AGENDA e.98 1 wmm Sal BMIfiSnWtt NOC TOT 29 Mi SM ROTTERDAM, SIRgMCSS? Mi ZWOM.! fel. lil I! ■UNI- GROTE 1L0K @8 opruiming KUSMIC NIET NAAR OOST- RERLIJN mm SCHEEPSTIJDINGEN y v _y v. I r'; 135430 - 8li|nen stenotyp Modern Bioscopen HET WEER IN ROTTERDAM Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken W aterhoogten Kans dat Myrna van der Hoeven start gering opruiming Posities van schepen van hedenmorgen. Voor 'meer scheepstijdingen zie. de pagina Beurs en Financiën. DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG J V MAANDAG "k- V&M&k e Wkêftetsims steuuw8MSaw.> Scheepvaartkantoor in Rotterdam energieke jongelui stenotyp stenotyp stenotyp serveerster leerl. serveerster leerl. kelner werkster knecht alg. dienst 65+ staf-assistente Bezorgers va ka ntiébezorgers chaffeur Slaapbanken Oostenrijk 8 landen zien v.a. ƒ245- V.W.-busjes Autorijles Rijschool De Groot BEL 13 54 30 VOOR Koeriersters biikbewerkers ongeschoolden jongens gastarbeiders pagina 4 - maandag 27 juli 1970 ert nidhCia'ïanri ClaeaC-BUenkog, dag. 9-30, 11.30, 1.30, 3,30, SJO, 7,30, p.30 uur: Kuifje en da zonne- tempel, al. Clneac-Benr», dag, 9.30, 11.30, IJO, 330, 5.30, 7.30, 9.30 uur: Kogel» voor Gringo, 14 jaar; Cinerama, dag. 33.43 en 19.43 uur: Wood- alock. aj, Colosseum, dag. 8 uur: Boft en Carol en Fred en Alice, 18 jr, elke middag 2 uur; Walt Disney's teken! hm parade, a i uur: West Side story, Grand, dag, 2 en Harmonie, dag. 2, 7, 9.30 uur: Chinese avonturen ln China, 14 jr; Krlterlou, dag, 2.30 uur; Astcrix en de hel den, o.l., elke avond 7, 9.30 uur: The sex - Land6re, dae. 13, 2.i5. 4.1S uur: Onkruid zaaiers In Fafteltlestand, a.l. elke avond 7, 9.30 uur: Het plezierigste hul» van Londen, 18 Jr; Luxor, dag. 2, 7, 9.30 uur; Het zal Je kind maar wezen, a.l.; Metro, dag. 2. 7, 9.30 uur: A profeaslonal gun. 18 Jr; rassage, dag 2 en 8.15 uur: Ms The Magie christian, 14 jr; Opgave van het KNMI (flUaal Rotterdam) Waarneming 8.40 unr. Heden Gisteren luchtdruk 1014 3 1013.3 windrichting wnw wnw windkracht 3 4 weersgesteldheid iw. hew. betr. temperatuur 17.8 14.4 n&eralag in 24 uur 6.6 8.1 Max. temperatuur gisteren 15.50 aur: 18.0 Min. temperatuur gisteren 5.40 nut; 14.4 PRINKWATER ROTTERDAM Bedrijf Honingerdljk: Verwachting van 24 tan 27 Juli. Gemid deld keukenzoutgebalte 220 mg per liter; gemiddeld geleldlngivormogen 716 mlaro- Sloment; gemiddelde hardheid 133 Duitse har due Ids graden. Bedrijf Bercnplaat: Verwachting vjn 24 t/m 27 juli. Gemid deld keukenzoutgehaite 220 mg per liter, gemiddeld gcieldlngsvermogen 710 mitro- ölemens: gemiddelde hardheid 14.0 Duitse hardhcldseraden. Prinses, t/m dinsdag, dag 8 uur: Als het bloed kookt, 14 Jaar, elke middag 2 uur: Jungle hoek, a lwoensdag 8 uur. The great silence, 18 Jaar; Rex, dag 2 (behalvewoonsd.) 7. 9.15 uur Minnesota day. 14 Jr Studio '66, dag. 2 15, 1, 9.30 uur: Midnight cowboy. 18 jr* Thalia, dag, 2, 7, 9.30 uur; MS The magie christian, 14-a e; 't Venster, dag 2, 7, 9.15 uur: Easy Rider. 18 Jr; Victoria, dag 2 uur: Onkruldzaafers In Fa- betljesland, a.)