'Samenspel moet nog beter worden' Kerstmodeshow loopt op twee benen I ROTTERDAMS DAGBOEK Jeugdverkeersbrigade een verantwoorde SPARTAAN NOL HEIJERMAN NIET 'KAPOT' VAN ADO Actiegroep Oude Westen vraagt subsidie 'kMÊê Studenten zouden PTT-actie ondermijnen PROGRAMMA VOOR KERSTVAKANTIE ROTTERDAMS JAARBOEKJE KOSTELIJKE COLLECTIE MENGELWERK Vertrouwen Vragen over juist gebruik NRT-subsidie Wedergeboorte Verbeteringen Ommoord krijgt rechtstreekse autobusdienst IEDEREEN WELKOM OP NIEUW JAARS RECEPTIE iz öwcwkitwr urtx) door HANS REiSMANN ROTTERDAM, zaterdag. „Hoe de stemming is? Nou, 'de mijne is in elk geval goed. Ik had er natuurlijk behoorlijk de pest in, maar ik ben geen jongen die hele dagen gaat lopen denken en er 's nachts wakker van ligt. Je moet er gewoon over liecn zien te etappen.' Het "blijkt Nol Heijerman (30), Sparta's rechtsbuiten-met-de-lan- ge-haardos, weinig moeite te hebben gekost om de teleurstelling over het echec tegen Bayern München te verdringen en het oog te richten op de dag van morgen, de dag van de „thriller" tegen ADO. „Ik kijk nooit achterom, ik kijk altijd vooruit," is Hermans lijfspreuk en dus wenst hij niet langer dan strikt noodzakelijk is bij het gebeurde stil te staan. Toch Is Nol Heijerman er de man niet naar om 'de ogen voor gemaakte ■fouten te sluiten. „Ja," geeft cie olijke Spartaan spontaan toe. „Er zijn fouten gemaakt. Allereerst waren we te wei nig geconcentreerd. We hebben ons een beetje door de tegenstander in slaap laten sussen. Bayern beeft ons geleerd dat we er nog lang niet zijn. We moeten streven maar een nog bete re samenwerking, we zullen nog meer dan voorheen met elkaar moeten pra ten. Voor mij staait in elk geval vast dat we veel beter kunnen. Dat geldt voor iedereen. Niemand heeft zijn top ai bereikt." Het' is Heijermans vaste overtuiging dat het moreel in het Spartaanse kamp sterk genoeg is om de klappen van de laatste week zes goals tegen in twee duels op te vangen. „Waarom zouden wy aangeslagen zijn?" vraagt hU zich wat verwonderd af. „Tegen MW hebben we juist getoond dat wc mentaliteit bezititen. Ik moet hat nog «en ploeg zien doen om in Maastricht een 3'1 achter-stand in de laatste tien minuten weg te werken. En wat Bayern betreft, vergeet niet dat het een werkelijke topploeg ls. Ik heb in het verleden wel eens horen' zeggen dat Sepp Maier niet kan keepen en dat Gerd Müller eigenlijk maar een mid delmatige voetballer ls. De ogen van' de mensen, die dat beweerd hebben zullen -woensdag wel open zijn gegaan. Maier had alles en Müller, die krijgt vier kansen en tilj schiet er «ven drie In. Het feit dat je (tegen zo'n sterke te genstander dan nog zo veel kansen weet te scheppen geeft je juist ver trouwen. Goed, er zal in het (trainings kamp (Sparta heeft ztch gistermiddag weer in h<jt Badhotel in Eockanje (te- ruggetrokken-red.) het nodige uitge praat moeten worden. Je hoeft mü niet .te verstellen dat er woensdag heus wel iets was dat niet helemaal goed zat. Maar in een (terugslag, nee daar goloof ik niet in." Heijerman, topscorer van Sparta (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, De actiegroep Het Oude Westen heeft een subsidie aangevraagd aan het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk „voor de werkzaamheden in 1971 en 1970". De actiegroep heeft dit gedaan „omdat actie voeren zoveel geld kost en dit niet uit vrijwillige bijdragen te bekostigen is". In een brief aan de wethouder voor wiJkaangeLegenheden zegt de actie- .groep geen prijs te stellen op de bena ming „vootriopiig wijikcomite", die de wethouder In een brief had gebruikt. De actiegroep Het Oude Westen is een ■bestaande groep in actie om de belan gen van de bewoners te laten beharti gen, aldus de actiegroep. Voorts heeft de actiegroep in een brief aan b en w de gemeentelijke verkeersdienst en burgemeester Tho massen geprotesteerd tegen het feit dat de polltic niet voldoende optreedt tegen verkeerd geparkeerde auto's. Als er geen verbetering komt zijn wij genoodzaakt hardere acties te gaan voeren!, aldus de actiegroep. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, zaterdag Het D'fi6-raadslld mr. A. M. Löbler- Polling heeft het college van b en w schriftelijk gevraagd of het haav me ning deelt dat het financieel beleid van het Nieuw Rotterdams Toneel de indruk heeft gewekt dat het subsidie niet altijd la gebruikt voor de doelein den waarvoor het wordt gegeven. Voorts vraagt zij of het college be reid ia te bevorderen dat zo spoedig mogelijk financiële deskundigen van rijk, provincie en gemeente deel zul len gaan uitmaken van het subssdiën- ten-overleg voor toneel. (acht doelpunten) in de competitie, meest besproken man in de eerste confrontatie met Bayern (hij scoorde eenmaal en liet twee even schitteren de kansen liggen) maar itt de return .tegen de Duitsers dermate lamgelegd dat Kessler hem voor Van Staveren uitwisselde, heeft het woord trainings kamp laten vallen. De „bea-tle", me de-eigenaar van een snack-bar in Rotterdam, ziet het belang van een al gehele afzondering heus wel in, maar aan de andere kant verbloemt hij niet dat hij op den duur wel,wat veel vindt worden. „Het is nu al voor de derde achter eenvolgende keer dat we ons terug trokken, Voor mij persoonlijk hoeft het niet zo nodig. Maar ja, lk west dat het z'n nut heeft. We hebban er baat bij. En de nadelen worden weer ge compenseerd als er geld In het laatje komt. Een voordeel is dat we goed met elkaar kunnen opschieten. Wema ken «en hoop gein." Nol Heijerman, via RFC, HVC (2 jaar) en Xerxes (3 jaar) bij Sparta belandt, viert in zijn vijfde seizoen als Spartaan en op betrekkelijk hoge leef tijd een soort wedergeboorte., Ook tot zijn eigen verbazing, wan/t vorig jaar zag hij het allemaal niet meer zo zit ten. Nol: „Al na vier wedstrijden werd ik door een meniscus uitgescha keld. De operatie zelf slaagde goed ik mocht al na tien dagen het zieken' huis verlaten en vijf weken later was ik al weer aan het trainen maar toch heb ik geen wedstrijd meer In hat eerste gespeeld. Er waren moeilijkheden met het geld. Door een administratieve fout hebben ze me uit de verzekering schreven. Niemand wilde toen kleur bekennen. Ik kreeg bij een. overwin ning een reservepremie van dertig gulden uitbetaald, terwijl ik recht had op het volle pond vijfhonderd gul den in mijn geval, Ik ben toen zelfs twee weken helemaal niet op de trai ning verschenen. Halverwege de maand ben ik weer teruggekomen, ik ben keihard gaan trainen, maar aan het eind