O kostuum liet tweede ƒ124.45 148.20 of sportcombinatie f of overjas voor: I JJJiLllil I'T - De Jacquard Midimante! Fa. Chr. Karsdcrp receptioniste/telefoniste H.H. Gepensioneerden mnl. krachten „Service" Typing Office H. van Duyvendijk Zn. typiste modinettes werkster vakbekwame meubelmakers halfwas meubelmakers Verenigde Stenotypistes 25 april is het 44 jaar geleden dat wij startten met een kostuum voor 44,- gulden. Hieraan hebben wij de naam Forty Four te danken. Een naam die wij al die jaren onverbrekelijk aan Franse en Italiaanse top-klasse heren mode en confectie hebben verbonden Om dit jubileum op waardige wijze te vieren hebben wij Bij Clfi koStUUIH voor iedere koper een dat U koopt krijgt U grote attractie! H a voorbeeld: Als u een kostuum koopt voor 199.- dan kost het tweede kostuum of sportcombinatie of overjas 44.- TipLeuk voor een vader met z'n zoon STADHUISPLEIN 28 ROTTERDAM L* Attentie! De Prins De Prins pag. 16 - vrijdag 24 april 1970 India-achtige, langs sluike doorknoopjas. Voor wie het dragen kan: geweldig I Maten 36-42 229, Afd. Mantels de 2e eeuw Bijenkorf Gevraagd voor direct f voor zo spoedig mogelijk In dmk, maar gezellig gezin meisje voor de huishouding (Werkster aanwezig) boven de 20 Jr. Nette omgangsvormen. Met vakantie kan rekening worden gehouden. Sd.w.w. Zeer hoog loon Telefonisch© afspraak OIO—3715Ó5 Ovensohiese Dorpss tr. S2, R'dam. Ook na 13 uur. Voor ons kantoor zoeken wij een met kennis van de Engelse taal. Eventuele ervaring als tclexiste verdient aanbeveling. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties Drukkerij Plan tijn, Rot tendam, Wcsterslngel 10, tel. il.ti.S5 RG20 volmacht-afdC' enige administratieve ervaring is vereist, terwijl voor de volmacht-afdeling bovendien enige kennis der Engelse taal gewenst is. Sollicitaties uitsluitend na telefonische afspraak A.M.A.-Groop Nederland. Wijnharven 68 te Rotterdam, tel. O104426I2, afdeling personeelszakenHU20 Personeel gevraagd Govr. WERKSTERS in avonduren voor enige objecten In het Centrum en Zuiden v.d, stad (uren v. 6—6 oi v. 1—10) Stuyver's Schoonmaakbedrij ven, 's GravenwoE 473, tel, (010) 132240, Gevraagd LEERL. of aank, KAPSTER, Kapsalon L, de Vrtes, Abraham Kuyperiaan 7S b. tel. (010) 243908. Na 6 uur tel. 371394. B020 voor dïrekt MEISJE LD, HUIS HOUDING. Molenlaan 153, tel. (010) 181987, en AANK, verdiensten. Met vakantieaf spraken wordt rekening gehou- kunt u als schoonmaakster verdienen tegemoetkomlni reiskosten. Min. leeftijd V jaar. Aanmelden na telef, af< spraak tel. (010) 232891, ni 18.00 uur tel, 183508. R020 Gevraagd JONGEMAN, plm. 16 jaar om opgeleid te worden in bet garagebedrijf, ook voor de bediening benzinepomp en au to's wassen. Roomer's Automo bielbedrijf, Diergaard esingel 60—62, Rotterdam, tel. (010) 