nieuw ROTTERDAMS DAGBOEK U rijdt toch niet in een pipo-auto? BS1I1 Hel Oosten aast op promotie naar hoogste klasse llll AGENDA C0ÜZY I ROTTERDAM RIJNMOND NIEUWBOUW MODEMAGAZIJN IN UITBREIDING LIJNBAAN Spanning in strijd om de Parool-fiets ENGELS FREGAT IN ROTTERDAM FEIJENOORD DRIE DAGEN NAAR ZEIST ZIJDERYELD SNEL IN VLAGTWEDDE Dammers gaan weer aan de slag Bioscopen Yoor heden Voor morgen Exposities Apotheken W aterhoogten UiV SONY-SPECIALIST VOOR ROTTERDAM SCHEEPSTIJDINGEN mmim ERASMUS-BOKAAL VOOR HUDITO EN ZANDVOORT pag.,: 4 - dinsdag1 september 1970. Gerzons eerste vestiging aan de Blaak in Rotterdam, De winkel werd In 1896 geopend, In 1901 werd de zaak verplaatst naar een groter pand aan de Zeevismarkt. Het nieuwe pand van Gerzon in de uitbreiding van de Lij nbaan. Gistermiddag geopend door wethouder Polak. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Vanmorgen is het nieuwe pand van Gerzon aan de Lijnbaan opengegaan voor het publiek. De officiële opening werd gisteren verricht door wethouder mr. H. C. G. L. Polak, die hierover zei: „De belofte om dit nieuwe pand te openen wilde ik houden, tenzij zou blijken dat we tegelijk met de opeing van het nieu we pand haar sluiting tegemoet moes ten zien. Na gesprekken met de heren De Wolff cn De Kuiter heb ik de stellige indruk gekregen dat Gerzon Rotter dam een voortreffelijke toekomst te gemoet gaat, ook in een groter con cern, waartoe Gerzon mogelijk zal be horen." Dé heer E. L. de Wolff, lid van de raad. van bestuur van Gerzon, gaf een overzicht van de geschiedenis van het huis Gerzon. Hij legde tevens uit, waarom de heer C. M. de Huiter, de vermoedelijke' nieuwe eigenaar, niet aanwezig :was: „De heer De Ruiter heeft gemeend dat,, zolang de transac ties nog niet als afgesloten kunnen worden beschouwd, zijn aanwezigheid hier lórmeel onjuist zou zijn." Het nieuwe modehuis bestaat uit drie aparte zaken. Hoofdmoot is het damesmodehuis van drie étages, daar naast zijn er twee aparte panden in gericht vóór de verkoop van beren- confecftfe en kleding voor de jeugd. Tegelijk met de opening is het eerste nummerverschenen van de „Gerzon Gazet", een huis-aan-huis blad dat ..vermoedelijk maandelijks zal worden verspreid, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, -L Met nog drie wedstrijden te rij den Spijkenisse op 5 septem ber, Berkel op de 12e en Rotter dam op de 26e behoren in theorie nog veertien van de circa 120* remmers, die punten verza melden voor het klassement om de Parool-fiets, tot de kansheb bers voor de hoofdprijs. In de praktijk zullen dit er waarschijn lijk hoogstens drie of vier zijn, WIm Bravenboer, die met Gcr- rlt de Wit de ranglijst aanvoert, is prof geworden en kan er dus geen punt meer büwinnen. Dit geldt eveneens voor de Hagenaar Harry van Leeuwen, die met zijn 99 punten eigenlijk helemaal bui ten de klassering komt. Serieuze kandidaten zijn dus nog Gerrit dc Wit, die na twee weken schorsing weer aan de slag kan. SJef van de Burg, die zich zelf uiteraard wel kansen toe denkt om de 11 punten achter stand op De Wit te overbruggen en dan ook nog de weer goed te ruggekomen Leo Boose; die door zijn elfde plaats in. Hoogvliet op 101 punten Is gekomen, naast v.d- Burg op de derde plaats. Op de zesde plaats staat Rudi Ltebrechts met een vrij aanzienlijke achter stand van 19 punten op de koplo pers. 5$;De' stand na 22 wedstrijden is nu: 1. en 2, De Wit en Braven- boer, befden met 112 punten; 3. 