Autosport als hobby: afreageren en uitleven m 42 9.' E33H2HB1" FRED V. D. SMAN EN TON LEE SEN 11.98 Willem de Zwijger II wil de zware sigaar beslist niet roken Schiedasn 98 MUZIEKSCHOOL VOOR VARA-MICROFOONS 85 Kampioenen bij zwem wedstrijd in Groenoord Tijclcontrole Fascinerend Objecten Kougi Ogurci in Galerie Punt Vier Begin van brand m étalage Zeekadetten demonstreren op en rond hun ivachtschip Om het schaak kampioenschap PROTEST TEGEN FUSIE OPENBARE MAVO'S SV Schiedam 1 ontloopt de degradatie 'f^mw Antivoord b. en w.: Slechts „morele steun" gemeente aan Vredesgroep Apotheekdienst KOERIERSTERS Televisie tijdelijk werken spreekuur van de contact-ambtenaar assislen! declarant-expediteur chauffeur mannelijk personeel Maatschappelijk werkers (werksters) vrijdag 24 april 1970 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers EEN SCHIEDAMSE EQXJIPE heeft in de eind vorige week ver reden 18e SLS-Rally beslag gelegd op de beker m groep 3 van de toerklasse. Een -mooie overwinning voor bestuurder Fred v. d, Sman (29) en zijn navigator Tom Leusen (23), maar niet minder voor Fred's knalrode Alfa Romeo 1300 S-pid&r. Geert van drie ging het onbekende tegemoet. Fred met zijn A.R. en ook Tom in zijn eigen M-G.B. sportnatis kennen Luxemburg op hun duimpje. Menig week end scheuren, de wagens over de prachtige wegen van het vriende lijke Groot-Hertogdom ■'p a Ton Leusen (fPnks) en Fred v. 6. Sman op hun Alfa Romeo, mèt de beker gewonnen m de 13e SLS rally. De vian echter die lie6 parcours voor de rally uitdoktert moet wel een sadist zijn. Hij zond de deelnemers over smalle bergpaadjes, waarvan de keislag het Ixuigliggende en extra-be schermde carter van de AR constant bombardeerde. Als een rode furie ploegde de Schiedamse equipe over glibberige paden. Was het geen -mod der waarin de wielen dreigden weg te zakken, dan was er wel vochtig gras dat Fred het stuurrad, krampachtig deed omklemmen. Na een langdurige klim stonden de zes koplampen soms opeens op de sterren gericht. Na een diep gat duikt dan een helling op van dertig procent, die eindigt in een btytia haakse bocht. „Dut zijn van dra momenten," zegt Fred v.d. Sman, „die een einde aan de Tally, maar ook aan. alles kunnen ma ken. Dan moot de motor het doen. "Want ga je op de rem staan, berg je dan maar! Op oen gegeven moment zit je in een grote stofwolk. Het kielzog van de equipe die voor je uit rijdt. "Vooral bij duister is dit riskant." „Het is dan net of jc op sal"-; bent," merkt Fred Leusen op, T 5>toi- cijn van het duo die als lavigator ogen tekort koirt. liet routefcoek lezen cn verder in het duister turen r>aar de hierin aangegeven herkenbare pi nten. Met Fred schatten ei tellen. „Nog 100 meter, nofe* 50, nog '.0. Als er dan niets komt is Ir.-t fo'-d." Ach teruit met de rode 8 en opnieuw zoo ken. Hoeveel dat is voorgekomen blijkt wel uit de defecte achteruit- versnelling waarmee de equipe is thuisgekomen. zijn cn probeer op tijd aan de ,,tüd- controle" te zijn. „Het kost wel sir af punten maar je blijft in de rally." Na zo'n besluit gaat het gaspedaal vaak naar het diepste punt, wat de snel heidsmeter naar 180 laat gaan. Het is ook voorgekomen dat Tom als een haas langs een fille wachtende deelnemers moest rennen om nog net op tijd het beslissende stempeltje te kunnen krijgen. De eerste nacht was de zwaarste. Van de startplaats Zolder naar Herve, voorbij Dolembrcux be gon het feest pas goed. Hotsend en botsend gmg het over onmogelijke pa den m de richting Luxemburg. Bij de