X hëlcfïmmn Jacq. P. Bekkers bespeelde orgel in Grote kerk Havenmeester v. Reenen jubileerde Nieuw studievak aan Eeon. Hoogeschool Safe opengebroken in„Den Haag Uitbreiding bij scheepswerven en machinefabriek Boele te Bolnes Voorstel van Beyen in Messina Zaak-Jungsclilaeger voortgezet SCHIEDAM Voor Billy Graham Burgerlijke Stand van Rotterdam Hoek van Holland Clir. Reciteerclnb gevormd MAASSLUIS Excelsior-nieuws Maasland VLAARDINGEN V.D.V.-nieuws Scheveningen-Liixemburg- Scheveningen rallye VLAARDINGEN Gecostiuneerde voetbal wedslrij d Directiewisseling bij „Excelsior" Hervormde vrouwen hij een Eerste paal voor lashal Laatste Nieuws 2 TROXÏW Donderdag 2 Juni 1955 Auto reed in de Schie Kosteloze inenting Burgerlijke stand van Schiedam .-! Honderdjarige in Schiedam Advertentie 75 ct Korte Vlaardingse berichten yirC """a :i Weer een brandkast.... Dtvursftelling Seheepsbouwhal A rbeiderslekort Uaistermijn notering sserijbcriclt t en Woensdag- heeft de havenmeester M. A. van Reenen van Schiedam het feit herdacht dat hij 25 jaar in dienst was bij de gemeente. liet is een dag ge werden die de familie Van Reenen zal heugen. Want de belangstelling die de havenmeester bij deze gelegenheid van vele zijden heeft mogen ontvangen, ge tuigde zeker van de sympathie, die ve- ien in Schiedam en daarbuiten hem toe dragen. Zo groot is het feest, eigenlijk de huldiging, geworden, dat de receptie die oorspronkelijk tot 5 uur zou duren, werd voortgezet tot laat in de avond. En ook daarna, hoewel in meer intieme kring, hebben de gasten zich niet on betuigd gelaten. Het hoofd van de gemeente, burge meester mr. J. W. Peek, die op deze heeft de heer Van Reenen telefonisch met het hubileum gecomplimenteerd, met hel jubileum gecomplimenteerd, persoonlijk de felicitaties over van het Gistermiddag bad op de Overschiese- weg te Schiedam omstreeks half één ven ongeval plaats. Een bestelauto, be stuurd door de Rotterdamse vertegen woordiger A. M., die uit de Jan van Riebeeckweg kwam. geraakte daar door een defect aam de stuurinrichting in de Schie. Omdat de Schie ter plaatse niet zo diep is, bleef de auto gedeeltelijk bo ven het wateroppervlak, zodat de be stuurder zich door de achterdeur naar de wal kon begeven. Door een takelwagen is later op de middag het verongelukte voertuig op het droge gebracht. Het technische onderzoek door de po litie wees uit. dat de spoorstang in de middel van een magneet op het droge wagen miste. Later heeft men deze door weten te brengen. Brijdag 3 Juni 1955 des middags van 2 tot 3 uur 'bestaat gelegenheid tot kos teloze inenting tegen diphtheric of tegen diphtherie en kmkhoes gecombineerd voor niet schootgaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de G.G. en G.D. Tuinlaan 80 te Schiedam. Geboren: Th M Laurencius. z v J A C Keijzer en G A M de Vette; Lydia, d v J F Gosling en C Doudeijns. Overleden; J v d Dood. 59 j.. vrouw v A L van Leeuwen: C A Vredenbregt, 73 A van Kouteren. 85 j. gemeentebestuur. Onder de belangstel lenden, die in zo grote geialen kwa men, dat men van de huiskamer naai de .tuin moest verhuizen, bevonden zich hoofden van dienst uit de gemeente, ve le directeuren en vertegenwoordigers van bedrijven in Schiedam, alsmede persoonlijke vrienden. Een bijzondere verrassing is hel ongetwijfeld voor de heer Van Reenen geweest, dat een de putatie van Goudswaard, de gemeente, die in de rampdagen door Schiedam werd geadopteerd en waar in de moei lijke dagen door de Havendienst zulk belangrijk werk werd gedaan bij het onderhouden van de verbindingen, tij dens de receptie zijn opwachting kwam maken. Naast vele bloemstukken heeft de havenmeester vele geschenken ont. vangen, waaronder zeer nuttige, die de inrichting van zijn motorjacht contple teerden. Van zijn medewerkers bij de Haven dienst ontving hij een eleetrisch scheer- apparaat. -K- Naviens de voormalige Binnen landse Strijdkrachten in Schiedam complimenteert de directeur van de H.A.V.-bank te Schiedam, de heer G. W. van Bergen Walraven, de Schieaamse Havenmeester M. A. van Reenen met het feit dat hij gisteren 25 jaar in dienst van de gemeente Schiedam was. De heer Van Reenen, „Lange Koos" coals' zijn illegale naam was. ivas in de oorlog leidei van een groep uan ongeveer dertig verzetsmensen. - x: Deze week worden door medewerkers van het Schiedamsche Bil!y-Graham-co- mité 15.000 uitnodigingen buis aan huis verspreid voor de grote Evangelisatie samenkomst in het Feyenoord Stadion op 30 Juni 's avonds om half acht. Raambiljetten zijn in twee formaten beschikbaar. Voor hen die er een willen plaatsen kunnen deze worden aange vraagd aan het adres: Anna vn Btiren- Str.-.t 13 tel. 69839. Gratis toegangskaarten voor 30 Juni kunt u aanvragen aan de adre_ssen: P. K Omneslaan 173 Rubensin 15 en An- n v. Burenstr. 