emma Tekort Maassluisse begroting noopt tot verzoek aan de regering om steun Joh. Luykenaar Francken Spoelingbrug blijft gesloten m 't \rovmwiïurnste is op Temma Offers voor havenplan en industriële ontwikkeling „De Haven" biedt aantrekkelijk programma in komend seizoen Cincinnati-ramen Vrijdag onthuld? Lobith boekte 100.000ste scbip Mestkar versperde Julianabrug 'M w Schoolmeester-artist 25 jaar organist van Tidemanstraatkerk SCHIEDAM Zakenstud'iekring sprak over vrijetijdsbesteding Lasclub „Sdiietlam" bezocht „Lastu 55" Dameskapsalon Laakes aan Spoorsingel 1 DAG Burgerlijke Stand van Rotterdam M. DONKERVOORT ZN. VLAARDINGEN VLAARDINGEN Voor Vlaardingse ongeorganiseerde jeugd Tentoonstelling van paddenstoelen' geopend Fabrieksarbeider krijgt 15 jaar voor moord R.K. keuk aan Westzeedijk wordt kathedraal Automobilisten gestraft TROUW Dinsdag 11 October 1955 Beroep op Kroon verworpen Korte Schiedamse berichten Advertentie Nog slechts Burgerlijke stand van Schiedam Orgelconcert Advertentie PROVENIERSSINGEL No. 19 TELEFOON 49606 Behalve de houw van de Flat op de hoek van de Provenierssingel werd ook de verbouwing van Dames kapsalon H. Th. Laakes door ons verzorgd. Woningbouw Sportvelden Openbare werken Cefa in Maassluis? Advertentie Cadillac Oldsmóbj/e3—?/ Grenzen bisdommen vastgesteld Overdracht voorzitterschap Prov. Commissie C.J.M.V. Niet nuchter achter het stuur Brandstichter veroordeeld Joy-riding of diefstal? l'isserijbericfiten na kioon heeft een beroep verwor- waarin vernietiging wordt ge- «iaad van een besluit van B. en W. 3bn Schiedam om de Spoelingbrug ie Schiedam voor het autoverkeer ie duiten. «et beroep was ingesteld door 29 te Schiedam, die er ondernemingen te Schiedam, a.e er omvaar teg enhadden .dat door af- luitog van de spoelingbrug de naar iZ menmg beste verbinding tussen ïrViik. waarin hun bedrijven zijn ge- wen en Rotterdam en het station Schiedam zou vervallen. In de motive ring op de verwerping van het beroep «orat ondermeer gezegd, dat bedoelde 3iik over nog andere verbindingen •wschikt en dat bovendien ter vervan- ring van de Spoelingbrug een nieuwe brug, de Oolevaarsbrug is gebouwd. Reeds vele malen heefi de heer K ysS Driel uit Rotterdam te Schiedam I", de vrijetijdsbesteding gespioken. Maandagavond was deze bekende spre- km te gast b>5 de Zakensiudie Kring Schiedam in hotel Beyersbergen. De heer Van Driel besprak op deze avond de vele vormen van vrijs tijds besteding. Spreker wees op de zinvan coede lectuur, op de vele moeglijkhe- den die de radio en tegenwoordig ook de televisie biedt. Van de radio uitzendingen kan men ontzettend veel leren dank zij de grote verscheidenheid tan programma's. De sport achtte de heer Van Driel ook zeer belangrijk, daar deze uiten „n lichamelijke oefening en opvoeding ook ontspanning biedt. Bovendien kan soedfi sport voor de jeugd van groot belang voor de karaktervorming zijn, mits men tbeschikt over sportleiders, die zich van hun teak bewust zijn. Niemand, zo zei de heer Van Driel, kan zijn vrije tijd goed besteden, als hjj zijn dagelijkse arbeid niet goed ver richt. Het is fataal voor de mens als hij gedurende zijn werk steeds een blik op de klok werpt om te constateren of het nog geen tijd is er mee uit de scheiden. - Nu alle arbeid steeds meer gemecha niseerd wordt, kan een arbeider de scheppingsdrang niet meer in zijn werk uiten. Spreker gaf hierbij een - aantal interessantst cijfers. In 1900 wercf van alle arbeid 15 pet. door de mens, 33 pet. door het dier en 52 pet. door de machine verricht. Thans luiden deze cijfers respectievelijk 4 pet., 2 pet en 94 pet. Bijna verongelukt. Om half negen Maandagmorgen werd aan de Overschie- jeweg te Schiedam nog juist een onge luk voorkomen. Een tankauto met zes wielen van de I.P.C.. die werd gesleept door een reparatiewagen, kwam door een misverstand, tussen de bestuurders van beide wagens, met de wielen boven de Schie te hangen. De wagen reed gelukkig niet door in het water. Een kraanwagen heeft de auto weer op de begane grond gebracht. Blijven haken. Even voor vijf uur kwam Maandagmiddag een bromfiet ser aan de Rotterdamsedijk te vallen doordat hij met zijn kleren aan een deurknop van een geparkeerde auto bleef hangen, op het moment, dat hij twee wielrijders wilde passeren. Het slachtoffer, de 50-jarige monteur uit Schiedam M. v. W., werd met een lichte hersenschudding en neuswon- den, naar huis overgebracht. Aanrijding. Aan de Buitenhaven te Schiedam kwamen Maandag twee el kaar tegemoet rijdende vrachtwagens met elkaar in botsing. Doordat de aandacht van de bestuurder van een van de wagens C. v. d. B. uit Rotter dam, op het moment dat hij de ande re wagen passeerde