Duiven houden - liefhebberij met wisselende kanseii Gevarieerd gezelschap met de „Willem Ruys" naar Indonesië Bouwbedrijf stimuleert de opleiding van jonge krachten SS Sïïï/8 v: SCHIEDAM Op bezoek bij Zaterdagvliegers Deze week dte grote vlucht: BordeauxSchiedam Vergoeding voor hout handel v. d. Wetering „De Snel vliegers": actieve vereniging Burgerlijke Stand van Botterdam Geslaagden Rehoboth- school voor U.L.O. „LA BONNE AUBERGE" J VLAARDINGEN Voetballer in kort geding gedaagd Vanavond première van V]aardingen-film? Maasland Vacantiebureau start vandaag Straataanleg Nieuwland Haagse gaslevering aan Hoek v. Holland MAASSLUIS Wethouder H. G. Marcus overleden „PANNEBIER' Nieuwe Chr. U.L.0. school voor Maassluis TROUW DmaJag 26 juli 1955 Principe vliegers De leden van „De Sneivliegers" zijn principe vliegers, d.w.z. dat zij aange sloten zijn bij de Bond van Zaterdag vliegers. Hun duiven worden namelijk op zo'n tijdstip gelost, dat zij op Zater dag in de hokken terug zijn. Dit in te genstelling tot de vele verenigingen van Zondagsvliegers. die Nederland rijk is. Bovendien het wedden om soms hoge bedragen, zoals dat vaak bij de Zon dagsvliegers gebeurt, kent de Bond niet. Er was destijds behoefte aan een der gelijke vereniging in Schiedam. Dat bleek wel heel duidelijk toen de tegen woordige voorzitter, de heer J. van Ros sen in 1943 een advertentie plaatste om tot de oprichting van een principe vereniging te komen. Ongeveer negen mensen reageerden dadelijk en sinds de oprichting, op 8 November van dat jaar, groeide het aantal leden tot vijf-en-twin tig met een gemeenschappelijk duiven- bezit van ongeveer vierhonderd stuks. Klokken Burgerlijke stand van Schiedam Aanslag Jong Harmonie in Zonnehuis Aankoop woning voor afronding terrein G.T.B Brok beton van tien ton viel door dak Advertentie Wie mist bijenvolk? Voetganger aangereden Vliegseizoen Café-restaurant aan Maasboulevard Openaber ULO-scholen Jongetje tijdens spelen verdronken worden samengevoegd Denen wordenWoensdag ontvangen „Burgemeester Heusdens" wordt VI. 27 In Maassluis Car Don uit Vlaardingen gastbeiaardier De Vlaardingse stadsbeiaardier Cor Don is de concertgever op de stadhuis toren Woensdagavond 27 Juli, Zijn pro gramma bevat Hollandse en Vlaamse volksmelodieën. Verder speelt hij o.a. een concerto van Vivaldi, een menuet van Baustetter. een sonatine van Pleyel en een postludium van Timmermans. Korte Vlaardingse berichten Rotterdammer aangehouden M aistermijnnotering V isserijberichten Verbetering toegangspaden Excelsior-nieuws Wy hebben het Zaterdag-middag: nog bemerkt, dat het houden van postduiven een liefhebberij is met wisselende kansen. Vrijdagavond waren ti "*02ge, ,Pven„v?n de leden van de Schiedamse Postduivenvereniging '"e Sneivliegers ingekorfd om de volgende middag te worden gelost in het Belgische plaatsje Vilvoorde, dat onder de rook van Brussel ligt. Verwacht mocht worden dat, bij het mooie weer dat het toen was, hoewel er 5e-j s Noordenwind, dus pal tegen, woei, de duiven, wanneer zij op tyd zouden vliegen, om even over half drie weer in de hokken van de eigenaars terug zouden zijn. Maar het kwam anders uit. Want toen tegen vier uur de verschillende liefhebbers het verenigingslokaal aan de Berendinastraat In de Gorzen binnenkwamen om de klokken af te slaan bleek, dat de eerste duiven veel later dan op de berekende tijd binnen waren gekomen, waarbij dan nog moest worden opgemerkt dat lang niet alle waren teruggekeerd en dat zij, die anders het laatste arriveerden, nu het snelste hadden gevlogen. Zoals wij vorige week meldden zal. nu de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe spuisluis aan de Haven- dijk te Schiedam zijn begonnen, ook een gedeelte van een houtloods van de N.V. V. d. Wetering moeten worden af gebroken. B. en W. stellen nu aan de raad voor aan de N.V. Houthandel van de Wete ring en Co een vergoeding groot ƒ21.337 toe te kennen in verband met de te lijden schade. De stagnatie in de wijzi gingen van de bedrijfsvoering tengevol ge van de werkzaamheden zal de N.V. voor eigen rekening nemen. Wat de duiven ertoe beweegt, na op vele honderden kilometers afstand vaak, te zijn losgelaten, de weg naar het hok terug te vinden en de afstand zo snel mogelijk af te leggen, kan zelfs de meest doorgewinterde duivenliefhebber u niet vertellen, maar het spel met de dieren is boeiend en attractief en daar bij speelt de liefde voor het diere en grote rol, want wanneer u aan een post- duivenhouder zou vragen waarom hij deze liefhebberij ten koste vaak van veel opofferingen, want het houden van duiven is niet alleen kostbaar maar eist ook veel tijd. beoefent, zal hij u in de eerste plaats antwoorden dat hij dat doet om mooie dieren te kunnen fokken en om de duiven door en door te leren kennen. De juiste liefhebber weet dan ook bij iedere weersomstandigheid wel ke van zijn duiven het meest geschikt is om te vliegen. Hij kent zijn dieren. Eerst werd gebruik gemaakt van een