ciem van ovens ROTTERDAMS DAGBOEK mm* Wethoodër G, Z; de Vos 'kon niet blunderen' Femina naar andere imaae Notities SSwS - - - ss±,en' ™rai in saSoff STJSSSSS^tt. F. van Heezik stelt b. en w. vragen over Inchtshow Leen van Os klaagt Paul Rrehm aan ROTTERDAM RIJNMOND „Geen behoefte aan arbeidsintensieve industrieën", zegt NVV x&dèiiJkwom- u A Aantasting Wervingscampagne Rijn-Schelde-groep TER NU OOR OFFICIEEL OPEN F. DAGJE UIT OP NENIJTO SAr, t fmiL'ZTd0: e::jlz tu:\2ire' cuen uoordat een nieuw gebouw dat meer 'ACCU-HULP' AAN HUIS Promotie di s Van Nieuwenhuyzen W°rden d^Se Hofpleintheater. HOTTHEOAM Geboren: M. Veldhuizen —Zwart. z. M. Swagor—Glaa, z. J. van ZwamWij he. d. S. E. Hoppfcmavan Put te*. Bove—-PostTT» z. J. Groenen dijto—fRootol. z. J. Nellsse—veltkamp, d. J ven de Krol—JHogenbirk, d. M. A. M. To ren vliedBrokerhof, z. J. M. van Heel- Poirai, d. C. K. Drlesse—-ven Dijk. z. J. t 'M. Arts—Commüs, z. M. Roeiots—van d. MUn. d. P. M. van Nlmvetfen—Kluck, d w K-_/MJ~Ve?nfTde Blodt« d- M- -*• van de- Ehïis—Wendrieh. z. M. J. van Riemsdijk— 3XMi«ennan. d. W. Hubrertse-Laros. d C. 5£',,C-Pu"t-Tulnder, z. M. C. Webbers- van Ameijden—Hoogendam, d. P. M. Pot- van &ronde'Ue d. J de Wolff—steketee. d. O.; M,- HouwdtogHutvenaar, d. B. Kwe- wmaat—Aio 1eoaard. P. van Leeuwen—de tRoojph. z. W G. vaq Roon—van 't Hoff, Ln81rl5; M. M. J. c. W. E. Nikken—Vis, z. C. Z. via EHk— ZV M. G«nes-do« Santos Mottteiro. e. ^yerhoetf-yisaer.r. j. MlrreT-fiorlJs. z. E. A- E de RyckePons, z. M. S. E. van ReHjen—van der Perk. d. C. M. Valentljn- ii -i Schot. z. A. Ver hulst—den Harder, z. j. de Graait—Schou ten, z. E. van den Borjr-Pens, z. H. a. van do Row—van Hoof, z. Q. K. Llu—Lal. h e X.. J. vao der Kemp—Valleen, d. B. C. Kiel- 3. Nenyazsa—Uoumard. Vrles- z- Hotterttues Streeflkertc. d. E. M. H. Duchaln—Eek- SelnAav54- A- C- ^tassen-Bontenbal, d. H Stuart—Stegere, z M. A. A. Stichorskt- Ondertrouwd: H. W. Broekhuizen Jft en -T n A—->« Xï 3C en C. H 28 enE.v.d. - n. n. tyroexn B. J. C. Aerts 31: H. Benjamins J. Retntke 38; N. J. Hidalgo nVvu,^LN,- V J?UÜ1 ^.cn Strom 17. G. Eljge^helm 21 en W. Lutjendy-k 20: P Adamse 01 en S. Stoel 23; P. M. de Korte -2" 3^'rT'. Mengeïkamp 34: R. D. pje©25 en B. V. Hofmans 16; P. C. S. v. Est 22 en Bottema 28 enE. I. v.d Kaohp 28; J. J. Jansen 24 en Al.SJi. OH; H. Westendorp 22 en G. W. Ben- o i «J v' Iïu!st 24 en V Knook 21: J. C. Kruljt 21 er. W. Otterspeer 18: G.Dek- Y5sscr^2:,1*- J- A- Dekker 2: en C. C. Kamphtrls 20; J. L. Haak 21 en C. A. v d. Lultênren 21; H. C. v. Gooi 43 on dc Leenhard 37 eiïT.M.v. Kareter^on 48; H. C. M. Gulteling 20 en C Vwpoomn P. de Jongh 37 en C. J. M. v TOman 38; C. Lacrolx El en S. Ouwerkerk io-' t iS' u 21 c- L. v.d. Meulen W JAW- v- d Oosten 23 en 3. Oelen 20; D. M. Huvermann 23 en G. A. J Balkhoven A* No€l 25 en p- J- M. v. Dillen 27: H. Zwart a en W. Kelemans '19: PJ.A. n' sS *enr, r CT J- 18: M -N^nitei en J. J. v. De-enen 32: DL ^Öhnore 28 en N. G. M. Gooeseiu 24: M-J, Sohuuning 