In zestien dagen voor bijna 4000.- gestolen «öwsrs as aStoal'' Aviolanda bouwt radiografisch te besturen vliegtuig Groothandelsvereniging maakte dynamische ontwikkeling door Fietsbromfietsmotorfiets Groep Engelsen brengt momenteel een bezoek aan Vlaardingen Protest van Franse burgemeesters Politie moet leren rijden Burgeroorlog dreigt in Saigon Geschikt verbindingsmiddel Te zien op E 55 2 iJLiUUW Woensdag 13 April 195S SCHIEDAM Schoolwedslrij den 1955 begonnen Uil raam gevallen Diefstal Baldadigheden SSTA 6JKTSSSLS5 Diploma's Schiedamse Nijverheidsavondschoo] Goede uitvoering van O.D.G. Geron geeft uitvoering MAASSLUIS VLAARDINGEN Groet van Engelse burgemeester Tweetle prijs Top 2-Oranje Nassau 2 Adreswijzigingen bij «Ie polilie "'Jlffi. sic i»isLoÏÏ,»w^fï.eï.i»T.^.dji.S,,„iS: Voetbaltournooi DOS Vlaardinger Zwaluwen op eerste plaats Opnieuw 11 shirts voor Zwaluwen De politie te Rotterdam heeft de 20-jarige monteur F. A. M. en de 21-jarige schipper H. B., die beiden een voorwaardelijke ge vangenisstraf hadden, weer ge arresteerd. In zestien dagen tijds hadden zij voor een waarde van 3750 gestolen aan bromfietsen, pakken met zeemleren lappen, borstelwerk, kleding, serviesgoed, fototoestellen e.d. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Bolnes, Velzen en Gouda hebben zij hun slag geslagen. Grootste slag Burgerlijke stand van Vlaardingen Jongetje gered T ermijnnoteringen l'isse rijberichten SCHIEDAM Fancy fair voor land genoten in Indonesië Burgerlijke sland van Schiedam „Sibajak" uit N.-Guinea Zaterdag te Rotterdam Frauduleuze handelingen bij Rijksivêrf Den Helder Uitspraak rechtbank Le Alkmaar ZILVEREN JUBILEUM „ENKABÉ" Herdenkingstoespraak P. van der Linden Maasland Route Zweedse koning door Rotterdam Prof. dr. R. Schippers spreekt te Rotterdam J. W. Junius 70 jaar Man bewusteloos gevonden Gisteren zijn op de terreinen aan de Boshoek en het Volkspark te Scniedam de school voetbal wedstrijden weer begon nen. Bfegunptigd door prachtig wee-; bestond er voor de verschillende wedstrijden een flinke, belangstelling- Op de Dinsdag ge speelde wedstrijden kwamen in Poule l en Poule m, de lagere scholen tegen elkaa: Bij het xemen van een slaapkamer raam in een huis aan de Slachthuislaan te Schiedam leunde mevr. M.J.S.-T te gen een ander raam dat niet gesloten bleek te zijn. Op een gegeven ogenblik schoot clit open. Mevr. S. viel naar bui ten op een voor het huis gelegen straat je. Met wonden aan kin en benen en vermoedelijk met een schedclbasisfrac- uit Poule kampioen in Poule III werd dettuur werd het slachtoffer door de G.G. schoof .Mathen esse A. In Poule 1 werd de ,.r G.D. naar het gemeente -zieken hu is «chool St. Bernard us winnaar. 0vf»mr*hr^ohi De G'oen van Prinstererbchool werd ge- 13 «iiskwalihccerd wegens het opstellen van een ongerechtigde speler. De uitslagen van de gisteren gespeelde wedstrijden luiden: VOLKSPARK Lagere Sltolcn (afd. D) Poule I Veld 1: KL de VriesOr. Kohnstamm I 2-1), St. BernardusComenius B O-o. Dr. Kohn- stamm ISt. Thomas A 0-2. St. Joseph li st. Bernardus 0-1. KI- de VriesSt. Thomas A 0-2. Dr. Kohnstamm ISt. Joseph tl 2-2. St. Bernardus-Dr. de Visser 1-0. KI. de Vries—St- Joseph II 2-1. St. Thomas A Dr. de Visser 0-0, St. Joseph IIComenius B 1-1. Dr. Kohnstamm IDr. dc Visser 0-3. KI. de VriesComeniUb B 2-3. St. Tho mas A—Si. Bernardus 1-1. Dr. Kohnstamm 1Comenius B 11. Veld 2: St. Thomas A— St. Joseph II 0-0, KL de VriesDr. de Vis ser 0-1. Comenius BDr. de Visser 1-3, St. Ihomas AComenius B 1-0. Dr. Kohn stamm I'St. Bernardus 0-2. KL de Vries— St. Bernardus 0-3, St. Joseph II—Dr. de Visser 1-2. BOSHOEK Lagere Scholen (afd. D) Poule III- Veld Een olievat van de N.V. Bali> te Schie dam werd aan de Maaskant gevonden. Eon ander vat wordt vermist. Men ver moedt dat dit in de Maas is verdwe nen. Uit een dragline oo het terrein wor den een nikkelen zakhorloge en gereed schap vermist. Het is vacamie. Dat is zeer zeker ook te merken aan de baldadigheid waar voor de politie van Schiedam in actie komt. Sommige gevallen van vernieling kunnen echter zelfs niet meer tot de baldadigheid gerekend worden, Zo werden van een schaftwagen van 1: Kon, Juliana—Gr. v. Prinsterer 5-0. Co- c|e Gemeentelijke plantsoenendienst, die menius A—St. Thomas I 0-0. Gr. v Ponste-Parallelweg staat, enkele ruilen rerErasmus A 0-a, Mathenesse ACon-.r— i if. 5 „.„..a 0-0, Gr. v. Prinsterer—Mathenesse A 0-S. vermeld. Het slot van de w agen tveid Comenius A—Pr. Beatrix 1-0, Kon. Juliana opengebroken en de inventaris door el- Mathenesse A 0-2. Erasmus APr. Bea- kaar geworpen. De daders bleken een 9- trix 0-5, Mathenesse A--St Thomas o-o. en een JO-jarige jongen te zijn. Juliana—St. Thomas I 1-4, Erasmus A Co-1 ambachtschool aan de St. Lidui- A 0-1. Kon. Juliana—Pr. Beatrix 0-2. St. Thomas I—Pr Beatrix 2-t. Erasmus A—St. Tboma« I 0-1. Gr, v. Prinsterer—Comenius Mathenesse APr. Beatrix 1-0. Op S April had do diploma-uitreiking plaats aan de leerlingen van de Gemeente lijke Jlijverlieidsavondschool te Schiedam. Dc gediplomeerden zijn: 3-Jarige cursus A- Klasse 3 W. C A de Boer. I Borneman, H Bruins, G Dröge. J v d Ha'rg, J A H V Heyningen, K van Iperen, L J Jonkman. B Th Jöngsthövel, J Jtmg. H G AI sus, li Plaisier, M K Plandsoen, A