onbewoonbaar verklaarde woning aan de Hoofdstraat, ais verenigingslokaal In 1951 verhuisden de leden naar een pakhuisje in de Berendinastraat, dat met vereende krachten werd opgeknapt. De geest in de vereniging is dan ook zeer goed. Behalve voor vergaderruim te doet het verenigingslokaal dienst omstreeks November plaats heeft. Maar voor het houden van de jaarlijkse ten toonstelling van het dierenmateriaal, die in de eerste plaats komen de duivenhou ders hier toch samen om de dieren, klaar te maken voor verzending naar voor komende wedstrijden in te korven, de startplaats. Een van. de belangrijkste zaken bij het wedstrijdvliegen is de klok, waar mee precies kan worden aangegeven hoe laat een bepaalde duif in het hok is teruggekeerd. Enkele uren voor -de duiven in man den naar de startplaats worden ver voerd. komen de liefhebbers naar het verenigingslokaal een mandje met deelnemende duiven en een klok met zich meebrengend. De duiven, die allen geregistreerd zijn en ter onder scheiding een aluminium ring om een Geboren: Yvonne, <J, van L. van Dijk en A. M. Schone veld; Marjan, d. van J. W. Donkers en M, H. Hazewindus; Margaretha M.. d. van W. Th. Schuur- mans en J. M. C. in 't Veld; Josephus W. M., z, var. M. van Gerven en J. M. Huiskens; Johannes, z. van J. v. d. Tempel en P. J. Kooij; Pranpois, J. A., z. van F, J. A. Slieker en J. C. M. Boets; Andrea, d. van A. A. P. Flasza en M. Bakker; Wilhelmina H. Th. C., d. van M. H. de Wolf en J. W. den Hartog; Aletta, d. v. A. Blanken en J. M. van Geenen; Elisabeth C, W„ d. van W. M. Munster en S. Quak; Maria A. M„ d. v. C, J. A. Jansen en P. G. Lens. Overleden: H. P. A. J. Buijs, 61 j, vr. v. J. v. d. Made; C. de Wagenaar, 67 jr.; C. J. F. Neervoort, 68 jr. Een opname die Maandagmorgen om half zei en in het verenigingslokaal van „De sneivliegers'' te Schiedam werd gemaakt, toont hoe voor de grote Bordrauxvlucht, de gummiring om de poot van een duif wordt gedaan. Links, met de duif in de handen, de voorzitter van de Zaterdag vereniging, de heer ren Rossen, rechts de kampioenduivenhouder van de vereniging, de heer M. Broek huizen. Op de achtergrond de manden, toaarin de duiven worden vervoerd. poot hebben met daarin een nummer geponst, krijgen met behulp van een bepaald apparaat een genummerde gummiring om de andere poot. Het ringnummer en andere bijzonderheden worden genoteerd, en de duif wordt met de anderen in een verzendmand gedaan. Hebben alle leden op deze manier hun dieren ingeleverd, dan komt het belang rijkste moment bij iedere wedstrijd, na melijk het aanslaan van de klokken. Eerst worden de uurwerken gelijk ge zet met een moederklok, die de juiste radiotijd aangeeft. Daarna worden de klokken verzegeld met een stukje lood. Is dit eenmaal gebeurd, dan kan nie mand meer bij de wijzers komen. De klokken kunnen een verschillende vorm hebben, zij hebben allen echter dit ge; meen, dat wanneer aan een sleutel wordt gedraaid, op een strook papier binnen het kastje, dat het geheel om geeft, de tijd die de klok op dat mo ment aangeeft tot op een seconde nauw keurig wordt afgedrukt. Aangiften van 25 Juli 1955. BEVALLEN: D F Ho vinga—Winter z: A A M Rietdijk—van der Laak en d; L J Ha- gens—Molenaar d; G A H Buijs—Bleeker z; M Oorebeek—Haak d: J Solvan Llnschoten z; C Finkevan der Kolk d; C C H van Suilichemvan Rosendaal z; G Bosch—van der Klip z; H B van Schaik—Luijendijk z; W SuttorpBal d: E H HelmerCleveringa d; M J Roodenburg—Pols d; A H van Oer HavenOnverzorgt z; A van Leeu wenKurpershoek z; M W Wapperom—Au gustijn z: J M Vaes—Peeters d; T van den Heuvelde Vries z; A C van DoornCom- merell d; R van der EistDa Pongt d; M TerlouwSchinkeishoek z; A Leermtveid Krijgsman d; W A R van Geldercn—Verdick d: M M J Huismanvan der Spelt d; M H A WiUemsen—Hille d: A J den Boer—van Toor d; J A van Loenhout—Nuyten z; R den OudstenBuurman d: A de Hardervan Kerk d: C E Zandee—Notebaart z: R J Leeuwis— Kolthof z: H H Werson—Pothoff d: C A J van den DrieseheJans z; M E Koekebac- kerMeeuws d: M den Ouden—-Gelens z; A M Vrolijk—van der Wolf d; P van der Ent— Swemmer d; M Coelers—de Vrijer d: J J van KeulenDekker d; W G H Rmtjema van Dam z: M Meijer-Leentvaar d: W van der Pijl—Harteveid d; F L Zijderveid—Adn- aansen z; M B Been—Bontckoe d: Chr J Hoks—Steenman d; A Maan—de Haas z; A E van der BiesscnStotijn z: J M Remeij- sen-Buijs z; L A de Koning-Vader z; C Wesdorp—Verkalk z; A M Boger-Luijten d; M C van Stijn—Straetemans d: C .Th Riet veld-van Deursen z: J. van der Linden—de Jongste z; J W Fontaine—Peters d; J M van der Ros—Bonnet z\ G J Maasbach—Jan sen d: F J van de Graaf—Rijnsaard d. B DeutzOlivier z: K S H M Berkel—Roes d, J VisserVerheul z: K M KaapLle Koning d- M W van Zummerenvan Kessel z: J J Vermeulen—Blanker d; W M Jagers—van Rooljen z; E J LaurmanSuurland z: M J S Hoenderoovan Lith z. OVERLEDEN: E Klein, vr, geh gew met H Verhoef 85 j: E m 't Veld, vrouw van A M Verouden 79 j: A Ooms, man geh gew met W den Uil 79 