'én 4. Van de Burg en Boose, bei den 101 punten: 5. Van Leeuwen 99 punten; 6, R- Llebrechts 93 ponten; 7. Koster 88 punten; 8. W. Liebrechts 77 punten; 9. Breu- ke] 64 punen; 10. Ouwerkerk 63 punten; 11. Schelling 59 punten; I2-. cn 13-, Pennings en Van Stee- nis, beiden 56 punten en 11. Koe- vermans 53 punten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het fre gat H.M.S. Grenville van de Engelse koninklijke marine zal van 3 tot 4 september een bezoek brengen aan de Rotterdamse haven. Morgen om 10.00 uur meert de Grenville, die onder bevel staat van commandant R. H. Fox, af aan de Parkkade. Het betreft hier uitsluitend een routinebezoek. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag; Feijen- oord zal zich voor de retumwedstrijd tegen EstudianWs de ia Plata, woens dag 9 september, weer in het KNVB- sportceutrum terugtrekken. De Rot terdammers, die hun competitiewed strijd tegen Go Ahead al, zaterdag avond spelen (in Deventer), vertrek ken volgende week maandag naar Zeist. Pas kort voor de wedstrijd zul len de Feijenoorders in Rotterdam ar riveren. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De Rotterdammer G. Zijderveld is met zijn Jamaha goed voor de dag geko men tijdens in. het Groningse Vlagt- wedtie gehouden motorraces. In de 250 cc klasse werd hij voor zijn stad genoot Rob van Zanten (eveneens met Jamaha) eerste en in de 125 cc klasse behaalde hij een derde plaats. Tijdens de wegraces, georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Motor-sport Bond, leverden nog meer Rotterdammers goede prestaties. C. Roodenburg op Norton finishte ais tweede in de 500 cc klasse, in de 50 B klasse legde H. Siegel met Kreidler beslag op de derde plaats en in de 50 A klasse waren de vierde en zevende plaats voor respectievelijk A. Roes tenburg (Carelli) en N. Lentjes (Kreidler). (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, dinsdag De damcompetitie nadert. Enkele clubs spelen oefenwedstrijden, andere bereiden zich via onderlinge com petities op het wedstrijdseizoen voor. In de landelijke ereklasse komt geen club uit de Rotterdamsecon treien voor. Met landskampioen VAD (Amsterdam) kom an daarin uit DCIJ (IJmuiden), het Bossche Excelsior, Huissen, Huizum (Leeuwarden). LBV uit Leiden. RDG Den Haag en Twen- t?s Eerste uit Hengelo. Het Residentie Dam Genootschap wordt algemeen ge zien als een gevaarlijk concurrent vaor de titelhouder omdat de Haagse vereniging zich aanzienlijk heeft ver sterkt door onder meer Ton Sijbrands aan .3 trekken. De nationale hoofdklasse bestaat uit twee op papier gelijkwaardige groe pen, Dc indeling ziet er als volgt uit: Groep 1: Almelo, Bsnnekom, het Rot terdamse Constant. Groningen. Ons Genoegen uit Utrecht, SDC-Sneek, VOS uit Kerkrade, en Zaandam. In groep 2 zijn onder gabracht: GDC (Goes) ,'t Oosïen uit Rotterdam, Pa- pendrecht, Philips (Eindhoven), Ro den, Twijzelerheide VAD 2 en WSDV-Waganingen. In pcuie 1 wor den de kansen op promotie van Gro- n.ngen hoog aangeslagsn. Het Oosten en Papendrecht zi'tn in de andere groep favoriet voor de ereplaats. De volgende tien teams vormen de provinciale hoofdklasse; Alblasser- dam, CDR (Rotterdam), Damlust (Gouda), DDV (Dordrecht) Den Burcht uit Voorburg, DIO (Den' Haag). GONA (Den Haag), KDC ui'. Katwijk, MDV (Monster) en