13. Er wordt een beroep gedaan op alle zangkoren en individuele zanegrs en zangeressen medewerking te willen verlenen voor het grote zangkoor. De te zingen liederen zijn verkrijgbaar aan bovenstaande adressen. Ook worden jongedames gevraagd die op de avond van 30 Juni willen medewerken me verspreiden van de liederenbladett. De Evangelist Billy Graham zal van 5—9 Juni in het Velodrome te Parijs spreken. De bijeenkomsten in Schotland en Londen zijn rijk gezegend gewest. Aan het einde van zijn campagne in Londen zei hij: er is geen reden voor een gevoel van persoonlijke overwin ning. De grote kracht was het gebed. Er in maar één boodschap en dat is: Jezus Christus en Die gekruisigd. In Schiedam worden iedere Vrijdag avond bidstonden gehouden in het Ger. Jeugdhuis ingang Vismarkt van 19.15 19.45 uur waartoe alle gelovigen van al le kerken erf kringen hartelijk worden uitgenodigd, omdat wij de zegen zeker niet van een mens. maar alleen van God willen verwachten. Mevrouw M. VogelaarDe Vries te Schiedam hoopt Zondag 5 Juni honderd jaar te worden. Aangiften van 31 Mei 1955. Bevallen: H. JsijdenbosKanis D. M. van Rikxoort—Her laar z. M. Kranendonk—Mettrop z. H. J. Koert—Sekeris d. J. C. van Loosen-van Nikkelen Kuijper d. Th. tVeijgertse— mitskarnp z, J, van Dongende Borst d G. M. M. van Bale—Hiilebrand d, E, P. Smit—van den Berg z. C. W. Hartmann— Rooderkerken z. B. J. Kouijzer—Meurs d, M. W. Frank—Meinen d. M. Struijk—Bou- wens z, A. F. A. van der LindenKrees z, J. M, H, Arbman—Las van Bennekom z. L. C. Sneiders—Vroom d. M. M. P. Zwaai— van der Klugt d. M. Welling—de Bloois d. A. Kester—van Dam d, E, M. Meijers— van de Ven z. N. M. van den HeerikBosch z. B. A. van Linkde Mars z, 3. van Deijk—Bultje d. L. M. Ruijtenberg—Kok i, A. Th. vanADeursenvan Beusekom d, C. van Wijtvliet—Groenendijk d, T. van Bomrae Ktsttdna-d,- E. van Braak—Weljera z. C. M. -Wieleman—van der Burg d, L. Spaan—Baard- man d, L'. travers—Vermaas d. H. Geer- Jingschevers z, M. Boekhoudvan der Wof z, J. E. de Hoop—Poot d. W. L. SPek- «nijder—Geleijnse z. K. Woters—de Groot z, E. van Herwijnenvan der loot z, A. chreuder—Riksman z, C. J. Rljkeboer—de Milde d, L. M, Lintveldvan Boven z. L. A. Hoogkamer—van Vliet d, M. G. M. van der Poet—Verburg d. C. W. van den Ouwelant Koppenol d, C. van Dongen—van der Waarde x, M. van der Steen—Hoogeveen d, H. H. van der Wel-Buiteiaar z, H. Spaans.van der Linden d. L. J. BorsboomDellen d. J. T. de Wit—Nöorland d, J. H. Th. de Vries— Kuijer z. L. Nobe—Landman z, M. C. Leng- keekWarmenhoven d, G. Huizer—Warnaar z. H. C. E. de KorteLïmpens z, W. c. Kouwen—Vissers z, J. M. Hagenaarvan den Kieboom z. G. E. Smit—Guijt z, A. Raven- steijn—Hartjes d. \V. A. Ketting—Koopmans d H. B. T. Levij—Cohen z, D. van der Wel—Beijer d. K. van der Graaf—Henne- vanger z, G. w. Grimminckvan Nieuwen- huijze z. R. KiooteSchot d, J. C. de KwantVroegop z. C. van der Kaag—Ver boom z, H. R. van der HeijdenTischner x. W. G. KraaijeveldStark d, G, de Koning Kusters z. E. J. NahuGunther z, G. C. VersluisWels z. M. M. J. van der Sman van Schie z, M. Kievitde Poel z, C. J. Bóllermann—de Promv d. M. A. Bekker Joosse z, M. A. SchotteHuijsmans d, M. joerds—Houwelir.g d, C. T. Muller—ten Tuijnte d, C ,J, van Heeuwijkvan den Bogert z. L. M. Wezemervan der Stad z. G. H. J. van Willigen—Eggens d. Clir. J. P. DooveVerdel z, J. -M. Hoogcarspelvan der Valk z, M. F. h. Meeuwsenvan der Lubbe z, A. H. Verschuren—van Kruining d. Overleden: M. van IJperen. vr., geh. gew. met A. den Boogert 85j.: W. Koen. vr., geh. gew. met J. L. Wagener 81 j.: J. Noorland, man. geh. gew. met M. E. Vink 85 j.; S. M. van Namen, vrouw van M. Bakker 78 j.; E. Muis, man van M. de Voogt van der traaten 66 j.; J, Chr. Aen- meij, vrouw van J. Musseri 63 j.: A. H. Okker, vrouw van P. Chr. J. de Goeij 74 j.; A. B. Ruls. vr.. geh. gew. met W. van der Meer 87 j.; C. J. van Nahuys, man van A. W. van Sluisdam 70 j.: .T. A. van Putten, man van I. A. Monster 51 j.; S. van Duin, man. geh. gew. met W. van Dort 77 M. Nieuwstraten. vr.. geh. gew. niet J. C. de Potter 85 j.; L. Lodewijks. man van Chr. J. Tepass 76 j.; P. L. Moll, man, geh. gew. met J. M. Fransen 74 j.: A. Ver sluis. man. geh. gew. met Th. J. Foort 75 j.; E. de Melker, vr„ geh. gew. met C. Voorrecht 71 j.; Th. Jobso vr.. geh. gew. met A. Smit T3 j.; L. Knuistingh Neven, vrouw van D. de Jong 65QJ. :A.Kloot,vrouw vrouw van D, de Jong 65 j-; A. Kloot, vrouw- van J, H. P. A. Lampen 67 j.: D, A. Kampschreur, man van M. A. J. Minderop 83 j.; P. Vermoolen, man van T. Krijgs man 71 j.; H. N. Lmdhout, vrouw van W. Blok 61 j.; M. Jardijn, vr. geh. gew. met A. de Kwik 81 j.: Voorts ais levenloos aan geven J. S. M. KohierKagchelland, dochter. Aangiften van 1 Juni BEVALLENA W Blom-Smit z: ,T Xrurt- hof-Huizer z: A van Linden-Moras z: M Traas-Schalkoort z: T BeisBoxen d: D G van HengelBJaauw a; M H van Vliét- Hofland z: C J Welborn—Sluiiter z: M Sorei Krüpping d: P van Schagen— van Web-nis z; A