rist ruim van 9 ROTTERDAMS DAGBOEK 398.= lESEBB] Officier eist negen maanden cel voor verduistering auto's Aldus de pers van Jeugdland 80 Sparta-Excelsior op tweede competitiedag FRANK WINT 'GROTE PRIJS VAN CAPELLE' 2sr= Celstraffen van half jaar in opramzaak ROTTERDAM /^RIJNMOND opruiming Twee nieuwe zaken Voorhoeve en Dietrich Vragen in Rijnmond over stemmen bij volmacht Treinen gestremd door stroomstoring op Hofpleinlijn Oefenprogramma voor Spartanen RAAD VERGADERT OVER DOORSTROMING opruiming); Ontvangst op stadhuis bij wielerkampioenschap IMMWSBt 'oprüimihg pagina 4 - woensdag 15 juli 1970 (advertentie) Zodra hat lekker weer is trek- ken vve er op uit of gaan fijn in de tuin zitten en' natuurlijk na men we dan een gemakkelijke stoet, alleen waar laten we da kopjes en de schoteltjes. Leuke ronde tafel met kunst stof blad, tegen warmte en zuur bestand'en afgewerkt met een naturel strip. Deze tafel met drie afschroefbare poten koopt U nu voor nog géén tien gulden. kunststof blad doorsnee 70 cm #3® Morgenvroeg qm 9 uur begint op de camping-afdaling, tweeda etage, de verkoop van deze ron de tafels met.kunststof blad, doorsnee 70 cm, hoogte 70 cm, afgewerkt met een'natu rel strip, drie afschroefbare poten, kleur licht grijs, nu extra voordelig Duur van da opruiming 1S Juli tot S augustus. Géén tot of schrift, bast Er is een vrij nauwkeurig signale ment bekend van de ladenlichter: on geveer 1.65 meter lang, gezet postuur, zwart krullend'haar, zwarte bakke baarden. Hij droeg een donkerblauw of zwart kostuum. De politie ver moedt, naar dit uiterlijk te oordelen, het te doen te hebben met demand die afkomstig is uit een ,der Middellandse Zee-landen. Het signalement is doorgegeven, naar de surveillerende politiewagens in dé stad. Vanmorgen had men nog geen spoor van de dader gevonden. Aanvankelijk -werden twee mannen die in gezelschap waren van een jon gen van een jaar of twaalf van de brutale roof verdacht. Voor hen ver liet de caissière haar plaats om iets te gaan informeren bij een collega. Een van de mannen wilde iets weten over een Internationaal rijbewijs. Hij liep met de caissière naar de informatrice, kreeg zijn inlichting en verliet met de andere man en de jongen normaal het kantoor. Toon het drietal weg was merkte de caissière pas de diefstal. Zij slo-eg alarm en gaf de politie de signa lementen door van de mannen en de jongen. Dozen konden via de ANWB- administratle opgespoord worden. Zü bleken niets te maken te hebben met de diefstal. De mannen konden de po litie wel het signalement geven van de vermoedelijke dader, die zjj bij de kassa verdachte manipulaties hadden zien verrichten. Omdat zij niet hadden gezien, dat de man een greep in de kassa deed hadden zij hier verder geen aandadht aan geschonken. De caissière was door de diefstal erg overstuur en moest'zich laten vervan gen, door een collega. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Op de tweede dag van de nieuwe voetbalcompetitie,zondag 30 augustus T vindt in Rotterdam de eerste derby plaats. Op het Kasteel gaat de kersverse hoofdklasser Excelsior op bezoek bij Sparta. Feijenoord speelt die dag in Alkmaar tegen AZ67. Zoals bekend staan voor de eerste ronde de wedstrijden FeijenoordFC Utrecht (woensdag 19 augustus), Telstar—Sparta en Excelsior—AZ'67 op het programma. An-dere interessante duels uit de eerste helft van de competitie zijn, be halve SpartaFeijenoord (15 novem ber) en FeijenoordAjax (20 decem ber): Excelsior—Ajax (4 oktober), Ajax—Sparta (18 oktober) en Feijen oord—Excelsior (l november). Het volledige programma in eredi visie, eerste en tweede divisie luidt voor wat de eerste vier eompetltieda- gen betreft als volgt: Eredivisie: 23 augustus: Excelsior—AS'67 Telstar—Sparta, Volendam—FC Twente. DWS—PSV. ADO—MAC. MW—Holland Sport. NBCAjax. Go Ahead—Haarlem. Feljeaocrd—Utrecht. 