GEORGE KESSLER PAKT DE ZAKEN STEVIG AAN l 2? Vs ch alberfc heijrs 0» 65-8oA'25e—-gio llpjpp R.Ph.O. Milstein solist bij SCHEEPSTIJDINGEN eerste training achter de rug Bioscopen Voor heden Voor morgen Apotheken W aterhoogten Exposities Van Rennekom bracïit SHO op valreep langs dapper DQTO VOB onbereikbaar voor concurrentie Heulbrug vrijdag in Spijkenisse ópen IIET WEER IN ROTTERDAM GROOTSTE SLEEPHOPPERZUIGER Ankiets en:sokken - neem een paar paar extra vóór pagina 14 - donderdag 2 juli 1970 weer Manager-coach Georg Kesster geeft luidkeels aanwijzingen aan (v.l.n.r.) Aad Koüdiizer, Janusz Kowalik Dnes Visser, Ane van Staveren, Stef, Walbeek (achtergrond) en Jan KI ijl jan. ROrl'l'ilKiDAiMdonderriag Voor het eerst schiclde@istepmkLdag bin-, nen de awuxen, van Ihet Kasteel het sonore fitemageftuld van, Georg Kess- ler. De bovelen. van Sparta's mana- •ger-coacüi volgden ettkaar in snel tempo op, dè adhbt.Len aanwezige contractspelors önclusief de nieu we aanwinsten werd nauwelijks mat gegund. De voormalige honds- coadi liet dl -direct zijn visitekaartje achter. De zaken worden ilirik aan gepakt. Vroeger dan ooit ds Sparta met de •training begonnen. De .transferperio de üs notg maar nauwelijks verstre ken, of de voobereidingen voor ihet nieuwe seizoen zijn ^start. Do Spartanen hadden zelfs al voor de eerste juli een begin gemaakt met hun oefenprogramma- Alle spelers hadden tijdens hun vakantie een nauwgezet schema van hun vakantie een nauw gezet schema van hun strenge leids man meegekregen. Drie w.ëken volledi ge pauze, waarin aan alles, behalve aan voetbal gedacht en gedaan mocht worden, en dan een periode van 14 dagen van voobberiding jn eigen om geving. Op die wijze naar de eerste trainingdbyeerfeomat toewerken, luidde de opdracht van Georg Kess- les, die na de ouverture van gister middag liet weten- over de conditie van de spelers „in hét algemoeft-te vreden te zijn". (De vroege start noemde de heer Kesrier een foiMere noodzaak. „Blij kens de modernste rtrainïngsmetiho- den h©l> je zes 4 zeven weken nodig om je op een nieuwe competitie voor te'bereiden. En ihet'seizoen, begint al op 16 augustus anet de wedstrijden, om de beker. Vandaar de start op de eerste juli". Degenen, die zldh niet strikt aan zijn schema hadden gehouden, violen Pim Doesburg, terug van weg-, geweest. al bij Kesaler's eerste oefening door de mand. De coach van Sparta liet de in nieuwe, helblauwe trainings pakken gestoken spel ons maar liefs vijftien keer een sprint van IOC me ter trekken, met daartussen een va' riërende rustperiode en een constan te controle van pols- en hantsGag. De Spartanen hadden het zwaar, maar de meesten brachten het er .toch re delijk -goed van af. Alleen Janusz Kowalik. terug uit de States, had het zichtbaar te kwaad. Na het zoveelste .sprintje liet hij het mismoedig afwe ten. Vijf van de drieëntwintig geselec teerden moesten verstek laten gaan, Kans Bentzon is nog in het gips ge- wikkela, Charley K os veld verblijft in een Arnhems ziekenhuis, waar hij gisteren geopereerd is, en Jongen Kristensen is nog niet van zijn va kantie ;n Denemarken teruggekeerd, Oer ter Horst, die -in de middaguren examen moest doen voor zijn mid- denalanisdiplotna en Hans Buiten dijk kwamen ©steravond voor het eerst in actie. De komende