F ErckensPeters d; A M C Driossei. van Sold; d; E Roodhorst—Schipper d: H C E Nitijtinek—Putters d: M J Lourens—Eren- stein d; A C van Rutten—Glasbergen z: A A SpnngvloetDeen- z: J J BoerManhave z; T A van Prooijc—Vonk Noordegraaf d: R J de Jongde Reus d; J T MulderSnel d: H M Aandtweg—Zevenbergen z; A C H Ossel—den Ouden z; W van Eeree!de Ruiter z; A A Schippers—Crenter d: F H van DrielBouvrie U; A StaalSchipper z: H A de Koning—Soet z: E J Fennema—Kijs- dijk d; M J Last—Heider d; L M de Jong— van Boxtel z; M J Bravenboer—de Visser d: M C 11 van den Biggeiaarvan Dorst d; E WismeijcrPont d; M .1 HofstedeHcezen z; A A Kleibergen—van der Vorm z: G Stolk Stoutjcsdiik d. OVERLEDEN: M van der Siuijs. vrouw v W Homman 76 j; L C Ruitenberg, man, geh gew met N den Ouden 71 j; AA Krij ger, vrouw, geh gew met C de Ros 77 j; J M Weothof man v J van der Wiel ao i: L de Heer, man v N P Oprei 73 j: E Veen, vrouw, geh gew met G Leiidt-kker 93 j: G Riemslag Baas, man v J G Koeh 46 j: E H Koole, man v A van Bree G3 j: M van der Leek, man v F Noordegraaf 77 j: M van Vessem, ongeh vrouw 82 j: F Kuiper, vrouw, geh gew met R Akkerman 68 j: T Lager waard. vrouw v C P de Jong 62 j: A Gcm- mink, man. geh gew met W Chr Eekhof 5ij j: J Schmidt, man v C Wannaar a9 j: M van Driel. vrouw, geh gew met K Broeren 06 J» Leven!"aangegeven: A M C Holierhoek— Levöleger, dochter: D Los—Foots, zoon: M Boender—Roos. dochter V.m. rjsseimonde: H Witten man <r S F Beijer- 44 J. -jA f «v-K* -V v v In de Grote Kerk te Schiedam heeft gisteravond de organist Jacq. P. Bekkers een orgelbespeling gegeven. Het viel ons wederom op, hoe fraai de acoustiek van deze gróte kerkruimte is, zelfs bij eon gering aantal aanwezigen. Ook dan is de echowerking niet te sterk. De klank schoonheid van het Standaardorgel wordt er wel in heel gunstige zin door beïnvloed. Ongetwijfeld weet Bekkers door zijn met zorg gekozen registraties het orgel op zijn voordeligst te doen uitkomen. Hij speelde deze avond een Praeiu- dium en een Fuga in d. van de 17e eeuwse componist A. Kerckhoven, en kele kleinere werkjes van Joseph Pioc- co (een cantor aan de Sainte Gudule in de eerste helft van de 18e eeuw) en Loeillet, een Choral-Partite van Baeh „Sei gegrüsset, Jesu gütig". het 3e Choral van Franck en eveneens het 3e Choral van Hendrik Andriessen. Een De netto opbrengst van de vorige week gehouden actie-avond ten bate van het bouwfonds van de Geref. Kerk alhier bedraagt 133.81. Dit bedrag is inmid dels afgedragen aan de Commissie van Beheer en werd in dank aanvaard. Naar voorts nog wordt vernomen, is het de bedoeling vdn de initiatiefnemers om in de Septembermaand in het West- land en omgeving dergelijke avonden te organiseren. Voor Hoek van Holland zelf is een tweede actie-avond inmiddels m voorbereiding zulks op veler verzoek uit de kring dergenen, die deze eerste en zo bijzonder welgeslaagde avonden heb ben bijgewoond. Uit de medewerkenden is inmiddels een Reciteerclub gevormd. Het bestuur bestaat uit de heren H, Be nard. J. C. Benard. W. Baggerman en R. -Buitenhuis. Nieuwe leden zijn harte lijk welkom en kunnen zich aanmelden bij de secretaris, de heer J. C. Benard. Burg. stand Hoek v. Holland. Geboren, Leendert W. zn. van W. A. Vreugdenhil en T H. Oostdijk: Maria A. C. dr. van W. Antonissen en M. D. B. v. Slikke; Johanna L. dr. van W. van Eyk en J. v. d. Noll. Gehuwd: J.. M. Ponsie 25 jr. *n A E. Edel 28 jr. Overleden: K. W. Torenvliet 75 jr. Gevallen. De 52-jarige Rotterdamse H. E. v. d. E. kwam tijdens het wandelen op de Noorder Pier te H. v. Holland te val len op haar achterhoofd. Met een hersen schudding is de dame per auto naar haar woning vervoerd nadat dokter Lor.khuy- zen dè nodige medische hulp had ver leend. Gevaarlijk speelgoed. Twee Hoekse jongens van pint. 15 jaar werden door de politie aangehouden omdat zij met een luchtbuks voorzien van loden kogeltjes op het strand aan het schieten waren Het gevaarlijke speelgoed werd in be slag geonnien. Van de glooiing gegleden. De B-jarige J. S. uit Den Haag gleed van de glooiing nabii de Waterweg en liep een scheur- wond op de rechter knie op. Dokter Fok kens hechtte de wond en op eigen ge legenheid is de knaap huiswaarts ge gaan. stijlvol programma, waarbij een inte ressante vergelijking viel te maken tus sen Franck en Hendrik Andriessen. Hoewel laatstgenoemde aanvankelijk sterk onder invloed van Franck heeft gestaan. Laat hij in zijn 3e Choral toch wel een duidelijke vernieuwingszin, vooral op harmonisch gebied, horen. Bekkers heeft op overwegend tech nisch correcte wijze genoeynd program ma vertolkt. Slechts zouden wij willen opmerken, dat Bach wat het tempo be trof misschien wat strakker, Franck daarentegen wat vrijer had kunnen klinken. Voor Francks Choral heeft de concertgever registraties aangewend, die deze muziek wel heel goed tot zijn recht deed komen. Nu H.B.S.S. haar