125668. RÖ20 Met spoed vragen wij voor onze vestigingen ie Middel landstraat, Groene Hilledijk, weg en Schledam-Broersvast: ERVAREN EN ZELFSTANDI GE VERKOOPSTERS. Milano Textiel, ie Middel landstra at 7- 9-11, tel. 010—125807. R020 vraagt voor korto al lange tijd voor directe plaatsing bij haar üllhrtten tegen hoog honora rium, beschaafde STENOTYPISTES TALENTYPISTES TYPISTES PONSTYPISTES BOEKH MACH,KR, BOEKHOUD K.KR. ADMJN5TR.KR. SERVEERSTERS Flevogebouw. kamer Hcrogsbr., fok Mariniers R'dam. Tel. 121636—121728, R020 Wedn. 76 jr. service-flat bewo nend. A'dam-S'veldert, zk' MET SPOED nette. Inwonende huishoudster HET ROTTERDAMS PAROOL vraagt NETTE BEZOR GERS (STERS) leeftijd vanaf 15 jaar, Aanm.: Westblaak 9, tel. 010—136430. 's Avonds na 19 uur, tel. oiO— 155980/232114/101667/248241/28- 6192, ROB Op klein damesconfeetie-ate' lier, worden NAAISTERS er. leerl. naaisters gevr. Atelier 010—370620. R002 KAP- PSTER. Maison Ina. Junolaan 30, Kille- gersberg (Honderdentienmor- gen). Tel, (010) 187283. R020 N.V. Autoservice J. H. Willem, se zoekt voor div. adm. werk zaamheden GEPENSIONEER DE KRACHT. Werktijd nader overeen te komen. Sollicitaties onder teL 133180. R020 ELBKTRÖMONTEUR gewaagd bij Knell. Zestienhovensekade 21. R'dam-8. Tel. 372560. f"""1 Wil vragen met spoed: betontimmerüeden metselaars betonafwerkers voor binnen- en buitenland. Verder vragen wij: schilders glaszetters isolatieplaatwerkers en plaatopzetters Alleen allround vaklieden gelieven te reflecteren- Tel. (010) Muiderberg HOEKHUIS voorzien van C.V Bevatt.: woonk. m, parket,' keuken met aparte eethoek. 4 slaapkamers. ƒ75 000. AUe inl,; N.V, VLAANDEREN Mak. onr, goed Brink 24 Muiderberg, 02942-1271. A032 Rotterdam Hilton vraagt voor Le Bateau barkelners voor de restaurants demi chefs de rang commlsderang serveersters voor dc huishouding dag kamermeisjes personeel in algemene dienst (mnl. ofvrl.) Sollicitaties Iedere werkdag van 10—17 uur aan onze Afdeling Personeelszaken, Weena 10, Rotterdam, telefoon 010—144044. spoedige indiensttreding e hoog loon verdienen en op een klein modern atelier werken. Wij hebben nog plaats voor enkele en leerl. modinettes. Fanmo N.V.. Hang 6 (tussen Blaak en Hoogstraat), tel, QHM4.7070-11-36.71. fmn Restaurant B. M. Scheffers Lijnbaan 87. Kotterdam-2, vraagt (voor middag- en avonduren) Vijfdaagse werkweek, 's zondags vrij- Tel. afspraak voor een soil, bezoek te maken onder nr (910) 126699. Gevraagd voor direkl of later Veel karwelwerk in en buiten R'dam en voor. meubelmonfage ongeschoolde halfwas krachten Met vakantie kan rekening worden gehouden. Fa. Chr. Karsdorp Overschiese Dorpsstraat 52 R'dam. Tel. 010—153787. Ook op zaterdag en na 18 uur. HO! ma - Rotterdam - Tel, 25, stenotypistes typistes ponstypistes