Chr. Technische school te Schiedam wmmm& VAN BERKEL's MELK Druivenprinses bezocht het Zeehospitium in H. v. Holland Opa De Ronde op Rozenburg vandaag 103 jaar mAABKA kerkTën school Ook in Den Haag poging tot overval op pompstation SIEBEL Kerkdiensten Ir. Posthuma naar havens van India 2° ZAL straks de nieuwe Chr. Technische gebouw, met de theorielokalen en de hoofd, tine zal komen. Achter het gymnastiek. VLoop der Schiedamse bevolking Burgerlijke stand van Rotterdam Orgelconcert in Grote kerk O.D.I. neemt aan competitie deel met vijf twaalftallen MAASSLUIS Gemeenteraad op excursie Nutsspaarbank-cij f ers VLAARDINGEN Nieuwe brug over oude touwbaan Ds. M. van Wijk 25 jaar Delfshavens predikant Hoek van Holland Restaurant Unicum officieel geopend Alg. vergadering van Geref. Zëndingsbond Chauffeur wist erger te voorkomen SCHOOLDAG GEKEF. KERKEN (AST. 31) Ernstig ongeval op Lijnbaan TROW ËsMtiiÜ .-VSË, ■Afsluiting Buitenhavenweg Advertentie ZWITSERSE HORLOGES i STADHUISPLEIN 24-26 Burgerlijke stand van 'Schiedam jrffi&S man v.n^J H Sti. fe 2 W de Keizer, man tfeh gew wet t Wie° 81j; s C Boutkam, vr geh gew met Wijziging winkelsluiting Naar school V isserijberichten Driejarig jongetje aangereden Zaterdag 7 september 1951 Ds. G. J. Koldeiviju overleden Drie arrestaties Conferentie vlimo-doeenten in het Eijknianliuis De Raad voor de Zaken van Kerk en School, het Pedagogisch Seminarium der Ned. Herv. Kerk en de Stichting )rKerk en Wereld" hebben tezamen een conferentie georganiseerd welke als thema zal dragen: „Op welke wyze kan de school de vrede dienen?" Op 12 oktober zal dr. W. H. Beekenkamp, herv, predikant te Delft en hoogleraar aan de Theol. Hogeschool te Brussel, zijn visie op dit vraagstuk -ven. Voorts zal de Unesco-film „World without end" wor den vertoond. Op zondag 13 oktober :s er een kerkdienst in de kapel van „De Horst", waarin ds. O. V. Henkei voor. gaat. Daarna zal drs. H. J. Nannen, leraar aan het 's-G ra venhaags Chr. Gymnasium, medewerker aan het nieuwe geschiedenis-studieboek Wereld in Wor ding (Novem), het thema van zijn ge zichtspunt uit belichten. Zondagmiddag zal dr, F. Boerwinkel, directeur van ..Kerk en Wereld", m verband met het thema meer in het byzonder ingaan op het onderwijs m de geschtedenis Novitiaat SSR-Leiden „Provinciale" Friesland t - schoot te Schiedam er uitzienHet ingang. Voorlopig zal het gebouw twee lokaal is op de tekening nog een derde 'heien der palen voor het fundament gaai verdiepingen krijgen, maar in de nabije gebouw te den. Dat is weliswaar overdekt, gestaag door en reeds volgend jaar hoopt toekomst hoopt men er een derde te kun. maar toch een openlucht werkplaats, die het bestuur van de Vereniging die voor nen opzetten. Met dit laatste heeft de naar een kant geheel „muurloos" is. Op de "deze school ijverde de gebouwen in gebruik tekenaar reeds rekening gehouden. tekening niet te zien is de grote fabrieks- te" kunnen nemen. Rechts tan het hoofdgebouw is de ingang ital, die pal achter het hoofdgebouw komt De tekening toont de school ian de kant i oor de leerlingen, die tevens toegang geeft en waar de praktijkruimten in worden on. van de Nieuwe Damlaan. Geheel links, tol het gymnastieklokaal aan de Dr. Kuyperdergebracht. Het gehele complex krijgt, waar de Burgemeester Honnerlage Grete- laan, waar in de kelder een rijwielberg. zoals wij reeds eerder schreien, een opper- laan de Damlaan kruist, staat het hoofdplaats en op de eerste verdieping de kantlakte tan 5 ha. I