P endrecht- Zuidwij k verheugd met metro ROTTERDAMS DAGBOEK kado-trp voor top-kado Tandartsenprobleem in Alexanderstad Broekhuizen 'Wij zullen dankbaar aan Nederland terugdenken' Notities ROTTERDAM RIJNMOND VEEL PARKEER GELEGENHEID METRO STATION Johannes Frans verkocht Spreekuur bewoners Roltekwarlier HUIZENVEILING Ambonezenleider: James Last in Doelen H. J. Brandenburg wordt nieuwe havenmeester Aclicvergadering tegen volkstelling Nederlandse in Londen beboet voor diefstal Telefooncentrale Metrospaarbank Uitdaging g. ,4 - donderdag 26 november 1970 Staatssecretaris Keyzer bestuurde zelf de eerste metrotrein. ROTTERDAM. Geboren: E. C. P. Bra- ar-van Horten, z. "VV. at Koning-"t Hart. z. 2. L. Slof-Zoiidervaa. d C. Hclbers-S;eke- ee, z. H. Burghout-Dijkstra, j-, H M. E. ran Leersum-wolbers. d. J. de Jong-van Ier iLeer, d J. Mlndikowskl-t Hart, z. T. Glitk-Janssc, tl, G. Nloinansverdriet- jeeuweriburg, z. G. H. van der Eük-van HWdeïkoop. d, R. A. de Ruiter-Muller, d. r, Worsteling-van Druten, d. P. van der iraaf-Versnel, z, Y. van filjk-Tuijtiman, z. f, C. My Ion opou los-BlOk, z; G. J. G. Bra- renboer-Overkleeft. z. L O. Rutzovekl- CweekeL, z. 3. E, Brandsma-Vogelaur, x M, 2. H. MüHer-Ansingh, z. P. A, Beukelnvan- 'an der Slot, z. K. V, Keijzer-van. Os, z, G, C. Padmos-Schrover, z, A Cabaret-Stsmd Y. M. Vreugdenhü-van der Ploeg, d. L. Lo- >ez IRoseti-Carlos VAzquez, d. M. Janssen- ■fugteren, d. B. I. M. Kosterman-Jongste, z. ri. M, de Boer-van tRtngelesteljn, d, I. C. .1, Kruithof-ThJe], d. G M. Stoopman- Cnljn, d Jl. Egelie-Kappe. z. M C. C, van retzem-van Ros sum, z, W. H, Lugien-van tampen, z, I. Cniz Noya-Woya Fernandez, M. G. Meljer-Langedijk, d. M. Y. at. van Moordt-Wi-.te, z. J, Stokvis-van Rijn, d. C. 'an der Kaadea-van Wijk, z. S. van Hel- len-Koirwenhaveffl. d. J. M, H. Wester- o ut-van (An gel er, 2. !N. Evors-Bussehlng, iA_ J. Bout-Blok, z. J. C. H. Bosman-Bos- 'T, M. de Groot-van Unnik, zM. E, "•-van dén Boo gaart, d. -P MoMNfll- igen-Vollen" VeMe-ZandUertgen, d. J. E. C. de Wafll-Mu- teau, e. G, Bcrghufa-Onodde, z. L. Vlas blom-van Helden, d. E. Rdjboer-Kamphuis, H. Schoots-SandHort, z. M. H, van SUaen-Bussehing, z, G. M. van Beijnhem- 'an. jCruhUng, z, N. J, M Ferwerda-de z. C. J. van Klaveren-Bikker, z. A. an Reem-Eijlens. d. W. J. Heijkoop- les. d. M. C. Vogelzang-Brand, d. C. itoppalenburg-v&n dor Klooster, d. M. I. J. van Donk-Julli® Overleden; L. van Luik, man geh gew.m. 1. W. Mol, 4ftjr. E. J. J. A. P. van Rumpt, gehgew.m. H. Breed velt, 84 jr. J. Spaans, L. W. Mol. 84 jr. E. J. J. A. P. van ftumpt, dochter, 10 dg. S, Jonker, mangeh.gew.m. M. v. Oers, 79 jr. H. J. de Rooy, man geh.gewjn. H. Breedvelt, 84 jr. J. Spaans, man v. A. L. W. J Mater, 82 jr. JST, Woor- and, man v. J. Motz, 07 jr; J. van Alphen, vr. geh-gew.m. A, Hutjbregtse, B6 jr. G. J, Melsert, man gch.gewm, A. J. ReiUma. 