SWZDV (Den Haag). DDV ui; Dordrecht wordt de voornaamste kandidaat geacht voor het., overstapje naar de landelijke competitie. In de hoofdklasse van de Rotter damse Districtsdambond komen uit: CDR 2, Chariots 1 en 2, Constant 2, DOS (Rozenburg) Maeslandtsluys (Maassluis), OG (Bolnes), 't Oosten 2, Schiedam en VDV (Vlaardingen). Zo wel Charlois als VDV 2c»u weer graag de verloren gegane plaats in de pro vinciale compe.itie innemen. De nationale competitie wordt op zater- en zondagen gespeetd; de eerste wedstrijden zijn voor 12 september vastgesteld. De wedstrijden voor de provinciale en regionale competitie worden gehouden op de clubavonden van de thuisspelende verenigingen, beginnende 14 september. De eerste- klassecompetitie van de RDB begint half oktober. Tij deiis win terseizoen reconstructie van Zwembad Pernis ROTTERDAM, dinsdag Met in gang van morgen zal het zwembad Pernis voor het publiek gesloten zijn. Tijdens het winterseizoen zal het bad gereconstrueerd worden en wordt er verwarming aangelegd. Tegen het voorjaar hoopt men de werkzaam heden te kunen beëindigen. jr. Centraal, dag. 2. 7. 9.1S uur: Josefine, meisje vaor iedereen, 18 jr. Ciaestc-Bijenkorf, dag. 8.30. 11.30, 3.30 uur: Kuifle en de zonnetempel, a.l, 's Avonds 5.30, 7.30, 9.30 uur: Fanny Hill 18 Clncac-Beurs, dag. 9.30, 11.30., 1.30, 3.30. 5,30, 7.30. 13,30 uur: Django de bastaard 14 jr. Cinerama, dag. 13.45 en 19.43 uur: Wood stock, a.l. Coloaseura, dag. 2 cn 3 uur: wa. 8 uur: Battle of the Bulge. 14 jr. Corso, dag, 2 en 8 uur: Gejaagd door de wind, 14 jr. Grand, dag. 2 en 8 uur. West Side Story 14 jr. Harmonie, maandag: de man, De vrouw cn de liftster, 18 jr. Krlterion, dag. 2.30, 7. 9.30 uur: The as sassination bureau. 18 jr, Lumlfcre, dag. 2, 7. 9,30 uur: Terugkeer naar de apenplaneet, 14 jr. Metro, dag, 2. 7. 9,30 uur: Viva Django 18 jr. Passage, dag. 2 en 8,15 uur: Airport, 14 Jr. Prinses, dag. 2 en 8 uur, wo. 8 uur; De hel der bannelingen, 34 jr. Rox, dag. -2 (beh. wo.), T, 9-15 uur: Jacht op WllUe Boy, 14 Jr. studio '62, dag, 2.13. 7, 9.30 uur: Satyri- con, 18 jr. TbalJa. ;lag. 2. 7, 9.30 uur: They ihoot horses, don't they? 18 Jr. 't Venster, dag. 2, 7. 8.15 uur: Easy Rider. 18 jr. Victoria, dag. 7, S.30 (beh. maandag) The Graduate, 18 jr. KINDER MATINEES Clneac-BIJenkorf, dag, 930, 11.30, 130. 3.30 uur: Kuifje en de zonnetempel, a.l. Colosseum, wo. 2 uur: Paniek in het w renhuls. a.l. Prinses, wo. 2 uur: Flipper en de piraten. 8.1. Dolflrodam, 10.30, 12.30, 1330, 15,00, 18., 17.30 uur. Luxer, 2 uur: Snip en Snap Revue "70 Van Toen tot Thans., HeLiportterrein, 20.15 uur: Circus Sarassa- nl., i licht- Dolflrodam, 10.30. li.CC. ia.30, 15.00. 1630, 17.30 uur. Openluchttheater Dijkzlgt, 14.00 uur: Pssst Het leefklimaat-, Heltportterrein, 20.15 uur: Circus Sarrasa- ni. Luxor, 20,00 uur: Snip en Snap Revue *70 Van Toen tot Thans., Stadhuisplein, 20,00 uur. Radio Romanti ca orkest olv Cas Oosthoek. Laurensplaats, 2130 uur: Klank- en licht spel.. Rechter Maasoever; Geopend maandag t/m vrijdag van 17.3023 uur. op za. zo. en feestdagen van 9 tot 23 uur. Apotheek Exler. de Sav, Lohmanlaan 117, tel. 244111, apotheek Vos, Mathenesier- dljk 3$, tel. 1552S0, Schlebroekse apotheek. Uitweg 13. ''el. 181234, apotheek Van Door- ne, Beukelsdijk 132a. tel, 232027. apotheek Van Noort, Mathencsaerlaan 382. teL 234403, Oosterapothcok, Rusthoflaan 34. tel, 135712. Schanswljckapotheek, Abtsweg 40. tel. 373582, apotheek Ommoord. Nieuwe Om- mooïdseweg 8, tel. 205883. Linker Maasoever: Apotheek Haanappel. Groene HIHedijk 209, tel. 272443. apotheek dr Exler, Wol- phaertsbocht 395, tel. 270230, apotheek Cats Dantestraat 454. tel. 192884, apotlieek dr Paulssen-Smeets. Plein 1953. nr 25, tei 178078. pernis - Hooevllet - Spijkenisse Apotheek „Botlek". Lfsstraat 94, Spijke nisse. tol, (01580) - 2486. 