achterstand op Excel sior tot 2 punten met elk nog 3 te spelen wedstrijden heeft teruggebracht, is het degradatiespook in zijn volle om vang wederom naar voren gekomen, Im mers de Schiedammers hebben nog een minder zwaar programma af te werken dan Excelsior. Wanneer er uit de nog te spelen wedstrijden geen winstpunten behaald worden, zou het wel eens kun nen gebeuren dat de Schiedammers Ex celsior juist op de eindstreep kloppen. Zaterdag staat de laatste uitwedstrijd op het programma en deze ontmoeting zal gewonnen moeten worden. Lukt dit niet dan ziet het er voor Excelsior zeer donker uit. Hopelijk zullen alle speler? hiervan eveneens doordrongen zijn en voor de winstpunten vechten. Men ver trekt om 2.45 uur vanaf de molen Zuid- dijk en het bestuur rekent er op. dat er ditmaal velen zullen meegaan om het elftal de morele kracht te geven, die men in deze laatste phase van de competitie zo hard nodig heeft. Het verdere programma is: Excelsior 2 - Ornas 2, 4.15 uur; Excelsior 4D.V.O 3, .30 uur en Excelsior 8B.V.C.B. 3. 6.15 uur. Junioren; Excelsior a2Fortuna a3, 4.30 uur; Excelsior hlV.F.C. bl, 3.15 uur; H.B.S.S. bExcelsior b2. 3 uur en Excel sior c2V.F.C. c2. 2 uur. O.D.O, WON EERSTE PRIJS Op de Bondsdag van de Chr. Korfbal Bond. die ook dit jaar in het Gemeente- sportpark te Arnhem is gehouden, heeft hel eerste twaalftal van de Maaslandse korfbal club ODO de eerste prijs gewonnen door 3 van haar tegenstanders in klasse III N te verslaan: van de vierde tegenstander werd verloren. ODO 2 eindigde in klasse IV N op de middelste (derde) plaats door twee wedstrn- dun te winnen en twee te verliezen De ODO-junioren tenslotte eindigden in hun klasse op de tweede plaats samen met HKC. De junioren wonnen twee wedstrijden, speelden eenmaal gelijk en verloren een keer. Geslaagd. Mejuffrouw G v. Hemert te Maasland is in het ziekenhuis „Bethel" te Delft geelaagd voor het verpleegstersexamcn. Dinsdagavond zullen de laatste ontmoe tingen plaatsvinden voor de bordenbezet- tïng. De niet uitgespeelde hangpartijen zullen bij Arbitrage beslist worden. In de eerste groep zullen vermoedelijk 18 punten noodzakelijk zijn om een plaats m het eerste tiental te bereiken. Een en ander hangt nog van de laatste partijen af. De jeugdige D. v. d. Kerkhoff is ver boven zijn gemiddelde gekomen in de eerste groep en zal deze in de kopgroep van het eerste tiental komen, een schit terend resultaat. H. Lansbergen heeft zich in. het eerste tiental niet kunnen hand haven en waarschijnlijk zal A. Soeteman met N. Voogt om een plaats in het eerste tiental moeten kampen. Kisch heeft reeds 18 punten bereikt, met nog 1 partij te spelen, zodat deze weer in het eerste tiental zal terugkomen. C. van Veelen heeft zich goed weten te handhaven. Een volledig overzicht zal in een dei- komende weken bekend gemaakt worden. Dinsdag j.l. werden alsnog de volgende partijen gespeeld: A. v. d. MoerL. Bou- deweijns 2—0, J. Weischer—J. Lceuwis 20. R. C. van Woerden—D. Mostert 20, C. OmmeringW. F. Verburg 11, A. Man in 't VeldC. van Veelen 02, C. OmmeringJ. J. van Leeuwen 11, C. Biel—J. Kisch 2—0, cndol se so lekker sW? Van 23 tot 25 Juni zal de vierde Sche- veningen-Luxemburg-Soheveningen ral lye worden gehouden over een afstand van circa 1000 km. Hieraan zullen on geveer 200 equipes deelnemen. In tegen stelling tot de derde ralley, die haar fi nish in Luxemburg had, zal het eind punt thans evenals bij de beide eerste ritten, te Schevenmgen ziin. De organisatoren van de regionale automobielsportclub ,,RAC West" dis trict Den Haag, hebben ook nu voor een zeer aantrekkelijk programma zorg gedragen, waarbij ook de automobilist met minder ervaring in de grote ral- lyes gelegenheid krijgt, zijn kunnen te tonen. Aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool zal met ingang van het col lege-jaar 1955/56 het studievak „Com merciële economitf' worden Ingevoerd als een nieuw keuzevak voor het docto raal examen. Deze uitbreiding van de leerstof vloeit voort uit het streven de doctoraal studenten gelegenheid te geven tot een op de practijk gerichte vorming, welke zovel mogelijk aansluit bij de eisen van verschillende lirede sectoren van het economische leven. Het nieuwe vak maakt een specialisa tie mogelijk op het terrein van de han del. Door een combinatie met het keuze vak „Marktanalyse en bedrijfssta- tistiek" is tevens een afgeronde oplei ding in commercieel opzicht mogelijk welke de steeds belanrijker wordende research-aspecten In deze sector tot hun recht laat komen. In vergelijking met het vroeger gedo ceerde vak ..Organisatie en techniek van de handel", is het vak „Commerciële economic" meer rechtstreeks op bestaan de behoeften van het bedrijfsleven ge oriënteerd. Onder meer zal grotere aan dacht worden besteed aan de in- en ver- kooppohtiek van de industriële eii agra rische onderneming. Dit houdt in. dat een belangrijk