j; J Bettink. man van S Voorhoeve 8i j: H Dussenbroek, man van H Tiemens 65 j: C van der Spoei, man van J E Vermaat 41 j: H Ketting, man van W M Vrauwdeunt 49 j: HG Knoppen, man van E M Peters 69 j: G J Kalkman, vrouw van A K Bol 77 jr A G Kolders, ongeh vrouw 61 j; AC de Blieck. vr geh gew met L Klinge 82.j; A C Oieff. man van B CJ Poulis 52 1; J W de Water, man vani D J «251-78 t- H de Bruin, man van A Fippel t*. |t Tafeïj, vrouw van J L Hollenbach 74-V Voörts als levenloos aangegeven: A Ovcrdijk—Druijve, zoon, 1 Op een gegeven ogenblik verstomt in het lokaal dan het geroezemoes. De man die bij de moederklok staat telt hardop, nog twee secondennog één secon deeen. twee en met een lange uit haaldrie! Alle sleutels worden om gedraaid en op alle papierstroken wordt die tijd opgetekend, die de klok op dat moment aangeeft. Afwijkingen in het uurwerk worden dus na afloop van de 1 wedstrijd, wanneer de papierstroken de uitslag van de wedstrijd tonen, gecon stateerd en door correotieberekeningen hersteld. Zo kan dan precies bepaald worden hoelang een bepaalde duif no dig heeft gehad om van de startplaats naar huis te vliegen want keert een duif in zijn hok terug, dan knipt de eige naar het gymmiringetje van de poot, doet dit in een klein busje, dat weer in een opening in de klok past. Word: de sleutel van de klok dan gedraaid, dan. wordt de tijd weer op de strook papier genoteerd, en verdwijnt het bus je met de ring zodanig in de klok dat het slechts na verbreking van het zegel weer te voorschijn kan worden gehaald. Bij de volgende duif, die binnen komt gebeurt hetzelfde en de busjes komen in volgorde van binnenkomst in de klok te liggen. Een trur na het binnenkomen van de eerste duif gaat de liefhebber weer naar het verenigingslokaal. Daar komen ook de anderen en op een bepaald tijd stip, worden van alle aanwezige klokken weer de sleutels gedraaid, de z.g, af slag, Na het verbreken van de zegels worden de bij de gummiringen beho rende tijden genoteerd en na ingewik kelde berekeningen, niet Iedere klok loopt natuurlijk gelijk, uitgemaakt wel ke duif het snelst heeft gevolgen. Van de Gereformeerde Rehobot'n- school voor U.L.O.Tuinlaan 64 te Schiedam hebben dit jaar 13 candida- ten eindexamen gedaan. Alle jongens en meisjes behaalden het diploma/ De gediplomeerden zijn: J, van Beu gen. B. Bovenberg, G. Deyl, J. v. Eg- mond, C. Groeneweg. I. Herlaar. B. van 't Hoff, T. Hofman, H. Kneteman, A. Marks. T. v. d. Meiden, N. v. d. Meulen en W. Ravens. Voor de patiënten van Het Zonnehuis, de Christelijke inrichting tot verpleging van chronische, zieken te Schiedam, wera gisteravond door ,Jong Harmonie" enige muziek ten gehore gebracht. Dit bestond uit het spelen van een taptoe en enige vaderlandse- en andere liede ren. Nadat aan de voorzijde van het ge bouw enige nummers waren gespeeld, werd dit in de tuin aan de achterzijde voortgezet. Voor de patiënten betekende dit weer een kleine oase in hun eentonig leven. Na afloop werden de jongens van „Jong Harmonie" getracteerd op een glaasje limonade. De gemeente Schiedam wenst tot aan koop over te gaan van de woning Nieu we Haven 17. Het pand, dat 63 m2 groot is, is van belang voor de afron ding van het fabrieksterrein van de Technische Bedrijven. De koopprijs zal ƒ2500 bedragen, Indien tot aankoop wordt overgegaan, kan de woning bij de tegenwoordige be woner, de heer J. F. van den Bos, in huur blijven. De raad zal Vrijdagavond een beslissing nemen. Een brok beton van tien ton is gis termiddag omstreeks kwart over vijf uit een takel door het dak van een pand van de firma Hasekamp aan de Ben. Havendijk te Schiedam gevallen. Het „steentje" was afkomstig uit panden, die hier worden gesloopt. Het ongeluk gebeurde, doordat de staaldraad van de handlier brak. Het vallend stuk beton sloeg een groot gat in het dak en richtte voor enige duizenden guldens schade aan. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Het nieuwste restaurant ln Rotterdam HOOGSTRAAT 147 Spec, aanbevolen: FILETS DE SOLE 4 la WALEWSKA (2 pers.) - Filets van tong met kreeft. Champignons, truffels, witte wijnsauce Geglaceerd De voetbalvereniging Fortuna te Vlaardingen heeft Maandag wegens con tractbreuk in kort geding voor de pre sident van de Rotterdamse rechtbank ge daagd de speler P. F. oud-speler van Gouda. F. zou op 27 Mei met (le fa brikant Van T. uit Maassluis, bescherm heer cn supporter van Fortuna een over eenkomst hebben gesloten dat bij in de maand Juli het contract voor semi-pro- fessionalismc zou tekenen, waarbij hij zou spelen voor Fortuna. Hij tekende, maar zou een zelfde contract met Blauw-Wit te Amsterdam hebben afge sloten, aldus eiseres, die de president vroeg F. te verbieden voor Blauw-Wit te spelen. Namens Fortuna zei mr. S. Polak o.m. dat F. niet te goeder trouw is geweest. Hij moet zijn verbintenissen nakomen, temeer daar hij bij de politie in Gouda is. „Het overgaan naar het semi-professi- onalisme is in de K.N.V.B. een revolu tie geweest. Bij revoluties gebeuren schokkende en onbehoorlijke dingen, zo ook hier", aldus mr. Kokoski, die op trad voor F. Volgens pleiter zou F. eind 1954 door verschillende verenigingen, o, m. Ado, Feyenoord en Vitesse zijn aan gezocht. Met Blauw-Wit kwam het tot een spelers-contract voor 195455 en men zei hem daarbij toe. dat hij ƒ3.000.