Protesten Mi de officiële opheffing Poldervaart Galerijwoningen voor bejaarden in Ridderkerk Schiedam brengt ADO eerste nederlaag toe OMWONENDEN NOG IN ONZEKERHEID HENGELFEEST BURG. VERVEENSCHOOL Zomeravond voetbal Gaudeamus jubileerde met concert door R.Ph. O SCHIEDAM De snelste postduiven uit Tergnier Man onwel en overleden Vier mannen stalen koper t.w.v. ƒ54.000,- Twee zwemmers door hitte bevangen Man rijdt onder invloed tegen hek VETERANEN IN TWEE TOERNOOIEN SCHIEDAMSE AVOND VIERDAAGSE NV Havenzathe koopt hotel Huis ter Duin van EMS Hermes DVS won juniorentiveekamp DRZ MET DRIE INVALLERS VERLIEST VAN ZWIJNDRECHT RKS geeft zes Drempelprijzen Mi ïÊKS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. „Wij weten nog steeds niet wat er met onze huizen en opstallen gaat gebeuren als de Poldervaart is leegge- malen en haar dijken zijn geslecht. De gemeente zwijgt tot dusver in alle talen." Dit zeggen de verontruste mensen die hun levenlang heb ben doorgebracht in de nabijheid van hun vaart. Ze zijn er mee ver groeid. In hun prille jeugd was de vaart een (overigens gevaarlijke) speelmakker. Vredig als 'hij lag te blakeren in de zon. maandag 8 juni 1970 - pagina 5 Bootje-varen op de Poldervaart bij de Blauwe Brug, was een van de vele recreatieve functies die de Poldervaart nog had. Zoals deze foto uit het archief aan toont. (ADVERTENTIE) Speciaal voor U mevrouw, die toch zeker een paar keer |n de week boodschappen moet haler» (en dan misschien tobt met een te kleine tas of boodschappen netjehouden wij deze extra voordelige aanbieding. Royale boodschappentas van mooie ruitstof op linnen basis en met skai soufflé. Wet sterke handvatten, ritssluiting en be- schermdoppen op do bodem. Een prachtige tas voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze linnen boodschappen tas met sterke ska» soufflé, er zijn diverse prachtige ruiten voor Ook miand&gmorgm open Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. - De in CCR-uHeg verband gehouden wed vlucht vanuit Tergnier (Fr.) bezorg den de rond 9O0 deelnemende Schie- damse postduiven een moeizame thuis vlucht over 265 km. Op de zuide lijke vllogljjn kwamen onweersbuien voor met veel reg^n, zodat de lossing in Tergnier tot 9.20 uur moest worden uitgesteld. Ook toen was %'oor de dui ven het zicht slecht, zodat de vlucht niet bijster snel is kunnen verlopen. Aankomst kopvüegei's: SCV De Postduif, in concours 283 duiven. 1 en 3 Boranic en Co., 13. 8.07 uur.; 2 H. v.d. Kant. Aankomst laatste prijsduif 14.15 uur. P.V. Union, in concours 180 duiven. 1 H. van Gogh. sr. 83 jaar oud, 13,08.20 uur; 2 C. Barziley; 3 Th. Willems/Be- deker. Aankomst laatste prijsduif 13.55.04 uur. P.V. De Vrijheid, in con cours 328 duiven: 1 Doejaaren 13,08,30 uur; 2 \V. Poort; 3 M. de Roo. Aankomst laatste prijsduif 14.03.0" uur SDV De Vrinden, in concours 101 duiven; 1 W. v.d. Hoeven, 13.09.30 uur; 2 J. Wcnteler; 3 Zandboer en Co. Aankomst laatste prijsduif 14.04.07 uur. In alle vier de verenigingen waren bij het sluiten van het concours veel duiven nog niet van de reis'terugge keerd. Voor zaterdag staat de Nationalo Luchtderby vanuit Orleans op het pro gramma. De eerste officiële Fond- vlucht (ca. 490 km) voor oude dui ver» die hiervoor reeds in de winter van 1969 zijn aangewezen. Het prij zenschema loopt van 6.000,- tot 25,-. