bliksem gedood h Ben schoon leeg.55 1 j Communisten inPraag: kabinet moet weg Dr. Drees zendt ontwerp regeringsprogram Marlijn Oleff beleefde bang e uren... Requisitoir op 30 juli H-bom ontploft Er zijn 450 ondernemingsraden,, er moesten er 4500 zijn c TEMPERATUUR DAALDE TIEN GRADEN Tijdig heenkomen j Vier personen door de Londen: watersnood Parijs: hittegolf pr «118 Herbewapening Japan onzeker Opstand tegen de partijleiding T Tot zijn nek in de modcler Russische auto met straalmotor Binnenkort manifest inzake oproep van hervormde svnode Twee. grootvaders (broers) getuigen bij huweijk m DINSDAG 10 JULI 1950 D EERTIENDE JAARGANG No. 3129 Straten in rivieren herschapen mgm W eeroverzicht ïiipjll» BEGROTINGSTEKORT VERWACHT SER-COMMJSSIE STELT VAST: ff I 1 rt 8 h-MKJti SPANNING IN TS.IE CH DE 13-jarige. Martijn Oleff ui', de Mijnherenlaan heef: gistermiddag op een opgespoten terrein achter Walesteyn bij dc Waalhaven een angstig avontuur beleefd. het was tenslotte d<- brand weer die Martijn redde. I wee Israëliërs gedood si I m k jilt - Drie hoërdévijen NA DE VERKIEZINGEN: In politieke kringen verwacht men dat eerst na een beoor deling van de budgetaire posi- tie kan worden bepaald welke maatregelen vcor de komende regeringsperiode kunnen en moeten worden genomen. Al gemeen verwacht men voor 1957 een groot tekort op de Rijks begroting en ook de kaspositie van het Rijk moet zorgen, baren. Voor het toekomstige kabinet zat men tussen twee wegen moeten kiezen of bezuinigen of belastingverhoging ten einde de opkomende inflatie tegen te gaan. iriE VOORRANG ZAAK-SCHMIDT m i Tt'if. Rotterdam: Witte de Withstiaa» 30 Tetef 115700 i4 1.) Postbus 1112 Ponsnro No 424519 Klachtendienst aöonnemonten 10 3'i. i<3 30 u Zaterdaes 17—18 uur. Telefoon 315701) 'c-Gravenhaee. Huyaensplew 1 Po-tmro 4'M8f»7 Redactie: Tel 111392 - Adm Tel 114402 Klacntondiomt 18 30—39 30 u: Tel 362r)69~ Schiedam: Lange Keikttiaat 2"b Telefoon 3783 Abonnemeni.pn,. 52 cent per v.eek. 2.2R per maand" 6/5 per ki aiLa! Losse nummers 13 c*nt Vei schijnt dagelnk<- Weersverwachting, geldig van dinsdagavond tot woensdagavond, opgemaakt te elf uur. MEEr ZON Afnemende bewolking en morgen perioden met zonneschijn, maar vooral aanvankelijk ook nog plaat selijk enige regeri. Overwegend matige wind tussen noord en noordwest. Over het algemeen hogere middag temperaturen. ZON KV m v.vN 11 juli 7on op 4 35. onder 20 59; maan op 9 13, onder 22 19 Directeur: H, DE RUIG v>. Hoofdredacteur: I>r. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT jware onweersbuien warme zome rdag op (Van onze correspondent) Mevrouw Kooistra, die irt een weide te Makkuin een koe zat te melken, zocht, bang voor de dreigende lucht gistermiddag, een goed heenkomen in de boer derij. Toen zij even later, nadat het onweer zich ontlast had. in de weide terugkwam, lag de koe in het gras: gedood door de bliksem. Storm en slagregens geselden gisteren het zuiden van Engeland. Overstroomde negen en spoorlijnen brachten vertra ging voor tienduizenden forensen. Tien tallen huizen "en fabrieken werden door de bliksem getroffen. In Londen is binnen tw-aalf uur bijna vijf cm regen gevallen. Dit was de zwaarste tegen val, sinds 15 jaar. Veel stations van de Londense onder grondse waren siegcns overstromingen gesloten Op sommige trajecten was het tremveikeer stopgezet wegens door va ter meorzaakte kortsluiting in het sei- nemtplsol. Parijs beleefde gisteren de derde dag van een miniatuur hittegolf. Twintig personen verdronken bij het baden of door ongelukken met boten. Het was in Parijs zelfs warmer dan in Cannes. De temperaturen bew.ogen zich rond 29 graden Celsius in de scha duw. Tweemaal bautte gisteren een hevig onweer boven de stad los gepaard met slagiesens. die enige verfrissing brach ten, Daarna sc-been de zon heter 'dan tevoren. V *-vA werd getroffen Enige andeie zich in haai nabijheid bevindende personen wei - den licht aan de benen gewond. Het ongeluk gebeulde ter hoogte van de Zuid- Boulevai