Feijenoord morgen met de CUP in de 'Kuip' ROTTERDAMS DAGBOEK Desastreuze wereld van Joop Brans Stoeltjeslift ROTTERDAM RIJNMOND Rotterdam en Antwerpen in eindstrijd 00ÖZY Rubinstein musiceerde met R.Ph.O. ROTTERDAM KRIJGT ER NIET GENOEG VAN PAPENDRECHT KAMPIOEN BU ZEGE OP RVC Vragen over bushaltes bij bet Zuidplein Beeldende k tinstin Rijnmond! - Haao aaa nva saao aooa Brans Etser Ogura Ambassadeur Toni kins zond felicitatie aan Thomassen KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN Geschenk voor Feijenoord van amateurclubs Notities Raadslid wil Delftscke Poort laten herbouwen pagina 4 - zaterdag 9 mei 1970 door DICK VAN DEN POLDER ROTTERDAM, zaterdag De Cup is opgeborgen. Maar niet voor lang. Zondag zal Feijenoord hem weer te voorschijn halen voor een ereronde door het stadion. Een vol stadion, want Rot terdam krijgt er niet genoeg van om de helden van Milaan te bejubelen. Feijenoord—Holland Sport, normaliter goed voor niet meer dan ruim 30.000 toeschouwers, zal er nu ongetwijfeld 65,000 trekken. De Cup begint,zijn geld op te brengen. Voor Feijenoord, maar ook voor de paar Nederlandse ploegen, die de nieuwe Europa-Cuphouder nog op bezoek krijgen. Haarlem en PSV, die er fl bang voor waren, dat hun thuiswedstrijden tegen Feijenoord niets meer te betekenen zou den hebben, kunnen hun publiek straks een attractie voorschotelen, waarvoor buitenlandse ploegen pakweg 30.000 dollar zuilen moeten neertellen. Het is de bedoeling dat het zondag in de Kuip weer een mooi feest wordt. Het tamboer- en pijperkorps Ahoy zot een show van een half uur opvoeren. Holland Sport zal een erehaag vormen en de vlaggen meebrengen van IJs land (Reykjavik). Italië (AC Milan), Oost-Duitsland (FC Vorwairls), Puien (Legia) en Schotland (Celtic), maar het hoogtepunt wordt natuurlijk de triomftocht met de Cup. Feijenoord en de politie verwachten dat het Rotterdamse publiek, dat zich de laaisle dagen zo geweldig heeit ge dragen, ook nu zal meewerken. Dat betekent dus: geen supporters op het veld. Het elftal van Feijenoord is, dat spreekt vanzelf, ongewijzigd. De zwartkijkers beweiren dat het zondag wel weer 00 zal worden, maar zelfs dat zal de pret niet kunnen drukken. Pas volgende week gaat Rotterdam weer normaal doen. Dan zal het Feij- enoord-bestuur zich ook over even tuele versterkingen moeten gaan be raden en, wat wellicht nog veel be langrijker is, over de verlenging van enkele contracten. De overeenkomsten met o.a. Laseroms, Jansen en JCindvall lopen af en aanvoerder Rinus Israel heeft om een herziening van zijn con tract gevraagd. „Betaald voetbal is een keiharde business", hebben' enkele Feijenoord- leiders vorige week verklaard, toen het drama Eddy Tsreijtel het gesprek van de dag was. De spelers zullen nu op dezelfde wijze redeneren. Ze zullen het ijzer willen smeden nu het gloeiendheet is. Tel uit jc winst Feij enoord! Bij Sparta heeft men zich met een schok gerealiseerd dat het succes van Feijenoord ook voor Spangen belang rijke consequenties kan hebben. Nu Ajax en Feijenoord volgend jaar in het Europees toernooi voor landskam pioenen zullen uitkomen en PSV en FC Twente, als mogelijke bekerwin naar of bckcrfinalist, voor het toer nooi om de Europa Cup II in aanmer king komen, stijgen de vierde en vijf de plaats In de Nederlandse competi tie In waarde ln verband met de In schrijving voor de runnörs-up-compe- tltie, die toch ook aantrekkelijke kan ten heeft. De Spangenaren hebben