., elke avond 7 8.30 uur, The party, al; Klndermatlaee»: Cpaeac-BUenkorf, dag, 9 3Ö, 11.30, 1-30, 3,30, 6.30, 7.30, 9.33 uur. Kuifje en de zonne tempel, al; Colosseum, dag. 2 uur: Walt Disney's teken filmparade, al; Lumière, dag. 12. 2.15. 5.15, 4.15: Onkruid- Kcx, woensdag 2 uur: Warners tekenfilm parade Victoria, dag 2 uar: Onkruidzaaier» In Fa- beltjesland, al: Beursplein, 20.00 The continental singers and orchestra taorenskerk, 20.15 uur; Hans Klotz ©r- Kottcrd anise Schouwburg, 20.15 uur: De kleine parade LaarcnspUats, 21.3k uur: Klank en licht spel. Stadhuisplein, 2000 our: The continental singers and orchestra: Beursplein, 20.00 uur: Sammy Green Disc-jockey 't Winkeltje, 20 00: Trio Paul Ruys Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: Do kleine parade Groote Schouwburg, 20.15 uur: Halr; Laurensplaats, 21.30 uur: Klank- en licht spel Rechter Maasoever: V. d. Berg en Vos, Sta- tenweg llld, tel. 2454S7, V. Doorne, BeukelsdUk 132 a, tel. 232027. Fa. V d Hoek-Gelll, Oudedijk 40. tet. 122782 N,V. Lansberg en Zn, BJjnackerplein 3 tel. 243465, J. A. Schravesande. Engelse straat 72. tet 155519. R. W. Spanhoff, Goudsesingel 59, tel. 124431, J. A. M. Vuylsleke, Schledamseweg 5, tel. 333957. Westerapotheek, Nw. Binnenweg 143. tel. 234602. HUIigersberg-Sehiübroek: Dr. P. Mars, Tel- dersweg 161, tel. 183538 Linker Maasoever: Matro Apotheek. Mijns- herenlaan 15 b. tel. 271283. Dr Van Son's Tuindorp-apotheek. Groene HUl*- dljk 338, tel. 195879 (bg.g .192125). J. H Van Waart, De SHnge 457, tel. 175820 (bgg 173387) PerDis-MooKVliet-SjdJkcnlssei Apotheek Botlek", Lfsstraat 94, Spijkenisse, tel (ADVERTENTIE) Als U eens even nagaat waar U een plaid al niet voor kunt ge bruiken: voor op de bank in de huiskamer,als extra deken voor logees, in de autodan is 't die zeventien gulden dubbelen dwars waard. Extra grote acryl plaids, in di verse schotss ruitdessins, heer lijk warm en gemakkelijk te wassen. Tijdens deze eenmalige aanbieding koopt U een mooie plaid voor nog géén zeventien gulden. eenmalige aanbieding extra grote acryl plaids 140 x 2QQ cm Morgenvroeg om 9 uur begint op de eerste etage da verkoop van deze extra grote acryl plaids, ïn diverse schotse ruiten, door de grpte maat (140x200 cm) zeer geschikt voor huis- kamerbankof bed. Restant partij mohair plaids 140 x 250 cm van 69.80 voor 35.-. Duur van do opruiming TG Juli tot 6 augustus. Géén tal. of schrift, bost 28 Juö, Hoog water te: Rotterdam lo tij 00.04. 2e tij 13,05. Dordrecht le tij 00 45, Jo lij 13 33. Hellevoetsluis le tij 11.31, 2e tij 00 03 (29 juli) Koek van Holland Ie tij 10.49, 2e tij 23,17. (Van onze sportredactie) HAARLEM, maandag Bondscoach Ben Kusmic zal zon dag in Oost-Berlijn niet aanwezig ztin. Kusmic, die vorige weck door de KNATJ werd uitgenodigd om mee te gaan, kreeg gister avond te horen dat h(j toch niet mee mocht, omdtet de KNAU zeven begeleiders op een ploeg bestaande ulfc vüftlen atletes te veel vond. Ton Eykenboom is nu de enige coach die de ploeg zal begeleiden, „Ik twijfel ernstig aan de be leidsvoering. Er is aan het begin van het seizoen afgesproken dat er naar iedere interland twee coaches zouden meegaan en nu stapt men daar zo maar van af. Men heeft in Haarlem gister avond lang vergaderd, maar