OF MASSEREN IS IIOBBY VAN COR NEDERVEEN Duindigt Wereldrecord acht maal op de klokken SPORT Feijenoord voldoende hersteld van 'ijsrevue' Daverende slag in het oosten: Twente-Go Ahead ÜÉlÉf» Roermonds damesteam Swift weer kampioen Tussen BWB en KNWÜ dreigt een conflict DWS- Telstar NAC-SW Feijenoord-ADO DOS-MVV FC Twente-Go Ahead PSV - Sparta Holland Sport-NEC Haarlem-Ajax AZ '67 - GVAV Punch won na hard duel van Flamingo's course agenda Hobby Derde paar ■S\ Okker verloor van Kiessen Nelson Pessoa in grote vorm Piet de Boer werd kortebaaukampioen zaterdag 7 m&art 1970 pagv. S Geen echte toppers,-morgen in de eredivisie. Of-het zou de streekderby moeten zijn tussen FC Twente en Go Ahead. Maar even interessant als deze oostelijke, van oudsher daverende voet balslag, zijn de duels, die in Haarlem, in Rotterdam en in Eind- hovèh'Worden'géspeéldi "Trainer Barry Hughes 'heeft reeds laten weten, dat hij pas tevreden is als Haarlem morgen van Ajax wint. Maar of die uitspraak de Amsterdammers enige angst zal inboezemen is nog maar de vraag. Meer indruk zal de 2—1 overwinning hebben gemaakt, die Haarlem vorige week op Spangen tegen Sparta behaalde en de Ajadeden sullen daarom dubbel voorzichtig zijn. Sparfa zal. zich. pogen te herstellen van de dreun, die het vorige week tegen Haarlem kreeg, maar in Eindhoven tegen PSV zal dat een moeilijke taak zijn. Het treffen tussen Feijenoord en ADO moet normaal gesproken door Feijenoord worden gewonnen. De vraag is echter of de Rotterdammers zich al voldoende hebben hersteld van de wedstrijd in Oost-Berlijn om het ongetwijfeld energieke ADO onder de duim te houden. „Een wedstrijd die gekenmerkt zal •worden door Inspiratie on transpira tie", zegt DWS-trainer Joop Brand over do zeer belangrijke ontmoeting tegen Telstar „Een opstelling ka» Ik nog- niet bekend maken, ik wil eerst vanmiddag het B-tcam zich spelen. Maar ons probleem ls bekend, wie maakt do goaltjes?" De vermoedelijke opstelling: Jong bloed, Pljlmun, Soctckoaw, Overweg, Blanchi, Muller, Jochcms Flinke- vleugcl, Bonslnk, Sccmamt, Nunin- »a. "Jlteraaril heeft Telstar stfn „gou- den formatie" na de successen van de laatste wek on «iet gewijzigd. Dat betekent, dat de volgende spelers de grasmat van het Olympisch Stadion zullen betreden: Van der Moeren, De Vries, Zwaan, And ré, Van Essen, Kort, Theunlssen, Van Egmond, Sta- nlc. Beek, Bond. NAC Irccdt tegen SVV In zijn ge bruikelijke opstelling nan. ïtet kan nog steeds niot beschikken over de nu reeds zeer lang geblesseerde Ver meulen en ook Luytcn ts nog steeds niet fit genoeg om te worden opge steld. Van Gorp speelt wel, hoewel ook bij nog steeds last heeft van een kwetsuur aan zijn voet. Ondanks al les Is men bij NAC redelijk optimis tisch over het komende duel, ook RomeUd, Israel, Laseroms, Van Dui- venbode, Hasll, Jansen, "Wery Kind van Van Hanegem, Moultfn. Voor ADO is de hamvraag hoo de Rotterdammers de „ijarevue" in Oost-Berlijn hebben verwerkt. ADO, dat Kees. Weimar voor de rest van hot seizoen moet missen ("meniscus), dat ook Louis de Puyt nog met een gevoelige knie ziet hinken, tobt nog over de opstelling die het de Rotter dammers zo lastig mogelijk moet maken. Vanavond wordt het elftal pas samengesteld uit de volgende spelers: Thle, v. d. Burghj De Zoete, Mansveld, v. d. Oever, Advocaat, Schoenmaker, Vos, Pas, De Puyt, Berg, Jloliïistroèm, Korevaar Ardesch. omdat streekgenoot PSV thuis met 60 van de Schiedammers heeft ge wonnen, NAC ziet er als volgt uit: Van der Mcrwe, Van Gorp, Graau- xnans, Vrions, Bakker, Bouwmees ter, Quaars, ViasoherB, Pogrzeha, Frankiewlsz, Brouwers. Bij