85 ir. C, W. van Tuil, vr. geh.gew. P. Zondor- van, 93 jr. F, H. Pletersen, ongeh. man, 48 r. J, van Hoeven, man v. T. v. d.Berg,34 rEC. Manse, vr. v. H. J. L, v. Latum, 71 r. J. Knol, man geh.gewun. G. Teijn. 73 jr 3, J. van Elten, men v. T, P, Bol, 38 jr. A. Daman Wiltems, man V. J. Provoost, SO jr. V, "WlUeiJns, man v. S. Korteland, 04 Jr. P. juijk, 52 Jr. G. van Bodegraven, man v. A. C. Lipa, 59 Jr. P. A. Verbeek, vr, 'eh.gewun, J. B. Beens, 74 jr. J. Hones, man v. A. A Veraijden, 69 Jr, J. C. Lager waard, man v. A. CI eel, 57 jr. C, Karre nen, VT. geh.gewjn, Ë- Tips, 87 jr, J. H. van Ltenden, man v, W. de WJjB, 62 Jr, VV. V. v. Rooijen, vr. v. A, Stigter, 4B jr. J. Meuleman, man v. C. v, Dotigen, 83 jr. G. C. Meijer, man v. D M VcrzUden, 73 Jr J G C. A- M- Feskens, zoon. 1 mnd. C. Mesie, ong. vr. 57 jr. R. A. H. H. A. Emonds, man r. T. Roos, 70 jr. J. S. van %ljngaarden. nan v. A. M Barteli, 88 jr P, H. Huls In *t Veld, man v. J. S. M. Schutte, 81 Jr. B, Hordijk, men gehgew.m. C. Baart, 87 jr. L. Itrotbaum, man v. M, J. Block, BS jr. J, Breddels, vr, v. P. Teekens, 86 jr. C. P. J. koter baan, vr. geh.gew.m. T. J. W. Motz, 13 jr, C H Vestergaard, vr v. J. H. v. Houwellngen, 24 jr. J. den Boer, man v. H. D. Kaptein, 5t jr. P. C. Romers, man v. a. A. Louwerens, «7 Jr. P. Soeters, man v. H. J. Ringelborg, 32 jr. M. C. Boaschart, vr. geh.gew. rn. F. J. Spe'ors, 89 jr. A. v. Leeuwen, vr. geh.gew.m J P. Kuioenho- ven. 83 jr. J. H. Schoon, man v. H. Grif- üoen, 71 Jr, D. a. Dekker, man v. M. J. Evers. 74 jr; H. Exateeru, man geh.gew.rn, J. Seelbacti, 78 jr. S. C. Dederichs, vr. gih.gew. m. A, F. Rénler, Bi jr Overleden; G, W, H. Dirkzwager, vr. V. H, Esseveld. 61 jr. T floos. vr gsh.gew m. W. C. J. van Gelrieran. "3 Jr C. P V2.» Kollenburg, ong. v:, 78 jr. G. A Schuur man Hc'j. m3n v- H C. van der Starre. 85 jr. 'E M. Roggeveen, vr. gshgevv. m J. van der Torre. 81 3. A. Pijl. man v. A. M. van Straaten. 62 Jr. T, Leuflang. vr. v. J. A. J van der Linden. 75 jr. P j. DuIters, vr. iv. C. de BlDk. 60 jr A. P E.kmona, vr. geli ge w. m. P. .van der Slug». 83 jr. H. Berve- Img. man v. J. Konijn, 80 jr. J, A de Kleijn, man v. A. van Wczij, 55 jr C J Paul, geligeW m. N. Reljun. 73 Jr T K'ljgs- man, vr, v, G. Buitendijk, 84 jr P. F. Mou- qué, man 'gehgew, m. S. Kaoijman. 78 jr. W. S. H. Janssen, man v A. W. Haan. 34 jr. L. Posthumus, man. beh. gew, m A. Streefl&nd, 79 jr. F. BUrgor, ong. vr. 57 jr. J. Ph.ellx, man. gohgaw. m. C van Meurs, 73 jr. T C Cleton, ong. man. 54 Jr. E. M. Smfts, vr geh gew m. D. E D Gubbe, 77 jr; A. Worsteling, man v M A van 't Hoi, G8 jr; J Holder- jnans, man geh. gew. m J, Herlaar, 80 jr; H. P. van Osierwde, matt geh. gew. m. K Bijl. SS Jr; A. -H. Korhoorn, vr v P von der Voorden, 66 jr; A. de Kleljn. man v. C. geh. gew, m. A. "W. Hertog, 87 Jr; S. T. Ue- vaart, man v. J. van der Knaap. 