weken wordt ex* niet stil gezeten. Tweemaal daags staat er een "tra Inl ng van vier vijf kwar tier op het programma, met uitzon der ing* van de zaterdag, wanneer één bijeenkomst gepland is. Van 17 tot en met 25 juli rullen de Spartanen in een trainingskamp verblijven. De kaus is op Drente gevallen, omdat om organisatorische reden de Eifel, waar men aanvankelijk heen wilde gaan, moest komen te verwallen. Ge durende 'dat verblijf zal een drietal wedstrijden gespeeld 'worden, o.a. tegen hot Nederlands militaire elftal. In de maand augustus volgen dan nog kraoM-metlgen met het Schotse Aberdeen en het Belgische Ander- lècht. De -thuiswedstrijden zijn op de zaterdagen l on 8 augustus (aanvang zes uur). De return togen Anderlecht vindt op 26 augustus In Brussel plaats. Die tegen Aberdeen op een nog nader tc bepalen, datum. Arena, 2. 7. 9J0 uiir, za.io.2. 4.S0, 7. 9.30 uur: Wlskyratten, 18 jr. Calypso, 7,-9.30. uur: Schandaal-in Teiliers, 18 Jr; 1.45 en 4 uur: De gendarme van ..St, Tropes, al. Centraal, 2, 7, 8.15 uur, za. zo. 2, 4.30. 7. 9.30 uur: De neven en de nichten. 18 jr. Cineac WRC, 9.30, 11.30, 130, 3.30, 5.30, 7.30. 1 9.30 uur: KuUJe en de Zonnetempel, aJ. Cineac AD: wegens verbouwing gesloten. Cinerama, 1.45, 7,45 uur: De drie muske- tiere. 14 Jr. Colosseum, B za. 7, 930 so. 4,30, 7, 9.30 uur: Airport, 14 jr; 2 uur: Laurel cn Har dy. zet je zorgen opzij. a.l. Corso, 2, 8 uur: Fatten, 14 jr. - Grand, 2. 7,30 uur: De tien geboden, a.l. Harmonie, 2, 7, S.30 uur zo. 2, 4,30, 7, 9.15 uur: Hang re hoog 18 jr. Krlterion, 2, 7. 9.30 uur, zo. 2, 4.30. 7, 9.30 uur: Asterix en de helden at. Lumlfere, 12, 2.15, 4.15 uur: Onkruidzaaiers ln Fabeltjesland, a.l.; 7, 9,30 uur: Heil commando, 18 jr. Metro, 2. 7, 9,30 uur zo 2. 4.30, 7. 9.1W uur: Butch Cassldy and the Sundance Kid. 14 jr. Passage, 2. 8.15 uur za. 2, 7, 9.10 uur zo. 4.15, 7. 9.15 uur: 36 uren in de hel, 14 jr. Prinses. 2, 8 uur za. zo. wo. 8 uur: 55 dagen in Peking. 14 jr. Re*. 2, 7. 9.15 uur WO. 7, 9.15 uur zo. 2, 4.30, 7, 9,15 uur: Live a little love a little, a.l. Studio '62, 2.1S. 7. 9,30 uur. zo. 1.45, 4.15. 7, fl JO uur: Alice's restaurant, 18 jr. Thalia, 2, 7, 9,30 uur, za. zo. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Midnight Cowboy, 18 Jr. »t Venster. 2, 7. 9.15 uur zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Lions love, 18 jr. Victoria, 8 uur, zo. 4.30, B uur, ma. gcsl.: De rei3 om de wereld in 80 dagen. a.l. NachtvoorstelilnKen: Arena, vr. za. 0.15 uur: De vampier van Parijs, 18 jr. Calypso, vr. za. 0.15 uur: Death of a gun- flghter, 18 Jr. Colosseum, za. OjOO uur: Guns of Balatat, 18 jr. Grand, za. o.lS uur: Het mysterie van de witte non, 18 jr. Prinses, vr. za, 0.00-uur; 100 geweren, 18 jr. 't Venster, vr. za. 0.00 uur: Orfeu Negro, 18 Klndermatinces: Colosseum, 2 uur: Laurel en Hardy, .-zet je zorgen oprij, a.l. Passage, zo. 2 uur: De verdere perikelen van Laurel Hardy, a.l. prinses, za.