SVV staal tegenover het ver heugende feit, dat Wil van Bevercn van zijn ziekte Is hersteld en morgen Weer kan aantreden, de minder ple zierige wetenschap, dat Aad Koud- jjier vrijwel zeker niet zal kunnen meespelen. De lange MaassltiUehaar heeft last gekregen van een oude beenwond cn zal worden vervangen door Vorslcnbos. De geschorste Maarten van Beek mag ook morgen nog niet meespelen. Opstelling: v.d. Roer, Haicbroek, Langhorst, Van Leeuwen, V, d. Korput, Warnaar, Ci- ric, Van Bevcreu, VorBtcnbos, Van Meetoren, Don. Feijenoord zal zijn opstelling van avond of morgenochtend bekendma ken. Ongetwijfeld zullen Mouiyn cn Van Duivcnbode hun vertrouwde plaatsen weer Innemen. Wie rechts achter zal «pelen, staat nog niet vost. Dc mogelijkheid bestaat dat Ernst Hap pel, die RomeUn tn de re turn tegen Vorwaris Beril» niet kan opstellen, diens vervanger vast zal Juten wennen. Kandidaten voor die plaats zijn Haak en Veldhoen. De vermoedelijke opstelling: Trcjjtel, DOS kampt met een flink aantal blessures en dat voor de belangrijke wedstrijd teeen runner up 1HVV. Ze- kor is In ieder geval dat Van Oude- hallen en Adelaar niet kunnen spe len. HUdebrand zal ook niet door Zalai worden opgesteld, omdat hij vindt dat ïo'n jong talent maar eens een weekje rust in het B-elftal moot krijgen. DOS ziet er waarschijnlijk als volgt uit:. Van Ledden-Wlln- gaarde-Van Stljn-Van Rensouw-Van Veen-Van Kerkhof-Geurten-Nleu- wenhuijs-Steen Olsen-Malwald, MW kan nog steeds niét beschik ken over de geschorste Refjers en ook Willy Brokamp zal niet tegen DOS spelen. Hij is nog niet voldoen de hersteld van een girepje, dat hem vorige week in de bekerstrijd tegen Velox verhinderde te spelen. Daar door ziet dc Maastrichtse formatie er nu zo uit; Körver Ploumeekers, Qua- dackers, Herben, Szefer, Prins, Bon- frère, Heijnon, Mraz Dijkstra Brassc, Het elftal ran FC Twente is na de succesvol verlopen bekerwedstrijd tegen NAC onveranderd. Voor de derde achtereenvolgende zondag komt de Etuchedese ploeg op eigen veld in actie. Trainer Rijver» die overigens nog steeds dc al aange kondigde verlenging met drie jaren van zijn contract nog niet op schrift heeft stuurt uit team binnen de lijnen van het DlekmansUtUon: Doel: Schrijvers; achter: Drost, Van lersel, De Vries, Huvc cn Ten Donkclaar; midden: Achterberg cn Van der Valij voor: Nagy, Jeuring en Pahlplatz. Go Ahead gaat verre van gerust naar Enschede voor de streekderby tegen FC Twente. Het rumoer rond om dc vertrekkende trainer tlr Fadrhonc is niet bepaald bevor derlijk geweest voor de concentratie van de spelers. Fadrhonc, die zloh in stilzwijgen hult over zijn toekomst plannen, heeft geen definitief elftal opgesteld, maar aangenomen wordt dat Go Ahead er net zo zal uitzien als afgelopen zondag in de met 3-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen het Roosendaalse RBÓ. Dat zou beteke nen dat dc volgende formatie In Ën- sohede speelt: Van Zoghei, J. Veen- stra, Schneider, Somer, Warn as, Van Tilburg, v. d. Wciöo, Do Goede, Fer nandez, Jellnek, Hoekcma. NICO MAR ES voorkeur PSV verschijnt in de zeer zware ontmoeting tegen Sparta in dezelfde opstelling als vorige week tegen Den Bosch. Dat betekent dus dat trainer Kurt Einder nog steeds de voorkeur geeft aan Mares boven Ressel, „Het zal een zeer moeilijke walstrijd worden", zei secretaris Ben van Gel der, „Sparta zal zich ongetwijfeld willen revancheren voor de ongeluk kige wijze waarop het vorige week voor dc beker werd gewipt en het zal dus wel allo registers open trek ken", aldus Ben van Gelder. De op stelling: Doesburg, Kemper, Strik, Radovïc, Blatter, Bjcrrc, Van