67 Jr*. P. Schop, man v. F. C. L "Vlieger, 07 jr; A P. Appel, vr. v. H. C. Winkelman, 01 jr; F. M. Josephe, vr. v A Nljsen, 57 jr; J Wisesc- kerke, vr. v. P. Thijsse, 80 Jr; A. Warre naar, man v. H. J, Val 69 jr: W. IT van Al- yhen, vr geh. gew. m L den Otter. 88 Jr; VerwcU. vr. v. "W. van Druncn, 53 jr; C Hock, man v. A. C, Montens, 711 jr; J. D. Botcsz. vr. v. J. Koch, 57 jr; C de Jonge, an an v. L. A. Seder, 75 Jr; A. J. Haver kamp, man v. J. Tljek, 72 jr; T. von do Steennoven, man v, M. W. Phillppa, 71 Jr; C. A. van Lien, ong. vr. 81 Jr; M, van Haft, ong. man, 87 jr; j. van Pcrsie, vt. geh gew. m, G. 'F Pluut. 80 jr: P M, Koreman, vr geh. gew. m. C. Pronk. 09 jr; J L. Lamb, man geh. gew, m. C J. Maronler, 88 Jr; K H. S. Koorahoek Hegt, vr. geh, gew. m. J. Nljkaanp, 60 Jr: M. A Janse. dochter, 3 mnd. W. Verhoeven, man v J. La gendijk 73 jr; J. Groeneweg, man v S. Schiks 70 jr; J. W. Groenendijk, man v H, P. C. v. Houtert 50 jr; A. van Popering, vr gehgew m A. v. Ehxijn 74 jr; M. F. van Kalkert, vr v C. L. v.d. Wouden G8 Jr; W. mans 84 jr; F. Schalk, vr v L. J. Reancr Jr; P. A. J. van Agthovon, man v M. W. Gommers 74 jr: C. Visser, vr v F. C, A. Cunes 61 jr; W. Euser. man v A. VV. Brede- roo 75 Jr; L, van Bovcn, vr gehgewm VV. M, Wesdorp 83 jr; E. A. C. Kraan, ongeh. vr 77 jr; w. J, Quist, man gehgewm M. Drijver 03 jr; F. Houkes. vr gehgewm G. Abelsma 81 Jr; VV. Wildenberg, man va M. A. Steve naart 67 jr; C. Wieleman, vr gehgewm C. Schermer 77 Jr; A. van der Wilt, man geh gewm F. H. de Lint 75 jr; J. A. Biom, vr gehgewm G. v. Rossum 86 jr; C. G. Paar- dekooper, vr gehgewm T. de Groot 73 jr; J. Veldman, vr gehgewm G. J. Koenen 83 jr; A. O. R. Wondolleck, man v D. M. de Graaf 68 jr; L. VV. van Welsum, vr geh gewm P. J. de Groot 71 Jr; A. Fehres, vr gehgewm A- v.d. Wissel B8 jr; J. S. Kie kens. vr gehgewm G. A, Hoefnagel 71 jr; A. C. van Dyck vr gehgowrn A. v. Wijn gaarden 78 jr; E. J. Spancnburg, man v H. M. Winters 54 jr; M. E. Smita, vr v F. C. v.d. Elst 58 jr; j, G. Schevere, man v K. Post 71 jr; M. Lagendijk, man V C. H. Pe perkamp 61 jr: F. C. de Bruljne, man geh gewm M. v.e. Breggen 69 jr; J. P. de Man, man v R. M. Petersen 60 jr; C. A. Touw, man v G, F. de Haart 82 Jr; W. H. van Se- ters, vr v L. C, WarWe 6B jr; A. J- Nellen, man v G. Klaver 59 jr: P. van der Wal, man v L. v. Dam 78 Jr: G, M. de Bruijn, man v B. Sitskoorn 75 jr; S. Snoeij, ongeh. M. M. v.d. Eem 54 jr: C. van Gila, mnn E. Kuik 58 jr; N. van Delft, man v C van 't Leengoed 8B jr; P. van dor Linde, vr gehgewm W. M. v.d. Velde 89 jr: VV. F, van der Loos, man v C. RooboJ 72 Jr; P. dc Groot, man v C. J. Leefiang 8ft jr; A. H. Janssen, man v A. Snijder 75 jr; G. H. van Meurs, man gehgewm J. Moll 75 jr; M. E. J. Hofstede, vr v P. Waaljer 77 JR. ROTTERDAM, donderdag Met een metrostoring vlak voor de grote gebeurtenis, waardoor een aantal genodigden de Schic- hal te laat bereikten, is gister middag toch het gloednieuwe metrostation aan de Slinge