•Jos van der Vleuten won op Coolsingel idfl! KM m ROTTERDAMS DAGBOEK If llf" ÉSMk|| 'ji imÊlÊmSÊÉ&Ém Wilde Plakkers P JANSSEN EN OTTENBROS LUIDDEN DE SLAG IN Argentijnse Jex-president ontvoerd RINUS ISRAËL DE BESTE VOETBALLER AMSTERDAMSE OUDE GLORIE STERKER DAN ROTTERDAM mfmmm Zinvol concert voor te weinig publiek' NOTITIES KABOUTERS NA OVERLEG UIT GEBOUW VAN LEGER DES HEILS ROTTERDAM RIJNMOND SlPi H Jongen (13) verdacht van brandstichting Seizoenkaarten bij Feijenoord niet meer geldig voor Europa Cup-duels Bewoners Rijnmond uitgenodigd Speeltuinvereniging Crooswijk 760 gulden rijker Kappen in Staelduinse bos gestaakt Sonneveld bij Sparta uit leiding van betaalde voetbal ZOMERVAKANTIES vliegreizen ~k Gosla Brava ic Gosla Blattca -k Gosla del Sol -k lallerca -k Ibiza ie Canarische Eilanden ic Slovenië ir Dubrovnik, Joegoslavië Ohrid, Macedonië ~fc Bulgarije ic Turkije ic Tunesië ic Israël pagina 4 - saterdag 30 mei 1370 3K5afi"i\ ■V-Wff trfMST- 4,1?''/ffi Ml III ¥K Op de Coolsingel reden pro fessional-wielrenners in het .avondlijk duister een interessant ■.A criterium. Hier leidt Gerard Koel, '^■vóór de Duitser Glemser en de Rotterdammer Maarten Breure. -li.: BUENOS AIRES," zaterdag De ^'Argentijnse oud-president Pedro Eu genia Aramburu is gisteren ontvoerd en aanhangers van de in Spanje in ballingschap levende voormalige ster- ";ke man van Argentinië, ex-president ;3uan Pcrón hebben de verantwoorde- >lijkheid voor de ontvoering opgeëist, /^.fn'een communiqué, dat gisteravond "dobr hon werd verspreid en dat de ti- 'i'êl droeg van „Feron zal terugkeren" -'.werd verklaard, det luitenant-gene- ,_yial Aramburu voor een revolutionai re rechtbank terecht zal moeten staan als een verrader, betrokken bij de dood van' 28 peronistische leiders in 1965 na een mislukte staatsgreep. De Argentijnse minister van bin- "-nenlandse zaken deelde mede, dat de -ontvoering is gepleegd door twee. ./mannen, die in leger-uniformen wa- /.ren gekleed. Volgens gezinsleden van ..gén'eraal Aramburu vertelden zij de 'géneraal dat zij opdracht hadden hem naar het legerhoofdkwartier te bren- \gè.n. Aramburu ging met hem mee naar'de gereed staande auto en sinds- 'dleji wórdt hij vermist. Generaal Aramburu werd in no vember 1955 president, na de opstand de regering Feron in september 'van dat jaar had omvergeworpen. De liberaal Aramburu bleef aan de macht tot drie jaar daarna, in 1958, dr Arturo ïTondizi na de algemene verkiezingen president werd, door WIM WEEDA Rinus Israël, ook door de le zers en de sportredactie van Het Rotterdams Parool aangewezen als de beste voetballer van het seizoen '69/70. }>De beste heeft gewonnen." Dat was de sportieve reactie van Sparta's doelman Jan van Be- tieren nadat Rinus Israël hem op dé laatste competitiedag aan de 'tóp van ons voetballersklasse- ment had verdrongen. De Feijen- -oorder eindigde met een ge middelde van 7.53 (256 punten jijt. 34 wedstrijden) op de eerste plaats en dat betekent dat de Voëtballer van het jaar voor de tweede maal beslag op de Pa rool-beker heeft gelegd. Binnen kort zal onze krant hem voor deze prestatie huldigen. Van Beveren finishte als tweede met een achterstand van vijf honderdste punt (7A3). De sterkste van het vorige seizoen ver gaarde in 31 duels 232 