voor 5 mille, ruim 125 km/u Fiat 850 KO R RSTERS Weer leverbaar: Fiat's meest verkochte auto- is er een sterker argument? FIÜT-AGENT jongste bediende Modehuis Monisima Bezorgers oude haard Slaapbanken Midwoud VOOR Koeriersters [ag. i - maandag 24 augustus 1970 Ai' xr&'-'i Fiat 850 is de vitale favoriet. Vele duizenden kozen déze auto na grondig vergelijk om z'n prijs, capaciteit en oomfort Behalve de prijs van f. 5.012,- is er namelijk niets gering aan deze. wagen. Een felle 37 pk motor stuwt de 850 met een top van ruim 125 km/u over de A's u nog méér Flat-850 rijplezier wiit, nóg méér kracht en temperament, kies dan de Fiat- 850 Special!Dan knfgt.u voor zo'n f600t~mêér,iOpk's moeren 10 km per uur meer, èn 'n tweetrapscarburateur èn schijfremmen vóór èn speciale vering en brede sportvelgen met radlaatbanden en speciaie 'easy seats' en een sportstuur en. kaartenbakje en slerstrips opzij en en...oef! weg met een rustgevends weg-verknochtheid. Drif tig optrekken en pittig inhalen zijn karakteristiek voor deze vitale Italiaan. Vier personen hebben ruim de ruimte. Hun bagage ook. En aan de nappaflex bekleding en aan de accesoires ziet men de punt gave afwerking.Bovendien is de Fiat 850 zuinig met benzine, belasting en beurten.Waarom dacht udat d it de meest verkochte Fiat is? En waarom zou ook niet die bewijsleverende.proefrit maken? f 4:475,- Inèl'tisletBTW Flat BSO E Special 14.950,-, Inclusief BTW ƒ6.544,— Flat 850 E Special prijzen af Bom Imp, Leonard Lang N.V., Stadhouderskade 113, Amsterdam. Telefoon (020) 730967. ROTTERDAM: AUTOBEDRIJF BROEDELET N.V. Conrodstraat 73. Tei. 01013640 Filiaal Zuid: Paul Krugerstraat/hoek Hilledijk. Tel. 010—277616 Filiaal Oost: Chris Bennekerslaan 6. Te!. 010-124747 GARAGE BEN MALTHA Meant 80. Tel. 010-120207 AUTOBEDRIJF GEBR. BLAD Vostiushof 22. Tel. 010—188661 ROTTERDAM ZUID: AUTOBEDRIJF „DE BEER" N.V. Katendrechtse Lagedijk 1115. Tel. 010176566 SCHIEDAM: AUTOMOBIELBEDRIJF „UNIQUE" N.V. Stationsplein 2. Tel. 01 156277 VLAARDINGEN: AUTOMOBIELBEDRIJF „UNIQUE" N.V. Gedempte Blersloot 37. Tel, OIO—351377 5P1JKEN1SSE: GARAGE VAN PELT Stationsstraat 5. Tel. 01880—3155 Personeel gevraagd vraagt voor direct of later ervaren verkoopsters hulpverkoopsters leerling verkoopsters Aanmelden: Ltinbaan 66. tel. 136192, ger/raagd. Tel. aanmeldingen 010-341668—156B60, Hebt u „feeling" om met mensen om te gaan? Vlndrt u het prettig «n kontakten te hebben wet personeel schefs, .schoonmaak-Inspecteurs, rayon-ohels en met vele cüèn- ten van de Cemsto {o.a. chefs Van de Interne diensten) don moet u-twens solliciteren naar de funktte van instructrice bij de Cemsto. Eon interessante baan voor een vrouw van het actieve type. Een baan, die u naast uw huishouding kunt waarnemen. Gaat u eens kijken ir» och CTo paviljoen bij de Metro Stadhuis. uttgamg lijnbaan. tt kimt ook eens oen praatje gaan maken met de heer