offi cieel geopend. Staatssecretaris M. J. Keyzer deed dit door in de hal van hel nieuwe sta tion een kunstwerk van de kunstena res Carla Kaper te onthullen. Hel was duidelijk dat in de wijken Pendrecht en Zuidwijk die nu van de snelle verbinding naar de stad kunnen profiteren grote vreugde heerste over het nieuwe metrostation. Beiaarden- koren uit Pendrecht en Zuidwijk brachten enkele liederen ten gehore en ook werd de opening opgefleurd door een plaatselijke drumband met majorettes. Het nieuwe station is uitstekend uitgevoerd met twee grote parkeerter reinen in twee lagen. Op de bijeenkomst voorafgaande aan de opening In de Schiehal maakte staatssecretaris Key2er bekend dat het rijk voor deze parkeervoorzieningen een extraatje van 1,2 miljoen zal bijdragen. ROTTERDAM, donderdag (ANP) De Nederlandse erts-tankermaat schappij NV in Den Hang heeft de erts-olietanker „Johannes Frans" van 20837 ton via „Supervision Shipping and Trading Company" in Rotterdam verkocht aan Panama Overseas Ship ping Co. Inc. te Panama. De koopsom bedroeg ruim elf miljoen gulden. De „Johannes Frans" zal begin volgend jaar in Nederland aan de nieuwe eige naar worden overgedragen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Het gemeentelijk werkteam voor de bege leiding vfln bewoners van het Rotte- kwartier en Rubroek. die in verband met de sanering hun woning moeten ontruimen, houdt binnenkort twee maal spreekuur. Dit wordt op 15 de cember van 2 tot 3.30 uur en op 6 ja nuari 's avonds van 7 tot 8 uur ge houden op het adres Crooswyksekade 3. Openbare verkoping van on loeren de goederen' door de N.V. Notarishuis op 25 november 1970 in zaal V van de 1 koopmansbeurs te Rotterdam. Not. mr E. Kwak e maat; Definitieve afslag: 1 Pand en erf van Waorschut- straat 4a, inzet: ƒ7.200,afslag 7.200,2 pand en erf van Waer- schutstrnat 6 a-b, 5.400,-— 5.410,—. Voorlopige afslag: Kandidaat-nota ris W. A. J. P. Stouthart en not. H. A. Sprengers en J. G. Steijn: 3 Pand en erf Blngleystraat 54 n-b 12.800, Not, H. A. Sprengers en J. G. Steijn: 4 pand en erf Prins Hendrikkade 86 a- b-c~, 16.400,5 pand en erf Prins Hendrikkade 88 a-b 11.600,6 Pand cn erf Leliestraat 22 a-b ll.öOO,—7 Pand en erf Leliestraat 20 a-b-e- 10,800,—. 8 pand en erf Leliestraat 19 a-b 6.800,—. Ir Manusama slaat eerste paal voor woningen voor Zuidmolukkers. (Varn een onzer verslaggevers) CAFELLE AAN DEN IJSSEL, donderdag. „Als wü terugge keerd zyn naar ons eigen land zullen wü in dankbaarheid de ttfd herdenken die \vy in Nederland hebben doorgebracht." Zo bedankte de leider van de Zuid- Molukkers in Nederland, ir J. A, Ma nusama, gistermiddag het gemeente- bes tuur van Capolle aan dén IJusol voor 160 eengezinswoningen die be stemd zLjn voor inwoners van het Ambonezenkamp IJsseloord. De heer Manusama voegde er aan toe dat „het nog erg lang kan duren voor wij te ruggaan naar ons eigen .land". De Ambonezenleider