- zou ontvangen bij de eerste competitie wedstrijd. die hij voor Blauw-Wit zou spelen. Dit was bedoeld als voorschot op eventueel uit te keren premies. Op 25 Mei, aldus spreker zou Van T. on verwacht bij F. zijn gekomen, hem 3.000.- onmiddellijk in handen toege zegd hebben, alsmede een woning in Vlaardingen of Maassluis, en verder zou hij zorgen dat F. een vaste aanstelling bij de politie in Vlaardingen kreeg. Volgens spreker zou F. daardoor over donderd zijn geweest en toen hij na een wedstrijd in Delft van Van T. 3.000.- overhandigd kreeg en een papier moest tekenen, zou hij niet geweten hebben, dat hij een overeenkomst tekende. Mr. Kokoski zei verder, dat toen Blauw-Wit er van hoorde, deze club ingegrepen heeft, waarna F. het geld terug gaf aan Van T. Mr. Kokoski noemde het gebeur de ronselarij, en meende dat van con tract-breuk geen sprake kan zijn. De president vroeg de besturen van de clubs nog eens nader te overleggen, zodat het kort geding voor onbepaalde tijd werd aangehouden. Wanneer de raadsvergadering, die van avond op het raadhuis wordt gehouden, niet al teveel tijd in beslag neemt en niet voortgezet behoeft te worden, dan zal nog vandaag de première plaatsvin den van de nieuwe Vlaardingen-film. Het is namelijk dc bedoeling, dal deze film in de raadszaal, na dc vergadering aan de raadsleden zal worden vertoond. De film is vervaardigd in opdracht van het gemeentebestuur van Vlaardingen door de cineast Jan Schaper. Hij geeft een beeld van het Vlaardingen van nu. zoals de film-kunstenaar dat heeft ge zien. Het is een geluidsfilm, aan de ver vaardiging waarvan meer dan een half jaar geleden is begonnen. Aan dc agenda van de raadsvergade ring zelf is nog een punt toegevoegd, het 36e. Voorgesteld wordt over te gaan tot de benoeming van een schoolarts. Een nieuwe benoeming van een tweede school arts is noodzakelijk geworden, omdat de benoemde in Maart zijn benoeming niet heeft aanvaard. Op de voordracht van B. en W. komen nu achtereenvolgens voor: mejuffrouw C. W. Eernstman te Voorburg en de heer W. van den Ban te Amsterdam. Onder de overige passagiers bevind zich dr. Mas Soetjaho, die voor het De hoofdonderwijzer en amateur imker, de heer Van Hulthem, Rem- prandtlaan te Schiedam, heeft zich gis termiddag omstreeks vijf uur ontfermd over een zwerm bijen, die was neerge- ï£rpb .ln de B. Verveenstraat te Ke- thel. Wie mist dit nijver volkje? De 37-jarige bromfietser A. B. uit Schiedam raakte gistermiddag in de Adm. de Ruyterstraat ter hoogte van de Wilton-bouwput de macht over het stuur kwijt. Hij schoot naar de rechter zijde van de weg en reed tegen de 68- iarige voetganger J. C. L. Deze viel en bekwam enkele kneuzingen en schaaf wonden. Na behandeld te zijn in de Dr. Noletstichtmg kon hij huiswaarts keren. Het vliegseizoen is van April tot half September. Onderlinge verenigingswed- strijden worden gehouden, maar ook af- delings- en bondswedstrijden, waarbij alle duiven uit het gehele land met el kaar worden vergeleken. Het hoogtepunt van deze bondswed strijden is ongetwijfeld de grote vlucht van Bordeaux over een afstand van 868 km tot Schiedam. Dit is de laatste vlucht voor de oude duiven. De rest van het seizoen wordt dan nog met jonge duiven gevolgen. Maandagmorgen om half zeven heg ben de leden van „De Sneivliegers" hun duiven voor deze grote vlucht in gekorfd. Vrijdagmorgen worden de die ren in Bordeaux, waarheen zij per auto en trein werden verstuurd, gelost en Zaterdag staan de Schiedamse liefheb bers cn met hen honderden in het ge hele land gereed om zo snel mogelijk de gummiringen van de poten te ver wijderen en in de klok af te drukken. Boeiend en attractief, dat is de duiven sport en dat zal iedere duivenliefhebber met ons eens zijn. De plannen tot stichting van een ca- re-restaurantbedrijf aan de Maasboule vard te Schiedam nemen schijnbaar vastere vormen aan. B. en W. stellen namelijk aan de raad voor aan H. M. dc Koningin te verzoeken het aantal drank wetvergunningen met één uit te brei den, en wel in het bijzonder voor het gebied van dc Maasboulevard. Het toegestane maximum aantal ver gunningen is namelijk reeds lang uit gegeven en vele aanvragers staan op de wachtlijst. Om te voorkomen dat bij inwilliging van het verzoek de vergunning terecht zou komen in een ander deel van de gemeente is het noodzakelijk het aantal daar te verlenen vergunningen te fixe ren op het daar thans geldende aantal. Hot aantal vergunningen zou na inwil liging op 84 komen. In verband met de bouw van onge veer 530 woningen tussen de Burge meester van Haarenlaan, Burgemeester Honnerlage Gretelaan en de nieuwe Damlaan