e Hasil een onprettige avond 0 I!SPAARBANK Metro naar Ommooi cl kan in '77 klaar zijn Een we ten? Rijk in Kontakten dé uaKataresids ROTTERDAMS DAGBOEK Pieters Graafland en Veldhoen uitgeluid i ROTTERDAM RIJNMOND VOOR OGEN VAN GUTENDORF UIT STRIJD GEHAALD Hermes wint laatste oefenwedstrijd voor al uw geldzaken Dutina had weer groot aandeel in zege van SYV op Overmaas Stadion Estudïantes blijkt toch geschikt Flatgebouw met 88 woningwetwoningen in Hoek van Höüand klopt Fortuna VI. VFCmet4-0 Brief aan dagboek pag. 4 - donderdag 13 augustus 1970 Feljencord—Schalke '04 30~ (10) door DICK VAN DEN POLDER ROTTERDAM, donderdag. Ernst Happel heeft Franz Hasil gisteravond tijdens de wedstrijd Feijenoord—Schalke '04 op zijn ziel getrapt. Zoals al eerder ge beurd is, haalde de Oostenrijkse oefenmeester zijn landgenoot halverwege de tweede helft uit de strijd ten faveure van Jan Boskamp. Viel het de goedharti ge Hasil bij vorige gelegenheden niet moeilijk om zijn plaats af te staan, ditmaal trof de beslis sing van Happel hem als een zweepslag. Franz Hasil speelde immers te gen zijn oude club en de trainer daarvan is nog altijd Rudi Gu- tendorf, een man met wie hij zo vaak overhoop heeft gelegen, da-t hij -hem nog altijd niet kan luch ten of zien. En juist voor diens ogen werd hij nu door Happel naar de kleedkamer gestuurd. „Franz is nog precies eender als toen hij bij ons in Gelsenkirchen speelde," glimlachte Rudi Guten- dorf na afloop. „Ook ik heb hem toen vaak in de tweede helft ver vangen." Franz Hasil wilde in de koffiekamer best erkennen dat hij diep teleurge steld was. „Ik had vanavond graag een doelpunt gemaakt. En ik geloof vast dat net me in de laatste tien mi nuten gelukt zou zijn. In de tweede helft kon ik mekken dat de Duitsers vermoeid raakten. Waarom moet Hap pel mij toch altijd hebben? Ik heb vanavond toch goed gespeeld." Ook voor een groot deel van de 36.000 toeschouwers moet het een raadsel zijn geweest waarom Happel zijn landgenoot do "kans 'onthield op zijn doelpunt. Hasil was een van de betere spelers iiï de Feljenoord- ploeg en wekte beslist niet de indruk uitgeblust te zijn, toen hij naar de kant werd geroepen. Dat kon ook moeilijk, want Feijenoords tweede oe fenwedstrijd voor eigen publiek werd juist gekarakteriseerd door een laag tempo. Na een bijzonder spectaculair begin doelman Nigbur verrichtte binnen vijf minuten twee prachtige reddingen op schoten van Ove Kind- vall schakelde Feijenoord spoedig terug naar een lagere versnelling en dat was precies wat de nogal defensief ingestelde Duitsers wensten- Met de blonde international Fichtel aan het hoofd kon Schalke de verdediging vrij gemakkelijk gesloten houden en bij de Duitse tegenstoten kreeg Reinhard Li- buda enkele malen gelegenheid om te tonen dat hij 'n begaafd dribbelaar is. Schalke zou de eerste helft onge schonden zijn doorgekomen, als een van de verdedigers in de 44ste minuut vlak buiten het strafschopgebied niet een onnodige overtreding zou hebben begaan tegen Hasil. De vrije schop werd door Feijenoord op z'n „Brazi liaans" genomen. Hasil en Wtiy dreigden, maar Wim van Hanegem liet de bal met een prachtige curve over de muur heen £h de bovenhoek draaien, 10. Na rust had Schalke, dat zaterdag een zware competitiewedstrijd wacht tegen Eintracht Braunschweig, niet minder dan vier spelers vervangen, onder wie Libuda en de uitstekende doelman Nigbur. De ploeg leek aan vankelijk niet aan kracht te hebben ingeboet. Hes erve-doelman Budenski