H i i'1 m jg i meer kunt verdienen met uw rentespaarbrieven 1957 Veroordeeld tot wel ^diende medewerkers mm 2 maanden rente cadeau 0 WmH. MULLER &GQ.N.V. hoofd KOELHUIS WERKERS DE VERENS BOTERBIESJES WALDO SCHIEDAM ARBR1EF >?rdüPE)Ste 4 januari 1971. Vanaf deze dag kan iedere houder van rentespaarbrieven 1957 honderd procent méér geld voor zijn spaarbrieven terugkrijgen dan er in 1957 voor betaald werd. Honderd procent méér! Iedere 25 gulden zijn er 5 0 geworden. Maarer is nóg meer aan te verdienen. "MjFIii.lv Genaeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam sociaal-economische hoofdaf deling. 10 - zaterdag 26 september 1970 PAKHOED zoekt voor haar KOÊL- en VRIESHUIS- BEDRUP Gegadigden kunnen melden bij; Koelhuis Menvehavcti, Radiostraat 11,4e verd. Telefoon 010—302450. Een vorstelijke tractatie Alom verkrijgbaar UITZENDORGANISATIE TEMPO-TEAM KANTOOR SCHIEDAM vraagt voor directe uitzending naar bij haar bekende bedrij ven 2 pens typistes 2 steno typistes moJiffls föhn 2 boekhoud kundige krachten SIke vrijdag uitbetaling, per kas, bank of giro. Volledige sociale verzekering. U bent ie dere dag voor vrijblijvende in lichtingen van 9.00—17.00 uur welkom. Op ons kantoor ontmoet u me]. Duchateau. Hoogstraat 198. tel. 260844. IEL. AFD, VERKOOP 2637OS i*SCt1!® aVENMA-05 - MINISTERIE MS X 00(1000 Rotterdams Paroof Leefil,1d 13 J*ar of otnler Oe Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting te Amsterdam zoekt een vraagt voor haar Centrale Boekhouding bij voorkeur met derend hiervoor. een boekhouddiplomaof stu- Wij hebben een gating. aantre k kei i jke stud iekoste n re-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1