van de maand bleek er nog niks te zijn veranderd. Toen geloofde ik het wel. Op de trainingen rotzooide ik. maar wat aan, ik saboteerde de boel zo veel ik kon en in het B-elftal gooide lk er flink met de pet naar. Ik heb nog overwogen naar een andere club te gaan ik hen een gesprek met Dirk Hijs (toen nog manager van Holland Sport-red.) gehad en ik heb er zelfs aan gedacht om er hele maal mee te nokken. Met da komst van Kessler ls echter alles in orde gekomen. Ik heb gekre gen waRr ik recht op had en het nieu we contract stemde mij tot volle te vredenheid- In het begin had ik er overigens wel een zwaar hoofd in of ik weer helemaal terug zou komen, vooral die eerste trainingen waren verschrikkelijk zwaar. Voor mij wa ren die extra zwaar, omdat ik een jaar niks gedaan had. Maar lk heb me er doorheen kunnen slaan. Sindsdien gaat het geweldig. De eerste weken was lk wel ver baasd door de successen. Nu niet ■meer. We voetballen twee klassen be ter dan vorig jaar. De basis van die successen zijn de verbeteringen in or ganisatorisch opzicht. Je weet nu waar je aan toe bent. Zijn er moei lijkheden of heb je wat nodig, dan kan je naar één man toegaan. Vroeger werd je van het kastje naar de muur gestuurd. Alles is voor ons aantrekke lijker geworden. De kleedkamers zijn gemoderniseerd, je hebt nu de trai ningskampen, er wordt beter voor je gezorgd. Als speler heb je voor jezelf het idee dat er alles aan gedaan wordt en dat betekent dat je met heel wat meer plezier speelt". Sparta is veranderd, Nol Heijerman niet minder. Hij zegt: „Vroeger bleef ik maar zo'n 'beetje vooraan hangen om te proberen er eentje in te frommelen. Dat kan nu niet meer. Ik moet nu ook verdedigen. Ik speel voornamelijk op het middenveld om bij verrassing in de spits op te duiken. Het is een spel dat mc wel ligl. Je bent vaker aan de bal, je bent minder afhankelijk van anderen". Nol Heijerman, die zegt or van overtuigd te zijn dat Sparta de drie zware „klussen" binnen acht dagen zowel conditioneel („we hebben con ditie zat") als geestelijk („Je bent toch professional") zal weten te ver werken. benadrukt nog eens dal er „niets" aan de hand is. „We gaan te gen ado gewoon op dezelfde voet voort. Ik heb ADO dit seizoen nog niet zien spelen; maar ik heb niet de indruk dat het zo'n geweldige ploeg ls. Ik heb het enkele keren op de tv met vcei mazzel zien winnen. En dan, tegen topploegen zijn we steeds goed voor de dag gekomen. Tegen FC Twente en PSV hebben we twee punten gepakt, tegen Ajax en Feijenoord een. Dat geelt je het gevoel dat je van nie mand de mindere mint". Zal George Kessier er toe overgaan om veranderingen aan te brengen, zullen er koppen rollen? Heijerman meent van niet „We hebben steeds met hetzelfde elftal gespeeld. Als het, dan een keer fout 'gaat, moet je dan gelijk het mes er in zetten? Dat lijkt ime niet juist. Ik zou het ook niet ver standig vinden". Nol Heijerman (30): „Waarom zouden wij aangeslagen zijn?" Ondanks het feit dat Rinus Israel in Feijen- oords tJiuieiyedstrijd tegen NAC met een voor zijn doen matig cijfer (7) genoegen moest ne men, is de tweevoudige winnaar van de Parool beker toch xueer alleen bovenaan de ranglijst nan ons uoetballersklassement gekomen. Jorgen Kristensen, de