punten. De twee hoofdrolspelers van deze competitie worden gevolgd door de Feijenoorders Jansen en Van Hanegem. De rangschikkingzoals deze hieronder is weergegeven, i& nog niet het definitieve eindklassement, aangezien Excelsior en jjjfortuna Vlaardingen nog een wedstrijd voor de boeg hebben. ■■ADe klassering: '•■h en winnaar van de Pavool-beker: Rinus Israel (Feijenoord) 7.53 %256 uit 34); 2. Van Beveren (Sparta) 7.48 (232 uit 32); 3. Jansen (Fêijenoord7£9 (248 uit 34); 4. Van Hanegem (Feijenoord) 7.16 (229 uit 32); 5. v. d. Burg (HerTites DVS) 7,13 (221 uit 316. Van Nierop (Hermes DVS) 7,10 (213 uit 30); 7 Libregts (Excelsior) 6,97 (230 uit 33); 8-9. Laseroms (Feijenoord en Eijkenbroek (Sparta) 6,85 (233 uit 34); lO.VanKooten (Hermes DVS) 6,84 (212 uit 31); 11. Romeijn (Feijenoord) 6,83 (198 uit 29); 12. v. d. Roer (SVV) 6,79 (231 uit 34); 13. Van Duivenbode (Feijenoord) 6,73 (222 uit 33); 14 Moulijn. (Fp.ijenoord) 6,65 (226 uit 34); 15-16. Bassant (Excelsior) en Baksteen (Fortuna) 6,59 (resp. 211 uit 32 en 178 uit 27); 17. Tet- teroo (Excelsior) 6J58 (217 uit 33); 18. Kwakkernaat (Excelsior) 6,53 (209 uit 32); 19. Warnaar (SVV) 6,52 (215 uit 33); 20. Klijnjcn (Sparta) 6,47 (207 uit 32). ROTTERDAM, zaterdag. Niet Jan Janssen, de favoriet van de vele duizenden op de Coolsingel, die waren gekomen voor het grote internationale wielercriterium, ook niet wereldkampioen Harm Ot tenbros, maar de nijdige vechter uit Mierlo-Hout Jos van der Vleu ten kon gisteravond na bijna drie uur koersen op Rotterdams eerste boulevard juichend de armen in de lucht smijten. Met nog amper tien meter voorsprong van de ongeveer dertig, die hij er in de laatste hal ve rfcnde had uitgeperst, ging de Willem-II-rijder als eerste van een kopgroep van veertien renners door de finish. Harm Ottenbros en Jan Janssen, die samen de grote slag hadden ingeluid, moesten met respectievelijk de vijfde en de elfde plaats genoegen nemen. maar ook nat geworden. De regen speelde enkele renners parten. Dat waren o.m. Joop Zoetemelk en Dick Verdoorn, die door een val werden uitgeschakeld. De twee koplopers deerde dit niet. Ze naderden de groep steeds dichter. Met nog dertig kilome ter te rijden streken ze op het peloton neer, waarmee ze een premie van 250 gulden verdienden. Door de felle reactie, die hun nade ring teweeg had gebracht, was voor aan in de groep de strijd weer in alle hevigheid ontbrand. Eef Dolman, die voor eigen publiek een sterke .wed strijd reed, Leen Poortvliet, René Pij nen, Jos van der Vleuten, Albert van Midden, Daan Holst, de Duitser Glem ser en de Engelsman Wright, nikten zich los. Kort daarna volgden weer vier renners, t.w. Koel, Gerrits en de Belgen Van Beers en Van Rijcke- ghem, die zich bij de 8 voegden. Het peloton, met Janssen cn Ot/enbros, vocht voor een verloren zaak. Want ook al spartelden Janssen en Otten bros nog zo tegen, zij konden niet ver hinderen dat eerst Poortvliet en Pij nen en later de andere tien ook bij hen kwamen. Poortvliet probeerde in de slotfase nog alleen weg te komen, maer dat succes was slechts voor Jos van der Vleuten weggelegd. De En gelsman Mike Wright was de snels:e sprinter. Dc uitslag: 1. J. v. d. Vleuten Oliorlo- Houtl, de 110 km in 2.48.1!) uur; 2 M. Wright (Eng.K 3. E. Dolman {Klimmen 4. G. Koel I Amsterdam): 5. H, Ottenbros (Hoogerheiriei: 6. J, van Beer (B,i; 7, It, Pijnen iWoensdrechti tevens leltlersprljs: 6. D. van Rijckeehcm (BA: J). P. Glernxer (Dj; id. A. van Midden (Hilversum); 11. J. Janssen (Putten); 12. M. Gerrits (Optooi; 13. L. Poortvliet (Dlrkslandi; 14. B. Hols! (Amsterdam): 13. p. Hoekstra (Dokkumi; 16. H. Benjamins (Hollandschevetd); 17. T. Verschil eren (BA: ]8. B. Zoet (Bergen op 19. W. Deelen (N\v. Lekkerland); d, Lans (SchcvenSngen). Charles Ruys. chef-sportorganisatie van het in aanbouw zijnde sportpaleis had. ondanks de concurrentie van de Ronde van Italië en de in Frankrijk aan de gang zijnde Omloop van de Zes Prox'inciën, een zeer sterk inter nationaal veld op de Coolsingel bijeen gebracht. Een in vroegere jaren niet voor te stellen gebeurtenis: een wie lerwedstrijd in het hart van dc stad. Maar het bleek mogelijk en het werd een groot succes. Ook en vooral omdat de renners bereid bleken in het heetst van de gevechten en er werden er heel wat geleverd tot op de bodem van hun mogelijkheden te gaan en alle reserves aan te spieken. De strijdlustige Piet Hoekstra greep de eerste premie van 25.die door Charles Ruys beschikbaar was gestold. Er volgden vele premies en geen ren ner achtte zich tc groot zich er voor in te spannen. Zo moest Jan Janssen in een sprint om een premie van Theo Laseroms de duimen legen voor Jos van der Vleuten. De strijd ontbrandde bij een demar rage van de sterke René Pijnen, die een nogal onmachtige Luxemburger Polansky met zich mee kreeg, maar desondanks bijna 20 km stand hield. Daarna ontketenden Jan Janssen en Harm Ottenbros een groots offensief. Dc wereldkampioen en de oud-we reldkampioen en oud-Tourwinnaar reden dat de stukken eraf vlogen en eer het peloton tot bezinning kwam, hadden de twee cracks een halve ron de voorsprong. Inmiddels was het niet alleen guur, C5 (Van onze correspondent) BORGER, zaterdag. De rijkspoli tie in Borger heeft een 13-jarige de biele jongen uit Nleuw-Buinen aange houden. Hjj wordt verdacht van brandstichting in het recreatiegebied Dromvcnerzand. De jongen heeft de brandstichting bekend. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag.Do sei zoenkaarten van Feijenoord zullen voortaan plet meer geldig zijn bij Eu ropa-Cup-wedstrijden. De houders er van zullen voor dit soort wedstrijden apart moeten betalen. Wel zuilen zij in de gelegenheid gesteld worden om een kaart tc kopen voor hun vaste plaats. De directie van het stadion hes ft deze beslissing moeten nemen, omdat men van tevoren niet weet hoeveel Cup-wedstrijden Feijenoord per sei zoen speelt. Bezookers die in het afge lopen seizoen een kaart hadden var 60,-, kregen voor dit bedrag behalve alle competitie- en vriendschappelijke wedstrijden ook vier Europa Cup duels te zien, waarvoor ze normaliter S 12,50 per wedstrijd hadden moeten betalen. A DVERTEN TIE) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De in woners van het Rijnmondgebied wor den vandaag en morgen verwacht in het bedreigde Siaelduin.se bos. Ter plekke kunnen de Rijnmondbewoners heren welke pogingen in he; verleden en ook nu weer in het werk zijn ge steld om het bos te onttrekken aan zijn bestemming als algemeen recreatiege bied. Vanaf de Oranje Sluis aan de Maasdijk Is een bewegwijzering aan gebracht. Bovendien kunnen dc Rijnmondbe- woners ƒ20, - storten in een fonds, dat voor de aankoop van het S:ael- duinse bos zal worden g-bvuikt. In omliggende gemeenlen worden de be woners met geluidswagens van de ac tie op de hoogte gesteld. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag Voor de '21c keer heeft „Bruine Kees" Korn- neef gisteravond ccn wedstrijd tussen oud-internationals van Rotterdam en Amslerdam georganiseerd, waarvan de opbrengsen bestemd zijtt voor dc speeltuinvereniging Crooswijk. Het duel tussen dc oude garde van de twee steden, dat plaatsvond op IVou- deslcin cn dat door <le Amsterdam mers met 2—1 werd gewonnen, werd door ongeveer 900 mensen bijgewoond cn dat leverde een netto recette op van 760 gulden op, Na de aftrap, verricht door Rinus Israël, die daarvoor uit handen van dc heer Kornneef een after shave ont ving, ontwikkelde zich onder leiding van Joop Vervoort een bijzonder aan trekkelijke strijd. Rotterdam ging de rust in met 10 voorsprong, hetgeen het dankte aan een doelpunt van Cor van der Gijp. In de tweede helft kwa men de hoofdstedelijke oudjes sterk terug. Jon Klein maakle gelijk en vak voor tijd scoorde Jan Tolmeier de winnende treffer (12). De bekendsten onder de Rotterdam se „internationals" van weleer waren de drie gebroeders Van der Gijp, Aad Bak, Freek van der Lee, Henk Schou ten,. Jan Linsscn', Jaap Kouwen -en Riny van Woerden. Voor Amsterdam kwam, behalve de genoemde Klein en Tolmeier, onder meer Joop Stoffelen uit. ?KtiSBCS&S 'Ik ben dood, spaar mijn buurman', de noodkreet van de donderdag in het Staelduinse bos gevelde bomen. Gisteren is er niet gewerkt door de aarvrtemersmaatschappij Troost, omdat de actiegroepen tot behoud van het bos erachter gekomen waren dat de vereiste kapvergunning pas 22 juni afgegeven zal worden, ledereen is dan ook verontwaardigd over het plotselinge begin van de werkzaamheden. Leefbare Delta, actiegroep Rijnmond, actiegroep tegen vestiging van Hoogovens, actiegroep tot be houd van Staeldum, de Vrije Paddestoel en de kabouters uit heel Rijn mond, allemaal zullen zij zich de komende dagen met hand en tand verzetten tegen.het maken van een ongewenste'grote open plek' in het Staelduinse bos. Prins Claus wordt opgebeld, tegen minister Schut wordt een kort geding aangespannen, de bulldozers worden gesaboteerd en de vredelievende kabouters zullen dit weekend weer hun tenten opslaan in het (nu nog) vrije bos. De ex-internationals broederlijk verenigd voor aanvang van de strijd. Vierde van rechts staat Rinus Israël, die de aftrap ver richtte, en in het midden zit ge hurkt „Bruine Kees" Kornneef, die het duel organiseerde. "\\7 A A RSCHIJ NLIJK door te wei- nig publiciteit was de publieke belangstelling voor het gisteravond door studenten van dc Vrije Universi teit in dc grote Doclcnzaa! gegeven concert uiterst gering cn dat was In dit geval bijzonder jammer, want deze jonge mensen verdienden met hun niet onaanzienlijke artistieke verrich tingen beslist een groter gehoor. Voor al het koor van deze Amsterdamse universiteit dwong met zijn zuivere, homogene en gedisciplineerde 2ang bewondering af en wel in meester werken die hoge muzikale eisen stel len cn die van dc koristen een