lk ben daar niet bij geweest", aldus Kusmic. HAARLEM, maandag De kans dat Myrna van der Hoeven zondag in Oost-Berlijn, tijdens de halve finale vam de Europa Cup dames, kan starten lijkt uiterst genng. Dokter Hans de Jongste, arts van de Neder landse Sport Federatie, toonde zich gisteren niet erg optimistisch, „Myrna heeft een blessure op de plaats waar ■de achillespees aan het bot Lit ge hecht- Ze wordt daarvoor deze week nog ingespoten, maar of ze 2ondag zal kunnen lopen betwijfel ik, hoewel zo'n blessure plotseling kan genezen, Hoe het ook zij, wc zullen geen enkel r.si- co nemen, want als ze tijdens de race uitvalt, scheelt dat ons kostbare pun ten". Over Corrie Bakker en Mieke Sterk was hij heel wat tevredener. Corrie Bakker, die niet aan de titelstrijd deelnam am zich te sparen voor Oost-Berlijn, is genezen. En Mieke Sterk, die zaterdag bij het verspringen haar enkel blesseerde en zich daarom terugtrok op de 200 meter, liep gls- ADVERTENTIE) Een paar gulden per meter, dót Is nog eens een prijs om tóch nieuwe vltrege op te hangen, ook el zijn Uw oude eigenlijk niet helemaal versleten Morgen hebben wij het Tn de aanbieding, gezellige mystère van polyester fantasie marqui sette met dubbele onderzoom. Hoogte 140 cm, normalB prijs f 3,75, maar nu per meter voor nog géén twee gulden. polyester mystero met dubbele onderzoom Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van een mystère van polyester fan tasia marguisetta met dub bele onderzoom, hoogte 140 cm, per meter Duur van da opruiming 16 Juli tot 6 augustus. Géén tal. of schrift bost teren weer en ook haar blessure Is vo'gens de NSF-arts niet zo ernst, g dat het haar zou weerhouden om te starten In de strijd om de Europa Cup, Kustvaart Admiraal Nelson Texel n H-usum Asuncion p 26 Abrolho» n Rosarlo Atcmaria 28 te Antwerpen verw Aurora 27 fce Rotterdam Apolïo-2 26 te Dunde* Aardenburgft 27 te Stockholm varw Alge 27 te Groningen Ask 28 te Gefle verw Aleor-W 26 te Stettin Alderd-L 27 nm te Perth Atlantic Trader 28 te Para maribo Anne Herfurth 28 te Ceuta verw Agua p 27 Lissabon n Porto Marcher a Asp tra 20 te Roua-an AI1-S 27 te Rotterdam Baltlchorg 26 te Bohus Bab-T 27 te Dordrecht Beyerland 27 te Rotterdam Brage 27 te Rotterdam Brcewljd p 28 Stavfinger w.) n Witte Zee Bevesler 27 te Havre BoreUy 28 tc Helsinki vei Binnenhaven 27 te Kopenha gen Ballatrlx n Rosario 20 op 250 mijl zo ven New York Bonefaas Smits 27 te Leixoes verw. Breevoort 27 te Baston verw. Brouwersgracht 27 te Ksmina verw, Clarissa 28 te Fredrlkshavn Constance 27 te Delfzijl Caiprtcormis 26 te Stettin Ceiticprlnce 28 te Casabïanc» Deo Duce 27 tc Viaardingen Deo Grntlas n Casablanca 27 In de Golf van Biscaye Dependent 29 te Oulu verw Draka 26 te Aalborg Dolores 27 te Ceuta verw Energie 27 tc Londen verw Esbeek p 27 Kaap Villam) J» Antwerpen Londen verw Geulborg 20 te Stook» verw Gretina HoSwerda 26 te Har- Hngen Hunzeborg 27 te Utrecht verw Harry 28 t« Londen Rebe Nobel 27 te Delfzijl verw Imbcr 28 ts Rostock Juno p 27 fiorkum n Bridge- water Jan Tavfinler p 27 Ktelerka- naal n Dordrecht Kaap Fatgo 29 te Karskflei verw Kratten 28 te Helsinki verw Klrsten