deel van de stof zal zijn gewijd aan onderwerpen als de organisa tie van de verkoopstaf. aan reclame en aan public relations. Het vak vormt^ een onderdeel van de bedrijfseconomische studierichting, zodat een brede onder grond is verzekerd. Het zuiver theoretische deel van de stof wordt gegeven door prof. dr. P. J, Verdoorn, buitengewoon hoogleraar n de marktanalyse, de bedrijfslatistiek en de commerciële economie, die tevens de coördinatie der practisehe en theoreti sche aspecten der opleiding verzorgt en over de stof als geheel examineert. Voor de vijfde keer reeds ontmoeten dit seizoen de diverse afdelingen van de personeelsverenigingen Sunlight en Caltex elkaar om. een wisselprijs, die tweemaal door Sunlight en ook reeds twee kee: d-oor Caltex is gehouden: de laatste is thans wisselprijshouder. De ontmoetingen zijn uiteraard vriend schappelijk en hebben zich in het ver leden en ook de thans reeds gehou den wedstrijden steeds gekenmerkt door een sportieve strijd en bleek steeds bij het opmaken van de balans het ver schil in winstpunten niet zo groot. Nu dit jaar het eerste lustrum-tournooi in elkaar werd gezet, wilde men hier aan een enigszins .feestelijk karakter geven, niet alleen door middel van een rote feestavond, maar ook op het ter- tein met een gecostumeerd e voetbal wedstrijd. De organisatoren hebben daarmede een goede greep gedaan, wantlterdam werd gistermorgen bij werkzaam- INENTING TEGEN POKKEN' DIPHTERIE, KINKHOEST EN TETANUS Op Vrijdag 3 Juni 1955 te 2.30 uur, zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor koste loze inenting tegen de pokken voor kin deren, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, en tegen Diphterie, Kinkhoest en Tetanus voor kinderen tot en met vijf jaar. Zij. die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken kunnen zich. zonder voorafgaande aanmelding, op bovenge noemd tijdstip bij hun huisarts vervoe gen met overlegging van een inentings- kaart. Deze inentingskaarten zijn, voor zover nog niet verstrekt, gratis vei krijgbaar bij de Gemeente-secretarie, afdeling Be volking, Paterstraat, alhier. De 43-jarige J. P. Streijl uit Rot- het waren waarlijk nieit alleen stad genoten, die op enigerlei wijze met de Sunlight of Caltex zijn verbonden, die Woensdagavond het terrein van Sun light of Caltex zijn verbonden, die Woensdagavond het terrein van Sunlight omzoomden, om hartelijk mee te lachen om de komische scènes, die zich afspeel den in een ontmoeting, die een voetbal wedstrijd moest verbeelden. Reeds toen de elftallen (een half uur te laat) het veld opkwamen, bleek, dat men zich grote moeite heeft getroost om het gecostumeerd voetbulfestijn letter lijk en figuurlijk kleur te geven. Opa en Opoe waren erbij, evenals de schoor steenvegers compleet met ladder en bezem, brandweerlieden ontbraken niet, evenmin trouwens een ober, een clown en koks. De zeeman-scheidsrechter be diende zich van een scheepsfluit. De bei^te elftallen hebben de „wedstrijd" prima gespeeld Het publiek heeft zich dan ook kostelijk geamuseerd. Met veel genoegen heeft men ook het optreden van de Sunlight-lurnsters ge volgd; dit damesgroepje komt steeds aardig voor de dag. Tenslotte was er een filmvoorstelling, uiteraard ook met een luchtig program ma, Alles bijeen een avond in de open lucht, waarover velen vandaag ongetwij feld hebben nagebabbeld Naar wij vernemen heeft men korte tijd geleden bij het Christelijk gemengd koor „Excelsior" te Vlaardingen van di rigent gewisseld. De heer Laurens van Wingerden, onder wiens leiding het koor nog de Matt'neus-Fassion zong, zag zich wegens drukke werkzaamheden verhin derd langer de directie te voeren. Het bestuur stond toen voor de taak een nieuwe dirigent te benoemen. Dit werd tenslotte de heer H. H. Buurman Jr. uit Den Haag. De heer Buurman heeft men intussen leren kennen als een jong en enthousiast musicus. Hij is thans 34 jaar. Op achttien jarige leeftijd behaalde hij zijn piano- tliploma aan het Koninklijk Conserva torium te Den Haag, drie jaar later ook bet diploma violoncel. Daarna was hij enkele jaren cellist in het Nederlands Kamer Orkest. Tijdens de oorlog legde hij zich meer speciaal toe op orgel en directie onder leiding van Adr. Engels. Henri Geraedts, Sam Dresden. Andries sen, Schuurman en Van Otterloo. In 1945 deed hij het eindexamen koordirectie. Na de oorlog was hij vooral werkzaam als organist en koordirigent. Zo heeft hij de leiding gehad van de koren „Sicrkan's Dameskoor", het mannenkoor „Crescen do" (Den Haag) en het Delftse studen tenkoor „Euphonia". „Excelsior" heeft onder leiding van de heer Buurman „Der Messias'' van G. F. Handel in studie genomen. heden" op het Havenbedrijf Vlaardingen- Oost, te Vlaardingen, door een ijzeren plaat getroffen en vrij ernstig verwond. Hij moest in bet Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen worden opgenomen. Een brandende peuk sigaret uit een bovenkamer van het Algemeen Zieken huis te Vlaardingen geworpen, veroor zaakte brand van een zonnescherm. Met eigen middelen werd dit vuurtje geblust. Op het kruispunt Gr. van Prinste- rerstraat Da Costastraat te Vlaardin gen vond gisterenavond een aanrijding plaats, waarbij de 31-jarige mevrouw J. H.