i' vjf* »- ■**-«, /"f' 'vl,, Tl' tj - r s M SCHIEDAM. Het gedeelte van de Buitenbavenweg tussen de Koemarkt en 'de Glasfabrieken zal vanaf maandag 9 september tot dinsdag 24 september of zoveel langer of korter dan nodig Jnnoctat blijken. zijn afgesloten voor ai .bet doorgaande verkeer, zulks wegens de uitvoering van herstelwerkzaaan- Keden. Ia de maand juli is de bevoBdmg van* Schiedam met 115 zielen toegeno- men. Daarmee is het bevolkingstotaal •gekomen op 77.783 t/w. 38.746 mannen en 39.037 vrouwen. Geboren werden in de maand juli 135 personen, er overleden 41 personen, er vestigden zich 305 en vertrokken 284 inwoners. In totaal hadden in Schiedam -=65 huwelijken plaats terwijl 6 echt scheidingen werden uitgesproken. „De gehuwden wonen na voltrokken huwelijk 10 in eigen woning, 27 by ■ouders thuis, 3 in onderhuur, 19 afzon- derlij k en 6 buiten de gemeente. Voor d. mooiste coJtectto In alk» prijsklasse naar NIEUWE BINNENWEG 227 MEDISCHE DIENST* SCHIEDAM. Op zondag 8 september wordt de medische .diepat =te Schiedapi waargenomen door .Se Vólgende artsen: J. J. 6. de Maeyer, Burg. Knappertlaan 30, tel. 68163; H. J. Ormel, Singel 76, tel. 68250, G, W. Or- mel, Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend 'is apotheek Kembrandt, Bembrandtlaan 5. s Burgerlijke stand van Schiedam Geboren* Petrus G. A., z. v. P, G. T. van Rraaij en G. C. Schra; Janny, d. v. G. Kouwenoord en M. van Zanten; Ber- naardus H., z. v, J. B. Heijster en L. Brok ling; Piester. -z. v. J. C. Gilden en T. A, Kruithof; Dick. A. C., z. v. D. J. Gicling en A A. T. van Geelst Meijer. Geboren. Jozef A. M.» z.v. A. W. Wever en K. J. P, Gunnewegh; Patrus F- A., z-v J. B C van Zwieten en C M. Machgeels: Johanna H, d.v. D. Bernard en W. AL T. Wij zenbroek; Henrica C. M., d.v. H. G. W Roeling en M. C Paalvast; Louise J. d.v, H. de Haan en C. T. L. Fenenga; Louise F., d.v. A. Smits en J. C. L. van Steenoven; Rlents T., z.v. S Karostra en A C. Glasz. Ondertrouwd. F. v Haaren, 28 j. en J. J. W. Sorber, 21 J: B. W. van Hoof, 39 j. en J. J. Kramer, 21 j; W. v.d. Horst. 33 j. en Mr C. AJblas, 37 j; H. v.d. Mei». 30 j. en C. T Kievit, 26 j; L. C. Noordijk, 25 J. en C. M. >van Bochove. 21 J: P. OriJ, 21 J. en M. F. C,. van RooiJen, 21 i; A. van Perste, 27 j: en T. Bolk, 23 i; P. A, Pianqué, 27 j. en J, v.d. Berg. 27 j; J. H. Schoonmade, 25 j. en W. de Beun, 24 j; D. Schuijf. 44 j. en C. J. Weber. 39 J; H. J. Streng, 25 j. en M. A. Levering, 22 J: T. Wamink, 27 J. en J. Baatenburg de Jong, 25 j; J.-A. Swaab, 22 j. en C. W. Heideraa. 20 j: jGehtrwd. J. Esschendal, 31 j, en J. A. v. Waarde. 24 J: J. M. Scbel. 18 J. en C. J. v«n"Puffelen. 20 j; W. H. Post, 23 J. en A. H. van Duuren, 25 j: C. J. Hertog. 29 J. en C. G. Groer.cv.cgcn, 24 j.; M. van Dijk, 22 J. en E. C. v d. lieve, 21 i: W. F. Knoors. 28 J. en W. J. van der Brugge. 23 J; G. Ker- verzee, 31 J. en W. Schippers, 29 i; R. K. Delw-ei. 27 J en P. T. van Kastefen. 20 i. J. B. Lintner, 28 j. en M. J. Meiier, 24 i; F. Kieboom, 23 j. en M. H. A, Veerkamp. -23 ;i: H. v. Bracht, 22 J. en H. M. L Tim- roers, 21 j; G. H. F. Kats. 23 j, en M. J. v-:d. Stej, 23 j; A Groeneveld, 21 j, en H. *MeUl3tee, 20 J. M. G Dorré, 25 i. en L M Brehrn, 19 j; J. Schriek, 25 i. en H. M. B van Schalk, 22 j: S. v.d. Berg, 27 j. en C. E. Nuiten. 19 j. H. Hoek, 24 J. en A. F den' Hartog, 23 i: A J. Kooijmin, 25 en j. M. A. de Bruin. 24 j; Overleden. H, C. v. Vliet. <1 j \t. v M. Blommesteljn, Overleden: P. de Bruin, 77 j. Rotterdam. 