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag In de nacht van vrijdag op zaterdag is in de zaal van gebouw Irene aan de Nieuwe Haven do 43-jarige A. Vredcbregt onwel geworden. De man werd door de GG en GD naar de Dr. Noletstich- ting vervoerd, waai* hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Indrukwekkend en vervaarlijk als de westerstormen zijn water, lood kleurig en voorzien van witte schuim koppen de rietkragen geselden. Een geluid, verweven met bet huilen van de wind, waarmee iedereen die aan zijn boorden leeft vertrouwd is ge raakt Natuurlijk hebben deze mensen geprotesteerd met de tegenwoordig in zwang zijnde middelen. Hoe dat moet leren ze vhn de TV. De vlaggen gingen halfstok, span doeken zijn geheven, spreekkoren ge- rioht tot de Commissaris der Koningin mr I. Klaassczs en dijkgraaf mr dr J. Winsomius toen dezen met een aantal genodigden op hun rondvaartboten nog eenmaal de vaart afvoeren voor de officiële afsluiting van de Polder vaart, Deze feestelijke vaart was zelfs niet te stui'en door het bij de Jcwakel- brug van 't Windas gelegde rookgor dijn. Men kon hier doze „moordaan slag op de vaart maar weinig waarde ren. „Het recht van inspraak is een la chertje", zegt een van de bewoners, „Nu wordt ons verweten dat wij niet hebben geprotesteerd. Hiervoor heb ben wij toch onze vertegenwoordigers in de raad en deze raad is uiteindelijk gezwicht voor de argumenten van Delfland en de gemeente Rotterdam met zijn r.iet te stillen grondhonger.' Begin nu maar eens om deze men sen het algemeen belang van do op heffing duidelijk te maken. Voor een groot deel z»jn het agrariërs die hun tol aan de stadsuitbreiding al ruim schoots hebben betaald. Recreatie Wat 2c er voor in ruil krijgen staaf concreet nou niet vast Dit g;cldt ook voor dc familie Van Mil d»c vlak bij de Blauwe Brug: een botcnverhuurde rij heeft opgeïet. Dit voorziet in ecu al lang bestaande behoefte ca draagt bij aan de gezeHghcid in het recreatie gebied. Ook hier vraagt men zich af of er een stuk van de vaart zal blijven voortbestaan. Hierin staan de Van Mil's trouwens niet alleen. Een deel van het dijktaluud tussen de Blauwe Brug en de witte brug bij de Meeuwensingel begrenst het Prin ses Beatrixpark. Een stukje pure na tuur met knotwilgen en polderflora die tot de zeldzaamheden is gaan be horen. Bij hoogzomer bivakeren hier veel mensen omdat het een van de rustigste hoekjes is van het park. In alle vroegte en bij het vallen van de avond ravotten hier de hazen. Hier kan een wandelaar nog stuiten op de egel en kan hij hot rietzangertje be luisteren als deze in het wuivende riet van de vaart zijn hoogste lied zingt. Zal het blijven bestaan? Deze uithoek zal bij het park worden getrokken, ts al bekend. In het Natuurbescher mingsjaar 1970 zal een duidelijk ant woord moeten komen van het ge meentebestuur. Een kleine excursie naar dit brokje landelijk schoon kan mogelijk de nieuwe raad inspireren bij het nemen van verdere beslissin gen aangaande de nu opgaheven vaart en zijn bewonderaars. Dit neemt niet weg dat het lot van zeven de eeuwenoude Poldervaart voorgoed is bezegeld- Vorige week is het nieuwe Schiclandgemaal bij de Spubluis ook officieel in gebruik ge nomen, terwijl tevens het laatste gat in de dam bij de Sehie is dichtge gooid- De Poldervaart is niet meer. Zoals bekend zal het terrein van de Bolder- vaart opgenomen worden in de ver schillende bestemmingsplannen voor dit gebied, zodat geleidelijk aan de vaart met de dijken zal verdwijnen. Doch zal het nog wel even duren voor het zover is. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandagVoor de officier van justitie in Rotterdam zijn vrijdag vier mannen geleid die in, het afgelopen half jaar bij de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam een aantal koperen, vormbodems ter waarde van circa 54.000,hebben gestolen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag In het zwembad Groenoord zijn zondag twee bezoekers door de hitte bevangen en onwel geworden. Na behandeling ijl het gemeenteziekenhuis en in de Dr. Noletstichting konden beide slachtof fers naar huis terugkeren. SCHIEDAM, maandag. Na drie weken zomeravond-voetbal begint er al tekening te komen in de ABC-com- petitie. In afd A gaan Salari en Helios aan de kop; de kampioen van vorig jaar Hoek heeft aan kracht verloren en prijkt op de achtste plaats. In B zijn Coebergb en Enka nog ongesla gen, eveneals NWW, zodat nog van al les mogelijk is. Sehiecarton 2 geeft in C de toon aan, gevolgd door Niva en SWM. De uitslagen van de derde week zijn; HeliosMeat Boys 42; Swart- touw Mafa Boys 49; Veveo-Ter Braak 20; Enterprise 2Eu ra tax 6—2; Kreuger 1 —Wilton 36; Sehie carton 2—SWM 11; Kreuger 1- Scheffers 7-5; NivaVan de Water 21; Helios 1Veveo 2—0 Meat Boys—Van de Bor 45; Sehiecarton 1Vegla 1—0; Helios 2—Tevopharm 12; CoeberghGPS 2—0; Standaart Mafa Boys 4U; Hoek—Wilton 2 1; Enka—PTT 8—1; Niva—Sehie carton 2 0—2; Keynes—SWM 1 NWW—v. d. Hoeven 0—1; Eurotax- v. d. Water 11; Kreuger 2Slaven burg 2—0; EnterpriseSalari 13. De standen. Afd. A: Helios 4—6; Salari 46; v. d. Bor 3—5; Wilton 4 —5; Vcveo 55; Enterprise 1 34: Ter Braak 4—3; Hoek 3—2; Meat Boys 42; Scheffers 42; Kreuger 42- Afd. B: Enka 43; Coebergh 4 —8; NWW 3—6; Sehiecarton 1 5—6: Mafa Boys 4—4; GPS 44; Vegla 3— 3; PTT 4—2; v. d. Hoeven 3—1: Swarttouw 40; Standaart 40. Afd, C: Sehiecarton 2 58; Niva 56: SWM 5—6; Kreuger 2 4—6; Tevo pharm 34; Enterprise 2 4—4; v. d. Water 54; Key nes 33; Helios 2 3 2; Eurotax 4—1; Slavenburg 30. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De 68-, rige H. P. B, is zondagmorgen met zijn auto tegen een ijzeren hek langs de Grofbaan gereden. De man, die bij de aanrijding niet gewond werd, ver keerde onder invloed van sterke drank. Zijn rijbewijs is door de politie ingevorderd. Esperanto-agendo SCHIEDAM Merkredcm, la lOan de junio klubvespero, Ni pritraktos gramatikajon ce kado H. Letsch sr Lekstraat 100 b. Vizitu la S.A.T. kon- greson en Augsburg. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag Er Is dit weekeinde heel wat gevergd van een aantal Scbiedamse voetbal veteranen. Zaterdag waren zjj bjj HBSS in actie et» zondag deden zij het dunnetjes over bjj het vetcranentocrnool van „Schiedam". Het warme weer en de vooruit zichten van een goed weekeinde ergens op een camping of aan zee, deden heel wat voetballers verstek laten gaan, maar voetballeiders zijn door de jaren heen goede organisatoren geworden en dat bleek ook gisteren. Ijlings werden overal oudere spelers opge trommeld en zo konden alle teams toch compleet aantreden, Martïmt, Sehledamse Boy. SVDPW, Wilton, DHS, DRZ, Excel sior, GSS, SFC en natuurlijk HBSS deden aan het toernooi mee. HBSS en Excelsior '20 haalden de finale en deze wedstrijd eindigde onbeslist. Er moesten strafschoppen worden ge nomen en het bleek dat de spelers van Excelsior dat het beste deden. Zij konden de beker mee naar Thurledc nemen. Zondag bij Schiedam was het geen louter Schiedamse aangelegenheid. Aan dat toerhooi deden buiten de Schiedamse verenigingen SFC, SSV, DHS ook mee: Veenendaal, Spoorwijk en WRW, Veenendaal werd eerste, Spoorwijk tweede en SFC derde. SCHIEDAM, maandag. De Schie damse Avondvierdaagse .voor de vijf de maal gezamenlijk georganiseerd onder auspiciën van N.W.B. en W.K.R., gaat op dinsdag 16 juni van start vanuit de Sporthal Margriet. Het aantal deelnemers geeft een stijgende lijn te zien. Vijf jaar geleden waren dat er 2600, maar vorig jaar waren het er al 3800, zodat dit jaar er op wordt gerekend dat het aantal