te Schiedam, dient spoedig te worden overgegaan tot verdere straat- en rioleringsaanleg in dit gebied. Hiervoor zal moeten worden beschikt over een bedrag van 950.000 inbegre pen de kosten voor materialen, arbeids lonen, transport, plantsoenen, toezicht en tekenwerk. Aan de raad wordt derhalve voorge steld een crediet ter grootte van dit be drag te verlenen ten laste van de kapi- taaldienst van de begroting van het Grondbedrijf voor het lopende diénst jaar. voorts zal ten behoeve van de gasvoorziening ƒ294.100 nodig zijn, als mede 138.000 voor water-, en 264.400 voor de electriciteitsvoorziening. In to taal is derhalve 1.646.500 nodig. Aan de Buiten Havenweg in de na bijheid van houthandel v. d. Eist te Schiedam is gisteravond omstreeks half zeven de 6-jarige jongen C. Hesbach, ewoond hebbend aan de Maasdijk, oor verdrinking om het leven geko men. De jongen was met een ouder broer tje en een vriendje aan het spelen. Hij viel in het water ,toen hij op een zol derschuit wilde springen. De direct ge alarmeerde politie heeft de kleine na ongeveer een uur dreggen opgehaald. De levensgeesten waren toen reeds ge- j weken. I Door toeneming van het aantal kin- fï .1*7 °PeaJ,a/e lagere school hcJnnit stadsdeel van Schiedam bezoekt en door het feit dat de bouw van een nieuwe openbare school aan het Lorentzplein is vertraagd, dreigen moeilijkheden te ontstaan om alle leer lingen per 1 September te plaatsen Naar de mening van B. en W. kan een oplossing worden gevonden door de twee of drie klassen leerlingen, waar voor geen ruimte is, tot aan het tijd stip van gereedkomen van de school aan £ei lorentzplein. onder te brengen in het schoolgebouw aan het Oude Kerk hof. in dit schoolgebouw is behalve een ttt0?! voor b.O. ook een school voor U.L.O gevestigd. Daar het hoofd van aeze laatste school het onderwijs per 1 KS,tfIïbfr«met ï*nsioen gaat veriaten, komt het B. en W, gewenst voor deze gelegenheid aan te grijpen om de school te combineren met de andere openbare school voor U.L.O., de WiUem de Zwij- gerschool aan de Prins Mauritsstraat. xn de nabije toekomst zal men echter moeten gaan denken aan de bouw van een nieuwe, centraal gelegen school. Behalve de overtollige klassen van de ij.O. school, zal in het gebouw aan het Oude Kerkhof nog de tweede V.G.L. O.-school kunnen worden ondergebracht, die nu gehuisvest is in het schoolgebouw aan de St. Anna Zusterstraat. Dit laat ste gebouw zal dan worden onttrokken aan het onderwijs. De raad 2al Vrijdag een beslissing nemen. Zaterdagmiddag, wanneer de vlag van het stadhuis-bordes te Vlaardingen naar de omloop van de toren van de Grote Kerk zal zijn gehesen en wanneer de negen grote ballonnen langs die zelfde to ren omhoog zullen gezeild zijn, dan zijn de Vaeantie-weken 1955 officieel begon nen. Voordat het evenwel zover kan zijn. moet er veel gedaan worden, opdat straks de hele organisatie „op rolletjes" kan lopen, hetgeen steeds een goede tra ditie tijdens het vacantie-feest is ge weest. Allerwegen is men dan ook bezig thans de laatste hand aan de voorbe reidingen te leggen. Zo is vandaag door de „staf" het Vacantie-bureau, Oosthaven- kade 10 al betrokken, waar alles in gereedheid wordt gebracht om straks de honderden bezoekers van dit kantoor de vlotst mogelijke service te kunnen verlenen. Vanaf heden is het bureau ge opend. Men kan daar alle inlichtingen over de programma's krijgen, alle in schrijvingen moeten daar gedaan wor den en tevens zijn voor bijna alle ge beurtenissen toegangsbewijzen aan het bureau verkrijgbaar, ook voor avond voorstellingen op het feestterrein. De kaarten daarvoor zijn op de dag van uitvoering telkens in voorverkoop aan het bureau verkrijgbaar. De openings tijden zijn: werkdagen 8.30 tot 12.30 uur en 1,30 tot 6 uur; Zaterdagen doorlo- oend van 8.39 tot 5.30 uur. Het telefoon nummer van het bureau is 3477. Vandaag komen in Vlaardingen aan de leden van het Deens Jeugd Symfonie orkest, die tot Vrijdag de gasten zullen zijn van de Vlaardingse Jeugdgemeen schap. Woensdagmiddag worden de De nen officieel ten stadhuize ontvangen. Woensdagavond volgt dan het concert in de Stadsgehoorzaal. Naar wij vernemen zal de „Burge meester Heusdens", de nieuwe logger van de visserijmaatschappij „De Nieu we Mercurius" te Vlaardingen, die Vrij dagavond bij de werf Figee van de hel ling liep, in de vaart komen onder het nummer "Vlaardingen 27. Men denkt reeds eind October van dit jaar de proef vaart met het schip te kunnen maken. Schipper op de logger wordt de heer Punt uit IJmuiden, Op de vrijgekomen helling bij de werf Figee zal een coas ter worden gebouwd voor de Shell. Naar Tentoonstelling. De kerkeraad van de Ned. Hervormde Gemeente te Maasland heeft gunstig beschikt op een verzoek van de Tentoonstellingscom missie „Avondmaalszilver in de Pro testantse Eredienst van de 16e eeuw tot heden" om het Avondsmaalzilver van de Maaslandse gemeente te mogen ten toonstellen. Buitenavond. Uitgaande van de Com missie voor