I Leger van 400 rallye-rijders hedenmorgen gestart Aanleg van een verkeersplein Noordzijde Centraal Station DRIE BRANDEN AAN HETl M ARCONÏPLEIN m Schiedammers voor de politie-rechter Spoorsingel enigermate ingekort IHl® SCHIEDAM Burgerlijke Stand van Rotterdam Gezondheidstoestand bevolking bevredigend Distilleerderijen in het jaar 1953 Volkstuinders leerden bomen snoeien VLAAP,DINGEN Jiu Jitsu en Judo examens Wat zal Gatsonides presteren MAASSLUIS Schippersknecht verdronken Brigadier Deurloo riep Rotterdam vaarwel toe Zuivelfabriek in moeilijkheden Brandweer had het druk Volleybal in de Maasstad Paasveetentoonstelling op 6 April Pernis Goed begin voor Excelsior en Doto Wê TROUW Maandag 18 Januari 19jj S.V.C. hervat volleybal- competitie HBSS-RVVH 3—0 Jaarfeest „Bidt en werkt" Vit de Nieuwjaarsrede van mr J. W. Peek „Zonnegloren''-avond Burgerlijke stand van Schiedam Tewaterlating bij Gusto ging niet door Jaarvergadering CHU gaat door Zwaluwen-Excelsior M 2-0 TEKKO TAKS EN DE DRIE WENSEN Door auto aangereden Zeer grote belangstelling Tengevolge van een fraude door directeur ÉSÉ8É lil«! Maistermijnnoterïng V isseri jbefiehten Vrijdag j-!- moesten weer enige inwo van Schiedam, zich voor de Rotter 5:2» politierechter verantwoorden, we- fldll f* V» tir» ITlVir^iklr An nr Ciwr de groene EtB die op 16 October te Schiedam, Ssexegenoot A. K. beledigd had. Calharina gaf toe mej. K. met een Je- jiik woord te hebben betiteld. Mag dat-" vroeg de politierechter. 'Maar ze is het wel." antwoordde Calharina., Pas op,' waarschuwde de politierech ter als u de kans niet wil lopen op nog ren vervolging. Zelfs als ze dat is, mag i?het nog niet zeggen." Ze heeft me ook uitgescholden, ver veerde Catharina zich. „ze heeft me ook Dan^had u naar de politie moeten Wan. maar niet moeten schelden." 1 Er werd zo nog een beetje gezellig L.„r het geval gepraat en toen eiste de Mficier van Justitie een boete van 7,50. <jrie dagen brommen. De politierech ter achtte dit een juiste waardering van L, 2eyal en vonniste conform. Vervolgens heeft terecht gestaan de harige sjouwer A. S. v. O., wie ten- Me was gelegd, dat hij in 1953 op ver schillende tijdstippen van de terreinen CarTde n-v- Hoek's Machine en zuurstof- 'enfabriek, telkens hoeveelheden koper ou hebben weggenomen !s waar? vroeg ae Politierechter. '*Het is in zoverre waar," antwoordde verdachte, „dat ik bij het schoonmaken kan de terreinen stukjes koper heb ge- Na een rustperiode van vier weken zijn de Volleyballers aan de tweede competitiehelft begonnen. S.V.C.-heren I ging bij de Schiedamse Politie op bezoek en won deze ontmoe ting evenals de thuiswedstrijd met 3X. Het was van de kant van S.V.C. een rommelige slechte wedstrijd en de S.V.C.-speiers konden moeilijk vat krij gen op het enthousiaste spel van de poli tiemannen. In de komende weken zal dit herenteam het niet makkelijk krij gen, daar het dan' achter elkaar de drie naaste concurrenten ontmoet, die wel alles op alles zullen zetten S.V.C zijn eerste plaats to ontnemen. Ook het tweede meisjesteam heeft kam pioensplannen en kan S.V.C. dus het volgende jaar misschien in de reserve lste klasse vertegenwoordigen. Helaas konden de meisjes dit Vrijdag jl. niet bewijzen daar „Kracht Vlugheid" niet vntiedig kwam opdagen. Volgende week kunnen de SVC-meisjes hun positie ver beteren door Concordia waarmee ze de tweede plaats delen, te verslaan. Het eerste meisjesteam speelde deze week nog niet en het tweede herenteam deed het uitstekend door met een ver zwakt team en geblesseerde spelers ge lijk ie spelen tegen H.V.C., dat op de derde plaats stond. Dit seizoen was het bij HBSS nog niet voorgekomen, dat een overtuigende over winning werd behaald. J.l. Zaterdag heeft HBSS hierin verandering gebracht en een volkomen verdiende 3—0 zege behaald op het Riddcrkerkse RWH. Bij de rust was de stand 20 door doelpunten van Storm en Mast, In die helft hadden de Schiedammers de wind mee gehad en zo kon het gebeuren, dat doelman Aaldtjk slechts weinig te doen had. In de tweede helft werd dit anders en aanval op aan val golfde óp het Schiedamse doel. Maar Aaldjjk was in prima vorm en wierp zich op elke bal en stond succes voor RWH danig in dte weg. Een doelpunt viel juist aan de andere kant, toen de mldvoor van HBSS plotseling de bal voor zijn voeten kreeg en 30 scoorde. Met deze stand kwam het einde. RWH trachtte nog een beter resultaat te forceren door ruw spel, maar scheidsrechter v. d. Veer leidde Prima en hield de touwtjes strak in han den, Moeilijkheden deden zich niet voor gelukkig en met deze 30 zege heeft HBSS zich weer een plaats hoger ge werkt en staat het nu op de zesde en zevende plaats, gelijk met RWH. Geheel ra veilige haven is HBSS nog niet, maar het grootste gevaar is toch wel geweken. Zaterdagavond hielden de Cd.M.V.