flJESHOUTs Zn Meubelen - Tapijten Gordijnen - Betimmeringen Mathenesserlaan 247 - Rotterdam Grote belangstelling afscheid van zuster M. F. Groenevelt De eerste paal geslagen voor nieuwe kliniek „Maasoord" H öêjmasEA N.C.R.V.-leden bezochten familie in Canada ZETHAMETAnv i g 4 j Nat. Filatelistische Tentoonstelling Shellpost" te Vlaardingen geopend Murk Leis onderscheiden Vietnam bezet de Spratley's BOORTORENS IN ZEE SCHIEDAM Directrice ging met pensioen Brandweermanifestaties te Schiedam Floralia99 verlengd V L AAR PINGEN Burgerlijke stand van Rotterdam MAASSLUIS Buitenhaven van Maassluis wordt uitgebaggerd VLAARDINGEN Verkeersbrug over Haven op 14 september open KERKDIENSTEN Hoek van Holland Ambassadeur Zuid-Afrika bezoekt Rotterdam a Opening Noodsehool aan Rillitonlaan Jaarvergadering van yiaardingse Damvereniging Ridder in de Orde van de Nederlandsclic Leeuw Culturele uitwisseling Dctroit-RoUerdam Maasdamkeerde terug in Rotterdam Hartelijke ontyangst aan boord Mijnbrand in Tsjecho- Slowakij e Rotterdams bezoek aan Noorse hoofdstad Afsluitbomen waren niet gesloten 2 TROUW Zaterdag 1 september 1956 Advertentie Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Aanrijding in Broers'veld Meisje aangereden Gevallen 99 Aanrijding Advertentie ■B- -ïr Door roosier gevallen S VJ5« tïï Sein™ V»„ «m bcdr.» m™ma»> Aan de kade van de Holland Amerika Lijn te Rotterdam is van morgen in de stromende regen de „Maasdam" gearriveerd met aan boord 52 deelnemers van de N.C. R(eis)V. Groepsreis naar Canada. Dit is het grootste aantal, dat in groepsverband naar Nederland te rugkeerde van het totaal van 146 deelnemers, die op 18 juni j.l. onder auspiciën van de N.C.R(eis) V. -en de*N.C.R.(adio)V. met het zelfde "schip naar Canada vertrok ken voor het bezoeken van ge- emigreerde familieleden. Amerikaans voedsel voor Hongarije In het bootje V isserijberichten Vliegveld Ypeulmrg krijgt nieuw platform f -Een lange rij van belangstellenden beeft vrijdagmiddag in het zusterhuis van het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam afscheid genomen van de directrice zuster M. F. Groenevelt, die met pensioen ging. Behalve vele geschenken, die haar werden aangeboden, hebben verschil lende sprekers het woord gevoerd, .In de eerste plaats was dat burge meester mr. J. W. Peek, die namens de Commissie voor het Gemeente Zie kenhuis de scheidende directrice ,die deze functie gedurende 15 jaar in Schiedam heeft vervuld, dank bracht voor wat zij onder geenszins gemak kelijke omstandigheden voor de in- Bij het vijftigjarig bestaan van de vrij willige Schiedamse brandweer zullen - dinsdag grote brandweerdemonstraties, waaraan ook de jeugdbrandweer zal deelnemen, worden gehouden. Donder dag 6 september is er in de aula van het Stedelijk Museum een receptie. Vrij dag wordt de jaarvergadering van de Ned. Vereniging van brandweercomman dantèn gehouden en op 18 september worden landelijke brandweerwedstrijden gehouden. Voor de klasse 1 en la en de klasse 2 en 2a, waaraan 44 groepen uit alle delen van het land deelnemen. De prachtige verlichting van het Juliana park dwingt nog steeds ieders bewonde ring af. Het aantal bezoekers en be zoeksters is dan ook iedere avond on danks het minder aangename weer, be vrêdigend. Vooral van de rotonde waar men rustig kan zitten, heeft men een uniek gezicht op de verlichting en op enkele der beeldgroepen die in het fluo- riserend licht staan te gloeien. Om aan veler verlangen, dit schoons nogeens rustig te kunnen bezien*, te voldoen, heeft het bestuur van de Schie damse Gemeenschap besloten „Floralia nog" enkele avonden na de sluiting van het Vakantiefeest open te houden, o.a. op maandag, dinsdag en woensdag. De entree is voor deze avonden verlaagd tot 0,25 per persoon, zowel voor vol wassenen als voor kinderen. Ondertrouwd: B Boender, 31 J en J SA Deurioo, 26 j; J Catshoek. 29 j en M T.P de Veld: 27 j: J van Oiermen, 23 j en J J Bod- dév 20 jr-Hv d Ent, 25-j- en M P T de Vette, 21 j; J Groeneweg 23. j o-n HM A van.Deur zen. 22 j: J B Heijster. 31 j en LBröKTOg. 23 j; C V d Hoek. 22-1 en E de Hefl. 22 j; J J den Hollander, 26 j en fcC Brinkman, 25 js-S. Noijons. 26 j en E M van Dort, 31 j; p Poot. 24 j en D S Mets, 21 j; H Pronk, 35 j en C M. v d Boogaart, 24 3; T Kuiten, 31 1 en G Onderdelinden. 28 j; A J van Veelen, 26 j en D C van Apeldoorn, 24 3. J E v d Windt, 29 J en M J van Breukelen. 20 j: T B de Wolf, 24 3 en D M Hengst, 24 3; T Wijland. 28 3 en L Swiderski. 21 J: A J Gorter, 26 j en R J Winkler. 25 j: L P van Scha gen. 23 3 en J M Lemson. 