Pols (aant.), P Pors, J H Simons, D v d Velden W de Vries. F A Westhuis. J Th de Winter, J N Willems, C Olferman. allen diploma: 22; klasse 3AR. J Bossers. di- pl: kl. 3 E. H Btom. A v d Vorle (aant.) diploma; 2; klasse o KO. A J de Bruin, IV J van Fessem. C Torenvliet, Th v d Tuyn, J J Hooymans. allen diploma: 5: klasse 3 PL. K v d Berg. H Domenje, G J vat: Eijl:, E A Frey, C B Helleman. H v d Oever. L" Schoneveld, C v d Steen, G den Uil. P Wolvers allen diploma: 10; klasse 3 SB. C J Duyser. J C Jongeneel, A Ooslerman. J Ouwens, P Sprong, J C Tanis, allen cll- Sloma*: 6. Klasse 3 T. W J de Baan. J van nen, allen diploma: 2. Klasse 3 ST. C A Dingcmans I Rietveld, diploma 2, geen di ploma X. Klasse 3 M. F A Groenhorst, di ploma 1. Klasse 3 SCH. J M J Bakker, G X, L van Gogh, J Noordijk, J Th F v d Valk. P Schenk, allen diploma: 5. 2 Jarige (vervolg) cursus B. Klasse 5 VV1. C Ammerdorlfer. D van Asperen. W Bog- ter. J Boon, H K H v d Bout, R Bijloo, J J van Dorp, L van Dijk. M van Dijk, W C vart Dijk. W J II de Groot, W van der Have, J fe A Heesbeen, T J Heesbeen, A P Heinsbroek, C J P de Hey, M de Jonge. J Th van Klink, B van Laarhoven, C P van Leeuwen. P J Lookermans, allen di ploma: 21, Klasse 5 W2. C L Ouwenöijk. L Pruysen, 1.1 J van Rossen, P Slootweg. A J Smal. P Smit, L P Sonneveld. J W Storm. J C M Veenstra, B Verwaal, M Verwaai, "W Vijgeboom, H Wessel. J H de Wit, C van Wijngaarden, diploma; 15, geen diploma: 4. Klasse 5 E. J W Bangma, J v d Berg, F Colié, F v d Graaf. S Groenevvolt, N Jo'ngerius. H J M Lakwijk, A J Mennen, N Plooy, C Weber. J J Weerman, W J Zegers, diploma: 12, geen diploma: 2. Klasse S KO. J van Eijk, P A Snijder, allen diplo ma: 2, Klasse 5 PL. E Boes, 3 Brökling. D G Bijl, A W M van Elsacker. A den Hou- tlng, J Kooymans. J W M Kreischer, M J Oomes, J Veldhoen. V P Winsveen, allen diploma: 10. Klasse 5 SB. F C v d Berg, H P Koning, G Korpershoek. J C Maan (aant.), diploma: 3, aantekening: 1. Klasse 5 T. J Blom, M Boeie. D van Bruggen, F A Gerritsen, G J M Hoogland. W Leromen, H de Ligt, A v d Meer, A Santing, C van Tilborg. allen diploma: 10. Klasse 5 ST. W H de Haas, N Leerentveld, A L Mosterd, F van Ruiven, J C Zwep, diploma: 5, geen diploma: 1. Klasse 5 M. P F Cambeen, A" Govaart. H L C Troost, C Valk, diploma: 4, geen diploma: 1. Klasse 5 MO. R J den Hartog. F Janssen. W J B de Jong, A Kor poraal, W E van Wieringen. allen diploma: 5 Klasse 5 SCH. J E Baas, J Dirksen. J A Gerrets, A de Haan, J F H Visser, allen diploma: 5. Klasse B.O.V.A.G. II. M Berger, P J v d Berg A H Blokland, M v d Bosch, P Dijkshoorn. H W A Ham, J B van Hees, H J v d Heuvel, J P van Kampen, H Kooy- ntan J A v d Linden. W Mulder. J v d Pol, K Polderdijk, J L Simons. G J ThiUsen. M L de Ronde, diploma: 17. geen diplo- ma; 2. Lassen U. A J Ballijns. L Feterus. H B van Gerven. D C de Groot. P J Klaassc, H KJöne, J H Krijgsman, B Knegt, A W Taap- ken. P M Elshof, Gvd Berg, diploma: 11, geen diploma: 1. Scheepsbouw Volwassenen 2 A. H J v d Berg, J T Blok P L Boender, J M Boon, G W M Bijtenhoorn, C A Hakker, J J Kouwenberg A C van Toorn, A G Wenne- kes, J Stad.' C Zweistra, diploma 11. geen diploma: 2. Scheepsbouw Volwassenen I B. (éénja rige cursus aanbouwer) (Verklaringj. H Ananias, K Boéts. J Brongers, M Buss, H Dikboom, V Drenth, V Engels, G Easing, E Fortsen G Hekman. H H Jager, A Koch. J M v d Laan, H Mulder, F Norder, G Or- ael, D Pastoor, H Poelman, H Schut. F Tebbens H Visscher, P Vos, R Zwiers, R Zijlstra,'verklaring: 24, geen verklaring; 1. De C.J.M.V, toneelvereniging O.D.G. te Schiedam, is gisteiuvond inderdaad haar doel trouw geweest, indien dit doel tenminste gelegen is in het geven van ■een goed toneelstuk. Het toneelstuk „Het witte legioen" van Maarten van V-u gilt, kreeg namelijk een zeer aanne melijke opvoering tijdens de C.J.M.V.- avond, die in het gebouw Irene te Schiedam werd gehouden. Het succes van deze avond is center niet alleen te danken nan de vlotte wij ze waarop de O.D.G.-ers onder leiding van. regisseur W. Mak zich van hun taak kweten, maar eveneens aan hel optreden van het C.J.M.V.-mondaeeor- deon geselschap Bravo, onder leiding van hun dirigent de heer A. N. van Daden. Na de opening met een koraa. en net welkomstwoord van de voorzitter van O.D.G.. de heer VV. Mak, liet Bravo een fris programma horen waarin mar sen afgewisseld werden door concert stukken. zoals Stradeiia en Herinne ringen. Het witte legioen speelt in een rnil.- tair hospitaal waar een strenge tucnt heerst en bovendien nog een onder.ir.ge concurrentie om een te bezetten piaais van assistent directrice. j Persoonlijke gevoelens voor een pa- hele ruiten minder. Twee tien- en een elfjarige knaap hebben er enkele ver nield. In het brugwachtershuisje aan de Ap- -pelmarktbrug te Schiedam, werd inge broken. Het telefoontoestel werd daar bij bevuild. De stationschef van het station Schie dam heeft zich bij de politie beklaagd over het feit dat enkele jongens aan de Oudendijk de trein van Hoek van Hal- land naar Rotterdam hebben bekogeld. Een aantal jongens aan de Rotterdam- sedijk te Schiedam vernielden eer. groot caféruit. De ouders moeten betalen. Op drie avonden, te weten op 26, 28 en 29 April, zal de Geref. reciteer ver eniging „Geron" tc Schiedam in Musis Sacrum, het toneelstuk „Pechvogels" opvoeren. Het is een blijspel over de woningnood, merkwaardige combinatie, van de schrijver Wilfred Massey in een Nederlandse bewerking van Ab. van dér Linden. De regie -berust bij J. W. Linkels. SCHOOLVOETBAL K.W.