Stlp- pent, Schmidt Hansen, Van der Kuyle». Mares, Veenstra. Ook tegen PSV zal Sparta niet kunnen beschikken over „spieima- cher" Ilcnk Bosveld. HIJ heeft nog steeds last van de knieblessure, die hij tegen Ajax heeft opgelopen, Be Fool Janusz Kowalik, die in de be kerwedstrijd tegen Haarlem evenals Bosveld, niet mee deed, kan nu wel van de partij zijn. Nol Heljerman, dio afgelopen zondag allerminst een geslaagde come-back vierde, moet voor Kowalik wijken. Opstelling: van Beveren, Walbeek, Ter Horst, Eükenbroek, Bentzon, v. d. Veen, Ktljnjan, Dc Quant, Veimeker, Ko walik, KriBtenscn. Holland Sport Btuit op lïoutrust op het wispelturige, maar niet van ta lenten gespeende NEC. Cor van der Hart proeft nog de zoete nasmaak van het onverwachte succes tegen stadgenoot ADO en ziet daarom de strijd tegen dc Nijmegcnaren met optimisme tegemoet. Hij zag begrijpelijk dan ook geen enkele aanleiding een wijziging in zUn winnende formatie aan te brengen. De opstelling: Louwercns, Dorjee, Kronshorat, Verlangen, v. d, Maas, Van der Bol, Janotka, Boskamp, Van Maurik, Roggeveen, Roodnat. NEC kan in de uitwedstrijd tegen Holland Sport eindelijk weer eens beschikken over de Duitser Herbert Btinncn, dlo wekenlang was uitge schakeld als gevolg van een hersen schudding. Voor de geschorste Lam bert Verdonk speelt W'im Meijers mee. Of Pijs meedoet wordt pas zon dag bekend. Blijkt zUn blessure nog te hinderlijk, dan komt Krijgh bin nen dc lijnen. Vermoedelijke opstelling NEC: De Bree, Donners, Kornelis, Prijs (of Kxijgb), Mcllaard, "VVerts, Kamps, Bonnen, Jcndrossek, Oosterveld, Meijers. JAN VAN GORP van de partij waarschijnlijk de volgende equipe zal worden geformeerd: Vooys, Vis ser, Van Veen, Kabel, Vonk, Stap per, Dekker, Van jViJk of Twisk, Van RIjssel Liberda Vredenburg. Ook bij GVAV hulde men zich in Stilzwijgen, De Groningse ploeg scheen zich de laatste weken te her stellen, maar trainer De Jong ont veinst zich niet, dat het in Alkmaar een uitermate zware strijd zal wor den. Het ziet er naar uit, dat htf de zelfde ploeg binnen de lijnen zal sturen, die vorige week vrijdag Feij enoord zo lang in bedwang hield. Dat wil zeggen, dat het Alkmaarse publiek de volgende opstelling In de programmaboekjes zal vinden: Van Leeuwen, Koeman, Schipper, Oos- tcrwald, Cornells, Van Vlierden Ho- venkamp, Rossien, Beuvlnk, Jensen, Fritsen. „We hebben alle vertrouwen In de wedstrijd tegen Ajax", zegt Haar lem-trainer Barry Hughes. „Tevre den ben ik natuurlijk alleen maar met een overwinning". Haarlem ver schijnt met zijn normale opstelling en ziet er dus als volgt uit: Pator- noUe, Wentink, Peijs, De Haan, Koopman, Fransz, Burgers, Lefering, Hoeben, Couperus. Van Slooien. Bij Aiax bestaat nog enige onze kerheid of Wlm Suurbicr morgen wet zal kunnen spelen. De Ajacied ondervindt niet te veel last van zij» tegen Carl Zeiss Jena opgelopen blessure. Hij heeft enige schrammen over de kuit en ecu bloeduitstorting onder de knie. Dokter Rolink ver moedt wel dat Suurbler mee kan spelen, maar wilde hem vandaag nog een keer keuren Voordat hij zijn de finitieve fiat geeft. Vermoedelijke opstelling van Ajax: Bals, Suurbler, Hulshoff, Yasovic, Krol, Miihren, Rijnders, Swart, Van Dijk, Cruijff, Keizer. Zoals gewoonlijk geeft trainer Ro bert Heinz de opstelling van AZ '67 pas op het laatste moment aan dc openbaarheid prijs. Hij heeft voor do wedstrijd tegen GVAV veertien spelers geselecteerd, waaruit hoogst. (Van een medewerker) DELFT, zaterdag. In dc eredivi sie heeft het Delftse Punch gister avond tegen Flamingo's revanche ge nomen voor de vorige maand geleden