22 en 11. v. Dijk ai; D. v. Oud- 30 en A. 3. VerweU 22: H. A. Mootenburgh 24 en M. M. Peher 24; R. C. 28 en M. P. S. Loom an 22; G. eon J' 1216111 2°; p. de Beeld 22 "ffiu .M,; ^S^ers 201 A- Civile 32 en J. v. xr^V C' A' Andei-tg ca en J. A. Ton 28 en J. A. Herwig xr' Sl 10 *n AA. Venema 21: p. w l?TI1Us,^w M- R- 29:R. K Itteke 23 en L. Spetter 23; W. F. Ba«- ^tus.20 en B. L, v.Ik ij venbode 08: 1>C. G- J-B. Po«t 21; C. G.T.de r \.M>.VS5a! 231 J- Boercai- rï M- C' Deriokx 23: G. Coljé 22 j DoesburS 22 en KeHw H. Coulreur 29 en M. T. J£.: J- M- Dekker 22 en J.Fcüst Reitana 23 en P. R. Fidder 22: W. 2J„6n.M- c. P. Hour ik 20; Nde ^,S- ^ö- RleiJ 21S. vBoog t> 0: P* 27 ea T. r mmZ ti1: P-A v.^Oosterwyk 25 en P. 't Jon§ 37 6n m. CorroeBC; J dm Ouden 21 en W. Vjd3«rg A- A-,d« Vries 22 en M. H. Kogenbirk JvD_X?riFhuur 23 «n V. Kapteln 20; J. V:.T1^1^ 31 en H. M. Kneppere 31: R. C. Zeedijk -A en A. M. T. v.d. vaart 20; D J 2^5^24 en L. Slis 26; F. v. Weelden' 20 en M. Steenbergen Jfi; R. Vermeulen 20 er A V u,V-t1eb0(>gaard 1 29 en N- Groenenberg 27; J. W&lrave 22 en P. Groen to- ^ee.d Si m A- s- c- Nooteboom 19. B. Terluin 20 en L. de Wit 22; C W M*u1endUks26 en LH. J. Hlnssen 21; a! WC. Rolloos 21 en F. A. v. HalAtdln 28- v»m l 5 23 \n W v-d- Heerlk 18: M. G*. IK?*?8 M' c dromer 23; G. dl 4 Seltenrljch 27; P. M C. 22^'?, J- A- c- Barter 19; 3.' M- in'- wPv?Kuijper 20 en J. A. Posthoorn l it ii 'i C* i£aus 26 en c- J- Olivier 19; J. XïdL^fui?1 20 6n,f K. Wieldraayer 19; Hi Meroeb 39 en M. Mahn 24; F. P. Happel 27 en J. E. Labout 23; G. J, Sohoenmakers 28 Mulder 21; W, F. v. Putten 2Ï en I. Veibrügge 20; j. Gi Smits 23 en W ^enburg SorR. T. Smtd 27 en C. P) eters- Sebus 27 en C. de Wit 20; C. Sprpng 22 en C. F. M. Kroesbeek ??- jb Rondtol 22 en F. H U.^B?ue 20; a PoMiir1^0^ Ht*t i"" dC Haan 42: G- Vjd- PoMer 20 en K J. den Tuinder 18; H. Ster 01 ®n E. Büsterveld 22; C. J. A. YÜ£E£ij£ m ¥- 0dJl'k 201 W. E. D. v.d. M?nH^,ecS' J' V. Delft 22; H. W^mlt 28 en H. W. Groene weg 24; C. J, M. Peper- T J; tÜ; G v' 'Waitum 27; A. Stmüc 25 en A. W. C. v. Weerden 24; B Smeedt 28 en T. K. Stampa SS; N. Wij nol»t 24 *n S. 3. Stuiveling 25: B. Mes 41 en S. C. ^GLvJ>yeur 24 eri G- Hobo pi-" T*«" f' en H- A- V4»*r iï Byk 24 en J- c- de Kovel 22, M. O. Hofmann 25 en H. Wagenaar 23; i'W. MLnhe*1 33 en M. Schutte 2ö; D, H Binkhorst 24 en J,. L. Erkelens 24: H Ha- J- «lB?r as ^Katdol 23 en X' ®isr S3' Herben 21 en M. H. 2I' O. L. Alberts 28 en G. W. Sombre* W. KLauek» 23 en C. Noordzij Kröger 27 en J. A. Beam 20; M laarhoven 28 en F. W. v. Rossen 23; H, A. v. Oostveen 25 en I. j. de Roodt 20' A SpniUt 23 en J Meester 24; wTcTa SnU-' 5?