nog. een kans om FC Twente van de vierde plaats te verdrijven, maar het is voor hen in de eerste plaats zaak om ADO onder zich te houden. Zondag gaan de Spangenaren naar het Zuiderpark ln Den Haag. Een gelijk spel zou daar voor Sparta al aantrekkelijk zijn, want dan blijft ADO op een achter stand van twee punten staan. Excelsior Excelsior kan het Rotterdamse suc ces nog groter maken door een plaats ln de eredivisie te veroveren. De Kra- lingers wonnen donderdag gemakke- (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Pa- pendrecht kan zondag kampioen worden van de eerste klasse B bij de amateurs. De koplopers krijgen bezoek van RVC, dat met een punt achterstand en met nog twee wedstrijden voor de boeg op de tweede plaats staat. Als Pa- pendreeht wint wordt het dus onbereikbaar. Wie Olympia naar de tweede klasse zal moeten vergezellen is nog onzeker. De Musschen; de huidige titelhouder, kan Neptunus en CW zondag een grote dienst bewijzen door in Gorin- ehem Unitas te kloppen. De Rotter dammers treden aan zonder Boude- stelii en Verschoor, die tegen Fluks van het veld werden gestuurd. Secretaris J. J. Kamman zegt daar over: „We hebben die jongens uit voorzorg er naast gezet. We zullen met niet één strafmaat akkoord gaan - het waren belachelijke beslissingen die. jongens er uit te sturen maar we moeten toch met een schorsing re kening houden. En we kunnen die twee beter jiu missen dan in het begin van de nieuwe competitie." 2waal en Verschoof, die in. dezelfde wedstrijd een officiële waarschuwing kregen, zijn"er tegen Unitas wel bij. Voorts is Verheij teruggekeerd en Waardhuizen met een knieblessure uit het elftal verdwenen. Neptunus krijgt het thuis tegen TJVS op te nemen. Trainer Tonny van Ede, die vandaag aan een veteranen- toernooi in het Duitse Bad Münstcr meedoet, heeft ztjti elftal nog niet op papier staan. Hij maakt een keus uit dertien spelers. Ook Het Boekee, de oefenmeester van Overmaas, weet dog niét precies welke formatie hij voor de -strijd tegen Fluks het veld in stuurt. Vermoedelijk speelt dezelfde ploeg, die zo verrassend RVC ver sloeg. Het duel. Overmaas—Fluks begint morgen al om elf uur. In het elftal van CW, dat naar Booden- burg trekt, speelt Leen Tump hoogstwaar schijnlijk op de'plaats van Koster, die geen vrij van militaire dienst kon krijgen. Voor het overfge zijn cr geen wijzigingen. De opstellingen: CW: Van Haaren: Verhoeven. Schaper, v.d. Heide. v.d. Leks Verbagen. Teunlssen; Dubbeid, Tump. Holierhoek, Broekhuizen. DE MUSSCHDEN: zoeter; Romein, Van liUljk, Pe Kok, Oostdijk; Verschoof,' Lan- ser; Zwaai, Verheij, v.d. Most, Kruit - NBPTUNTJS: elftal zal uit de volgende spelers worden samengesteld: Vermunt, Keljzer, Den Ouden, HoTzhaucr, Baljon, Schenk, Hoek v.d. hek, v,d. Linde, y.d. Poel. Faber en Leupe. - Overmaas: Van Honk; Van Gclderen, De Greet. Goedkoop, Lu (har; Kreljermaat. v.d. Most; Schroth, Bouwers. De Kreek. QuJyt, Vierhavenstedetitoernooi ROTTERDAM, zaterdag Rotter dam cn Antwerpen hébben zich ge plaatst voor de finale van het vierha- vensteden basketbalHocrnOol, die van middag (aanvang 17.00 uur) in de sporthal de Enk wordt gehouden. Rot terdam versloeg op overtuigende wijze Londen (53-58) en Antwerpen klopte Boulogne met 64-60. Voor Boulogne was dat de tweede nederlaag met gering verschil, want op Hemelvaartsdag hadden de Fran sen met 51-54 van Rotterdam verlo ren. Bij de rust van de strijd tussen Rotterdam en Londen zag het er