volledi ge inzet van hun capaciteiten vergen. Reinhardt van Randwijk presenteerde zich als een uiterst bekwaam koorlei der, eerst in Psalm 100 Jauchzet dem Herrn) voor dubbelkoor van Schütz, daarna in een der nobelste composities van de laatste decennia, het Requiem van Maurice Duruflé; in het slotstuk van de avond. M. Mozarts Krommgsmessc. toonde deze dirigent zich ook een man die weet wat er al lemaal uit een orkest van amateurs, te halon is. Dat was heel wat meer dan men onder de wat houterige directie van Otto Klap (hij leidde het ensem- We in Ton de Leeuws pro!.leemloze Pluto-suite en in Vivaldi's Concert voor twee hoorns en orkest) gewaar werd. Van Randwijk? initiatief om Durufle's Requiem te verklanken kon niet genoeg geprezen worden, zelfs In de yersie voor koor cn orgel, die niet geheel recht doet aan zijn „klassieke" merites. Veel van het raffinement van de instrumentatie vervalt hier, maar wanneer de bewerkelijke, contrastrijke orgelpartij in goede handen is mist dc muziek haar ontroerende werking met: wat dat betreft is Duruflé wei met Bach te vergelijken zijn mu ziek kan tegen een stootje. Hel Re- quim kon dus gemakkelijk het hoog tepunt van dit programma worden, te nicer daar de dirigent precies het klankbeeld uit deze jonge stemmen wist te toveren dat hier vereist is: een heldere, glaszuiverc loonvorming zon der palhos en een minutieuze verzor ging der dynamiek. De mezzosopraan Marja Jacobs en de bariton Otto Ot- tens voldoden vrij goed in de soli, en veel respect kwam de jonge organist Bernard Wlnsemius toe voor zijn knappe spel, enkele vergeeflijke regi stratiefoutjes ten spijt. Voor het or kest kunnen we ons een meer ervaren en kundiger dirigent denken dan Klap. die de jonge spelers mot zijn druk gezwaai niet op de betrouwbaar ste manier wegwijs in de muziek lijkt te maken. Maar niettemin was ook in deze verrichtingen veel tc waarderen, daar er vooral toegewijd en gedisci plineerd werd gespeeld. In het concert je van Vivaldi waren de solisten Henk en Irnan Soeteman, cn aan hun beheerste spel in deze hachelijke par tijen was aanstonds tc constateren dat zij ervaren vakmusiei zijn. Hei kleine publiek hoeft zich terecht voor dit on gewone programma uiterst dankbaar getoond. S. NIEBOER (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Hans Sonneveld heeft zieh bij Sparta terug getrokken uit de leiding van het be taalde voetbal. Zijn besluit houdt ver band met het feit dat het betaalde voetbal bij Sparta een andere struc tuur heeft gekregen. HET plakken van verkiezings- pcun/letteu begint, WMpI soa Is steeds, danig uit de hand te lopen. Er wordt zo'n beetje in het wilde toep geplakt, op gevels, lantarenpa len, banken en ander straat- meubilair en zeijs op de door de gemeente aangewezen lega le plak plaatsen. Dc secretaris uan dc afde ling Rotterdam van DS 70 is het slachtoffer geworden van „wilde plakkers". Hij vond deze week zijn huisdeur vol met „Stink er niet In, stem PvdA". Afgezien van de vraag of de PvdA er zelf niet zal instinken kan men hierin onmogelijk een aardige verkiezingsstunt zien. Genoemde secretaris, de heer J. A. Weverheeft boos de federatiesecretaris van de PvdA de heer Van der Nave opgebeld en daarna ons. VoI- gens dc gebelgde DS 70-man zou Van der Have