18 J. Geboren: Janeta, d. v. u. J. T. Boender en K. J. M. Houtzager; Petrus L. H., z. v. J. M. v. d. Staaij en C. C. M. v. Mlerlo; Leonardus, z. v. H. Verbeek en P. M. W. Oranje. Gehuwd: J. van Otterloo 28 3. en M. J. van der Kleij 25 3.;; J. Osinga 30 j. en M. de Jong 24 j.; A. J. Pontier 22 j. en C. W. Santing 23 j.: J. A. van Renswoude 25 3. en F..-Sjoerdsma 20 j.; H. v. d. Jagt 49 3. en W. H. Rodenberg 49 J.; H. C. Aartee 22 j. en R, Knaapen 21 >3.; J. Roos 22 j. en G. L. Vor- stenbos 21 3-;; A. M. E. v. d. Burg 24 3. en M. E. de Kwaadsteniet 23 3-j K. A. van Wee- ren 22 3. en E. D. van Otterloo 23 j.: J. J. M. Bakker 26 j. en E C. Verschuren 23j; H. J. M. van Soest 26 3- en H. C. M. Kreu- - sar- 23 U J. B. Kroep 27 i. en A. A J. Simons 27 3; H Krol 32 3 en C. M. J. ÏJaalmeijer C. J. Boekweit 33 3. en C. M. J. Daalmeber 18 l.t-L. van Katwijk 25 3. en H. Hesselberth 18 j.: L. Bergman 29 j. en E. W«zenbroek 19 j.; A. W. M. de Groot 30 j. en A. Mefcers 22 3aar- Geboren: Johannes D., z. van W. Seip en A. H. Meijvogel; Elisabetti M., d. van A. T Arends en T. E. Gouka; Anna J. M., -d. van L. F. A. Scheefhals en. L. Verspoor. Margaretha H. L., d. van C. H. Lansbergen en W. C. M. J. M. Bos boom. Robert, z. van M. den. Tjyl en T. v. d. Berg. Rudolf W„ z. van B. aan de Wiel en H, W. Beer. Overleden: J. J. Huldij 7o jr. J. C. Oostrum 67 jr., vr. van L. de Jong. C. W. M. Singels 65 jr. GEBOORTENAANGIFTEN 31 AUG. 1956 T G M Pfaff-Beerendonk d; H Both—Ko ning-z; M O van der ScheeSpinhoven 2 d; J M Vermeijden—Kiesewettcr z; J Henne- velrtwitte zM L SnelHollander d. A M Paludanus—van der Ven d: L M Ruii- zing—Matthijsse d; M J Mü5?e;~:v®fï z; M J H Christiaanse—yan der Linden z, A Oosterveer-Kuijt d; C de Koster-Ver heul- d; B M van Voorden—Bosch d. A A van Koesveld—van Dongen z:SGJ,,rld.tlcj Zweth-Tol z: H van E^Groeneveld d J H Roest—van Tiel d; J de Zuart—Euserj^ C J Stoop—van Opdorp d. G Gruljs—fle Groot z; M J H Hermens—Feijns z. V R de Koningvan der Lelde z: D H Burgh eraefWormgoor z; P KiewietVeen d,^ A Kruidenier—Molendijk d; N ,£.0ostej°p'TJ'a2 den Berk z; C H Rijken—Tijssen d; M C Oonk-vTn der Wal d; J A van Eijk-Niiman z; 'H Kommersom—van den Haip 4, li W van Ei jkStekelenburg d; E BH Schellekensde Bruijn dC vo^—oe Tj»f>uw van Weenen z; P MengcrinK yiK ken d* A Hooghwerffvan Vuuren z; N de LijsterHoogendijk d; W Zvan M Landsbergen—van Brl.tseJT3 f^_; A .JLd. Vuuren—Fluit z; M van t Hof—de JonR O. H J de Waard—Roeland z; M M Lebbink Piket d* M Schieder—Cravcsteijn z. S w»rri'i—Goedhart d: C M Messemaker— van der Hurk z; J Besteboer-Huijbregts dE van Vliet—van der Bijl d; I Snoep- Slootweg z; M Speeksv«n den Herik z, - s*«. SS 23° i A Mult, man v H E 89 A M Paul, vr v J L Boerop 56 3. |9 Ernke, vr v A K E v Beekom 58 J Kriekaart. man v M C E Jansen J. A M Waardenburg. tr van S Le «ui w 3; Lv d Steen, vr geh gew m L Hans 52 jaar. stelling heeft gedaan. Hij herinnerde aan de moeilijkheden in de oorlog ,toen na het bombarde ment een gebouw in de Lange Nieuw- straat in gebruik werd genomen en eveneens aan de moeilijkheden na de oorlog, die o.a. door de verbouwing werden veroorzaakt. Namens de specialisten sprak ver volgens dokter W. Hoekstra hartelijke woorden en bood een aanlal huishou delijke artikelen aan. Dokter Van der Berg sprak namens de Schiedamse huisartsen. „Helaas", zo zei spreker, „kunnen wij als huisartsen U geen huis aanbieden", maar ook hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een geschenk. Zuster Van Santen, het hoofd van de operatiekamer, sprak af scheidswoorden namens het gehele ziekenhuispersoneel, terwijl 1 zuster Voorthuysen uit Den Haag namens de Ned. Bond van directrices en ad junct-directrices sprak. Tenslotte was het zuster De Veer. oud-directrice van het ziekenhuis te Vlaardiftgen, die als oud-buurvrouw enkele herinneringen ophaalde. Enkele honderden hebben tenslotte zuster Groenevelt de hand gedrukt. Onder hen bevonden zich de gehele ziekenhuisstaf, de Commissie voor het ziekenhuis, het bestuur, specialisten, huisartsen en oud-patienten. Vrijdag omstreeks 8 uur wilden dris meisjes op de fiets vanuit het Broers- veld de Blauwe Steeg te Schiedam in rijden. In de steeg stond een bestelwa gen van de Schiedammer A. S. Een van de meisjes schrok daarvan en in plaats van de hoek om te gaan, bleef zij recht uit rijden, waardoor zij in bot sing kwam met een van de andere meis jes. Met een bloeduitstorting aan de en kel van de linkervoet werd de 16-jarige mejuffrouw A. D. uit Rotterdam door de G. G. en G. D. naar haar woning vervoerd. Op de Burgemeester van Haarenlaan te Schiedam werd het 3-jarige meisje G. aangereden, toen zij de rijweg over stak, door een personenauto, bestuurd door H. C. D. B. uit Schiedam. Met enige lichte scha afwond j es en een lich te hersenschudding is zij naar haar wo ning overgebracht. Op de Koemarktbrug te Schiedam .viel de 6-jarige F. H. C„ die tegen over hotel,„De Kroon" woont.