M '5 issi&e. £L J+H NM-fflB MEER DAN 205000 BETALENDE ABONNEES J Ik wil graag wat geld achter de hand hebben. H e n iI 1 pare rtf mmm Sparen? 3e Amro Bank is ervoor. «53? .ssgS&g" 1 EH E P ■raffp&jji .••tesstsw li 29,95 '548.- vuoftbijiie vte glspRjjswiweK- jeXeeaMl DRAAGBAAR. BETAALBAAR de 2e eeuw Bijenkorf Apotheek J. I. Cohen Wester apotheek WORDEN GESLOTEN Vanaf 6 april NIEUWE WESTER-APOTHEEK NIEUWE BINNENWEG 1 43 ADM. ASSISTENT Bijverdienste BEZORGERSISTERS) AKTUKDIPLOMA BOEKHOUDEN ELECTROSTOOM M.T.S.-ers electrotechniek Deze klant van u ff leest per dag gemiddeld drie kwartier in de krant, Wijkt uit het Nationaal Dagblad Onderzoek. !£3S8tt£3I i-WTS pag. 4 - maandag 6 april lil» DE vrijetijdsstoel lïrg luxueus» Verstelbaar aluminium. Extra lioye rug. Moote Lrodc armlcygcre. lloofcllinyt) en. Degelijk. Bijzondere dessins. ixx lie 2e eeuw Bijenkorf mippJtr.a t.'rsf»^.' VK33J rieKaSü de 2e eeuw Bijenkorf Philips all transistor TV. 31 cm beeldbuis. Voor lichtnet on 12-V accu. j Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 's-Gravendijkwal 93 Nwe Binnenweg 115 bent u welkom in de bij de hoek Mathenesserlaan telefoonnummers ongewijzigd. N.V, Koeltechnisch Bureau ENGELEN-HEERE vraagt voor spoedige indiensttreding een voor haar fabrieksadministratie. Leeftijd 20-22 jaar; opleiding MULO of daarmee gelijkstaand. Salaris 650,- bruto per maand. Sollicitaties aan ons Hoofdkantoor Teilingerstraat 57, Rotterdam, telefoon 289520. Het Rotterdams Parool Leeftijd IS jaar af ouder. De In december 1969 gehouden examens brachten ons 530 geslaagds candldaten vcor het associatie-examen Onder deze geslaagde candldaten bavonden zich 86 cursisten van het rayon Botterdam, Nieuwe cursussen opleidende voor hef examen december 1970 vangen aan - vrijdag 10 april. Inl„ proep. en Inachr, maendag t/m vrijdag var 9-5 en van 7-9 uur aan ons Igagabouw HEEMRAADSSINGEL 11I TELEFOON 230898 - 232816 In 1969 slaagden bij ons 2S41 leerlingen n.L 1372 voor P.D.; 615 voor j 537 voor S.P.D, en 17 voor M.O. Elke cursist ontvangt jaarlijks een volledige geslaagdonlljst. vraagt enige a. tekenwerk t.b.v. hoog- en laagspanningsinstallaties b. tekenwerk voor laagspanningsverdeelinstallaties c. tekenwerk voor koeltechnlsche Installaties d. assistentie bij de verkoop van electro technisch Installatie materiaal. Voor d. wordt minimaal een M.U.L.O.-opleiding vereist. Onze voorkeur gaat uit naar candidateo van ca. 22 jaar, die in Rotterdam of naaste omgeving woonachtig zijn. Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van inlichtingen kunt u bellen (010) 180280, toestel 274. Schriftelijke sollicitaties aan; ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ ELECTROSTOOM N.V. ROTrepDAM.ELexTRQWeas*.pa5TBUsaoi-TEi_i0ciz8o Zo ziet, u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo Intensief gelezen, als de krant. Logisch want die kunt u niet missen, geen dag. Waar sparen mensen voor? De een voor een kleuren TV. De ander voor zijn vakantie. En de derde voor een nieuwe auto. Natuurlijk zijn er ook heel wat mensen met een minder concreet doel voor ogen. Ze sparen gewoon omdat ze een kapitaaltje willen vormen. Voor de oude dag misschien. Of uit voorzorg, voor het geval dat Of voor de kinderen. Of om straks dat„huisje- buiten" te kunnen kopen. Wie weet. Waarvoor u ook spaart, at spaart u gewoon om een beetje rijker te worden, u doet uzelf te kort wanneer u niet goed let op de rente die u kunt krijgen. Misschien krijgt u vandaag masr 3Va, 4% rente. Misschien krijgt u wei helemaal geen rente- omdat u uw spaargeld zélf bewaart - met alle risico's van dien. Bedenk dat u bij de Amro Bank 4Vj% rente kunt maken op uw spaargeld. Of 5%. Of 5V2%. Of 6%. Ja, zelfs 7%. Bij de Amro Bank. Sparen bij de Amro Bank betekent: uit uw geld halen wat erin zit, Uw geld voor u laten werken. Een lief extraatje verdienen zonder dat u er fets voor hoeft te doen. De Amro Bank rekent zó: hoe langer u uw spaargeld wilt missen hoe meer rente u krijgt.Op een-Amro Spaarboekje of Spaarrekening: 4Ya%. Bij een opzegtermijn van 3 maanden: 5%. Van'6 maanden: 5Va#/o. Van 12 maanden; 6%, Bij een vasté termijn van 24 maanden; 7%. Duizend gulden weggezet op een Amro Spaarrekening van 7% is na een jaar al f '1.070.- geworden. Stel dat u f 2,000.- zou hebben waar u niet direct aan hoeft te komen. Nu een simpel sommetje: f 2.000.— op een 7%-Amro Spaarrekening rente na één jaar f140.- f 2.000.— tegen b.v. 3Vj% rente na één jaar f 70.- Verschil f 70.- Dat wil 2eggen: op die 7%-Amro Spaarrekening hebt u na één jaar al f 140.- rente; dat is f 70.— méér dan u bij 3%% zou hebben gekregen. U wilt natuurlijk ook best een beetje rijker worden. En uzelf zeker niels te kort doen: u hebt immers recht op de hoogst mogelijke rente! Loopt u dan morgen eens langs bij een kantoor van de Amsterdam-Rotterdam Bank. Daar geeft men u graag alle inlichtingen. (Als u dat wilt óók over de Amro Privérekening met zijn unieke griroservice, En over de Amro Lening met zijn plezierige condities.) Komt u gauw eens langs?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1