-SCHOOL FAVORIET Nadat de voorzitter van Excelsoir te Maussluis, de heer P. van Dijk. Dinsdag morgen een inleidend woord gesproken en burgemeester P. A. Schwartz zich in een korte toespraak tot de jongens had gericht, deed dc burgemeester de aftrap voor de eerste ontmoeting van deze dag. die binnen de krijtlijnen in een spor tieve sirnd is ontbrand. Er was ruime belangstelling, niel alleen van de zijde van de jeugd, doch ouk verschillende hoofden van scholen waren aanwezig, ter wijl burgemeester Schwartz zich in de loop van de middag opnieuw op de hoog te kwam stellen omtrent het verloop van dit lustrum-tournooi. Ook burgemeester Groot Enzerink van Maasland, wiens zoontje in het elftal van de Hervormde School uit Maasland uitkwam, bracht een bezoek aan het Excelsiov-ierrein. De verrassing van dit tournooi is on getwijfeld het elftal van de Koningin Wilholminascbool. dat met zes punten uit drie wedstrijden (deelcijfers 140) aan de kop gaat. En wanneer deze jon- ens ir hel verdere gedeelte van het tournooi zó blijven spelen als op de eerste dag. za! de wisseloeker van het gemeente bestuur van Maassluis hun moeilijk kun nen ontgaan. De uitslagen van gisteren zijn: Min. de VisserschoolKon. Wilh.school 02: Gr. v. Pr.school—-Pr. Bernn.school I 1—0: KuyperschoolHerv. School Maasland 0--4- Pr. Bernh.school 2St. Antonius school 0—3: Kon. W.school—Gr. v. Prins, school 5—0: Pr. Bernh.school T—Min. de Visserschool 2—0: Hervormde School Maasland—Gr. v. Prins.school 1—0; St. Antoniusschool—Kuyperschool 0—0 en Kon. Wilh.school—Pr. Bernh.school 70. Afd. B (u.l.o.) Gr. van Prinstererschoot Min. de Visserschool S4. Woensdag (Vandaag) en morgen -wordt het tournooi voortgezet. ONGEVAL Op het bouwwerk aan de P.C. Hooft- laan te Maassluis viel Dinsdagmorgen de stucadoor A. v. d. Werf uit Rotterdam van een trap. Het ongeval liep goed af en nadat een lid van de E.H.B.O. de eerste hulp verleend had. kon de man per zie kenauto naar zijn woning worden ge bracht, De Rotterdammer bracht In één der in aanbouw zijnde étagewoningen een kalkkuip naar boven en kwam met de kuip naar beneden. Hij viel in een meterputje. Het slachtoffer bekwam een gekneusde schouder, alsmede tyvee bloe dende wondjes boven zijn linker-oog. Bovendien kreeg hij een lichte shock. Bazar. In de voormalige pastorie het toekomstige Jeugdhuis aan de Prinse kade te Maassluis wordt door het Stich tingsbestuur ten bate van een Geref. Jeugdhuis een bazar gehouden. De ope ning zal plaats vinden Donderdagavond zeven uur door ds. K. W. Dercksen. Mr. G. Ridgway, bmyemeester van Ashby-de-la-Zouch, een stadje in Engeland nabij Leicester, neeft in een brief aan Vlaardingens burgemeester onze eerste burger en de gehele bevolking zijn beste wensen voor de toekomst aangeboden. Mr. G. W. Codling, leider van" het groepje Engelsen, dat momenteel op uitnodiging van de sectie Georganiseerde Jeugd uit de Vlaardingse Jeugdgemeenschap in Vlaardingen vertoeft, overhandigde het vriendelijke schrijven van de „Chairman of the Council" van Ashby-de-la- Zouch Dinsdagmorgen aan loco-burgemeester K. K. v. Minnen burge meester rar. J. Heusdens vertoefde elders tijdens de officiële ontvangst van leraren en leerlingen van de „Ivanhoe Secondary Modern School en Community College" op het stadhuis. De heer H. K. van Minnen, die met men en het carillon bewonderd, terwijl wethouder M. H. L. Weststrate de gas ten ontving, heeft in een korte toe spraak de gasten welkom geheten in Vlaardingen. Hij gaf een kort overzicht van Vlaardingens historie en wees ten slotte op de in de laatste tijd gereed gekomen grote bouwwerken. Mr. G. W. God ling heeft deze rede beantwoord. Hij onthulde, dat Ashby- de-la-Zouch ook groter wordt, doch niet zo snel groeit als Vlaardingen. Namens de school overhandigde hij een ge schenk. dat een prachtig boek over Wales bleek te zijn. voorzien van een inscriptie. Vervolgens overhandigde hij aan loco-burgemeester Van Minnen de brief van de Chairman of the Council. Hij bleek zeer erkentelijk te zijn voor de ontvangst en hoopte met de heer Van Minnen, dat het gezelschap in Vlaardingen een prettige tijd zal door brengen. Nadu het gezelschap een verversing was aai>,;eboden, is het door Vlaardin gen rondgeleid. Een bezoek aan het Kolpa-bad stond o.m. op het program ma. Ook heeft men de toren beklom- In Rotterdam speelde Oranje-Nassau 2 t cgen mededesradaticcandidaat TOP 2. Oranje-Nassau 2 blijft door hel gelijke spel 2 punten voorsprong op TOP 2 behouder. De wedstrijd had een zeer spannend ver loop. Het tempo lag behoorlijk hoog en aan het vertoonde spel was niet te zien, dat hier twee teams aan het werk waren, die voor degradatie naar de tweede Klasse in aanmerking kwamen. In zeer hoog tempo werd er gestart en de eerste aanvallen waren voor Oranje- Nas-au. De TOP-deicnsie ging dikwijls door goed aanvatsspcl van Benjerl c.s. door het oog van de naald. Na 10 min. \v«s het dan ook Benjert. die met een mooie uoot- ioopbal de score voor Oranje-Nassau