verrichte een prachtige save op een kopbal van Henk Wery en de voor Wittkamp ingevallen Pohlschmidt Fichte! {5) en Rüszmarw, de twee centrale verdedigers van Schalke '04, vragen zich in spanning af of hun doel man het schot van Wi-m Jansen (rechts) zal kunnen keren. knalde buiten bereik van Geilman, die een veel sterker indruk maakte dan te gen Honved, tegen de paal. Bij Feijenoord kwam er pas een op leving, toen Wim van Hanegem een venijnige tik tegen zijn kwetsbare rechterenkel kreeg en zich door Joop van Daele moest laten vervangen. Evenals tegen Honved had de lange spitsspeler maar weinig tijd nodig om zich aanpassen. Vijf minuten na zijn entree joeg hij de bal uit een voorzet van Kindvall koelbloedig in de verste hoek en nog geen twee mi nuten later kanjerde hij tegen de paal. Vijf minuten voor tijd zorgde Kind vall ervoor dat de nederlaag van Schalke toch. nog vrij zwaar uitviel, 3—0. Hoewel Feijenoord verre van. briljant speelde, moet Ernst Hap pel toch tot de conclusie zijn ge komen dat de opstelling van Mi laan met Treijtel op de plaats van PG ook nu nog de sterkste is. Piet Romeïjn en Theo van Duivenbode lijken de aanval van „zestonner" Dick Schneider voor lopig te 'hebben afgeslagen. Feij enoords enige probleem is op dit moment de blessure van Wim van Hanegem. .(Van onze sportredactie) SCHIEDAM, donderdag In de laatste oefenwedstrijd als voorberei ding voor het komend seizoen heeft het Schiedamae Hermes DVS de Rot- iterdamee amateur derde klasser Schiebroek met 7<0 verslagen. De doelpunten, voor Hermes DVS dat» veel beter speelde dan zaterdag tegen Quick Boys werden gemaakt door Ties van Duppen 3x, Kees van Kooten 2x en door Mede Ruis en Ger Lagen dijk^ ieder éénmaal. (ADV ERTEN TIE) 4 JAAR VAST 3 JAAR VAST 7% 2 JAAR VAST - 63% 1-JAAR VAST Het is bij Feijenoord niet de ge woonte om scheidende spelers recep ties of feestjes aan te bieden, om nog maar te zwijgen van benefietwed- strljden. „Als we daaraan zouden beginnen, zouden Puck van Heek en Kees Pijl daar in de eerste plaats recht op hebben." hebben bestuurs leden van de stadionclub zich wel eens laten ontvallen. Een enkele keer wil men echter wel een uitzon dering maken. Zo kreeg Gerard Ker- kum enkele jaren geleden een af scheidsreceptie aangeboden engis- travond werden Eddy Pieters Graafland en Cor Veldhoen na de wedstrijd FeijenoordSchalke '04 met enig officieel vertoon uitgeluid. Voorzitter Guus Couwenberg Schet ste de prachtige carrières van het tweetal en overhandigde beiden als afscheidsgeschenk een draagbaar te levisietoestel. Eddy PG bleek er reeds een te bezitten en mocht daar om in overleg met zijn vrouw een ander geschenk kiezen. Het werd een gouden halsketting. Wethouder R, Langerak sprak eni ge vriendelijke woorden namens het gemeentebestuur en overhandigde Veldhoen en PG de Van Borselen- penning en het zilveren boek van de stad Rotterdam. Dezelfde geschen ken bleek hij overigens meegebracht tc hebben voor de overige Feijen- oord-spelers, de technische leiders en het bestuur. Dit alles vanwege, het veroveren van de Europa Cup. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De Joegoslaaf Dutina heeft ook in de oefenwedstrijd tegen Over maas zijn waarde voor SW be wezen. Met twee doelpunten had hij een groot aandeel in de 41 zege, die de Schiedammers voor een handjevol toeschouwers op het Overmaasveld behaalden. Het bijna de gehele wedstrijd domi nerende SVV nam na twintig minuten de leiding, 'toen Wout van Meeleren een fout van Cor Batenburg afstrafte: 01. Ondank* een groot overwicht on ondank* goed spel van Van der Kor» put en Cirlo kwam SVV voor rust niet meer tot scoren. In de tweede helft, waarin bij SW Vorstenbos de falende oud-Steeds Volhardenspeler Van Herpen veridng en bij de thuisclub O'tten vervangen werd door Kwist, gebeurde dit wel. Dutina maakte toen in tien minuten zijn twee doelpunten en daar voegde Hans Bassant nog «en vierde 8VV» treffer aan toe. In de slotfase kwam het hard wer kende en soms verdienstelijk combi nerende Overmaas aan een verdiende tegengoal. Een schot van Goedkoop tegen de paal werd de inleiding tot een scrimmage waaruit de bD plotse ling in het SW-docl verdween. BUENOS AIRES, woensdag (AP) De wedstrijd EstudïantesFeijen oord zal toch zoals oorspronkelijk in de bedoeling lag in het Boca Junior stadion in Buenos A-tres gespeeld wor den. Bericshten dat er een ander veld zou worden, gekozen blijken niet juist te zijn. Het arbitrale trio dat het eerste duel zal lelden bestaat uit Antonio Sbardella (Italië), Kurt Tschenscher (West-Duitslandl en Rudi Glockner (Oost-Duitsland). Vlak voor het begin van de wed strijd zal door loting worden bepaald welke van deze drie arbiters de wed strijd daadwerkelijk zal fluiten en wie' als grensrechters zullen fungeren. Voor de returnmatch in Rotterdam zijn aangewezen G.uilermo Velazquez' (Colombia), Ramon. Bareto (Uru guay) en Carlos Rofole (Chili). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag D. -woningbouwvereniging „Rotterdam aan zee" wil in Hoek van Holland 88 woningwetwoningen gaan bouwen aan de Houtmanstraat met een huur van ƒ281,10. Het plan omvat een gebouw met elf woonlagen. Elke woonlaag be vat acht woningen met vier kamers en één woning met twee kamers. In de onderverdieping komen dienstruimten en berging, EJementum nv te Maas sluis wil het gebouw neerzetten voor ruim. drieëneenhalf miljoen gulden.De raad wordt gevraagd financiële mede werking te verlenen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De metrolijn van het Eendrachts- plein naar Ommoord wordt rond 120 miljoen gulden duurder dan in 1968 was geraamd. De totale kosten worden nu geschat op 447,4 miljoen gulden, waarvan het rijk 214,2 miljoen gulden zou moeten dragen. Draagt het rijk niet bij, dan gaat de aanleg van deze metrolijn voorlopig niet door. Zou spoedig met de werk zaamheden worden begonnen, dan rijdt de metro in 1977. Het college van B en W deelt dit mee aan de gemeenteraad, die don derdag 20 augustus over het voorstel deze metrotak te realiseren zal beslis sen. Verwezenlijking van de plannen zal alleen dan plaals hebben als hei rijk .30 procent van de aanlcgkastcn en 80 procent 'van de grondkosteiv voor z«n rekening neemt. „De metrolijn volgt via een ortd'ep 'gelegen tunnel de,-Westblaak. het CbuTchillplein, de..Blaak en het Groe- men&aal en kruis-t het Oostplrtn in do richting van de Slaak. Om de bocht Slaak- Gardesla weg -een aanvaardbare straal te -geven zal de room;:-kathol.e- ke nijvotrheidsschool voor meisjes aan de Slaak moeten worden gekruis?. Kr is een kens, dat dit -gebouw ook kan worden ondertunneld. Dat geldt ook voor «sen aantal woningen aan de Chris Bennekersia-an en de Adamshof- straat. Daarentegen zullen een groet aanta', woningen, die oostelijk van -ar Ad^mshofstra-at tot de Oudedijk lig gen' moeten verdwijnen. In de eerste plaats zijn deze huizen al te oud om ze te sparen en ten tweede moet er ruim te komen voor het station Voorseho- terlaan. Langs