-B. licht werd verwond. Mevrouw H.-B. reed per rijwiel over de Da Costastraat in de richting Thorbeckestraat. Zij merk te een over de Groen van Prinsterer- straat rijdende auto te laat op. waardoor een aanrijding volgde. De wielrijdster liep schaafwonden op. Haar 4-jarig zoontje werd aan het achterhoofd ver wond. Het rijwiel werd zwaar bescha digd. ÏT/1E de gehele dag op de tentoon- stelling heeft rondgezworven heeft behoefte aan een rustig zitje. Een zitje om te mijmeren. Wel. zitjes zijn er genoeg. Vlak bij de hoofdin gang is er één. De K L.él. is hier gast vrouw. Men moet Kleiboer lieten om juist daar zo'n zitje te creëren. Vlak bij hel Luchtfaaripaviljoen. In de on-< middellijke nabijheid rent Fokker's „Spin". Wie liet Luchtvaartpavüjoen gezien heeft, is ui één slag hichtuaartdcs- kundige geworden. Men heeft ..ge ulogen" zonder gevlogen te hebben. En wie weer met beide benen op de grond staat en op het terrasje een kopje koffie gaat drinken vindt dan keurige in K.L.M.-uniform gestoken dienstertjes tegenover zich. Zo maar, of het er allemaal bij behoort. A'et af men echt op Schiphol is. JA. gezellige zitjes zijn er genoeg op de tentoonsteihing. Maar één is er, waar het pubhek niet mag komen. Dat is het zitje van de ..fleren Zeven tien Een ge icoon zitje op een hnu- Vuor slechts po ent tem fig een! scheu ren plankier. Hier ontvangen de he- ken ..Arabische schonen" liter het geu rige vocht in leuke kleine moküa- kömmvtjes Men kan er Ij.j gaan rit ten. Op een ordinair houten baltic. Eu ren Bokhoven en Van der Linden hun gasten. Dit is ..officieel terrein". Men zou haast zeggen: hel bordes van het stadhuis. Op dit plankier begon, met de koffie drinkt men de Oosterse hel Unifesti-lcreu: hier worden op sfeer in. Een plaatsje om «nmt meer - >p de provinciale dagen de Commissa rissen van de Koningin ontvangen en hier werden de rovende studenten veroordeeld tot het drmken van Mans water. Spot niet met het gezag van de Heren Zeventiene„ de '..Opprrbc- uiindvoerder'Als U geen genodigde bent. ga dan niet op lum terrasje rit ten. U zoitdt iTi strijd handelen niet de tentoonstelhngsetiqueuc. De zeerovers tan „Caramon/a' zouden if weten te vinden. ^ERGENS smaakt een kopje koffie beter dan in de Moorse buurt". (Van een onzer verslaggevers) In de nacht van Dinsdag op ÏVoena dag is wederom een brandkast in Den Haag opengebroken. Een bedrag van ,l". 1400 werd medegenomen, dat ge borgen zat in een geldkistje. De brandkast bevond zich op de eerste verdieping van een kantoor van een machinefabriek aan de Ju- piterkade. De inbrekers kwamen bin nen via het dak en een cantineraam. Toen zij in het kantoor de brandkast zagen, gingen zij naar beneden, naai de werkplaats, en haalden daar een transportwagentje weg. Dit wagentje brachten zij naar boven en reden de brandkast naar het toilet. Nadat be neden zuurstofcylinders en branders gevonden waren, werd de brandkast opengesneden. Het geldkistje werd opengebroken. Tijdens het branden geraakten belangrijke, in de kast ge borgen papier in brand. Het vuur werd gedoofd door de inbrekers. In dezelfde nacht werd ingebroken in een apparatenfabriek, eveneens aan de Jupiterkade gelegen. Hier werd uit een schrijfbureau f 400 gestolen. Voor de Hervormde Vrouwen in Vlaar dingen sprak Woensdagavond in „Liefde en Vrede" de heer Ab Spaargaren over iiet onderwerp „Een lach. en een traan in de ziek en wereld". De heer Spaargaren, door zijn radio praatjes geen onbekende, schetste het le ven in ziekenhuizen en sanatoria, waar naast het vele leed de humor gelukkig niet wordt vergeten. Voor een gezond mens is het moeilijk contact met een langdurige zieke op te nemen, de reden is. dat de interesses van een bedlegerige op een geheel ander, minder actueel ter rein liggen, dan van de gezonde mens, die midden in het leven staat. Door zijn afzondering krijgt een zieke vaak een veel scherpere en somtijds zelfs cyni sche kijk op zijn medemensen. Een pa tiënt merkt snel of zijn bezoeker bang is voor besmetting, e.d. Voor velen is het geestelijk lijden veel zwaarder dan het lichamelijke en elk geestelijk letsel kan de lichamelijke vooruitgang van een pa tiënt sterk tegenhouden, aldus de heer Spaargaren in zijn boeiende en onder houdende causerie, die met veel voor beelden uit de practijk werd verduide lijkt. De bijeenkomst stond onder leiding van mevrouw W. A. Preesman-Kranen- donk, presidente van de afdeling Vlaar dingen. GEEN SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester van Vlaardingen ia ver hinderd op Vrijdag 3 Juni a,j. zijn wekelijks