nederlaag, De Pelftse studenten won nen met 10588, Flamingo's begon duidelijker beter dan Punch en kon zelfs een voor sprong nemen van 9—4. Maar hierna herstelde Punch zich voortreffelijk. Er ontstond een boeiend duel met twee gelijkwaardige ploegen die om de vol le winst streden, De strijd werd ook harder en tot 40—40 konden de scheidsrechters de spelers nog de baas maar hierna ontaarde de wedstrijd in een ware veldslag. Punch bleef gesteund door het be kende fanatieke publiek net iets ster ker en kon gaan rusten met een voor sprong van 5046. Na de hervatting probeerde Punch door te drukken maar Flamingo's hield dapper stand. Vooral Kales had het bijzonder moei lijk tegen de vaak te felle Tideman waardoor hij geheel uit zijn ritme werd gehaald. Langzaam liep Punch verder weg en op de stand 70—62 in het voordeel van Punch dreigde er een vechtpartij die gelukkig in de kiem werd gesmoord. Flamingo's kwarri nog tot drie pun ten terug maar zakte hierna geheel weg. Punch profiteerde hiervan cn won ten slotte met 10588. De topscorers waren: Punch: Van Woerkom 10—13, De Haan 1G15 en Pouw 4IX. Flamingo's: Kales 14—10, Franke 135 en Schappert 512. SS8 door TON DE WIT lINZELLy zaterdag. Cor Nederveen, de masseur van de Ne derlandse schaatsploeg, was de dag voor de vijf-In nden-wedstrijd al vroeg wakker. Ook hij was evenals Ard Schenk en Jan Ba zen het Amerikaanse avontuur nog niet te boven en zocht duide lijk naar liet oude levensritme. Gelukkig hoefde „ome Cor" giste ren-zijn handen niet het massagespel te lnten spelen op de ge spierde benen van Nederlands sehnatsclilc. Vandaag echter wanneer de vedetten zullen trachten we reldtijden op Inzell's zeshon derd meter hoog ge]gen winter- piste "te verwezenlijken, zal de 44-jarige Rotterdammer aan de kant van de-baan voor de laat ste maal in dit seizoen zijn „be werkte" rijders met argusorgen volgen. In hotel Binderhöusl waar de vol tallige Nederlandse ploeg is onderge- (ADVERTENTIE) V&aisdinxriaan wsssènaar a.s. woensdag half twee -'/iVi Pafnes er> kinderen onder oaleide- op zaterdoac» gratia toegang- Spott §pef Spunnin/f/t bracht zat ome Cor, zoals hij door de schaatsers wordt genoemd, lekker onderuit te genieten van een biertje. Hij is, sinds hij in 1966 door de KNSB werd uitgenodigd bij het Eu ropese kampioenschap in Deventer zijn schaatsende landgenoten te kne den, niet meer weg te denken uit de groep die iedere winter de ijspistes afreist Naast masseur is Cor Neder veen die in Rotterdam op het archief van een accountantskantoor werkt, in zijn vrije tijd ook nog trainer van de Schaatsvereniging Rotterdam. „Die club, zegt hij trots, heb ik zelf opgericht." Nederveen is in de tijd dat bij als militair in Indië vertoefde, in de ban geraakt van het masseren. Zelf was hij voor zijn vertrek een alleszins "iedelijk schaatser, maar toen hij:in 1950 na'drie en een half jaar terug kwam toen wilde het niet meer. Ne- derveen: „Ik had ontzettend veel moeilijkheden met dc ademhaling. Vroeger maakte ik met alle gemak veel startjes met Kees Broekman. Dat was een langzame en ik was zo weg. Maar het ging allemaal niet meer en toen hebben ze me. ge vraagd of ik een juniorengroep in de regio Zuid-Holland wilde gaan trai nen in samenwerking met Zwanen berg, Van Herpen en Den Outer. Dat waren de grondleggers van de schaatssport in Rotterdam." Cor Nederveen, die bij Evert Wij- burg jarenlang vertrouwensman van topatleten zijn praktijd af rondde, is dit jaar door het schaat sen zo'n anderhalve maand van huls. „Als dit niet een soort hobby van me zou zijn zou ik het niet vol kunnen houden. Het hele jaar gaat het