ROTTERDAMS DAGBOEK Excelsior mag van AZ niet verliezen 0 s Bonanza na zeven Jaar afgevoerd kilo druiven SI 0»! Eerste kermis in IJsseldam Van het Reve-personality-show ook een tweede keer boeiend tm jy - SUPERC00P f I ROTTERDAM RIJNMOND AD BAKKER ONDERGAAT VUURDOOP HHSESB Jubileumwedstrij den afdeling R'daniKNKB May snel op 500 m Voor Rotterdamse clubs weinig eer meer te behalen Man onder invloed met personenauto tegen verkeerszuil RADIO EN TV Vaste avonden milü mmmm P Reclame! import kwaliteit AUTO-ONGELUK BIJ RACEFILM VAN STEVE Wl*m* mmm PROGRAMMA'S 1 pagina 4 - vrydag 21 augustus 1970 SPARTA: Doesburg; Vennekcr, Ter Horst, Eljkehbroek, Visser; v. d. Veen, De Quant en KliJnJan: HeUerman, Kowalik {of KoudU- zcr), Kristensen. EXCELSIOR: V. d. Roer; G. den Batter, Tetteroo, Mühlenbnich, Kleingeld; LIbregts, A. den Bat- ter, Bakker; Van Toledo, Kwak- kernaat, Van Toorn. SW: V. fl. Velden; Pansier, V, d. Korput, Maurits, Van Leeuwen (of Van. Beek}; Warnaar, CUio, Vorstenbos; Du Una, Van Meeto ren, Bassanfc, IÏERMES DVS: Ruts; Lagendijk, v. d. Burg, Van Nlerop, Visser; Flaes en Klein; Ruis, Bakkes, Van Kooten, Van Duppen. FORTBNA: Elkelenboom; Pijl. Baksteen, Boon, C. Bouman; J. Bonman, De Heer, De Vries; Oor ver, EeJJgersberg, Teuling, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Bob Janse, de trainer van het in de ere divisie debuterende Excelsior, heeft zyn komende tegenstanders in drie categorieën ingedeeld: de top teams Feijenoord, Ajax, PSV de gegoede middenklasse - Sparta, ADO en FC Twente - en de rest. Tot die rest, tot de C-teams behoort ook AZ'67, dat zondag naar Wou- destein komt. „Tegen dit soort tegenstanders zullen we punten moeten behalen", meent Bob Janse. „Die eerste wedstrijd wordt meteen erg belangrijk, te meer omdat we het in de volgende weken tegen Sparta, FC Twen te en PSV erg moeilijk zullen krijgen". Van een medewerker ROTTERDAM, vrijdag Op 23 ok tober 1970 2al het vijftig j-aar geleden afj-n dat de afdeling Rotterdam van de KHftB, toen nog Rotterdamse Korf- balbond geheten, werd opgericht. In het kader van de jubileum viering or ganiseert de bond zondag een. groot serietoennooi op het sportcomplex Varkenoord, Op niet minder «dan elf velden zullen vanaf half tien 's mor gens 64 twaalftallen de sportieve strijd aanbinden, In de hoogste afdelingen, zijn sterke twaalftallen ondergebracht d>c zullen spelen om het officieuze kampioen schap van Rotterdam. Van dn deelne mende ploegen Het Zuiden, Spangen, Trekvogels. Rozenburg, Ons Huiis, OSCR en HPV is het team. van Het Zuiden, dat zondag jj. een zeer goede indruk achterliet, veruit favoriet. Het toernooi wordt rond vijf uur besloten. De toegang is gratis. Van de tamelijk kleine kerngroep waaruit Janse zal moeten putten is in middels al een speler afgevallen, Bep van dor Heijden heeft an de beker wedstrijd tegen Fortuna een spier ge scheurd, waardoor hy waarschijnlijk voor twee maanden is uitgeschakeld. Het gevolg is dat de 23-jarige, van het Dordtse ODS afkomstige middenveld speler Ad Bakker nu reeds zijn vuur doop in de eredivisie zal moeten on dergaan. Het elftal waarmee Excelsior van start is verder vrijwel gelük aan dat waarmee in de