hebben ge zegd: „Voor mijn part plakken ze je hele huiskamer eol". Afaar Van der Have ontkent iets dergelijks gezegd te hebben. Hij verklaarde tegen ons: de mensen die met pam fletten rondgaan hebben op dracht eigendommen van an deren te ontzien, maar ieder een kan stickers krijgen. Het zijn in ieder geuat geen men sen van ons geweest die bij Wever de deur volgeplakt hebben. De heer Weuer meent euen- teel zeker te weten, dat de on gewenste plakkers aanhangers van Nieuw Links zijn. Maar hoe hij dat tocet is een rond sel, taant toen zijn deur werd beplakt was hij niet thuis. JJEEFT u al maatregelen ge nomen om liet voetbalge weld op de televisie aan ban den te leggen, althans dc din gen zo te organiseren dot het gezinsleven niet door het brui ne monster wordt ontwricht of laat u het gewoon op u af komen? WAT de gevolgen zullen zfju van al die uitzendingen kan niemand overzien, maar dat er erge dingen gaan ge beuren Is zeker. Zondag begint dc ellende al. Om 18,55 begint Mexko-Rusland. maar dan Is er ook de 1 aatste aflevering van dc Fabeltjeskrant J}E verslagen die rond elf uur worden uitgezonden leveren de minste problemen. Of bestaan er nog mensen, die zeggen vroeg naar bed. want morgen moet ik weer fit zijn voor tnljn baas. Lastiger wordt het met de samenvat tingen, die rond het etensuur worden uitgezonden. jyjAAK de grote vraag die ons allen bezig houdt is natuurlijk of er ua al dat nachtelijke voetbal nog wat van komt. Toch eens kijken hoe over negen maanden de geboortestatistiek eruit ziet. v.a. 315.- v.a. ƒ329.- v.a, 33Ü,- v.a. ƒ309,- v.a. 305.- v.a. ƒ533,- v.a. 366,- v.B. 408,- v.a. 473,- v.a. 395,- v.a. 965,- v.a. /625,- v.a. 845.- Vraagt onze uitgebreide reisprogramma's in kïetir i Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. Na een drie uur durend gesprek met de leiding van het Leger des Heils hebben de kabouters beslo ten weer uit het donderdag bezet te toekomstige hoofdkwartier van het Leger in de Amsterdam se Damstraat te gaan, „aangezien de Oranje Vrijstaat de maat schappelijke doelstellingen van het Leger des Heils onderschrijft en het Leger des Heils onmiddel lijk constructieve plannen met het gebouw heeft". Aldus een na afloop van het ge sprek geformuleerde gezamenlijke verklaring. Aan de onderhandelingen namen van de zijde van het Leger o.a. commandant Kaare Westergaard en majoor Bosshardt deel. Het Leger be gint maandag met de verbouwing van het gebouw. De kabouters die eveneens met zes man aan het gesprek deelnamen, zei den gezwicht te zijn voor het argu ment dat de verzekering niet garant stond zolang het gebouw bezet zou zijn. Een „verdere bespreking over het samengaan van activiteiten van de Oranje Vrijstaat en het Leger des Hoi Js, en een functionele verdeling van beschikbare en ter beschikking komende woonruimten zal gehouden ïorcl?m °P maandag 1 juni In het Oranje Vrijpaleïs", aldus dc gezamen lijke verklaring. in ?*wachting daarvan hebben de kabouters vanmorgen om half elf de rolluiken van het gebouw neergelaten. Gistermiddag hadden de kabouters ,een paleiswacht" voor het gebouw geïnstalleerd. Niemand mocht erin. Dat belette een onbekend gebleven man niet koperen leidingen uit het ge bouw te stelen. K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1