ROTTERDAMS DAGBOEK Ugaat verT. uizen. Echt verhuizen? orm KRAKERSACTÏE IN ROTTERDAM Thomassens strijdlied is Geen woorden maar baden ROTTERDAM RIJNMOND enorm WIM KAN BIJV.V.Z.H.: Oud rioolgemaal aan Westersingel vervangen SPAAR- PLANNEN gewone SZ gemengde verzekering S] en kabouters bezetten flat in drukke centrum- Wiesenthal opent expositie Achtbaan Sterren Man valt uit stoelt jeslift pagina 4 - woensdag 6 mei 1970 {•ADVERTENTIE) .Koningin Juliana ontstak gistermorgen voor het begin van de herden kingsdienst in de St. Laurenskerk het bevrijdingsvuur op de St. Laurens- "plaats. (ADVERTENTIE) Mou'lljto.) Dat meest ook we!; ik zag 'm laatst lopen in dat broekie met dai grootkruis. En zo had'Kan er nog tientallen; misschien wel honderden. Maar ook de andere cabaretartiesten die optra den oogstten veel succes: Liesbeth List met het trio Louis van Dijk, Herman van Veen, Jasperina de Jong. Burgemeester Thomassen,die. een deel van de avond bijwoonde, maar '.bij ;Kan -al weer weg was, hield een toespraak waarin hij een schakel leg de tussen. Communicatie'70 én het voormalig verzet. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het college van b en w heeft de gemeente raad voongesteld aan. de Schiedamse Vest, ter hoogte van. het vasteland, een rioolgemaal te bouwen. Er is een bedrag van 7,5 miljoen gulden nodig, te weten 4,7 voor hot gemaal en 2,8 voor beplantingswerkzaambeden, Het nieuwe garnaal is nodig, omdat het o'ude aan de Westersingel niet meer voldoet. Bovendien kan het oude ge maal op die plaats-niet-gehandlaaaft worden omdat de Westzeedijk ver hoogd wordt. BIJ D» Waerdye alts rentebaten plu» koer«wSn»tan aan do verzekerden, minui Via/t voor onze bemoeiingen. BI] Stad Bolterdam Leven alle rente baten boven VaV» eveneen». BIJ een gemiddelde markirente van 8V», of een gemiddeld dividend plu» koereilljglng van 8'/» op fiobeco- oondolen, stijgt,zowel b>J Stad Rot- terdani Leven alsblj de Waardye.een algeeloten spaarplan In eon onge ëvenaarde mogelijkheid van (50.000.- ns 30 Jaar tot t 115.000.-: atijglng 130 Vi. Verkoop uitsluitend vla a**urantle- bomlddelaan. AAssurantieconcem Stad Rotterdam anno1720 Het „gekraakte" blok woningen in de Van OldenbarnevehsVaat. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Enige tientallen jongelui hebben gisteren geprotesteerd tegen de manifestatie C'70 met het bezet ten. van een in aanbouw zijnd flatgebouw in de Van Olden- barneveltstraat. Het waren voor namelijk Rotterdamse SJ-leden en kabouters. De demonstranten hadden een ge luidsinstallatie meegenomen waarmee nU zich tot het publiek richtten. Hun protesten spitsten zich toe op het the ma wel geld voor C'70, geen geld voor sociale woningbouw. Düarom hadden zij het flatgebouw als decor voor hun actie gekozen. De flatwoningen van dit beleggingspand van Philips doen ƒ400,— per maand. In de loop van de avond groeide de krakersaetie uit tot een massale de monstratie, gericht tegen het gemeen tebestuur en bedrijfsleven. Voorbij gangers die hun solidariteit met de actie wilden betuigen konden dit doen via een op straat opgestelde micro foon. In verband met dc grote drukte in het centrum achtte de politie het ver standiger niet in to grijpen. In de loop van de avond verlieten de krakers het flatgebouw. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag- De 24-jarige vertegenwoordiger E, Ver kerk uit Rotterdam, tóe vanuit een stoeltje van de kabelbaan1 met een touw rt3ar beneden wilde klimmen, brak gisteravond bij een val zijn bei de hielboentjes, Met een vriend had de vertegen woordiger een weddenschap over het naar beneden klimmen afgesloten. Hij bevestigde een dun touw aan het stoeltje en klom op de Coolslngel van af een hoogte vaai ongeveer twaalf meter naar beneden, doordat zijn han den hierbij ontvelden, kon hij zich niet meer houden en viel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1