ jt. mji Mijn informants verwachtte nen ^an negen gulden en voor u,:, j,1(jertUd bil het Engels overigens dat er in de pilsitua- ee?l üisiïe Vbij v tbuis U het hcei leslr hebbef bt men'm dat "de vilkosten dus n3'S0' _Zo steed aan de uitspraak van men en dat de pilhostcn dus jieey$ bet ministerie van Eco- maar nooit aan jj» van nog wel een tijdje op het huis- nomische Zaken het gewHd en houdbudgee zullen blijven dc huisarts hee)t ,idl daar at ftoaftonffire r. drukken. maar aan te houden. Dat dit De vriendin dit vyiï Ik u (helaas) niet altijd gebeurtniet onthouden - verklaart ■y/. nI!e tnetoetoton- tleu.y2e;l de processen-ver- .dat als volgt. den? De oorzaak ligt bij baalt dis de Economische de huisartsen rel/. De moesten Co„(ralEdiens, 2y„ opgemaakt "De onderwijzer, in schrijnen uoor de piiberoefcen Mor ongeoorloojda tariB/sl>er. rekeningen uit, maar er zijn iwgin„eH: ook dokters die zo'n bezoek Men gebruikt verticale drai nages, maar deze moeten al leen gebruikt worden b(j een water rijke ondergrond, het geen klei nu eenmaal niet is. Men hoeft dus ook niet te ver mochten dat deze zeer oude hoogwaterkering met een paar scheppen zand nog zal zakken. De vraag Is kan men niet stoppen met het maken van drainages en met het klinken. ,je Beter is volgend jaar verder te meeste gevallen een produkt van de enge beperkte lokaal - spoor l.o.-ulo-kweekschool, is griep" af verkoudheidnoc- "DLiJFT dus prijsbewust, niet zelf nooit van zijn abominabe le- men en als zodanig bij het zie kenfonds declareren. Een aardig gebaar naar de patiënten dusdat zo ver telde mij een huisarts alleen kruidenier, dokter. bij de slager en le a's, jj's en o's afgeweken' maar óók bij de Erg aardig, als je weet, dat de Rotterdammer van gevor- DAGBOEKSCHRIJVER derde Ieefriid zelf een ouder- nodig en op de te maken weg- w(jzer is geweest.,. indeling is niet gerekend op gaan, maar dan wel met het planten van bomen, want het andere is iveinig doordacht. Het verkeer loopt vast, vooral op de knelpunten Mathenes- serbrug en Marcomplein; een verrukkelijke groenstrook is vernielddrainage was niet JJET spookbeeld van de ouderdom doet zich hoofdzakelijk gelden bij mensen met een tekort aan Innerlijke rijpheid. Wie echter zijn gevoelsleven heeft leren beheersen, aan vaardt de verschillende etappes van de volwassen heid en groeit er onmerk baar overheen, zonder ge plaagd te worden door het vaak onnodige helmwee naar het verleden, waarmee de zwakkere broeders be hept zijn. Hij weet zijn be langstelling met zijn be kwaamheden te combine ren met het gevolg dat hij veel jonger blijft. Dr HENRY V, DICKS geciteerd uit de Panorama. (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE, dinsdag Bejaar den die tien gulden inschrijfkosten hebben overgemaakt naar het bejaar- denverzorgingstehuls „De Marcken- buruh" te Spijkenisse, zullen dit be drag na aftrek van administratiekos ten terugkrijgen. Dit deelde de direc tie van de Marckenburg ons desge vraagd mede. Enige honderden bejaarden, voor een groot deel uit Rotterdam, hebben onlangs dit bedrag overgemaakt in de veronderstelling dat zij een plaats zouden krijgen in het onlangs geopen de verzorgingstehuis. De directie wijdt dit deels aan „on gelukkige perspubllkaties" die sugge reerden dat in de Marekenburgh tien tallen mensen opgenomen zouden kunnen worden Dit had tot gevolg dat op bet eerste spreekuur op de Marckenburgh ongeveer 350 bejaar den, die soms per taxi uit Rotterdam waren gekomen, zich wilden laten in schrijven, De directie, verrast door dit grote aantal, liet formulieren uitdelen, waarmee men een officieel Inschrijf formulier kon aanvragen nadat men tien gulden had overgemaakt. „Dat gebeurde op grote schaal, zo dat we ons een beetje oplichter be gonnen te voelen", vertelt de directie nu. Op het tweede spreekuur, waarop 450 bejaarden verschenen, kwamen andere formulieren waarin de bepa ling dat eerst een tientje moest wor den gestort, was geschrapt. De directie die nu bezig is met de toewijzing van de laatste 60 van de in totaal 166 bed den, verzekert dat mensen die tien gulden hebben gestort, dit bedrag na aftrek van de (geringe) administratie kosten terug zullen krijgen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. l. Smit en Co.'s Internationale Sleepdienst te Rotterdam heeft samen met WM. Cory en Son Ltd. Londen een maatschappij opgericht, die onder de naam Smit en Cory International Port Towage Ltd. havensleepboten zal exploiteren. De werkzaamheden zullen liggen in reeds bestaande en toekomstige olie- en ertshavens over de gehele wereld met uitzondering van Nederland en het Verenigd Koningrijk. De bedoe ling is sleepdiensten te verlenen ten behoeve van grote olietankers en bulkcarriers zoals de Rotterdams dochteronderneming van L. Smit en co de nieuwe Rotterdamse sleepdienst, dit op het ogenblik reeds in Europoort doet. De nieuwe maatschappij heeft haar eerste contract gesloten met Gulf Oil Canada Ltd. voor het verlenen van sleepdiensten bij een. raffinaderij, die op het ogenblik in aanbouw Is te Point Tupper, Canso Strait Nova Sco tia. Twee havensleepboten met elk een vermogen van 3000 pk zijn in be stelling gegeven bij een scheepswerf te Lowestoft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1