-Met, een hersenschudding en een wond ..boven het linkeroog werd de jongen door de G. G. en G. D. naar huis vervoerd. 1 De gemeenteraad is vrijdagavond slechts een kwartier bijeen geweest. Allereerst vond de beëdiging plaats van het nieuwe lid van de raad, de het r A. Ouwenbroek (Gem. Belang). Nadat hij door hef oudste lid, de heer P. J. de Pagter was binnen geleid en de voorgeschreven eden had afgelegd, feliciteerde de voorzitter, loco burgemeester Van der Snoek hem. Htj zei. dat de heer Ouwenbroek een lid opvolgt, dat tijdens zijn zittingsperiode veel waar dering en sympathie verwierf, niet alleen door zijn persoon en optreden, maar ook door de uitnemende wijze, waarop hij de belangen der gemeente diende. De voorzit ter sprak de hoop uit, dat de heer Ouwen broek er in zou slagen de voetsporen van zijn voorganger te drukken en het hem gegeven moge worden vruchtbare arbeid te verrichten, ten bate van Maassluis. De heer Ouwenbroek dankte de voorzitter voor zijn woorden en gaf de verzekering naar beste weten en kunnen zijn taak te zullen vervullen. Het overige agendapunt: voorstel om het baggeren van de buitenhaven onder hands op te dragen aan het aannemings bedrijf firma Boltje Zonen te Zwolle, ontlokte aan de heren Hoekveen. Wagner, Kortleven en Hoogenbosch enkele vragen, omtrent de kwaliteit van de baggerspecie en de gestelde voorwaarden. De voorzitter gaf hieromtrent een duidelijk antwoord, waarna het voorstel zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard, hetgeen tevens het einde van deze spoedeisende vergade ring betekende. Vrijdagmiddag heeft ir. J. W. Ernste, direkleur Shell Installaties en fabrie ken „Pernis" de Nationale Filatelis tische Tentoonstelling „Shellpost" geo pend. Deze postzegeltentoonstelling wordt tot donderdag 6 september in de sporthal van het BPM-sportpark „De Vijfsluizen" te Vlaardingen gehou den. Vrijdag, 14 september a.s. des middags om drie uur zal de nieuwe verkeersbrug over de Haven te Maassluis officieel geopend worden. Deze datum is van historische beteke nis. Voor de eerste maal in de geschiede nis van Maassluis zal de oostelijke- en westelijke oever van de haven door een grote verkeersbrug met elkaar verbonden zijn. Tot nu toe moet het vierwielig ver keer met- een grote omweg van de ene zijde van de buitenhaven naar de andere rijden. Op 14 september is dit historie geworden. Het programma van deze officiële ope ning is nog niet bekend gemaakt. ARTSENDIENST De artsendienst wordt van zaterdag middag 1? uur tot maandagmorgen acht uur te Maassluis waargenomen door dr. P. L. Wekker, Veerstraat 8, telef. 325. EVANGELISATIE Zaterdagavond acht uur straatprediking op de Markt te Maassluis, met medewer king van het Evangelisatie-zangkoor. Spreker de heer D. Kloppenburg van Barëndrecht. TENTCONCERT EN TAPTOE. Zaterdagavond acht uur geeft „Kunst na Arbeid"te Maassluis haar laatste tentconcert bp het Fenacoliuspleir.. Na afloop van dit concert volgt een taptoe op de Markt, met medewerking van- de onlangs opgerichte drumband. Vanmorgen heeft wethouder A, He- gaweg van Rotterdam de eerste paal geslagen voor da moderne psychiatri sche kliniek, dia bij Maasoord gebouwd wordi. De wens, tot het bouwen van deze kliniek, aldus de wethouder na het slaan van de eerste paal, leefde reeds vele jaren bij het bestuur van Maas oord en vooral de vroegere directeur van deze inrichting, dr. J. vai\ der Spek, heeft zich er zeer voor beijverd. Het plan was in 1939 een kliniek voor honderd bedden te bouwen en de kos ten hiervan werden toen begroot op f 300.000. De oorlog en de wederop bouw waren oorzaak, dat deze plannen niet aanstonds in vervulling konden gaan. Na de bevrijding maakte de voort gaande wetenschap een kliniek als deze nog meer dan in 1939 gewenst en de nieuwe directeur, dr. F. J. Stolsma, heeft dan ook alles gedaan om tot de definitieve bouw te geraken. Hoezeer de omstandigheden gewijzigd zijn sinds 1939, toonde de wethouder 'aan door SCHIEDAMHerv Gemeente Grote Kerk 10 ■uur ds. A. Hoffman H. Doop; 5 uur ds. Anker Chariois: Nieuwe Kerk 10 uur ds. D. A. Cazemier Zwartcmeen 5 uur ds. J. T. Wiersma. Wassenaar; Westerkerk 9 en 10 30 uur ds J. D. Smids; 6 uur dr. L. J. Ca