-zo. wo. 2 uur: De avontuurlijke onvoorstelbare tocht van Walt Disney, a.l. Rex, za. wo. 2 uur: Batman, a.l. Victoria, za. zo, wo, 1.45 uur: Stan Laurel 1 en Oliver Hardy ais zeebonken, a.l. Luxor, 14.30, 20.00 cn 21.45 uur: Internatio naal variété. DIJkziRt, 20.15 uur: Roemeens dansensemble Karpati. Schouwburg, 20.15 uur:-The New Troupe met Curton's apocalyptic Needle. Luxor, 14,00, 20.00 cn 21.45: Internationaal variété. Bijkzlgt Openluchttheater, 20.15 uur: Koe- Dansgroep Karpati, Maritiem Mujeum Prins Hendrik: En de haven groeide voort 1345-1970, werk van Rotterdamse kunstenaars. Kmvstzaal Zuid: Foto's van Alphons Mi neur. Historisch Museum: Bezeten bezit, uit de verzameling van mevrouw Ellas-Vaes. 't Venster: Schilderijen cn «blekten van Aen Sauerbom. Postkantoor Coolslngel; Telecommunicatie, Bouwcentrum: Stad en stedeling in 2000; Wereld nu; Bouwproces te kijk: Ruim te voer de jeugd, Nachtdienst apotheken van vrijdag 26 juni tot 3 Juli: Rechter Maasoever: BUJdor papotheek, Statcnweg 169. tel. 248422; Goude Hert, Goudsaslngel 233n, tel. 136990: Fa. Krull. Burg, Meineszlaan 57 tel. 230477: .Mathencsserapotheek, Ma* theneiaerweg 10, tel. 370086; Dr. v. Se- nus. Av. Concordia 10Ö, tel. 241651. Htl- legersberg-Schiebroek: J. Kostense, Feppelweg 135., tel. 18I50O. Linker Maasoever: Mej. De Lange, Dorpsweg 160. UI. 276073; J. C. Pelle, Putsebocht 12. tel, 270541: J. VJsscher. Prinsenlaan 23, tel. 197251. bgg 190670; Apotheek Botlek. Lisstraat 94, Spijkenlsse, tel. 01880-2466. 3 Juli Hoog water te: Rotterdam le tij 04.45, 2e tij 17.03; Dordrecht 3e tij 06.32, 2e tij 16.01; nellevoetsluls le tfj 03.17, De Doelen: Muziek op de penning*. Sehtex- te van Krlwet {tot 8 juli) Boyroans-van Beuningen: Qufrljn van Tiel. herdenkingstentoonstelling (t/m 12 juli) Museum voor Land- en Volkenkunde: As- mat, een koppensnellerscultuur; Pracht en praal bij de Papoea's; Hindoeïsti sche cn Boeddhistische sculpturen:; De Eskimo's; Bijzondere aanwinsten 45-70; Uit het oerwoud en de savanne. ROTTERDAM, woensdag. De heer Sizov, burgemeester van Lenin grad, die op het ogenblik een bezoek aan Rotterdam brengt, heeft burge meester Thomassen uitgenodigd vol gend jaar een tegenbezoek aan zijn stad te brengen. Tijdens een diner dat gisteravond in het stadhuis gehouden werd ter gele genheid, van het bezoek, zei de heer Thomassen dat de uitnodiging^ graag aanvaard wordt. (Van onze sportredactio) ROTTERDAM, donderdag, SHO heeft z(in kans op de landstitel b{j de zaterdag-amateurs behouden. De Oud- bcUerlandcrs versloegen gisteravond ln Pernis DOTO met 20. De wat geflatteerde zege werd pas op de -valreep een feit, want tot enkele mi nuten voor het einde was de stand nog 0—0. DOTO, dat een van zijn beste wed strijden in deze kampioervsco-mpetltie speelde, (had -in de plaats van de ver hinderde Offenberg reserve-doelman Ketting onder de lat staan. De vex- vangjng betekende geen verzwakking, .want Rëbt'ing verdedigde zijn doel voortreffelijk. Opvallend was dat gij nog 'het meeste last had van een le vensgevaarlijke 'terugspeelbal van Keemink. Op diens onverwachte kop stoot moest. DOTO's laatste man flit send reageren om een doelpunt lé voorkomen. Ook aan de andere kam ons tonden enkele gevaarlijke momenten, maar mét name Joop de Ronde, die zijrt oude produktlvlteit nog niet bleek te hebben hervonden, en Peter de Jong faalden op beriisFende momenten. Lang zag het er naar uit dat ex niet gescoord zou worden, maar in de al lerlaatste fase sloeg SHO alsnog toe. De bal werd uit een hoekschop hoog voor het doel gebracht, doelman Ket ting werd gehinderd en V-an Bemxe- kom kopte in, 