eerste rustplaats bleek er van de rem- blokjes weinig over te zijn. Er was geen tijd voor vernieuwing dus door rammen maar, met angst in 't hart Vrijwel zonder remmen werd Echter- naeh bereikt. Als een engel uit de hemel stond hier do servicewagen van „Alfa Ne der'and". „De monteurs haalden ons u'.c de ellende zodat wij met een ge rust hart de tweede nacht tegemoet gingen. Zonder deze service was het voor ons de rally afgelopen geweest," geven Fred en Tom volmondig toe. Het eerste nachtje kwam de equipe- op 110 strafpunton te staan. Totaal werden het er 136, waaruit blijkt dat het verder prima is gegaan. In Val- kenswaard bleek de carterplaat vrij wel aan d-iggelen te zijn. Hij had zijn beschermende taak goed verricht. Waarom kozen Freti en Tom de au tosport als hobby? Was men het spoor bijster dan bleef niets anders over dan de grote weg opzoeken. Laat de rondjesen „kruisjes" van het routeboek wat ze (ADVERTENTIE) Komt U vanavond eens met Uw vrouw mes om onze nieuw bouw te bekijken ente pro fiteren van onze aanbiedingen, want die zijn er ook voor mijnheer. Herenpantoffals met ijzersterke cosy zool. Een keurigs pantof fel in een goed passend mode! •nu slechts voof nog géén twee •rijksdaalders. Vrijdagavond om 6 uur begint op onze schoenen-afdeling de verkoop van deze mooie heren pantoffels met cosy zool, in bruin en de maten 40 t/m 46 per paar voor Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM ïn de Galerie Punt Vier aan de Rotterdamsedijk 319a worden objecten van Kougi Oguia De galerie is geopend op werkdagen van 19-21 uur en op zaterdag en zon dag van 14-17 uur. SCHIEDAM, Geboren: Judith N L. R. Heijmans en HM M. Dijkstra: Jacob J„ z.v. J, T. Ensing en C. MV. Anarlessen; Coenraad P., e.v. J. C. van der Zonde en A E. Magielsen. Overleden S: van Dijk 50 jr „Afreageren en uitleven," beider antwoord. i hierop (ADVERTENTIE) Fred. v. d. Sman drogisterij cn par fumerie) Tom Leusen (Magazijn de Ooievaar) zijn gebonden aan hun za ken. Voor ontspanning is een sport wagen al facmcrend. Het contact kwam al sleutelend tot stand. In 1967 tot Zolder achter de Tulpenvally aangehangen, zo maar voor de gijn. In een poging een Honda te volgen, vloog de Borneo Julieta uit de bocht Met een krom voorwiel naar huis, als gevolg van overmoed en ge brek aan rij ervaring. Later, bij andere rally/s hebben zij dienst gedaan als „officials" en toen eerst goed de sfeer van een rally ge proefd. Volgende stap is een lidmaat schap van de Rotterdamse Automobiel Club. Veel theorie doorworsteld en meegedaan aan kleine door de RAC georganiseerde ritten. Bij een Herfst ut legde de equipe beslag op de tweede plaats. De 18e SLS-rally was m feite dc vuurdoop van het grote werk. Goed voorbereid overigens. Mentale training door te gaan zwem men, niet fuiven, vroeg naar bed. Plannen voor dc toekomst? Géén profrijders worden'. Met een amateur- status is ook genoeg fe bereiken. Mis schien deelnemen aan een Tulpenral ly. Hiervoor een Alfa Romeo ombou wen. Liever echter nog in een Honda 800, „want dat is het einde". Voor dit einde moet evenwel 9 mille ivor Onze hengelsport-afdeling heeft een nieuwe plaats gekregen in onze nieuwbouw aan de Lijn baan enbij de feestelijke opening hiervan kunt U profi- rtereayan. een fijne aanbieding, Komplete v/erphéngelsot; be staande uit 2-delige werphengel met een werpvermogen van 7- 15 gram, chroom-geleide ogen, schroefreelfitting en kurken Da molen heeft een lichte slip- afstelling cn anti-retour. Nu kompleet met nylon lijn, werp- dobber, haakjes, lood en wartels voor nog géén twaalf gulden. lengte Vrijdagavond om 5 uur begint op de entresol de verkoop van deze volglas werphengeltót. ge heel kompleet, lengte ong. 160 cm. Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. af schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. In de éta lage van de winkel van de Fa. Schrij ver aan de Broers vest is gisteravond een begin van brand ontstaan. Een stapel vloerbedekkingstegels was door nog onbekende oorzaak omgevallen en één van de tegels was daai-bïj op een gloeilamp terecht gekomen en daarna doeroververhitting in brand geraakt. De eigenaar van de winkel kon zelf het brandje blussen en de inmiddels gearriveerde brandweer hoefde geen Gistermiddag was de grote zaal van gebouw Arcade aan de Lange Haven herschapen in een heuse concertzaal. In totaal 70 kinderen, merendeels van de lagere-schoolleeftijd speelden en zongen voor de VARA-microfoon ten behoeve van het programma „In de Toonzaal", een wekelijks jeugdprogramma, dat te beluisteren valt iedere woensdagmiddag tussen 15.15 en 16.00 uur. In dit programma geven regelmatig muziekscholen in ons land een concert(je). Gistermiddag was de beurt aan de Schiedamse Muziekschool, die o.l.v. dï'rekteur Kees Bak een uitvoering gaven, waarvan de datum van uitzending nog nader bekend zal worden gemaakt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag-. Het wacht schip „Jan van Gelder" van het Schie damse Zeekadetkorps Jacob van Heemsherck zal zaterdagmorgen 25 april verbaals worden van de Buiten haven naar een ligplaats in de Nieuwe Haven, tegenover de Schoolstraat, Daar zal bet schip centrum zijn van de korps-activiteiten op Koninginne dag en ook gedurende twee weken 's avonds van 19—22 uur te bezichtigen zijn voor het publiek. Het Verplaatsen van het 550 ton metende schip met twee slepertjes zal nogal wat moeilijkheden geven, zo is de ervaring. Eerst een moeilijke draai bij de Hoofdbrug, daarna het passeren van de „drempel"" in de Varkensslui zen, Direct na het afmeren zal begon nen worden met het schilderen van de scheepshuid. Dit als „demonstratie'" van het werk van zeekadetten. Op Koninginnedag komen de korp sen uit Arnhem, Gouda, De Haag, Maassluis en Rotterdam op bezoek om gezamenlijk de vele facetten van üet korpswerk te demonstreren. Na aan komst op het station eerst een mars door de stad met de muziek voorop. Daarna om 10.30 uur demonstraties bij hc-t schip; schiemannen, navigatie, betonning, zenden en ontvangen en speciaal voor de vrouwelijke belang stellenden koken in een kombuistent. 's Middags om 12.30 uur een toei- wedstrijd tussen alle korpsen in koop- vaardijsloopen en vletten, om de VNFG-wissclbeker. Prijsuitreiking om 17 uur op de „Jan van Gelder". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. In het Schaakkampioenschap van Schiedam 1970 begint hij de strijd om de eerste plaatsen nu al tekening tc komen. Dat er vinnig gespeeld wordt blijkt uit het feit dat van de 21 gespeelde partijen maar drie in remise eindigden. Dc uitslagen luiden: Hoofdklasse: De Bruyu—Dekker 01, Liefhebber—De Bruin 10. Harmanny— Van. Seters O1, ReitsmaVrijland J,au, le klasse r Henkelman—Van Leusden Viia, De Jonge—Marbus 0—1, Troost— Kinnegen 10. 2e klasse: GroenewegVentura Ferrer Vili, Malkus—Riksen i—0. Keukcnkarrtp— Teeuw O—l, 3e klasse. Heesemans—Van de Geyn af- gebr., Bockkom—Boele 0—1, Van de Ham— Nefkens 1—0. Teleac; WijrunaalenTerlouw 0—1. Hoo- gendo om—Mooi huy zen 01. Jordaans— Vermeulen. 