hele maal niet naar uit dat de Maasstede- lijke ploeg zo'n overtuigende zege zou behalen. De stand was toen 3S-32. Maar na de hervatting kwamen de Londenaren er niet meer aan te pas. De eindstand. (93-58) spreekt voor zich. ROTTERDAM, zaterdag Bejaar den, en gehandicapten die de bus bij het autobusstation op het Zuidplein willen verlaten en hun reis met een andere bus willen voortzetten, onder vinden moeilijkheden. Ze moeten over de trappen naar de beginhalte van een andere lijn lopen of geruime tyd wachten, in de bus voor deze naar de vertrekhal te oprijdt. De RET is weinig gelukkig met deze regeling. Het gemeenteraadslid Struik, dal deze kwestie bij B cn W aansnijdt, stelt voor de afstanden tussen de hui dige vertrekhaltcs in te korten, Aanvoerder Rinus Israel met de Cup. Voor de strijd Feijenoord—-Hofland Sport krijgen de Rotterdamse supporters opnieuw de gelegenheid de trofee te bewonderen. Bij mijn weten heeft de science fiction in de beel dende kunst bij lange niet de plaats gekregen, die zo ln de literatuur heeft. Het voert te ver in dit korte bestek na te gaan, wat daarvan de redenen zijn. Het woord, gesproken of ge drukt, Is nu eenmaal evocatiever. Een ruimtereis, be zoeken aan vreemde planeten, aardse rampen tenge volge van atomaire of chemische ongelukken zijn in woorden gemakkelijker op,te roepen dan in beelden. De schrijver geeft de patronen aan die door de fanta ste van de lezer verder ingevuld kunnen walden. Er blijft hem dus oen meedenkende creativiteit over. Zodra men echter middels film of geschilderde of getekende voorstellingen de fantasie letterlijk in beeld brengt, is aanvulling nauwelijks meer mogelijk. Bovendien geeft men de kijker dan middelen in han den om zijn opvattingen, zijn ideeën over dc opgeroe pen werkelijkheid te toetsen aan die van de film of het schilderij. Nu roept elke beeldende kunstenaar feitelijk altijd een wereld op. Hij geeft een visie, die steeds de neer slag is van een persoonlijk ervaren en weergegeven wereldbeeld, om net even of het een landschap, por tret ot interieur is, met gebruikmaking van bestaan de, dus herkenbare middelen. Zelfs de surrealisten, hoe vreemd en onwezenlijk ook hun wereld is, maken vaak gebruik van bestaande beeldelementen om tot een mcuwe, nimmer geziene realiteit tc komen. Zonder nu te willen beweren, dat het werk van Joop Brans science fiction is, stel ik, dat hij toch een der weinigen is, die het aangedurfd heeft een andere dan de bestaande wereld tot onderwerp van zijn et-' sen en tekeningen te maken, Daar komt aan nog bij, dat hij dit niet zo maar, van do ene dag op de andere is gaan doen. Zijn aan dit werk voorafgaande etsen hebben de kenmerken van het tegenwoordige werk al in zich. Vroeger al hadden zijn figuren de neiging zich van de aarde los te maken en van vorm te veranderen, d.w.z. aan vorm te verliezen. Dit proces nu heeft zich voortgezet. Wat Joop Brans nu oproept is een wereld na dé grote vamp. Wolkc ramp doet er niet toe. Maar ze is er wel. Desas treus, Mens en dier zijn verworden tot vaak gloed- achtig samengestelde vormen, meestal zwevend in een Interieur of landschap. Deze vormen zijn geredu ceerd, gedeeltelijk gesmolten als het ware, hoewol nog wel herkenbaar. Hetzelfde geldt voor de landschappen en interieurs. Ze zijn als zodanig nog herkenbaar, ondanks de vreemde elementen die er in voorkomen. Ook maakt Brans voor zijn landschappen druk gebruik van geo metrische