oefenwedstrijden werd gespeeld. Alleen Arie Don is niet helemaal fit en wordt vervan gen door Mattt van Toorn. Bij Sparta, dat vanaf begin juil kei hard heeft getraind, heeft Georg Kess- Ier de laatste dagen de boog wat ont spannen. Er is minder hard en minder vaak geoefend en woensdag z(jn de Spartanen op uitnodiging van Brui- nisse op de Zeeuwse wateren op de mosselenvangst geweest. Woensdag avond werd er nog een oefenwed- strydje gespeeld tegen de Bruse Boys, waarin Sparta dertien maal scoorde. Sparta trekt zondag naar Telstar, dat door velen als een ernstige degra datiekandidaat wordt beschouwd. Ook door Georg Kessler. „Maar", zegt de vroegere bondscoach: „De Velsenaren zullen dit jaar toch zeker vijftien pun ten veroveren en we moeten oppassen dat dit niet onze punten zijn". Hei staat nog niet va3t wie bij Sparta als aanvalsspits zal optreden: Janusz Ko walik of Aad Koudijzer. Omdat de laatste door een blessure deze week bijna niet heeft kunnen trainen, zal het vermodelijk de Pool worden- Bij SW, dat naar De Graafschap gaat, is het meespelen van linksachter Ton van Leeuwen niet zeker. Hij is woensdagavond in een oefenwedstrijd tegen RFC (uitslag 40 voor SVVl geblesseerd geraakt. Maarten van Beek zal hem zo nodig vervangen. 'Henmes DVS heeft in de seml-derby tegen Fortuna Vlaardingen niet de be schikking over Wim van Baarle, die zaterdagavond tegen FC Twente uit het veld werd gestuurd. Van Baarle 13 door de strafcommis- sie van de KNVB voor twee wedstrij den gesohorst. Zondag zal Ger Lagen dijk hem ials rechtsachter vervangen. De Vlaardingers hebben weer de beschikking over Gerrie Pijl, voor wie Kuyten heeft moeten wijken. (ADVERTENTIE) De naam, die u onthouden moet bi] het kiezen van een goed tapijt. m M^> STUTTGART, vrijdag (ANP). Jürgen Mey (Wdld) heeft gisteravond tijdens atletiekwedstrijden in het Neckarstadion In Stutgart een snelle 1500 meter gelopen. May noteerde een tijd van 3 minuten en 39.2 seconden, In Aken bracht Dirk Wippermann het Westdultse record discuswerpen op 04,14 meter tN Capelle a/d y' IJssel gaan bij zondere dingen ge beuren. Van 29 augustus tot en met S septem ber wordt op het Slotplein, in het hart van Capelleeen ker mis- en muziekmanifestatie gehouden onder de naam Eer ste IJsseldamse Kermis Waarom IJsseldamse? De organisatoren hopen, dat het feestelijke gebeuren zich niet tot Capelle zat beperken maar dat ook Alexanderstad en Om moord de weg naar het Slot plein zulle» weten te pinden. lnitiatiefimner is BART VAN DER VALK, de man van de maandelijkse beat- en pop- avcmüen in het Wijkcentrum Het Anker, Een andere be langrijke man achter de ker- misschermen »s FRANS VAN ES. een 25-jarige student in de economie, die enige jaren pen ningmeester was van de J eugdsociè'teit Capelle-Krim- penVan Es sal de regie over het geheel voeren. Aan de rand van het ker misterrein komt een grote tent, die als music-hal dienst gaat doen. Iedere avond en ook op de woensdagmiddag zal er wat te doen zijn. Ik doe een greep uit het programma: BEATGROEP Painting House uit Gouda, een disc-jockey- wedstrijd, waarvoor men zich schriftelijk kan opgeven bij Frans van Es, Kanaalweg 37 in Capelle, een tienermode