- Jragens- en Juniorenclub „Bidt en werkt" te Schiedam in de grote zaal „Irene hun jaarfeest De voorzitter van deze clubs. de heer J. Timmermans opende deze bijeenkomst. Alle aanwezi gen werden welkom geheten. in het bij zonder de Fed.-Voorzitter, de heer H. Meyers en de jeugdouderling van Wijk- ftemeenie UI, de heer D.van Zanten. De voorzitter sprak zijn blijdschap uit over; het feit, dat zovele ouders aan de oproep hadden gehoor gegeven. De CJ.M.V. vraagt altijd belangstelling. De wens werd geuit dat ook de ouders in net komende jaar bun medewerking en belangstelling voor de CJ.M.V. zullen olnven tonen. Het stuk „Rond de rode driehoek", samengesteld door één der jongensleiders, werd ten tonele gebracht.. Het beeldde uit het werk der C.J.M.V., waarbij de Bijbel het middelpunt blijft. Het C.J.M. y.-werk is een wereldwijd werk. Het doei van aj die duizenden jongeren is en blijft het brengen van jonge mannen tot Christus. De avond' werd verder ge vuld met samenzang en muziek. Enkele jongens speelden aardige kampversjes. Ook het sprookje van „De ezel van Hassan'» werd heel aardig gespeeld. Aangiften van 18 Januari BEVALLENG de Groot—Braams d; M Chr LlssoneWillis d; A A M Louter—van Kampen d; H van den HJ1—Romeljn d; W C Natte—Röer d; J Nohlde Pater z; E Verbeek—Kretz d; C M SpaanStraetemans S J Koedood—Bos d; »V' Binnendijk—Belonje 6 Blesemannvan den Ochtend z; E t- M Berg—Smit z; S W H Jansen—van Doom z; P OuweJan—Fontaine d; M J Verbeek- van Meurs z; A M van HestMessing z; E SchenkMaler z en d; J H van RijBetj z: M L van der Voorden—van der Haas z, OVERLEDEN: C Gesink, man v W E van her Lee 28 -J; C van den Bosch, vrouw v -ft A Giuvers 68 j; L Lems, vrouw v-i Ba- rendreeht 71 - j; J H E Schortemeier, onge huwde vrouw 78 j: G M Looplk, vrouw v H A" Christensen 57 j; A R Vuyk, vrouw, ge huwd geweest met W L van Gelderen 81 j; J A L van der Waal zoon 1 dag; GJJ Hoef man, ongehuwde vrouw 62 j; C H Siebert. man, gehuwd geweest met M A Poortman 71 j; E Tips, man v C S M de Jong 76 1: E J Klinge, vrouw, gehuwd geweest met P. B Sirach H J; A W Boer. ongehuwde vrouw. 62 j; M L Jongeneel, ongehuwde vrouw 83 J; j Zwaan, man v A van der binden 53 j; a Yrompert, man, gehuwd ge weest met JCP Dirks 83 j; N de Zeeuw, vrouw, gehuwd geweest met A H Unger M j; W M F Steljn, ongehuwde vrouw 76 i; J F van der Sloot; vrouw v C Verhulst 62 j: W P a Rolling, vrouw, gehuwd geweest met A J Krijger 69 j; P ->an Rij, vrouw, gehuwd geweest met G Ma f nut 81 j: H C Mailen- kamp; vrouw, gebt .-cl geweest met G A Kirstcin 87 j; R Hartgere, man v A Almoes "3 1; S G den Blanken, vrouw, gehuwd ge weest met C Willers 85 j; N de Vries, vrouw y ,W A B Kerver 67 j. teveel. aangegeven: N van den Berg— van der Spek, dochter; P van oorschot— Oorschot, zoon. v.m. L'sselmonde; J W den Ouden, man v T.vam der poel 79 J. Vjn. H*berg* G M van Loon, vrouw v J van Ootjen 62 J. w Vjiu Oversehie: G van Zoelen, vrouw, ge huwd geweest, met p W Doolhof 90 3: P C tvan iden 'Berg, vrouw v W C Treurniet 8ö J.. vonden, die ik in mijn zak heb gesloken. Ook wel stukjes, die ik in de fabriek vond." „U moest die stukjes metaal toch in het koperhok gooien," merkte de politie rechter op. „Dat moest ook," stemde verdachte toe. „maar ik heb me vergist." „U wist in ieder geval, dat je dat ko per niet mocht nemen." zei de Politie rechter. ,-Ja," luidde het antwoord, „ik heb daarvoor excuus gevraagd aan de di rectie, „En bent u gehandhaafd?" informeerde de politierechter. „Ja, nadat ik een week kuieren heb gebad. Verdachte vertelde, dat zijn vrouw ook werkte, omdat hij vrij belangrijke be dragen moest betalen voor op afbetaling gekochte goederen, „Schulden maken en koper wegne men...." begon de officier. Verdachte viel hem in de rede en zei; „Ik wedt. dat ik schuld heb, maar ik zal zorgen, dat ik bier niet meer terug kom." „Ik eis tegen verdachte 15,boete, subsidair 3 dagen hechtenis en 14 /hagen gevangenisstraf, voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd." voltooide de officier zijn requisitoir. De politierechter merkte nog op, dat het geen grote diefstallen waren, maar toch lelijke grapjes. In verband met de financiële omstandigheden liet de poli tierechter de door de officier geëiste boete vallen en veroordeelde Van O. tot veertien dagen voorwaardelijke gevan genisstraf met twee jaar proeftijd. Toen kwam voor de groene tafel de 28- rige chauffeur A. P., die op 26 October óp de Laan te Schiedam met een beladen zandauto bij achteruit rijden een lan taarnpaal zou hebben geramd en voordat de identiteit van hem of dé auto kon worden vastgesteld, was weggereden. Ook had hij niet binnen vierentwintig uur de door hem veroorzaakte schade aan het gemeente-eigendom