01. In de allerlaatste minuut van de strijd zorgde dezelfde speler met een fraai schot zelfs voor 0-2. In Zwotlenkerspel versloeg Noordijk Voorts WVF met 30. ROTTERDAM, donderdag In de zomeravond-voetbalcompetitie heeft VOB gisteravond op het terrein aan de Zuidenlaan te Oversehie met 5—2 gewonnen van Saturnus. •Het was de vierde overwinning van de Overschiese club, die nu onbereik baar voor de concurrenten ós gewor den en de wisselbekcr van SCR -zal overnemen. SPIJKENISSE, donderdag Indien dc weersomstandigheden het toelaten zal de verbrede le Heulbrug (de brug tussen de Stationsstraat en de le Heul- brugstraat) op vrijdag 3 juli ^.s- weer voor alle verkeer in beide richtingen opengesteld worden. Tn afwachting van het aanbrengen van een definitieve curing is een voorlopige houten leuning aange bracht. -ure bet DAGBOEK is met vakantie ■Het programma van het gisteravond ln De Doelen door Tournet met hét Rotterdams Bhtlh, Orkest gegeven concert moge uit Holland Test wal oogpunt wat conventioneel hebben ge schenen zelfs mri de aanwezigheid van een Bantok-compoaitle veeleer Ja-g het zwaartepunt op de interpreta tie van werken die terecht vermaard- ihe'ri kregen. Van Hayd-n, de uitverkoren compo nist van dit festival, ditmaal de zeer populaire eymfonie in nr B8: van BHiTok een van zijai (geniaalste ccenpo- sitles, nl. het voor veten zoer toegan kelijke concert voor orkest, en van Brahms tenslotte zijn vioolconcert, bijna doorgespeeld, maar blijkens het ibijna eindeloze applaus voor de solist Nothan Milstein voor velen toch weer een openbaring van creatieve schoon heid. Immers, men klapt toch niet zo uitbundig voor alleen de uitvoeren den? De vertolkingen van deze Haydn en Bartok toonden weer heel duidelijk Fournets visie op ruïke helder gecon cipieerde werken: een doorztóhtLg ko loriet nastrevend,^ de contouren een scherp profiel verlenend en tevens met een muzikantschap dat alle facetten van emotionele bewogenheid vertoont, Het orkest volgde de dlriigent daarin met uiterste soepelheid, 'groepsgewijs en individueel en wat dLf laatste be treft (in Bartók)' volmaakt bij meni ge houtblazer vooral. De beroemde so list Nathan Milstein, wiens 06 jaar men hem noch aanziet noch aanhoorI (zijn temperament doet nog jeugdig aan) mocht dan hier en daar kampen met de zuivere intonatie, tc laag met name. zijn warmbloedige Brnhms- vertoUdag dood beseffen dat hij het werk allerminst routineusbenaderde. De cadens, van Milstein zelf, leek weer een toppunt van virtuoze violis- tlek maar tevens ook van een inzicht in Brahms' .geest. Fournot en hei or kest gaven prachtig samen- en tegen spel. S. NIEBOER Waarnfmlng 8.49 uur. Heden Gisteren Luchtdruk WrersRcrteldheid :w. bew. bett.-finotr«. Neersla? In 24 uur 5,6 Max. lemp, gist. 17.90 uur: 16J Min. temp. heöen 7,15 unr: I0J Drlnkwiter Rotterdam: Bedrijf Honingerdljk: Terwnchling Tan 30 t/m 2 Juil: gemiddtld Keukenxoutgelialte 219 mg per liter, gemiddeld gcleldlngjverniOKea 730 micro Siemens, gemiddelde hardheid 13,8 Duitse hardheidsgraden, i Bedrijf Berenplaat: verwachting van 30 t/m 2 JulJi gemiddeld keukenzoutRehalte 221 mg per Op de werf Smit-Kinderdijk (IHC-Holland) Is gistermiddag de grootste sleepzuiger ter wereld gedoopt en te water gelaten. Deze sleepzulger, de Vlaanderen