30 augustus: Sparta— Excelsior. FC Twente-Telstar. PSV—Vo lendam. NAC—DWS. Holland Sport—ADO, Ajax—MW. Haarlem—NEC. Utrecht—Go Ahead, AZ'67Feijenoord, 6 september" Sparta—AZ'67. Excelsior—FC Twente. Tel- starFSV, Volendam—NAC. DWS—Holland Sport. ADO—Ajax. MW—Haarlem. NEC- Utrecht. Go Ahead—FeJJenoard, 13 septem ber: FC Twente—Sparta. PSV—Excelsior. MAC—Telstar, Holland Sport—Volendam. AjaxDWS. Haarlem—ADO, Utrecht— MVV. Feijenoord—NEC. AZ'B7—Go Ahead le Divisie: 23 augustus: Gronfn gen- Blauw Wit. SC Cambuur-—HVC. De Graaf schap—sw. Wageningén-DFC. Willem 11 —Vitesse, Helmond Sport—FSC. Heracles— Keerenvecn. FC Den BoschVeendam, 30 ausgustus: HVC—Groningen. SVV—SC Cambuur. DFCde Graafschap. Vitesse— Wageningen. FSC—Willem JL Heerenveen —Helmond Sport. VeendamHeracles. Bleuw Wit—FC Den Bosch. 6 september; HVCBlauw Wit. GroningenSVV. SC Cambuur—DFC. de Graafschap—Vitesse Wageaingen—FSC. Willem H—Heerenveen, Helmond Sport—Veendam. Heracles—FC Den Bosch. 13 september; sw—HVC. DFC -Groningen. Vitesse—SC Cambuur. FSC— J Graafschap. HeerenveenWaeeningen, 1X7(11*.TT -nvr T-vT»_r-T- 2e Divisie: 23 augustus: RCH—Gooiland, EDOA COW, de VolewïlckereFEC Limburg laNO AD, Baronie—Roda JC Eindhoven—SC Drente. RBC—VVV, Her mes DVS—Fortuna VI. 30 augustus: Gooi land—ZFC. AGO W—RCH. PEC—EDO. NOADde Volewljoker3, Roda JC—Lim- buxgla. SC Drente—Baronie. VVV—Eindho ven, Fortuna VI.—BBC. S september: ZFC -AGOW. RCH—PEC. EDO-NOAD, de yolewij ekens—Rodn JC. Limburgk—SC Drente. BaronieVW. Eindhoven—Forru- Jia. VI. BBCHermes DVS. 13 september: AGOW—Gooiland. - PEC—2FC. NOAD— «CH> Rods JCEDO. SC Drente—de Voia wijekers. VW—Limburgla. Fortuna VL.- Baronia. Hermes DVS—Eindhoven. De heer N. F. Beider treedt per 1 augustus in vaste dienst van de Rijks scholengemeenschap Schiedam. In tij delijke dienst (tot 31 juli 1971) zijn getreden J. J. de Krom enmiW, H. Sandifort IDrs P. J. Berning zal tijdedijk ver bonden zijn aan de Rijksscholenge meenschap Brielle (tot 31 juli 1971). (ADVERTENTIE t Wij neman aan dat U weet wat een grammofoonplaat kost..... wij nemen dan ook aan'dat U hst volgende met belangstelling zult lezen. In orjza disco-hoek, souterrain, verkopen wij deze singles met een vastgestelda varkoopprijs van f 4,50, in de opruimingper stuk voor nog géén acht dub beltjes. Splinternieuwe platen met be kende opnamen van vermaarde artiesten als; Engelbert Hum- perdinek, Esther en Abraham Ofarïm, Digno Garcia, Sjakie Schram, Bonnie St. Clair, Elvis Presley, Dorus en vele adderen. Engelbert Humperdinck Esther en Abraham Ofarim Digno Garcia Sjakie Schram Bonnie St. Clair Elvis Presley Dorus en veie anderen per,;stuk A voor Vet Morgenvroeg om 9 uur begint in hat souterrain de verkoop van singles van vele beroemde artiesten. Duur van de opruiming 16 Juli tot G augustus. Géén toL of schrift best Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Een ongeveer 50-jarige man, vermoe delijk afkomstig uit een zuidelijk land, heeft gistermiddag rond kwart voor twee kans gezien uit de kassa van liet op dat moment zeer druk bezochte ANWB-kantoor aan de Karei Doormailstraat in Rotterdam ongeveer 4400 te stelen. De man sloeg zijn slag toen de caissière - tegen de regels in haar plaats had verlaten om bij een informatrice iets te vragen voor een paar klanten. De dief moet een bliksemsnelle greep in de geopende kassa hebben gedaan en daarna ongemerkt ln de drukte zijn verdwenen. A D VERTEN TIE U begrijpt dat er op onze tapijt afdeling. wekelijks vele rollen vloerbedekking ofngaanen het is dus klinkklaar dal er dap coupons overblijven. Op de eerste dag van deze op- ruiming gaan wij die coupons verkopen voor do helft van de normale prijs. Het spreekt vanzelf dat "wie het eerst komt, het eerst maalt" zorg dat U er vroeg bij bent om te profiteren van heel voor delige coupons kamerbreed tp- pilt in diverse breedten en basuv lengten, met kleine schoon heidsfoutjes. COUPONS 9SAW3EitB5^EED TARtJT VOOR HALVE P8WZEN 100% zuiver scheerwol gebloemd nylon dralcm Neemt U de maat van Uw kamers mee? Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de opruimings- verkoop van coupons kamer breed tapijt In vele kwaliteiten, breedten en baanlengten, nu voor de helft van de normale prijs. Duur van- de opruiming 16 juli tot 6 augustus Géén tel. of schrift, best ROTTERDAM, woensdag, Voor hoeve en Dietrich NV opent morgen in het afsluitende deel van de Lijn baan een nieuwe ve-sbigin'g. De winkel is gelegen, onder het plein, verbonden met de zaak van Ter.meu.Ien. Dagelijk se leiding heeft de heer W. Vogels. Voorhoeve en Dietrich opent mor gen ook haar vestiging in het bouw centrum, waar men zich lieeft gespe cialiseerd op leotuur over bouwen en wonen, zowel voor de vakman als de leek. Dagelijkse leiding heeft bier de heer R, Bosslnade. WD-er dr J. Alers uit Schiedam is uit de Rijnmandraad gestapt. Hij worcLt opgevolgd door J. W. Verbeek. Frank Wiepicing (met helm) IJjkt een beetje ander de Indruk te zijn van alle huldebetoon. Maar het is dan ook %vat als je als 11-jarige een jeugd grand prix wint en daarvoor uit handen van burgemeester Van'Dijk van Capelle aan den IJssel de „gouden helm", een beker en bloemen ontvangt. Links van Frank staat Heimy Kasbergen (11), die eerste werd by de meis jes en de „Coupe des Dames" won. De tweede en derde plaats bü dc jon gens werden behaald door René dc Reuper (uiterst links) en Frad Gonlag (uiterst rechts). Niet minder dan 40 coureUrtjes hadden zich op de eerste dag van deze jeugd grand prix geplaatst voor de finale. Hierin moesten de deelnemers scherp geconcentreerd rijden om de mini-Ferrari goed door het bochtige en gladde parcours te sturen. Dat deden zij allemaal voortreffelijk (on danks het slechte weer, waardoor de prijsuitreiking niet bulten plaats vond maar ln de hal van het stadhuis van Capelle)Frank Wlcpking vestig de met zjjn tjjd van 13.7 seconde zelfs een nieuw baanrecord en daarmee' Is hU een der grote kanshebbers in de landelijke finaie, die volgende maand waarschijnlijk ln Amsterdam gehouden zal worden. ROTTERDAM, De Rot terdamse rechtbank heeft vanmorgen de 21-jarige Bert D, de 2S-,jarlge Ca- rolus T., de 20-jarigo Dirk H. uit Rot terdam wegens het bezit van opium veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie voor waardelijk met aftrek van het voorar rest. Tevens moeten zij zich onderwer pen aan ha*t toezicht van een consulta tiebureau en een zenuwarts. De officier van jusli-tle had een ge vangenisstraf van zes maanden waar van twee voorwaardelijk, geëist. Een vijfde verdachte, de 23-jarige Rotterdamse losser Garrit V. die reeds 'van zijn verslaving afgeholpen was, werd conform de eis veroordeeld tot een boete van honderd gulden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Twee handelaren, die de opium verstrekt hadden, de 30-ja- rlge los werkman Ludovin H. en de 42-jarige koopman Eddy van E„ bei den uit Rotterdam, werden veroor deeld tot gevangenisstraffen van res pectievelijk een jaar en zes maanden en met -aftrek van het voorarrest en acht maanden met aftrek. Het vonnis voor H. was conform de eis, dat voor Van E. was zeven maanden minder dan de eis. ROTTERDAM, woensdag. Hot stemmen' bij volmacht voor de ïtijn- mondraad in een andere