Deense geweldenaar van Sparta, kwam in Maastricht namelijk niet verder dan een 6. Dat ook Wim Jansen nog altijd volop mee telt blijkt overduidelijk uit onderstaande klas- Rlnus Israel sering: zijn achterstand op Kristensen bedraagt slechts twee punten. KLASSEMENT: 1 Israel (Feijenoord) 7,79 (J09 -uil 14), 2 Kristensen (Sparta) 7,71 (108 uit 14), 3 Jansen (Feijenoord) 7,57 (10ó uit 14), 4 Veniieker (Sparta) 7,36 (103 uit 14), 5 v. d. Burg (Hennes DVS) 7,31 (95 uit 13), 6 Ruts (Hermes DVS) 7,23 (94 uit 13), 7 Van Hanegem (Feijen- >oord) 7J21 (101 uit 14), S Doesburg (Sparta) 7,14 (100 uit 14), 9 v. d. Velden (SVV), 7,08 (92 uit 13), 10 Eijkenbroek (Sparta) 7,07 (99 uit 14), 11 t/in 13 Visser en Van Nierop (beiden Hermes DVS) 7,(91 uil 13) en De Vries (Fortuna) 7,(98 uit 14), 14 tfm 16 Visser en Heijerman (beiden Sparta) en Vorstenbos (SVV) 6,93 (97 uit 14), 17 Libregts(Excelsior) 6,92 (90 uit 13), 18 Van Duiven- bode Feijenoord6,90 (69 uit 10), 19 t/m 21 Kwakkernaat en v. d. Roer (beiden Excelsior) en J. Bouman (Fortuna) 6,86 (96 uit 14). S? ->■ ROTTERDAM, zaterdag. Rond de stiptheidsactie van de Rotterdamse postbestellers is een conflict ontstaan tussen de Algemene Rotterdamse Stu denten Federatie (ARSF) en -de Alge mene Studenten Arbeids verlening (ASA). Inzet is de onlangs door de ASA verspreide verklaringen dat zij zich solidair verklaart met de actie van de postbcBtel'ers en tijdens de ac tie geen part-tirae-krachten aan de PTT ter beschikking zal stellen. De ARSF zegt nu dat uit een door haar ingesteld onderzoek is gebleken dat de ASA wel degelijk studenten als hulp krachten aan de PTT heeft verstrekt. „De solidariteitsverklaring van do, ASA blijft bij woorden. Er is alleen maar sprake van commerciële motie ven", aldus een woordvoerder van de Algemene Rotterdamse Studenten Fe derale. De ARSF verklaarde zich vrijdag solidair met de actie van de Rotter damse PTT'ers en riep de.studenten op deze actie niet te doorkniisen door zich beschikbaar te stellen voor part time-werk. Kerstmodeshow van de Bijenkorf, werd gehouden in eigen huis. Een show die op twee benen liep en dat is altijd beter dan hinken op één. Het ene been stond voor gratierijke maxi-gewaden in decente kleuren, de andere betekende wervelende folkloristische jurken en pantalon-combinaties met ingebouwde bewegingsvrijheid. Een mode- psycholoog zou zeggen: een rechter (behoudend) en een linker (pro gressief) been. De „behoudende" japonnen waren goeddeels klassiek zwart, recht van lijn en zonder al te veel garneringen. Het kon ook een geplisscerde pof broek zijn hier „golfer" geheten van dunne nylon en aan te vullen met bijpassende blouse. "Van glimmend stretchfluweel in matte tinten mogen pantailleurs (een tailleur met broek in plaats van rok), maxi's en blouses ge maakt zijn In deze categorie, Het materiaal vraagt niet om toe voegingen In de vorm van strikken en kwikken, omdat het elastische mate riaal het lichaam omsluit en. dus een decoratie in natura biedt. Lange man tels met revers of capuchon mogen dit schoons verbergen, maar ook hier blijft het'i devies fluweel. Van Jean- Pierre uit Parijs kwam een fijnzinnig gesneden roestbruin manteltje met zakje sen spilt. Het is altijd een onde finieerbaar surplus