show, een nieuwe show va» ptatendraaier Sammy Green, eejt bekende C 7O-/»0Uur; de Helen Lecler cq Dancers, vier Amsterdamse beatglrls, pop groep Earth and Fire. The New Brass, goochelaar Klari- no, de Krimpense blues- en undergroundgroep Dean's Crew. Hoogtepunt van de Eer ste IJsseldamse Kermis, waar ook elke avond een paar korte films worden vertoond is de fi nale op zaterdagavond 5 sep- terti' met de yeronjca Dri ve-in Show. Voor de kinderen is er (op woensdagmiddag) een optre den van Franklin Wondershow met o.a. de avonturen van Do nald Duck. Voorverkoop van kaarten voor het optreden van Earth and Fire en de Veronica Dnve-in Show bij Ton de Groot, Winkelcentrum De Ko perwiek Vogelenzang de Jong, Discobar Het Keldertje, Win kelcentrum Crimpenhof in Krimpen a/d IJssel en bij Snackbar De Stal in Kralingse- veer, z /S de padvinderij uit de tijd? Ja, zeggen velen. Nee, zeggen de padvinders en zij willen graag bewijzen, dat ze gelijk hebben. Ze, dat wil zeg gen Scouting Rotterdam, wil len dat doen op 5 september in Ommoord (in de Romneyhal aan het Dwerggras). Bedoeling is, dat scouting (het woord padvinderij wordt vrijwel niet meer gebruikt) nog steeds ac tueel is. De kinderen van Om moord kunnen kijken, maar ook meedoen. Activiteiten, die gedemon streerd worden zijn: het wer ken met de zwaaischraag, ringsteken, werken met wal kie-talkies, steltlopen, boog schieten, kimspel, totoguizz» balten gooien, kabelbaan. Voor dit laatste (kabelbaan) wordt een toren gebouwd. Er zal een echt padvinderskamp worden opgebouwd. Iedereen kan zien hoe padvinders kamperen en koken. Verder zullen er zijn een in formatiestand en een kleine tentoonstelling. Een scouting- juncttonarls geeft inlichtingen en beantwoordt vragen. Het programma begint om tien uur. Scouting bestaat in Nederland zestig jaar. Dat is toch een respectabele leeftijd, a LS ti van plan bent een zi diepvriezer aan te schaf fen dan kunt u zich daarover laten inlichten door de Stich ting Huishoudelijke en Gc- zlnsixior lichting aan de 's- Gr flvendijkw al 32b, tel 253167. Op het platteland is de diepvriezer al geruime tijd geen onbekende meer, maar ook m do stad wordt meer en meer de diepvries/cast (of kist) gebruikt voor het bewa ren van diepvrtesprodukten of voor het diepvriezen van verse groenten Wie al een diep vriezer heeft kan voor 0,75 bij genoemde stichting het boekje „zelf Op het nu nog lege Slotplein in Capelle a/d IJssel staan (links) re- glsaeur FRANS VAN ES (25) en organisator SART VAN DER VALK (31), de grote mannen achter de Eerste tJs3pl- damse Kerml6 die op 29 augustus van start gaat. diepvriezenkopen. Hierin wordt het diepvriezen uitvoe rig beschreven met recepten voor voedingsm iddelen die voor het diepyrienzen thuis in aanmerking komen. Denkt u eraan, dat u mor genavond tussen 20.00 en 23.00 uur met met uw auto of ander voertuig op de Coolstngeï kunt komen. Dit in verband met een wielerwedstrijd. Van een medewerker ROTTERDAM, vrijdag, Nu ook Neptunus en Euro Stars de boot heb ben gemist, valt er voor de Rotter damse clubs aan de nog resterende wedstrijden In de honkbalcompetitie vrij weinig eer te behalen. Sparta treedt zowel zaterdag als zondag in