gameente, dan waar men woont, is ln verschil lende gsvaUen niet mogelijk gebleken. Hiermee is niet voldaan aan de kies wet. Het Rijn-mond raadslid dr W. de Kwaadsteniet (peg) heeft hierover vragen gesteld aan het dagelijks be stuur. Hij wil de uitspraak van het bes-tu-ur dat tekort is gedaan aan de rechten van de kiezers, en vraagt wel ke maatregelen hst_ dénkt tenemen, om dit in de toekomst te voorkomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Het train verkeer op de Hofpleinlijn tussen de stations Kleyweg en het eindpunt Rotterdam-Hofplein is gistermiddag om half vijf gedurende een half uur gestremd geweest. De oorzaak hiervan was een stroomstoring in de bovenlei ding. Het treinverkeer komende uit de richting Den Haag werd vanaf het station Kleyweg omgelegd naar Rot terdam centraal. Voor reizigers met bestemming Rotterdam-Bergweg stond in Rotterdam Kleyweg' een bus ge reed. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dc of ficier van justitie bU dc Rotterdamse rechtbank, mr A. C. van der Spek, eiste gisteren een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek v»n het voorarrest en voorwaardelijke ter be schikkingstelling van de regering te gen dc 35-Jarige expediteur Johan R. uit Rotterdam wegens het verduisteren van een viertal auto's. R. die reeds vole malen Is veroor- ■deeld, had samen met de 37-jarige vertegenwoordiger Jan K. pit Rotter dam oen autorijschool opgezet. De za ken floreerden echter niet. Er ontston den grote schulden. Aan twee finan* cierlngsmaatschappijen werd uitstel van betaling verzocht. Om aan geld «te kómen, werd een in huurkoop gekoch te auto, voor deze was afbetaald, door verkocht. Een poging om door een financiële transactie in Italië aan geld te komen mislukte. Johan R. verkocht toen maar "twee -huurauto's. Spoedig kreeg hij hier echter spijt van en probeerde de koop pog ongedaan te maken. Zijn compagnon, Jan K., die behal ve een huurauto ook nog een auto van zijn werkgever verduisterde, hoorde een onvoorwaardelijke gevangenis straf van drie maanden tegen zich ei sen. De naadsman van K. bepleitte een geheel voorwaardelijke straf voor zijn cliënt, omdat deze al pogingen in het werk had gesteld om'tot terugbetaling van de door hem toegebrachte schade te komen, Met een on voor waardeli j ke celstraf zouden deze pogingen op niets uitlopen, De rechtbank doet op 17 jul; uit spraak. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Mana ger Georg Kessler van Sparta heeft zijn programma van voorbereiding op de nieuwe competitie geheel rond. Morgenavond starten de Spartanen met hun eerste oefenwedstrijd. In Hardenberg (Ov) komen ze uit tegen de afdeling eerste klasse Luiten. Vrijdagochtend vertrekt het gezel schap naar het trainingskamp in bet Drentse Exloo, waar de zeventien con- tract3peler3 tot en met zaterdag 25 juli zullen verblijven. Gedurende die periode speelt Spart» drie wedstrijden. Op zaterdag 18 juli in Klazlnaveen tegen SC Drente, op woensdag 22 juli In Sn-eek tegen de gelijknamige kampioen van Nederland bij de zondagamateurs en op de laat ste dag 25 juli in Leeuwarden tegen SC Cambuur. Diezelfde avond keert het gezelschap naar Rotterdam terug. Op het kasteel .vindon vervolgens nog drie oefenduels plaats. Tegenstan ders zijn het Schotse Aberdeen (za terdag 1 augustus), het Nederlandse militaire elftal (woensdag 5 au-gustus) en het Tsjechische Dukla Praag (za terdag 8 augustus). Voor het B-team van Sparta staan vriendschappelijke wedstrijden op het programma in Bruinisse tegen Middel burg (l augustus) en op het Kasteel tegen Xerxes, de club van oud-trainer Pim Visser. Deze strijd wordt op dins dag 18 augustus