sloeg, gekleed in een witte jas en met een helm op, zelf de eerste paal voor de woningen, die in de Capelse wijk Oostgaarde, nu nog een uitgestrekte polder, worden gebouwd. De 160 woningen maken deel uit; van een complex ven 228 en bieden onderdak aan. allo inwoners van. IJs- seloond. Waarschijnlijk tijdens de jaarwisseling 19711972 zullen alle Ambonezen verhuisd zijn. Het barak kenkamp IJsseloord, dat eigendom is van Domeinen, gaat dan tegen de vlakte. Burgemeester J. van Dijk van Ca pe Ue vertelde over een .plezierige sa menwerking met de kampraad van IJsseloord" en hoopte dat de Ambo nezen „hun iwensen niet omzetten in gewelddaden". Na afloop van de plechtigheden rond de eerste paal hadden leden van het Capelse gemeentebestuur in Schoonhoven een etentje met verte genwoordigers van het kamp IJssel oord. Dit om het geheel, zo werd ge zegd, „plezierig af te rónden". De woningen waarin de Zuidmo lukkers gean wonen, zullen afhanke lijk van de grootte, 240 tot 260 huur per maand opbrengen. Ambo- nese gezinnen krijgen echtor in de be ginjaren een „reductie", die voor het eerste jaar is vflstgasteld op 100 per maand. Elk Ambonees gezin krijgt een tegemoetkoming van 1130 met daarbij nog eens 181 voor ieder kind in de inrichtingskosten. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag - Tijdens een carnavalsfeest in De Doelen op zaterdag 20 februari zal het overbekende orkest van James Last optreden. Het orkest is speciaal voor deze avond gecontracteerd door im presario Dick Binnendijk, (Van un onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De heer H. J, Brandenburg volgt met in gang van 1 december de heer H. J. Verhoeff op als havenmeester van Rotterdam. De heer Verhoeff, die dan de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zal de heer Brandenburg als adviseur begeleiden tot 1 februari 1971. VLAARDINGEN, donderdag. De actiegroep Waakzaamheid Volkstelling van de PSP heeft voor zaterdagavond a.s. con informatieve bijeenkomst be legd over de volkstelling. De heer P. D. Muilwijk, secretaris van het lande lijk comité Waakznomheid Volkstel ling zal dan nadere Inlichtingen geven over de telling zelf cn over de moge lijke aclies ertegen. Deze aktlegroep beschikt over een uitvoerige documentatiemap, die ver krijgbaar wordt gesteld togen betaling van 2,50. De bijeenkomst begint te 20,30 uur in de sociëteit van VI. 65 aan de Zomerstraat. (Van onze correspondent) LONDEN, donderdag. De 63-ja rige muscumdirectrice dr. M. E. H, uit Utrecht, la gisteren in Londen veroor deeld tot een boete van 75 pond (645 gulden), wegens winkeldiefstal, Zij gaf toe uit een winkel in Oxford Street een Japon ter waarde van 35,gestolen te hebben. l^R ts een tandertsenpro- bieem in Atexander- stad: er zijn te weinig tand artsen, b. de tandartsen die er zijn (welgeteld twee!) behan delen geen ziekenfondspatiën ten meer. In de Alexanderpoldcr wo nen ongeveer 