dat Franse confec tie jul.st Iets meer allure geeft dan kleding van andere komaf, Toch ont wierp ook Mary Quant een klassieke voetlange mantel van geschoren ve lours in de auberginekleur. Het moet het model zijn, dat in de carrière van deze Engelse ontwerpster de grootste hoeveelheid stof heeft verslonden, want bet was eindelijk eens een ruim- vallend model bijeengehouden door een ceintuur. Simpele acetaat jurkjes ut de jaren '55 werden getoond. Het bestaansrecht van dit genre kleding bewees het applaus, maar mooi waren ze niet. In het progressieve kamp waren veelkleurige gipsy, Hongaarse, Joegos lavische jurken en rokken te bekijken. De veelvoorkomende en bijpassende omslagdoek kan zowel om de schou ders, de taille als het hoofd geknoopt worden. Een lange jurk van tricotn; Ion werd vanaf de heup gerlmpel Capes en jassen zijn van paars of zwart ribbelfluweel, In een rits van vakantiebesteding filmvoorstellingen kerstvakantie Commissie 1970. Week I voor kerstfeest. Maandag 21 december: 1) 10.00 uur Immasuiel- kerk, Berlagestr. 06, Alexander pol der; 2) 10.00 uur Recreatiegebouw. Oude Wal, Hoogvliet; 1) 14.00 uur Schouwburgzaal Wuyster, Hammerstr, 15, Noord; 2) 14.00 uur Gebouw Cour- zand, Courzandseweg 40, Heyplaat. Dinsdag 22 december: 1) 10.00 uur Gebouw Larenkamp, Nederhorst 25, Zuidwijk; 2) 10.00 uur „De Brug", Fejenoord; 1) 14.00 uur S.V. De Waal, Oudehoornstr, 17, Cbarlois; 2) 14.00 uur Triomfatorkerk, Krabbedljkestr- 255, Pendrecht. Donderdag 24 decem ber: 1) 10,00 uur Flamingo, Baarswefi 140, Hoogvliet; 2) 10.00 uur Bergka- pel, Oude Raadhuislaan, Hillegers- berg; I) 14.00 uur Qer. Jeugdgebouw, Burg. v. Esatraat, Pernis; 2) 14.00 uur Tidemankerk, Burg. Meinerstr. 2,- West. Weck 2 na kerstfeest. Maandag 28 december: 1) 10.00 uur Antwoord kerk, Kruisnetlaan 200, Hoogvliet; 2) 10.00 uur Buunthuls Pendrecht, Schuddebeursstr.. Pendrecht; l) 14.00 uur Pelgrimskerlc, Reyerdijk 51, IJs- selmonde; 2) 14.00 uur Wijkgebouw Loinbardijen, Menanders.tr., Lombar- dijen, Dln-s lag 20 december: 1) 10.00 uur Kafmdrechits Volkshuis. Tol- hutsstr. 2, Katendrecht; 2) 10.00 uur Immanuelkerk, Berlagestr, 9, Alexan der polder; 1) 15.00 uur Spes Bona, Dalweg, Vreewijk; 2) 14,00 uur Dien sten Centrum, Grote Ha ge 22, IJssel- monde. Woensdag 30 december: 1) 10.00 uur Recreatiegebouw Oude Walr Hoogvliet; 2) 10.00 Buurthuis Croos- wijk, Van Reynstr. 3, Crooswijk; 1) 14.00 uur Clementshuis, Gruttostr,, Chariots; 2) 14.00 uur Gebouw CaS' tagnet, Larixlaan 200, Schiebroek. Entreeprijs 0,50, Dinsdag 22 de cember: 14.00 'uur Het maken van Kerststukjes, Larenkamp, Zuidwijk; 14.00 uur Het maken van Kerststukjes. Zaal Clllershoekstraat, Paul Krügerschool - Zwederatr. 54, Zaal Theresia - Lange Hilleweg. Woensdag 23 december: 10.00 uur Luxor Thea ter, „Fabeltjeskrant" (rechter Maas oever); 14.30 uur Groote Schouwburg, „Fabeltjeskrant" (linker Maasoever). Maatdag 28 december: 10.30 en film voorstellingen, Paul Krügerschool, 14.30 uur Zwederstraat 54. Bloemhof. Dinsdag 29 december: Bustocht naar de bossen, omgeving Dorst, met middags een spelenmiddag en jeugd- circus in Hoeven, Bloemhof. Bospolder/Tussendijken: Grote tent, speeltuin: van 10 dec. tot en met 3 jan, (uitgezonderd le