Smits p 27 Ouessant n Casablanca Kittywake p 27 Ssfi n Dam- Lireco p26 Texel n Engeland Leemans 20 te La Spezia. Lady Sophie 28 te Holyhead verw. Menna 2)3 nm te Delfzijl Margriet An ja n Patras 27 ln de Coll van Biscay» Marla-W p 27 Kaap Villano n Creeksea Marva 27 to Las Pahuas verw. My ra 27 te Terne uren. Mars 27 te Leeuwarden verw, Mahssa 27 te Varfterg Musketier 28 te Sflioth verw, Matropoie 27 te Felixstowe Nassauhaven 27 te Rotterdam Nimrod 28 te Hamburg (Sta de) Nassaborg 28 te Mantyluoto verw. Noorbeek p 27 Texel n En» gand Noorderkrpon 28 te Groningen Njord 27 te Groningen Njord 27 te Rouaan Oostertturgh 28 te Honlleur Pial 27 te Rotterdam Pioneer 26 te Frederlcla Frlnrenborg 29 te Mantyluoto Pollster 29 te Ka&boe verw. Pandora p 27 Kielerkanaal b Santander Pleter Wlnsemlus 26 te Floro verw. Parma p 26 Ouessant n Cflsu- blanea Pirola 28 te Ratenlemt Prinsengracht 26 te Botter dam Prosperite 26 te Bayonne verw. Rossen 28 te Rocheiort verw Rubicon 27 te Malta verw Santa Lucia p 27 Kaapstad n Port Swettenham Shortotv Expres» 26 te Lowe stoft SUva 27 te Montrose verw. Schooneheek 30 te Fagervtk Tyro 28 te Belfast verw. Trio 27 te Selby Trim 27 te La Pallfee Tubo 2ö te Telgnmouth Tromp 28 nm te Vllgsfngen Valiant 28 nm te Rotterdam Vüslborg 23 te Mantyluot' verw. Voonvaarts 20 te Gunness Vega 29 te Calais verw. Veritas 26 nm te Antwerpen Waalbog 29 te SkUtskAflt Westerdok 27 te Rotterdam Wolandn 26 nm te Rotterdam Wrat Vlieland 26 nm tv Rot terdam Wedlooper 27 te Duinkerker, verw Aangekomen schepen A-rosla Deen Maashaven THB ComeJder Hofger SU Deen Spoorwegha- von Rhenus Rlo Corrientes Arg. Beatrix- haven Presto Vinke Pasadena Pe»n Maashaven THB Cornelder Jytte SkoU Deen Beatrixha- vcn KNSM Hudig Veder Norwave Eng Beneluxhaven NSF Nieuw Amsterdam Ned Wll- heljcade HAL Tlta Malta Dordrecht DBKA Andxos Star Griek Europoort Mobil Ruya Delfin Duits Waalhaven pG T.HB. K.VJJ. Smeer Liana Noor Botlek boel 1 Pakhoed Hanne Skou Deen 1 e Katha- ven Citex K. Hunlk Hugo Oldendorff Duits Bea- trlxhaven KJ7.S.M, Hudig Veder Bell Veuture Duits Brittania- haven Bell v. Weelde Sacramento Maru Jap Waal haven Pakhoed Vuleasn Maloja Zwitser Beatrix ha ven QtD. 3. Smith Toveiil Deen Parkkade Fur- ness Union Duits Europak Euro poort v. Ommeren Ursa Zweed Waalhaven N.TJ3, Ruys Nassauiiaven Ned Merwefta- ven S.OJJ. v. Uden Brinknes Duits Botlek Fr, Sw. D.EK.A. Deo Duce Ned. Viaardingen H V O Sogentra Brage Ned Eemhnven Burger Matthias Duits Botlek Nieu- we Matex DE KA. Gevostar Noor Botlek Zout- chemle v. Ommeren BowprJnee Eng Wamberselc Dordrecht kes Bab-t Ned Dordrecht Wam- bereie Tarpon Surf Lib Waalhaven Orient Gen, Steam Hein SSetas Duits Merweha» ven SO.M. v. Uden Askot Noor fUJnhavca Fenis Pakhoed Finnftoston Fin BeatrJxhavei. Soetermeer Fekkes Bourgogne Noor Yselftavcn Burger Gaelic Ferry Eng Europoort TF.S. in B'as Zweed Merwehaven CSw, Vlnke Acmaea Ned Shell st 18 V Ommeren ■A r. .KW Koeriersters kunnen worden opgegeven van 'fl morgens 3,80 uur af tot de» namiddags G uur telefonisch almede aan onxe loketten» Westblnak Ö-ll, Botterdam, voor plamtsbg in d» editie van de dag daarop