opgegeven. De chauffeur gaf toe de schade te hebben veroorzaakt. Hij moest op de smaUe weg een eindje achteruit zetten en raakte de lantaarn. De officier eiste tegen de chauffeur 5,— boete, of een dag hechtenis. De politierechter vonniste conform, waarbij wel rekening werd gehouden met het feit, dat d'e gemeente Schiedam de reke ning nog wel zal sturen De gezondheidstoestand van de bevol king blijft bevredigend aldus kon mr Peek van Schiedam de Raad in zijn Nieuw jaarsrede meedelen. De lange wacht tijden voor ziekenhuis en sanatoria zijn voorbij; de t.b.c. barakken tellen nog slechts enkele patiënten en ook het aan tal verpleegdagen in het ziekenhuis ver toont niet langer een stijgende lijn. Toch dienen wij paraat te blijven teneinde de behaalde winst niet door verminder de zorg weer te Ioor te zien gaan. De modernisering van het ziekenhuis vindt nog steeds voortgang en in het komende jaar zal door een herhaald be volkingsonderzoek de oude volksvijand, de t.b.c., wederom worden opgespoord, waar hij zich mocht hebben genesteld. De vuilverwijdering door middel van de installatie van de V.A.M, verloopt geheel volgens de verwachtingen. Ruim 65 pet. van het huisvuil wordt door dit bedrijf verwerkt, en komt zodoeade .ten goede aan de cultuurgrond van.-' het Westland. OA-.i v Verscheidene Nederlandse genieen- t«n zullen het voorbeeld van Schiedam in deze volgen. Ook het buitenland toont belangstelling. Tenslotte gaf de burgemeester nog een overzicht van de Technische Bedrij ven In het verstreken jaar nam de nieuwe watergasinstallatie 6 millioen m3, dat is 40 pet. van de gasproductie, voor haar rekening; uit dit enkele getal blijkt wel zeer duidelijk, welke spanning tussen vraag en productie was ontstaan voor de watergasfabricage ter hand werd genomen. De mindere calorische waarde van het watergas werd opgevangen door toe voeging van 2 millioen m3 kraakgas van de B.P.M. Al met al wordt een eindproduct ver kregen, waarvan de calorische waarde constant ongeveer 4000 Is. doch welk pro- duet minder afhankelijk is van de kolen- prijs dan vroeger het geval was. Behalve bij de productie bracht de vergrote vraag ook moeilijkheden bij de distributie; de capaciteit van de hoofdleidingen van het buizennet bleek onvoldoende te zijn om de gevraagde hoeveelheden gas te transporteren. Een oplossing wordt gezocht in het leggen van een middendrukleiding, van waar uit het gewone lagedraknet op verschil lende plaatsen In de stad kan worden gevoed. De totale gasafgifte bedroeg ruim 17 millioen m3, zodat ook dit jaar van een stijging, en wel met 5 pet, gespro ken kan worden. De ontwikkeling van de gasfabriek na de oorlog noemde de burgemeester zeer bevredigend. Het eieetriciteitsverbrulk steeg dit jaar tot 74 millioen kw; hiervan werden 560.000 kw benut voor de straatverlich ting. De verzwa ring van het net en de hand having van de juiste spanning stellen hoge eisen aan de paraatheid van de dienst, maar ondervinden, nu de inves- terings-moellijkheden voorbij zijn, geen 6f?elS drinkwatervoorziening handhaaf de zich op het peil van 1952, toen onge veer 3,4 millioen m3 water werd be trokken. De T.B.C. bestrijdingsrvereniging .Zon negloren" aid. Schiedam zal Woensdag 27 Januari as. weer een propaganda-avond hemden in de grote zaal van gebouw Irene aan dé Nieuwe Haven. Op deze avond zal een toneelstuk wor den opgevoerd door de Gemengde Groep CJ.M.V.M.V. te Ovetschie genaamd Deiningom de Dorpsdokter."' - r J Geboren- Douwe, z. v. D. Zeeman en A. J. Heesbeen; Adrianus M„ z. v. N. G. J, de WOlff en E. M. v. d. Linden; Arie D„ z. v. M. Huijzer en H. Rij laarsdam; Johanna M. P„ d. v. F. Kou- denburg en F. Sprong; Maria H„ d,s v. J. M. A. van Koppen en J. K. C. Smit; Maria C., d. v. I. Kamermans en M. A. M. Westdijk. De tewaterlating, van het m.s. „Hu- guette V" van de werf Gusto te Schie dam. die Zaterdagmiddag zou plaats vinden, moest tengevolge van de slechte weersomstandigheden en het te hoge wa ter op het allerlaatste moment worden sf^dsst. De tewaterlating zou nu hedenmiddag geschieden. Chr. Geref. Gemeente Tumlaan o0, Schiedam. Donderdag 21 Januari, 's av. 8 uur. Voorganger: Ds H. v. Kooten, van Werkendam. Daar de mening bestaat dat door het jubileum van de Dr de Visserschool, de jaarvergadering der C.H.U te Schiedam geen doorgang zou vinden, deelt het be stuur mede, dat de voor Woensdag a.s. belegde vergadering met als spreker de heer J. Reyers, lid van de Eerste Kamer, wèl plaats zal hebben. Bijbellezing. Vanaf Dinsdagavond zs. aal er weder in de Chr. school, Zahu- straat, 8 uur. Bijbellezing worden gehou den vanwege de Oud-Geref; Gemeente. gglyaffdcM zal woedenhet boek Ruth. Ten aanzien van de binnenlandse distil leerderijen en likeurstokerijen zeide de voorzitter van de