2 sept. Hoog water te: Botterdam le tij 5.58. 2e tij 1734; Dordrecht le tij 6,48. 2e lij 19.07; Hetlevoetsluis le tij 4.27, 2e tij 16.46; Hoek van Holland le tij 335. 2o tij 16.06. (ADVERTENTIES) DE COMPLETE SONY-SORTERING VINDT U BIJ AERTV. NESSTRAAT 38 le MIGDELLANDSTR.7Z TEL 118811-235327 Posities van schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen zie. de pagina Beurs en Financiën. Grote Vaart Achilles n Amsterdam 31 op 500 mijl z\v van Azoren. Adonis X te Curagao. Admstus 31 v Durban n Da kar. Aer.sas p 1 xaap Vlllano n Antwerpen. Aicor 1 v Santos n Salvador (Bahia). Alkmaar n Singapore 1 op 210 mijl o von Bahrein. Amstehof p 1 New Castle n China. Amerskerk 1 tc Ras el Khaf- Ji. Ameland n Curasao 31 op 530 <mljl nno van Recife. Amyntas 1 te Palermo. Aug ola kust 31 tc Freetwon. Annenkerk 1 te Durban. Archimedes n Havre 31 op 760 mijl ono van St. Maarten. Aristoteles 31 v. Valparaiso» Arica, 2 te Arica venv. Artemis 1 te Phlbadclphla. Avedrecht n Kaapstad 31 op 245 mijl n van Dakar. Barok p 1 Oporto n Port Louis du Rhone Batjan p 31 Port Etienne n Genua. Bengalen 31 nm te Port Swettenhsm. Bovenkerk 31 v Antwerpen Genua. Calchas 31 v Cadiz n Genua. Capulonlx p 1 Muscat n Syd ney, Carbo Dragon n New York 31 op 450 mijl zo van Kaap Race. Cartago 31 ten anker rede Cristobal, Ceres n Barbados 31 op 270 mijl no van Azoren. Castilla 1 v Los Angeles i Puerto Armuelles, Charis l te Philadelphia. Chevron Delfzijl 2 te Rotter dam verw. Chevron Eindhoven n. Perz. Golf 3! op 200 mijl no Fortaleza; Chevron Madrid n Kaapstad 1 op 260 mijl z van Socotra cU. Chevron the Hague 31 v Bah rein n Hongkong. Chiriqui n Bremerhaven 31 op 630 mijl ozo van Bermu da. Cinulia n Rotterdam 31 op 210 mijl ztv van Sombrero. Coppcname p 31 Jamaica n Baltimore, Corrlc Broere 1 te Rotterdam verw. Deltadrecht 31 rede Annapo lis. Doel wijk 31 v Thameshavea n. Perz, Golf. Dordrecht p 31 Madagascar (ten z.) n Wakayama. Forest Lake p 31 Fortaleza n Curagao. Goerec n Brisbane 1 op 60C mijl no van Nieuw Zee land. Grebbedijk 30 te Tampa. Grotcdljk 3ö te New Orleans. Gulf Italian 1 te Mllfordha- ven. Hercules 31 te Antwerpen. Hemes n Rotterdam 31 op 523 mijl w van Oporto Hollands Burcht n Singapore l op 360 mijl nno van Shanghai Ilias 31 te Rotterdam Kabylia p 31 Sabang n Singa pore Karachi 1 te Rotterdam verw Katend'recht p 31 TencrtCe n Santos Katscdfjk n Bermuda 31 op 200 mijl n van Azoren Mün outo produceert drie procent fcool7no- no.ryde in het uitlaatgas, ffc heb dit gistermorgen laten uaststelleu door drie ia loitte jassen gestoken heren pan To tal Nederland n.v., welke benzinemaatschappij is neer gestreken- bij Automobielbe drijf J. de Jong aan de Schere tn Zuidwijk, waar automobi listen tot en met 4 september hun automotor kunnen laten testen. Zoals ifc in deze rubriek al geseftreoen heb, gaat het om een actie van Total tegen de luchtverontreiniging. Als u nu