volgend. Personeel gevraagd vraagt voor direct of later: voor opleiding tot waterklerk :enni» van de Duitse en E i.ve. als hot bezit vart rijbewijs. Br. SIND3 10471 üe werken, volgens di hebben een goed honorarium cn ccn maandblad. Instellingen en bedrijven. waaronder de meest vooraanstaan- beoefenaars van vrije beroepen, zakenmensen en pnrticulie- m, allen maken tot hun volle tevredenheid gebruik van de diensten van de dame» die werken volgens de werkwijze Werkgevers met personeelsproblemen - Dames met kantoorervaring ln (steno-)typeiverkzanmheden Nederlands en/of talen Restaurant B. M. Scheffers Lijn baan 87, Rotterdam-2, vraagt Vijfdaagse werkweek, 's zondags vrij. Tal. afspraken voor een soU.bezoek te maken onder no. (OIO) 117230. JR020 Wij zoeken Vvor onze administratie een jongedame Mulo-diploma, .ncschrilvcn en U' administratief gobled Leeftijd ca. 18—25 jaar. SolUcitettea: Inverko Mathenesserdijk 247, R'dom. tol, 010—155662. Ook na 18 u ca. 18 jaar, De staf van „Modem" moet ïleft vaak bezighouden met details, die een ander ook kan opvangen. Daarvoor zoeken wij een staf-assistente. Wij denken ann een meisje van een janr of twintig, dat goed overweg kan met de schrijfmachine, dot zelf standig kan werken en die gewoon zelf ziet waar ze een ander werk uit handen kan nemen. Deze baan wordt goed gesala rieerd. Hebt u belangstelling? Belt u dan 1347C0 en vraagt u dan naar toestel ieO Hoogstraat 02—68 Tel. 134700. gevraagd- Tel. Aanmeldingen: 030—341068/155960. Bij een dynamisch bedrijf vragen wf J met groot rijbewijs en technische ervaring. Zijn werk zal omvatten het rijden naar filialen en tevens enig onderhoud van de technische apparatuur. Aanmelden bij Hoeloff Chemische Reiniging N.V., Mathcnrascr- dljk 414 (bij Schiedamsewog), Rotterdam, tel. 235035. Banketbakkerij Steens vraagt nette winkeljuffrouw en le en "2e BEDIENDE BANKETBAK KER, Gerard Sehoiienstraat 15. teL 240920 Rotterdam. R020 HET ROTTERDAMS PAROOL vraagt Nfe-'l'i'E BEZOR GERS (STEKS), JeeftUd vanaf 15 jaar, Aanmelden: Westblaak S.rtel. 010-135430. 's Avonds na 19 uur tel. 010-155960 - 232114 - 281537 - 246241 - 286192. De Schiedammer (Het Rotter dams Parool vraagt VASTE BEZORGERS (STERSvoor Schiedam en omstr, Aanm, tel, 267279, 'a avonds na 8 uur tel. 155900, S02S LOop niet naar een ander al» u bij ons zoveel kunt verdienen. Wij vragen voor direct plaat sing voor korte of lange tijd typiste Ned. en/of mod. talen stenotypistes Ned, en/of mod. talen ponstypistes fakturi&tes boekhoudkundige krachter» boekh. mach. krachten telexisfes overig kantoorpersoneel „Service" typing-office Hoogatraat 111. Flevogebouw Alleen kamer 157 Onroerende goederen en woonruimte aangeboden Staten weg Blijüorp. Apparte ment op le verdieping met C.V. aardgas, ïnd. 2 kemre enaulte, 2 zijkamers, keuken en /laapverdieplng met 2 kamera en badkam&r. Koopsom DOOOO.