zemier; Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds. J, Gras; 7 uur ds D A Oazemier. Zwarle- meer Herv (Geref) Evang 10 en 4 uur gebouw Irene ds J. J Timmer -ie Woerden. Geref Kerk Oosterkerk 10 uur ds W. A. Krijger: 5 uur G. Brinkman; Plantavekerk 9 30 u ds J. Nawiin: 4.30 uur ds W. A. Knjger: Julianakerk 10 uur ds G. Brink man; 5 uur ds J. Nawiin; Kethel 9 30 uur ds A. Silievis Smit; 2.30 ds J. Nawijn. VLAARDINGEN Ned Herv Kerk Grote Kerk Zaterdagavond 8 uur avondwijding. Grote Kerk zondag 30 uur ds W. J Schouten: 5 ds W. Sirag; WHksebouw P't^oto 10 u rtc ds W. Si rag; Wijkgebouw E'»heio 10 uur ds P. van der Vloed; Beth'*: Kerk zat»rdae- avond 88-45 uur avondgebed: zondag 10 uur de cerw heer J- van Lambaigen; 7 u ds. J. C Stelwaeen te Hiilevrrherg: Tm- manueï Kerk 10 uur de ee'w Heer J F"n- gendam; 7 uur ds P. J. de Rruvn te Ke thel: Nieuwe Keek 10 uur ds P, ZfiMra; 5 uur ds. W. .T Ko'kert: B-ir'buis Emma- straat: Dinsdae* 10.30 uur: Uitrerdine kor te dienst via K-rkielefoon Gereformeer de Kerk Oostcrkerk: zondag vm 10 uur ds Th. Swen; nm 5 uur ds J Lever (HG 271 Kuioerstraatkerk: zondag vm. 9 uur ds .T Lever; 10 uur ds J, Lever: 4 uur ds H. Zandbergen (HC 24); 5 30 uur ds H. Zand bergen (HC 26» Errwnsüekerk; zondag '011 10 uur ds H. Zandbergen: 5 uur ds. Th Swen (HC 27). MAASSLUIS: Ned Herv Kerk lo uur ds G Grootians, emer predikant te Vlaardingen; uur ds W. RsdstakP te Rotterdam - Delfs- haven: Jeugdkerk (Kleine Kerkt 10 uur de heer A. van Wasbeek: Kinderkerk (Ons Huis) 10 uur mevr. E. Volker—Spijker: geb Gen de Wetstraat 2-10 uur de heer W. de Waard Geref Kerk 9 70 uur ds H. J. Heida van Vlaardingen; 4 30 uur ds H. Vol- lenhoven: Zuidorkerk 9 30 uur ds H. Vojien- hovrn: 4 30 uur ds J. Z. Fntjer van Maas land Geref Kerk (art 31 k.o.l 8.30 en 2 30 uur ds H. v d Veen Chr Geref Kerk 10 en 430 uur ds E. Venema Ned Prot Bond 10J5 uur ds J -T. van Hi"» tP Amsterdam T.egcr d»s ftrjis 10 uur Hei i. gingsdieest: 6.45 uur Onenlucht.samenkori"t op de Markt: 7.30 uur Verlo«singss»men- komst o.l.v. Lult- G. Bekker en Luit. J Windt op te merken, dat in plaats van 'een kliniek van honderd bedden voor f 300.000, die men in 1939 had voorge steld, thans een gebouw van zeventig bedden tot stand komt, waarvan de kosten f 1.900.000 bedragen Met de bouw zal circa anderhalf jaar gemoeid zijn. De nieuwe kliniek wordt door de heer Verschoor gebouwd volgens een ontwerp van de architecten Rots huizen en Dekker te Arnhem. Hei; gebouw zal bestaan uit een groot front met twee zijvleugels, waar tussen een binnentuin is ontworpen, waarop alle „woonkamers" zullen uit zien. Zon en licht zullen in al deze vertrekken volop toegang hebben. Op de Van Hogenöorplaan nabij dc Van Maanenstraat te Vlaardingen werd donderdagmiddag een wielrijder door een bestelauto aangereden. De 20-jarige wiel rijder J. P. heeft vermoedelijk geen voorrang verleend aan de bestelauto die over de Van Hogendorpiaan in de rich ting Kethelwcg reed. De wielrijder kwam door de s-chok tegen de voorruit -van de auto terecht. Met een hersenschudding moest hij naar het algemeen ziekenhuis worden gebracht. Burgerlijke stand. Geboren: Jannetje F. dr. van F. Sollevcid en J. L Sonneveld; Jan zn. van P, Bensichcm en J J. vd Mees; Carla dr van J. Sohter en A W. Roelse. Overleden: N. Kooman oud 79 jaar. Collecte kankerbestrijding. De jaarlijkse collecte ten behoeve van de kankerbestrij ding (Koningin WOhelminafonds) zal in Hoek van Holland op dinsdag 4 september v-orden gehouden. De dames van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers zullen huis aan huis gaan om de bijdrage in ontvangst te nemen. Aantal inwoners. Het huidige aantal inwo ners te Hoek van Holland is volgens het register totaal 4453. Wegens een minimum aan woningbouw is van 1 januari af het aan tal mwonenden maar weinig gestegen. De groei komt voornamelijk uit de geboorten in deze periode. Kampvuur op strand. Rondom een groot vreugdevuur namen gisteravond de kampeer ders te Hoek van Holland afscheid van het kampeerseizoen 1956. In een lange optocht voorzien van lampions en fakkels en voor afgegaan door de Harmonievereniging R.A.Z. heeft men zich naar het strand begeven al waar het groot kampvuur werd ontstoken. Het personeel van de Jeugdhaven neemt vrijdag 31 augustus officieel afscheid m hel recrea de-gebouw. Predikbeurten. Ned. Herv. kerk 10 uur ds. E. C. van Offeren, 7 uur ds Groenewegen van 's-Gravenhage (jeugd dienst) Geref. kerk 10 en 4.30 uur ds P- Rullmann, voorber. H.A. Zondagdienst. De medische dienst a.s. zondag zal worden waargenomen door dokter H. J. Fokkens, tel. 566, Prins Hendrikstraat 116, tot maandag morgen 8 uur. )M\A - <ft MUTILUS ZAAL. - t}Ment zeer recepties en partijen. Ruim plaats lot 150. personen.. HOLBEIN RESTAURANT N.V. TIL 11.20.