kerstdag); film, handenarbeid, kerstversieringen ma ken, kinderkermis, vijfkamp, songfes tival, levend ganzenbordspel, dieren dag, bakwedstrijden e,d. genoemd het feit, dat uzei au- blijkt behoefte te zijn aan de tomobiiisten het stopteken van adressen van de opvangcentra een klaarover negeren. Jaweldie de stichting beheert. jyOGMAALS de staat zeventien jaar. Er is nog verkeersbrigade geeft. Ze be- Jeugdver- nooit een verkeersbrigadiertje keersbrigade. Ne- bij zijn werk gedood. In een gen schoolhoofden dezer dagen verschenen rap- Rotterdam-West zijn van port van de politie staat: „De schouwen het als een buiten schoolse activiteit. Animo voor een moederbri- gade is er in het westen vrij- zegt de heer Baarda daarop, maar hoeveel ongelukken ge beuren er met op zebrapaden waar geen enkele begeleiding ls." Het rumoer rond de ver keersbrigade iti het westen is ontstaan na een ongeluk, toaarby een klaarovertje ge wond raakte. Opmerkelijk is, Hier rijn ze: Hoogvliet: De Alver, Alver- btraat 15; De Zevensprong, Sa rah Borgerhartweg 2. Inlich tingen en ranmelden bij me vrouw L. Dönzelmann- Slmonis, Alsemstraat 27, tel. 16.26.26. Pendrecht: Speeltuin Kerk- plan (e stoppen niet de klaar- ervaringen met het instttuut wel niet. De schoolhoofden o verdiens ten. Zij achten het Jeugdverkeersbrigade zi, met langer verantwoord kin- de loop van de jaren zeer gun- verwljzen in dit verband naar het succes, dat Loinbardijen deren van tien lot elf jaar te stig te noemen. Sinds het op- niet zijn uwederbrlgade boekt. laten optreden «Is verkeers- brigadier. De schoolhoofden menen, dat er een alternatief is: moeder brigades. Maar moe ders die dc taak van de jeugd- verkeersbrigadiers willen overnemen zijn er vrijwel niet. Toch toiïlen de school- treden van de jeugdbrigadiera in deze gemeente (1953) heb ben zich gedurende de vastge stelde tijden, dat de jeugdbrt- gadiers optreden, tien ongeval len voorgedaan". Ik heb over het ..probleem" van de jeugdverkeersbrigade hoofden na de kerstvakantie gesproken met adjudant S. de jeugdverkeersbrigades te- Banrda. Hij is duidelyk te rugtrekken. Dit is op het lenrgesteld in de houding van ogenblik de stand van zaken. de schoolhoofden. Hij zegt: Het is te hopen, dat de ver- „Ze hebben deze taak op zich ontruste schoolhoofden snel op genomen. Nu ivll men van de andere gedachten komen, want verantwoordelijkheid af. Ze zonder verkeersbrigade gaat er willen niet zien, dat bij af- eerst een werkelijk gevaarlij- schaffing van de jeugdver- ke situatie ontstaan. Houder- keersbrigadiers de onveiligheid De heer Baarda ivil er graag op wijzen, dat de moederb.-iga- de in Loinbardijen in het leven is geroepen naar aanleiding van een. ongeluk, dat gebeurde op een tijdstip dat verfceers- brigaüicrtjes geen dienst de den. De schoolhoofden schrijven: „Wij streven ernaardat na de dat geen enkele ouder in dit werveslngel 10. Inlichtingen stadsdeel hierna ztfn kind uit en aanmelden bij mevrouw G» de jeugdverkeersbrigade heeft Hille-Bothof, Tholcnstraat 8, gehaald. En een aardige by- 80.07.82. sonderheid is, dat de jongen Lombardljen: Wijkgebouw die nu nog in het ziekenhuis Meanderstraat 89. Inlichtingen Uyt, sodra hy hersteld is, weer en aanmelden b(j mevrouw ais verkeersbrigadier het