vormen, kubus, driehoek, rechthoek, die duidelijk een architectonische functie hebben. Een enkele keer is er zelfs geen interieur, maar zijn er en kel vlakken, die toch volledig de suggestie van een binnenruimte geven. Opmerkelijk en vaak in diverse etsen terugkomend is een meestal schuin geprojecteerd, vrij zwevend plat vlak. Over het materiaal van dit vlak blijf jc in het ongewisse: glas, perspex? Wel speelt het een belang- rijke rol. Mensen, maar vaker nog dieren zijn weer gegeven op het moment, dat. ze bezig zijn door dit vlak heen te gaan, tengevolge waarvan een duidelijke vormverandering plaats heeft Even opmerkelijk en nog vaker voorkomend zijn de kleine gelocdachtige vormpjes. Ze doen denken aan zowel schelpjes, embryo's als gek genoeg aan voetstappen in de ruimte. Ze hebben een tweeledige functie, Ze suggereren beweging, en zijn daardoor es sentieel deel van de compositie. Tevens hebben ze in- Wat Joop Brans nu oproept is eon wereid na een grote ramp houdelijk betekenis: ze symboliseren als hel ware hoofdpersoon in hot gebeuren. Wat betreft de uitvoering nog di-t: Brans is als gra ficus een stuk knapper geworden. Was hü vroeger een nogal „romantisch" etser, die veel gebruik maak te van de Craaie toon, de mooi gekorrelde etsplaat, nu werkt hij strakker, mede waarschijnlijk onder invloed van het vele tekenen, dot hij tegenwoordig doet. In die tekeningen heeft hij die soberheid ook. Een kleur gebruik dat miniem,.maar uiterst effectief is. Galerie Wilson heeft met het werk van Brans een expositie in huis gehaald, die zakelijk misschien een beetje moei lijk Ugt (je koopt geen Brans voor een gezellige wandversiering) maar artistiek gezien respect afd wingt. De naar mijn smaak interessantste expositie die Wim Kouwenberg ln zijn eerste seizoen voor galerie Punt Vier organiseerde is die van dc Japanner Kougi Ogura. Ten eerste is dit werk van deze kunstenaar nauwelijks bekend of ergens tc zien geweest maar flat is dan nog geen verdienste. Belangrijker is het werk zelf. Eerst een omschrij ving: blauwe perspex kastjes, aan onder- en boven kant geopend om warmte cn licht door te laten. Ach ter het perspex zijn op oen formicaplaat gewelfde zinken platen aangebracht met een naar de kijker toe gekartelde opening. Door deze opening komt licht van een blauwe lamp. Ditzelfde licht speelt bovendien op de wand nog mee, waar door middel van lichtbanen geometrische composities opgeroepen worden. Er zijn wel meer mensen, die met licht (en pers pex) werken. De wijze echter waarop Ogura het doet is niet alleen nieuw maar geraffineerd en smaakvol on houdt het ook bij een tweede of derde koer zien heel goed uit. Nog wel oen tip: laat u zich door het gesloten ka rakter van de galerie niet weerhouden. Om het werk beter te doen uitkomen was verduistering nodig. Do galerie is terdege wel geopend. lijk van RCH, maar Bob Janse, dje al heeft toegezegd dat hij 'nog een jaar op Woudestein blijft, was toch niet te vreden. „Het heeft enorm veel moeite gekost om de jongens geconcentreerd te krijgen", zei hij. „Ze hadden de mor.d vol van Feijenoord. Ik heb me kapot geërgerd aan het slappe gedoe. Misschien, was hot warme weer er ook debet aan. Zondag zal er ln ieder ge val met meer inzet gespeeld moeten worden. Helmond Sport is een zeeg- lastige tegenstander, maar we hebben nu al zoveel moeilijke klussen opge knapt, dat ook dit moet lukken". Wint Excelsior in Helmond en wordt Blauw Wit door Volendam verslagen dan