0l Dekker—Brand 0—i. Jeugd: mej. Riksen—W ij runaalen 1—0, Huyzer—Dekker I—0, Lagerwaard—Schilten l—O, Houwelingen—Van Klinken 0—1. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdagTen huize van Marian Meyervoorzitster van de schoolvereniging van de MAVO Willem de Zwijger II heeft het actie-comité Anti-Fusie '70 van die school gistermiddag hekend ge maaktj wat de j,protest-plannenzijn tegen het gemeentelijk initia tief om de MAVO's Willem, de Zwijger 1 en II samen te voegen. Het voorstel van. burgemeester en wethouders tot een „fusie" tossen de beide mavo's wordt maandag avond 11 april in de gemeenteraads vergadering behandeld. De raad zal dan moeten "beslissen of de bride scholen al dan niet tot één school moeten worden gevoegd, De leerlingen van de mavo "Willem de Zwijger XI hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de voorgestelde sa menvoeging. Sinds dinsdag is het actiecomité In de weer om zo vlam mend mogelijk te protesteren tegen de fusie. Eén van de eerste acties was handteke ningen verzamelen van leerlingen en ouders v.an leerlingen die ook te gen de samenvoeging zijn. Dat heeft ondanks de nog zeer korte duur van de actie al een gunstig resultaat ge had. Er zijn al 230 (van de 246) leerlingen die hun handtekening ge zet hebben en niet minder dan 29ö ouders signeerden hat protest Het actiecomité bestaande uit Ma rian Meyer, Mariene van Luijk, Marja Sudorp, Jan de Rijke, Gerard Zonneveld, Otto van "Vliet en Moni que Kool, laat het niat bij de hand tekeningen alleen. Er is voor maan dagavond een demonstratieve op tocht gepland waaraan naar schat ting 150 scholieren zullen deelne men. Na het aanbieden van de handteke ningen aan burgemeester H. Roelf- sema zullen ongeveer 35 scholieren de raadsvergadering bijwonen, ove rigens niet nadat zij verzocht zullen hebben, de behandeling van de „fu sie" als eerste punt van de agenda te behandelen. De voornaamste grieven worden ver vat in een brief, die ook aan de burgemeester zal worden overhan digd. De belangrijkste punten uit de brief, waarvan memg professio neel-protesteerder wat van 2ou kunnen leren, zijn: rndivióuele hulp aan de leerlingen wordt onmogelijk, doordat de lera ren tussen beide scholen zullen moeten pendelen. Eén grote scholengemeenschap is al onpersoonlijk, maar één school ver deeld over twee scholen verbreekt het contact tussen de leerlingen to- itaal. Het opheffen van twee scholen met een heel eigen, karakter. Goed functionerende schoolparlement, schoolkrant en schoolvereniging zijn nauwelijks mogelijk. Deze, en nog meer, argumenten zullen ook aan de gemeenteraadsleden voor de vergadering van 27 april overlegd worden. De optocht, die maandagavond om 18.45 vanaf de Willem de Zwijger II school begint, zal enkele schilder achtige spandoeken door de stad voeren. Ook in dit geval zijn er on danks de korte tijd enkele kernach tige uitspraken geformuleerd, waar van de meest opvallende is: Wij wiüen die zware sigaar niet roken. SCHIEDAM, vrijdag. Het is het eerste tiental van de Schaakvereni ging: Schiedam gelukt de degradatie te ontlopen. In de wedstrijd tegen me de-degradatiekandidaat Europoort 3 uit Rotterdam werd de eindstand 5 5, waardoor Europoort 3 nu degra deert. Toch had het slecht voor Schiedam 1 kunnen aflopen want na 3 uur spe len (van de 3H» uur totale speeltijd) stond het met 42 echter. Overwin ningen in de laatste fase van Blok, "Vrijland cn Reitsma en een nederlaag van Van Grevenbreek brachten 55 op het scorebord. Daarvoor hadden Den