telexisfes en administratieve kracht Indien u één der bovenstaande beroepen uitoefent of weer zou willen uitoefenen, komt u dan eem vrijblijvend inlfchtlngen vragen, "11 ons ts men volledig socio al verzekerd met o.a. doorbetaling J ziekte, terwijl in de -uurtarieven het volgende is begrepen: vakantie., chi-lotelljka an nationale feestdagen, gratificatie en eventuele andere .verzuimen. Bovendien zijn wij het ENIGE uitzendbureau, dat op coöperatieve basis werkt d.w.z. dat u le der jaar boven uw uurloon een extra winstuitkering ontvangt. Onskantoor aan de Mathenesserlaan 244 8 ia geopend van maandag t/m vrijdag van 9-5 uur, terwijl u na zes uur kunt beller.; voor Krimpen a.d. IJssel: 01807-3994 voor Hoogvliet; 010-160116 voor Alexanderpolder: 610-208954 voor Ommoord: 010-2OM34 Gevraagd SCHOENVERKOOP STER, moet met het vak be kend zijn, Aarnn. bU v.d. As sen, Noorümdcmtr. 28, Rotter dam, tel. 010—240091 of Oude- dSJk 143, Botterdam, tel. 010- 138050. R020 Personeel aangeboden DISC-JOCKEY zkt met spoed werk, Br. AOIO-04182 bur, blad v.uft'vu wiMiiiruHiKc iiaugi'linden Badhoevedorp half vrij staand herenhuis me» garage, o.v. en royale tuin. 2nd.: o.a. ruime woonk,, voor*, v. parket vlo or, luxe keuken, 4 aLkamers, douche en compl. badkamer: bomvjr, '66. Koopsom ƒ79.000,—k.k. De Kaag vrijstaand woonhuis met gara ge en royale tuin 825 m2> uitzicht op de KaearplaS6en. Ind, o.n, woonk. (30 m2) keu ken, bijkeuken, douche en 4 sl.kamers, Koopsom j 72.009.— k.k Mijdrecht half vrijstaande villa mot gara ge, c.v., royale tuin, wij uit- ziaht. Ind. a.n. L-kamer (44 m2), voorz. v. parketvloer en open haard, zeer luxe keuken, hal met hardhouten open trap. 5 ruime si kahters, compl. badka mer, 2e toilet en bergruimte. Koopsom UO.OOo.v,o.p. Zwanenburg modern woonhuis met royale tuin cn schuur, Ind. o.a. ruime woonkamer, luxe keuken. 4 sl.kamers, bad kamer cn bergruimte. Vraagprijs 65.000,— kk. Inl. Makelaardij Kramer Co. Hoofdweg 716, Hoofddorp, tel. 02503—7250, bij geen gehoor 02528—2413. i!n het landelijke dom BEETS (viswaters), li uur vanaf A'dam, bouwen wij rian te woningen, twee onder één kap met garage en grote voor- kap met garage en grote voor- en achtertuin op 't zuiden, vanaf 47.065,w-a&r een 10- jaarlijkse premie van ƒ11.484, afgaat. Met aan eigen geld f 5.365 moet u na het eerste jaar, na aftrek premie l<35,per maand opbrengen. Sietsma-G-root, Oosteinde 125 te Berkhout, tel. Ö2295—386 ook zaterdags. Zitting A'dam. iede re dinsdag in Rest. West End. Overtoom 87, van W,CO tot 32 CO uur. A 032 WERKPLAATS t,h. in IJmui- den ca. 100 m2 te!,: 02560—7360. P033 OUDE NIEDORP (tussen. Alkmaar en Scha gen) bouwen we royale gezinswoningen met schuur of garage, In blokjes van 3 en 4. prijzen vja. 39.855,- v,o.n. Roksbijdrnge ƒ12400.