open- de. Het "duurde geruime tijd voordal TO* dc gelijkmaker door de Irorf had. Met een 1—1 gelijke stand ging de rust in. pe eer ste tien minuten in de tweede helft werd Oranje-Nassau in de verdediging gedron gen en hieruit resulteerde weer een TOl'- doelpur.1. Wigman wist uit een doorloop bal te scoren. Het was opnieuw TOP. uat succes had. Van Houwelir.gen scoorde ten slotte de gelijkmaker. Op 2e Paasdag speelde Oranje-Nassau m Deltt ter gelegenheid van het 35-j3r:g be staan van de C.K.V. „Excelsior". Oranje- Nassau behaalde m haar afdeling de twee de prijs. De uitslagen waren: Junior,if'.1e- ling' O N.Ijsvogels 01; KOAGO.N. ON—DVO 0—3 en Excelsior—ON 1 Tjoba 2—O.N. 2 2—0: O.N\ 2—TOP t>—0- DKC—ON 2 2—1; ON 2—Be lair 3—0. Des' 2—ON 0—0; DIO-ON U—2 en ON— VEE 2 1—1. Met ingang van 21 April 1955 zal de tiënt brengen zuster Hoogvliet, ee,t Bijzondere Wetten van de ge goede uitbeelding door lïiej. G. M. v:u'. meentepolitir- worden verplaatst van Wolveren, bij collega's en meerdelen Markt 43 naar het bureau van pohtie, i Markt 12. De Verkeerspolitie gaat met aiies toch nuë Dp-janS van die datum naar Markt 43. Wolveren, bij in moeilijkheden. Maar tenslotte komt doen boven dr Volkscredietbank. voed tereoht. Zonder ook anderen tekort te Zomievekl^van^Leeuwen ^oemd'AA Kampioenschap schalen oS^pathrik TaaWe^^aLN1"I.?'su!n- „Het ligt in het voornemen hel kam- HeUo Zonneveki als Lt Smetser, J.pioenschap schaken van Vlaardingen NaunS'n als korporaal Vink. J. Krom- dit jaar te laten verspelen in Septem- menhoek als dokter Vermeulen Als openingsdatum is voorlopig vast ldng o?" Set Uj r i ,J. weken.jOosi" en hieraan kunnen zowel georga- gesproken. stadsbeiaardier Cor Don, die evenals enige Vlaardingse organisatoren ook bij de ontvangst op het stadhuis aanwezig was, enige liederen speelde. (Van een medewerker) Het jaarlijkse Paostournooi^ van de voet- batvereniging „D. O. S. 1931" te Vriezen- veen. dat Tweede Paasdag voor de vijfde keer in successie gehouden werd. is geëin digd m een overwinning voor „Zwaluwen" uit Vlaardingen. De Vriezenveners hadden een uitsterven de bezetting van hun tournooi, dat zoals altijd keurig georganiseerd was. Vier Wes telijke derde klassers. landskampioen I«Js- seimeervogels (Spakenburg), Zwaluwen fVlaardingen). SSS (Klaaswaal) en Huizen, behoorden met dc beide Oostelijke vierde klassers Oranje Nassau (Almelo) en WVF t Z-wollerkerspel) tot de deelnemers, terwijl het eerste elftal van de organiserende ver eniging het aantal deelnemende ploegen op acht bracht. De beide vierde klassers zorgden m de morgenuren voor de verrassing. WVF scha kelde DOS. nadat de ontmoeting tussen beide clubs met 0—0 eindigde, met SLraJ- schoppen uit. waarna Oranje-Nassau het zelfde deed met Huizen. „IJ ssel meer vogels" zag zich hierna, door een 10 nederlaag, door SSS van verdere deelneming uitgesloten. „Zwaluwen", dat voor de eerste ronde was vrijgeloot, kwam na de middag tegen WVF fris binnen de lijnen. De club uit Zwollerkerspel was niet tegen het betere spel van de „Zwaluwen" opgewassen en verloor kansloos met 50. Het krachlS'verschil tussen Oranje Nas sau en Huizen was minder groot, maar de betere techniek van de Huizenaren werd toen met een 2—0 zege beloond. De verliezersronde, om de derde prijs, tussen Oranje Nassau en WVF eindigde on beslist. Oranje Nassau won na strafschop pen. De finale tussen Zwaluwen" en SSS werd een aantrekkelijke partij, waarin de Vlaardingen» ten slotte met 21 zegevier den. waarmee ?e. beslag legden op de eer ste prijs. II voetbalshirts naar keuze D«_ gedetailleerde uitslagen luiden: WVF—DOS 0—0 (WVF wint na straf schoppen). Oranje NassauHuizen (>-~0 (Oranje Nassau wint na strafschoppen), SSS IJfeselmeervogeH 1—0. Zwaluwen—WVF 5—0, Oranje NassauSSS 02. WVF Oranje Nassau 11 iOranje Nassau wint na strafschoppen). ZwaluwenSSS 2I. Ie prijsZwaluwen (Vlaardingen;; 2e i3rijs SSS (Klaaswaal»; 3e prijs- Oianje Nassau Almelo». Het eerste et: las van de Vogels heed op 2e Paasdag een uitstapje gemaakt naar Vricvenveen. w.«ar het heelt deelgenomen aan een lor nou., georganiseerd door de vereniging ,.DQS 1937". aldaar Zwaluwen dat voor de le ronde was vrijgeloot, kwam in ae nalve eindatrnd uit tegen WVF uit Zwol Ier kerspel dat m de morgenuren reeds het elftal van de uitschrijvende vereniging had uitgeschakeld On/e stadgenoten waren zeer productie! en wonnen met 5-0 Daarna kwamen de zwart-wit ten m het veld tegen SSS uit Klaaswaal, dat de eindstrijd had be reikt via overwinningen op iJfsselmeervo- gels (1-0» en Oranje Nassau <3-0>. Bij de rust stond Zwaluwen voor met 1-0, vervol gens werd het !