(1 De anfbassadeur van de Unie van Zuid-Afrika, de heer P. L Hoogenhout zal vergezeld van zijn echtgenote op woensdag 5 september een 'bezoek bren gen aan Rotterdam. Het ochtendprogramma bestaat uit een boottocht door de haven met be zichtiging van de scheepswerf van de Rotterdamsche Droogdok Mij. 's Middags zullen ,de gasten, na een causerie van ir. J, Rutgers over de wederopbouw te hebben aangehoord, een rit door de stad maken, besloten met een bezoek aan het Maritiem Museum „Prins Hendrik". Het gemeentebestuur biedt- 's avonds ten stadhuize een diner aan. DEEDS VANOUDS is het bekend, dat ais de R in de maand is, de tijd weer is aangebroken om mosselen te eten en levertraan te drinken. Nu, het is dan weer zover. Met de september maand is ook de letter R weer ver schenen. De liefhebbers kunnen dus weer genieten, de één van mosselen, de ander van levertraan! Maar dat is toch niet het enige, waarom de maand september zo be langrijk is. Als augustus achter de rug is, is in het algemeen ook de vakan tieperiode ten einde en zo staat dan het werkseizoen weer voor de deur. DEGEN EN NOG EENS REGEN was J** het in de vakantieperiode. Zo zou men althans denken, als men thuis is. Hoort men echter de vakantiegangers, dan zijn er toch -velen, die toch echt uit zijn geweest en heerlijk hebben -genoten. Met die regen viel het vaak nog wel mee, ook al moest de regen jas steeds bij de hand gehouden wor den. In elk geval is het thans weer zo ver, dat het leven meer en meer nor maal weer gaat functioneren en dat allerlei arbeid, die enige tijd, bleef rusten, weer wordt aangepakt. Ir, het bijzonder het verenigingswerk vraagt thans weer veler aandacht. ir DUST heeft een ieder op zijn tijd ll- nodig. Maar het spreekwoord „Rust roest" moet steeds voor ogen gehou den worden. En daarom mag de rust niet te lang duren en zal het werk weer ter hand genomen moeten wor den. Bergen werk zijn er te verzet ten en nu is het alleen maar zo jam mer, dat er nog altijd zo velen zijn, die dat vele werk aan slechts weini gen overlaten. Wat zou er op allerlei gebied nog veel meer gedaan kunnen worden, indien velen, die. thans des avonds niet anders weten te doen dan hun krantje te lezen, naar de radio te luisteren of naar de televisie te kij ken, ook eens de handen uit de mou wen staken. Er zou meer werk verzet worden en de werkers van altijd zou den een weinig tijd krijgen om ook eens enige ontspanning te hebben. "DUSTELOOS zijn de politici in de A1 weer geweest gedurende de zomer maanden en nog altijd laat het kabi net op zich wachten. Rotterdam is daarbij ook enkele malen in het nieuws geweest. Eerst was het de bur gemeester, die in aanmerking scheen te komen als minister-president en thans is het Rotterdams oud-wethou der van financiën, die even komt overwippen uit de West omdoor de informateur gepolst te worden. Of het ditmaal wat worden zal, dient echter nog te worden afgewacht. DOTTERDAMS RAAD telt naar 11 we dachten zes fracties. We schijnen ons echter vergist te hebben. Want deze week lazen we in de Nieu we Rotterdamse Courant iets over het „middenstandsraadslid" C. van der Linden. Is er dan toch nog een Mid denstandspartij in de raad vertegen woordigd? Nog altijd dachten we, dat genoemde heer een onvervalste libe raal was, van de oude stempel cn dat hij door de V.V.D. in de raad ge bracht was. Moest hij nu in het libe rale dagblad ten tonele gevoerd wor den als „de" man van de middenstand? pAADSLEDEN van Rotterdam weten intussen ook al wel, dat de R in de maand gekomen is. Zij zijn reeds gedoken in de begrotingsstukken, want over slechts enkele weken zal de schriftelijke voorbereiding 'voor de openbare begrotingsbehandeling een aanvang nemen. Met de rust is het alweer gedaan. De zakagenda moet weer regelmatig geraadpleegd worden. Het werk roept. Gelukkig hij, die weet, door Wie hij tot arbeid geroe pen is. Bij dc opening van de tentoonstelling waren aanwezig dc heren mr. J. Heus- I dens, burgemeester \an Vlaardingen, T. van Houwclingen, voorzitter van de Stichting „Het Nederlandse Postmu- seum", P. Lalleman, direkteur van het PTT-kantoor te Vlaardingen, J. H. van der Made. lid hooidberiuur van dc R.O.V. „SHELL" en J. Poulie. voorzit ter van de Ned. Bond van Verenigingen va n Po.