Uyl gewonnen, Troost en Har manny remise. Planken, Noordegraai en De Bruyn verloren- Het tweede tiental heeft de laatste wedstrijd tegen Stokvis 1 met 82 gewonnen en is in de eindrangschik king op een gedeelde 4 t/m 6 plaats geëindigd. SCHIEDAM, vrijdag. De zwemwedstrijden in Bad Groen oord op zaterdag 25 april, aan vang 16 uur, met als inzet do Groenoord-bokalen, beloven een evenement van allure te worden met een internationaal tintje door deelname van de Zweedse club Sala. Liefst zestien dames- en veertien beren-ploegen zuilen deelnemen, met onder de deelnemers diverse nationale kampioenen en recordhouders. Verder verschillende kandidaten voor de Eu ropese kampioenschappen, die in sep tember in Barcelona worden gehou den. Enkele namen. Cora van der Veer en Cora Schouten van VZC Viaardm- gen, Francois van Kruisdijk en Astrid Verver van. PSV, Anke Rij riders van AZPC Amersfoort (een groot vrijeslag talent), Yvonne van Kuilenburg van HPC Heemstede, Zij zullen waar schijnlijk allen in Barcelona van de partij zijn. Voor de Robben uit Hilversum ne men deel waterpolo-international Wim Hermsen en Marian Heemskerk, winnares van zilver op de vlinderslag in Rome tien jaar geleden. Voor Haar den Ton van Klooster, de grote con current van Roger van Hamburg op de vrijeslag-nummers en Tineke La- gerberg, die in Rome brons verwierf op de 400 m vrijeslag. Voor Zios Den Haag Jos Praat, sterk op de 100 m vrijeslag. Van de Schiedamse Zwemclub zelf zijn de jongens- en heren-ploeg kan didaat voor Groenoord-bokaal; de' Schiedamse meisjes en dames zuilen genoegen moeten nemen met een meer bescheiden klasseiingm. Rudt Pijper zal weer hoge ogen gooien op de 100 m vlinderslag voor jongens onder 14 jaar, maar zal onder de besten eindigen in de groep onder 16 jaar. Bené v, d. Kuil zal bij de jon gens onder de 14 jaar moeilijk te kloppen zijn op de 100 meter vrije slag. Het worden ongetwijfeld spannende duels. De normale toegangsprijzen zullen gelden: abonnementshouders hebben dus gratis toegang. (ADVERTENTIE) Er zijn liefst 25 kleuren ve lours..... en het moet wel heel vreemd lopen, als daar niets bij* zit, wat U zoekt. Luxe gordïjnverours in een prachtige hoogglanzende kwali teit,die dan ook alleen zo voor delig kan zijn, omdat bij de kontrole piepkleine weeffoutjes ontdekt werden. Nu een partij fraaie velours van 120 cm hreed, uit de series van 17,90 en 18.90 voor nog géén tientje per meter. velours in 25 aparte kleuren uit da serie van 17.90 tot 18.90 Vrijdagavond om 6 uur begint op de eerste etage de varkoop van een partij luxe gordijn- velours. Deze prachtige hoog- glanzende gordij'nstof in 25 aparte kleuren, 120 cm breed, nu per meter Elba vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen opan Géén tel of schrift best SCHIEDAM, vrijdag. Dat jonge ren uit Schiedam, zoals de Vredes groep d1o op de tnhahé een eigen stand heeft gehad, zich positief Inzet ten voor tal van grote problemen, heeft wel de instemming van b. en w„ maar toch meent het college dat dit streven van de jongeren niet „alle mogelijke steun" van de gemeente be hoeft. Zo delen b. en w. op desbetref fende vragen van de raadsleden mevr. A. C. M, Blaauw en mevr. J. H. H. Gerding mee. Door particulieren worden vaak op zichzelf lovenswaardige initiatieven en activiteiten ontplooid, waaraan de gemeente vaak niet meer dan normale steun kan verlenen, wegens de be perkte middelen of wegens de daaraan verbonden consequenties. Ook heeft de gemeente momenteel niet de beschikking over een