-!. maar Vogler gaf weldra 7/r. club opnieuw de leiding (2-D. hetgeen tevens de eind»*and werd. Zwaluwen won daardoor de le prijs, zijnde 11 shirts. Dit reeds de derde achtereenvolgende maai. dat dc zwart-witten op een Paastor- nooi in het Oosten des lands door het win nen van voetbalshirts zich In het nieuw konden steken (33 shirts in 3 jaar!) Hel was zowel voor de spelers als voor de an dere reisgenoten een alleszins geslaagde dag! Komend uit deze laatste plaats werden zij in Rotterdam voor een verkeers overtreding aangehouden. Hun papieren bleken niet in orde te zijn en ook viel het de recherche op, dat de kleding, die zij droegen, van inbraken op motor bootjes bij een jachtwerf le Rotterdam, waarvoor ongeveer f 600,gestolen was, afkomstig was. Bij huiszoeking werd voorts 90 procent van het gestolene gevonden. Zij begonnen een fiets te stelen. De volgende dag namen zij een bromfiets weg. De nacht daarop gingen zij samen op de bromfiets naar Bolnes; daar zagen zij kans uit een auto enige pakken zeem leren lappen, borstelwerk enz. te stelen. Waarschijnlijk had de moeilijke terug tocht met de brommer uit Bolnes be laden met al die pakken hen tot de over tuiging gebracht, dat het wenselijk zou zijn er nog een brommer bij te hebben. In ieder geval stalen zij in Velzee, een dag later weer een brommer. Op een Zaterdagmiddag ging het twee tal heerlijk toeren in het Kraiingse bos en tegen de avond viel hun oog op de afgesloten consumptietent aan de Oude Plantage. Zij vonden daar een rijke buit aan snoeperij: dozen met repen choco lade, toffees enz. Maar juist toen zij de buit op hun fiets wilden bevestigen, na derde een surveillerende agent van politie. De dieven slaagden er in voordat de agent hen bemerkte, de dozen onder de struiken te verstoppen en te ver dwijnen. In zijn haast om weg te komen, sloeg even later B. met zijn bromfiets aver de kop. Hij kwam er goed af, doch de danig gehavende brommer moest hij in het bos achterlaten. Hun grootste slag sloegen zij op een jachtwerf aan de Kerkhoflaan waar zxj uit diverse bootjes, voor een waarde van 1300,aan serviesgoed, kledingstukken, fototoestellen enz. buitmaakten. Toen zy op een. gegeven ogenblik wat krap in hun. contanten zaten besloten zij ztl hadden inmiddels weer een remplacant voor de brommer van B. gestolen de twee brommers te verkopen. Zij vonden een koper in de 23-jarige bankwerker G. v. O., die de karretjes ver onder de waarde overnam. Diezelfde dag stalen zij weer twee brommers, één in het centrum van de stad en één in Hillegersberg en togen Geboren: iRia d v A van der Houwen en C J Goedendorp, Eozenlaan 81; Mana Cor nelia' d. v C yan Odsterhout én W Drop, Bangkastr 24: Lucia IReina 1 Jan tine d v C Marseille en L- de Vries, Adr Pauwstr 9c: Frans Cbnstiaan z v P van Konijnenburg en 'F Voogd, Sclaavenburcb: Francma Geror- ülna d v P van Konijnenburg en F Voogd, Selaavenburch 41; Trude Maria d v W van Doorn en .1 Meijer, Peperstraat 8; Annemarie d v A Broek en M J van Maaren. VI: Bang- kasinael 75; Simon Cornells z v C Jongelsn en R Vlot, VI: De Wetstraat 17: Lambertus z v J Bolderheij en J van Tienen, VI: Soen- daiaan 40; Cornelia d v F Tempelaar en S W van IJperen. VI: Emmastraat 43; Louisa Petronella d v C A Meijer en J G Quist. VI: V Maanenstr 24 C: Geoffrey Kóm z v F Hib- ma en B Soden-kamp. VI: v L Stirumstraat 74- Petronella Geertruida d v J Bakker en A J Spiertngs. VI: Boterbloemstraat 23; An na Maria d v W J A M Dirriwachter en M P Nieuwst ecg. VI: Valeriusstraat 118. Overleden: Maria Kijne, oud 44 jr, VI: Ca) lenburgstraat 2; Neeltje den Hartog, oud 70 jaar, echtgenote van 'W Brinkman, Willem Be'Jkeisznstraat 35. De 5-jarige Johan Verburg te Vlaar dingen kwam Maandagmiddag in een vijver in het Hof terecht. Door twee onbekend gebleven heren werd het kind uit het water gehaald en naar het Ziekenhuis gebracht. Na daar van droge kleding te zijn voorzien, leverde de po litie het jongetje gezond en wel bij zijn ouders af. (Medegedeeld door de fa. A. Makkreel. makelaar in granen). ROTTERDAM, 13 April Mals: Mei Juli September November Gerst: Mei Juli vor. slot slotk. 16.20 25.15 26.10 26.10 25.97Va 25.971 a 25.62Va 25.62 la 22.55 22.55 21.75 21.75 •s-GRAVENHAGE. 13 April. Met verse vis waren hedenmorgen aan de markt de trauiers Sch 54 met f 19,230 en Sch 2 met f <J 070. Het „Comité Hulpverlening aan land genoten in Indonesië", dat momenteel een landelijke actie voert voor het zen den van levensmiddelenpakketten naar Indonesië, organiseert op Zaterdag 16 April van 211 uur een Fancy Fair in cie Korenbeurs te Schiedam. Coupons tot elk bedrag, voor welk geld levensmiddelen zullen worden ge- Kocht. zijn te krijgen op Woensdagavond vanaf 7 uur in het Gebouw van de N.J.G. aan de Lange Haven 103. Toe gangsbewijzen voor de Fancy Fair kun nen op deze coupons worden verkregen op 14 en 15 April van 2S uur. Grburtn: Anton H W, z v N Walraven en G H van Eijk; Joseph, z v P J Hort er en M M Hennig: Cornelia, d v J Vermeu len en H tien Ouden; Maria M, d v J var. Hartingsveld en A A van Dongen; AiberUe J. d v J Bakker e' J Borgslröm: Tineke, d V K Vritenhoek ei, J van Dijk: Edwin tl, 7. v J B vn Wezel en A S Thomas: Maria C. d v J J de Rooij en C E Vogelij; Marti- ne. d v G van Vliet en C D de Ligt; Theo- dorus B N. z v L R H Rijken en S C Rit- man; Johanna, d v M Lo\ves en J Snijders: Edmundus c M H, z v A L de oning en J M H Juffermans. Overleden: ADA Govaart 71 J; N Bon ten 85 j.wcduwe van W Franken; M van der Werf 82 j; A Hoving 47 1, vr vail E Bentem; J Koslense ,77 j. brommende naar Gouda. Hier stalen M. en B. een motorfiets en dat werd het tweetal noodlottig. Toen M. met de motor in Rotterdam arriveerde werd hij voor een verkeersovertreding aangehou den door een politieagent. Hij probeerde er nog vandoor te gaan, maar dit lukte hem niet. Op het bureau bleek dat hij niet in het bezit was van de