gehouden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Mor genmiddag om twee uur komt de ge meenteraad bijeen, voor de behande ling van o.m. de volgende onderwer pen: levering van stroom aan Schie dam, wijziging vergoedingsregeling krotopruimi ng, doors tromi tigsregeling, en de voortgezette behandeling van het voorstel om in principe medewer king te verlenen aan de oprichting van een on twikkel i n gsma atsrrh apij voot stadsontwikkeling in Rubroek. alle mensen dus ook kinderen. Leer goed verkeer!". Zeer bedreuen zijn de kinde ren in het maken, van adver- Interviewen doen de Jeugd- tenties. Coca Cola hoeft -niet landuerstepgeuers graag. Som- verder te zoeken: „Cola lest mige interviewers geven lie- jouw dorst. Dus vlug naar de ver hun eigen mening dan die Cola-mannetjes", van de ondervraagde: „De tweede was een heel Jeeurip ventje. HU praatte als een di- De persprijs gaat naar de schrijver van het volgende rectëur en dacht dat dit een stuk: zijn hier in Jeugd- JN de alternatieve crèche voor Ook tuil hij graag gratia con- het aardigste zijn. Vergelijkt u echte krant kwam en maakte Ianc* het persbureau én we ouders te Jeugdland heb ik sumptie3". maar eens de volgende twee hele verhalen over koekjes gaan erop uit om vragen te een uurtje zitten lezen in de De organisatoren van berichten uit dezelfde krant: bakken en de verkeerspuzzel". «tellen aan het personeel voor krentjes die schrijflustige be- Jeugdland moeten die krantjes „Geweldig is Jeugdland! Ty- „Sommige kinderen" schrijft onze krant. We komen nu aan zoekers hebben gemaakt. Ik maar goed bewaren en goed pen en sleutelen is het leukst", een andere krant, „interesseert &0* de supermarktWe vroegen kreeg een hele bundel „Jeugd- lezenZe kunnen dan leren En vlak daaronder: „Bij het Jeugdland niet maar wat kan een zekere Loesie het een en lancls dagbladen" van een wat er allemaal mis is. Een personeel van het autosleute- ons dat nou schelen Wij amu- ander over de supermarkt. vriendelijke leidster en ik ben bloemlezing klachten: „Ton Ie» vinden ze het een gemene seren ons en spelen en ploete- Vraag-1 hoe heetu? Antwoord 1. Loesie. Vraag 2.- Hoe vindt het u het in Jeugdland? Antwoord 2.- Te druk. Vraag 3.- Vindt u haar daar bijzo-ader dankbaar 7vindt het hier waardeloos, streek dat ze geen bier mogen ren maar wat", voorIk lees deze kranten lie- Ze hebben te weinig te drin- drinken". „Mevrouw P vindt ver dan echte. ken. Ze mogen hier niet roken. Dé volgende krant: „We niet erg leuk hier. Ze moeten Het eerste dagblad dat ik. Hij zegt dat de consumptie- vroegen aan een jongen die bankjes neerzetten vaar de het hier leuk. Antwoord 3.- pakte bevatte ec.s schokkend bonnen voor het personeel wat rond liep zijn naam. Kees moeders, want ze worden dood «fitvel. Vraag 4. Heeft u aan- be richt: „J ujfrouw t..en juf- 'voor niks wezen en meer pau- O ...,10 j- Wat hij van de juf- moe" merkingen op deze winkel? frouw Hzijn door de koffie- zen, zegt hij". frouws vond. Hij vond ze kin- „in Jeugdland is het best Antwoord 4Ja ze moesten de nvm afgezet voor f 0,25. De „Tineke D... Ze vindt deruchtig. We vroegen wat hij leuk. Maar één ding is rot, dat limonade in de flessen vervan- zaak wordt onderzocht". Jeugdland heel érg leukAls leuk vondHij vond niets uinden de meeste kinderen Qen door water taant er aoordt Op deze bondig/leid yan stijl klachten heeft zij, dat ze zo leuk". Klachten over de can- tenminste. Dat- je voor de hier veel gestolen. Vraag 5.