werd afgeleid schampte beide auto's elkaar. De eerste wagen werd onherstelbaar vernield, andere had slechts lichte schade. Zaterdagmiddag zijn de leden van de Lasclub „Schiedam" met 2 grote bussen naar de LASTU 55" te Utrecht geweest, dank zij de medewerking van diverse firma's. Vertrokken werd om 1.30 uur van het Rubensplein en het Postkantooi. Om 3 uur waren de leden van de vereniging in Utrecht bij het Jaarbeursgebouw, waar tot negen uur de leerzame tentoon stelling op het gebied van lassen en snij den, zowel electrisch als autogenische bezichtigd werden. Door de verschillende firma's werden las- en snijdemonstraties gegeven, die door de leden met grote belangstelling werden gevolgd. Ook werden films ver toond. De leden troffen het, want na het be zoek aan de „LASTU" gingen zij Utrecht bezichtigen, dat feestelijk verlicht was. Deze causerie was de opening voor het winterprogramma. Aan de Spoorsingel 7 te Rotterdam is vanmiddag de nieuwe dameskap salon van de heer H. Th. Laakes of ficieel in gebruik gesteld. Deze kapsalon was eerst gevestigd aan de Schiekade op de hoek van de Bergweg. De ruimte werd te klein en de heer Laakes vond een nieuwe ge legenheid aan de Spoorsingel, oor spronkelijk een woonhuis. In circa zes weken heeft de firma M. Donkervoort Zonen kans gezien het woonhuis om te toveren in een smaakvolle dameskapsalon, die aan de eisen van de moderne tijd volkomen voldoet. Van de nieuwste snufjes, als fngs- bouwde waterkranen, speciale afvoe ren en dergelijke werd hierbij gebruik gemaakt. Ook de verlichting is zeer modern met T.L. buizen uitgevoerd, echter door middel van ingebouwde lamoen zodanig toegepast, dat de natuurlijke kleuren gehandhaafd blijven. Op de receptie, die vanmiddag in het nieuwe pand gehouden werd, gaven veie es acte de presence. BEURS VOOR MOPE I ENHCHSHOUVIM Woensdagavond a.v 11 ave SLUITING X Woensdagmorgen 11 u. in de bioscoopzaal VOOR DRACHT door Mej. G. Stille over Feesten in de huiselijke kring. Woensdagmiddag 2 uur gratis kindermatinee X Woensdag 12 Oct. als extra attractie voor de sluitingsdag, uitreiking van een bijzonder groot aantal WAARDEVOLLE GESCHENKEN AHOY* GEBOUW ROTTERDAM t/m 12 Oct demonstraties'- attracties -- modelkeuken Geboren: G«rardus H A M, z V G J Som- merdyk en C F Derks: Anna, d v H Bode en J L de Hegt; Wilhelm J, z v L C Schnei der en J A van der Luiden: Eric K. 2 v K M van Kampen en H J A Fister; Susanna J M, d v C M Ronteltap en S J Kou wen- hoven; Emmy, d v C van der Geer en A H Kornelisse; Hendrik, z v C A van Deijk en C Eschbach; Vera, d v M Soeters en J den Breems. Overleden: J van Eek, 95 J. Woensdagavond om 8 uur wordt In de Grote kerk te Schiedam het laatste orgel concert in dit seizoen gehouden door de organist Jacq. P Bekkers. Medewerking zal worden verleend door Lem Hoogland, so praan, met orgelbegeleiding van. -Tac. de Graal. Ook het kerkkoor der Ned. Herv. Gemeente te Schiedam zal aan dit concert medewerken. Hei programma bestaat uit werken van. olixtehude, Bach, Handel en Mendelasohn- Bortholdy. TT AANGIFTE 10 OCTOBER BEVALLENj. D. Beaufort—Kerkhoven J -„rachelsGroeneveld zn, P. Verschoor 7<fe Winter zn, B. H. Montijn—Boterman Ji n. de Vogelvan Looijen zn, S. A. Fran- *önr^ohannes zn, H. W. HilleNieuwenburg cLm J* van Ravens waai j—van Os zn, J C btouc.—van Drenth zn, M. Boeiede Vlaam 4 G. van Eijk—Schaaf d, J. A. Boom— Heyboer d, J. a. HeijndermansWouden- £*S zn, E, J, R. Clasquin—Hazelzet zn, van Oeveren—Kempers d, 1». A. de Hoog Souwman zn, H. M. van der Pill—Lubbers H1' Chr. Krul—van den Dungen d, C. C. Hüjkoop—Teunissen zn. J. H. de Graaff— zn, s. M. van Ham—Has zn, J. H. Mastenbroek—1Toorneman d. M. L. van Me uren—van Rij zn, N. HaverkampOostlan- W x, H. j. Thomassen—van Lokven d, Schreuder—Heemskerk zn, N. Gast —Roodhorst d, P Kooijman—Verveer d, E C Mooren—van Vliet zn, J. A. Overduin—Suur- jand d, A. Nieuwenhoutvan der Velde d, A» J. Pietersma—Metscher zn, F. de fruin—Beerman zn. J. M. Bezemer—Das berg d. W. H. Dijkshoorn—van Wijk zn, J O. Nieuwenham—Arnold zn. M. de Gel» aer—Bravenboer zn, H. G. van de Molen Jappens d, C. H. van Dort-Braemer zn. H A- Hhl—Maurlk zn, M. J. C. Hiemstra—van Beursen zn, jr B Th. Hoogwegt—Philipsen M. J. LegersteeOorebeek d. Chr. A. w Crom—de Crom d, M. van der Neut Je Leeuw d, M. A. Rijnberg—Kasten zn. M. withagen—Plaisier zn. J. Calame—de Gast J. H. Vinks—Wortel zn, E. A. Reumer—van «er Mijn d. H Gorsele—Nedermeijer d, L C «artwig—Meijs d, J. van Veen—de Keizer van StralenHendriks d, A. Spring vloed—Pronk d. C. van den Hoek—de Geus a» S. S. SchoonrokVersluis d, J C. Lut- gert—Grin zn, A BarnhoornPettinga d, C. g- M Schobben—Kemp d. J C. van den Tol—de Jong d OVERLEDENC. P. Vink, man van W. Reedijk 69 jr. S. Daanen. man van L A Lcmmens 31 jr W. Schrauwen, ongeh vrouw jr E. M. J Peters, ongeh vrouw 46 jr A. Hoorenman. man v. W. Steenbeek 67 J. w. p Hofman, man van E Krijbolder 72 jr *7. IJsselsteijn, man van N. Sassenburg 81 jr B. Koen. vr. .geh. gew met M de Jong J5 E c jyionnée, vr. geh gew. D Hoefman 80 jr. W Haitsma, man 8eh ge.