vereiste papieren en na een verhoor bekende hij, dat hij tezamen met B. de motor gestolen had. Het bleek dat B„ die op de bromfiets uit Gouda teruggekomen was, op de Oude Dijk een aanrijding veroorzaakt had en beloofd had zich de volgende dag aan het bureau te melden. Inderdaad kwam hij en werd meteen opgesloten. Het viel de recherche op. dat zij kleding stukken droegen, die wellicht van de inbraken op de motorbootjes afkomstig konden zijn en een onderzoek in die richting had tot resultaat, dat zij alles bekenden. Het m.s. „Sibajak" van de Konink lijke Rotterdamse LloycT wordt, komend van Nieuw-Guinea, met 927 passagiers Zaterdag 16 April te Rotterdam ver wacht. Onder de passagiers bevinden zich 157 kinderen van een tot twaalf jaar en 40 zuigelingen. Behalve 170 burger-passagiers zijn er 757 militaire passagiers aan boord. nl. leden van de Koninklijke Landmacht met hun gezin nen, die in Nieuw-Guinea hebben ge diend, onder hen bevinden zich kolonel D. Huiting, de commandant Landmacht Nieuw-Guioea, majoor-pater H. P. Schins, aalmoezenier en majoor ds. Ph. P. Meerburg, veldprediker. Aan boord bevinden zich verder 21 papegaaien. De ontscheping der burger-passa giers zal Zaterdagmorgen te 9,00 uur aan de Lloydkade te Rotterdam een aanvang nemen. De debarkatie der militaire passagiers zal terstond daarna geschieden. Het juiste tijdstip hiervan zal nog nader worden bekend gemaakt. De burgaraeesiers van 250 sleden en dorpen in het Zuidfranse departement Heraull hebben hun ontslag ingediend uit protest tegen het feit, dal de rege ring de prijs van de wijn niet wenste te handhaven. De Alkmaarse Rechtbank heeft van morgen onder presidium van mr. A. D. van Regteren Altena, uitspraak gedaan in de zgn. I-Ielderse zaak, waarbij vier hoofdambtenaren van de Rijkswerf te Den Helder betrokken zouden zijn ge weest. Hun was ten lasie gelegd, dat zij gedurende de jaren 1951 tot en met 195! steekpenningen hadden aangenomen van de N.V. Navigator en de N.V. LKM- werken te Amsterdam: deze N.V.'S zou den zij hebben begunstigd bij leveran ties aan de Koninklijke Marine en de Rijkswerf. Eén hunner, de 35-jarige P. II, F. werd op de laatste dag der aan deze zaak gewijde zittingen veertien dagen ge leden in vrijheid gesteld, nadat de officier van justitie, mr. dr, Vellinga. anderhalf .iaar gevangenisstraf tegen hem had geëist. Hij werd vandaag ver oordeeld tot een gevangenisstraf van 368 dagen met aftrek. De uitspraak tegen twee der overige verdachten luidt: tegen de 31-jarige be- drijfsingenieur ir. N. H. M. twee jaar met aftrek; de eis was drie jaar met aftrek. Tegen de 45-jarige technische hoofdambtenaar Fr, J. L. 382 dagen met aftrek; de eis was twee jaar. Deze L. werd terstond in vrijheid gesteld. Tegen de vierde verdachte M. J.. was wegens diens ernstige ziekte de behandeling der zaak aangehouden. De rechtbank acht ten aanzien van de genoemde drie verdachten het aan nemen van steekpenningen bewezen en duidt hel de hoofdverdachte, ir. M., in het bijzonder euvel, dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn invloed op zijn ondergeschikten. De commissaris van pulilie te Baltimore (V.S.l heeft al zijn I agenten, die een rijbewijs hebben I tjelasl een rijcursas van twee da gen le volgen. Agenten, die A. een B of een C krijgen mogen voertuigen van de politic besturen. Zij die het niet verder brengen clan een D moeten eerst nog wat meer lessen nemen en degenen, die zelfs geen D halen gaan. als ze tot de' ge motoriseerde politie behoorden, van de wagens ctf en moeten voortaan loondienst doen. Het anti-regeringsgezinde nationalisti sche eenheidsfront in Zuid-Vieinem, dal bestaat uit twee politiek-religieuze sécten der Binh Xuyen en der Hoa Hao, heeft de beschuldiging uitgesproken, dat premier Ngo Dinh Diem burgeroorlog wenst „en deze zal krijgen ook Het verenigd front heelt de twee mil- iioen inwoners van de hoofdstad Saigon en de voorstad Cholon opgeroepen weg le trekken omdat „de regering van plan is een algemeen offensief in te zetten" Kort na de oproep begonnen duizenden inwoners uit Saigon weg te stromen. Het staatshoofd van Zuid-Vietnam, Bao Dai, die nog steeds in Zuid-Frankrijk ver blijft, heeft in telegrammen aan de par tijen voorgesteld, het bestand te Saigon tót 20 April te verlengen. Hij voegde er aan toe, dat een alle partijen bevredi gende oplossing voor het einde van de maand gereed zou zijn (Van een onzer verslaggevers) DE MAATSCHAPPIJ voor Vliegtuig bouw N.V. „Aviolanda" te Papen- drecht is momenteel bezig aan de bouw van een radiografisch te besturen vlieg tuig. Dit vliegtuig, dat als een voorloper van de van de grond af te besturen ra ketten is te beschouwen, zal te zien zijn op de E 55, de grote nationale manifes tatie te Rotterdam, waar het toestel een plaats krijgt in het luchtvaartpaviljoen. Voorafgaande aan da viering van het zilveren jubileum van de „Enkabé", de Centrale Coöperatieve Groothandels- vereniging in Koloniale Waren U.A. heeft dc voorzitter van de vereniging, heer P. van der Linde, vanmorgen voor een bijeenkomst van disirictsafgevaar- digden in de Beatrixzaal van het Groot- handelsgebouw een herdenkingsrede uitgesproken. Deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum en de directeur-generaal voor de Mid