21.000 mensen. Onpereer 70 procent van de Nederlandse bevolking is ver plicht verzekerd bij zieken- Jondsen. Passen we dit percen tage toe op de bevolking van Aïexnnderstnd dnn komen we op 14.700 ziekenfondspatiën ten, Best mogelijk, dat dit pe tal te hoog is. Zoiets is mi eenmaal moeilijk mt te reke nen. Hoeveel mensen in Alexanderstad verdienen bo ven de „ciefcen/ondspreits"? Daar zijn geen cijfers over. Hoe dan ook, we kunnen t?ei- lip stellen dat er in dit stads deel veie duizenden zieken fondspatiënten zijn. Deze mensen zitten zonder tandarts in hun eigen uiijk. Ze moeten naar andere wijken en zelfs naar andere gemeenten voor hun gebitsverzorging, wat op aiierlei be2tvaren stuit. Tot voor kort waren er in Alexanderpolder nog drie tand artsen. Een van hen heeft zich inmiddels in Capelle ge vestigd. Zoals gezegd, de tivee overgeblevenen behandelen alleen particuliere patiënten. In Ommoord heeft zich on langs een Chinees tandartsen echtpaar gevestigd, maar na tuurlijk kunnen niet alle zie kenfondspatiënten uit de Alexanderpolder daar terecht, In het naburige Capelle is de situatie evenmin rooskleurig. Er is daar volgens mijn iniich- iinpen zegge en schrijve èén tandarts die nog ziekenfonds- patiënten behandelt. Zo ivorcit gebitsverzorging meer en meer een zaak voor de beter gesitueerden. Heel tvat zieken fondspatiënten zullen zich noodgedwongen particulter moeten laten behandelen. Enige tijd geleden had Alexanderstad de kans een tandarts voor ziekenfondspa- tvè'men in de ivijk te krijgen. Er had zich een pas afgestu deerde tandarts by de voor zitter van het Wijko-pbouw- orgaan gemeld. Hij was be reid zich in de Alexander pol der te vestigen op voorwaarde dat cr voor 'n huis zou warden gezorgd. Wethouder G. A. de Vos Volksgezondheid) had de voorzitter van 't Wijkgebouw- orgaan toegezegd, dat de ge meente voor een dubbel huis zou zorgen. Maar de gemeente liet het ts elfder ure afweten. Wij kunnen in de Alexander polder niet voor een huis zor gen, wel in Ommoord, zei de wethouder. De voorzitter van het W(jk- opbouworgaande heer G. Verschoor is iveutig ingeno men met dit antwoordHij zegt: „Wij hebben geen enket bewijs, dat de wethouder er alles aan heeft gedaan. Heeft hij nagegaan of de woning bouwverenigingen een ivoning beschikbaar hebben, is onder zocht of wellicht mensen op het punt stonden te verhuizen, waardoor een woning beschik baar zou kunnen komen. De wethouder had ons geadviseerd te adverteren, de gemeente zou dan het huisvestingsprobleem oplossen, Nog voor er een ad vertentie zou worden geplaatst meldde zich die jonge tandarts, die zich bij mijn weten inmid dels in Delft heeft gevestigd, Het heeft nu geen enkele zin meer te adverteren als de ge meente niet voor een huis kan zorpc»»," aldus de heer Ver schoor. TNE tcle/ocmmiscrc b(j het Al gemeen Zicken/onds A2R waar ik onlangs m deze ru briek over schreef kan worden opgeloit