** ef^»2f' C«A> Ruyg 47W- de Wtt20 «t M. Slotboom 21; A, J. -• - B. v. Ommoren 24. B. v. Wezel 23en Overteden: E, C. M. Knaapen. vr. geh, gew. m. A. Vrind; J. Levering, n v, E. Sa- ris; A. C. van Biel, vr. v. H. Kluck; M. C ztWentos, vr.. geh. gew. m, A. A. van Hsi- otngen; M. van Slulsdam, 'man, geh. gew. zn. B. P. Schefiers; T. van Proojjen. man. geh. gew. m. J. M. A. Diteweg; P. de Graaff; ong. man: W, A. PlIJe. man v. G. A. Koolhaas; Hi J. Weiss, vr. geh. gew. m, J. Peekstok; J. F. Casteiyn, man geh. gew. m. J. W., van Egershof; E. Groenenriaal, ■man v. E. Holsl; W. Heönen, man v, J. P. Kooren: A. C. Wljere. inaii, geh. gew. m. 3. Ketting; A. Markua. ong. man; C. C. van der Zwart, vr. v. J. W. Stol: J. Wlessen- baan. man, v. P. W. Brecdvcld; H. J. van der Meer. vr.. geh. gew. m. H. de Kwaad- ffteniet; G. Oimerkerk, man v. N. Schrr.it; J. Boelen, man v. H. Bult; A. Bouman. ong. man: G. Boer, man v. C. Jansen: W. Koovera. man v. J. M. van deo Barselaar; P. ïïofwegen, man v. N. J. SUjkoord; H. Kanroan. ong. man; A. Goedhart, man v. H. Terruno; M. A. Knossenburg. vr.. geh. jfew. m. J. de Roos; L. Meln. man, geh. 'eew. m. L. Kuik; 3. P. C. VreugdenhU. man v. L. Klapwyk: J. J. van der Kaaf. ong man; L. Groen, man v. H. Lüürssen: A. M. C. Bohnen, vr. v. J. W. Lujjtere: C. Lips, vr. v. 3. J-. K,flver; B. Kooreman. vr., geh. gew. m. jhr. M. ReuchHn; J. Kroger, vr., geh. gew. «n. J. Ouwerkerk; H. W. Schou ten. man v. M. J. Pieper; H. L. Hopman, man v'. M. R. Zomerhof. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De bestnurdersbond RoUerdam van het NVV heeft zich uitgesproken tegen de vestiging van. Hoog- oyens-Hoesch op de Maasvlakte. In een brief aan de gemeenteraad zegt de bestuurdersbond: „Een vestiging van Hoogovens betekent (en zelfs dat is nog niet zeker) bet dienen van eén nationaal be- kng ten nadeJe van de plaatselijke en regionale bevolking, waar- voor o|> geen énkele wijze een mogelijke compensatie is ingecalcu leerd." De NVV-bestuurdersbond tot haar mening gekomen na een uitvoerige afweging van de voor- en nadelen van een hoogoven- en staalbedrijf op., deMaasvlakte, Daarbij zijn betrokken de werk gelegenheid, de infrastractiur, buitenlandse werknemers, onder wijs, leefbaarheid en milieube heer, recreatie en de voordelen van een hoogovenvestiging Sprekend over de werkgelegenheid constateert de bestuurdersbond dat de vraag naar arbeidskrachten reeds vele iar«? f70*®1" *3 dflB bet aanbod. „Dit heeft de werkgevers er toe gebracht, aldus de brief, dit tekort (gedeelte lijk) aan te, vullen op een wyze die niet bevordeiyk is voor een goed ar beidsklimaat. „De aanleiding tot de recente sta kingsgolf in het Waterweggebied moge in dit verband als eer teken aan T wand worden gezien. Men kan niet straffeloos een ontwikkeling continue- ren die de reële mogelijkheden van de arbeidsmarkt blijvens boven de mach! •gaan." Volgens de bestuurdersbond is er geen behoefte aan arbeidsintensieve industrieën. Hoogovens is dus een weinig aantrekkelijke gegadigde. De bond wijst verder op het bepaald niet denkbeeldige gevaar dat door een ver slechterend leefklimaat nog meer ge kwalificeerde arbeidskrachten het Rijnmondgebied zullen verlaten dan thans blijkbaar het geval is. Een hoogovens-vestiging zal voorts extra druk op de toch al niet roos kleurige infrastructurele voorzïenin- gen betekenen. De extra vestigingen, die <m van de gemeenschap zal vra gen achten wfj niet verantwoord, al dus de brief. 