van vierduizend zal worden overschreden. Dit jaar zal overigens de heer J, F. Bakkeren afscheid nemen van zijn Avondvierdaagse. Vijftien jaar lang heeft hij de organisatie in handen ge had, maar nu vindt hij dat deze maar eens door jongeren moet worden overgenomen. Wel hoopt hij nog vele malen aan de avondmarsen te kunnen deelnemen. Deze avondmarsen zijn niet alleen een mooie gelegenheid voor hen die niet geregeld aan sport doen, om eens lekker te „trimmen"; vier avonden frisse lucht en gezondheid opdoen. Bovendien gaan de routes door het landelijke deel van Kethel, dat verlo ren zal gaan in de komende jaren. Het Rode Kruis heeft de medische (Van onze econ. redactie) NOORDWUK, zaterdag De EMS heeft het hotel Huis ter Duin in Noordwijk verkocht aan een dochtermaatschappij van Pakhoek-Rotterdam, de NV Ha venzathe te Amsterdam. De onderhandelingen met pakhoed zijn al geruime tijd geleden begonnen Hoeveel geld er met de transactie ge moeid is, is niet bekend. Volgens directeur G. J Kïeypool van Huis ter Duin zal het hotel zeker dc eerstkomende vijf jaar nog in zijn huidige staat worden geëxploiteerd ,,De zaken gaan uitstekend, zeker nu het experiment, het hotel ook in de winter open te houden, volledig is ge slaagd. Er zijn talrijke vergaderingen en congressen gehouden en het zal ze ker niet de bedoeling van de NV Ha venzathe zijn om die gunstige ontwik keling af te remmen. Integendeel, wij verwachten dat vooral de recreatie mogelijkheden rond Huis ter Duin be langrijk zullen worden uitgebouwd." VLAARDINGEN, maandag. De gemeenteraad heeft met 27 stemmen- voor en zes tegen besloten een aan schrijving van b. en w. naar het: bouw- en aannemingsbedrijf Daniël Kreuger N.V. te handhaven. In het schrijven staat dat genoemde n.v. op korte termijn maatregelen moet nemen om de gevaarlijke situa tie die is ontstaan rond de voormalige r.k, kerk aan de Insulindesingel, De bedoeling van Kreuger is om de kerk te slopen en op de vrij te komen plaats woningen neer te zetten. (Van een onze verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De ouder* commissie van de Burg. Verreen- schoo! organiseerde zaterdag wederom een groot hengefconcours voor de leerlingen. Dit met steun van het be stuur van de Hengeleportvereniging Schiedam en Omstreken dat het meer technische deel van dit visfestijn voor zijn rekening nam, Dik honderd meis jes en jongens wierpen hiervoor de hengel uit in de vijver aan de Meeu wensingel en het hierop aansluitende water. Hele gezinnen sloegen hiervoor een bivak op aan dc waterkant om gelijktijdig te kunnen genieten van do eerste zomerse dag van het seizoen, Het werd hier weldra knap warm pjes, hetgeen van invloed was op de bijtlust van de vissen waarvan er velen nog kuitziek rijm. Sensationele vang sten deden 2ich dan ook niet voor en over het algemeen genomen ls ei weinig vis gevangen. In hat schoolge bouw beheerden de dames van de ou dercommissie de geheel in stijl inge richte visbar. De gehele school was trouwens versierd, met tekemgen ge wijd aan de nobele hengelsport. De arbitrage van. het concours was in handen van leerkrachten en leden van 'de oudercomm issie. Alle deelnemers kregen hun zakje chips wat de omzet van de frisdrank] es sterk b wonderde. Secretaris van de hengelsportveren i- ging, de heer J, van Tilburg reikte sa men met het schoolhoofd de heer G. van. Amerongen aan het slot de prij zen uit, vbor een groot deel bestaande uit hengelsportartikelen. Prijswin naars verschillende categorieën; Grootste lengte gevangen vis: 1 Cora van Dijk, 63.5 om.; 2 Martin Meer wijk, 56.5 cm.; 3 Ronald van Soesfc, 41 cm. Grootste vis: 1 