Hunnik. Aeibrechtskade 8-ai. tel. 254635. Rotterdam R020 (foor zacht boaidp laf oflh, wit- iv voor spoedige Indlenst- i in baar filialen dllr de fcéhele stad ÏUNKÊ VER KOOPSTERS ..LEERLING VER KOOPSTERS en SNDMElS- JES. Goede kracht Hoog loon. Aanmelden: -bij onae winkel- chefa of telefonisch nr. 140328. na 19 uur 1D90HB. R020 Gevraagd ALL HÖüND AUTO MONTEUR, 5-daagse werk week. Goede beloning, Garage, bedrijf G. v. Oorschot. Goudes- sletn 55, R'dam. Tel, 271813 na 18 V. 271214. R020 HET ROTTERDAMS PAROOL vraagt NETTE BEZOR GERSISTERS), leeftüd vanaf 15 jaar. Aanmelden: Westblaak B, teL DiO-135430. *s Avonds na 19 uur tel, 010-155960 - 232114 - 281537 - 246241 - 280192. Loop niet naar een ana er als. u bij ons zoveel kunt verdienen. Wij vragen voor directe plaat sing voor korte of lange tijd typistes Ned. mod. talen steno-typistes Ned. en/of mod. talen ponstypistes fakturistes boekhoudkundige krachten boekh. mach. krachten overig kantoorpersoneel „Service" typing-office Hoogstraat 111, Fievogebouw alleen kamer 157 R020 Gevraagd bij drogisterij Lau wer, ParadUslaan 85, zo spoe- dig mog. VERKOOPSTER of aAnk., 5-daaagse werkweek. Tel. 131167, na 13 uur 204210. R020 Gevraagd een vlotte VER KOOPSTER en EERSTE VER KOOPSTER voor brood eti banket. Vakkennis niet vereist. Bakkerij 't Pijntje, Deense- straat 63 A. tel. 153908. R020 Japanimporteur vraagt JONG STE BEDIENDE voor kantoor, leeftijd plm, 16 jaar. Aanmel den Fonteyn en Swart, Groot- It'dam. RG20 V/Ij vragen voor onze moderne stoffenzaak VERKOOPSTER on LEERLING-VERKOOPSTER. Sroffenhuis Sahröder. Ccolsin- gel 79. Rotterdam, Tel, OIO— 125188, R020 Voor woning ent gezin meubelen met hoge korting en overtrekt uw bankstel voor bijzonder lagepr Ijal Ook Inruil mogelijk. Vraag vrijblijvend grospectus of huisbezoek. Br. ostbus 8050, R'dam. Tel. 010- 294927. RO60 BANKSTELLEN V.A. f 331.—. Slaapbanken ƒ329.-—, moderne eelhoeken 199,-. Rijwielen, haarden, verlichting. Ameri kaans betalingssysteem, L. Vaogt. Sdhiekade 010-242414. R060 Vanaf ICS overtrekken wij uw bankstel. Met bij levering van stof en ska! 225. Ëethoek v.8. 43, 2 jaar schriftelijke garantie. Ruime sortering meu belstoffen. Te!. 136110. R08C WORDT WAKKER. Looot niet naar een koekebakker, manr •jaar de vakman. 2 fauteuils, stoelen overtrekken v. f 37.50. C. Geneuglijk, v. Meekerensir. B6b, tel. 113551, b.g.g. 120629. U belt sender draten en wij komen uw Tatis halen. Tel. 0102B0529. STAAT UW OUDE HAARD IN DE WEG7 belt (010) 243784 en wij halen hem weg. Ook t, Onroerende goederen en woonruimte aangeboden Nog drie riante 8 kamerwonin gen met vele extra's o.a. car port aluminium schuiframen, originele dakbedekking, open keuken, Z-vormige woonkamer van 32 m2, splltrap in kamer en royale betegeling. Prijzen, vanaf 51,306 v.o.n. Subsidie tot 15.600 pl.m. Bern.: K. BREGMAN.. makelaar o,g, Turfweg 7. Bergen N.H., Tel, 