onmiddellijk roept dat is .een reclamestunt dan zag ik ja, het is ook een reclame stunt, maar met deze stunt wordt tenminste iets gedaan tegen de luchtverontreiniging. Van reclamezaken merkt u overigens niets. Ook de vraag die tijdens hettesten wordt gesteld (welke benzine ge bruikt tij hoeft u niet «er- dacht te «inden. Deze vraag wordt gesteld op verzoek van TNO, met welke instantie To tal nauw samenwerkt. De actie begon gistermorgen om negen uur en de belang stelling toas toe» al groot. Om kwart over negen stond er een bescheiden file. Het testteam,, bestaande uit de heren A. Hoegee, W. van den Burgh en H. Peters moest al gauio alle zeilen bijzetten. De eerste klant die zich meldde was de heer R. Kuiper Mü«sheerenlaan 22d. Hij ver scheen "met een oude Borg- ward Isabella. Een slang werd in de uitlaat gestopt en de wij zers op het testapparaat be gonnen te bewegen. Op een rode seftaal wordt het percen tage CO (koolmonoxyde) aan gewezen; een blauwe schaal maakt het rendement (benzi neverbruik) zichtbaar en een witte schaal vertelt iets over de verhouding benzine/lucht. Ik vraag de heer Kuiper waarom hij dc motor van zijn auto op CO-produktie komt laten testen. H(j antwoordt, dat hij zijn steentje wil bij dragen in de strijd tegen de luchtverontreiniging. Total testman Hoegee (zestien jaar ervaring in het garagebedrijf) heeft een dergelijk antwoord al tientallen keren gehoord. Hij zegt: „Die luchtverontrei niging heeft de mensen echt gegrepen, ze willen er wat tegen doen. Daarnaast willen de mensen graag weten of hun motor goed is afgesteld in ver band met het brandstofver bruik. Dit werk geeft mij een enorme voldoening. Overal ontmoet je dankbare mensen, die er ook nog graag voor willen betalen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Total wil als klei ne maatschappij een goed voorbeeld geven. We hopen, dat de grote maatschappijen ook met acties komen. In de toekomst moet het zo worden, dat de automobilist fay benzi nepompen of by z'n dealer zijn auto kan laten testen op kool monoxyde". Hond tien uur zyn ongeveer twaalf auto's getest. De heer Hogee heeft at ean totaalin druk; de helft van de geteste motoren produceert te veel koolmonoxyde. Niet één van de auto's is perfect a/gesteld. Hoe komt dat? De heer Hoegee zoekt de schuld voor een deel by de ga ragebedrijven, waar motoren vaak op 't gehoor worden af gesteld. Maar de eeri hoort wat anders, dan de ander." De testpersonen wordt ver teld, dat de toelaatbare grens van het CO-gchalte 4%% is. Sommige auto's moe- te» precies op 4Vz% worden a/gesteld. Een gunstigeT af stelling is wel mogelijkmaar dan zal de motor bij remmen snel afslaan. Mensen die te horen krijgen, dat ze met hun auto te veel koolmonoxyde produceren, plegen hoogst verbaasd te kyken. Veelal heeft hun wagen net een onderhouds beurt gehad. Er verscheen een meneer die op z'n achterruit een stickertje had van benzi- nemaatschappij x, waarin het heette, dat hy „schoon reed". De apparatuur wees een CO- percentage van 8 aan. „Ik vind dit misleidend", zegt de heer Hogee. „Het wel of niet schoon rijden heeft niets te maken met het merk benzine. Geen enkele soort benzine is schoon. Dat weet iedereen. Het gaat in hoofd zaak om de ajstelling van de motor." Sommige auto's produceren zoveel CO, dat de testmqnnen van Total van een „pipó-auto" spreken. Op de luchtveroritrei- nigiug