denstand. werd in de middaguren ge volgd door een receptie van leden der Enkabé. Gistermiddag recipieerde hei bestuur, eveneens in de Beatrixzaal. De heer Van der Linde gaf in zijn herdenkingstoespraak een historisch overzicht van de groei en bloei van de Enkabé. Deze ontwikkeling van de ver eniging manifesteert zich in de cijfers van de omzet. In 1945 bereikte de omzet een bedrag van 10 millioen gulden. Ne gen jaar later was dit gestegen tot bijna 36 millioen gulden. Wanneer deze stij ging van 13% welke in het laatste Korfbaliesulialen. Zaterdagmiddag heeft Odo 2 het in Schiedam tegen Odi 3 ternauwernood tot een gelijkspel weten te brengen. De Schiedammers speelden een goede partij en namen steeds de leiding zodat zij in de laatste minuten nog met 32 de overwinning in zicht hadden. In. de voorlaatste minuut maak te Odo 2 echter nog gelijk, zodat de eindstand 33 werd. Bolnes 3 had Za terdagmorgen haar wedstrijd tegen Odo afgelast wegens de weersgesteldheid, die overigens later op de dag alles behalve slecht was; de A-junioren wacht ten de gehele middag tevergeefs op Odi A dat dus wel 2 verliespunten en 5 boete zal bekomen. Maandag nam Odo met 3 twaalftallen deel aan de ge slaagde series ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van „Excelsior" te Delft. Al waren de resultaten niet overweldi gend, toch is er op de groene velden naar hartelust genoten. De uitslagen luidden: Odo—Maassluis 2 20; Des 3 Odo I—0: Odo—PKC 2 2—1; Pernix 4— Odo 31; OdoAdo 2 00. Met 5 punten uit 5 wedstrijden eindigde Odo m het midden van haar klasse. De A- junioren speelden als volgt: Odo—Per nix 0—2: Des—Odo 2—0; BI. Wit—Odo 20; Odo Vopo 01. ij verloren dus alle wedstrijden. Tenslotte de B-junioren: Odo BDKC 02; Excelsior bOdo b 0—0; Des B—Odo B 3—0; Odo b—Tjoba 0—8: zij verloren dus 3 wedstrijden en speelden er 1 gelijk. Arjos, De A.R, Jongeren Studieclub te Maasland houdt een vergadering op Donderdag 14 April 1955, des avonds le 7.30 uur in de Oude School, Doeistraat De heer P. v. d. Berg leidt hel onder werp in „De A.R.-partij een sociale par tij?". Na de pauze verzorgt Bep v. d. Wei het politiek maandoverzicht. Goede dag voor M.V.V. Het was Za terdag voor MVV een goede dag, toen het beide thuiswedstrijden met grote cijfers won. Tegen Schiedam b was MVV b royaai opgewassen en de gas ten kregen dan ook niet minder dan een 70 nederlaag te verwerken. Doel punten maakten Jos Mostert (6 x en Jaap van Eijmeren. De hierna gespeel de wedstrijd MVV—Muilerco werd een even groot succes; de Maaslanders speel den deze middag prima en reeds bij de rust stonden zij met 3—0 voor (alle doelpunten maakte Joh. v. Hemert); na de pauze kwamen er nog eens 3 doel punten bij (nu van Joh. v. Hemert, C, Stolk en J. Kap), zodat de eindstand 6—0 werd voor MTV. In Vlaardingen leed MW 2 tegen HVO 3 een neder laag, want met 2—0 gingen de Maas landers ten onder. boekjaar is bereikt, In de komende ja ren zich zal consolideren, dan hebben wij over drie jaar een omzet van 50 millioen gulden, zei de heer Van der Linde. „Maar nu reeds", zo vervolgde hij, „kunnen en moeten wij een halt toe roepen aan de groothandelsbedrijven, die ons aanvankelijk dreigden te over vleugelen. En wij zijn daartoe in staat, wanneer wij gemeenschappelijk samen werken." De heer Van der Linde zeide dat de productiecijfers in vergelijking met de groothandelsbedrijven nu gelijk zijn. Maar toch meende hij ondanks deze vooruitgang niet al te optimistisch ge stemd te moeten zijn. „We moeten nuch ter blijven en zo verstandig zijn orn geen verdere verplichtingen aan te gaan ondanks deze tijd van hoogconjunctuur." Hij wees er op dat Nederland in econo misch opzicht hét meest kwetsbare land is van West-Europa en als gevolg daar van zal in het bijzonder de middenstand hard moeten werken. „Onze kracht ligt in de samenwerking, waarbij wij niet alleen de materiële belangen in het oog moeten houden, doch ons vooral moeten bezinnen op de geestelijke waarden van dit leven", zo besloot de voorzitter- van de Enkabé. Burgemeester Van Walsum feliciteer de vervolgens het bestuur van de ver eniging met haar jubileum en tevens met haar voorzitter, de heer Van der Linde, „zonder wiens krachtige, zake lijke en bezielende leiding de Enkabé met zou geworden zijn wat zij nu is". De directeur van de Landelijke Vereni ging van de Enkabé, de heer H- Boot, had in zijn welkomstwoord gewezen op de verrassende dynamische ontwikke ling welke de Enkabé momenteel door maakt. Tijdens de gistermiddag gehouden receptie van het bestuur van de Cen trale Coöperatieve Grootihandelsvereni- ging, de Enkabé, heeft o.m. de voorzit ter van de Kamer van Koophandel van Rotterdam, de heer K. P. van der Mandele. zijn gelukwensen aangeboden, Namens 33 fabrikanten bood de heer H. Hoorn uit Zaandam voor het kantoor van de Enkabé een tweetal notenhouten bureau's aan, alsmede een bijpassende bureaustoel voor de directeur. Bij hel bezoek van de Zweedse koning aan Rotterdam op Donderdag 28 April zal na aankomst aan de grens van de gemeente op Rijksweg 13 's morgens om vijf over tien de volgende route worden gereden: Rijksweg 13, Abraham van Stolkweg, Aelbrechtskade, Roc-hussen- straat, G. J. de Jonghweg, Droogleever Fortuynplein, Westzecdijk, Van