-, mei J. Broer 81 jr. J. M Put ters, ongeh vrouw 38 jr. B. Klip* man van •a. J. Maasbommel 81 jr. J. A. Klaver, man, gen. gew. met T. van den Berg, 76 jr. b. M. Verbeek, vrouw van D. de Visser 5 Jr J. J. Helen, vr.. geh. gew. met Ch. B- van Orlé 79 Jr. C. Klok. man. geh. gew raet J. Uitenbroek, 81 jr. N. A. de Groot, jnan van L van Baaren 41 jr. P. C. Ouwer- «erk, vrouw van G. van Vliet 59 jr A. Rook, raen v. S. L. Kpijzing 50 jr. N. H. de Kruijk. Trouw van P. van Haren 73 jr. C. J. van der Plank, vrouw van J. van der Kraan 75 ir. van der Vliet, man van A. P. Paans, 65 jr. Voorts ais levenloos aangegeven: H. C. danswijk—Visser, roon; M. C Helfrich-Bar- wer, aan. In de nota van aanbieding' begroting 1956 schrijven burgemeester en wethouders van Maassluis aan de raad, dat tal van bijzondere voor zieningen in de bomende jaren de aandacht vragen. Niet alleen de vraag stukken van de haven en de daaraan verwante industrie stellen de ge meente voor problemen. Ook in ander opzicht neemt de industriële ont wikkeling in de laatste jaren steeds groter vlucht. Ret Iaat zich aanzien, dat in de nabije toekomst nog grote investeringen zijn te verwachten. De ont wikkeling, die de gemeente thans doormaakt zal in de komende jaren zon der twijfel leiden tot een aanmerkelijk tekort in de toeneming der algemene inkomsten, waarin de aanwezige reserves maar gedeeltelijk zullen kunnen voorzien. Dit is voor het college dan ook aanleiding geweest de raad voor te stellen aan dc ministers van binnenlandse zaken en financiën een verzoek te ricTTten om subjectieve verhoging van het basis-bedrag per inwoner der algemene uitkering voor de jaren 1956 en 1957. Reeds meermalen is het havenplan in vergaderingen van de raad ter sprake geweest. Inmiddels heeft een bespreking plaats gehad met een aantal belangheb bende bedrijven, die algemeen waarde ring hadden voor het plan. Burgemees ter en wethouders hopen in het aan staande begrotingsjaar terzake nadere voorstellen te kunnen doen. Alvorens daartoe in staat te zijn moeten verschil lende besprekingen met belanghebbende autoriteiten tot resultaat hebben geleid. Een en ander wordt echter wel ver traagd door de voorbereiding van het Deltaplan. Het college koestert de hoop bij de behandeling van de begroting na dere mededelingen over het havenplan te kunnen doen. Er is een plan in voorbereiding, inza ke het bouwrijp maken van de gronden in de Sluispolder-Oost. In verband hier mede hebben burgemeester en wethou- houders bereids aan een tweetal archi- tecterrbureau's opdracht gegeven een vrij aanzienlijk aantal woningen te ont werpen, opdat deze onmiddellijk na het bouwrijpmaken van de grond kunnen worden gebouwd. Het is nog niet bekend of daarvoor voldoende bouwvolume kan Het pzogrsmma, dat de Vlaardingse on georganiseerde jeugd In het clubhuis „De Haven" geboden wordt, wordt elk jaar omvangrijker en rijker. Het winterpro gramma 1955/56 is een heel boekwerkje geworden, waarvan de inhoud de -jeugd zal doen "watertanden. Gelukkig blijken al die goede zorgen niet niets gedaan te worden: de eerste twee weken van dit nieuwe seizoen werd het clubhuis al weer door zeer vele jongelui bezocht. Zeer terecht wij9t de energieke leider van het clubhuis, de heer J. Faasse er in zijn voorwoord op het programma op, dat men al wordt er nog zoveel aantrek kelijks geboden het niet naar zijn zin zal hebben in het clubhuis, wanneer de vriendschap er niet „kind in huis" is. „Een club zonder vriendschap, zonder dat je voor elkaar iets over hebt, zonder dat je elkaar hartelijkheid geeft, is als een maaltijd zonder zout," schrijft de heer Faasse. Het programma voor deze winter is rijk geschakeerd. Vele van de punten van vorige seizoenen vindt men erin te rug. maar ook zijn er nieuwe aan toe gevoegd. Het is een voorrecht voor het clubhuis, dat er steeds weer mensen te vinden blijken, die veel van hun vrije tijd willen geven om daar iets voor en met de jeugd te doen. De week langs gaande zijn er de vol gende mogelijkheden voor de jongelui: Op Maandagavond gaan de meisjes boven tien jaar zwemmen in het Kolpabad, te gen gereduceerde prijs, terwijl de jon gens van 11 tot 15 gaan sporten in de turnzaal bij de dr. Colijnschool. Mejuf frouw Van Dijk doet die avond ryth- mische gymnastiek met de oudste