Amsterdam tegen het zwak ke ABC aan et het ligt voor de hand, dat -de Rotterdammers hun gastheren nog wat dieper de put in zullen hel pen. Feijenoord ontmoet dit weekeinde ook al een weinig inspirerende tegen stander, namelijk het zwakke Terras- vogels. Coach Onderstal zal in deze dubbel zonder enige twijfel weer een aantal veelbelovende krachten uit zij» omvangrijke kernploeg een kans ge ven. De thuiswedstrijd van Feijenoord begint zondag bm half drie. Neptunus trekt zaterdag r.aar Dei Haag voor de wedstrijd togen. VUC De Rotterdammers zullen ongetwijfeld vechten voor het bdhoud van de theo- ret-sohe kans op de titel, maar VUC .s beslist tot een verrassing in staat. Euro Stars ontvangt zondag koplo per Robur '58 en voor deze sterke te genstander hebben de wisselvalLg» Rotterdammers nog enig vuurwerk in petto. Euro Stars is namelijk ontstemd over de gang van zaken rond de2e ontmoeting, die veert.en dagen gele den werd uitgesteld. Het duel begint om twee uur. ROTTERDAM, vrijdag. De 46- jarige employé J. S. S uit Rotterdam is vannacht op de Bo-Jckweg met zijn auto tegen een verkeerszuil gereden en over de k»p geslagen. Hij bleek onder invloed van alcohol te vinkeren. Een inzittende, de 59-jarige J. H. u'.t We esp, werd uit de auto geslingerd en met een hoofdwond en een ge kneusde vost nar het Zuidcirsiéken- huis gebracht. HILVERSUM, vrijdag Na zeven jaar verdwijnen de Bonanza- fignren Pa, Joe en Hoss van het scherm. Ook Gunsmoke is in rook op gegaan, maar De Wrekers blijven en Andy Williams blijft ook, al gaat hij vóór acht uur zingen. Het winterprogramma van de KRO laat veel bekend werk vallen Brandpunt Buitenspel verdwijnt tijdelijk om met een serie series te kunnen beginnen. Vijftien afleveringen De Klop op de Deur gaan het dinsdagavondscherm op, de vrijdag brengt de Baron van Münchhausen in zes delen, to januari opgevolgd door zeven afleveringen Gtoaf van Monte Christo. De KRO maakt van zijn winter avonden vaste avonden, waarop men aan de televisie kan den hoe laat het is. Andy op dinsdag om vier minuten over zeven en Brandpunt ora tien over negen, steeds met een „special" (de huidige Brandpunt-vorm wordt op de vrijdag/zaterdagavond gehandhaafd, consequent c?m tien over negen). Tus sen deze twee dinsdagavondpunten komt Mod Squad, j-eugdagenten, die in december verdreven worden door Paul Vlaanderen. Om vijf voor half elf be gint een wekelijkse documentaire. Eens in de vier weken komt de KRO op Nederland II met Verslag op "Woensdag (het vroegere Verslag op Dinsdag), Mik en Outsider. De vrij dagavond is voor De Wrekers en de zaterdagavond brengt vóór Brandpunt en amusement-specials (als Wim Son ne veld in Japan.), steeds na het nieuws Marcus Welby, een meermalen "bekroonde dokterserie met de even eens bekroonde Robert Young. BONANZA HOSS Vertrek De VPRO-te- - - levisie herhaalde p gisteravond de uitzending van de Vorig jaar okto ber in de Aller heiligste Hart- kerk te Amster dam gehouden maandvergade ring van de Maatschappij der Nederlandse Letter kunde, die toen geheel in beslag werd genomen door een uniek optreden van het G.K. van het Reve-circus The Greatest Show On Earth, Een binnen kerkelijk gebeuren van