- fcan iedere journalist jaloers vaak moet staan en daar krijgt sumpties zijn er ook,JDe cola leukste dingen kaartjes moet "Staat hier wel alles stevig in zijn. Dat het maken van een ze zo'n mooie benen van", was te koud. De melk kwam hebben. Dat is vcoral voor de elkaar? Antwoord 5,- Nee, al- krant niet altijd meevalt blijkt ,/ase van V... dat dc te laat. kleine kinderen rot, ivant die Ies staat zo wankel als een uit het volgende citaat: „Dc leiding niets te drinken krijgt „Ik vind de melk heel vies, kunne» daar haast nooit aan- pasgeboren mank kalf. Vraag kwam hier voor de eerste en dat de kinderen overal zo omdat de fabriek viese melk komen. Dan gaan al die lange s-~ Wordt hier veel gestolen? keer. Toen moest ik ineens, lang moeten wachten". Marie brengt. De meeste kinderen lummels op'je tenen staan of Antwoord 6.- Ja, bi? het leven, voor pers gaan spelen. Nou en O-heejt als klacht: „Ze gooien de melk wég". pakken ze het af. Daar moet toen gmg ik naar een stand en krijgt van die vuile voeten". Het verkeersexamen doet u>el verandering in kornet uroeg hoe ze het vonden. Leuk Het oordeel van de Jeugd- het goed in de Jeugdlandpers Onder dit commentaar 'nalat en warm vanwege reuma", landpers over Jeugdland is „Een heleboel ménsen maken nog een waarschuwing: Atten- Ean andere meester vond er vrijwel steeds gunstig. Als ik veel fouten. En door die fouten tie, attentie! Pas op de grote dat het kranten maken an niets meer aan, veel te warm de negatieve berichten eruit komen ongelukken. En daarom jongens;'dat ze je consumptie- Jeugdland duideliik in en hij verdiende te weinig, pik is dat omdat die eigenlijk doet de politie een oproep aan bonnen niet afpdek^" ^«gdïand dwdehjk m En zo verlaten wij de super- komn markt„ U zult het met my eens zijn, hoe/te voorziet. i een be- ADVERTENTIE) Voor degenen onder U. die van kamperen houden, hebban wij nu een prachtigs bungalow tent..... voor een prijs die nooit meer terug komt. Ideale bungalow tent met kunststof dak, grote woonruim te, keukenhoek en 2 royale slaapplaatsen voor vier perso nen. Deze bungalow tent heeft een wit dak, een blauwe buitentent met fris streepdessin en een aantal grote ramenen is nu van U vóór nog géén vierhon derd gulden. volledig synthetisch dak 450 X 380 x 220 cm 4 ff" 7- Morgenvroeg om 9 üur begint op de camping-afdeling, tweede etage, de opruimingsverkoop vsn deze bungalow tent met een kunststof dak, 2 slaapplaat sen, samsn geschikt voor 8 per sonen, een royale woonruimte en veel ramen, maat 450 x 380 x 220 cm, nu voor de ongekend lage prijs Nog enkels kleine bungalow tenten voor 4 personen 298.- Duur nn ds opruiming 16 Juli tot 6 augustus. Géén tsl, of schrift, best (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Ter gelegenheid van het amateur wieler kampioenschap van Nederland, voor merkenteams, dat van 18 tot en met 21 juli In Rotterdam wordt gehouden, zal wethouder R, Langerak de organi satoren, ploegleiders en directies van de fabrieken op zaterdag 18 juli om 13,30 uur op het stadïiuis ontvan gen. Na afloop van de ontvangst zal voor het stadhuis een défilé plaatsvin den van de deelnemende renners, waarna de wethemder om half drie het startschot zai lossen. (ADVERTENTIE) 65 Cent voor een paar nylons is beslist een koopjemaar 't wordt pas een spotkoopje als wij kwafiteitsnylons verko pen voor die lage prijs. Zoals deze naadloza stretch nylons van een bekende fabri kant Nylons van een geweldige kwaliteit met teenversterking en ladderstop, nu per paar voor nog géén zeven dubbeltjes. naadloza teen Yersterkt ladderstop in boord altijd perfekt passend éérste keus Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van dezo naadloze stretch nylons van een bekend merk, met teenversterking en ladderstop tn het boord, passend voor de maten 8«t/m11, per paar Duur van de opruiming 1G jut/ tot 6 augustus. Géén tal. of schrift, bast

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1