ze- P. Wanlng-Kruyne, Augustl- brapnd op toil gaan, nusstraat 18, tel. 19.69.91. De politie zal het bijzonder Ijsselmondc: Speeltuin Hen- betreuren als het instituut van drlk Winkelhofstraat. Inllch- Je^f^v&r^ferf6tigade zal üngen en aanmelden bij me- verdmfjnen. Omdat de politie rrouw J. Brobbel-Huizcr, Kuig- dan meer werk zal krijgen? Neen, zegt de heer Baarda. oord 57, tel. 32.43.50, Schiebroek: Majellaschool, iteïtSaite, iv 1Z ji?X T"kVn- dat,d' LaAlaan .30. Mm Zin Z verteersbnaadim beveiligde V V'Sr keeT V" <l°9 - oversteekplaat, een vader of werste- een moede, helpt toezicht f™ s°ko°lkmierm houden". begeleiden, ledereen weet, dat daar niet genoeg mensen voor n De heer Baarda zegt daar- 2(j„. Opheffing van ie jeuod- c>rnls»«sin«''; Inlichtingen en over: „Naar mijn mening loopt verkeersbrigade zullen roe be- Ml mevrouw E. N. aanmelden bij mevrouw M. T. L. Remmers, Schiebroekselaan 65, tel. 28.94,09. Charlola; Speeltuin Charlois, een groepje kinderen, dat met treuren omdat dit instituut den kinderen zullen dan zon- een stuk groter wordt. Waar- een moeder oversteekt meer 2ijn nut heeft bewezen. Met Z''40,68' Zweverlnk, Goereestraat der begeleiding moeten over- om staan die verkeersbriga- steken. De schoolhoofden tuil- diers eigenlijk op die zebra pa len daar kennelijk ive! de mo- den? Om de veiligheid te be reid verantwoordelijkheid voor vorderen", dragen. De heer Baarda vindt, dat de geiuiar dim met jeugdbrlaa- verkeersbrigadiers is het diers. Dc jetifldbriuntKers zl}n eenmaal veiliger den zonder. opgeleid voor dit werk. Voor- rn dut ze er aan beginnen is ter- Tussen 12 en 2 dege nugegaan of ze het fcun- Uu nieis blijkt, dat de be- schoolhoofden een vals argu- «en. Zodra een brigadiertje TANIGE dagen geleden bc- 'ifioino nan ïflhrftelnnr ment. Gebruiken rlnnr mi tie zijn werk niet naar behoren richtte ik u over dc Stlch- doet gaut hij eruit. Klachten tlug Tussen Twaalf en Twee, worden altijd onderzocht." een stichting die zich bezig stichting heft" bedraagt: De schoolhoofden hebben houdt met het opvangen van 12—2 uur ƒ3,- en van 11—2 als bemys van onveiligheid kinderen lussen de middag. Er uur 4,50 per kind, per week, veitiging van zebrapaden door ment gebruiken, door op de verkeersbrlgadiertjes onver- gevaren te wijzen. Ik vermoed, antwoord is. Het tegendeel is aldus de heer Baarda, dat de eerder waar. De Jeugdver- schoolhoofden verlost willen keersbrigade in Rotterdam be- worden va» de zorg die de Meer algemene Inlichtingen kan men krijgen bij mei. drs. J. C, Greebe, Charlotte de Bourbonlaan 17a, tel. 13.62.09 of bij mevrouw H.C.J. Canter Cremers, Rozenburglaan 52b, tel. 13.04.47, De ouderbijdrage die de van achtenswaardige suèdekledlng vielen enkele pantalons met bijbehorende bolero's op door vlechtwerk en lee- rappücaties langs de zoom, in de wydc pijpen en in het hes. Ook in de pantalons zyn de splitten doorge drongen, soms oplopend tot onder de knie. Halsbandjes met een vlinder van een decimeter of een heuse pauweveer vormen een nieuwtje. En dat geldt ook voor een patchwork midi-jas waarvoor wilde honden hun huid hebben geleverd. De bontcollectie be vatte overigens vele midi's, waarvan de prijzen kunnen oplopen tot, 2000 gulden. Maar dan bezit je ook een exemplaar vau