'De bestuursbond vreest ook. dat de hoogovensvestiging hoofdzakelijk door buitenlandse arbeiders zal worden be mand, hetgeen „vele ernstige c.q. on oplosbare problemen met zich mee- SJSSPtv^- Mei name verwijzen de NVV-iertounlas hienblj naar de pro- blemen voor. het onderwijs aan de kinderen van buitenlandse werkne mers. „Bovendien zijn wij er geenszins van overtuigd, dat het in deze regio mogelijk zal zfjn op de korte termijn de onderwijsmogelijkheden uit te breiden en aan te passen." Ten aanzien van de leefbaarheid «eelt de bestuursbond de ongerustheid van öe actiegroep Schome Randstad kuid, zoals deze verwoord is In hel rapport „Rijnmond de mist in.?" Voorts wordt gezegd, dat een hoog ovensvestiging „een verdere aantas ting van de reeds schaarse recreatie mogelijkheden hoogstwaarschijnlijk maakt i v®°fdelen van een hoogoven- en staalbedrijf op de Maasvlakte zijn slechts v-an betekenis voor de nationa le economie. „Wij vragen ons af," schrijven de HW-bestuurders, „of al ternatieve vestigingsplaatsen serieus zijn onderzocht. Het wil ons voorko men. dat te veel naar de Maasvlakte toegeredeneerd wordt." De NV V-bestuurders, die er op wij zen, dai plaatselijk ruim 50.050 werk nemers „door hun lidmaatschap hun vertrouwen hebben geschonken", ver klaren ten slotte, dat zü zich verplicht achtten om duidelUk stelling te nemen in deze „enorme problematiek". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Rijn-Schelde Groep is deze week een grote wervingscampagne begonnen, die gericht ia op een uitbreiding van het personeelsbestand bij de scheeps werven en machinefabrieken van dit concern in het Rotterdamse havenge bied. In deze bedrijven werken op het ogenblik al ruim 10.000 'mensen. Hier- meet Is Rijn-Schelde groep de grootste industriële werkgever in' de Rotterdamse haven. Met de actie wil men het aantal werknemers op 11.000 brengen. Een onderdeel van de actie is een .informatiekrant die deze week huis-aan-huis verspreid zal worden in Rotterdam en omgeving. Er staan In het kader van de wervingsactie ook nog- een«aantal voorlichtingsavonden op het programma. ,,.r. rj Burgemeester Thomassen; pauze-koffie in het (Van een onzer verslaggevers) ROTTE RDAM, donderdag. Het PvdA-raadsIld F, van Heczlk heeft b. en w. gevraagd of cn zo Ja waarom zU toestemming hebben gegeven voor ccn vliegshow op de luchthaven Zestlen- hovcn. aanstaande zaterdag. Deze zal worden gehouden ter gele- gmhe'.d van het vijfde lustrum van de vliegluigbouwkundigo studievereni ging „Leonardo da Vinei". VragansteLier informeert of het niet verstandiger zou zifn.de vliegacdvitei- •ten op Zestienhoven tot het hoogst 'noodzakelijke te beperken, gezien de geluidsoverlast van de vlieghaven met nam2 voor Overschic, t/ SCHITTEREND mooi Voor 600 schipperskinderen was het gisteren een feestdag. ,0p de Nenijto konden zij