die deze auto' veroor- zake» is van toepassing: „dag vissen, dag vogels, dag bloemen". Konlngswaard n Buenos Ai res 31 op 280 mijl n van Paramaribo orer.dij" CristoL— Ko5smatel!a p l Socotra Eil. n Durban Krebsta n Buenos Aires 31 op 550 mijl ono van Paramari bo Kreon 1 te New Orleans verw, Kryptos 31 v Vada n Lclxoes Lad on i tc Alexandria (verb.), Laertes p 31 Freetown n Durban Lelykerk n Kaapstad 1 op 809 mijl z van Colombo Llberlakrust 1 te Hamburg Lion of Judnh p 31 Mogadis cio n Rotterdam Loire Lloyd 1 v Panamaka naal n Tahld Maas Lloyd n Kaapstad 31 op 400 mijl no van Paramaribo Madison Lloyd n Singapore 31 op 600 mijl o van Ascen sion Eil. Marathon n Savannah 31 op 250 mijl zo van Nassau (Bahamas) Marian Maria 1 te Lattakia Maron 31 te Matanzas Medon I tc New Orleans (verb.) Memnon 1 v Baltimore n Philadelphia Morcurlus 31 te Curacao Menve Lloyd 31 te Durban Minos a Kingston 31 op 200 mijl ozo van Kaap Kenne dy Montierland 1 te Santos Neder Ebro 31 v Assab n Singapore Neder Eeois 1 nm te M&nza- nJllo verw. Netter Lek i te Timaru Neder Linge 1 le Apia Neder Rhone 2 te Barcelona verw. Neder Rijn i te Bremen Neder Weser n Kaapstad 31 t.h.v. Bermuda Neeltje Broere 1 te Rotter dam Neverita n Rotterdam 1 op 48D mijl mv van Seychellen Nijkerk p 31 Port Elizabeth n Mombassa, Ono ba n Sydney 1 op 630 mijl wzw van Adelaide Oranje Nassat: 1 v George town (Guyana) n Curacao Ouwerkerk 29 te Durban Patro p 31 Monrovia n For ced os Phitetas 1 nm te Rhb-dos vertv. Philidora 31 v Gamba n Cu rasao pooïdreeht 31 v Port o Spain i San Juan, 2 te San Juan 'erw. Prinses Margriet (opl. schip) 31 v Amsterdam n Lerwick Provenierssingel l te Barran- qulUa Futten 31 v Mojl n Vancou ver Rotterdam 31 v Hamilton n San Juan, 2 te San Juan (Puerto Rlco) verw. Safocean Amsterdam n Port Elizabeth i op 640 mijl o van. Lourenco Marques SchLe Lloyd n Rotterdam 31 op 300 mijl wzw van Van couver Scrvaaskerk n Antwerpen 31 op ,_350^ mijl wnw van Wal- Sinon 1 te Sfax (verb.) Sirara n Buenos Aires 31 op 280 mijl nw van Fortaleza Sltula p i Rio de la Plata n Bosarlo Stad Delft verm, l v Lelxoes n Cork Stad Zwolle n Joegoslaviü 31 op 180 mijl mv van Azoren Stad Vlaardingen n Parana- "ïakar1 mijl n van Statendam n Cobh 31 op tO00- e.nu31 Yan KaaP C1«ar Stella Polaris 28 te Pointe Pierre Slraat Ban ka 28 te Melbour- Straat Chatham p 31 Manilla n Suva Straat Frazer 28 te Tem a Straat Lagos p 31 Mozambi que n Fremantle Straat Torres 1 nm te Mom bassa venv. Straal Chatham p 3i Manila baal Tanamo 31 nm te New Or leans Telana 31 tc VLgo Theron 1 te Bremen Thuredrecht n Chimbote 31 op 230 mijl nw van Flores Tlbana 31 v Bordeaux n Manchester V'iiarlco n Rosaria 32 op mijl zo van monding Ama- zonsrivier Vlieland 27 te Honolulu Vlist 31 v Balboa n JBpan Willemskerk p 31 Kaap Fihfct- tarre n Dulnlcerkea Wltmarsum n Lcixoes 31 op 260 mijl nw van Dakar Zaanland n Salvador 3i op 190 mijl nw van Lissabon. Kustvaart AnlioU 1 nm te Humbcr Asuncion n Norfolk i op 430 m!Jl no van Belem Arctic n Keflavik 1 op mijl wzw van Faroer eil. Alcmaria 2 te Alkmaar ve Auriga-g t te Antwerpen A iglon S te Gooie Arion 1 te Coic-hester Adine 1 te Exmouth Admiraal Effingham 2 Londen verw. Ahoy 1 te Par. Amstelborg 1 te Delfzijl Aklerd-t 31 te Huh Aardenburgb 2 te Amsterdam verw. Ask 2 te Amsterdam verw. Alben-V 30 te Londen Alge 1 te Wlsmar Anusus t te Emdcn