door. Neem nu Kees Verkerk, die wordt iedere week gemasseerd. Ja, ik ken hem erg goed. Van zijn vijftiende, jaar af .komt hij al bij mij. Ik kan me trouwens goed plaatsen in die jongens. Ik ben een soort praatpaal, een vertrouwensman. Als er een bij me komt met problemen dan kan ik daar nietzo maar met een ander over gaan kleppen. Het maakt mij ook niets .uit wie er kampioen wordt." „Kijk, je bent Hollander, je gaat. met de ploeg mee. Voor mij .zijn ze allemaal gelijk. Ik trek niemand voor.Neem Ard eens. Vijf jaar rijdt hij op het tweede plan en altijd heeft hij me bedankjes gestuurd. Laatst heb ik er nog een gesprek met hem over gehad. Erg fijn. Het leukste bewijs was dc landenwed- strijd van dit seizoen tegen Noorwe gen in Heevenveen. We zaten 's avonds aan tafel en maakten lootjes wie het eerst op de massage tafel zou komen. Ik had een grote groep, zowel dames als heien, en dan is lo ten ds eerlijkste manier, want ze willen allemaal gauw op dc tafels behalve Kees on Ard. Ik had omdat er zoveel waren, een assistent. Dus twee tafels." Ard lootte met Jan Bols in het derde paar. Toen kwam hij later bij me en hij zei, zeg Cor, hoe gaat het nou. Nou, zeg ik, je gaat er als derde op. Ja maar, zei hij, ik zou. toch wel verdomd graag bij jou komen. Kijk bij zoiets, gaat er wel leis in je om. Maar dat moet Ik or bij zeggen, het is een verdomd fijn stel jongens. Het is altijd zo van jongens wacht even, Cor is er nog niet. Het is een mach tig team. Met Jacques de. Koning als chef d'equipe hebben ze het wel ge troffen". Cor Nederveen is niet alleen bij de Nederlandse schaatsers een gewaar deerd man. Ook bij de buitenlandse rijders wordt hij dikwijls gevraagd. Nederveen: „Op de w.k. in West Al- lis heb ik de Noorse damesploeg ge had. 2e hebben dit jaar nog nooit zo goed gereden. Eerst kwam Sigrid Sundby bij me en die reed zo soepel dat later de hele groep kwam. Sund by vloog me na afloop zo om nek". Cor Nederveen denkt even na en dan; „Suzuki is ook nog bij me ge komen. Vorig jaar hier in Inzeil reed hij het wereldrecord van Keiler, 39.2. En dat terwijl hij de dag er voor nog zo vast gezeten had". Ook in Amerika, had men al snel in de gaten met welke kwaliteiten Nederveen als masseur is begiftigd. Tijdens zijn-verblijf daar heeft de Amerikaan Ed Rudolph, oud-sprin ter 'die - in de- - Verenigde - Staten het schaatsen propageert voorzichtig de' voelhorens uitgestoken of ome Cor daar niet zou willen komen werken. Nederveen: „Nee, Ik heb geen echt aanbod gehad maar er zo maar wat over gesproken. Ik zou dan voor een maand of vier daar zijn maar det kan niet, Mogelijkheden en talent zijn-er wel, maar de Amerikanen in teresseren zich niet voor het schaat sen". Na de vijf-landènwedstrijd reist Cor Nederveen weer haar Neder land, Nog een keer dit seizoen zal hij in zijn oranje-blamve trainingspak op de baa-n verschijnen om de jon gens die tussen de races door nog wat worden, losgewerkt te bekijken, Nederveen; „Aan de gezichten kan je dan'zien of ze vast ritten, of zoals wij dat zeggen, iedere spier raak is. Of je dan. voldoening van je werk hebt"! Een groep van officials drukt de stopwatches In. Acht klokjes wijzen een wereldrecord (800 meter) aan voor het 16-jarige Australische zwemwonder Karen Moras. OSS zaterdag. Negen minuten ha rust toen WÜ Cloquet-Aarte en Ineke Heitzer Swlft binnen anderhalve mi nuut van 4—3 naar 83 hadden ge schoten wist de juichende supporters- schare het zeker. Voor trainer Gerris betekende deze aanvalsexplosie even eens het einde van de wedstrijdzenu- \ven, Swlft was kampioen en hij kon. gaan ritten. Tijdens de gehele