Ineke Over akker, 28.5 cm-; 2 Anita Straver 22 cm.; 3 Peter Teerling 20 cm. Gevangen aa tal: 1 Marcd! Steinbach: 2 Rob Mahie; 3 Marcel van Soest. Kleinste vis: 1 Uno Beekhuizen; 2 Gerard Burger; 3 tV.un Nieuwenhuis, 4 Robert Vreug denhal. (ADVERTENTIE) Wij namen san dat U weet wat een grammofoonplaat kost,.... wij nemen dan ook aan dat U het volgende met belangstelling zult lezen. In onzB disco-hoek, souterrain, 'verkopert wij singles voor nog géén acht dubbeltjes per stuk. Splinternieuwe platen met be kende opnamen van vermaarde artiesten els: Ester en Abraham Ofarïm, Trea Dobbs, Bonny St. Claire, Elvis Presley, The Motions, Big Wheal, Jasperina de Jong, The Free. Esther en Abraham Ofarim Trea Dobbs Bonny St. Claire Elvis Presley The Motions Big Wheel Jasperina de Jong The Free stereo ook mono, afspeelbaar Morgenvroeg om 9 uur begint in het souterrain de verkoop van singles van vele beroemde artiesten. Ook maondsamorgen open Géén tel. of schrift, best RIDDERKERK, maandag. In Slikkerveer zullen 32 bejaarden- woningen komen. Ze zullen worden gebouwd aan de Hollandsestraat, Beiersestraat en Bourgondische laan. Het plan komt overeen met dat van het blok aan mr. Van Houtenstraat. Zij zullen worden gebouwd door het N.V. Aannemingsbedrijf en bouwbedrijf P.J. Roos in Rot terdam. Het worden 32 galerij woningen. De Ridderkerkse raad ging vrijdag avond akkoord met de stichtingskos- ten van rond de 1.25 miljoen. Daarbij tekende het raadslid A. Eijkenaar (peg) aan. dat over de bejaarden zorg weliswaar vertrouwelijk is geschreven in het structuurrapport, maar dat daar niet over kan worden gesproken. Voorts wilde hij de doorstromingsre geling (ook voor bejaarden) wat ver ruimd zien. De socialist J. van Sinde- ren had wat opmerkingen over de be- jaardenwoningen. Zo zijn de douches niet verwarmd en heeft men in de be staande woningen aan de mr. Van Houtenstraat veel last van geluidshin der, Hij kreeg de toezegging van b. en w. de woningen op enkele punten te zullen bekijken. VLAARDINGEN, maandag. - De zaterdag gehouden junioren-twee kamp tussen de verenigingen De Hol la ndiaan en Hermes DVS te Schie dam., in het kader van de viering van het 50-jarig bestaan van De Hollan dlaan, is geëindigd in een duidelijke overwinning voor Hermes DVS. Van de zes wedstrijden werden er vier door de Schiedammers gewonnen en één gelijkgespeeld, terwijl de Hollaa- diaan dus de ander. andere wedstrijd won. verzorging bij eventuele blaren, de Reddingbrigade is present langs het water en de politie zorgt voor de re geling van het verkeer op de over steekplaatsen, Tot er» met 13 juni kan nog worden ingeschreven bij J. F. Bak keren, Rembranötlaan 15, tel. 263168 en bij het WV-kantoor, Plantage, tel. 266000. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag Honkballend Schiedam heeft zondag buiten de deur gespeeld. Schiedam in Den Haag, waar het tegen het nog ongeslagen ADO in het krijt kwam en het de eerste nederlaag bezorgde en DRZ in Zwjjndrecht, waar het tegen de club van die naam met 166 ten onder ging. Coach Kolmeter had het Haagse team met de pinksterdagen zien spelen en had zo ontdekt wat do zwakke en de sterke kanten van het team z(jn. Daar werd gisteren van ge profiteerd. Een pluspunt voor „Schie dam" was het werpen van Aad van der Hamer, dat heel wat beter ging dan vorige week. Maai ook de veld- spelers ging het veel beter af. Er werden maar drie veldfoutcn ge maakt. De eerste innings werd afgesloten zonder dat er werd gescoord. In de volgende slagbeurt kon Schiedam een voorsprong nemen. Bouman was door vier wijd op het eerste honk gekomen. Op het 'tweede honk probeerde