Kamer Van Koophandel voor de Beneden Maas, de heer C. H. Buschmann in zijn Nieuwsjaarsrede o.m., dat de afzet in 1953 wederom is achter gebleven bij die van 1952. Dc ramp van 1 Februari 1953 heeft voorat in de maand Februari een sterke terugslag gegeven in de bedrijven. Het gesloten verdrag tot unificatie van Accijnzen en van het waarborgrecht tus sen de Benelux-landen voor de distilla teurs en likeurstokers betekent een ver dere accijnsverhoging in de toekomst. Wanneer deze verhoging inderdaad tot stand zou komen moeten de prijzen zo belangrijk worden verhoogd, dat de con sumptie, en daardoor de afzet nog ver der achteruit zullen gaan. Het is daar om van groot belang dat deze dreigende accijnsverhoging wordt voorkomen, aldus de heer Buschmann. Ook de buitenlandse distilleerderijen hadden wederom met een teruggang te kampen, zowel naar hoeveelheid ais naar waarde. Bedroeg de export in 1952 nog 16V4 millioen, in 1953 was dit 15 millioen. Deze achteruitgang wordt toegeschreven aan de verminderde export naar Indone sië en de moeilijkheden bij de import in andere landen. Vooral geldt dit voor de import in de V.S. Het algemeen Handelsentrepot te Schie dam handhaafde dezelfde bedrijvigheid alls in 1952. Ruim 40 distilleerderijen, 6 wijnhandels en een aantal andere bedrij ven maakten regelmatig gebruik van de opslagruimten. Voor de oorlog was er een beduidende im- en export van buitenland se spiritus in transito welke over 't alge meen handelsentrepot liep. Tijdens de oorlog stond deze handel uiteraard geheel stil maar nadien is zij helaas niet meer op gang kunnen komen. De reden moet volgens spr. gezocht worden in onze de- viezenarmoede, althans wat de eerste ja ren na de oorlog betreft. Nu wij wat ruimer in de deviezen zitten blijken in tussen verschillende markten verloren te zijn gegaan. Van een internationale spi rituamarkt is dan ook geen sprake meer. Op 3 December 1953 begon de Schie damse Volkstuindersvereniging Klein- Babberspolder het winterwerk door het houden van cursussen t.w. 't Kweken van Fruit, Groenten en Sierteelt. Deze cursussen worden gegeven onder des kundige leiding van de heer- J. Bergs- ma, Rjjkstuinbouwassistent te Rotter dam. Als gevolg van deze cursus werd Zaterdag een openbare les gehouden op het Nieuwe Complex aan de Vijf sluizen in het snoeien der fruitbomen. Daar er in 1953 veel bomen zijn ge plant, n.l. ruim driehonderd, kon dit niet in één middag worden afgewerkt. Het werk wordt nu vermoedelijk op Dinsdag 26 Januari voortgezet. Deze snoeiïng vindt niet alleen plaats op tui nen van cursisten, doch ook bij de an dere leden en wordt gratis uitgevoerd. De belangstelling voor deze les was zeer groot. Donderdag 21 Januari be gint de nieuwe cursus in Groente en Sierteelt. Men kan zich hiervoor neg melden aan de School aan de St. An- nazusterstraat rum. 8 uur. Be elementen hebben, ditmaal de wedstrijd wel niet leunnen beletten, maar de harde wind deed natuurlijk veel afbreuk aan het spel, Tocb werd «r vaak niet onverdienste lijk gevoetbald. De thuisclub speelde ditmaal weer met meer overtuiging en het optreden van een paar nieuwelingen wekte ver trouwen: speciaal aanvoerder Huis kan op een prima wedstrijd tcrugrien. De Maasslul- zers. die dit seizoen geregeld met invallers sukkelen, maakten deze middag geen groot se indruk en wanneer er niet spoedig een. oplossing gevonden, wordt voor het voor hoedeprobleem ziet het er voor Excelsior donker uitl Hier wa< keeper *v. d». Gaag de grote man. Be eerste aanvallen waren voor de gasten, maar al spoedig nam Zwahrwen bet Jndtta- tief over. Van der "Weyden gaf na 25 minuten z'n club de leiding. Na enkele verwoede te genaanvallen zag Vogler al spoedig kan# de stand op 2-0 te brengen. Hiermede brak de rust aan. In de tweede helft kon Excelsior eniger mate van het -windvoordeel profiteren. De bezoekers waren nu dan ook, meestentijds in de meerderheid, maar hun aanvallen hadden weinig om lijf. Alle inspanmng van weerszijden ten. spijt werd er echter niet meer gedoelpunt. De overige uitslagen waren.: Zwaluwen 3 WOK 2 3-0, WOB Zwaluwen 9 Zw. n.o. juniors: Leonddas blZwaluwen bl Leon. n.o.. Neptunus cflZwaluwen c6 1-2. SqTmaTTTw IPQM»41 ItuOtOL Vw Het is voor de Judo'ers. die nooit weten, wanneer zü examen moeten doen. altijd moeilijk zich voor te be reiden. Zij moeten zonder meer elk ogenblik klaar zijn voor deze laatste stap De drie oranje-bandhouders zaten dan ook min of meer verrast op de mat, toen zij Zaterdagmiddag te kwart voor zes in de sportschool Van Gorsel hoorden, dat zü om 6.00 uur examen moesten doen voor de groene band, de hoogste, die in Vlaardingen bestaat. De scheiding tussen oranje en groene band is nogal groot, mede omdat één van de exameneisen luidt: een gevecht tegen twee gele