uitvoerig aan sport doen. ROTTERDAM, donderdag. De a|rariërs ten bosten van de rijksweg 13 krijgen meer mogelijkheden voor brdrijfsuitokening, wanneer dc Rijn- inondraad een - herziening daartoe van het streekplan Rechter Maasoever goedkeurt. He* oprichten van zgn. rommelbedrijven blijft verboden. Het open gebied tussen Maassluis en Vla ar dingen is bestemd voor recreatie van regionaal belang, Boide steden kunnen eventueel eigen recreatieve voorzieningen -aanbrengen. T/ERLEDEN' week Gooi-plctatsen. (Ik schreef het hebt u in deze fll eens eerder: Amsterdam, krant kunnen' le- heeft alianp een eigen radio zen dat mevrouw en televisiezender daar Haya van 5o?neren-Doioncr de zorgen Bussum en Hilversum Fentina „een beurs vindt toaar dan wel voor), je soep kunt proeven". Hier is m„„ .T een jammerlijke fout gemaakt. PprrfG_ Hoffman heeft Niet meer na te gaan is door hi,t speciale show op wie en waar de fout gemaakt ael^ MirZ^ ZïV™1 is, maar mevrouw Van Someren mpo heeft de burpe- heen gezegd, dat de Fentina Tfïï" 2 2'^ juist geen beurs is waar jc p Femina laten soep kunt proeven. Pr,a'e." "'e' JeursbBackers. Ik maak daar na een ver- '".V "2. !"J bezc^crs in mijtende opmerking van Fe~ mlna-directeur John Jffo//tnan graag melding vanomdat da leiding ran deze beurs de laat ste jaren heftig aan het sleu telen is om die soep-image te laten verdwijnen, Niet dat men in de -nietiuje Ahoy', waar Femina na twee verhuizingen Ahoy'-DijkzigtAhoy'-Hof- plein) definitief onderdak heeft gevonden, helemaal geen soep meer zou kunnen proeven integendeel. Dat moet echter niet meer de hoofdzaak zijn, vindt Hoffman, En zij het dat hij misschien wat langzaam vordert om zijn consumentenbeurs naar hoger plan te voeren het lukt toch. De laatste jaren tracht Hoffman de aandacht van be zoekersradio, pers en televi sie te trekken door met bij zondere dingen te komen. In 1968 deed hij iets met regiona le radio waar in Hilversum weliswaar hartelijk om ge lachen ts maar dat een, expe riment was dat toch maar aangaf hoe nodig en nuttig zo'n plaatselijk of regionaal radio- en televisiestation is. Daarbij komt dat Rotterdam voor Bussum en Hilversum nog steeds in het verdomhoek je zit en langzamerhand wordt ROTTERDAM, donderdag. Aan staande maandag Jcomt.de Rijnmond- raad byeen voor de benoeming van twee leden van het dagelijks bestuur. De vergadering begint om twee uur. de gelegenheid te praten met het „Comité Welzijn". Waar over? Geeft niet. Wie zich niet thuis voelt In de stad komt dat maar vertellen. Wie zegt dat deze stad k.apot 'gaat aan de industrieen de luchtvervui ling, aan het lawaai in. de stand van het Comité vindt hij of zij medestanders. Daar is ook het advies te krijgen: laten we er geza^nenlyk mat aan dóén! Maar dat is een ver haal apart. Heel iets anders is de Fami~ ly-Mode-Pop)show, die vijf keer per dag door twaalf dan sers wordt opgevoerd. Voor een gulden kom je er in en taord je 25 minuten lang bezig gehouden. Erg aardig. En dan EvaramaDaar wordt