panierpoten dat afge werkt is met een rand van apehaar. iets is te gek: Persianer met blauw- vosrand, Siclliaans lam met capuchon of een maxi-jas van wel honderd mol letjes gemaakt. Natuurlijk waren er ook „gewone" bontmantels voor de behoudende groepering, maar ook hier waren de prijzen allesbehalve ge woontjes. De prijzen zijn over het algemeen zer hoog: met minder dan honderd gulden op zak kun je bij de Bijenkorf nauwelijks terecht. YVONNE BEHRENS Het dezer dagen v?. schenen Rotterdams jaarboekje 1970 (van Roterodamum) bevat weer een kostelijke collectie 'mengelwerk'. Dat alle belangrijke gebeurtenissen uit 1989 er in staan, rijk geïllustreerd, en dat er van alles in te lezen is over Rotterdam, zijn autoriteiten en zijn instellingen: ach, dat is ieder jaar zo. Maar de inhoud «van de tweede helft varieert van jaar tot jaar. Daarom een (onvolledige) opsomming: Het Erasmusjaar krijgt een echo in een viertal artikelen. Enkele leden van het Rotterdamse geslacht Groe- nix (Van Zoelen) worden in hun tijd belicht. Een van dc voorlopers van het RFihO, de Rotterdamsche Or kestvereniging (1909—1912) is in op en ondergang bezien en alle werken die destijds werden uitgevoerd staan by het artikel vermeld. Stieltjes wordt herdacht, en ook Jo hannes Melles en Rob dc Vries. Er zijn artikelen over de vroegere ver bindingen tussen Rotterdam en Gou da, over het Lidmatenhuis van de Evangelisch-Lutherse gemeente en over het historisch archief van de Maatschappij van assurantie, discon tering en beteening der Stad Rotter dam van 1720. En tenslotte geeft het jaarboekje bijzonderheden over de bouw van dc havenhoofden bij Umuiden en Hoek van Holland, een eeuw geleden. Uitgave: Brusse, Rotterdam. Prijs ingenaaid 7,90, gebonden 0.00. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Om moord krijgt tijdenB de spitsuren een rechtstreekse busverbinding met het stadscentrum. Daarvoor worden vijf particuliere en vijf RET-autobussen Ingeschakeld. B en w willen de splt«- UUrdlenst per 4 Januari laten ingaan. Het inschakelen van particuliere bus sen kost de gemeente 675,per dag. In overleg met de stichting wijkge- meenschap Ommoord zal de buslijn, die onder het lijnnummer 37 wordt geëxploiteerd, de route via de Prins Alexanderlaan en de Hoofdweg vol- fen. In Ommoord is de route: Max lanckplaats - Kamerlingh Onnesweg President Rooseveltweg Ejörnsonweg - Hemlugwayplaats - Björnsonweg - President Roosevelt weg. De particuliere bussen zullen alleen reizigers met een abonnement of rit- tenkaart vervoeren. In de RET-buflaen kan men contant betalen. Een enkele reis met lijn 37 kost tweemaal het stadstarief (tot 1 maart één gulden, daarna één gulden vijftig). De nieuwjaarsreceptie op het stadhuis is een traditie In Rotter dam. En doorgaans druk bezocht en gezellig. De burgemeester «n mevrouw Thomassen zouden ech ter graag zien dat nog meer Rot terdammers op nieuwjaarsdag in de burgerzaal van het stadhuis zouden komen om hen en „leder een" te ontmoeten. Er worden geen uitnodigingen verstuurd. Ie dereen h> welkom en niemand be hoeft tevoren te laten weten of bij wel of niet komt. Er wordt op ledereen gerekend. Nieuwjaars dag, I januari Van 15.OO-16.30 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1