Anne llerfurth verm. I v Ce- phalos n Rochester Annemaric Boehmer 1 te Ca sablanca verw. Atlena 30 tc Par. Alcor-w 30 ten anker Mersey Anna Drent 1 te Gdynia verw, Bernlna 1 te Rotterdam BreewUd p -l Texel n Bor deaux Bellatrix p i Abrolhos n Ant werpen Ba ra 3! te Antwerpen Bantekoc 30 te Ostcnda Brinda l le IJmuiden Barendsz 31 v Falamos n Santa Maria Blanca 30 te Setubat Bothnia I le IJmuiden verw. Brlnio verin, 4 v Plymouth n Rouaan Brouwersgracht 1 te Norr- cundet Bab-t 30 te Gestrand Blak n Huelva 31 in de Golf van Biscayo Carebeka-1 30 te Bordeaux Citadel 30 te Bremen Corla l te Colchesttr verw. Caroline 31 te Honfteur Concepcion 2 te Lissabon Constance 30 te Bridge water Caranan n Malta 30 In de Kalf van Blscaye Caroline 1 te Caen. Donau 31 v Antwerpen n En geland Daje Boohmer 31 v Duinker ken n Koping Dependance 30 tc Londen Eendracht 1 te Beverwijk (verb.) Eny-H 'n IJmuiden 1 in de Golf van Blscaye Emmy-S n Lissabon 31 ln de Gojf van Biscayc Eemsmond 2 te Hamburg verw. Expansa 1 te Rotterdam Ferocia 31 v Tonnay Charen- tc n Londen Fiducla 30 te Jerscy Fjducia-2 verm. 1 v Par n St. Etienne Forel 1 te Kopenhagen verw. Francia 31 v Rouaan n Gen- nevilliers Genen 31 tc Creeksea Gersom 31 te Plymouth Grecian n Middellandse Zee 31 ln de Golf van Blscaye Hasewint 31 ten anker Baai van Par Hllvarenbcck 31 v Husum d Pasajcs Kunzcborg 31 v Delfzijl n Malmoe Harllngen 29 te Padong Hereford Express 30 te Glas gow Inspacteur Mellema 30 te Jane 2 te Sete verw. Jenjo 2 te Exeter verw. Jalta 31 te Zaandam Jasmine 30 te Bermuda Jotanda Smits 28 tc St Fierre Juno 31 te Gothenburg Koningshaven verm. 1 v Rouaan n Kenltra Kroonborg 31 te Delfzijl Lea 1 te Huil Labrador 30 te Teigamouth La Paloma 1 tc Rochester Leonard Bochmer 31 v Safi n Marseille Lingeborg 31 te Delfzijl Lizard p 31 Ouessant n Zaan dam Looiersgracht 31 v Lissabon n Pasajes Lu pi a 3D te Londen Louise Smits 31 te Huil Munte 1 te Antwerpen Menna 2 te Hartlepool vew. Mlntaka-n p l Kaap Fini- sterre n Amsterdam Marie Christine 1 te Gronin gen Marletje Boehmer 1 tc Ta- ra n to Merwchaven verm, 1 v. Keni- tra n Casablanca Nomadisch 1 te Vlaardingen Noordkaap 1 te Antwerpen Nassauborg 1 nm te Zaandam verw. Neutron l te Rotterdam Netty 1 te Par verw. Oranjeborg 31 te Delfzijl Parma p 1 Wight n Hamburg Plancius 3! te Hamburg Polaris p 1 Borkum n Wales Prinsengracht p 1 Borkum n Bordeaux Phecda 1 te Safi Pirola 31 te Rye Primus verm. 1 v Tcign- mouth n Gaeta Prinsenbeek 31 v Korsoer n Leningrad Pulpca 33 te Mantyluoto Patricia 30 te St Malo Rien Teekman.31 te London derry Roerborg 31 tc Delfzijl Quo Vadis 31 te Antwerpen Rapid 31 te Rouaan Schconcbeek 31 v Kemi n G and la Sylvia-2 2 to Ce vita Vecchla, verw. Sambre 30 te Ottcrhamquay Stern 31 te Amsterdam Sehlehaven verm. I v. Duin. kerken m Lissabon Sonsbcek 31 tc Mantyluoto Tsplthead 31 v Toppila n Poole Tyro 1 te Dublin Timca i te Amsterdam verw. Triumph 1 tc Londen verw. Trica I tc Musloia Trim 31 te Delfzijl Texelstroom 31 te Amster dam verw. Theodora 30 tc Heysliam Tjerk Hlddes 31 te Betawnn Xfndcn 31 v Rouasn n Var- berg Vllstborg 2 te Rotterdam verw. Valiant 2 te Huil verw. Vera 1 te Amsterdam Vdïa 31 v Delfzijl n Skaghall Walenburgh 3 te Bordeaux Westmeep 1 tc Ceuta (op weg naar Dakar) Westereems 3 t« Londen Wlm-2 31 te Tonnay Charen- te LTsclhavan 1 tc Rotterdam Zonn 1 te IJmuiden