d v In Tilburg zijn twee mannen het slacht offer geworden van het zware onweer dat maandagavond boven de stad gewoed heeft. De slachtoffers waren de 70-jarige A. R„ die in het Leypark verbleef en de 27-jarlge J. de R., die aan het Wil- helminakanaa! zat te vissen. Beide per sonen werden onmiddellijk gedood. Op de Arnhemseweg te Zevenaar werden de 18-jarige N. en de 17-jarige K., die uit het Rijksobservatlehuis te Zeist waren ontvlucht, door de bliksem getroffen. N werd gedood. Bovendien weid nofe een blikseminslag gemeld in een flatgebouw aan de Veluwe- kade. Hier was slechts geringe schade, maar drie brandweerwagens, die waren uitgerukt voor deze brand, liepen ern stige materiele schade op ten gevolge van een botsing in het noodweer. In Ilpenöam brandde de woning van de heer K. Öffeubetg geheel af na bliks-eminslag. De heer Offenberg liep een shock op. In Almkerk werden acht koeien van de heer A. Snoek door de bliksem ge- ti offen en gedood Ook te Vorden werd een koe in de weide door de bliksem gedood. In de omgeving van Nederwcert in Limburg zijn drie boerderijen na bliksem inslag afgebrand. Ook op andere plaatsen ontstond door blikseminslag een begin van brand, dat de brandweer, bijgestaan door de brandweren van 'Someren en Weert, echter m de kiem wist te smoren. Ook hier zijn door de zware stortregens vele kelders onder water gelopen. Drijvende vuilnisbakken De treinenloop op het baanvak Utrecht Arnhem werd ernstig vertraagd door dat de bliksem bjj Ede tweemaal in de elektrische bovenleiding sloeg. Eerst van morgen kon de dienst weer normaal hervat worden. jDELLE slagregens en hevige onweersbuien. Dat waren de ervaringen van een groot deel van Nederland op de tweede warme zomerdag. Het weer sloeg sneller dan verwacht was om door een koufront, dat Engeland reeds met regen en onweer was gepasseerd Om halftwee was Vitssingen als eerste van de waarnemings stations aan de beurt. De temperatuur daalde er m ruim een kwartier van 26 tot 18 graden en er viel 6 millimeter regen. Een zelfde lot onderging in de loop van de middag bijna het gehele iand. Overal bedroeg de afkoeling een kieme 10 graden. De neerslaghoeveelheden liepen zeer sterk uiteen. Eindhoven tapte 27, Deelen en Soesterberg elk 22 millimeter af. Het Zuid hollandse strand bleef daarentegen bijna geheel vrij van regen. De onweersbuien hebben gistermiddag »p verschillende plaatsen ongelukken en ongemakken veroorzaakt. In Eindhoven, de „Lichtstad", was het ro donker door een uit 't westen naderen de bui, dat in alle bedrijven de lichten moesten u orden aangestoken. De straat verlichting brandde en ook de auto's reden met brandende lampen. Verscnil- iende kelders liepen door de hevige slagregens vol water. Ook in Apeldoorn was het „nacht m de middag". De bliksem sloeg tijdens deze duisternis in hel huis van de fam G. Pluim De antenne werd getaakt en de gordijnen schtoeiden, doch verdere schade werd met aangericht. Door bliksem gedood Tjjdens een hevig onweer 1* de 41-jarige mevrouw W. L. K. uit Haarlem op het Zandvoortse strand door de bliksem ge troffen. Zij was onmiddellijk dood. Het slachtoffer was mei een vriendin en haar twee kindeien op weg om in een strandtent dekking te zoeken toen zij i- t Het Scht tdfptein te liii\ti-riluiii kreeg een Srhelde-ltch ti X tumzirnlom d e riolen op een segvi en iniuneiu nu t bij machte bleken hi-t regi-nu titer tr t emergen. DE BILT. dinsdag 10 uur. Het warme weei van maancias,. waarbij de tcmpetatuien op vele plaatsen tot 29 graden opjeneti het vliegveld Beek meldde zelfs oen m ix.mum van 30 gra den werd in de mnuddag abri:j*t gestoord dooi een storing die met een snelheid van ongeveer 35 kilometer per uur uit de omgeving Vin Na itcs naai de Duitse Bocht nok. De storing gaf in ons land aanleiding tot de ontwikke ling van zwaar onweer met plaatselijk veel regen en hier en Jaar ook hagel. Tot dinsdagochtend 7 uur werd de grootste hoeveelheid neerslag, namelijk 29 rmlimeter. door het waarnemings station