hij het derde te stelen. Geholpen door hot on gecontroleerd gooien van de catcher van ADO lukte dat Bouman en hij kon zelfs juichend over de thuisplaat komen. De volgende slagbeurt leverde weer een punt op, toen Joop Lubker binnen werd geslagen door Lansing. In de vijfde innings kwam de voor- sprong even in gevaar., Joosse kwam op een tweehonkslag binnen, 12 en dat bleek Schiedam even moeilijk te kunnen verwerken, Hot gevolg van dit alles was dat de Hagenaars drie honken bezet kregen. Een vartgbal be tekende echter de derde nut voor de Hagenaars en dat redde de situatie voor Schiedam. De laatste vier innings is de magere voorsprong voor Schiedam niet meer in gevaar geweest In de laatste ge lijkmakende slagbeurt moest ADO proberen de gelijkmaker te forceren, Dat lukte niet. Twee vangbailen en één drieslag brachten de Hagenaars voor nul naar de kant en Schiedam de overwinning. Werpersresultaten: Aad van de Ha mer (Schiedam) 917. Salexnick (ADO) 6—2—4. Zwijndrecht-DRZ 16-6 DRZ moest met drie Invallers naar Zwijndrecht en heeft de overwln- ningenreeks van dat niet kunnen onderbreken. DRZ begon zeer goed, want door Jerry Blomsteel werd een home-run geslagen en daarmee kon ook De Zwart over de thuisplaat ko men. Zwijndrecht sloeg echter direct te rug. Van Teeffeien, Merien, Medema. Engelen, Van Baarlen en Vaandrager brachten de stand namelijk op 62- De 2e slagbeurt was voor DRZ heel snel voorbij. Tweemaal drieslag en een goede aangooi op het eerste honk zette de Schiedammers aan de kant- Zwijndrecht bracht het dn de gelijk makende slagbeurt tot twee punten, door Medema en Hodge (8—2). In de 3e innings kwam DRZ terug Door hinderen van de catcher kon De Zwart scoren en Jurry Blomsteel kon over de thuisplaat komen door vel- derskeus. De gelijkmakende slagbeurt leverde Zwijndrecht echter weer vier punten op. Ook in de vierde innings kon DRZ tweemaal scoren. Jan Groot- veld werd binnengeslagen door De Zwart en Kees van de Berg kon een punt aan laten tekenen door een fout van de derde ZwjjndreeMse bankman. In de vierde innings kwamen de ploegen niet tot scoren, maar in de resterende 5e en 6e innings scoorde Zwijndrecht nog door Engelen, Mede ma, Hodge en Van Baarlen. Werpers resultatenDRZ (Grootveld en Vogel): 4—1111, 7 veldfouten. Zwijndrecht (Meriesn); 116—3, 4 veldfouten. Salaris De raad besloot voorts de wet houderssalarissen op te trekken. Het besluit werd genomen met Awee stem men tegen: die van de WD. Woord voerder N. D. Dekker verklaarde het onredelijk te vinden dat een full-time wethouder evenveel verdient als zij die een ander hoofdberoep hebben (in Ridderkerk is alleen wethouder Van den Berg volledig bij het ge meentebestuur betrokken. Red.). Voor het verder bouwrijpmaken van het terrein achter het Raadhuis plein voor de winkelbouw trok de raad ƒ350.000 uit. Het raadslid B. Hagen- dijk werd beëdigd. Hij nam opnieuw zitting voor de PvdA. Hij zal weer kort deel uitmaken van de socialisti sche fractie, namelijk tot september wanneer de nieuwe raad zal worden geïnstalleerd. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, maandag De Rot terdamse Kunststichting heeft de Drempdlprias 1970 toegekend aan zes afgestudeerden van de Akademie van Beeldende Kunsten te Rottendam. In de afdeling vrije teken-, schilder- en grafische kunst aan mej. M. H. Felius, A. van Geest en J, J. L. Henderiekx. Aan mej, D. de Boer in de afdeling Monumentale vormgeving en aan L, A. H. den Arend en J. A. den Blanken !n de afdeling plastische vormgeving. Aan de Drempelpnijs van de RKS is een bedrag van 750,verbonden. U.i Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Botter- dams Pawl) vr. VASTE BE- ZORGERS(STERS) voor Sehie- dam. en omstr. Aarnn. tel, .257279, 's avonds na 6 uur tel. 155660 S020 Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht, TOTO VAN VUUBEN, Hoogstr. 