-. Eigen grond, vrijt vestiging. Mak. Tj. Hoekstra. Joh. Buheslaan 12, Monnleken» dam, tel. 02995-1231, A032 Hypotheken le hypotheken tot 90 pet er. hypotheken. Vele mogelijkhe den. Aanbiedingen worden kosteloos uitgebracht. Vakkun dige en discrete behandeling gegarandeerd. Vrijbl. inl. BOEGHElM VIN'CIC. Westhaven ;U. Goud; telef. 01820-17861, b.g.g. 011 207524. A032 FEESTZAAL NIEMAN voor bruiloften, recepties en verga deringen. Geheel vrijblijvend, Centr. R'dam, tel. (010) 122910. RQ30 Tc.k. omg. Assen, vrijstaand LANDHUIS, op 4250 m2 grond, bevatt,, gr. kamer, eetkeuken, gr. atelier, douche. 2 sl. kam,, voorz., van electr. water en aardgas. Ook -zeer geschikt als recreatiewoning. Tel. 08380- 34580, werkd. na 19.00 uur weekend goh. dag. A03: BANKSTELLEN modern en klassiek. Fabrtekstocmzalen in dustriegebouw. Gouds eslngel R'dam. r In DB DAM (tussen Alkmaar en Hoorn bouwen wij 4 HE RENHUIZEN nfót in een nieuwbouwwijk maar aan de rand van de oude dorpskern, met blijvend vrij uitzicht: ach tertuin gelegen aan vaar- cn viswater, Ind.: L-kamer (31 mZ), hal, keuken, 4 slaapk., ga rage, veel bergruimte en extra sanitair. Eigen grond, vrije vestiging. Koopsom 58 600.- inci. BTW en overdr.kosten. Rijksbijdrage ƒ2.870.-. Mak. Tj. Hoekstra, Joh. Buijeslaen 12, Monnickendam. Tel. 02905-1231. A032 STAAT UW OUDE HAARD IN DE WEG? U belt 010-45784 en wij halen hem weg. Ook na 18 TRAPPEN BEKLEDEN mei TAPIFLEX, Compl. ƒ150. Te vens allo soorien tapijt met 10 pet tot 20 pet kort. cn gratis gelegd, Mathenesserpleln 44b, tel. (10) 25.20.68. R060 FABRIKANT LEVERT tijde- lijk meubelen met hoge kortin gen, Telefoon nn 18.00 uur (010) 204627, Ook inruil moge lijk. RC60 Gratis advies. Bjj stofferen van uw meubelen, Vraagt vrijblij vend prijsopgave. Woningin richting F. van Dijk, Zwaans hals 331. tel. 010-287727. Wist u dat wij ruim gesorteerd zijn In meubelen» kleinraeube- len enz. Komt u even langs. Woninginrichting F. van Dijk, Zwaanshals 208. tel. 010-287727. ROöö Laat ons uw trap beleggen met linoleum, tspiflex cn tapijt v.a. s 110. Belt u even 28.77.27 cn wij komen even langs. Woning inrichting F. van Dijk. Zwaanshals 215. lel, 010-287727 Veel geld voor uw oude meubelen bij aankoop van nieuwe, rechtstreeks van fabriek Vraagt vrijblijvend taxatie aan huis, Financiering mogelijk. Ook voor alle merken vloerbedekking INTERIEURVERZORGING „VISSEREN" Welmanswcg 1 (naast postkantoor 't Slag). Tel. 010171005. Na 18 uur tel. 010—279007. R'dam-Zuid. In MIDDENMEER gaan we binnenkort beginnen met de bouw van 23 royale gezinswo ningen. met schuur en/oï gara ge. Prijzen v.a. ƒ36930,- v.o.n. Rijksbijdrage 12 250,-. Eigen grond, vrije vestiging. Mak. Tj. Hoekstra, Joh. Buijeslaan 12, Monnickendam, tel, 02995-1231. A032 In ons groot bouwplan BO- VENKARSPEL, nabij IJsei- meer en station, met elk uur verbinding A'dam, bouwen wij onze solide 4 kamerwoningen met Inbegrip van eigen grond en verdere kosten vanaf 38.555.