Eindhoven gerappoiteerd. Dinsdagochtend oceikte een oud Oceaanfront, dat "ie voorste begrenzing vormt van koelere lucht, het Westen van het land. Mede ondai invloed van een hogedrukgeb'^d dat zich het komende etmaal over de Go f -.an Biscaye en de Britse eilanden gaat uitbreiden zal dit front de komende 24 uur het gehele land passeien en zal de bewolking afnemen, zodat woensdag zonnige perioden ver wacht mogen worden bij gematigde temperatuien en zwakke wind in de Naordhock. De Japanse conservatieven hebben bij do verkiezingen van zondag opnieuw de meerderheid in het, parlement behaald. Het is echter nog niet zeker of zij de tweederde meerderheid zullen krijgen die SJECHISCHE communisten nodig is voor de grondwetsherziening X hebbeil het heencraan geëist waardoor do herbewapening van Japan ncengaan geeiSt mogelijk zou worden. 1 van de leden van het kabinet en (Van onze parlementaire redacteur) ■r F"! E kabinetsformateur, dr. Ürees, heeft gistermorgen aan de vyf fractievoorzitters de heren Burger (P.v.d.A.), Romme (K.V.P.), Zijlstra (A.R.), Oud (V.V.D.) en Tilanus (C.H.) ziin ontwerp regeringsprogram toegezonden, alsmede een financiële nota van het departement van Financiën waarin de gegevens zijn vermeld over de budgetaire positie. Het ligt in de bedoeling dat de formateur woensdag a.s. met de vijf fractievoorzitters een oriënterende bespreking over het ontwerp program en de financiële nota zal voeren. (i'tm pc/i onzer i erilaugetert) Ak ben schoon leeg, dames'.". De kruie.c-paraplu verhuur der op het Centraal Stnlion in Amsterdam mankte gistermiddag herhaaldelijk dit tamelijk Minhopige gebaar. Plotseling u as de lucht gaan betrekken en meteen nam de traag naar paraplu's geit eldig toe. hn toen er nog maar zegge en schriji e een paraplu nas te verhuren, maakte de kruier nootlgeduongeil dit sprekende gebaar tegen unchlende dames. ,\og heel nat keren heeft hij zo plastisch zijn urmen moeien uitspreiden, mint als maar bleien er i raagsters komen. De Russische pers maakt melding van succesvolle proeven met „de eerste auto mobiel met straalaandrijving". De gestroomlijnde auto, die snelheden van boven de 200 km zou kunnen ha len, is gebouwd in de Gorki-fabriek en 2ou zijn ontworpen door zes Russische ingenieurs. Volgens dc Moskouse kranten heeft de auto een gewone stuurinrichting. De motor is achterin gebouwd en wordt aangedreven door gassen uit straalpijpen. j (Van een on/er verslnggcveisf Binnenkort zal van de zijde van het1 Comité Oproep Synode (dit is het Am sterdamse protestcomité. dat zich ge vormd heeft naar aanleiding van de recente oproep van de generale synode der Ned. Herv. Kerk over Nieuw-Guinea) een publikalie verschijnen in de vorm van een manifest. Het Comité Oploop Synode, dat zich ten doel stelt de diverse piotestcomité's in ons land te coördineren om tot een landeliikp actie te geraken, achtte het gewenst ons in dit stadium ter zake geen verdei e mededelingen te doen, ten einde de kwestie in zuivere banen te houden, gelijk gezegd werd. J. P. BANNIER GEKOZEN De commissie voor technische bijstand van de Economische en Sociale Raad der Verenigde N~"ues heeft in een de vorige weck te Genève gehouden bijeenkomst de Nederlander J. P. Bannier met alge mene stemmen lot haar voorzitter voor 1956 1957 gekozen. Met zijn vriendje Arte Maat die ook 13 jaar is. was hij wezen zwemmen in Pernis. De jongetjes waren nogal moe en zochten een plaats om even te gaan zitten. Op voorstel van Martijn viel de keuze op het opgespoten terrein achter Wale- steyn. „Ik had er vogels gezien en ik ben nu eenmaal gek op die beestjes", uerdiudelijlcte Marttjn. In het begin hepen de jongens rustig over het opgespoten ter rein. Een hele tijd ging dat goed totdat Martijn plotseling in hel modderige zand wegzakte. Bin nen enkele ogenblikken zat hij tot zijn middel onwrikbaar vast in de modder. Zijn vriendje wilde hem te hulp komen, maar zakte ook weg. „Ik had het vreselijk benauwd, want in de hele omgeving was niemand te zien. Wij