staat de deur naar de eredivisie voor de Kralingers wagenwijd open. Bij Excelsior heeft Theo van Toledo een middenhandsbeentje gebroken, maar dat zal hem niet beletten om te spe len. Voor SW en Hermes DVS zijn de laatste wedstrijden een formaliteit, SW, dat thuis tegen NEC speelt, is ai gedegradeerd en Hermes DVS, op be zoek bij NÖAD, hoeft zich geen Illu sies meer te maken. DEN HAAG, 2aterdag (ANP). De ambassadeur van Groot-Brittanhië in Nederland Sir Edward Tomkins,. heeft gisteren dc volgende felicitatiebood- schap aan burgemeester /Thomassen van Rotterdam gezonden; .Namens mijn tijdelijk diep getrof fen landgenoten doe ik u, en de inwo ners van Rotterdam, mijn welgemeen de gelukwensen toekomen voor het triomfale succes van Feijenoord in Milaan." (ADVERTENTIE) GROTE KEUZE UT DE NIEUWSTE MODELLEN - BIJ 1e MIDDELLANDSTR, 72 TEL. 010-235327 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag- De fan tastische prestatie van Feijenoord heeft de Rotterdamse amateureïubs Neptunus, Overmaas, dc Mussohen en CW doen besluiten het initiatief te nemen om In samenwerking met alle amateurclubs ln Rotterdam en wijde omgeving te komen tot een waardig geschenk ter langdurige herinnering aan dit hoogtepunt in het Nederlandse voetbal. De bedoeling is een Rotterdamse kun stenaar in te schakelen. Alle clubs ln Rotterdam en omgeving en ook elders Ln het land worden uitgeno digd medewerking tc verlenen door hel storten van een bijdrage en daarmede ook op deze wijze te ge tuigen van hun diepe respect voor het door Feijenoord behaalde resul taat. Bij het overhandigen van het geschenk zal tevens een oorkonde worden aangeboden, waarop de na men van alle clubs staan vermeld. Gelden te storten op girorekening 553 van de Nederlandse Middenstands- bank tc Rotterdam onder vermel ding „Geschenk Feijenoord". A FGELOPEN woensdag* A. middag heeft de s to eitjes- lift van de C 70 drie kivartier stil gestaan, Een stroomstoring was daar de oorzaak van. Dat is natuurlijk helemaal geen ramp; we hebben te Diaken met techniek en techniek kan falen. Maar wat Ook faaldede communicatie aardig in dit verband) met de belangstel lenden, die bij de JCareï Door- manstract in de rij stonden. De lift stond stil en de rij wachtenden groeide aan. Eerst na een halfuur kwamen ge- uniformeerde C 70 functiona rissen op de briljante gedochte het publiek te vertellen wat er aan de hand was. Waarom eerst na een halfuur? De hangendenaan de ka bel wisten al die tijd van niets. Zoiets lijkt mij niet nodigJe kunt van alles verzinnen om de mensen op de hoogte te brengen van de oorzaak van de storing. Als je weet wat er aan de hand is gaat het „lij den" wat makkelijker. Aan een C 70-functionaris vroeg ik: hoe lang zijn jullie van plan de mensen m de stoeltjes te laten .wachten? Zijn antwoord: als het uren gaat duren laten we ze door de brandweer erutt halen. Leuk.Jc zat ntuar de hele middag boven het Hof plein hangen. Kan er in hel vervolg wat meer communica tie komen? ROTTERDAM beleeft gou den dagen: stralend weer, C 70, cup. Volgorde zelj bepa len. ytrAAROM heeft Fibbe (die .man die aan alles gedacht heeft) niet gedacht aan een Feijenoord-paviljoen? Kan alsnog. Er is in de stad toch nog ergens wel een plekje te vinden, waar C 70 niet is neergestreken? Pavlljoe-n EC 70. TOEN donderdag de hon- derdduizendkoppige me nigte voor het stadhuis stond was waarschijnlijk niemand zich bewust van een herhaling i» de geschiedenis. Het was na