XVIII, is in aanbouw voor de Belgische firma S. A Dra gages Decloedt et FHs. Het 124 meter lange, 23 meter brede schip, werd gedoopt door mevrouw Helèrve Boerenboom-Vermylen, echtgenote van de secretaris-generaal van de Belgische waterwegen. De Vlaanderen XVIIf Is de eerste sleepzuiger van een voor de IHC-Holland geheel nieuw type: de zuiger beschikt over gescheiden laadruimen, 'met daartussen de machine en de porrtpkamer, met de twee zuigbuizen kan de Vlaanderen XVIII tot een diepte van 30 meter. Met een nuttig laadvermogen van ruim 16000 ton en een laadruiminhoud van 10ÜO kub meter heeft de sleep zuiger recht op de titel de grootste ter wereld. De Belgische sleepzuiger neemt deze titel over van „De Prins der Nederlanden",'die tot gisteren sedert vorig jaar met een laadruiminhoud van 90ÖÖ kub meter de grootste ter wereld was. Positie* van schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen jtie volgende pagina» Grote Vaart Abida p 1 Grande Comore n Durban. Adulis p 1 Eest Londen n Djibouti. Atceins p 2 Gibraltar n Ant werpen. Alcor p 2 Casqueta n Ham burg. Amerkerk t te Bremarha- Ammon n Qranjcstad 1 op 460 mijl no van Antigua. Ampcnan 2 te Guayaquil. Amstellflan n Japan I op 870 mlJL zo van Hawaii. Amstelmolen p 2 Port Eticn- ne n Durban. An co Spray n Goodhop* l op 780 mijl O van Philadelphia. AngolRkust 1 ten anker Cona kry. Ardens 2 te Llvorao venv. Ares n Rotterdam 1 op 620 mijl wzw van Fiorea Ato* ren. Aristotcles 2 te Rotterdam. Artemis 1 v New York n Kingston, AsmJdiske 30 nm v Port of Spain n Port Arthur- Atlantic Crown n Southamp ton l op 350 mijl czo New York. Attia 2 te Puerto Cortes, Atys 1 v Bangkok n Singapo re, 3 te Singapore venv. Avedreeht n Kaapstad 1 op 580 mijl OhO van Ascension ell, Ball 1 v Hongkong n Singa- Banda p 2 Monrovia n Rot terdam. Batjan n Kaapstad 1 op 885 mijl zxw van Abidjan, Bawean n Momboasa l op 640 mijl nw van Walvisbaai. Bengalen 1 v Genua ti Kaap stad. BHt»r n Belawan 1 op 230 mijl nw van Wslvlsbaal. Brltsum p 2 Madeira n Rot terdam. Calamares 2 te Cristobal, Camilla n Rotterdam 1 op MO mijl zo van Bermuda. CapulóiUx p 7. Socotra c4L Mcna al Fahal. Carbo Tiger 1 v New York n New Orleans. Chevron Arnhem n Tharn es- haven 1 op 85b mijl zo van Bermuda. Chovron Eltsdhoven n Bah rein 2 op 3i!j mijl zw Adelaide. Choluleca n Rotterdam op 1 op 200 mijl wnw van Mar*- ca lbo. Copan p 2 Madeira (ten n) n Koper. Coppename p 1 Acapulco n Los Angeles. DaOla n Sydney 1 op 450 mijl wzw van Bombay. Deltadrecht n Port Cartier 1 op 619 mijl zo van Kaap Farewell. Dione 1 v Mcna al Fahal Frederlcia, Dordrecht t v Gladstone (Austr.) n Wakayama. Dutch Engineer 2 le Gothen burg. Dutch Faith p 2 Kielerkanoal n Tallinn. Dutch Master 3 te Mlddlejbo rough verw. Ea p I Rio de Janeiro n Li Gunirn- Forcst Lake 1 v New York r Puerto Ordaz. Ganymedes 2 te Barcelona. Gocree n Belfast 1 op 60( mljl ono von Kaap Race. Gooiland n Santo» 1 op 720 mljl nno van Fernando No* ronha. Graveland 1 v Tenerlffe n Recife. Grootekerk n Durban t op 540 mijl ono van Ascension dl. Gulf Hansa 2 te Cablnda. Gulf Italian n Eseravo* 1 op 350 mijl xo van New York. Capulonix 4 te Mcna al Fahal verw. (Khaeg ell. verval len) Joharmej Frans n Middleabo- rough 30 op 500 mljl o va St Johns Khaslella 8 te Curagao vera (wordt verm. Punta Ca: don) Statendam 2 te Syracuse Hilversum 2 te Jacksonville verw. Hollands Brink n China 2 op 220 mljl nno van Sydney tsb 2 v Amsterdam n Domi nica Ittersum n Havre 1 op 330 mljl zo van fcaep Race Jason p 1 westpunt Cuba Oranjestad Kamperdljk p i Jamaica (ten z.) n Antwerpen Kara 2 v Arica n Guayaquil Katsedijk n Charleston 1 op 400 mij! n van Flores Azo- ren KeSzerswaard n Perz. golX 1 op 200 mljl zw von Goa Kelletla n Curacao 1 op 320 mijl van Fernando Norort- ha Kenia p 2 Kaap Leeuwin n Singapore Kennemerlanct 2 vanSantosn Hamburg Kopionella 2 te Whltcgatc Korendijk 1 te Seattle Korevina n Curacao 2 sank. Fannroakanaa] (Balboa) Kosicla n Rotterdam I op 870 mijl no van San Juan Krebsia p 2 Kaap de Gattl n Eastham Kreon 2 v Grenada n St Vin cent s n 2 Brlndfc.. Leixöes Vado Langkoeas n Lissabon 1 op 550 mill o van St Helena Laura Christina 2 te Tampa Liberiakust 2 te Rouaan Lovellia n La Spezla 1 op 190 mijl w van Luderltzbaai Lycaon 2 te Antwerpen Macoma p 2 Kaap Flnlsterre n Mena al Ahmadl Magns 1 v Rotterdam n Vent- spiis Mare Altum 3 te Tees verw, Marion n Ceuta 2 in de gott van Biscaye Maron 2 te New York Mem non p 2 Ouessant n Am sterdam Mercurlus p l San Miguel Azoren n Rotterdam Minos 2 te La LIbertad veriv. Mississippi Lloyd p 1 nm As cension ell. n Kaapstad Mame Lloyd 2 v Los Angeles n Cristobal Musi Lloyd 2 te New Orleans Naess Courier 2 te Norfolk Naess Enterprise 3 te Yoko hama verw. Neder Lek n Cristobal 1 op 950 mijl o van Bermuda Neder Linge p 1 Puerto Rico n Genua Nlcuw Amsterdam 1 v Cob» n Halifax Nushaba p 2 Kreta n Fama- N^kflrk P 2 Dakar n Antwer- oPdekcrk 2 v Warri n Apap»- 3 te Apapa verw, Ondlna. p 1 Mombass* n Mena ai Fnhal Oostkerk n Kaapstad 1 op aid mljl nno van st Helena Oranje Nassau 1 v Ponce n Ponta del Gads Palamedes n Trieste 1 op 900 mljl no van Paramaribo Pallas p 2 Mostaganem n Pa tra» Parkhoven 1 - ten anker reda Recife Parthenon 2 te Beiroet Fhiletas p S Casquots n Ham* PhUlife 1 v Kharg. «II. n Bombay Polydorus p I Freetown (ten w.) n Durban prins der Nederland n Trini dad 1 op 455 mljl ono van Flo res Azoren Putten 1 v Casablanca a Durban Bad J a n Havre 1 op 500 mUI zw v Abidjan Rotti 30 te Colombo RUn n Klmitou 1 tJb.v. Truk EH Safocvan Albany 2 te Mel bourne venv Snfocean Adelaide 29 te Dur ban Safocean Amsterdam n Fre- mantle 2 op 700 mljl n v Amsterdam eil Sepia n Portland (Maine) I op 450 mljl zzw v Kasp Verd Ell Servaaskerk p 1 Madagascar (ten z.) n Singapore Sinon 2 te Malta Solon 2 v Amsterdam n Port of Spain lad Delft i. tnijl no v Fortaleza Stad Den Hang n GeU 1 op 680 mijl zo v Kaap Race Stad Zwolle 1 v Baltimore Ploce Safocean Auckland 2 te Fro» mantle vèrw Steenkerk 1 v Baltimore Jt Ploce Steenkerk 2 te Homburt venv Stella Antares 2 v Mllford haven n Mtddlesborough 1 Straat Freetown 29 te Hong, kong Straat Lombok p 1 Mombasa* n Muscat Subra n Roaarto 2 op 430 mill no v Cayenne Ttmamo p 1 nm San Franc!»