riepen alsmaar om hulp, maar niemand hoorde ons AR1E. die niet zo diep weg gezakt was. zag na een poosje kans zich uit zijn be narde positie te bevrijden en zich op hardere grond in veilig heid te brengen. Toen kwam er ook spoedig hulp voor Martijn. Een boer. die aan het hooien was geweest, zag de jongetjes en kwam te hulp met planken en touw. Hij bracht ook helpers meemaar het lukte hem niet Martijn via de planken te be reiken. Een schilder, de heer Buc.x, probeerde het ook. Maar hij zakte eveneens in de modder weg en tuist er slechts met veel moeite uit te komen. ft&T* Mailim, nu het li.mgf a\ «niliiur, eer in ilf inlerlijke woning nan de Mijn-lierenlitnn. Planken, ladders en een lijn kwamen er bij te pas. De brand weerlieden kwamen zelf ook al gauw onder de modder te tuiten. Zij wierpen Martijn een lijn toe en riepen dat hij die om zijn middel moest binden. Dat deed hij en zo kon hij langzaam uit de modder getrokken worden De modder zat tot aan zijn nek en zo dik. dat zijn kleren met meer zichtbaar waren In de juist schoongemaaktebrand weerwagen werd een hoopje stroo gelegd en zo teerd Martijn naar huis gebracht „Staande m bad hebben wij hem afgepeld", zo vertelde zijn moeder, die overgelukkig was dat ze haar zoon nog gezond thuis gekregen had. Bij deze kabinetsformatie zal voorts moeten worden nagegaan aan welke wensen de voorrang zal moeten wor den verleend. Elk departement heeft zo zijn eigen desiderata. De wensen van het departement van Oorlog en Marine zijn reeds bekend en men mag aannemen dat ook het departement van Verkeer en Waterstaat' ten aan zien van het Deltaplan en de wegen bouw in de komende period" voor hogere uitgaven komt te staan. Zo is het ook met het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen en met het departement van Landbouw Visserij en Voedselvoor ziening. In het bijzonder moet hierbij echter gewezen worden op de nieuwe sociale voorzieningen, die*op het pro gram van politieke partijen staan, bv. de invoering van algemene weduwen- en wezen verzekering en voor een al gemene kinderbysiagverzekering. Men verwacht dat de fractievoor zitters over de hoofdpunten van hel onderwerp regeringsprogram nog over leg zullen plegen met hun fracties. De fracties hebben dan tevens gelegen heid om hun speciale, wensen ten aan zien van het regeringsprogram te be spreken, zodat de fractievoorzitters deze in overleg met de formateur aan de orde kunnen stellen. i I Een Israëlische militaire woordvoer der heeft maandag meegedeeld, dat twee Israëlische burgers in een hinder laag gevallen en doodgeschoten zijn. Het incident gebeurde ongeveer 30 km. ten Noorden van Ein Houseb, in de Araba-vallei tussen de Negeb 'woestijn en Joidame De gemengde wapenstilstandscommis sie heeft uitgemaakt, aldus een woord voerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de sporen van de aanvallers leidden van de Jor daanse grens naar de plaats van de overval en terug. Gcmaskeide er/ebjiedcn hebben in de nacht van zondag op maandag m het dorp Dhora, in het district Limasnj, j tn Zuid-West-Cyprus. een Cyprische I kleermaker doodgeschoten. de leiders der communistische partij. In het hele land heerst een grote spanning, die de mogelijk heid van een opstand in zich houdt, meldt de diplomatieke correspondent van de in Londen verschijnende Daily Mail. De correspondent, Walter Farr, schreef, dat de dirigent van het Tsje chische symfonie-orkest, Vojtech Vo gel, hem belangwekkende bijzonder heden over de huidige gespannen toe stand in Tsjechoslowakije heeft ont huld. Vogel is vorige week met zijn gezin per vliegtuig naar Engeland ge komen en heeft politiek asiel ge vraagd. Vogels verhaal kwam op het vol gende neer: 1. Een groep vooraanstaande commu nisten, onder wie enkele van de voornaamste partij theoretici, zou den een officieel /beroep op pres! dent Zapotocky gedaan heboer. om de regering en het centrale comité van de Tsjechische communistische partij te ontbinden. 