Zwartcwatcr 31 v Roscoff n Newcastle Zeeburgh 1 tc Stockholm Aangekomen schepen Parkkade Muller Co. Bourgogne Noor Yselhaven Burger Norwave Eng Bencluxhaven N.S.F. Vla Maris Ned Europoort RAV.S. C.H.S. Altnes Noor Dordrecht D.E.KA, Bowsprlte Eng Dordrecht Wamb. Blrthe Essberger Dts Shell Pernis 1.7 Olie Scheepvaart Dclfborg Ned Eemhnven Del- tapoort Wagenborg Cornelia U2 Ned Botlek Bo rax O. A.L. Hunruu! Dts Waalhaven 20 San a ra Eduard Essbtrjer Dts BotleK Aros S.E.A.M- Holmsund Zweed Aiexiuider- haven Svcnska Bowprlncc Eng Dordrecht Womb. Emssktpper Dts Dordrecht Wambcrslc Bergo Noor St. kade/Duits- land J. Smith Stella Ar.tares Ned Dordrecht Broere Dutch Spirit Ned 2c Fctha- ven N.O.M. 3'Pakhoed W. D. Hcjyic Eng Werf Waal haven Dirkzwager Deo Gloria Ned Parkkade Sogentra Arvo Ned St. kade Fallhc Hoentjes Gunda Dts St. kade/Duits land IJselmondc Slaven burg en Huyser Spyridon Griek B.P. Euro poort l v. Ommeren British Ivy Eng BJ. Euro poort 3 v. Ommeren Mare Iretum Ned. Bollek Ésso 2 Silverfalcon Eng Botlek pak hoed 9 Gans Transport Johann Wessels met Magnus 11 Europoort Becrkanaal van Ommeren Jacob Becker Dts Parkkade Carcbeka Alexandre Silva Port Maas haven Hanno FUrness Union Dts Europoort Pak hoed van Ommeren Ilias Xed Bealrlxhaven K.N.S.M. Hudlg en Veder ms hr Roerdomp Ned Euro poort Marine Rfta Deen Jobshav-cn M. Pr. Spllethoff M J Car ras Lib Shell Euro poort 103 Muller Elke Flint Dts Dordrecht Wamberjle British Hazal Eng B.P. Euro poort 4 v. Ommeren Arleta Vcnlzclos Lib Shell Europoort 101 Furncss Sklerka Pool "Waalhaven N.T.B. Ida D Ned Botlek Fr Swart- touw Erhardt en Dekkers Universe Defiance Lib Euro poort Gulf S.H.V. Borderlaird Eng Europoort Shell 102 van Ommeren Ethel Everard Eng Dordrecht Mauritz Burtonia Eng Nobek Spoor- havcn Karolos Griek Waalhaven Boei 28 Oudkerk Frans Malmros Zweed Ctie- vron Europoort st 2 Vinkc Silver Castle Lib Mobil Euro poort Ruys Egmont Dts Mobil Europoort S.E.A.M, ES30 Bogota Panama Chevron st 1 Europoort Esso Bell Venture Dts Brittanlah Bdl-iine Van Weelde Moblllta Gr ek B.P. Euro- •oort Muller .iris Zweed Botlek Aros v. Ommeren Hronlssc DU Shell 30 v. Weelde Allurity Eng Chevron Pernis 2 Trias Kungaland Zweed Chevron Europoort O.S.B. I september Gloria Slderum Lib Dor drecht Asad Havstraum Noor Sheel 17 v. Ommeren Merc Trader Deen Spoorha- poc Slbrl Furness Santa Maria Ned Vlaardingen K.w, Haven D. v.d. Helde Noor Dordrecht D.E.K.A. Plainsman Dts Alexander- haven E.C.T. Sealand Bemina Ned Parkkade Ni- goco Nomadisch Ned Vlaardingen K.W. Haven Soelemeer en Fekkes Facon Ned Dordrecht S.S.M. Falcon Ned Dornrecht S.S.M. Parthenon Ned Dordrecht Gans Audacity Eng Chevron Pernls 3 Trias Europic Ferry Eng Benelux- hnven T.F.S. Lenno Noor St .kade/Du its- land J. Smith (Van onze sportredactie) BOTTERDAM, dinsdag. De he ren van het Deiftse Hudito zjjn win naar geworden van het hockey toer nooi om de Erasmusbokaal. In de be slissende wedstrijd versloegen de Delf tenaren het Rotterdamse BBC met 1 0, bij de dames was de bokaal voor de tweede achtereenvolgende maal voor Zandvoort. De bekers werden uitgereikt door dr TI. J. van Zuylen, voorzitter van de Raad voor de Lichamelijke Opvoe ding. Het door de Rotterdamse hoc- keyvereniging georganiseerde toernooi geldt als de officieuze opening van het hockeyseizoen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1