—, waarop een 10-jaar- lijkse premie van ƒ14,107.—. Eigen geid ƒ3 900,Aan rente en aflossing komt u aanmerke lijk lager dan de buur van een flat bedraagt. Sietsma-Groot, Oosteinde 125 te Berkhout, tel. 02295—386 ook zaterdags. Zitting A'dam, Iede re dinsdag van 14.00 tot 22.00 uur li» Rest. West End, Over toom 87. A032 Onroerende goederen en woonruimte gevraagd GEPENSIONEERDE HEER, 71 jaar, zoekt net PENSION met algehele verzorging. Brieven o.nr, 724, Het Rott. Parool. Westblaak 9, R'dam. RO40 Voor woning en gezin greep uit onze TAPIJ TENCOLLECTIE. Sis.il 100 cm 6,49 gelegd. Kamerbreed 380 br, gelegd 28.30. Jabo 100 ƒ8,50 gelegd. 380 br. gelegd ƒ34,50. Verder uit voorrad ny- lontopljt kamerbreed: v.a. 69AO. 86,50. ƒ190.- gelegd. Woninginrichting F. van Dijk. Zwaanshals 211, tel. 287727, BANKSTELLEN vanaf ƒ331. Slaapbanken, 325, moderne eethoek 139. Rijwielen, haar den, verlichting. Amerikaans betalingssysteem. D. VOOGT, Schiekside 122, tel. 242414. KC60 Vanaf 125,— overtrekken w- uw bandstel met bijlevering van stof en skai ƒ225. Eethoek vanaf 45. 2 jaar schriftelijke garantie. Ruime sortering meu belstoffen. Tel. 136110. K060 T.k, STAANDE ENGELSE KLOK ƒ300. Tel. 020-120377 of 02204-1008. AllO NYLONTAPIJT v.a, 1350 p.m, 2 m.br. Nylon tegels, zelf klevend v.a. 1.35, Enroflex vi- 5,- p.m. 2 mbr. Vinyl met gouden flonkertje v.a. 16,- p.m, 2 m.br. Super vjnyl tegel, 7 kleuren ƒ0,80 p.st. Hoogpoli ge tegels 50x50 cm. va. ƒ4,25. Alle merken kamerbreed tapijt leverbaar tegen de scherpste "zen. Ook leveren wij alle uren Heugafelt. TAPIJT- HANDEL 90. 2e Jac. v. Campenstr. 90, A'dam-Z. Tel. 020-724862. AflBO Onze kleine, maar gezellige winkel, in WONINGTEXTIEL en tapijten brengt u alles wat uw woning gezellig kan ma ken, Woninginrichting F. van Dijk, Zwaanshals 215, tel. 287727, na 10 uur tel. 182511. Slaapbanken enorme sortering Vraag fa!-' deis De Slaapbankencenlrale. Industriegebouw Goudseslnscl 66. R'dam, Tel. 010-138018 R06Q Vol automatische wasautomaat reeds v.a. 398,- HoHands garantie Eigen financiering, Hucon Coudsesingel 53, tel. 117206 Telitogcrstr, 81, (cl. 2820Ö5. E0OO Open-haardvuur nu op gas Niet van houtvuur te onder scheiden, Voor inbouw In de schoorsteen of als voorzet- Open -Haard P. P. N.V., Ruimzicht 234. Amsterdam. Bezoek onze Showroom Of bel 020-195529- 195827-150130. AOGO Tapijthal Aalsmeer Het adres voor al uw tapijt, vinyl en tnpyitcgels. Oostein- derv/eg 411, Aalsmeer, tel. 02077-1(335. AOGO Kamerbreed de ideale vloerbedekking in nylon, wol en bouclé Groot assortiment steeds li» voorraad. Breedten300 cm 366 cm, 400 cm. 457 cm. Alle prijsklassen, Ook In tegels. Vanaf 59,— per str. meter. L. Witter N.V. Ruiltuwoude meubelen in bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie. Cor-Ros Meubelen Oostzeedijk 344346, boek Oostplein. Telefoon 133744 Na 18 uur, tel. 161020 en 142681. 