Vollen- bovenstraat, Westplein, Zweedse kerk, Parklaan 5 (aankomst 10.15 uur). De vorstelijke bezoekers, H.M. de Koningin, Z.K.H Prins Bernhard en de Koning van Zweden, worden aan de Zweedse kerk begroet door de burge meester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum. en de kamerheer in buiten gewone dienst, mr. K. P. van der Mandele. Voorts is aldaar aanwezig de Zweedse gezant bij ons hof. de heer S. V Dahlman. Na vertrek van de Zweedse kerk om half elf begeeft het gezelschap zich te voet over de Veerkade naar de steiger van de Koninklijke Roei- en Zeilvereni ging „De Maas", om zich in te schepen voor de boottocht met de .Prinsesse- ptaat". Het debarkeren heeft plaats aan de ponton in de Maashaven om 11.25 uur. Vandaar wordt gereden over de Dordtse- laan en de Dordtsestraatweg tot aan de grens van de gemeente. De tocht gaat verder naar Numansdorp. Het toestel heeft geen bemanning en is bedoeld als verbindingsvliegtuig. De directie van „Aviolanda" verwacht, dat na de proefvluchten, die men over enkele maanden hoopt te houden, zowel de militaire als de burgerlijke instanties interesse zullen tonen. Het nieuwe vliegtuig is als verbindings middel zeer geschikt voor militaire en burgerlijke doeleinden. Reeds begin 1954 werd bij „Aviolanda" een constructie afdeling opgericht, waar een kern van jonge ingenieuns en M.T,S.-ers werkt aan de ontwikkeling van geheel nieuwe materialen, die toegepast worden in even zo radicaal nieuwe vliegtuigconstructies. In het eerste door „Aviolanda" geheel zelfstandig ontwikkelde vliegtuig zijn deze nieuwe materialen en constructies verwerkt. Een bijzondere eigenschap van het vliegtuig is. dat het in water niet kan zinken, omdat en vleugel en staartvlakken opgevuld zijn met een zeer (harde seh-uimstof, die bestaat uit milli- oenen waterdichte cellen. De motor van het vliegtuig bevat geen bewegende delen. De levensduur van deze motor hangt slechts af van de toegepaste materiaaldikte in de ver brandingskamer. Het vliegtuig wordt' verticaal gestart met behulp van raket ten en is binnen enkele seconden op zijn kruishoogte. Het toestel- wordt bestuurd" vanuit een op de grond (of op een schip) staande stuurhut, die' voorzien is vaa alle normale vlieginstrumenten. Over het aantal motoren, de grootte en het gewicht van het nieiuwe toestel, kon de directie van „Aviolanda" nog niets mededelen. De vliegtuigfabriek „Avio landa" heeft sinds haar oprichting in 1927 zich uitsluitend bezig gehouden met het vervaardigen van in hoofdzaak watervliegtuigen in licentie en na de oorlog met het reviseren en bouwen van K.L.M.-vliegtuigen en het vervaardigen van straaljagers en andere toestellen voor de Luchtmacht en de Marine- vliegdienst. De M.V. „Hulda" en de J.V. „Hebt de Waarheid en den Vrede lief" zullen Zaterdag 18 April hun 22ste en 72ste jaarvergadering houden in de Nieuwe Zuiderkerk aan de Westzeedijk. Deze vergadering begint om 8 uur. Prof. dr. R. Schippers van Amster dam zal spreken over „De Gereformeer de Zede". Verdere medewerkenden zijn: Piet van den Kerkhof), orgel, het Geref. Kerkkoor en de Geref. Muziekvereni ging. De voorzitter van het Geref. Jeugd verband Rotterdam-Centrum, ds J. P. Hftrdhner Jr zai een slotwoord spreken. Op de receptie, die Zaterdagmiddag in de Beursfoycr gegeven werd ter ge legenheid van de 70ste verjaardag van de heer J. W. Junius, de oudste direc teur van het classiflceerbedrijf J. W. Junius en Zoon N.V. waren veel rela ties, bekenden en vooral vrienden om de populaire jarige geluk ie wensen. We zagen er o.m. de oud-wethouder van Rotterdam, de heer Joh. Brauti- gam, met wie de heer Junius samen in het bestuur van de Zeelieöenbond „Volharding" zitting heeft gehad, de heer H. Scheffer, burgemeester van Ar- kel, de plaats waar de heer Junius in de zomer woont. Verder was er de oud commodore van de H.A.L., de heer P. Lagaay. kapitein De Graaf van de Lykes Line, de oud-dokmeester Buiten dijk en vele andere personen uit scheep vaartkringen. Namens de ouden van dagen van Ka- tendrecht, die de heer Junius ieder jaar een prettige uitgaansdag bezorgt, sprak de heer J. B. Haazen. Hij bracht ook de dank over van deze oudjes voor de rollade en het pakje roomboter, dat zij gekregen hadden ter gelegenheid van het feest. „Als het aan ons lag, zouden wij u cre-burger van Katendrecht ma ken", zei spreker en hij bood weer namens de oudjes een prachtig Delfs blauw wandbord aan. Voor mevrouw was er een mooi geborduurd tafelkleed. Tevens werden er dankwoorden ge sproken door de heer De Bruin namens het Comité Auto- en Boottochten, voor Lichamelijk Gebrekkigen. Op de rijbaan van de Zuiderparkweg te Rotterdam werd gistermorgen de 79- jarige Jacobus Blok, uit Goereese- straat, in bewusteloze toestand aange troffen. Hij werd naar het Zuiderziekcn- huis vervoerd, waar bleek, dat hij e<-.t schedelbasisfractuur had opgelopen. Het is niet bekend hoe de man dit ongeval i overkomen. Eventuele getuigen wordt verzocht zich voor het geven van inlich tingen te melden bij het bureau Sande- hngplein. Uitvoering „Tenaco". De Turn- en Athletiekclub „Onesimus" te Rotterdam (Tenaco) zal Woensdag 27 April om 8 uur een uitvoering geven in gebouw „Odeon" aan de Gouvernestraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2