- k k. Makelaarskantoor Kolpa. Straatweg 04, Rótterdam-12. Tel. 010-228144. Mak. In onr. Lid NJB.M. R030 Spinbollaan Schlebroek. Mo dem woonhuis met voor- er achtertuin. Ind woon-eetka- mer, keuken, 3 slaapkamer», badkamer en zolder met ka mer. Koopsom 53.000,- k k. Ma kelaarskantoor Kolpa, Straat weg 94, Rotterdam-12. Tel. 010—22S144 Mak. in onr. goe deren. Lid NHM. R030 Hutvelyk VRIENDEiNdNNEN) vindt U bij PEN-CLUB Onda Lafga, Bos 326, Heerlen, Gratis foto- brochure, R120 Man 43 Jaar gescholden., goede positie, mooie woning zoekt contact met WEDUWE of ge- schelden vrouw l of 2 kind. geen bezwatr. Brieven onder nr 770 aan het Rotterdams Fa- rooi, Westblaak 9, R'dam, R325 Kleding Nu BONTMANTELS met 2O°/l-30% zamerprijzenkorttngt 3 Jaar garantie. Gratis bewaren tot a£. winter. Kredietservice mogelijk. LA REINE, de Bont- zaax met een enorme sortering en lage. betaalbare prijzen! Jonker Frnnsstraat 75, telefoon Ö10-110T56, Rotterdam-<Centr\im Bereikbaar met trams en bus sen, Gemakkelijk parkeren. R1Q0 Onderhoud en reparatie Reparatie Kunstgebitten Klaar terwijl u wacht KUNSTGEBITTEN- REPaRaTiES. ie klas werk, vanaf 5 per reparatie. 20 krta. gouden kroon ƒ17 50, U kunt er op wachtenl INSTI TUUT PENtilA. Hoogstraat 40, H'dam. Tet. (OIO) 128010 Trams 3, 5, 8. 9 on buslijn 32, 34, 39 en 49. RÖ70 8POEDREPARAT1E KUN1T- Voor woning en gezin Vanaf 125 overrtekken wij uw bankstel met bljleverlng van stof én skal 225 Eethock vanaf 45, 2 jaar schriftelijke aarantie. Ruime sortering meu- 'ristoffen. Tel. 136110 RO00 WORDT WAKKER Loopt niet naar «en koekebakkcr, maar bear de vakman. 2 fauteuils, stoelen overrtekken v ƒ37.60. O GoneugüjK, v. Meekerenstr. 86b, tel. 113551, b g.g 120629. R050 BANKSTELLEN V.A ƒ331—, Siaaphanken ƒ325.—, moderne eethoeken 199,—. Rijwielen, haarden, verlichting Ameri- betalingssysteem. L. VOOGT, Schlekade 122, tel. 010-242414. ROBO enorme sortering. Vraagt fol ders. De siaapbankeneentrale. Industriegebouw. GOudserihgcl 66. B'dam Telef. OiO-l386l8. ROflO oude haard gratis halen. Tel 010-28 Foto, film en projectie PASFOTO'S binnen 5 min. ge» wacht. - S- W u MUI.IC'. iIJ1 maakt. IGaar terwlj'1 u Levenslang- Meent 17, Levenslang ^^garantlo. Wnl^ PASFOTO'S KLAAR TERWML u WACHT. Fo(o Van Vuuren Hoogstr 108. Schiedam, tel. 2CG720, Let op 't Juiste adres. aieo Muziekinstrumenten, radio, t.v., bandrecorders enz. PIANO'SEN ELEKTRONI SCHE orgels ip huur met recht van koop, zonder eerste aanbetaling ƒ675 of f 15 per maand. Ruime keus. Vijf jaar garantie, J. v. Urk N,V„ WeS- 42-44, Rotterdam, tel. 01-130400, vanaf half juli tel. 010-383500. A170 Zaken, inventarissen, financieringen DIRECT CONTANT GELD NODIG? Sluit vlug even een pers. lening 1300 tot 10.C05 Vöor elk doel. Afh 1-3 Jr. Au- toverz. vut. 09.» p. jr. Ook ln termijnen, inl. Asafibo. Val- kreek 20. R'dom-26, tel. 01Ö- 321243. Ook 's avonds. RC80 SCHULPEN BELANGRIJK 1 t 1 Schuldenregeling. In betalings moeilijkheden verkerende par ticulieren, ambtenaren en za- kend rij venden die ter voorko ming van faillissement (inboe del of goederenverkoop, loon beslag enz. enz) tot een rege ling van hun schulden willen komen, worden erop gewezen dat door de meeste banken, en hen die zich belasten met de In ning van scftuldpoaten, naast de bekende Instellingen, alleen de sehulrienregeHtigaarbeid van het LA M. wordt erkend. Ge gevens worden ln neutrale couvert verzonden. Op advies van sociale instel lingen _enz_ enz. gehele