met behulp van duizend dia's in vijf en een kwart mi nuut verteld hoe'dat in hon derd jaar met de vrouwene mancipatie t« gegaan. Het viel "tU op, dat je aan één keer kijken niet genoeg hebt om precies te weten hoe die ont- Voor een gulden kan men op de Femina 25 minuten kiiken naar een pop-mode-show. Erg aardig. ^CHITTEREND mooi zijn dc nieuwe wenskaarten van Unicef, kindertekeningen en reproducties. Untccf is het rinderfonds van de Verenigde Naties, u weet dat. pe prijzen: standaardformaat ƒ6,- per doosje van 10 met enveloppen; extra grote kaarten 10,- per doosje van 10 met enveloppen. Er zijn ook agenda's, deze kos ten 9,- per stuk. Alle kaarten zijn dubbel met blanco bin nenzijden, Inlegvellcljes met wenstekst zfjn kosteloos ver krijgbaar. TJOE moet u die kaarten dan bestellen? bestelt de kaarten by het Nederlands Comité Unicef, Bankastraat 328, Postbus 1857 in Den Haag, giro 7515. (tel. 070- 55 20 00), Vooruitbetaling per giro. Wie veel haast heeft stuurt een ondertekend glro- blljet met uw bestelling per brief naar Unicef in Den Haag, die dan voor de rest zorgt. Kostenvergoeding Is volkomen vrijwillig. De ver zendkosten bedragen ongeveer tien procent van het bedrag van de bestelling. wc niet vergeten, dat ook het Klndcrpostze- geltijdpcrk weer is aangebro ken. U kunt natuurlijk rustig wachten tot de kindertjes er mee langs de deur komen, u kunt zc ook bestellen bij het Rotterdams Comité voor Kin derpostzegels, Walenbarger- weg 1G5B, tel, 2461D8, giro 60Z0GQ. WEDEROM zijn er collectan- ten nodig voor het Prinses Beatrixfonds. Men kan zich voor de collecte op 9 en 10 ok tober opgeven by het bureau aan de Weslersingel 52, tel. 137652. Iedere collectant die 50,- of meer ophalen krijgen een speciale PBF-lnsigne. T ATEN -IJ Ant elgert bonen doppen om vao. BeMciwi is cr door volkstuin onk k ï°me" ,tVfce'1' N" 3" september, als da vcorllclUino-op-orotere- dors uit/T, „S If '^ere bezoekers. Anders do 23ste Femina ten einde is, zijn van de"ï% afhankelïtik '?de {n de gauwigheid 7500 vers" zullen*natWrUjF—°ln ^Gaan' iTkn b%kijke.u- dan vijftig miljoen gulden Brillen van akanten en 10.000 dabUa-s. eelukkia maar - alm blijven <>W ROTTERDAM, donderdag. Het Hofpleintheater Is officleDl geopend. Nieuw Rotterdams Toneel speelde gis teravond de eente „ochtc" voorstel ling In het theater, het blijspel „Vrou wen? geen probleeml"» waarvan eldera in deze krant de recensie te vinden i». Voordat het doek open ging, hield de nieuwe wethouder van Kunstza ken, G. Z, de Vos, een korte toespraak. Hij maakie %vat grapjes over jlct feit dat hij in de kunst nog niet zo fchuia is. dat hij daardoor echter ook nog niet zo gauw kon blunderen. Dc offi ciële opening werd bijgewoond door circa vijfhonderd genodigden;, onder wie burgemeester Thomassen,'de wet houders Reehorst, Worst en Van der Ploeg en vertegenwoordigers van vele Rotterdamse culturele instellingen. Dfe reacties over hot nieuwe theater wa ren over hét algemeen lovend. Tevre denheid over