de 's-Gravenweg noordzijde moet de bebouwing tussen de Professor Oudlaan «m Rijksweg lö en langs ue 's-Gravenweg zuidzijde de bebouwing tussen de Kralingse- Zoom en Rijks weg 16 veird wij n-en. Voorts zullen plaatselijk -gedeelten van vcortumcn, behorende bh enkele oa-ndeu aan de 's-Gravenweg nodig zijn voor de me tro- en verkeersvoorzienlngen. In de buurt van Rijksweg 16 komt de metro op straatniveau. Er zal een viaduct onder de rijksweg worden ge maakt, waarnahet traject afbuigt naar het noorden. Het college van B en W heeft ervan afgezien een aarden baan aan te leggen, maar besloten een doorlopend viaduct te doen aanleggen. Aanvankelijk was hst traject vls't "langs d-e Alsxanderlaan geprojecteerd. Het zal nu verder naar het oosten, dichtbij de-wijk Schenkel in-Capelh aan den. IJssel komen te lopen. Oh- der-gronds overigens teneinde later met de uitbreiding van Alexander stad niet in moeilijkheden te'komen. Ook de Hoofdweg zal met behulp van een tunnel „genomen" worden. Ook in de spoorlijn Rotterdam-Gouda za-1 een viaduct worden gebouwd en hel tra ject za] voorts het station Alexander aan doen. Ook Rijksweg 20 (in aan leg) zal van een extra viaduct worden voorzien om de metro Ommoord bin nen te laten rijden. Do President Rooseveltweg wordt door middel van een viaduct hoog ge kruist, waarna de metrolijn afbuigt naar het westen tot in het hart van de kern van Ommoord. Later zal het mo gelijk zijn het oostelijk deel van Om moord en Zevenkamp aan te slutteui. Er zijn. ook mogelijkheden tot aanleg van een tweede zogenoemde stamlijn van het centrum van Rotterdam via het Rotte tracé,Ommoord en Zeven kamp. Er zUm stations gepland bij station Beurs, station Blaak, Oostplein, Gerde- siaweg, Voorschoterlaan, Kralingsc Zoom, Schenkel, centrum-Oost (ter hoogte van Ue door te trekken Evers straat) station Alexander, Om moord-Zuid, Ommoord-Centrum en Ommoord-West. Het station Prinsen- laam, waarover vroeger gesproken is, kpmt door de verlegging van het tracé te vervallen. Als het rijk de kosten Integraal be taal,', Is de gemeente Rotterdam be reid de ondergrondse stations in -te richten als schuilplaats. Er komen geen openbare toiletten em telefoon cellen in de stations. Het is waar schijnlijk dat er In de stations geen bijzondere voorzieningen worden ge troffen voor invaliden. De kosten voor een betrekkelijk kleine groep reizigers worden te hoog geacht. De gemeente is bereid het traject aan te passen»aan het materiaal van de NS, mits NS de extra-kosten ver goedt. De exploitatiekosten worden er jaar geraamd op 32 miljoen gulden. (ADVERTENTIE) Komt morgenavond gratis thuis.^ (Van onze sportcorrespondent) VLAARDINGEN, donderdag. Voor ongeveer 1500 toeschouwers heeft het eerste elftal van Fortuna VI. gisteravond met 40 gewonnen ,van VFC. For,tuna dat voor de rust wat rom melig sneelde zag geen kans tot doel punten. Dit gelukte ook niet aan. VFC. dat wel moedig stand hield. Drie minuten na de rust kon Gerry Pijl Fortuna een vorsprong bezorgen. Zijn van grote afstand geschoten schot ging via de binnenkant van de paal over de doellijn (10). Het was weer Gerry Pijl die een kwartier later de stand op 2—0 bracht. Uit een -pass van Piet Teuling. Een combinatie .tussen Reygersberg. Bouman en Pijl -gaf Piet de Vries ge legenheid de stand op 30 te bren gen, waarna Jan. Bouman kort voor het einde de bal achter VFC's doel man wist te schieten (40). IN een van de bekende Rot- terdamse dagbladen tos Ik "««tet! Hl:t een aantal