* t ze gel ve rzamelaa rs. Ir. Ernste hie'.d aivorrrs dc tentoon stelling tc openen een korte toespraak. Hij wees er op dat cr voor iedereen veei te genieten en te leren va it van deze expositie. Het bedrijven van post- zegelverzamelen hee t een grote op- voedende kracht en instrukticve waar de, aldus ir. Ernste. Op de tentoonstelling zelf zijn post zegels van allerlei aard geexpo-eerd: postzegels met schepen cr op afgebeeld, met meeMers der toonkunst, over het theater, de tweede wereldoorlog in beeld en geschrift, de flora en de fauna en de sport. Hieruit blijkt wel duidelijk dat dc verzamelaar zich voldoende kan verdiepen in kunstgeschiedenis, plant en dierkunde cn allerlei andere takken. 4MU* Een foto genomen tijdens de opening tan de postzegeltentoonstelling Shell post'die in het B.P.M.-sportpark wordt gehouden. De dierecteur van Shell Pernis ir. W. Ernste in gesprek met de burgemeester van Vlaardingen, mr. J. Heusdcns. Zeals we gisteren reeds meldden zou binnenkort de noodsehool aan het ver lengde van Billitonlaan te Vlaardingen worden geopend. Heden kunnen we be richten dat de ingebruikneming zal zal plaats vinden op woensdag 5 sep tember a.s., om vier uur 's middags. Deze school daor de gemeente ge bouwd, dient tot onderbrenging van leerlingen van verschillende school- richtingen, zolang voor hen geen per manente schoolgebouwen beschikbaar zijn. Een van de lokalen zal worden ingericht als onderzoekruimte voor een schoolarts. Bij werkzaamheden op het terrein van de É.N C.K. te Vlaardingen viel donder- dagau r.d de 21-jarige A. J. H. uit Rot terdam door een rooster en kwam op een 3Vz meter lager gelegen beton-vloer terecht. Hij moest ter observatie in het Coolsingel ziekenhuis te Rotterdam wor den opgenomen. a Dinsdag hield de Vlaard. Dam Vereni ging haar 40e jaarvergadering in de bovenzaal van „Excelsior". De voorzitter, de heer A. Bijl zei in zijn openingswoord, dat V.D.V. in 1916 onder benarde oorlogsomstandigheden werd opgericht. Dat de vereniging, welke steeds heelt -gestreefd geestelijke ontspanning të brengen, zich deson danks 40 jaar heeft kunnen handhaven, bewijst, dat er steeds een goede kern is geweest en V.D.V. aan het nagestreef de doel heeft kunnen beantwoorden. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat V.D.V. op een (goed jaar kan terugzien. De drie eerste tientallen be reikten in de competitie K.N.D.B. zeer -goede resultaten. Het aantal leden nam toe. Ook het financieel verslag van de pen ningmeester gaf een alleszins bevredi gend beeld te zien. Hierna overhandigde de voorzitter aan de kampioenen van groep A en B de he. ren W. H. Niestadt en J. Schoite fraaie medailles. Bij de -bestuursverkiezing wegens pe riodiek aftreden, werden de penning meester -de heer J. Lukassen en de com missarissen, de heren J. Leewis en C. v. Veelen bij acclamatie herkozen. Bij de reglementaire verkiezing van voor zitter werd de heer A. Bijl met grote meerderheid van stemmen herkozen. In de vacature J. Kisch wegens zijn ver trek naar Amerika werd gekozen de heer J. Biel. Bij de bespreking wedstrijden bleek, dat het merendeel der leden voor een verplicht rooster was. Het spelen in een grote ronde zal waarschijnlijk duren tot de zomer 1957. Er werd nog medege deeld. dat de R.D.B. in een ander com petitieverband zal spelen, waardoor meer clubs in een groep spelen. Het was voor dc leden zeer verheu gend. dat voorzitter A. Bijl voor het eerst na een ernstige ziekte weer aanwe zig wa< cn de eerste helft van de ver gadering heeft kunnen leiden. De feestelijke herdenking van het 40- jarig bestaan vindt plaats op dinsdag 4 september a.s. in de zaal „Excelsior". Vandaag herdacht de heer Murk Leis. president-directeur van L. Smit Co's Internationale Sleepdienst, de dag. dat hij voor veertig jaren in dienst trad van L. Smit Co's Sleepdienst N.V., welke rederij sinds 1923 tezanicn met de Inter nationale Sleepdienst Maatschappij N.V.; L. Smit Co's Internationale Sleepdienst vormt. Ter gelegenheid van dit jubileum hoeft het H.M. de Koningin behaagd de heer Murk Leis te benoemen tot Bidder in de Orde van de Nodcrlandsche Leeuw. Deze Koninklijke Ondei scheiding is door O Detroit in Michigan (Verenigde Sta ten) heeft in 1955 dc tienjarige bevrij ding van Nederland herdacht en daar bij in verhand met de energiomam- festatic ..E 55" in het bijzonder Rot terdam op de voor rond geplaatst. Het hoogtepunt werd toen gevormd door een concert, gewijd aan Rotterdam, door het Detroit Sjmphonv Orchestra. Uit w-vai-'ering voor dit initiatief stelde de g-mcente Rotterdam toen pren ten. tckrni-*rcn cn oude kaarten tijde lijk ter be-chikking. Daar het van de aanvang in de be doeling heeft ge egen de geste van Detroit tc reciproceren, is