melijk op de minuut af SS jaar geleden dat de eerste Canadese jeep op de Coalsingel ver scheen. Toen stonden eveneens tienduizenden mensen voor het stadhuis. TIfEET u wat ik zo vreemd yy vi?id? Dat we nog niets gehoord hebben over 'n actie groep tegen Feijenoord. is er nog niemand van Sj of Kabou ters op het idee gekomen, dat het geld voor de Europacup wedstrijden beter besteed kan worden aan sociale woning bouw, ondenoys, verbetering lee/milieu e.d.? Misschien houden onze link se jongens gewoon erg veel van voetbal. HET gewone leven gaat in middels gelukkig gewoon door. Ook voor de wijk, zo dicht bij de EuropakuipLom- bardijen. Vanavond opent daar de Koningin van Lom bard ij en de Jcugdmanifestatie 70. Dat gebeurt om half acht en het feest duurt tot twaal/ uur. Twee bluesgraepen, Clover Leaf en Rabbit Food, zorgen voor alles wat nodig is. Zondag wordt het nog gek ker. Dan komen er drie blues- groepen. Voor wie de volgende namen iets te zeggen hebben: After Tea, The Bismarck en Leving Blues. Met Wijkorgaan CrooswljJt en de Akdegroep Rubroek gaan gezamenlijk de belangen van de buurtbewoners behar tigen. De bevolking wil volle dige inspraak over dc sanering van oude stadswijken. Dc" bewoners willen vooral maatregelen tegen huisbazen die nalaten aan hun onder houdsverplichtingen te vol doen. Veel woningen verkeren in erbarmelijk slechte staat. Wijkorgaan en actiegroep gaan dc bewoners helpen. Elke vrijdag- is cr spreekuur voor de bewoners die klachten hebben over de toestand van hun woning. Het spreekuur wordt gehouden in het buurt huis van Crooswtfk aan de Van Reynstraat 32 en in het buurthuis Stekkie aan de Van der TVerfstraat 15. Elke vrij dag ilus, van zeven tot negen uur. VP/IE iu tram, metro of bus iets laat liggen hoeft niet te wanhopen. Pe- RET heeft een functionaris in dienst die met de behandeling der ge vonden voorwerpen de hele dag bezig is. Dat betekent, dat erg veel voorwerpen niet door dc vinder moe naar huis worden genomen. Maar het gekke, de helft van de gevonden voorwerpen wordt niet teruggehaald. Na ongeveer een jaar worden alle overgebleven voorwerpen met uitzondering van dc waarde volle, verkocht. Dit vind Ut in bedrijfsorgaan van de Kt'T. TAOK het volgende komt daaruit; „En ölt hier Is de vorige week gevonden, "We kunnen het bijna niet geloven. Maar iu de kamer, waar de heer Verhoek zijn werkzaam heden verricht, 'staat een anaurium met twee goud vissen. Die zaten ln een plastic zakje met wat water. Ge vonden naast een bank ln een metrostation. Verder staat er nog een glazen kom met wat houtkrullen, waarvan dc be doeling niet duidelijk is. XJit de krullen komen twee muizen tevoorschijn. ALS het zondag jiou ia dc kuip weer gewoon 0—0 of I—1 wordt, zullen we dan eens één keer geen „boe" roepen. Jan van Bevaren De Europa Cup is binnen, maar of Feijenoords aanvoerder Rinus Israel aan het eind i>rm het seigoen ook de Parcol-bcker in ontvaugsl zal •mogen nemen is -nogf een open vraag. Aangezien.; Feijenoord deze week niet voor de competitie in actie kwam was Israel niet in de gelegenheid iets van zijn achterstand op koploper Jan van Beveren af te knabbelen. Het verschil tussen de nummers één en twee bleef nagenoeg onveran derd, omdat de doelman van Sparta tweemaal „slechts" een zeven kreeg. Vermeldenswaard is voorts het feit, dat Peter Eikeïenboont, de doelman van Fortune, wit ons klasse ment is weggevallen. Dit omdat de Vlaardingcr meer dan vijf wedstrijden