banden in 3 minuten te winnen. Deze gele banden, één band lager dan oranje, laten zich zo maar geen punt toe brengen. Dit bleek ook reeds bij het vorige examen, toen niet één van de candidaten door dit onderdeel kwam. Deze keer waren er evenwel twee, die slaagden. Sportschool Van Gorsel gaat aldus in de richting van een wedstrijd- ploeg. Als de voortekenen niet te veel bedriegen, kan volgend seizoen al een (klein) woordje worden meegesproken. Dit woordje zal inderdaad voorlopig nog klein zijn. Immers, het devies van de Vlaardingse sportschool is lichaams ontwikkeling en -ontspanning. Wed strijdsport komt eerst op de tweede plaats- Op deze manier is de weg naar de top langer, doch ongetwijfeld mooier. Zij, die Jiu Jitsu (de zelfverdediging) beoefenen, weten reeds lang van te voren, wanneer zü examen moet afleg gen. Van de 19 candidaten slaagden er 16 voor de eerste graad en 3 voor de derde fraad. De lijst van de geslaagden ziet er als volgt uit: Judo: gele band: J. Schenk, groene band: A. Kap en D. v> d. Lee. Jiu Jitsu: le graad: P. A. Bakker, "W. L. Brinkman, J. v. Ende, W. J. v. Fessum, P. G. v. Galen, A. v. Have, E. Hoogmoed, W, J. Kalis, J. v. Loon, A. C. Mellegers, M. v. Oossanen, F. Reese. R. Riebwel, K. v. Rooyer., H. C. v, IJzerlooy en M. Zoutendijk. 3e graad: A. Kau en A, Zabel. Zo gezegd, zo gedaan! Terry ging even weg op Tekko's bromfiets om te weten te komen wat de beste manier was om mollen uit de tuin te verjagen en Tekko ging zijn rozen opbinden. „Het zal mij be nieuwen waar hij mee thuiskomt!" peinsde onze vriend met een diepe rimpel in het voorhoofd en tuinierde verder. Lang werd Tekko's nieuwsgierigheid niet op de proef gesteld, want waar Terry mee thuiskwam, werd hem al heel gauw duidelijk. Nog maar nauwe lijks weg of dadelijk kwam Terry weer terug, doch nu met de bromfiets, of wat daar nog van over was, aan de hand. Hijzelf mankeerde niets, de bromfiets echter alles, „Het spijt -me verschrikkelijk, Tekko!" sprak onze vriend Fox en gebaarde beteuterd naar de vernielde brommer, die verkreukeld op het gras lag. „Ik kon er echt niets aan doen. Die ellendige kerel hield geen rekening met voorrang van rechts!" „Dat is me wat moois!" viel onze vriend geschrok ken uit. „Wat koop ik. daarvoor?" „Niet veel!" moest Terry toegeven. „Maar de onkosten zijn natuurlijk voor mijn rekening!" „Vooruit dan maar!" Tekko kon niet langer boos blijven. „Breng het ding dan zo lang maar naar het; schuurtje!" F) E MONTE CARLO RALLYE is vandaag in acht Europese steden begonnen. In totaal nemen er 400 wagens uit 20 landen aan deel- D aankomst in Monte Carlo gebeurt Donderdag. Frankrijk heeft met 157 wagens het groot ste aantal starters, gevolgd door Engeland 116, Duitsland 49 en Italië 36. Er mogen geen wagens aan de wedstrijd deelnemen waarvan er minder dan 500 per jaar worden gefabriceerd, waardoor dus vele van de beroemdste Europese race- en sportmodellen uitgesloten zijn. Bovendien zijn alleen gesloten wagens toegelaten. Een 30-jarige stuurman gebruikte Za terdag op de Rotterdamsedfjk de achter kant van-een geparkeerde auto als uri noir. Toen de chauffeur van de wagen, die zich even had verwijderd, de man daarover terecht zijn misnoegen wilde kenbaar maken, kreeg hij ondanks de sussende woorden van zijn twee vrien den een flinke klap op de wang van de dronken stuurman. Daarna trachtte hij in de richting Singel te ontkomen. In middels was de politie gewaarschuwd, die de man nog juist in zijn kraag kon grijpen, voordat hij in de bus zou stap pen. Niet zonder meer liet de stuurman zich door de twee agenten arresteren. Een van de Hermandad-dienaars liep nog een trap in het gelaat op. Eindelijk werd de dronkaard overmeesterd en naar de politiepost aan de Buitenhaven ge bracht. Later is hij ingesloten in het Hoofdbureau Voor eenzelfde overtreding aan de Lange Haven werden een 18-jarige mon teur en een 20-jarige vlechter door een agent terechtgewezen. De politieman wil de beiden overbrengen naar de politie post, doch één van hen ging aan de haal. Hij werd spoedig gepakt, echter niet na dat hij de jas van de agent had ge scheurd. E.H.B.O. Op de wedstrijden van de kring Schiedam te Oversohie is de plaatselijke afdeling EFI3.0. uitstekend voor de dag gekomen. De seniorploeg, bestaande uit D. Pie- terse (leider), mej. M, C. Rieken en A, Koote legde beslag op. de eerste prijs met wisselprijs en de eerste Jeidersprys. De juniorploeg, die gevormd werd door Ch. F. Roodenburg (leider), W. Gunne- weg en J. Kloppenburg, won de tweede prijs, alsmede de eerste leidersprijs. Geslaagden. Voor het diploma Boek houden van de Nederl. Assoc. voor Prak- tijkexa-mens slaagden mej. Adri Mostert en de heer Th. Kilein. Benoemingen. In de jongste raadsver gadering te Maassluis zijn de volgende benoemingen gedaan: Commissie van Toe zicht op het lager-onderwijs: de heren M. Cordia en S. van Heyst. Commissie, bedoeld in-art. 8 der Woon ruimte wet 1947: mej. P. Jansen; de he ren P. J. de Pagter, B. Boon, S. van Heyst en W. van Antwerpen. Commissie Volkscredietbank: de heren J. Slagboom, D. Pons en J. van Gelderen (raadsleden); H. Smit (vertegenwoordiger Middenstand)K. Ohlsen (werknemers organisatie) en C. Paalvast (burgerij). Onbezoldigd ambtenaar van de Bur gerlijke Stand: J. van der Wal, hoofd commies ter secretarie. Vechten en Dienen. Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de geluids film „Vechten en Dienen", die Dinsdag avond door de landelijke Stichting Pro testantse GezoncGeid-szorg in de Kleine Kerk aan de Hoogetraaat te Maassluis wordt vertoond. Deze film laat het 'leven in ziekenhuizen zien, gevat in de om lijsting van het leven van alle dag. Voor deze kant van het leven moet ieder een open oog hebben. Zij toont, dat het ver zorgen van de zieken niet het stiefkind mag zijn van de protestantse activiteit. Het ziekenhuis, verwant aan eigen geest, biedt de patient steun en rust, die hem geneest. Een film, die het zien waard is. Des middags om half vijf wordt een voorstelling gegeven voor de rijpere jeugd vanaf IE jaar, Excelslor-nieuws. Excelsior, dat het zonder Van Dalum, Hartog en Verbrugge moest doen en na 5 minuten spelens De Haas vervangen, verloor met 20 van Zwaluwen- Excelsior 3 won op eigen ter rein met 40 van P.P.S.C. 2. De enige juniorwedstrijd Excelsior b2S.VD.P.D. b gaf een 140 zeg* voor de Excelsior- jongens. te zien. Op de Rotterdamsedijk is Zaterdag middag de 18-jarige -Ai van R. uit de Wattstraat, toen hjj onvoorzichtig de rij weg overstak, aangereden door een auto. Het slachtoffer liep wonden op aan het. hoofd én rechterbeen. Hij werd naar het Gemeenteziekenhuis overgebracht. In de nacht van Zaterdag op Zondag zag een wachtsman in de Leuvehaven te Rotterdam een stoffelijk overschot drij ven. Hjj waarschuwde de Rivierpolitie en na het ophalen werd het naar het bu reau van de Rivierpolitie vervoerd. Bij onderzoek bleek dat de verdronke ne de 71-jarige schippersknecht T. Scheepstra uit Harderwijk was, die ge woond heeft aan boord van het motor schip „Karei Doorman". Vermoedelijk is hij des Zaterdagsavonds te water ge- aaakt. Gestart werd in Stockholm, Oslo, Glasgow, Münchaj. Lissabon, Palermo, Athene en Monte Carlo zelf. De wegén leiden door de sneeuw en ijs van ae bergen in Griekenland, en Joegoslavië, het Auvergnc-gebergte in midden- Frankrijk, de Pyreneeën en de Mari tieme Alpen. De eerste prijs bestaat, behalve uit een grote zilveren trofee, uit 1.000.000 francs, de tweede 500.000 en de derde 250.000 Allerwegen bestaat belangstelling voor de prestatie die de winnaar van het Brigadier en mevrouw Deurloo, com. mandanten van de Zuid-Nederland-divi sie van het Leger des Heils hebben gis teren in een overvolle Congreszaal aan de William Boothlaan afscheid genomen van de Maasstad. Zoals gemeld ver trekt het echtpaar naar Groningen waar de brigadier de leiding zal hebben van de Noord-Nederland divisie. In een z.g. Vaarwel-samenkomst, die 's middags gehouden werd daarvoor had brigadier Deurloo zoals gebruikelijk twee gewone Congreszaal-bjj.eenkomsteii geleid hébbén vertegenwoordigers" van het jeugdwerk,- dé gezinsbond, - dé muzikanten en zangers, de padvinders uiting gegeven aan hun waardering voor het werk van de scheidende brigadier, die zeven jaar lang met de leiding van de Zuid-Nederiand-diivisie belast fe ge weest. Plechtig klonk het afscheidslied dat werd gezongen door jeugdzanggroepen uit Rotterdam onder leiding van- „de nachtegaal van het Leger", mevr, H. le Roy-Vos. Als laatsten kwamen mevrouw H. Deurloo-Joosse en brigadier P. Deurloo aan het woord, die dankten voor de be langstelling bij hun „Vaarwel" betoond. vorig jaar zal leveren, de Nederlander Maurice Gatsonides, die dit jaar In een Ford van Lissabon start, en voor de pres tatie van de Engelsman Stirling Moss, die met een Sunbeam Talbot van Athene vertrekt. De Fransman Louis Chiron (Lancia) en de Duitser Helmut Niedermayer (Ifa) startten beiden uit Monte Carlo. Het vorig jaar zijn 200 rijders zonder strafpunten aangekomen. Er is nu een regelmatigheidsproef toegevoegd die ge houden wordt tussen Gap en Monte Carlo, een traject van 250 km met veel bochten. -De rijders moeten zich op dit stuk aan een en dezelfde snelheid houden. Zij kunnen elke snelheid tussen 45 en 65 km per uur kiezen. De 100 best geplaatsten krijgen een dag rust in Monte Carlo en dan komt er voor de definitieve klassering een race van vijf ronden door de stad Mcmte Carlo. Uit Stockholm startten 44 wagens, o.w. drie Nederlanders. Aan het hoofd van de karavaan vertrekt -een kleine twee. cylinder Zweedse „Saab" met de Zweed se brouwer Rene Andersson aan het stuur. Aan de wedstrijd nemen deel 50 ver. schillende automerken, die in neven, verschillende landen gemaakt worden. De fraude, wedke de directeur van do Coöperatieve Zuivelfabriek te Langweer, -' de heer Van der H.. heeft gepleegd, schijnt voor de fabriek zeer onaangename financifle consequenties te krijgen, door dat het bedrag van de verduistering niet - door de verzekering zal worden gedekt, Qp verzoek van een deel van de be trokken boeren is Zaterdagmiddag na de wekelijkse uitbetaling van het melk-' geld, daarover een vergadering gehou-- den, welke werd' bijgewoond door - de waarnemend directeur van de fabriek, de heer Paulusma en de secretaris ran: de Bond van Coöp. Zuivelfabrieken in in Friesland, ir. P. Stallinga. Op deze vergadering, die een besloten karakter had, zijn voorlopige mededelin- gen gedaan. Het bedrag van het tekort;;' kon nog steeds niet worden vastgesteld, daar een deel van de administratie zoékijp is. Vaststaat echter, dat het tekort dat i aanvankelijk op f 30.000 werd geschat, aanmerkelijk groter moet zijn. Men noemt thans een bedrag van f 200.000. De' fa- ..- briek zou slechts tot een bedrag, van - f 100.000 verzekerd zijn. Daar de schuld;;;': van de fabriek nog ongeveer f 50.000 zou bedragen, zal het aan te zuiveren be-A; drag nog ongeveer f 150.000 zijn. v De fabriek was ongeveer zeven jaar,® geleden practisch nog schuldvrjj.. De w sindsdien verlopen jaren waren gunstig voor de zuivelindustrie f Ter vergadering is een grote eenstem* migheid bereikt. Men wil het liefst een zelfstandige coöperatie blijven, hoewel - fusie met de nabijgelegen fabriek en;: aansluiting bij de Friese Coöp. Zuivel- export Vereniging (Frioo) ook ter sprake, is gebracht. De Russische schrijver Michaü Prisjwin is op t- iigjarige leeftijd over leden, aldus meldde Radio-Moskou Zon dag. Frisjwins werken zijn in talrijke talen vertaald. De plannen van de Nederlandse Spoorwegen om aan de Noordzijde van het Centraal Station, dJ. aan de zijde van de Spoorsingel en Frovenlersslngel, een vrij omvangrijk gebouw te stichten, bestaande nlt een plaatskaartenkamoor, een rijwielstalling en een snelgoeaeren- en douaneloods met kantoorruimte, ma ken het noodzakelijk de onmiddellijke omgeving" van de Noordelijke stations- Ingang In het Basisplan voor de her bouw van de binnenstad op te nemen en ter plaatse een situatie te scheppen, waardoor het mogelijk wordt het druk ke verkeer, hetwelk verwacht kan wor den, te verwerken. Als gevolg van het feit, dat de Sta tionssingel in het kader van de spoor- wegwerken is gedempt, zal door middel van een duiker een verbinding tot stand moeten worden gebracht tussen Spoor- Met een beperkt programma werd in de afgelopen week een aanvang gemaakt met de tweede helft van de competitie. In de eerste klasse Dames leverde HVC een goede prestatie door tegen Concordia een Keiijkspel te behalen. ZVC., dat .het tegen Sparta niet kon bolwerken, bezet thans de laatste plaats. Hedenavond vindt In dezeklas de „big match" tussen Smash en Rammeh- laars plaats (8.15 uur, Van Speykstraat) De stand Is hier: Rammehlaars Smash Sparta Kr. en Vlugh. R'dam-Zuld Concordia HVC ZVC 6 5 3 3 2 2 1 1 25—3 217 16—16 15—13 12—16 15—17 8—24 9-23 In de eerste klasse Heren kan Smash, dat op overtuigende wijze door Libanon,50 ver slagen werd. nu wel als uitgeschakeld be schouwd worden. R'dam-Zuid ^lom, door een zege op OJympia. op tot de derde plaat*. EVCH en ZVC deelden hier de winst. Uitslagen: Dames le k!.: ZVC—Sparta 1—3, HVC— C Heresie2W2: ZVC-EVOH^Ï^lympia- RZ 04. Smash—Libanon 50 01. 2e_kl.. SFSVSVC S3, NestoroALO 40, HVC— Tjsc 40; 3e kl. B: "WIKHou Stand 04: Res le klZVC 3—Olympia 2 2—2. Libanon W siliïSh 22-3; Res 2e kl.: SVC 2-HVC 2 22; Res. 3e kl. A: Nestoro 2—Gakaro 2 4—0, Hou Stand 2—Concordia 4 0—4. Junior*: Concordia AOlympia A 13, EVCH—RLB 2—8. '- singel en Provenierssingel, waardoor de Proveniersbrug ral kunnen vervallen; Indien de Spoorsingel tevens eniger mate wordt ingekort, zal voldoende ruimte ontstaan voor de aanleg van een verkeersplein ten behoeve van het sta tions- en het doorgaande verkeer. Ook is er dan plaats voor een nevenpleintje voor de bediening van de goederen- en douaneloods en voor enige parkeerruim te op het plein zelf, alsmede aan de zijde van de Spoorsingel tegenover hotel Regina. B. en W. hebben in verband met een en ander een ontwerp in gereedheid doen brengen. Het profiel van de Sta tionssingel langs het emplacement zal volgens het ontwerp in overeenstemming worden gebracht met het verdere ge deelte van deze singel tot de Walenbur- gerweg. Aan de zijde van het erfiplace- ment komt een groenstrook met wandel pad. De uitvoering van het