106, tel. 266720, Let u op juiste concerten waarop uitsluitend gentijdse muziek wordt gespeeld (be doeld wordt dan composities waarin het klankexperiment overheerst) in Rotterdam amper belangstelling is. Dit zal ons toch niet kunnen verleiden tot opmerkingen als: .,sla Rotterdam wat dit soort creatieve uitingen be treft maar over", of „integreer voor taan deze muziek in traditionele con- certprogramm a's". Enerzijds zijn we nl,. van. mening dat het publiek, hoe gering in aantal ook, recht heeft op mogelijkheden tot kennismaking met niet-traütionele muziek, anderzijds vinden we de dis crepantie- tussen muziek en soniek te groot om het gemiddelde publiek der abonnementseries iets op te dringen wat het niet lust. We waren dan ook allerminst verwonderd gisteravond maar enige honderden, waaronder ve len van buiten Rotter-dam, in de Grote Doelenzaal aan te treffen voor 't con cert van hedendaagse muziek dat het Rotterdams Philb. Orkest gaf ter gele genheid van het 25-jarig bestaan van de stichting Gaudeamus. Opzienbarende werken, in de zin van composities die op originele wijze iets hebben mee te delen- werden er niet gepresenteerd. De veelsoortige klankeffecten via aïeatoriek, clusters etc. bleken weer meer doel dan mid del- en. over het algemeen kon men zeggen dat de artistieke waarde van de producten van Rees van Baaren- Jean-Claude Eloy en Luciano Berio omgekeerd evenredig was met h£t aantal decibels en choqueereffecten dat ze op het publiek afvuren. De be kendste naam in dit gezelschap was die van Berio, maar zijn faam heeft hij bepaald niet te danken aan be- schiedenheid of eenvoud: de coloristi- sche verscheidenheid die van een or kest hier wordt verlangd varieert van borrelgeluiden op xylofoons en exoti sche slaginstrumenten tot een chaoti sche wirwar van kris-kras door elkaar spelende orkestinstrumenten in con stant fortissimo. Iets dunner geïnstru menteerd rijn dan de episodes met zangsoli, waarin de mezzosopraan Ca thy Berberian (Berio's vrouw) excel leerde met alle denkbare soorten vo cale virtuositeit. De teksten (citaten van. hedendaagse auteurs zullen wel heel actueel en diepzinnig geweest zijn, maar niemand kon. ze helaas ver staan, en afgedrukt waren ze niet De titel van Berio's werk is Epifa- nie (Italiaans voor „verschijningen"),, een begrip dat even weinig verduide lijkt als de naam van het openings stuk van de 30-jarige Fransman Eloy: Equivalences (gelijkwaardigheden, nl van toonduur, dichtheid, klankkleur en toonhoogte). Voor de hoorder was er in deze opeenvolging van klankuit- barstingen in blazers en slagwerk,: omgeven door effecten op harp en piano, niets „gelijkwaardigs" te be speuren. Van Baarens pianoconcert uit 1964, dat we al vaker hoorden- was het der de werk. De componist huldigt hier- streng de al weer uit de mode rakende- serialiteit, en hij blijkt er weinig steekhoudends in te kunnen uitdruk ken, van enige communicatie zal nie-. mand iets hebben ervaren. Een onge-' looflijk knappe prestatie leverde in-" tussen de Gaudcamus-prijswinnaar Bert Berman. die zijn partij feilloos uit het hoofd speelde. Ook het orkest dat In ongedwongen kledij mocht optreden leverde de hele avond' opzienbarend knap werk, mede te danken aan de vaardige directie van. de soniekspecialist Diego Masson. Hij evenaart in dit genre zyn leermeester Pierre Boulez wel, - S. NIEBOER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2