'e Maandags gesloten.. Bankstellen ;rd in div. kleuren, 5 Jai ile prijs f 1350 voor f 795 DECORA. Grote Markt 72, Dordrecht, tel. 01850-45060. Donkere tussenkamer deuren vermaken met modem glas t Tapijtshow bij Van Maaren altijd meer dan. 150 rollen kamerbreed tapijt voorradig Enkele toppers uit onze geheel nieuwe voorjaaracolleette: Keizertapljt IOO pet. nylon, met legklare pvc-wafelxug, 400 cm. breed, win kelwaarde 79,-, nu per meter 59,50 en gratis gelegd Enkalon tapijt Desso Carmentapijt In groen, geel, beige en cognac, 370 cm. breed, nu per nieter 69,90 en gratis gelegd 100 pet Nyi-France tapijt le klas tapijt, met waf drug. in groen, licht cognac en beige, 400 cm. breed, nu per nieter 89,50 en gratis gelegd Bergoss Nylontapijt chateau royal; 100 pet nylon, beroemd merk-tapöt, met zware rubber ivafeVrag, tn beige, cognac en geel. 400 cm. breed, win kelwaarde 120,50, met klelenschoonheidsfoutjes, nu per meter 89,50 en gratis gelegd Nylon vilttapijt nergens beter cn goedkoper. In 10 verschillende kleuren, 200 cm, breed, uniek voor Roterdam, nu per meter 11,98 weekend-stunt Alléén vrijdag cn zaterdag: Nylon vilttegels 40 x 40 cm.. In rood, cognac, groen, goud en grijs, weckend- prijs, per stuk nu 1,19 weekend-stunt alléén vrijdagavond en zaterdag originele balatred vinyl vloerbedekking In diverse kleuren. 2D0 cm. breed, winkelwaarde 16.-, weekend- prijs, nu per meter 8,98 W. van Maaren Zonen Afdeling Textiel NOORDPLEIN 11 ROTTERDAM 8 TELEFOON 010-233481 Ongelooflijk. koopt u nergens!!! Wij legden beslag op een zeer grote partij Satijn Cretonne overgordijnstof Een fantastische kwaliteit en In meerdere bijzonder fraaie des sins, 120 cm breed, normale prijs 9.98. nu per meter 6,88 W. van Maaren &Zonen Afdeling Textiel NOORDPLEIN 11 ROTTERDAM TELEFOON 010—243481 DE MUREN BARSTEN EN DE ZOLDER ZAKT DOOR WE GENS VEEL TE GROTE VOORRAAD KAMERBREEDTAPI3T EN NYLON-TEGELS. HIERDOOR ECHTER GROTE KORTIN GEN. VERGELIJK DE PIJZEN MET DIB VAN DE CONCUR RENTEN. SLAAPKAMERTAPIJT, 360 CM BREED, VAN 60,- VOOR ƒ46.- BONAPARTE TAPIJT, 300 CM BREED, VAN 79.- VOOR 62,50. ENKALON TAPIJT, 4C0 CM BREED VAN ƒ115,- VOOR 87.50. BERGOSS TAPIJT, 460 CM BREED VAN f US.- VOOR 87.50. NAALD VILTTAPIJT, 2 M BREED VAN 15.- VOOR 11.-. VINYL MET HET GOUDEN FLONKERTJE. 2 M BREED VAN ƒ28,50 VOOR ƒ15,— EUROFLEX VINYL, 2 M BREED VAN 10.- VOOR 5.-, VINYL OP VILT, 2 M BREED, ALLE KLEUREN VAN 12,50 VOOR 8,-. COLORFLOR VINYLTEGEL, 2 MM DIK, VAN 1 pO VOOR 0,70 NYLONTEGELS. 