022D84414 C. J, SMIT, makelaar o.g. Vee- mnrkt 2428, Postbus 112, Hoorn. Tel. 022501333, privé 02292—12C0. A032 Onderhoud en reparatie Wees toch wi|s laat uw tuin toch opknappen SPOEDREPARATIE KUNST GEBITTEN in een half uur klaar. Dagelijks van 9—7 uur. Zaterdags tot 4 uur. Schlcdam- seweg 34a, tel. 010—231972. ROM BEDDENREPARATIE, Laat uw matrassen vakkundig bijvullen, overtrekken in spec, bednen- Imis. M. J. v.d. Linden. Zwart Janstraat 07. tel. 204024. Rei ratie tn een dag klaar, Vrij prijsopgave. Repa- ifrjjbl. R07Ö KUNSTGEBITTEN- REPARATIES. Ie kins werk. VANAF ƒ5,- per reparatie. 20 krts. gouden kroon, f 17.50. U kunt er op wachten! INSTI TUUT DENTfLA, Hoogstraat 40, R'dam. Tel, (010) 126010. Trams 3, 8, 8, 9 en buslUn 32. 34, 39 en 40, R070 VENHUIZEN Reeds de 3e serie van ons suc cesvol bouwplan enkele hon derden meters vanaf het Us- selmeer. Het buitenwonen heeft hier extra dimensie, Ind. Ruime doorzonkamer, rijkelijk betegelde keuken, w.c„ hall, beven 3 slpk. royale badkamer met 2e toilet cn 4e sik, op zol derverdieping. Prijzen v.a. 44.420 subsidie tot 16.700 plm. Bern. K. BREGMAN makelaar o.g. Turfweg 7. Bergen N.H. Tel. 02208—4414 C. J. SMIT makelaar o.g. Veem 24-r28 Postbus 112 Hoorn. Tel. 02290—4333, privé 02292—1296. A32 Foto, film en projectie PASFOTO'S binnen 5 min. ge maakt. Klaar terwijl u wacht. Levenlange garantie. Wale. Meent 17, R'dam. Riso Zaken, inventarissen, financieringen DIRECT CONTANT GELD NODIG? Sluit vlug even een pers, lening ƒ500 tot ƒ10.000 voor elk doel. Afl. 1-3 jr. Au- toverz. v.a. 00.- p. jr. Ook In termijnen. Inl. Assfibo, Val kreek 20, R'dam-26, tel. oio- 321243, Ook 's avonds. R080 BEGIN thuis UW EIGEN ZAAK of als bijverdienste Ruim 1000 agenturen, geen el- gen kapitaal e,d. vereist. Inl. E. A. Service. Postbus 283. Rotterdam. A080 SCHULDEN BELANGRIJK!!' Sc hulden regelingen. In beta lingsmoeilijkheden verkerende particulieren, ambtenaren e- z akentlrij veilden die ter voor koming van faillissement iIn boedel of goeder en ver koop, loonbeslag enz. enz.i tot een rekeling van hun schulden wil len komen, worden erop g; we zen dat door de meerts ban ken, en hen die zich belasten met de inning van schu'dpos- ten, naast de bekende Instellin gen.. alleen de schuldcnrej llngsarbeid van het L.A. wordt erkend. Gegevens wor- m neutraal couvert ver. zonden. Op an vies van sociale instellin gen enz. enz. gehele regeling op PRO DEO-basls mogelijk. LANDELIJK ADVIESBUREAU v. d. MIDDENSTAD (sinds 1950) BUSSUM. Koningin Em- malaan 13. tel. 02159-16903. Be handeling van aanvragen kos teloos, A080 Vakantie Muziekinstrumenten, radio, t.v., bandrecorders enz. EEN FABELTJE? 