heeft gemist. Het klassement luidt nu: 1, Van Beveren (Sparta) 7,57 (212 uit 28); 2. Israel Feijenoord 7,48 (217 uit 29); l Jansen (Feijenoord) 7,24'(210 uit 29); 4. v. d. Burg (Hermes DVS) 7,21 (202 uit 28); 5/6. Van Hanegem, (Feijen oord) en Van Hierop (Hermes DVS) 7,19 (194 uit 27); 7. Lïbregts Excelsior7,00 (210 uit 30); 8. v. d. Roer (SVV) 6,87 (213 uit 31); 9. Eijkenbraek Sparta6,84 (212 uit 31); 10./11. Romeijn en Lase- roms (beiden Feijenoord) 6.83 (resp. 164 uit 24 en 198 uit 29); 12. Van Kooten (Hesmes VVS) 6,75 (189 uit 28); 13./14./15. Van Dui- venbode (Feijenoord), Van Beveren (SVV) en Baksteen (Fortuna) 6,68 (resp. 187 uit 28, 167 uit 25 en 167 wit 25); 26/17. Moulijn (Feijenoord) en Bassant (Excelsior) 6,62 (192 uit 29); 18. Tetteroo (Excelsior) 6113 (196 uit 30).. "pyUlDELIJK nog' wat vermoeid na ■V de inspannende Amerikaanse tournee, door de leden van het R.Ph.O. nochtans een „comfortabele reis" genoemd die eclatante successen en vele lovende kritieken, heeft, opge leverd, zat gisteravond het Rotter damse orkest weer op het vertrouwde Doelenpod'ium, hartelijk verwelkomd door wethouder Reehorst, die de uit gebreide huldiging na afloop van hel concert symbolisch anticipeeerde met de aanbieding van een boeket bloemen aan Jean Fournet, de di rigent, die in dien vreemde het groot ste aantal concerten heeft geleid. Na deze korte inleiding betrad, vitaal ais altijd, de 84-jarige Arthur Rubinstein het podium om in de laag tevoren, uit verkochte zaal Brahms' tweode piano concert (opus 83 in Bes) te vertolken, Brahms' beide oncerten behoren toi de Inngste, fysiek meest veeleisende concertante werken uit de pianolliera- limr, maar Rubinstein, nog altijd wonderbaarlijk alert en schier onver moeibaar, toont niet de geringste moeite met de weerbarstige materie. Hij is integendeel het meest imposant in de zeer vele monumenale episoden. Men houdt niet op, zich te verbazen over de fabuleuze sprongtechniek van deZe kleine man, over zijn majestueu ze kracht en zijn verblindend oktaaf- spel. Er is hoegenaamd niets, clat bij deze unieke Interpreet niet geheel volgens vooropgezette bedoelingen verloopt. Er zijn ook nooit de normale menselijke risico's van een beter of minder goed gedisponeerd-zijn- Bij Arthur Rubinstein betekent musi ceren: het wonder tot stand brengen van de ongehinderde communicatie tussen componist en publiek. De voor waarden, hem een volmaakt medium daartoe to doen zijn, laten hem nooit in dc steek. Er kwam in dit symfonische piano concert een zeer goede samenwerking tot stand met Fournet en het R.Ph.O, maar sporen van begrijpelijke ver moeidheid waren toch telkens even op te merken. Anders werd dit in Debus sy's La mer en La valse van Ravel, stukken, die in Amerika beduidend hebben bijgedragen tot het welslagen van onze stedelijke culturele re presentatie en die, tot jn finesses inge speeld als. zij zijn, konden groeien naar een kkmkraffinement, waarvan de vonken afspatten. Enige kleine stemmingsperikelen bij de blazers heeft het publiek onder deze omstan digheden graag vergeven, zodat ova-' tioneel applaus het laatste abon nementsconcert kon besluiten. ELLY SALOMé ROTTERDAM, zaterdag Het li- berale raadslid drs L. van Leeuwen vraagt B en W of het juist Is. dat de stenen van dc Delftsehe poort zijn be waard. Als dit 20,15, geeft hij B en W m overweging de poort op een ge schikte plaats te herbouwen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1