meis- jesgroep. Dinsdagsmiddags om twee uur is er de gezellige moederclub, die onder leiding staat van mevrouw Faasse. Me juffrouw A. van der Burg speelt 's avonds om zeven uur toneel met de meisjes, terwijl de dames Vlug en Kok leiding geven bij het pitrietwerk. De meisjes kunnen ook nog weer iets nieuws gaan doen, namelijk gom-batik onder leiding van de dames Bongers en Vink. Op de Woensdagmiddag is er allereerst de kin dermiddag voor de tienjarigen. Om zeven uur beginnen de jongensclubs. Ze kun nen timmeren, bouwplaten maken, figuur zagen, tafeltennissen. De jongens beven 15 jaar houden zich bezig met hout draaien, pitriet, tafeltennis en plaatwerk, terwijl de jongere meisjes toneelspelen en figuurzagen. Op Donderdagavond zwem men de jongens. Vrijdag hebben de meisjes gymnastiek en spel in de turn zaal Zomerstraat. De jongens tot veer tien jaar hebben die avond de keuze uit wel zeven bezigheden, de ouderen uit zes. Op Zaterdagavonden eens per veer tien dagen is er film, om half zeven voor de junioren, om half negen voor de senioren. De programma's bevatten uit sluitend verantwoorde, vaak geestige films. Op Zaterdag zijn er ook nog een aantal speciale clubs. We noemen glas- schilderen, raffia en trommels maken. Overigens wil de leiding de Zaterdag avond geheel in het teken van de ge zelligheid doen staan. Het „De Haven"-programma vermeldt tenslotte nog evenals vorig jaar een vliegerwedstrijd en een kamp. Al met al een program, dat de jeugd wel zal aantrekken. In de Vis'oank Is Maandagavond door wethouder H. K. v. Minnen de padden- stoelententoonstelling, die daar is geor ganiseerd door de Koninklijke Nederland se Natuurhistorische Vereniging en het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling te Vlaaidingen geopend. De heer Van Min nen deed dat met een korte rede, waarin hij opnieuw van zün liefde voor de na tuur blijk gaf. Hij hoopte, dat de organi satoren niet over gebrek aan belangstel ling van de burgerij zouden behoeven te klagen. De heer L. Lankester, voorzitter van de Natuurhistorische Vereniging, afdeling Vlaardingen, heeft allen die tot het ko men van de tentoonstelling hadden mee gewerkt, daarvoor in het openbaar dank gebracht. Hij noemde in 't bijzonder me vrouw Koops uit Den Haag voor haar werkzaam aandeel. De Visbank is met paddenstoelen, die afkomstig zijn uit Breda. Bilthoven, de Staalduynse bossen en uit Vlaardingen en omgeving, heel aantrekkelijk inge richt, Vooral de heer J, Hottentot heeft zich bijzonder beijverd voor een goede tentoonstelling en is daarin bijzonder ge slaagd, Men ziet er 60 verschillende soor ten paddenstoelen, van eetbare tot zwaar vergiftige, in allerlei kleuren, grote en kleine exemplaren, tal van zeldzame soor ten voor deze streek, en deze allemaal zo natuurlijk mogelijk opgesteld. Alles bijeen zelfs voor de leek waard te be zichtigen, voor de kenner om van te smullen (niet van de vergiftige padden stoelen. De tentoonstelling was vanmorgen weer open vanaf 2.00 uur vanmiddag tot van avond 11.00 uurj langer niet. De president-directeur van het Cin cinnati-concern is momenteel onderweg naar Nederland. Zijn bezoek geldt in de eerste plaats uiteraard de Cincinnati- vestiging te Vlaardingen. Wij vernemen evenwel, dat de heer Geier ook naar Ne derland komt om in het in aanbouw zijn de nieuwe Vlaardingse stadhuis de ge brandschilderde ramen te onthullen, die door het concern aan de gemeente ten geschenke zijn gegeven. Zeer ijverig en met grote nauwkeurig heid is men de laatste dagen bezig de fraaie ramen te monteren. Zij werden aangeboden tijdens een officiële ont vangst ten stadhuize op 26 Augustus 1954 door de toen scheidende directeur-Ne derland van de Cincinnati-fabrïeken de heer Millard Romaine, Hij was. voordat hij als symbool van de schenking een model van de ramen overhandigde met een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten geëerd. Nu, ruim een jaar later, zijn de vier ramensets gereed gekomen. Ze worden onder het wakend oog van de zoon van wijlen de heer W. Bogtman, de ontwer per en vervaardiger ervan ingezet in de fraaie plaats, die in. de hal, nabij de marmeren trap, ervoor gereserveerd is. Op de vier grote ramen wordt prac- tisch iedere tak van het overheidsappa raat tot uitdrukking gebracht openbare werken, stadsuitbreiding, volkshuisves ting en nutsbedrijven op de linkerramen; onderwijs, kunsten en. wetenschappen en sociale zorg aan de rechterzijde. AI deze punten van overheidsdienst worden ten slotte als het ware samengevat in één figuur aan de onderzijde, de Vlaardingse stedemaagd voorstellend, die met een uit nodigend gebaar industrie en handel wijst op de vestigingsmogelijkheden in Vlaar