ongewassen, onzin In mijn maagWat moet je er~ uitkramende, onvolgroeide mee? Zonder meer in de krant lummels hun dag vullen met afdrukken? Er iets bijschrij- de arbeidende mensen, te erge- ven? Ik weet het eigenlijk ren, door hun gedrag en hun uiet, Ifc kan met meneer Op- abnormaliteiten; Moet de ge- merker een heèl eind mee- meensehap dan dze groep gaan paan. koesteren lu goedkope en kos teloze jeugdhotels om de groep zogenaamde verslaafden uit' te Goedkope hotels poor wien- n, die niet willen werken. nee dat klinkt «iet erg aan- het volgende: Opvangcentra deze horde so klein mogel«k trekkMjk. Maar nis ik een voor jongeren in Rotterdam te houden en vooral te laten passage als „ongewassen, onzin broodnodig. Er moet zo 'snel Werken voor fcpgt, zy kun- uitkramende onvolgroeide mogelijk een opvangmogcUjk- n<>n c,,caat. ieder lummelt" lees, wit ik tiener hun verdiende lonn gebruiken «MX»* van meneer hier om een groep van onge- om in eigen onderhoud te veer 150 jongeren die zwaar voorzien. Straatslijper^ dient verslaafd zjjn aan bard drugn tc wonlcn omvilll- gen moeten Ieren dat ln een gemeenschap een ieder rech ten en plichten heeft. Voor de beslist ortwilUgen is er dan al- Hoe weet meneer Opmerker, tt«« h«4 _Q 'y® n°E de inrichting In Veen- $at groept die hij gemaks huizen. By informatie ter halue met „spuiters" aanduidt. en van her naar der zwerven. Om het heel duidelijk te stel len: spuiters. Opmerker zijn. Het is natuur lijk heel aardig wat onfrisse bijvoeglijke naamwoorden op eeii rijtje te zetten, viaar wel ke inhoud hebben ze eigen lijk? kolommen tekst en ccn foto. over drie kolommen aan om de lezers toch maar duidelijk te maken dat dc losgeslagen jeugd rechten heeft op goed kope hotels, etc. Met groeiende verbazing en ergernis las ik het verhaal en vroeg mij af of Rotterdam streeft naar het op fokken van een steeds groter plaatse was men aldaar de mening toegedaan dat in het ongewassen is. Heejt hij beroken? Staat het alleen aan meneer Opmerker ter beoor- algemeen genomen deze jeugd deling óf deze spuiters al dan niet onzin uitkramen? Wat be doelt meneer Opmerker met „onvolgroeide lummels"? het verblijf van één maand In deze inrichting voldoende was om hun te leren dat arbeid no dig en nuttig is. Jeugdhotels zullen er moeien P'edikan .opmerker" verleent komen waar tegen kleine ver- zou me" 0J1 *'n mms' moaen seeding werkende of stude- ""'TZ""' aantal jongeren die zonder te rcnde ,6Md t kW porle. L trillen werken wel rechten monnatos welkome gasten z„„. mmdm beschauwd m dM wensen te doen gelden, maar OPMERKER proditfeten zijn van de samen- deze dan door de werkwilligen leving van gewassen, volgraei- wensen te laten betalen. Is het Mat zo'n hcetaebakerd in- werkwilligen, taaarvan me- (Me: zon wetgeoakera m- neer Opmerker deel uitmaakt, niet een grof schandaal dat gezonden stuk zit ik altijd erg Dagboekschrijver). Van iemand die zichzelf het TTet standbeeld van Koningin Wilhelml- na In het Park aan de Maas wordt sinds enige dagen ontsierd door een onttakelde stam. Reden Is de slechte toestand waarin de boom ver keerde. Deze zieke boom stond namelijk op In storten,. het was zaak hem snel in te korten. De firma die de boom gedeeltelijk heeft afge zaagd heeft nog geen tijd gehad het restant van het werk af te maken. Zo verneem ik van de Plantsoenendienst, waar men er op* wijst dat de boom zeker niet moest verdwijnen om een beter zicht op het beeld te geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1