historisch ge wicht door het op tot dusver ongekend stoutmoedige en spectaculaire wijze tot elkaar brengen van profane en sa crale elementen. Herbalen is een van de hinderlijklse kwalen van de slappe televisiezomers. maar in dit geval ging het om een zeer boeiende uitzending, waarschijn lijk met de bijbedoeling uit te vissen hoeveel eelt de kwetsbare kijkers in middels op hun gevoelige tenen heb ben verzameld. De rooms-katholieke kijkers dan vooral, want de andere bevolkingsgroepen hebben het pro gramma de eerste keer al niet of nau welijks als controversioneel ervaren. Toen een poos geleden het IKOR dacht ik nog eens het veel meer geruchtmakende stukje Beeldreligie uit „Zo is het toevallig" (inmiddels al weer dik zes jaar weg) herhaalde, kwam er vrijwel geen reactie meer binnen. Het went vlug. De Van het Reve-personality-show was ook deze tweede keer een uiterst boeiende vertoning, al was het nieuwe er dan ook af. Ik kan me moeilijk voorstellen dat opnieuw veel reacties van in hun religieuze gevoelens ge kwetsten zullen volgen. Hoogstens van mensen die de pest aan Van het Reve en zijn briljante melancholieke exhibi tionisme hebben. In de pauze was er een interview met (toen nog) pastoor Wortmann van de Allerheiligste Hart-kerk. die inmiddels zijn trouwplannen heeft meegedeeld en nu als pastor bij het Amsterdams City Pastoraat werkt. Pastoor Wortmann zei onder meer, dat hij de eerste keer, toen hij zelf in de kerk was, zijn hart had vastgehou- (ADVERrENTIE) wit of biauw den bij de uitlatingen van Van ht Reve en het optreden van de variété- artiesten. maar dat hij, nu hij er zelf in de hu.skamer naar keek. het hele maal niet erg meer vond en zeer ver baasd was over de term ontheiliging. Over het aanboeden van zijn excuses op de kansel vorig jaar zei hij nu. dat dit alleen was bedoeld voor de weini ge mensen die in hun opréchte gods dienstige gevoelens gekwetst waren. In Berichten uit de Samenleving had de VPRO de hoogleraren Utrecbl en Posthumus samengebracht in een gesprek met Joop van Tijn over de regering Soeharto n.a.v. diens komen de bezoek aan Nederland. Beiden achtten het bezoek van Soeharto nut tig, maar prof. Posthumus stelde zich tegenover het militaire bewind m In donesië veel verdraagzamer en begrij pender op dan de felle prof. Utrecht Hij zag duidelijk het rechtse regime als enig aternatief voor het Chinese communisme en toen het gesprek op Soeharto's concentratiekampen kwam, wees hij erop, dat Nederland zelf kampen voor de NSB-ers had gehad. Een gevaarlijke vergelijking. In het TRGva-jjopprogramma Jam Special viel het optreden van de voor al vocaal voortreffelijke jonge Engelse groep Arrival op. Erg goed. Maar Robbie Dale blijft vervelend. Net toen ik me eraan ging ergeren, dat het NQS-journaal de hele avond het overlijden van beeldbouwer Hildo Krop niet had gemeld, kwam er tot besluit ineens nog een uitstekende do cumentaire van de NOS over Krops leven en werken op het scherm. Veel informatie, commentaren van andere beeldhouwers etc. en een menselijk interview van Emmy Huf met Am sterdams stadsbeeldhouwer, B.D. Een Ferrari 512 waarde 160.000 gulden waarmee Steve McQueen een racefilm in Le Mams maakt, ging gisteren in vlammen op. Steve zat niet zelf achter het stuur, maar de bekende Britse Formule 2-cou- reur Derek Bell. Hij kwam nt-t enige brandwonden in het ge zicht uit de auto. DEREK BELL -hier nog lachend TARA KING blijft VANDAAG met laatste gegevens NEDERLAND I 18.45 Plpo de Clown. 