door de PTT. Va» de heer G. Spruijt, secretaris van de Stichting Samentoerking Rotterdamse Zieken fondsen vernam ik, dat het wachten is op een nieuute telefooncentra le die uit Zweden moet komen. De capaciteit van de huidige centrale is veel te klein en dat terwijl de behoefte aon infor matie bij ziekenfonds led en sterk groeit. jQE greep va» De Spaarbank te Rotterdam op de metro wordt steeds groter. Na Cen traal Station, Beurs en Zuid- plein komt er nu ook een spaarbankkfliitoor in het nieu we metrostatfon Slinge. Dage lijks 0pen van 9-12 uur e» van 13 tot 17.30 uur, vrijdag tot 17 uur en van 13.30 lot 20.00 uur. J^EERL/NGEN van de Christelijke Mavo-school aan de Meijenhagen Zuid wijkhebben 1800 opgehaald voor de slachtoffers van de overstroming in Pakistan. Deze sohool telt 250 leerlin- •gcn. Dat is ƒ7,20 per leerling. Zoiets is een uitdaging na» andere scholen. ^LS u Ln een koud Jm5s ■woont wordt het tijd tc controleren of de hoofdkraan van de waterleiding goed Bluft. U kunt dat naxoan door de hoofdkraan helemaal af te sluiten en hert aftapkraanlje open te doen. Uit dit aftap kraantje mag geen water spui ten, jQË Co-Op taat in haar su permarkten reclamebood schappen uitzenden. Dit wordt gedaan in het kader van een streven het winkelen aantrek kelijker te maken, Tussen de reclameboodschappen door hoort dc bezoeker gezellige achtergrondmuziek. T ATE uitgnanders in Rot- J-i terdam die htm auto ln de Schouwburggarage hebben ge parkeerd komen wel eens voor een gesloten deur. De garage is dag en nacht open, maar te gen twee uur 's nachts gaat de poort dicht. Mensen die er dan nog In willen, moeten op een bel bü de voetgangersin gang drukken. Het kap lang duren voor de nachtwaker op ronde opendoek Zo'n man is dan op ronde. Blijven bellen en geduldig wachten, adviseert dc directie van de Schouwburg- garage. NORIS H12/100 Halfautomatische DIA-PROJEKTOR Universeel magazijn, halogeenlamp motorkoeling, hoogteveratelllng. 169 Opvouwbare PRQJEKTIETAFEL voor veilig, feilloos, trilvrij proJekteran.lWBo binden 32.50 universeel Dl A-M AG AZIJN 2 x EO dia's 7.50 Ji 1KADO-TIP UIT DE OPTIEKHDEKi VIEW-MASTÈR 8.25 Keuze uit honderden boeiende onderwerpen. Drie schijven met stareo-kleurendia's in verpakking met vertel book] e 0.25 LOEPEN LEEfiGLAZEN POLAROID ZONNEBRILLEN/ BRILETUIS in diverse prijsklassen, Glasparel PROJEKTIESCHERM Met spanlnrlohting, opvouwbaar iteblel statief, hoogteverstelling, uitstekend reflektlovermogen. 125 x 125 cm 49-90 «■BRILLEN - FOTO - CINE N.V, DIA-VIEWER Optisch, opmerkalljk luiver boald, ge- LtJhBAAN 143 l BOEROOtHIHTMAT 114 LANGE HILLEWEG 3a HAHOWIQ B SUNOS schikt voor alle dia's, batterij Voor ongekende wensen, de waarde ervan kunt uzelf bepalen. 147 I ZUIDWIJK I SLINGE in PIN DUE CUT BURC. BAUMAKNLAAN 12& ZWART JAN. STRAAT 51 voeding en mogelijkheid op het lichtnet. 12.50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1