- .co n Golflto Taras I tc Ashdod Thalctas 2 V Rotterdam r Cadis Thcron 1 rede Port of Spain TJlmanuk 1 v .Hongkong n Singapore TJltarum 2 te Mogncliscli Toltec n Tokio 1 op 220 mUI nnw v Knua Vinna p Z Landaend n Cur»- Vitrea p 2 BriU Guyana n Buenos Aire» VUst n Bilbao 1 op $30 mUI no v Antigua Waardrecht 2 le ARlborg Westerkerk p -1 Dakar Knapstnd Wi«:<ekerk p 1 Luderltzbaai n Lissabon Zatra n Mena al Fahal 1 op 270 mljl nno v Mozambique Zaria p t Lourcnco Marques n Pen:- Golf Zeeland 2 tc San Francisco Zonnckerk n Madras 1 op 325 mijl xzo v Calcutta Zuiderkerk 2 te Beira Kustvaart Adinc n Tema z in de Golf van BLscayc Agua 3 te Amsterdam Arrow 3 te Caen verw. Atlantic p 1 Rockol n Glou cester (Uf.fl.) Anholt S tc Mantyluoto verw, Amstelborg 2 te Delfiijl Aaltje 2 te Amsterdam Aurlga-3 tc Telgnmouth verw. Albert v 3 te Goo]e Anne Herfurth 2 te Rotter dam Antarctic 1 v. Harlingen Bergen (Noons') Atlantic Pearl 29 te Houston All Damhof 2 tt'Newhaven Arvo 2 v Hull n Rotterdam Aurora 2 v Telgnmouth n Vlaardingen Annle-g 1 v. Port Houstoek a Londen Bab-t 2 te Delfzijl Brcczand 1 v. Mesane n Goo- le Bevcsier 2 te Rotterdam Bcyerland 2 te Rotterdam Biscay a 29 te Dublin Blonca 2 te Duinkerken Binnenhaven 2 te Aarhu» Favoriet p 2 Kaap FinJsterro n Huolvn Fombo 3 tc Grimsby verw. Falcon 2 te Dieppe Faslnet I te Aberdeen Forto l te Immlngham Fiducla-I 2 Y Briton Ferry t Tertveuzen Florida 2 le Gunncat Forel 2 te Bldeford Grecian p 2 Gallta cll. n Fn- Jitowe Golina 3 tc Tecsport vcrw. Groto 2 te Rotterdam Henny-t p 2 Borkum n Bil bao Harry 2D te Lelth Heather 30 te Falmouth Hereford Exprer» 1 te Wlc- klow Herta 30 tc Dublin Hasewlnt 2 te Amsterdam verw. Hoop 30 te Londen Jongkind I te Great Yar mouth Johanna Buitelaar 29 te Lon donderry Jan 2 to Rotterdam Jo 2 te Ipsjwleh Johftiuu 2 te Paramaribo verw. Jalta 30 te Hudlksvall Jan Tavenler 2 te Delfzijl Jan* 29 te Charlestowr» Jell 2 te Marin v«rw. juno 30 te Par Juvalta 1 te Hamln» Karei 2 le Rotterdam Klrsten Smits 2 te Rotterdam KraftCft p 2 Kaap Vlltano n Motrll Kaap Falga 1 v Mantyluoto n Zaandam Keizersgracht 2 te Amster dam Kilo 30 te Rouaan Keyser 1 v Gefle n Tanger Lauriergracht p 2 Borkum n Helsinki Lootersgrncht 4 tc "Murtol» venv. Lady Jane n Rotterdam 1 op 273 mijl zw v«n Atoraoi Leeman» 3 te Rotterdam verw. Louise Smits Colchester 2 on 300 mijl Z7.w van Reykjavik Lenle 3 te Lelth verw. Leo 2 te Great Yarmouth Lumey p 2 Te*«l n Sutidvall Lely 2 r»m te Londen verw. Lijnbaansgracht 39 te New- haven Lcuvehavcn 2 te Kopenhagen venv. - Lubox 1 v. Bilbao n Havre Metropole 2 tc Goole Meteoor 2 tc Antwerpen Menkar-n 3 te 1* Nouvoll» Makkum 3 te Antwerpen Darebeka 2 te Tonnay Cha- rente Carebeka 3 p 2 Punceness a Liverpool Cornelia b-4 2 rede Barbados Coeta 2 te Amsterdam Comtesse 3 te Plymouth verw. Clothilda m 2 te Séhleswlg verw. Caroline n Shoreham 2 op 240 mljl no van Azoren CheetBh 3 te Shoreham verw, Constance p 2 Kiclerkanaa! n Delfzijl Citadel 2 te Wlsmar venv, Clarissa l v Delfzijl n Skoe» hall Corona 2 te Par Ceres 2 te Londen Coccfnetle 2 v. Casablanca n Kenltra. Dependent 2 te Middelburg Dnje Boehmcr 2 run te Sctu- bal Dependance p 2 Borkum a Engeland Delfzijl 1 te Antwerpen Delta 1 te Wisbeck Don! 1 te Antwerpen Deo Ducc 1 te Antwerpen Dongcborg 1 v Delfzijl n Val- vik Expo 2 te Rotterdam - Embla 2 te Antwerpen Emerald Trader 1 te Fecamp Eemsmond 3 te Boston verw. Elshout 5 tc Ronnskaer verw. Expansa 29 te Preston Eddystone 2 te Par verw. Eerbeek 2 v Bayonne n Mllos Fokke de Jong sr. 2 te Rot terdam Marie Christine 1 te Delfzijl Mee» Cramer 1 te Ellesmera- port Mervvcborg 1 te