dit jaar te Rotterdam een comité gevormd, met de bedoeling deze culturele uitwisse ling in omgekeerde richting te ver zorger Dit comité, waarin o.m. een de heer W. L. de Vnc^ directeur-generaal verte-enweordiaing van dc Kamer van de Scheepvaart van het Ministerie Koo"handH en Fabnck-m. de Holland- Amerika Lrn en dc Oranjehjn is op genomen en waarin de gemeentese- cretar's J. Hamper voor de gemeente zitting heeft. d»clt thans mede dat een zen: r*g materialen onderweg is van Dctro't rwar Rotterdam. Deze zullen, afhankeli'k v; n hst onderwerp, worden geexroseerd in een of meer gemeente- liike lokalUcitmi. Voorts worden films over de 0 "tR'ke'ing van Detroit be schik! aar gesteld cn zal het Rotter- dam-eh Philharmonuch Orkest op 20 September a.«. een concert in de Rot terdamse Schouwburg geven, dat even als in Detroit het geval was, een hoog- van Verkeer cn Watcistaat, aan de heer Murk Leis overhandigd. De heer Murk Leis werd m 189» geboien ie Alblasserdam. In 1916 trad hij in dienst va i L. Smit Co's Sleepdienst N.V.. waar hij in 1921 zijn vader als directeur opvolgde. Hij bekleedt veie functies in het be drijfsleven cn in het openbare leven, waaronder Consul van de Republiek Hon duras, President van de Koninklijke Zuid- Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, voorzitter van de af deling Rotterdam van het Genootschap Nederland/Engeland, terwijl hij bovendien een groot aantal commissariaten bekleedt, onder meer van Van Niehuis Van den Berg's Scheepsreparatiebedrijf N.V., de tepvnt tc zijn. Aangcz cn van particuliere zijde fi- „EI nancie'e medewerking zal worden ver- N.V. „Observator en een aantal assuran- mcnen B. cn W. van Rotterdam tiemaatschappijen. Murk I els te kunnen voMaan met beschikbaar- pnwnël Z .nïvSnd In -K Rlvièr.- f 6000.-. Een desbetreffend voorstel hal een feestavond worden gegeven, is aan dc raad gezonden. Vier mijnwerkers zijn vrijdag omge komen bij een brand in de Stalingrad- mijn in het bekken van Most in hel Noorden van Bohemen. Een aantal mijnwerkers had brandwonden opgelo pen of was bedwelmd geraakt. Na cn kele uren slaagde men erin de brand zodanig te beperken dat de arbeid in het overige deel van de mijn kon wor den voortgezet. De gemeenteraad van Oslo heeft don derdagavond ter ere van het Rotter damse bezoek in het stadhuis een diner aangeboden aan de delegatie van de Rotterdamse gemeenteraad, die onder leiding van burgemeester mr. G. E. van Walsum een vriendschapsbezoek brengt aan de Noorse hoofdstad! De Oslose burgemeester, Rolf Stran ger, sprak in het Nederlands een wel komstwoord tot zijn gasten. Hij t er- klaarde te hopen, dat het bezoek de culturele, sociale cn economische sa menwerking tussen beide steden en lan den nog zou verstevigen. Mr. van Wal sum zei in een dankwoord, dat de so ciale en culturele instellingen van Os lo en vooral ook de huizenbouw grote indruk hadden gemaakt op zijn dele gatie. Voorts dankte hij voor Oslo's jakrlijks geschenk aan Rotterdam: de grote kerstboom, die sinds enkele ja ren in de kerstdagen voor het Rotter damse stadhuis prijkt. Het Hongaarse nieuwsagentschap heeft zaterdag meegedeeld, dat de eerste Amerikaanse scheepslading graan, bo nen en boter in Hongarije is aangeko men. Dit voedsel is dbor de Ameri kaanse regering ter bsechikking ge steld van de Hongaarse slachtoffers van de overstroming van de Donau in de winter van het vorige jaar. Donderdagavond te omstreeks half tien kreeg een echtpaar, dat de Koe- poortbrug te Delft passeerde, de schrik van zijn leven. Terwijl het zich nog op de brug bevond, ging deze plotseling omhoog voor een naderend schip. De man en de vrouw durfden de sprong naar de Oostsingel niet meer te .nemen en de laatste slaakte een gil, waardoor de brugwachter opmerkzaam op het gebeurde werd gemaakt. Snel liet hij de brug zakken, waarna hij het bekende belsignaal gaf, de afsluitbomen neer liet en vervolgens de brug opnieuw opende. Eenheden van de Vietnamese marine ?Prat,ey-eiIanden, die onge- veer 280 miil ten zuidoosten van de Mctnamcsc kust tiggen, aan land ge- Kaan, meldt A.F.P. uit Saigon. De Viet- namese troepen hebben de nationale vlag op de eilanden geplant. De kleine archipel telt 11 bewoonde eilandjes, die naar verluidt rijke fos- faatlagen hebben. De Spratley-eilanden worden door communistisch China, nationalistisch Lnma en de Philippijnen opgeëist. De communistisch-Chinese radio heeft be toogd dat de Vietnamese bezetting een ernstige bedreiging vormt voor de vre de m Azië, In de rooksalon werd het gezelschap, dat heeft gereisd onder leiding van