18.45 <K) Journaal 19.04 (K) Hier is Lucy, tv-scrie. 19.30 (K) Beroemde dierentuinen: De YVcstberlijnss dierentuin. 20.00 (K) Journaal. 20.20 (K) Zomaar een zomeravond met o.a. Julo de Corte en jazz zangeres Koietta HlïhiflWer; hoofdpersoon In „Zomaar een vraag" is Tante Leen. 21.45 (K) Mannlx: Dood in a kleine terts, tv-film. 22.35—22.40 (K) Journaal. NEDERLAND II 18.45 Pipo de Clown. 18.55 (K) Journaal. 18.04 Première; programma over fllmkyken en filmmaten. 19.30 Scheepsjongens van Bontekoe, vervolgverhaal. 19.37 (K) De wetten van de wilder nis: serie over het dierenleven ln de wildernis van Centraal-A- frlka. 20.00 (K) Journaal. 20.20 (K) De regels van het spel; Hoogtevrees, tv-film. 21.30 (K) Barenboim over Beethoven: klassieke muziek met toelich ting. 21,55 Hier en Uu brengt o.a. Inter viewt met de Surinaamse pre mier J. Sedney en de El Fatah- lcider dr. Mohammed Khalil. 22.25 Koorzang: geetstelUke liederen, 22.3522.40 (K) JournaaL DUITSLAND I. Journaal, weer- overzicht en weerbericht voor vakan tiegangers. 20.15 Wohin mit Südafrika, gesprekken en beschou wingen. 21.00 (K) Reportage uit Bonn. 21.25 (K) Der 7. Sinn. 21.30 (K) S. T. und die Nadel, detective film. 22.15 (K) Journaal, weerover- zicht cn weerbericht voor vakantie gangers. 22.30 Herodes und Marianne, tragedie. 1.05 (K) Journaal. DUITSLAND. 18.05 (K) Actualitei ten en muziek, 18.40 Dick und Doof, filmklucht. 19.20 (K) Debbie gross In Fahrt, TV-serie. 19.45 (K) Nieuws, actualiteiten en weerbericht. 20.15 Ehen vor Gericht, TV-film. 21.45 Filmreportage. 22.15 (K) Dagboek uit de Protestantse wereld. 22.30 (K) Nieuws, weerbericht en weerbericht voor vakantiegangers. 22.45ca 23.30 Filmkroniek. MORGEN NEDERLAND I 15.15—18,00 (K) Reportage van het bloemencorso tc Eelde. 16,00 (K) Journaal. 16.0217,30 Jeugdprogramma. DUITSLAND l. 10.00 Nieuws. 10.05 Journaal. 10.30 Spelprogramma. 11.15 Die Umschau. 12.00 Dierenprograrn- ma. 12-50 Internationaal persoverzicht. 13.00—13.30 Journaal. 14.55 (R) Nieuws. 15.00 Seit Sindbad unverandert, TV-film. 15.25 Schrelb em Stuck, wedstrijd voor jonge au teurs. 16.00 Licht muziekprogramma. 16.30 (K) Economische rubriek. 17.00—-18.30 (K) Sportjournaal. VANDAAG HILVERSUM I. 18.0021.00 VPRO-Vrijdag, (18.00 en 19.30 Nieuws.) VARA: 21.00 Turandot, ope ra van Busoni, door koor, orkest en solisten van de RAI-Turijn (gr,). 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Actualiteiten. 22.55 Stereo: Pret tig weekend: licht gevarieerd platen- programma. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II. NCRV: 18.00 Kerk orgelconcert: klassieke en moderne muziek. 18.30 Nieuws. 18.41 Actuali teiten, 19.00 Wereldpanorama, 19.10 Veel gevraagde gewijde muziek (gr.). 19.40 Wijd als de wereld: wekelijkse internationale oriëntatie in kerk, zen ding en oecumene. 19.50 Stereo: Jeugdkoor: volksliederen. 20.05 Ste reo: The sound of musical: program ma van musicalfragmenten. 