dingen. Het is zeer waarschijnlijk, dat de ont hulling reeds Vrijdag zal plaatsvinden. Volgens zijn reisschema arriveert de heer Geier namelijk reeds Donderdag in ons land. De betekenis van de ramen is bij de aanbieding door de heer Millard Romai ne uitvoerig geschetst. Het geschenk werd toen ir. ontvangst genomen door burge meester mr. J. Heusdens. Het betekent inderdaad een belangrijke verfraaiing voor Vlaardingens nieuwe raadhuis. Een verfraaiing, die pas goed tot zijn recht zal komen, wanneer men vanavond of morgenochtend met het inzetten gereed komt. Een zeer tragische bijzonderheid is wel, dat de ontwerper en vervaardiger der ramen, de Haarlemse glazenier W. Bogt- man enige weken geleden is overleden. Hij heeft de onthulling van zijn fraaie wérk niet meer mogen meemaken. Zün verlijden is de reden, dat zijn zoon thans de leiding heeft bij de montage. Wij vernemen nog, dat aan dezelfde glazenier door het gemeentebestuur op dracht is verstrekt voor het maken van enige gebrandschilderde ramen voor de hal van het derde deel van de stadhuis bouw. worden verkregen, doch gezien de ont wikkeling mag worden verwacht, dat op dit punt geen al te grote moeilijkheden zich zullen voordoen. De woningbouw vindt voortgang, al hadden burgemeester en wethouders hel tempo gaarne zien opgevoerd. De 61 wo ningen en 4 winkels aan de Vondellaan en de Van der Horststraat zijn dit jaar gereedgekomen. Ook de 97 woningen en 5 winkels aan de P, C. Hooftlaan nade ren hun voltooiing. In 1955 is de bouw van 134 woningen gegund, terwijl de plannen voor de bouw van 132 woningen bij de provinciale directie van de we deropbouw en volkshuisvesting zijn in gediend. Van deze woningen zijn 60 wo ningen bestemd voor grotere gezinnen. Verwacht wordt, dat nog dit jaar een begin kan worden gemaakt met de bouw van 24 Rohyp-womngen. Er worden van particuliere zijde po gingen gedaan om een niet onbelangrijk aantal woningen in de zogenaamde vrije sector te bouwen. Het saneringsplan is voltooid en zal dezer dagen aan de minister van we deropbouw en volkshuisvesting worden toegezonden. Zolang de beslissing van de minister niet bekend is, valt hex moeilijk nadere mededelingen te doen over de uitvoering. Het college hoopt echter, dat een en ander niet al te veel tijd zal vorderen. De nood op het gebied van de sport velden neemt nog steeds toe. Tot voor kort was de verwachting gewettigd, dat een voorstel zou kunnen worden gedaan voor de aanleg van enige sportvelden in de Dijkpolder, maar deze verwachting is enige dagen geleden de bodem ingeslagen. Het college blijft er naar streven deze aangelegenheid tot een op lossing te brengen. Om tot uitvoering van het Wederop- bouwplan te kunnen geraken afge zien van kleine onderdelen is het noodzakelijk, dat zowel aan de Wagen straat en omgeving als op het Kerk- eiland onderscheidene woningen worden geamoveerd. Het slopen is echter af hankelijk van de vraag of aan de bewo ners daarvan andere woonruimte ter be schikking kan worden gesteld, zonder dat daardoor de woonvoorziening in ern stige mate wordt geschaad. De uitvoering van het plan staat derhalve in nauw verband met de voortgang van de wo ningbouw. Plannen voor een definitief herstel van de voetbrug in het verbindingspad Wagenstraaï-Noorddijk (Karnemelkslop: zijn in voorbereiding, evenals het her stel en de vernieuwing van de aanslui tende wal-bescheoiingen langs het Goud steenwater. In de loop van het komende jaar kun nen door de raad de volgende voorstel len worden tegemoetgezien: Aanleg van straten en rioleringen in het laatste ge deelte van de Stuispolder: Vernieuwing van een gedeelte beschoeiing aan de Noordvliet; Vernieuwing van de kade muur van de haven tussen de Haven straat en de burg over de haven; Ver nieuwing van de riolering in de Jou- bertstraat; Verlenging van het open baar vaarwater de Noordgeer. De over kluizing van de Zuidvliet kan helaas nog niet tot uitvoering komen. Een overbe last zijn van de dienst van gemeente werken en het falen van de pogingen tot uitbreiding van de personeelsbezetting zijn hiervan de oorzaak. Een noodwen dig gevolg is. dat voorrang is verleend aan enkele andere openbsre werken. Ten aanzien van de uitbreiding van de verbrandingsoven c.q. de stichting van een compost-installatie ligt het geval bij na gelijk. Donderdagavond 8 uur wordt in Sur- sum Corda te Maassluis een vergade ring die voor alle belangstellenden toegankelijk is belegd, met het doel te komen tot de oprichting van een plaatselijke afdeling van de Christ. Filmactie. Spreker is de heer A. Kor- pershoek. E.H.B.O.