10 MM DIK VAN 5,75 VOOR 275. NYLON TEGELS 40 x 40 CM. ZELFPLAKKEND, V.A. 1,-P. ST. ST. Bistro van Bonaparte, 390 cm breed, van ƒ119,- voor 85,-, in alle kleuren. Ook Heugafelttegels in alle kleuren, Speciael aanbiedingen! DEZE WEEK OP: BADDOEKEN EN THEEDOEKEN DUBBELE K.E.S. ZEGELS speciale aanbiedingen! Prima theedoek droogt direct nu voor 1.29 Extra zware theedoeken snel droger nu voor 1.89 Nicoilentje theedoeken super droger nu voor 1.85 Badstof washandjes extra voordelig nu voor 0.29 Restant partij keukendoeken van 2,45 en 2.25 nu voor 1.79 Reklame baddoekjes3 kleuren nu voor 1.29 Pracht kwaliteit baddoeken frisse strepen nu voor 2.39 Nicoleintje baddoeken normaal 3.95 nu voor 2.79 Grote maat keukendoeken blokdessin nu voor 1.49 Extra zware baddoeken normaal 3.75 nu voor 2.98 Speciale aanbiedingen! DEZE WEEK OP: BADDOEKEN EN THEEDOEKEN DUBBELE K.E.S. ZEGELS Speciale aanbiedingen Prima THEEDOEK droogt direct. Nu voor 1.29 Nieobentje THEEDOEKEN super droger. Nu voor 1.85 Restant partij KEUKENBOEKEN van 2,45 cn 2.25 Nu vooi 1.79 Pracht kwaliteit BADDOEKEN frisso strepen. Nu voor 239 Grote mant KEUKENDOEKEN blokdessin. Nu voor 1.49 Extra zware THEEDOEKEN, blokdessin. NU voor 1.89 Badstof WASHANDJES extra voordelig Nu voor Reklame BADDOEKJES 3 kleuren. Nu voor Nicoilentje BADDOEKEN normaal 3,95. Nu voor Extra zware BADDOEKEN nontvafil 3,75. Nu voor IJS 2.79 2-98 Midden op de Noorderboulevard Tel. 245294 Noordmofenstraat 86, hoek Jac. Catsstr. Onderhoud en reparatie SPOED RÉPARA TIE KUNST- GEBITTENREPARATIE in een half uur. Dagelijks van 97 uur. Zaterdags tot 4 uur Seiiiodamscweg 34 a. tel. (030) 231972. BOÏO STOFZUIGER STUKï Onder delen voor alle .stofzuigers voorradig. N.V. ELTRONOS, SrhicJcade 113, lel. (CIO) 332222. KUNSTGEBTrTBNHEPARA- TIXS Je klas werk, vanaf 5,— per reparatie. 20 krts gouden kroon, 17.50. U kunt er op wachtenINSTITUUT DENTJLLA. Hoogstraat 40, - Rotterdam, tel. (OIO) 126010. Trams 3. B, 8 cn 9 cn buslijnen 32. 34, 33 cn 49. R070 Zaken, inventarissen, financieringen r 000,— per maand bijverdienen Geen auto, telefoon of vakkennis vereist. Geen eigen verkoop Unieke werkmethode. Circa 13 uur p.w. werk Vraag brochure Arosa. Benodigd voor depot Cosmetica S 2950,— Albert Verweystraat 134, Voorburg (Z.-H.> A08O DIRECT CONTANT GELD NODIG? Sluit vlug even i pers. lening 500 tot 10. voor elk üoel. Afl. !-3 ja_.. Autoverz. v.a. 99 p jr. Ook in termijnen. Inl, As&fibo, Val kreek 20, R'dam-26, tet. 010— 321243. Ook *s avond-s. I Kunst en antiek Zondag 2G april KUNST- e ANTIEKMARKT run 13 05- 17.30 uur, gezellige markt met betaalbaar antiek, gratis verSo- tingen. DE BEESDE—BUN- NIK.A 090 ANTIEK Olielampen, eiken kasten, de kenkisten, hoekkasten, tafels, stoelen, kopor. tin. enz 't An tiek Boerderijtje, Korteulioefsrf!