het Jeugdwerk uit de Her vormde Gemeente van Maasland wordt Woensdagavond 27 Juli een Buiten avond gehouden voor jongeren van 12 tot 15 jaar op de boerderij van de heer A. P. Chardon. Kortebuurt 16. Er wordt deze keer buitenspel beoefend, terwijl tot slot van de avond een filmprogram ma is samengesteld. Mooie opbrengst. Opnieuw is het bus je geledigd, waarin wielrijders hun ga ven deponeren als zij gratis hun fiets stallen bij de heer P .Sonneveld in de Kortebuurt te Maasland. De opbrengst bedroeg dit keer niet minder dan f 72.69 en is ook nu weer bestemd voor het fonds, waaruit een 2e glas-in-lood raam voor de gerestaureerde Hervormde Kerk wordt gefinancierd Geslaagd Aan de Ambachtsschool te Delft is geslaagd voor de 2-jarige cur sus „Timmerman" Joop Brehm te Maas land. Met het m.s. „Willem Ruys", dat op Donderdagmiddag 28 Juli voor de 46e maal uit Rotterdam zal vertrekken naar Colombo, Singapore en Indonesië, repatriëren dc eerste twee Ambonnezcn- gezinnen, tesamen 20 personen tellend, en resp. afkomstig uit de Ambonnezen- woonoorden „De Schattenberg", te Hooghalen (Dr.) en „Wite Peal" te St. Johannisga (Fr.). Het zijn de families Marantika en Maju Roeinoe. De in scheping der passagiers voor deze reis vindt plaats aan de kade van de Kon. Rotterdainsche Lloyd, 's middags van 2 tot 4 uur. Een reisgezelschap van de N.C.R.(cis) V. vaart met de „Willem Ruys" mee tot Southampton. In deze Zuid-Engelse havenplaats zul len zich twee sultans met hun echtge note en gevolg inschepen, met bestem ming Singapore. Het zijn Z.H. Sir Ibra him DK. SPMJ, GCMG, KBE. GCOC. Sultan van Johore. en Raja Sir Yussuf Tzzudin Shah Ibni Almarhum Sultan Ab dul, Sultan van Perak. Onder de passagiers, die in Rotterdam aan boord komen, bevinden zich de drie gebroeders Brugman, uit Blaricum. die in het Gooi een poppentheater heb ben, en nu, op uitnodiging van de Bond van Kunstkringen in Indonesië. een tournee door dat land gaan maken. Uitgezonden door het Geref. Zendings- centrum te Baarn vertrekt dr. J. v. d. Linden, Geref. pred. te Zeist, en door het Zcndmgsbureau der Ned. Herv. kerk te Oegstgeest mevr. N. K. I. Arps Hill, echtgenote van de Zendingspredi kant -ds. J. Arps. De Duitse zendeling A. Rutkowsky reist voor de Rheinische Mission, te Barmen, naar Sumatra. - voor hpt m msterie van Overzeese Rijksdelen optreden als begeleidend geneesheer?; een ziekentransport van repatriëronj, dr. Raden Boenjamin, hoofd van <jf pra-bestrijding in Indonesië: mej M r Franeker. uit Amsterdam, die als af vaardigde van de Ned. Vereniginc IT' Vrouwenbelangen naar een interna!; naai vrouwencongres in Colombo en prof. dr. C. O. Schaeffer, uit R« lent, hoogleraar aan de Indon. In dc afgelopen nacht Is na een stige ziekte overleden de heer H, J w„' cus, wethouder van Sociale Zaken Gemeentelijke Bedrijven van Maassim, De overledene bereikte dc ieeftyd va o>) jaar. Mei de heer Marcus is een der oud<t» raadsleden, wat de zittingsduur betref'" de gemeente Maassluis ontvallen H-i genoot in veel kringen achting en waa- dermg. De overledene deed in 1931 intrede in het poitieke leven te Mal ln'Si J°Cn als candidMt van m S.D.A.P. in de gemeenteraad werd kozen Door zijn gematigd, standvastig natreden won bu het *UK De gemeente Den Haag verzorgt de levering van gas aan Hoek van Hol land, behorende bij de gemeente Rot terdam. Deze levering geschiedt volgens een overeenkomst, indertijd gesloten met de Haagse Maatschappij voor Gas distributie. Deze maatschappij is even wel geliquideerd en de gemeente Den Haag nam de rechten en verplichtingen over. De huidige overeenkomst is verouderd en de bepaling van de gasprijs welke berekend wordt op basis van de alge mene kostprijs, is onbevredigend. Tus sen Rotterdam en Den Haag is overleg gepleegd over een nieuwe overeen komst en B. en W. van Den Haag stel len de gemeenteraad voor deze overeen komst te sluiten. Volgens deze overeen komst zal Den Haag maximaal 6.000 kubieke meter per etmaal leveren. Rot terdam vergoedt dan voor het geleverde gas de productiekosten, vermeerderd met een opslag en een bedrag wegens de kosten van aflevering. Een zodanige regeling is gemaakt, dat in de gasprijs rekening wordt gehouden met de regel maat van de afname. optreden won hij het respect van na velen, ook van zijn politieke tegen stam ders. Na de oorlog trad de heer Ma? fMIC no 4-rhf O eï A aia"- cus toe tot de P.v.d.A,; hij werd in 1M tot wethouder gekozen. In 1949 w! hij opnieuw het vertrouwen. Enkele maanden geleden moest hi,: zich wegens ernstige ziekte terugtrekken en werd zijn plaats door een tijdelijk WPrnnimPr inoennmon 4 De woningnood en de behoeft? aan andere gebouwen maakt het noodza kelijk, dat het corps vakbekwame bouwarbeiders opvolgers krijgt die kwantitatief en kwalitatief in staat zijn de hun wachtende taak te vervuilen. De Stichting Vakopleiding Bouwbe drijf streeft naar een objectieve voor lichting "omtrent inhoud, betekenis en eisen van het beroep bouwvakarbeider en heeit