ds. H. J. Spier, een ontvangst bereid en verwelkomd door de heer A. A. Ewen, emigratie-attaché van de Canadese am bassade in ons land. Tevoren heette de heer G. Hoek. na mens de N.C.R. (adio) V. dc reizigers op vaderlandse bodem welkom. De heer Hoek zeide: Veel nieuws heb ik niet te vertellen. Toen u wegging was er een kabinetsersis. Die is er nu nog. Toen u uit Rotterdam vertrok regende het en zoals u ziet, regent het weer". De heer H.v.d.Tol, die als hoofdlei der de heenreis had gemaakt, maar eerder in Nederland is teruggekeera, zag in deze ontvangst aanleiding om de initiatiefneemster van deze reis de NC.R (adio) V. en met name de heer Pereboom hartelijk te danken voor zijn plan, waardoor veien een zo ge noeglijke tijd hebben beleefd. Het .- is een geslaagde' proefneming op grote schaal geweest, aldus de heer v.d. Tol en bovenal sprak hij de hoop uit, dat het gezelschap goede berichten mee bracht over de familieleden in Canada. Namens dc reisgenoten dankte ten slotte ds. Spier voor de hartelijke ont vangst. Aan boord van het schip bevond zich ook het echtpaar J. Hammes uit Zeist, dat op de dag van afvaart uit New York het feit herdacht, dat zij veer tig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Door de passagiers is het echt paar een feestelijke dag bereid met een grote taart en een bloemstuk, terwijl de gehele rooksalon versierd was. Het echtpaar keerde terug van een bezoek aan kinderen in Canada. (Van onze correspondent) Het boclenvaartulg van het loodswe zen heeft op verzoek van een grote Ne derlandse oliemaatschappij boelen ge legd op verschillende plaatsen langs de kust ln zee. Aan deze boelen zift stroommeters bevestigd, die de olie maatschappij een indruk moeten geven van de stroomsnelheden In zee, dient onder de kust. Deze studie schijnt de voorbereiding te vormen van een plan voor olieborin gen in de zeebodem, dat binnen afzien bare tijd in uitvoering gebracht zou-wor den. Dezer dagen zijn met behulp vaa een kustvaarder ook grondmonsters ge nomen. Het schijnt in de bedoeling te liggen een uitgebreid onderzoek in te stellen naar olie in de zeebodem en eventueel een reeks boortorens te bouwen tussen Den Helder en Hoek van Holland. Men zou van plan zijn tot een diepte van 26 meter in de zeebodem naar olie te bo ren. Op het vliegveld Ypenburg zal een nieuw platform aangelegd worden. Het werk wordt uit gevoerd door de Hol- vlw!- P'e1 onaschappij te Den Haag, volgens een dezer dagen gesloten con- Tiact met het ministerie van Oorlog. De kosten bedragen 269.000. 's-GRAVENHAGE, I sept. Vangstbe- richt van hedenmorgen uit volle zee: Sch 78 nog 80 mij), 87 17 k. 200 10. 195 gisteren weinig vangst, 254 40, 341 20, 342 nog 90 mijl. 402 geen vangst, 412 weinig vangst, 4 geen vangst, 58 gisteren 18. 159 34, is thuis stomende, 299 thuis stomende, 105 gisteren 1, 339 nog 48 mijl. 23 gisteren weinig vangst, 53 gisteren 110, 104 giste ren 17. 39 gisteren 10, 201 nog 180 mijl. 264 25 nog 40 netten, 57 nog 90 mijl, 181 is thuis stomende. 199 geen vangst, 32 120 mijl af gelegd, 48 100 uhv, 132 100 uhv, 189 50 is thuis stomende, 233 gisteren 8, 247 55. 262 25, 285 65 mijl afgelegd, 2 gisteren 40, 9 gisteren 50, 15 75, 25 6 is thuis stomende, 30 10, 35 nog halen, gisteren 300, 37 10, 45 weinig vangst, 55 gisteren weinig vangst, 85 160 mijl, 130 nog 160 mijl, 236 nog 25 miji, 249 nog 200 mijl, ,250 weinig vangst, 297 is thuis stomende, 310 nog 75 mijl, 312 nog 85 mijl, 399 nog 70 mijl, 20 geen vangst, 22a gisteren 60. 314 is thuis stomende, 186 23, 261 is thuisstomende, 46 40. 50 70 uhv., 61 gisteren weinig vangst, 36 60, 64 8, 66 nog 90 myl, 81 70, 97 gisteren weinig vangst, ln) 60, 123 weinig vangst, 124 50, 160 giste ren weinig vangst, 242 130 mijl, 275 40, 3 100 uhv, 47 10, 302 gisteren weinig vangst, 110 gisteren 170, is thuisstomende, 333 gis teren weinig vangst, 325 iöö uit 60 netten, Kw 50 nog 80 mijl, Kw 173 nog 115 mul- Binnen te Scheveningen: Sch 79 35 last en 80 kisten verse haring, Sch 248 32 last en 80 kisten verse haring: Sch. 89 35 last cn 100 kisten verse haring; Sch 133 met 33 jast, Sch 73 36 last, 40 kantjes groene, 80 kisten makreel en 30 kisten vis. Vliardingers: 70 20 nog 15 n, 79 5, 172 17 Uhv, 205 60 uhv. 206 30 uhv, 207 5, 208 2, 216 3 uhv. 29 60 uhv, 97 25, 114- 2, 142 30, 196 10 thuisv., 197 30. 61 12 thuisv., 55 102 Uhv, 89 thuisv., 132 70 uhv. Marktprijzen: trawlharing klein 30.30- 42.90, id gr. 34—35.50, steurhanng *28 60, 'J'e haring 28. vieeth. klein 29.60—30.60. gr. 29.10-32,10, ijle haring 23.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2