plan valt ten dele samen met de vernieuwing van de rioolverbinding tussen de bemalingsdis tricten Blijdorp en Noord, waartoe de Raad op 17 Dec. j.l. besloot. Een deel van dit riool komt n.l. te liggen in' het in te korten gedeelte van de Spoorsingel. Aangezien de rioolvernieuwing urgent is, zouden B. en W. tot het dempen van het betrekkelijke gedeelte van de Spoor singel e.a. willen overgaan, voordat de besproken wijziging van het Basisplan is vastgesteld en goedgekeurd. B. en W. hebben thans het voornemen om de stukken overeenkomstig de be palingen van de Wederopbouwwet voor een ieder ter inzage te leggen. De Faasvee tentoonstelling te Rotter dam zaf dit jaar gehouden worden op Dinsdag .6 April. Dit besluit heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam, Schiedam e.o. van de Hollandsche Maat schappij voor Landbouw een dezer dagen genomen. Het vorig jaar werd, in ver band met de watersnood, geen tentoon stelling gehouden, Het secretariaat van de tentoonstel lingscommissie berust bij de heer C. Poot, Overscbieseweg 73. Van e«n onxer verslaggever* Ds Rotterdamse brandweer heef! gis teren een drukke dag gehad. Nieimin der dan drie branden moesten aan' hel Maréoniplein worden geblust. Eén woed de in een bouwkeet, welke hei eigen dom was van het Aannemingsbedrijf Erven Jansen le Nieuw Vennep, de an dere twee in spoorwagons, die geladen waren mei turfmolm. De beide laatste branden waren onl- slaan door het overwaaien van vonken. Om half één gistermiddag werd het eerste alarm gegeven, toen voorbijgan gers hadden opgemerkt, dat er een Het jaar 1954 is voor de beide Pernisse voetbalverenigingen Excelsior en Doto goed ingezet. Eerstgenoemde club speelde op het P..D.M.-terreii. te Tuindorp-Hey- plaat de thuiswedstrijd tegen Zuidland, die door de Pernissers met 31 werd ge- vormen. Xn de eerste helft van de com petitie gaven de Pernissers evenmin krimp en kwamen teen met een 52 zege ui'. Zuidland terug. Een sterke wind stond dwars over het veld. zodat alle spelers zich veel moeite mopsten getroosten, om tot een goede balverplaatsing te komen en 'inderdaad gelukte dit door de ballen ,laag" te houden. Ook Doto handhaafde zich te Zwijn- drecht uitstekend tegen V.V.G.Z. (een van de z.g. kopploegen), door met een blanke stand een winstpunt in de wacht te sle pen. De ExceJsior-c-junioreri bevochten een klinkende'S-M) overwinning op Hil- leslr's-c. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel, makelaar in granen.) V.K. H.K. L.K. S.K. Januari 28.30 Maart 27.50 27.50 27 AS omzet 3 contracten Mei 26.5214 26.52)4 26.5214 omzet 3 contracten Juli 25.6$ -w- ->— 25.65 brand woédde in de heut® bouwkeet van de in aanbouw sijtute CitfMsyeilïng:; Onmiddellijk rukte slsfigenwg^en 45^ uit, welke spoééig werd geassisteerd door gereedschanwagem 3 en aurtospciit 2.. Met vier strafen werd otlder leiding van hoofdman. J7„ Hamel de strijd tegen'; de snel om zficb heeri grijpende vSam-; menzee aangebonden. Het duurde niet; lang. of men was het vuur in iifwerré' meester, dat rrfë? de nablussing; kon worden begonnen. Op het nabijgelegen emplacement van de Nederlandse Spoorwagen stond ech ter een aantal goederenwagons, dat ge durende de brand onder een ware von kenregen had gelegen. Twee van deze wagons waren geladen met turfmolm en vóór men er toe overging de wagons weg te rangeren bleek, dat één van de; twee reeds had vlam gevat.; De brandweerlieden inmiddels wa- ren ook de slangenwagens 44 en 48 ie- arriveerd gingen onmiddellijk tot. de aanval op deze nieuwe vuurhaard over. Men begon in ijltempo de vlammen te hoven, terwijl met; ïaDge haken dela-; ding van de wagon werd gehaald. Nog was men niet niet dit onderdeel van de blussingswerkzaamheden gereed, toen opnieuw alarm werd geslagen. Ook; de tweede wagon met turfmolm; stond inbrand. Aanvankelijk verkeerde men in de veronderstelling, dat het vuur hier nog niet om zich heen had gegrepen en dat; alleen enige vonken van de, brandende loods op de turfmolm waren gewaaid. Men rangeerde de wagon in de rich ting van de brandweer, maar zodra de' wind vat kreeg op de lading bleek, dat de vlammen hun verwoestend werk al waren begonnen. Overal sloegen zij naar, buiten. De brandweerlieden moesten opnieuw met veel water aanrukken om Ook deze; vuurhaard tc doven. De helft van de turfmolm bleek ver loren te zijn, De schade aan de loods bedroeg 8.000,. 's-GRAVENHAGE, 18 Januari. Vangst- V; berichten uit de Ierse Zee: Sch 2: .touis-. fcfS stomend Sch 32 50 kantjes, Sch 23$ met.S v. V; last, Sch 399 met 35 kantjes.:-"'-0 Vandaag vertrekt de 3eh 35 naar de Terse Zee. Hedenmorgen geen aanvoer van 'verse vis uit zee. Van elders aangevoerd f 15 rklsteaSstH:; Deense kabeljauw, i-Aq

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1