o.m. door middel van het bouwen van een woning willen tonen op de „E 55" waartoe leerlingen uit dat leerlingenstelsel na enkele ja ren opleiding in staat zijn. TUINFEEST VOOR KINDEREN De Vlaardingse Speeltuinvereniging voor de Indische buurt en omstreken heeft een groot tuinfeest voor de kin deren georganiseerd, dat plaats zal vin den op 24 September. Allerlei leuke wed strijdjes zullen er tijdens dit feest ge houden worden: wedstrijd met drie wielers. hardlop met hindernissen, vlagsteken, aulosteprace en misschien komt er zelfs een ballonwedstrijd bij. Voor deze wedstrijden zijn reeds een aantal prijzen beschikbaar. Overigens zal men alles wat goede gevers nog meer willen aanbrengen met zeer veel dank aanvaarden. De 56-jarige K.v.V. uit Rotterdam kwam Zondagmiddag met zijn bromtan- dem op de Schiedamsedijk te Vlaardin gen te vallen. De vrouw van V. liep hierbij een lichte hersenschudding en enige verwondingen op. De tienjarige M.K., die achterop de tandem zat kreeg een armfractuur en enige schaafwonden. De 24-jarige verpleegster C.B. kwam gistermorgen op het kruispunt Waal straatKuiperstraat te Vlaardingen met haar rijwiel te vallen. Zij moest rem men voor een paard en wagen. De bei de linkerwielen overreden het rechter been van de verpleegster, die met een beenbreuk werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis. De Schiedamse politie heeft gisteren een 49-jarige Rotterdammer aangehou den, verdacht van diefstal van mate rialen van een werf in Schiedam. i Nu de bouw van dat huis zover ge vorderd was, dat vandaag officieel het „pannebier" kon worden uitgegeven bij het bereiken van de gewenste hoogte en het plaatsen van de spanten, heeft de voorzitter van de stichting, jhr. mr. W. C. S. Laman Trip, vanmorgen een rede gehouden, waarin hij allereerst de aandacht vestigde op de enorme bete kenis voor grotere bouwprogramma's. Het vraagstuk, „hoe blijven" wij be schikken over arbeiders, die kwalitatief en kwantitatief berekend is voor de opgelegde taak?" vervult volgens spr. het bouwbedrijf met grote zorg. Er bestaat, zeide hij, onder de jeugd een zekere aversie tegen het beroep van bouwvakarbeider. Het is mis schien wel begrijpelijk, dat in deze gemechaniseerde eeuw het hart van de jeugd in de eerste plaats uitgaat naar de machine en de overall. Vergeten wordt echter, volgens spr., dat in de bouwvakken waarlijk scheppende ar- i w°'"dt verricht, er zal altijd een plaats blijven voor het eerbiedwaardige ambacht. Spr. zou zelfs durven beweren, dat ae vakbekwame bouwarbeider een ze kere artistieke aanleg heeft ontwikkeld en daardoor in zijn werk een grotere voldoening en een grotere arbeids- vreugde kent. De vrees voor werkloos heid behoeft volgens spr. geen rol te spelen, want inmiddels zijn de sociale voorzieningen van dien aard geworden, dat werkloosheid veel minder, zoals in het verleden, een verschrikking behoeft te zijn.- Mocht onverhoopt opnieuw een depressie optreden, dan zal juist het bouwbedrijf worden gehanteerd om de gevoigen daarvan ten aanzien van de werkloosheid in het algemeen te nivel leren, Dan zullen nieuwe wegen in uitvoering worden gebracht. Om tot een waarlijk objectieve voor- lichhng te komen heeft de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf gemeend nieuwe wegen te moeten inslaan. Zij heeft ais eerste tak van bedrijf een apparatuur laten samenstellen, dat van een aantal beroepen in de bouwvakken Hel huis, dat op dc expositie „E 55" op de afdeling „Bouwen en Wonen" door leerlingen in het vak wordt gebouwd, kwam vanmorgen onder de kap. Het is een goede traditie, dat dm het „pannebier" wordt geschonken. Daarvoor hadden de jonge arbeiders grote belangstelling. ij- een beeld geeft van de inhoud, van de te stellen eisen aan de candidaat, de perspectieven van de beroepen afzon derlijk en de opleidingsmogelijkheden sndie voor een verdere bekwaming. Deze apparatuur, te zien op de ,3 55 zal te zijner tiid daar ter beschik king worden gesteld, waar zij een bij drage voor de beroepsvoorlichting kan vormen, gedacht wordt b.v. aan de gewestelijke arbeidsbureau's Oe verzorging van het leerlingen stelsel aldus spr. is de primaire taak van de stichting. /Jli" (Medegedeeld door firma A, Makkreel, makelaars in granen). Juli Sept. Nov. Jan. Vor. slot 28.00 26.65 25.25 25.15 S.K. 27.50 26.45 25.0215 25.00 7bS^??AY?NH^G,E' 26 Juli 1955 Sch 78 50 kantjes uit de halve vleet: 305 gewi 342-85 uit 45 netten;^ '•1 Ia 06 geen vangst;159 nog 110 mijl; 263-35; 339 g v; 39 g v; 201 g v; 4- iqÖh og V' Jo Ult vl; 57-9; 181-55; 199-8; 8 g v; 32 g v; 48-1 49 g v; 51-38; 99 g v «thuisstomend; 132-16; 133-14; 189 g v; 233 g v; 247-10; 2 gisteren 20 k; 5-5; 9 gisteren 90; 15-2; 19-15; 35 g v; 37-l: 4a-6o nog 30 netten; 84-4; 130-50 nog 17 240 4°Vin 22d°7 weinig vangst; 236-4; yoo g V' on nog o50 mijl: 310 S v; deSoheveningen: Sch 124 16 last; 284 22 last; 254 34 last. Ajjl}. verse haring en vis kwamen aan de mafkt de loggers Sch 54 met f 17.400.