-CURSUS Met ingang van het nieuwe cursus jaar, dat Donderdagavond aanvangt, zal de E.H.B.O. niet meer gehuisvest zijn in de school aan de Reinestraat te Maassluis, maar zal zij de cursussen geven in enkele lokalen van de oude Kon. "Wilhelminaschool aan de Pres. Steynstraat. Nog èn/ge modéllen 1955, ~uit voorraad leverbaar.' '■■.y'. Automóbiclbedrijf %/ohm tie HcCf* .Oosizcedijk 330.'- R'dam -Tclet. il.9Q.60' ■gAyJ: Garage AdmirmlHéiiska de 82 In Lobith-Talkkamer is gistermid dag het 100.000 ste schip van dit jaar de douane gepasseerd. Het was het ongeveer 300 ton metende motorschip „Jobema" uit Rotterdam, waarvan de Rotterdammer Meeuwsen schipper is. Bij de telling worden zowel stroom- afwaatse als stroomopwaatse sche pen meegeteld. De „Jobema" is met een lading diverse goederen op weg naar Deus- seldorp-Neuss en is afkomstig uit Rotterdam. De rechtbank te 's-Gravenbage heeft vanmorgen de 38-jarige fabrieksarbeider Jakob H uit Leiderdorp conform de eis veroordeeld tot vijftien jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest en on voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering, omdat hij schuldig werd bevonden aan moord op de be jaarde .weduwe Marijtje Zwanenburg- Roos uit Leiderdorp, Op de morgen van de 31ste Juli van het vorige jaar was H. de woning van de weduwe binnengedrongen met de be doeling haar bewusteloos te slaan en. haar daarna van haar geld te beroven. Hij sloeg haar eerst met een fles op het hoofd en later stak hij haar met een mes en een vork enige malen in hoofd en hals. De nieuwe grenzen der bisdommen in Nederland zijn thans als volgt vast gesteld; Het bisdom Groningen zal omvatten, de provincies Groningen, Friesland, Drenthe alsmede de Noord-Oost-pol der. Het bisdom Haarlem beslaat voortaan de gehele provincie Noord-Holland en het bisdom Rotterdam de provincie Zuid-Holland. Het bisdom Breda zal het tegen woordige diocees Breda omvatten, als mede de gehele provincie Zeeland. Bovendien wordt het dekenaat Geer- truidenberg van het bisdom Den Bosch afgescheiden en aan Breda toegevoegd. Kathedraal van Groningen zal zijn de dekenale kerk van Groningen, de St. Martinus, de kathedraal van Rotterdam* de dekenale kerk van de H. Laurentius aan de Westzeedijk. De benoeming van de nieuwe bis schoppen zal nog wel enige tijd op zich laten wachten, m verband met het feit. dat de congregaties in Rome pas op 20 October de gewone werkzaamheden "her vatten. Een mrslkar meed Maandag een Vlatir- dingte verkeersader af. Juist op het mo ment, dat de kur de Julianabrug zon passeren „zei" het achterwiel „krak". Het paard, dat de wagen in sukkeldraf nier de brug moest trekken gaf het mismoedig op. De half-wegzukkende kar versperde toen precies de ene helft tan de brug, die voor het verkeer geopend nas. De andere helft teas icegens re.paratie afgesloten. Het was drie uur toen die fatale krak plaats vond. Gelukkig was het op dat mo ment ter plaatse niet zo druk als het op het piekuur pleegt te zijn. Toch vormde de teugen met zijn weinig welriekende last een lelijk obstakel in de vitale verkeersader. De politie moest eraan te pas komen om het verkeer ont te hiden. hetgeen gelukte hoewel niet gemakkelijk. Zeer moeilijk bleek hel de kar te repareren. De koetsier, de jonge en blonde Jan van Keulen deed xijn uiterste best, maar de uiagen van de firma P. van der Kooi, four age- en mest handel tan de Afrol wilde niet zoals hij wilde. Zo bleef de wagen die de toegang i an de stationskant versperde hardnekkig op zijn plaats. Er waren uiternurd vele toeschouwers, die zich uitputten in het geven van goede raad. Er werd een stevige krik onder de wagen gezet, maar het mocht niet 6aten. Intussen maakte het paard van de gelegenheid ge bruik om te rusten, gelaten en onbewogen wachtte het het verloop de- zaken af Tenslotte kwam toch het heldere idee: een stevige balk werd onder de wagen ge schoven en met veel mankracht wrikte men die iets omhoog, zoveel als voldoende was om het wiel opnieuw te bevestigen. Het aan de kant zetten van de ivageu was toen nog maar kinderspel. De jonge Jan, de koetsier, bleek er toen meer dan genoeg van te heb ben. Hij spande het ros uit, steeg als een cowboy op en reed fier weg..... (Van een onzer verslaggevers) „Schoolmester-artist, zo mag u me noemen", zei drs. Joh. Luykenaar Francken lachend aan het eind van een geanimeerd gesprek dat we Maan dag met hem hadden, 't Was ter ere van zijn 25-jarig jubileum als orga nist van de Tidemanstraatkerk te Rot terdamdat Vrijdagavond in het mid den van de gemeente zal worden ge vierd, dat we naar de Claes de Vrie- selaan waren getogen. De jubilaris eert markante figuur met lange, zil veren haardos gaf ons ruik een veelheid van indrukken mee, dat we ons moeten bepalen tot enkele hoofd zaken. Hij is immers