- dijk 79. Kartoahoef. Tel. 021150- 00375, AOW midden op de Noorderboulevard Tel. 245294 Noordmolenstraat 86 Hoek Jac. Catsstr. Partij aanbieding luxe teak-wandkasten bijzonder fraaie, originele teak-wandkasten, prachtige luxe uit voering met o.n. TV-vak, bar en verlichting, 3-delie. extra d; 250 cm. Normale prijs overal elders 898,-; door recJit- sksc Import, alléén bij Van Maaren. nu 597,- W. van Maaren &Zonen De voordeligste meubeltoonkamers Voor antiek o.a 118e eeuwse ek o a 18e eeuwse EIKEN KASTEN nsar de Ver gulde Kandelaar, Schans 7 Uithoorn. Tet, 02975—1633. Dag. geop. v. B.oo—21,00 u. Zond 12.00—10.00 U. AO0D Div. ANTIEK en CURIOSA, „de Kerkhaen", Kromme Spie ring weg 515, Vijfhuizen, tel. 02408-280, ook zondags. A090 Kleding ELASTIEKEN KOUSEN, twee zijdig rekbaar, onzichtbaar. Wittewinkel. Putselann H. tel. (OIO) 272456. R1C0 Te koop gevraagd 2e hands HERENKLEDING, wordt aan huis afgehaald. Ook verkoop aan huls. A. H. vd. Stam, le Pijnackergtraat 132, tel. (010) 249776 b.g.g. 286343. R100 RUSTING Zn.. Hoogstraat 125, Schiedai Tei. (U0—267982, RlOOden. Uicren en hun verzorging DE VOGELBOETIEK heeft ba- by-doodskop aapjes, helemaal tun. Sloterkade 131. A'dam. A130 GOEDE TEHUIZEN gezocht voor honden cn katten. Iedere v 9-5 uur, zaterdag lfl-I v„ 3-5 uur, Abr. v. Siolkweg 97, Dicrenbewaarpiaais Dieren bescherming. Af te halen tegen geringe vergoeding. Men moet zich kunnen legitimeren, R130 Huwelyk FEESTZAAL met muziek te li uur met en zonder bediening. Prima consumpties. Rest. Snackbar ..TUNNELEXPRES SE". Nwc Binnenweg 152, tel. (010) 232244 R120 INDONESISCH HR. 37 jr. goe de pas. ZA.k. m. sport, jonge vr. Ht. 26-32 jr. voor gezellig uitgaan In de komende feest dagen. Huw. niet uitgesloten. Br. liefst met foto o. nr, A120- 52252 bur, blad. HUWELIJKSBUREAU ZO DIAC. Inschrijvingen, opspo ringen, adviezen etc. Spreek uur volgens afspraak. Tel. (010) 207810, ACrot Bruunstr. lil, R'dam-Alexanderstad, Tc bereiken met bus 38 en 48. Halte Jac. v. Campenpiein, R120 Ontwikkeling on ontspanning INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN. Rotterdamse Piano School „R.P.S." (er kend). Tel, (010) 253670. Giaai Flens straat 73. Studeergelcgen- heid. Grondige test in 3 maan- R142 Vakantie Aangeb, i.z.g.st. verkerende ZEILBOOT, type Vrijheid, evl. met buitenboordmot. Tel. 010 --330414.RJSO Tc huur stenen ZOMERHUIS JE voor 4 pers., toilet en UsK„ aparte slaapk. voor 2 pers. B. Tasscbajou, st. Maaitensvveg 20, St, Maartensbrug. AlSl Te b. in WAALWOJK 2 zeer mooie 2-pers. kBm. met w.+k. wat., 4 km van Eftellng en 1 km van natuurzwembad 6,- p.p.p.d, niet ontbijt, van 13-6 lot l-B, Tol. 04180-3925. 151 WIJK AAN ZEE. T.J». gr. luxe caravan v.a. ƒ60,- p.w. Telef. 020-15730S, A151

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 3