'n Goedcge- brulkte TV Is beter dan een goedkope nieuwe. Die ervaring hebban onze klanten met „Correctgereviseerde appara ten. „CORRECT" verkoopt reeds 30 jaar gedegen gerevi seerde radio-teTevlsle-grammo- foon e.d. met volledige garan tie. Ontdek filiaal CORRECT, Bentbulzerstraat 105. Rotter dam-Noord. Telefoon 010- 245318. Ook voor overjarige toestellen het adres. R170 RADIO- en TV-REPARATIES In één dag klaar of reservetoe stel, indien vóór 10 uur v.tn. gebeld. Uw vertrouwde adres. ETA-ELEKTRO. Hijkerveld 27, R'dam. tel, 271893, Rl7ö Nu een nieuwe CHERNY plano nleuwwaardo ƒ3200.— voor 1057.—Te betalen met ƒ34,- per maand zonder aanbetaling Vijf jaar garantie. Levering franco. Stemmen door geheel Nederland. J. van Urk N.V., Westersmgfll 42—44, Rotterdam. Tel. (010) 383500. Vrijdagavond geopend van 7—9 uur. R170 PIANO'S EN ELEKTRON!. SCHE ORGELS in huur met recht van koop, zonder eerste aanbetaling ƒ973.- of ƒ21.- per maand. Ruime keuze. Vijf jaar garantie. J. v, Urk N.V., Wes tersingel 42-44, Rotterdam, tel. 010-363500, A170 T.k. MOTORSCHIP lang 20 m„ br. 4.40 m. zeer gesch. voor Weekend en bewoning:, bev. keuken, kamer. 2 slaapk. w.c. en veel bergruimte; prijs 16,000,- To bevr: de Vrind, Motorschip Anneke, Amstei- dljk t/o 198 (schuin tegenover Martin Luther Kingparlt). A152 T.k. BOLSCHIP voor wonen en varen. Lester Diesel 21x4,40 m. 16,000,Arastel-Centr. t/o 140. Amsterdam. A152 Auto's en autobenodigdheden AUTO-B SEN. VW 1600 TL Simca 1000 GL '63. Kadett en '65. VW 1390 '63. VW 411 L olnd '68, 4-deitrs. Viva SL '09, 4-deur3, Flat 850 '67. Peugeot 404 '60. Cortlna eind '65. Inruil - Flnane, 's Cravenwcg 244. eindpunt ÜJn 3 en 8 en bushal te 46, Tel. 123773. Geopend van 10 tot 22 uur. Ook Zondags. R220 Rijden zonder geld Lewa auto's MINIMUM PRIJZEN MAXIMUM KWALITEIT! 3 mnd 10.0ÜQ km garantie Inr. Volled, Hnanc. mogelijk 2 BMW 1802 '67 ƒ5750 ƒ5950 2 T 12M '65 '68 1950 Volvo P221 combi '64 105Ö 3 Austin 7 '63875 Peugeot 404 Jnj. '85 ƒ2250 3 NSU 1000 type '65 V.a. 1450 V.W. '64 kever SL1750 V.W. best. m. ruit '64 975 3 FIATS 850 '64 '65 1850 Skaldla '66 radio 075 Ford Cortlna '63 flgo Taunus 17M S combi '65 ƒ1950 3 Opeis Rekord *67 'Gfl vanaf 3500 2 Opeis Kadett '63 v.a. 1350 Taunus 12M '65 ƒ1950 Taunua Transit pick up *B7 3350 3 Fiats 600 '54 '65 V.a. 1B50 Taunus 17M S combi '54 1950 Renault R9 typ© '65 ƒ1350 3 DAF 44 type '68 v.a. 2450 DAF 44 combi spec. '08 4250 7 DAF 33 'S6-'69 v.a1500 en zeer vele andere! Showroom geopend v. 10—2i zondag 12—4. zondag 12—4. NOORDPLEIN 38. tel, 243169, AUTOMATTEN. Met 12 maan den garantie. Fa. Azet. Haven straat 33, tel. 010-239445. H320 Erkend automobielbedrijf Van Gils biedt deze week aan: 150 gebruikte auto's tegen zeer lage prijzen. Let op!!! TAUNUS 20 en 17 M 'L 1650,- OPEL REKORD 1700 en 1900 v.a. - 1759,- FIAT 860 Coupé keuze uit S st "3 2950,- - FIATS 600 '69 FIAT 1500 Coilf. '87 PEUGEOT 204 '68 TRIUMPH VITESSE RENAULT m, R10, HONDA 5 st '69 CORTINA 1800 E VOLKSWAGENS 1600 TL '66 V.a. BMW's 1600, 1800, 2350,- 1950,- 2950,- 08 2650.- Rie v.a. 1B50,- 2350,- '68 3900.- 1300, 1500. 