2. De studenten van de Praagse uni versiteit zouden een delegatie naar het partijbestuur gezonden hebben, die eiste dat er een einde gemaakt zou worden aan de party-invloed op de universiteit. 3. De ontevredenheid van de arbei ders over het lage levenspeil zou snel groeien en kunnen leiden tot een soortgelijke uitbarsting als in het Poolse Pozran. Vogel vertelde, dat Zapotocky in het openbaar beledigd was op een verga dering van top'communisten, die be gonnen was als een discussie over theoretiscli-marxistische onderwerpen, maar eindigde in een luidruchtige scheldpartij". Tal van sprekers op de vergade ring eisten van Zapotocky, dat hij een ingrijpende zuivering van de huidige regering V.ou doorvoeren. Zo'n zuive ring zou de Russische communistische leider Chroestsjew geenszins onwel gevallig zijn, daar deze gaarne zou zien, dat de huidige stalinistische kliek met Zapotocky aan het hoofd het veld zou ruimen voor een regering, die zich meer op de nieuwe Russische po litiek zou oriënteren. Rechter Rochjani heeft vandaag op de 34c zitting in de zaak-Schmidt aan gekondigd, dat de officier van Justitie op 30 juli zijn requisitoir zal houden. Op de zitting van vandaag werden negen getuigen gehoord, Acht van hen waren werkzaam bij de Garuda Indonesian Airways. Zij verklaarden beklaagde elke dag*te hebben gezien, toen hij messbeheerder was van de maatschappij in Djakarta in 1950 en 1951. Zij zeiden, dat hij had Dakarta slechts een keer had verlaten voor een bezoek van drie dagen aan Ban- dung. Dc negende getuige was de heer A. H. Doornik, een voormalig ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse za ken, die tegelijk met Schmidt op 18 de cember 1953 werd aangehouden en nog. steeds in voorarrest is. Hij verklaarde, dat hij beklaagde als boekhouder in Dja karta had geholpen en hem herhaal delijk in Bandung had bezocht. Schmidt was altijd thuis, zeide hij, zelfs wan neer hij bij hem op bezoek kwam zon der dit vooraf aan te kondigen. Het Japanse staatso'oservatorium "heeft meegedeeld, dat de Ver. Staten, gister-'- ochtend een nieuwe waterstofbom op bet proefterrein bij Bikini tot ontplof fing moeten hebben gebracht. De -instrumenten van het- observa torium hadden atmosferische stoten op gevangen. welke erop wezen, dat "ae ontploffing moet hebben plaatsgevonden op een punt. dat ongeveer 4080 km ten zuidoosten van Japan moet liggen. B(j het huwelijk van het echtpaar M. JanssenKersten, dat zaterdag -jbi Groesbeék zal worden gesloten, zullen twee grootvaders als getuigen fungeren. Dit zou niets bijzonders z(jn, ware het niet dat de getuigen broers zijn en de oudste twee mannelijke inwoners van Groesbeek. Het zijn de heren O. Eikhout (96). grootvader van de bruidegom on X Eikhout (94), grootvader van de 'bruid. - Gisteravond vond in tegenwoordigheid van ILSE koningin Juliana het gala-concert ter herdenking tan het ttveehonderdste geboortejaar van Mozart in het kader i an het Holland Festival plants in hel concertgebouw tc Amsterdam. In de Julianafoyer van het Concertgebomv werd H.M. de Koningin hij haar aankomst bloemen aangeboden door mevrouw Agstner, echtgenote van de tijdelijke zaak-., gelastigde tan Oostenrijk. (Van onze Haagse redacteur) De commissie Or.dernemings'*aden van de Sociaal Economische Raad h- eft een onderzoek ingesteld naar de stand van zaken ten aanzien van de uitvoe ring van de Wet op de Ondernemmgs raden. Uit de \eikrcgcn gegevens blijkt dat mag worden aangenomen dat er m het Nederlandse bedrijfsleven ca. 4500 ondernemingen zijn. waarin een onder nemingsraad dient te worden ingesteld Per 31 december 1955 bleken er 450 ondernemingsraden te bestaan dit is dus ca. 10 pet. Geconstateerd mag worden dat m het algemeen zowel in werkgevers als werk nemerskring de bereidwilligheid aanwe zig is om aan de totstandkoming van ondernemingsraden de nodige medewer king te verlenen. Dit wettigt de verwachting dat },et lopende jaar een verbetering in de si tuatie zal te zien geven. cï is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1