regeling MIDDENSTAND (stóds Vakantie f 60 korting v/egens annulering Enkele iO- en 17-daagse bus reizen naar Saalbach, Vertrek: 10 dg. pn 15 aug, 17 dg. 8 en 15 aug. v.a. 1 50 p.p. halfpension! BelD -TO URS - A rnsterd am 020-180505, Rotterdam 010» 23130O, Utrecht 030-16201. A154 7 daagse rondreis van Neder land door Belgis, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland. Duits land, Oostenrijk en Liechten stein. Met volledige verzorging «31 veel extra's. Incl. excursies! Vraag gratis kleurehfolder: D- TOURS antwoordnr» 4W0, Am sterdam. tel 020-180305, (ook 'a avonds), óf Rotterdam 010- 231300, Utrecht D30-1S26I. A154 Heeft u nog en CAMPING besproken? Geen noOd. Wij hebben nog raittvs k us n rilk viswater en frisse lucht, Mod. toiletgebouw, gezell. kan tine pl. bar en prettige bedie ning ln onze kampwinkel. Breng uw vakantie door op Camping Klein Giethoorn, Oost» ein-'e 12, Opperdoes. Telef, 02274-2008. Al5l Verhuur auto's, motoren en scooters TE HUUR AANGEBODEN Fa. Cornelr5sen i'Tit g Ro'terrfam te'efcon O10-'73lOO Auto's en autobenodigdheden Uitdeuken en spuiten van alle auto's Wij leveren gooi werk voor weinig geld. Fa. Borremans, Sta.*ionweg 27, Rotterdam. Tel. 193480, na 17.00 uur 275500. Vakantie aanbieding! tewa-auto's! min, prijzen max, kwaliteit. 3 mnd. 10000 km, gar. inr. Fin, mog.l OPËL KEKORD '86 2050 TAUNUS 12 '68 3830 VOLVO P 221 combi "64 1950 PEUGEOT 404 inj. "65 ƒ2750 DAF 44 '86 ƒ4250 DAF COMBI '88 4250 DAF 33 dlv 'D7 - '68 v.a. ƒ1750 AUSTIN GLIDER '65 1650 SÏMCA 1O0O '85 075 VW bestel m. ruiten '64 975 E.vj, showroom v. 10-21 u. Naordpleln 30, tel. 243169, R220 Auto-, motor- en scooteiles neemt ti bij Per cursus iUO.- ook iheorie- cursureen, Hooidrift 65, tel. 23Ö548. R23Q Diversen WIJ ZOUDEN het er wei ln willen pompen. Voor schrijf-, tel- en rekenmachines eerst kriken by AVEHA, meer dan 500 machines in voorraad. Prij zen v.a. ƒ78.—. AVEHA, Im porteurs van kantoormachines, Schleweg 50, tel, 020-248437. R'dam. Vrijdagavond en znter- dage geopend, R250 HELDERZIENDE MAJAFHA Lomamtr, 93 hs., A'dam-Z, Tel, 020-780114, b g.g, 123438. dag, v 2-8 Zat. y. 2-4. geheimhouding verzekerd. Bekend van radto, pers en tv, p2S0 Steeds verse batterijen en gro te sortering zaklantaarns, pechUmpcn voorradig, Waar dat Wiel draalt. Hoogstraat 87—69, tel. 010-268438, Schie dam. «250 AUTOMATTEN. Met 12 maan den garantie. Fa. Azet. Haven- straat 33, tel. 010-239445. R220 Luxe NSU-PRINZ 4, wit t.zg^t. type '53. Na 18 30 uur, Boergoense vliet 125a, Zuid, R220 Opruiming inrullauto's.Taunus 17 m '61 135.» Skoda '83 ƒ150.- Cortlna "S3 ƒ350,- Cortina '63 ƒ500,- Cltroën 2 CV '61 ƒ350,- Opel Record '64 ƒ600,- Opel Bistel '65 ƒ350,- VW '60 400,- Ai deze auto'3 verkeren in re delijke staat. Autotnobielbe- ZUID-HOLLANDSE BLIKINDUSTRIE BLIKEMBALLAGE Wij vragen voor onze fabriek to Overschie: Wij bieden -rvhi?°a ,Don' 0oede sociale voorzieningen, Af A werkweek. 6 pet, vakantia-toe- slag, prettige werksfeer. Goede bueverblndlngen met C.S. en Schie dam. Aanmelden: Zestlenhovonsokade 168, tel. 010-248858. Na 6 uur taf. 209940, dhr. van Esch Jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1