een mens, die gaarne pleegt te denken in grote lijnen, zoals hij het zelf uitdrukte, passend in het raam van een zinvol geheel. Neem nu eens zijn. opvatting over de kunst. Naast orgel- en pianospel (beide instrumenten staan in de kamer) beoe fent hij ook nog de dicht- en schilder kunst. Beoefen je een bepaalde tak van kunst, dan moet je het zo doorleefd hebben, dat het kan gelden als vakwerk. En dan is het mijn ideaal, dat iemand zich niet zo specialiseert, dat hij los komt te staan van de rest, doch de eenheid en samenhang blijft zien die er bestaat tussen de verschillende kunsten onderling. Niet echter de eenheid ten koste van de degelijkheid. Be begon al tijd weer met historische stijlen. Deze moeten beheersen, ook op musicologisch gebied. Voor de jongeren is dit vaak moeilijk. Zij zijn anders geaard. Maar het gemis aan aeze schakel zal zich wreken als zij niet doorzetten met stu deren. Ik doe het zelf ook nog dagelijks. Eerst dan mag men zich de vrijheid ver oorloven, die nodig is om verder te ko men." NATUURLIJK komt bij een man als Luykenaar Francken ook in zijn orgelspel het experiment wel aan bod. Doch dan als behorend bij hex geheel, niet losstaand van wat vroeger gedaan is en van wat er nog groeiende is. Zo gezien is hij - al is Bach dan z'n lieve lingscomponist - heus niet afkerig van de moderne muziek. Ook de Zwitser Gagnebein is bij hem favoriet. Men kan als organist in een bepaalde situatie komen te verkeren, waarin de melodie van de klassieke psalm klinkt als een schreeuw. Pas dan gerust de moderne techniek toe in harmonieën, die ze tot nog toe niet gehoord hebben, is zijn mening. De geest van het vers (zo ziet hij ook het inleidend spelen) is toonaangevend. En dan., (hier komt onze gastheer even in verrukkelijke vervoering) moet, evenals bij de kerkgangers, steeds het element van verrassing aanwezig zijn. Hij zoekt dit noch in het sensationele noch in het sentimentele. Een ander uiterste is het puur technische spel dat het gevoel geen recht doet. zien, wat men gaat zingen en in het voorspel horen waar het heengaat. Over de psalmberijming, z ij n psalm berijming willen we het nog even heb ben. "Van zijn berijming zijn er thans 40 uitgegeven, 35 anderen zijn in „On derweg" geplaatst, een uitgave van de Stichting Protestants Chr. Cultuurwerk, waarvan hij oprichter en secretaris is. Drs. Luykenaar Francken beoogt hier in naast Easper iets te geven wat li terair en muzikaal op beter peil staat Uitgangspunt bij dit werk, óat hij in 1947 ter hand nam, is de Nieuwe Verta ling. Tegen een vrije dichterlijke om werking zonder de woordkeuze van Bij bel en kansel heeft hij bezwaar, 't Ge vaar is niet denkbeeldig dat we dan onze psalmen kwijt raken. Hij zoekt daarom aansluiting tussen de bekende woorden en de oude rythmische melo die voor een eenvoudige berijming van de prozatekst. U begrijpt dat de 26 lesuren Neder lands en literatuur, die hij geeft aan de Chr. H.B.S. aan het Henegouwer plein ook de nodige voorbereiding ver eisen. Evenals de lessen Nederlands, dia hij geeft aan de leraren nijverheidson derwijs aan de avondschool van het Nederlands Genootschap. De Provinciale Commissie Zuid-Hol land in het C.J.M.V. houdt op Zaterdag 15 October in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Jan van Loonslaan te Rotterdam een vergadering. Tijdens deze bijeenkomst zal het voor zitterschap van de Provinciale Commis sie door Jo Kroef worden ovrgedragen aan zijn opvolger Henk Meyers. Over het eeuwfeest van de Wereldbond van Y.M.C A. vertelt voorts de heer E. J. NL Faber. Wegens het onder invloed van alcoho lische drank besturen van een motorrij tuig, heeft de verkeerskamer bij de Rot terdamse rechtbank veroordeeld: W. van Vliet, 45 jaar, bedrijfsleider, tot zeven dagen gevangenisstraf en zes maan- den voorwaardelijke ontzegging van het recht om een motorrijtuig te besturen; J. E. V.. 28 jaar, kaashandelaar te Oude water, tot 14 dagen gevangenisstraf en een jaar ontzegging; J. v. O., 50 jaar, koopman, Rotterdam, tot een maand ge vangenisstraf en twee jaar ontzegging; H. F. P., 2 jaar, directeur te Rotterdam, tot veertien dagen gevangenisstraf en een jaar ontzegging; L. K„ 50 jaar, ver tegenwoordiger, Schiedam, tot zeven da gen gevangenisstraf; C. C. W. v. D., 29 jaar, monteur, tot veertien dagen gevan genisstraf en een jaar ontzegging en O. L„ 46 jaar, dir. ener N.V. te Rotterdam, tot veertien dagen gevangenisstraf en een jaar ontzegging. De 64-jarige caféhouder L. v. M., die twee weken geleden heeft terecht ge staan. omdat hij in perceel Hoflaan 11 te Oostvoorne brand zou hebben ge sticht, waardoor een beduidende schade aan genoemd pand werd toegebracht, is door