145D,- 2000 '58 ƒ3480, VAUXHALL VI va AUSTIN GLIDER en SEVEN '65 1650,- FORD MERCURY '87 1950,- MERCEDES 190 B Benzine '65 1750,- NSU's 1000 Frinz 4 1200 en 110 C.S. '68 2450.- TAUNUS 12 M, 15 M en 17 M 68 2950,- GLAS 1204 '06 1650.- FIATS 850 6 st. '67 1900.- F1AT 125 '68 2950.- PEUGEOT 404 '67 ƒ2950.- Verder nog diverse STATION CARS. Opel '67, Taunus '60. Cortlna '68. Kadett '55 tegen ƒ1650,- en nog 50 Inruilauto's tegen zéér lage prijzen. C-egarandeerd dc grootste keuze en de lnagsta prijzenI! Auto's cn motoren ruilen wtf Garage Van Gils Textielplein 78 Tilburg. Tel. 04250-31602. GEOPEND TGT 21.00 U, WEEKEND TOT 17.00 U. BMW 1800 '07 3600; BMW 1600 65 239.0: BM W 2000.TL '67 f5100; FIAT 125 '68 2.5 v.a. ƒ3000; FIAT 850 3 st. v.a. ƒ1450; FIAT 1500 2 st. '67 1600; PEUGEOT' 204 '66 22S0* ?^££F0T 404 '88 '2500: wsu 1000TT '07 2850; RENAULT RW '87 ƒ3100- RENAULT R10 66 2000: NBU FRINZ 2 st. '0 v.a. 1000: CORTINA IJOO 66 1750; OPEL KADETT 4 st'65- '69 v.a. D00: CHE VROLET IMPALA V 2250; VW 1500 '6S i 2000; VW 1300 '08 2950; VAUXHALL VIVA 'K 1350 CtlZ': Motor SUZUKI '88 Geopend 9 tot 21 uur. Weekend Lf financiering at van af 300 aanbet. Snel en dis- ?Ien,V K.„uiLn8 en Proefritten 'Ude mogelijk. SAM. Boxielseweg 76n, Liemp- ne nabij Boxtel, Tel. 04113-446. Gaarne let ziens. A222 Auto beschadigd? Plaatwerk er spulten evt. vrijblijvend prijs- opg. aan huls Charloise Kerk- sfngel 8, tel. 010-293640, R220 BRABANTSE AUTOMOBIEL MAATSCHAPPIJ B.A.M. Permanente 6how van 80 goede inrullwagens. Voor alle occa sions volledige schriftelijke ga rantie. Ons bedrijf is gelegen aan de rijksweg Den Bosch- Eindhoven, Na overweg: Llempde eerste weg xeehts. OCCASIONS OCCASIONS OUD ZUID Auto's: keuze uit meer dan 50 stuks la prijzen vanaf 850,— tot 7000.—. In- rull-garantles-financleren. Ga rage Oud Zuid. Govert Flinckstr. 194-196, A'dam, Tel, 732455-73OJ06, 9-22, Zat. 9-18, Zon. 12-17 U. A222 Aangeboden le eigenaar 1 GEOT diesel, 404 Combi '6 PEU- W09, deze schadevrije wagen ver keert ln mooie en technisch zeer fijne staat met kokosmat ten, slerrlngen enzovoorte. Ie der onderzoek gaarne toege staan ƒ5850,- telefonische in lichtingen: 020-386398. A222 Diversen Is uw tuin een rommel? geen nood Uw tuinman, tel. 010-193575. HELDERZIENDE MAJAFKA Lomanstr. 93 hs, A'dam-Z. Tel. 020-760114 b.g.g. 123450 dag. 2-8 ?a' r i. 8e«elmhoudlng verze kerd. Bekend van radio, pers en tv-PA250 R250 TELEFOONBEANTWOORDERS •Nieuws, tel. 070268322 A250 WIJ ZOUDEN het er wel ln willen pompen. Voor schrijf-, tej- en rekenmachine* eerst kijken bij AVEHA, meer dan 500 machtnes in voorraad. Prij zen v.8. ƒ75.—. AVEHA. lm- porteurs van kantoormachine*, Schleweg 50, tel. 020-248437, R'dam. Vrijdagavond en zater dags geopend. R25Ó Wij vragen een voor lichte administratieve werkzaam heden. Sollicitaties aan Rijken en De Lange» Korte Lijnbaan 28, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1