21.10 Praag in tranen, klankbeeld. KRO: 22.00 Actualiteiten, 22.30 Nieuws. 22,40 De Beyaerd-Hter: cabaretpro gramma. 23.10 Apollo XXI, een fan tastisch ruimtevaart mysterie. 23.30 Stereo: Midnight special: licht mu ziekprogramma. 23.15—24.00 Nieuws. MORGEN HILVERSUM L VARA: 7.00 Nieuws. 741 Ochtendgymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Weekeind: jeugdprogramma. VPRO: 7,54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Van de voorpagina. 8.15 Stereo: Z.O. 135: ge varieerd programma. (9.35—9.40 Wa terstanden.) 10.30 Stereo: Licht in strumentaal ensemble. 11.00 Nieuws. 11.03 Stereo: Harpmuziek. 11.10 Licht orgelspel. 11,25 Oosteuropese kroniek. 11.45 Stereo: National Band of New Zealand (opn.). 12.05 Stereo; Strijkor kest. 12.30 Tussen start en finish: ac tueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.il VARA-Varia. 13.13 Actualiteiten. 13.23 Stereo: Dit is het begin jon gerenprogramma. 14.35 Radio Jazz Magazine. NOS: 15-00 Beethoven 200 (opn.). 16.00 Nieuws. 18.03 Stereo: Scan, populair programma over elek tronica. VARA: 16.15 Stereo: De Stem des Volks, met Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland en solisten: semi- klassieke gewijde muziek, 16.35 Artis tieke Staalkaart. 17.10 De Scala 19181926: operamuziek. 17.55 Mede delingen. HILVERSUM II. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.11 Het levende woord, 7.16 Op het eerste gehoor: klassieke mu ziek (gr.), (7.25 Horen en zien; 7.30 Nieuws; 7.32—7.50 Actualiteiten.) 8.00 Nieuws. 8.11 Stereo; Gewijde muziek (gr.). 8-30 Nieuws. 8,32 Touringclub: mededelingen, Informaties en tips voor dc vakantie. 8.45 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Theologische Etherleergang. 9.35 Gymnastiek voor de huisvrouw. 9.45 Stereo: Grand Gala du Disque Classique: klassieke en mo derne muziek. 11.00 Nieuws. 11.03 btereo; Franse ouvertures (gr.). 11.15 Solarium: een hoogtezonprogramma voor iedereen. 11,55 Mededelingen. KRO: 12.00 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. 1240 Uit Ba lans: uitzending in samenwerking met hot NKOV. 12.14 Marktberichten. 12,16 Overheidsvoorlichting: Exporti- viteiten: nieuws, wenken en adviezen op exportgebied. 12 28 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten. 12.50 Bui tenlands commentaar. NOS: 13.00 Vliegende schijven: grammofoonpla- v2Sf°^riünma V0Qr" onze militairen. KRO: 14.00 Stereo: P.M.: een week- Wad met veel plaatjes. (10.00—16.02 Nieuws.) NOS: 16.30 Inzet: een pro gramma over amateuristische muziek beoefening. HIRO: 17.00 HlRO-maga- zine, KRO: 17.30 Stereo: Zesnegen- plus: licht muziekprogramma. HILVERSUM IIJ. KRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Bjinn, gevarieerd pro gramma. (10.00 en ll.OO Nieuws.) NOS: 12.00 Nieuws. 12.03 Gevolmach tigd: een koning te rijk voor de door u gevraagde plaat. NCRV: 13.09 Nieuws. 13.03 Nee, we noemen geen namen: Jicht platenprogramma met verzoek nummers. (14.00 en 15.00 Nieuws.) 16,00 Nieuws. I6.O3 Four o'clock tea: gevarieerd muziekprogramma. 17.00 Nieuws. 17.02—18.00 Hier en nu: We kelijkse sportshow met lichte platen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1