leeg staand winkelpand, geschikt om daar in een „Derde Wereld-winkel" in te richten, zoals door de raadsleden is gevraagd. Onderzocht wordt of be middeld kan worden voor huur van zo'n winkelpandje. "Verder kan op praktische gronden geen rietsuiker verstrekt worden bij de gemeentelijke thee en koffie. De industrie levert nï. geen rietsuiker in zakjes of tabletten en losse suiker is te lastig. SCHIEDAM Apotheek Jansen, Van Swlndensmjgel 42, tel. 264817 neemt dit weekend van vrijdag 18 uur tot maandag 8 uur de wachtdienst voor apotheken waar, eveneens op ko ninginnedag 30 april van 8 tot 18 uur en heeft gedurende de volgende week ook de nachtdienst. In spoedgevallen zijn de huisartsen te bereiken via de telefonische bood schappendienst op nummer 206611. Gordijnrails met deklijslen f 6.50 per meter. Gegoten kope ren deurkrukken, ook smeed ijzer bij: WAAR DAT WIEL. DRAALT, Hoogstraat 67—69, Schiedam, tel. 010—268436. AD60 pasfoto's klaar terwijl u •wacht. Foto Van Vuuren, Hoogstraat 196, Schiedam, tel. 260270. Let op 't Juiste adres. De Schiedammer (Het Bolter- dams Parool) vraagt vaste BE- ZORGERS(STBRS) voor Schie dam en omgeving. Aanmelden Hoogstraat IOC. Schiedam, tel. 267279. 's avonds na 7 uur. tel, 155960. SK3 Uitzending voor Zaterdag 25 april Tweede net vóór 8 uur. Zie de eerste televisiereek- mevoorliehting in Neder land ten behoeve van hen die tijdelijk willen werken. Televisiekijkers in onze woonplaats zijn voor ver dere inlichtingen van harte welkom bij ons uitzendbu reau Tempo Team, Hoogstraat 198, Schiedam Tel. 260844. GEMEENTE SCHIEDAM Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact-ambtenaar volgende week zal worden ge houden voor de bewoners van: ZUID: op maandag 27 april, des avonds van 7-8 uur, in een zaal van de Bethelkerk aan de Oude Maasstraat 24. Schiedam, 24 april 1970 Wijn- en Spiritualiënhandel Schiedam. vraagt voor spoedige indiensttreding leeftijd ca. 1725 jaar. Ter assistentie bij het in- en uitklaren van de goederen en daarmede verband houdende werkzaamheden. In het bezit van rijbewijs B.C.E, Voor onze wijnafdelingen cn distilleerderijen. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan ons adres Willemskade 1, Schie dam. Tel. 264710. Bij het Consultatiebureau voor Alcoholisme te Rotterdam bestaan twee vacatures voor Doel en taak van het bureau ïs de zorg voor, hulp aan en behandeling van alcoholisten (reclassenten en vrijwillig© cliënten). Ter versterking van de mogelijkheden van het individueel maatschappelijk werk zijn aan het bureau een kliniek en een halfway-house ver bonden, terwijl in de naaste toekomst een kliniek voor drugs-addicts gerealiseerd zal worden. Het vermogen om samen te werken in team verband is een eerste vereiste, te meer daar de werkomstandigheden vaak niet ideaal zijn. Het werken met verslaafden gaat met teleur stellingen gepaard, hetgeen aan decontactuele- en technische vaardigheden van de mede werkers niet geringe eisen stelt. Daar het team streeft naar effectuering van nieuwe begeleldings- en behandelingsmoge lijkheden, wordt de voorkeur gegeven aan ervaren krachten. Salaris tot max. f 1.543,— bruto per maand, exclusief 6% vakantie uitkering (premie A.O.W. voor rekening van de werkgever), afhankelijk van opleiding en ervaring. Sollicitaties te richten aan de directeur van het bureau aan het adres: Essenlaan 4, Rotter- dam-1S, waar desgewenst ook informaties kunnen worden ingewonnen: telefoon 010- 134585.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2