eerste helft had hij, tegen zijn gewoonte in, gestaan. Met kryptische kreten als „tegenge steld" hielp hij Swift door de moeilij ke aanvangsfase waarin Niloc tot tweemaal toe een voorsprong nam. 1—0 door Marjan Pols en na een te gentreffer van Thea Hendrik, 21 Van een rrudewerker door Kitty de Waard. Thea Hendrix, ditmaal zonder persoonlijke verdedi ging, Wil Cloquet-Aarts en Ineke Heitzer bepaalden de ruststand op 43 voor Swift. In de tweede helft was de strijd snel beslist. Via 73 en 74 werd het kort voor tijd 8.4. Kitty de Waard wierp het laatste schot van de wed strijd in het Swiftdoel. 85. LONDEN, zaterdag (ANP) Tom Okker heeft in de halve finales van het internationale indoor-tennlstoer- nooi in de Albert Hall in Londen ver rassend verloren van de Amerikaan Marty Riessen, De setstanden waren 7-9 en 3-6. De als derde geplaatste Nederlander kon zijn dubbelspelpart ner slechts in het begin van de eerste set bijhouden. Geleidelijk nam Riessen het initiatief en omdat ook Okkers be faamde topsping-forehand geen effect sorteerde, liep Riessen binnen een uur via een gemakkelijke 6-3 naar de over%vinning. De Amerikaan komt in de finale uit tegen de Australiër Ken RosewaU die in de andere halve eindstrijd Earl Bu- cholz (VS) met 6-2 6-3 versloeg. DEN BOSCH, zaterdag. (ANP) Nelson Pessoa, de sierlijke Braziliaan se springruiter is de grote winnaar geworden van de openingsdag van het vierde concours hippique Indoor Brabant;' In het eerste springcon cours, waarbij de hoogte van de hin dernissen 1.40 meter bedroeg, werd Pessoa tweede achter de Nederlander Anton Ebben, die met Kairouan een halve seconde minder nodig had om foutloos rond te komen. Met Sirene was Pessoa vervolgens het sterkst in de barrage van het tweede internationale onderdeel. De hoogte van de hindemissen bedroeg toen 1.60 meter. Ebben had voor dit nummer niet ingeschreven. HEERENVEEN, zaterdag (ANP), Greetje Lukkes-Oosterhof en Piet de Boer zijn gisteren op de kunstijsbaan van Heerenveen Nederlands kam- pioen(e) op de kortebaan geworden. HAKFEWEG, zaterdag. Er dreigt een conflict te ontslaan tussen de Ko ninklijke Nederlandse WIelren Unie en-de Belgische zusterorganisatie, de BWB. Nederlandse amateurs en nieu welingen is het namelijk verboden, dit seizoen aan Belgische wedstrijden deel te nemen. Als reden geeft de BWB op, de moeilijkheden, die er tij dens de wereldkampioenschappen in Brno zijn ontstaan tussen Nederlan ders en Belgen. De Belgische stayers- kampioen Firmin de Vleminck kwam toen namelijk in de finale van het wereldkampioenschap plotseling zon der gangmaker te zitten omdat de KNWU-caach Martin Wierstra de Ne derlandse gangmaker Bertus de Graaf verbood voor De Vleminck te rijden. „Dat zou, gezien de ervaringen, die wij in 1968 in Rome hebben gehad, de kansen van onze Nederlandse deelne mers in gevaar brengen", lichtte .Wierstra toen zijn besluit toe. De BWB maakte zich indertijd om dat besluit erg boos'en dreigde met tegenmaatregelen, die dan nu geculu- mineerd zouden zijn in een startver bod in België voor Nederlandse ama teurs en nieuwelingen. De voorzitter van de KNWU-sportcommissie. de heer W. van Steenbergen, leider van een KNWU-delegatie, die de komende week gaat praten met de BWB, meen de evenwel,, dat er nog iets anders achter het Belgische besluit stak. „De Nederlandse amateurs hebben vorig jaar teveel gewonnen jn België. Trou wens, dat doen ze al jaren. En er werd in België dan ook al veel langer over. uitsluiting van onze renners ge sproken. Voer mij is het gewoon een soort broodnijd,"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 4