de Rotterdamse Rechtbank ver oordeeld tot drie maanden gevangenis straf, voorwaardelijk, met drie jaar proeftijd. In een „radeloze bui" had hij, zoals de raadsman opmerkte, na een ruzie met zijn schoondochter brand gesticht. De schade was inmiddels door hem vergoed. Vannacht is on het Maastunnelplein te Rotterdam een personenauto tegen een trampaal gebotst. De auto werd zwaar beschadigd. De beide inzittenden, de 19-jarige automonteur M. B. en de 39-jarige stoker M. L. A. werden door de politie aangehouden en in het hoofd bureau van politie opgesloten. Het bleek namelijk, dat z'i de wagen even tevoren op de Westzeedijk weggenomen hadden. Van 15 October tot en met 6 No vember a.s. zal in Panorama Mesdag een tentoonstelling -worden gehouden van tekeningen en schilderijen van De sire Haine en A. J. Zwart. De heer Francois Eisen, voorzitter van „Arti en Industiae" zal deze expositie op Zater dagmiddag 15 October a.s. openen. 's-GRAVENHAGE, 11 Oct. Vangstbericht van hedenmorgen uil zee. Seheveningers: r\ l. ,78 geen vangst, 305 6 k, 87 geen vangst. 200 Daarbenevens_ is hij o.a. literair ad-[idem, 196 gisteren 102 k. 246 geen vangst, Ik heb het gevoel, dat ik met mijn orgelspel ouderen en jongeren beiden in de hand heb, zo zei ons desgevraagd de organist. En dan komt de paedagoog weer even om het hoekje kijken (aan de V.U. studeerde hij behalve Neder lands en geschiedenis ook paedagogie): Met lofpsalmen doe ik kalm aan als ze nog slaperig zijn. En vlak voor het ge bed rem ik. Als lk zo terugblik na 25 jaar consta teer ik - dit trouwens in het algemeen - beslist een aanmerkelijke vooruitgang bij de gemeentezang. De in koren ge oefende zangers onders ons werken dit mee in de hand. Evenals de Geref, Organisten Vereniging, Wel kan hij zich helaas niet ontworste len aan de Indruk, dat er nog te veel gedachteloos gezongen wordt. Gevolg: dat men zich over de nieuwe berijming *n iet druk maakt. Men moet eerst leren viseur van de Bond van Chr. Zang- en Oratorium Verenigingen en leider van de Geref. Organisten Vereniging (tevens mede-oprichter) die volgend jaar Mei 25 jaar bestaat. Verschillende organisaties riepen voorts zijn medewerking in bij het toonzetten van haar bondsliederen, waarvan wij noemen het C.N.V, en de Geref. Mannenbond. Het is hem een voorrecht ook les te mogen geven aan gevorderde leerling organisten. Wij menen echter dat bij dit jubi leum de organist in deze begaafde kunstenaar moest domineren. Een werk- dat hij reeds als 12-jarige jongen, toert hij in Eindhoven zijn vader mocht assis teren, begonnen is. En dat hij, na eerst in Amsterdam de orgels van de Planta ge- de Boomsluit- en de Buitenamstel- kerk als organist te hebben bespeeld, later in het eigen Rotterdam aan zijn geliefd orgel van de TidemanstraatkerK tot op heden mocht voortzetten. Tot eer van God, Want de jubilaris ziet zijn veel zijdig cultureel werk, ook blijkens zijn publicaties, als een geloofsgetuigenis in het leven van elke dag. Het is zijn le vensdoel, zolang God hem de krachten geeft, een goed Christen - vakman te mogen zijn. 254 idem, 341 idem, thuisstomende, 342 geen vangst. 402 idem, 56 idem, 159 1 k. 229 20 k. 263 geen vangst, 105 idem, 339 idem. 23 3 k. 53 geen vangst, 104 1 k. 332 geen vangst. 39 idem. 264 2 k. 4 3 k. 75 3 k, 57 3 k, 181 1 k, 8 geen vangst. 32 7 k, 40 1 k. 18 1 k. 49 weinig vangst. 99 2 k. 132 geen vangst, 233 geen vangst thuisstomende. 285 1 k uit de halve vleet, 2 2 k, 15 geen vangst, 45 idem. 84 idem, 190 idem. 236 5 k, 249 geen vangst, 250 2 k uit de halve vleet, 297 geen, vangst, 310 idem. 312 2 k. 393 geen vangst, 353 7 k. 20 geen vangst, 223 idem, 314 30 k. 79 geen vanast, 361 idem. 7 20 k, 63 weinig vangst, 64 idem. 66 geen vangst. 72 gisteren 30 k. 103 geen vangst thuisstomende, 123 geen vangst, 124 0 k. 160 gisteren 30 k, 242 geen vangst, 275 idem. 14 idem. 47 idem, 302 idem. 110 idem. Binnen te Schevcningen: Sch 121 20 last en 100 kisten verse haring, 73 23 Jast en 100 kisten verse haring. 201 IS last en 150 kisten verse haring, 284 21 last, 's-GRAVENHAGE,' 11 October. Loggers verse haring en vis: Sch 321 - 2540, 73 - 890. Notering verse haring 12 80 tot 14.50 per kist van 50 kilogram Voorts een kustvisser met 80Ö aan verse vis. VI 70 6 k nog 40 netten, VI 79 3 k, VI 203 10 k nog 40 netten. VI 207 1 k. VI 216 2 k nog 20 netten, VI 29 1 k. VI 56 zk VI 342 1 k, VI 397 6 k. VI 53 1 k, VI 168 2 k, VI 200 10 k nog 40 neten, VI 50 8 k nog 15 netten, VI 14 1 k. VI 56 1 k. VI 112 9 k nog 50 netten, VI 132 2 k. De overig» schepen geen vangst. Besommingen: Zaterdag VI 203 f 3047 on verse haring. Maandag VI 78 f 2163.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1