akoestiek, zicht op 'het toneel cn comfont van de stoelen. Na afloop van „Vrouwen? géén pro bleem!" bood de gemeente Rotterdam een ontvan'gbt aan (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De vroegere vakbondsleider Leen van Os heeft een aanklacht inge diend tegen de OVB-bestuurder Paul Brehm. De heer Van Os voelt zich door een aantal uitla tingen van de heer Brehm in het openbaar aangetast in eer en goe de naam. Volgens de aanklacht zou de OVB- bestuurder op 14 september tijdens ccn vergadering: vnn stakende haven arbeiders In Odeon gezegd hebben dat „Leen van Os alleen maar stakin gen heeft geleid voor eigen gewin". Bij dezelfde getgenheid had Brehm volgens de aanklacht gezegd dat Van Os er „met dc auto cn kas van de voormalige OVB vandoor is gegaan". Op een andere stakers vergadering, op 15 september jn de Rivièrahal, zou Brehm de heer Van Os als ..ploert" hebben betiteld. Bij zijn aanklacht heeft de heer Van Os een motie gevoegd, die onder tekend is door acht voormalige QVB- bestuurders. Daarin staat te lezen dat de heer Van Os een auto (waarde on geveer 1800 gulden), een stencil- en schrijfmachine (waarde 400 gulden) en het resterende kasgeld (370 gul den) werden overgedaan ter delging van de schuld die het OVB aah de heer Van Os had. Die schuld zou in totaal 6000 gulden hebben bedragen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag i Het een steekproef onder -de Rotterdamse bedrijf Accuverkoop „Hefra" heeft na automobilisten het dienstverlcningsbé- drijf „Accu-hulp" opgericht. Geduren de de wintermaanden hebben veel au tomobilisten last van startmoeiltjkhe- den met de auto, daar door het voch tige weer de accu niet goed meer functioneert. Nu hoeft de automobilist zijn wagen niet meer naar de garage te slepen, want „Accu-hulp" komt met een speciale wagen aan huis. Momenteel zijn er drie auto's met deskundigen van „Accu-hulp'!. Het werkterrein ligt in Rotterdam en om geving (binnen een straal van ong. 20 km). Het tarief Is overal hetzelfde nl. 7,50 gulden. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag Van middag is in het Groot-Auditorium van de Nederlandse Economische Ho geschool in Rotterdam drs. P. M. van Nieuwenhuyzen tot docotor in de eco- u wetenschappen gepromo- °ap hil proefcehrift „Concentra- iotei, ,?.d!tU^andel in ïevensmid- delen in het bijzonder in de kruide- niersbranche J?u°?0t£r 'I35 Pr?f' dr H. J. Kuhl- j ?e-, ef NIeuwenhuyzen Is sinds eind 1053 directeur van het Eco- h6t Midden- en Kleinbedrijf te Den Haag. ,,J" proefschrift beschrijft dr. h?Hrf&^en^uyzen h6t Pr0«s van bednjfsvergroting en ondememinzs- concentratie, dat zich in steVke mate heeft voorgedaan in de detailhandel in drij fsvergrotingen en ondernemines- HIEDAM, donderdag, Me- ^efding-Eggïnk uit fSff™ ,s met ingang van 18 sep- geworden van de iïï'W z» volgt de viaardin- raad 4i«f? - op' dic ontslag uit dé raad heeft genomen. h pag. 4 - donderdag 24 september 1970

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1