Delfzijl Mulua Fldes 2 te MLstley Merwehaven 2 tc Lélxoe* Normandla 2 tc Delfzijl Nleuwland 3 te Leith. verw. Noordslad 30 te Lcith Na e reboot 1 te Delfzijl Nora 1 te Delfzijl Nova ZembL-t 30 te Snodund Novel 1 te Delfzijl Netty 2 v Brltonferry n Tcr- Pamir 1 nm te Rotterdam Plal 2 tc Goolo Primus 2 te Kos verw. Prinses Wllhetmlna 30 t« Cork Parma 2 le Duinkerken verw. Pcrgo I v, Leith n Utrecht Prinsenbeek 2 v Delfzijl n Skutskacr Prinsengracht I v Ha min» n Shorfhnin. Quo Vudls 30 tc Avonmouth Regina 2 te Am*terdam verw, Rifo 1 v Telgnmouth n Thes saloniki Rubicon 4 tc Liverpool verw. Roerdomp 2 nm te Colchester vcrw. Schipperegrncht p 2 Ouemnt n Koeping Schioborg 3 te S!mrish#mn verw. Steil» 29 te Grangemouth Schokland 2 tc Rotterdam Seven Seas 1 te Harlingen Spes Major 1 tc Par Spaameborg I v IJtnulden n Berwick Solent 2 te Dubrovnlk verw. Twcbro 1 te Rotterdam Transit 4 tc New Ros» vcrw. Tide n Mostyn 2 ln de Golf van Biscayc Tyro 2 te Havre Tasman 30 te Londen, Theodora l te Cork Thca 1 te Harlingeo Trio 2 te Dublin Ursa Minor 2 te Vlaardingen Vera 2 te Franeker verw, Verita» 2 te Dordrecht verw, Vllcrce 1 v Hamburg n Tuni» VIktng 2 te Antwerpen Vamos 2 tc Boston verw. Vega 1 (e Gefle Westmeep 2 tc Calais Wljmers 29 te Belfast Zeeburgh 2 te Rotterdam Zaanborg 5 te Kotka verw- Zwaantlna 2H te Aberdeen Aangekomen schepen Rodenbek Dts Beatrihovcn KNSM Hudlg en Veder Ordinence Eng. le Eemhaven Deltapoort Volgt U Badlnh Kuwait. B.P. Eu ropoort v. Ommeren Havsul Noor Beatrihaven Q-D. Hudlg en Veder Ursa Minor Ned. Vlaardingen Vulcannhavon Gang Boleslaw Chobry Pool Vloar- dlngen Nieuwe Mate N.T.B. Myrina Dts, Shell Europoort v. Ommeren Ktrsten Smits Ned. Beatri haven M. Pr. Batavier Karei Ned. Merwehaven Vijf winkel OA.L. Bell Vanguard Dts Brittanla- haven Belt Lijn v. Weelde Epo Ned. Merwehaven S.O-M. Hanno Hein Sletas Dts. Mrwehaven - S.OM. v. Uden Bevesler Ned. Parkhaven Ba- lovier Clymene Eng, Shell. 35 v. Ommeren Ecaut Belg. Waalhaven p' 2 Pakhoed Herfurth Birthe Tholstnun Deen Schiedam T.C. v. Ommeren Europlc Ferry Eng. Benelu- haven T.F-S. Robert Watt Miller Lib. Eu ropoort Chevron Olie Scheepvaart. Altijd passende mini panty-nylons. Eerste keus, van hét bekende' Nederlandse merk. 3/4 LANG AM KLETS ANKLETS wol-nylon met of zonder bord uurdessin, marine, bruin of groen. M en L. FabBlnyl huishouddusier. O.a. in groen, rood, rose en bleu. S, M, L wol-nylon,effen of fantasie-dessin, in vele kleuren. 102-12. stretch nylon met breed rib-dessin opzij, 7 kleuren. Rotterdam-Pandrecht: Slinge 690, -Hillegersberg: Streksingel, -Hoogvliet: Binnenban,Vlaardingen: Dr. Wiardi Beckmansingel (in Vlaardingen alleen textiel en drogisterij-artikelen) Lichtgewicht polyester/ katoen (65/35), vorm- houdende boord en manchetten. Permanent press, Wit, bleu en ivoor. 37-42. Nylon tiener BH, met fibre fill voorgevormd, Verschillende bloemdessins. 65-BOA. Maak meer ruimte in de kast met deze goud kleurige schoenenzak voor 6 paar j schoenen. Deze set van dris^ kaarsen verjaagt 3 x 15 uur lang de sigarettenrook naar 'hoger sferen'. 11 cm lang, 4 cm dik. Per set (rood, geel, waskleur)! 18 cm hoge vaasjes in vier modellen en zes transparante kleuren, o.a. blauw, oranje en groen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1