spreekuur te houden. De N.V. Boele's Scheepswerven en Mach'nefabriek te Bolnes, gemeente Ridderkerk,, gaat uitbreiden. Een goed gevulde orderportefeuille, met opdrachten, die het bedrijf volop werk zullen geven tot in de tweede helft van 1957 en waaronder zich drie nieuwbouw schepen boven de 7500 ton bevinden, die o.a. voor de K.P.M. gebouwd moeten worden, maakt dit noodzakelijk. Het meer dan 100 jaar oude bedrijf bestaat uit e^h nieuwbouw- en een reparatie-afdeling. Ir. A. Aronsohn, raadgevend ingenieur te Rotterdam, heeft voor de uitbreiding van beide afdelingen een plan opgesteld dat afhankelijk van verschillende omstandigeden, in de loop van een aantal jaren zal worden uitgevoerd. vandaan te gaan. Verwarde geluiden ran Place Mondiale icaairn over. 't Guttaar-gelokke! drr Surmamers. die iets verderop zvn gehuisvest Vrolij ke jongens, die met hun wat meesle pende muziek n! heel tent tentoott- siclhngsbezoel.ers in tic ban van de tropen hebben gebracht. De E 55 ij een eldorado voor dromers en kleine Weigeren. 'Ze kunnen vooral ui de „Moorse buurt" hun hart ophalen. PfROMERS en kleine Wijsgeren, 'den kan ze overal op dc tentoonstelling aantreffen. In het Luchtvaartpavil- joen. bij de Spoorwegen, m dc stoel tjes van dc kabelbaan. Men herkent ;e ('au verre. Soms zijn hrt jongens van een jaar of tien. die met schitte rende ogen hun ..eerste luchtreis" gaan maken, maar ook oudere mannen, die hun teven lang hun dromen verbor gen hebben iceren fe houden, omko men niet aan de dwang van de ten toonstelling en geen zich bloot ati ze hier oog in oog met hun sidle hob- by komen te staan. Voor hen ;j de tentoonstelling geslaagd. Ze cufien cr mminer een kwaad u'ooril van kun nen horen. Een dag. een uur. een paar minuten misschien hebben ze iets. tent ultnd onwerkel'nk veraf 1 ras. vlakbij gehad. Anders dan ze gekomen zijn, gaan ze naar huis. Het eerste begin van de verwezen lijking van de grote plannen, kleinere voorzieningen van minder betekenis wer den reeds eerder getroffen, is er echter al, want Woensdagmiddag werd op het werfterrein door burgemeester A. M. Nieuwenhuizen van Ridderkerk de eer ste paal geslagen voor een nieuwe las hal die een lengte van 70, een breedte van 30 en een hoogte van. bij de nok, 23.50 meter zal krijgen. Een zijbeuk zal bovendien aan de havenzijde de hal be grenzen. Een tweede zijbeuk aan de dijkzijde zal nog kunnen worden bijge bouwd. terwijl het totale lascomplex in de toekomst eventueel nog zal worden verlengd. De hal zal dienen tot het eleetrisch lassen van scheepsseëties tot een gewicjjt van ongeveer 35 ton. Be halve horizontaal verrijdbare kranen voor het transport van de zware sectie^ zijn er een aantal armkranen voor licht transport geprojecteerd. Naast deze hal. die door het aanne mersbedrijf J. K. Simon N.V. te Schie dam, zal worden gebouwd en die men voor het eind van het jaar gereed hoopt te hebben, is aan dezelfde aannemer, de bouw van een nieuwe dwarshelling, de derde, voor de reparatie-afdeling opge dragen, waarmee men nog dit jaar denkt te beginnen. De lengte van deze helling zal 120 m bedragen, terwijl een diepgang van on geveer 5 m bij laag water het mogelijk maakt hier grote schepen op te trekken. 20 Banen met de bijbehorende zware wagens en lieren zullen voor het op trekken en te water laten van scheper, dienen. Schepen tot 6 a 7000 ton kunnen hier worden bewerkt. Voor het verrichten van reparaties aan zeer grote schepen zijn de dwarshellin- gen echter niet geschikt. Tot nu toe werden de werkzaamheden daaraan ver richt in dokken te Rotterdam, die voor dergelijke gelegenheden worden gehuurd. Het spreekt echter vanzelf dat op deze wijze zeer oneconomisch wordt gewerkt. Daarom streeft de directie van de N.V. Boele er naar, de beschik king te krijgen over een eigen drijvend dok. Deze plannen zullen echter eerst in de verre toekomst te verwezenlijken zijn. seheepsbouwhal ligt een opslagterreio, dat voorzien zal worden van sporen, waarop door middel van stoomkranen de goede afvoer der materialen, door deze seheepsbouwhal en de lashal naai de langshellingen, voor dc nieuw te bouwen schepen is verzekerd. Van deze langshellingen waarop thans schepen tot 500 voet lengte kunnen worden ge bouwd, zullen er in de toekomst twee kunnen worden uitgebreid voor de bouw van schepen met een lengte van 600 voet. Het momenteel 1200 man sterke persooneel, dat afkomstig is uit 43 ver schillende gemeenten, behoeft uiter aard belangrijke sociale voorzieningen. Ongeveer de helft van deze mensen woont te ver van huis om daar de maaitijd te kunnen gebruiken. Ten be- noeve van hen cn oor ten behoeve van de ontspanning, is een cantine in aan- oouw, aan de beneden rijweg van de Ringdijk, die plaats zal bieden aan 600 personen en waar o.a. warme maaltij den zullen kunnen worden verstrekt. I.z.t, zal dit gebouw ook een uitkomst zijn voor het verenigingsleven in Bol nes, waar geen grote zalen ter beschik king 2ijn. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken J. IV. Beyen heeft van daag in Messina voorgesteld een inter nationale conferentie te beleggen om te konten tot een gemeenschappelijke markt en een gemeenschappelijke valuta voor West-Europa. Vandaag is de zaak tegen de Neder lander Jungschlaegoi" voortgezet. Me vrouw Bouman trad andermaal ais waarnemend verdedigster op. Gehoord werd getuige Tomasoa, die m de zaak tegen de Nederlander ook getuigde. Tomasoa kende Jungschlaeger tot 1950 niet. Hij kwam. na volgens znn zeggen inlichtingen voor de Koninklijke Land macht te hebben verzameld. :n Januari op de onderneming Dramaga in het Bogorse. als hoofd van de technische afdeling. Blijkens zijn verklaringen kwam hij daar in aanraking met de activiteiten van de Ntgo. Hij zag on der andere vrachtauto's die bestuurd werden door chauffeurs van de K.L.. vier tot vijf kisten wapens aanvoeren, die opgeborgen werden m een berg plaats. Later ontdekte hit. dat in die bergplaats 400 tot 500 lichte wapens waren opgeslagen. Volgens getuige was Jungschlaeger hoofd van de Ni go. Gebleken is, dat getuige Sukartono de vorige keer in een gesloten zitting verklaringen heeft gegeven over een luchtcorricior boven West-Java. Naar aanleiding van een notariële verklaring, die mevrouw Bouman over; legde van getuigen in Nederland, zei rechter Maengkom, deze niet ais bewijsstukken te kunnen gebruiken- Getuigen zouden of naar Indonesië moeten komen, of hun verklaringen moeten afleggen ten overstaan van oer. bevoegd ambtenaar in Nederland. Vrij dag zal de zaak worden voortgezet. Een ander project dat men in de toe komst hoopt uit te voeren is de bouw van een nieuw te ontwerpen seheeps bouwhal, Westelijk van de lashal, wel ke zal moeten dienen voor het verwer ken van de profielen en platen voor de scheepsbouw. In aansluiting op deze Wat de werknemersvoorz.iening van het bedrijf betreft: men heeft thans een tekort aan 300 arbeidskrachten. Wanneer de nieuwe uitbreidingen zul len z.ijn voltooid, zal men bovendien nog meer arbeiders kunnen gebruiker. M.:.jietUeel is het echter zeer moeilijk ar-vtiuskrachten aan te trekken. Mede P? 00g. daarop bevindt zich op het werfterrein zelf een logiesgebouw waarin jongelui kunnen worden onder gebracht die overdag in de leerschool va? .'191 bedrijf en in de practijk hun opleiding ontvangen. In de practijk is gebleken dat 50 pet. van deze mensen na hun opleiding in liet bedrijf voor langere tijd blijven werken, elfs voor deze school zijn echter nog niet genoe" leerlingen aan te trekken. Een andere moeilijkheid is de huisvesting van de arbeiders. Hoewel dit punt zeker de aandacht heeft, levert ook hier de wo ningbouw onoverkomenliike hinderpa len op. At met al zal de N.V.J3oele, die tot de grootste onder de kleinere bedrijven op scheepsbouw en repavatiegebied ge rekend mag worden, na verwezenlij king van de geprojecteerde objecten volkomen aangepast zijn aan de eisen die de moderne ontwikkeling van de scheepsbouw aan een bedrijf als dit stelt. (Medegedeeld door dc firma A. Makkred. makelaar in granen). ROTTERDAM, 2 Juni Vor slot S.K. Juli 27 1°27.12': Sept 26.43 26.421.- Nov. 26.10 26.10 Jan. 25 95 25 95 «Tengevolge van een misverstand waren de namen der maanden gisteren niet iuistl. 'S-GRAVENHAGE. 2 Juni. Vangst; berichten van hedenmorgen uit /ce* Sch 30a met 15 kantjes. 87 nog 145 mijl, 246 2 k. 251 10 k„ nog 13 netten 412 5 k„ is thuisstomen; de; 159 17 k„ 229 met 49 k„ 263 38 k„ W> la k„ 339 4. 23 8. 53 45, 104 nog 110 mill- 332 10, 204 32 39 nog 100 mijl, 264 25, 4 nog 140 mijl, 75 niet gevist 77 42. 57 30. 199 32 nog (50 miil. 40 9. 48 2. 49 42. 99 niet gevist. 132 geen vangst, !8r> 3. 262 2. 38a Ij- 2 is thuisstomende. sleept Seh. 210; 5 4j. 8 20. 15 24, 25 35, 30 22, 37 12 45 4 69 aë. 84 niet gevist, 210 nog 150 mijl, 248 niet gevist, 250 nog 163 mijl, 297 6, 310 23, 312 S. 399 60, .36 50. is thuisstomende. 33 3 28. 20 I- 314 28. 79 12, 141 nog 140 mijl. 186 gef vangst. 284 25, 361 30. 64 65. nog 20 netten: 66 40. 81 45. 89 51, io;t 31. 116 20. 123 25, 242 65. 275 50, nog 20 netten; 3 20, 14 22, 47 25, 323 nog 180 mij! Vlaardingers: VI. 29 met 34. VI 53 8. «8 4. 79 25, 83 50. 86 5, 115 65. 142 34, 166 42. 190 90. is thuisstomende: 196 17. 197 5, 199 15, 200 K 203 10, 205 17. 208 3. 216 23. Binnen te Schevenmgen: SCH 302 met WO kantjes van drie schepen: Seh. 233 niet 270 kantjes van vijf schepen: Sch. 195 met 100 kantjes van vier schepen; Seh. 223 met 1™ kantjes van drie schepen; Sch. 130 met 190 kantjes van vi|f schepen: Sch. 236 met 24» kantjes van zeven schepen: Sch. 78 met 36 kantjes eigen vangst: Sch. 181 met O» kantjes van 2 schepen Notering Hollandse Nieuwe van heden morgen: kleine soorten f 103—150, grotere soorten i 6293, alles per kantje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2