—. 24 raeï t Üloi!' 72 21101 i 490. 40 met f 1240, 248 met f 2420, 36 met t 320. wethouder ingenomen. De overledene maakte deel uit van «al van bestuursorganen Onlangs hebben wij melding gem»akt van de oprichting van de Vereniginz voor Christelijk Uitgebreid lager onder tvljs te Maassluis. Deze nieuwe vereni ging verkreeg bij Koninklijk Besluit vac 15 April 1955 rechtspersoonlijkheid. De huidige scholen voor uitgebreid la ger onderwijs te Maassluis, uitgaande van de Ver. y. Christelijk Herv. School onderwijs (Min. de Visserschool) en Ver v. Christelijk Onderwijs (Gr, v. Prins- tererschool) zijn in moeilijkheden geko- men wat betreft het onderbrengen van alle klassen in genoemde schoolgebou wen. waarin tevens de klassen voor gs- woon lager-onderwijs zijn ondergebracht In verband hiermede hebben de bestu ren van beide verenigingen besloten om de beide bestaande ulo-seholen samen te voegen en over te gaan tot de stichting van de „Vereniging voor Christelijk uit gebreid lager-onderwijs", waartoe eer dergenoemde verenigingen als lid zijn toegetreden. Het ligt in de bedoeling oa de beide ulo-schoien, dus van de Mi- nistcr de Visser- en Grot-n van Prins- tererschool met ingang van 1 Septem ber 1956 op te heffen, waarna de leer lingen en onderwijzers overgaan naar de nieuwe gemeenschappelijke ulo-schoof welke in de Sluispolder zal verrijzen. Het gevolg van deze stap is, dat voor de afdeling g.l.o. der Min. de Visser- en Groen van Frinstererschool de zo no dige ruimte voor uitbreiding beschikbaar komt, terwijl bovendien het ulo-onder wijs op de gemeenschappelijke school op hoger peil kan worden gebracht. Hier door kan een krachtig bloeiende ulo school te Maassluis ontstaan. Aan de in de Lageronderwijswet za! een dergelijke school met tenminste 210 leerlingen bevolkt moeten zijn, zodat een toename van 52 leerlingen noodzakelijk is om aan de wettelijke bepalingen te kunnen voldoen. Gelet op de toename van het aantal leerlingen in het alge meen op de lagere scholen, alsmede op de uitbreiding van de gemeente, delen B. en W. de verwachting, dat het aan tal leerlingen steeds hoger zal komen te liggen. Het college acht het redelijk, dat bij de bouw van het schoolgebouw met een toename van het aantal leer lingen rekening wordt gehouden en stelt de raad voor de benodigde gelden voor de bouw van deze nieuwe ulo-school beschikbaar te stellen. De achterpaden van de woningen van de Woningstichting „Woningbebeer" in de Kapelpolder zijn gedurende de win termaanden en regenperioden vrijwel on begaanbaar. Voorts is het noodzakelijk, dat de erfscheidingen tussen de erven worden vernieuwd. De totale kosten van deze verbeterin gen worden geschat op ƒ18.912.—. De achterpaden zullen worden bete geld, terwijl een nieuwe afrastering van parkoenpalen met gegalvaniseerd draad wordt aangebracht. Met de aanleg van de tegelbestrating is een bedrag van 8.862.gemoeid. Indien de paden in de oorspronkelijke staat (koolas) worden hersteld, zou dit ƒ1200.— kosten. Naar de mening van de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting (het betreft woningwetwoningen), die in deze aange legenheid betrokken is, heeft het ver schil van 7,662 betrekking op verbs- teringswerken, die het woninggerief tot gevolg hebben. Laatstgenoemd bedrag zal daarom door een huurverhoging die nen te worden gedekt en wel tot een bedrag van 5 cent per woning per week. Een voorstel tot verhoging der huur prijs van de onderhavige woningen met 5 cent zal de gemeenteraad binnenkort worden voorgelegd. Excelsior Maassluis dat in het aUt- lopen seizoen zich niet in de 3e klasse A. van district West IX kon handhaven, zal in het komende seizoen uitkomen in de vierde klasse A. Zij komt dan uit tegen Die Haghe (Den Haag); Duinoord (Den Haag)H.T.S.V. (Den Haag)Kou dekerk (Koudekerk a. d. Rijn); Leiden; Ornas (Den Haag); P.P.S.C. (Schiedam) Sportlust (Woerden)S.V.O. (Oude we tering) en V.W.S. (Leiden). Excelsior 2 is met de volgende eu- taUen ingedeeld in de Res, 3de klasse B: C.S.V.D. 2 (Delft); H.B.S.S. 2 (Schie dam); Jodan Boys 2 (Gouda): Monster 2; Quick Boys 3 (Katwijk); Schevenm- gen 2; T.O.G.R. 2 (Rotterdam); Zwa luwen 2 (Vlaardingen) en Zwart Wit t (Rotterdam). Korfbal. Maassluis 3, dat zoals ge meld, vorig jaar kampioen werd van de juniorenklas van de C.K.B. en door de 70 overwinning op T.H.O-H. 2 promo veerde van de 4e klasse naar de 3de klasse, district Z-H-Z, zal nog een pro motie maken. Het bestuur besloot na melijk dit twaalftal in het nieuwe sei zoen te laten indelen als Maassluis z- Voor dit jeugdige team een mooie belo ning voor zijn uitmuntende prestatie. ROTTERDAMSE TERMIJNMARKT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO Slotnotering (in gids per 100 kg) medege deeld door de N.V. Commissiehandel »-»■ Julius van Roosendaal Rotterdam, 25/7 Juli 97,50 laten September 97 00 November 96.95 96.75 Januari 96.75 96.65 Omzet geen zaken 15 contracten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2