6 september. BevallenA v d Schans-Vopgdt. z: Y S v Xwaarden-Broere. z: W R Stougie-Taffijn. z~ N I Cremcrs-Machado, d; M Heiligers- kreukniet. d; E Kreroer-Kaaksman. z; B H Kiljan-Banis. z: C A Balkcstein-Berk- hout. d; A Coppcnrath-Udenga, d; J M E Vaas-Boschmann, d; C E Govep-Vclt- d C,rW Fokker-Prins, z: E J v d Klooster- Hroei-sen. z; B J Mureau-v Es. d: J G C Aoon-de Jong. d: M J Hoefs-Stumpers. z: M v Klavercn-Verheii. z: J Krijpman- Putting, d: C Kouwcr-Schoonaard. z; T H -AI Patje-Goosens, d: J A Jansen-Musken, SCHIEDAM. Op woensdag 11 sep iember 's avonds om 8 uur zal in de Grote kerk Schiedam door Jacq, P. Bekkers een orgelconcert worden gegeven waaraan Gija de Graaf, hobo, medewerkt. Het programma luidt als volgt: 1 Was Gott thut das ist wohigetan, J. P. Kellner; 2. Concert in c., a. Alle gro Moderato, b. Adagio, a Allegro, (Hobo en Orgel) B. Marcello; 3. Praelu- dium en Puga in L, J. S. Bach; 4. Con cert in g. a. Grave, b, Allegro, c. Largo, d. Allegro, (Hobo en Orgel) G. F. Han del; 5. O Heiland, reiss die Himmel auf, b. Gelo/bet seist du, Jesu Christ, Ernst Pepping; 6. Twee landelijke miniatu ren, a. Andante, b. Allegretto Pasto rale, (Hobo-solo) B. v. id, Sigtenhorst Meyer; 7. oocata, H. Amdriessen. SCHIEDAM. De nieuwe competitie van de C.K.B zei zaterdag weer op volle loeren draalen. De Chr. Korfbal vereniging „O.D.L" zal In deze compe titie uitkomen met 3 senioren en 2 junioren twaalftallen. De Vereniging is uitgebreid met een tweede junioren twaalftal. Het eerste twaalftal speelt baar eerste wedstrijd vandaag op Boshoek tegen „De Usvogels" uit Den Haag. Aanvang 4.15 uur run. op Boehoek. OJD.I. 2 zal bij VXOS in Nu mansdorp op bezoek gaan. Het derde twaalftal van O DJ. zal op Boshoek tegen KWIEK 3 spelen. Deze wedstrijd begint om 4.15 uur. De junioren A spelen eveneens op Boshoek en wel tegen Blauw Wit uit Botterdam. Aanvang 3 uur. Tenslotte komt KWIEK a bij O.D.I. op bezoek. Ook deze wedstrijd begint om 3 UUR MAASSLUIS. De leden van de raad zullen op 16 ■september een excursie ma ken naar het model van het gedeelte van de Rotterdamse Waterweg, door het Waterloopkundig Laboratorium onder leiding van professor Thijsse in de Noordoostpolder bij de Voorst gebouwd. In het kader van de nieuwe haven- plannen is ook het model van de nieu we haven van Maassluis m het model van de Rotterdamse Waterweg opgeno men. De raadsleden zullen nu onder deskundige leiding van het interessan te model kennis kunnen nemen en de nodige uiteenzetting ontvangen. MAASSLUIS. Ook in de maand au gustus is er bij de Nuts-Spaarbank meer ingelegd als terugbetaald: al bedroeg het overschot slechts ƒ16.195, De inlagen (5520 posten) waren ƒ532.729,en dc terugbetalingen (2688 posten), 516.534.De «paarbusjes gaven met 330 ledigingen een opbrengst van ƒ3.783,le zien. Per 1 september was aan inleggers verschuldigd; 9 080.832, MAASSLUIS: Ned Herv kerk 10 uur ds H F. Meijer, 5 uur d» L v Hartlngsveld. 7 uur ds A G van Dam pred te Zwfjndrecht jeugddienst. Kleine kerk. Jeugdkerk 10 uur de heer A Smoor. Ons Huis, Xlnderkerk 10 uur Mw M SmitDoornhelm, Geb Gen de Wetstraat 2, Jeugdkerk. 10 uur de heer J v Dalum Gerei kerk Immanufclkerk B 30 uur ds H Vollenhoven. 4.3o uur ds T Spilker, Zuiderkerk S.30 uur ds T Spilker, 4.30 uur ds H Volienhoven Chr Geref kerk 9 30 uur en 4 30 uur ds E Vencma Geref kerk Art 31 K.O. 8 30 uur en 2 30 uur ds v.d. Veen Ned Prot Bond 10 15 uur ds J Nooter Doopsgez pred te Den Haag Leger des Heils 10 uur Hei- ligingsdienst. 6.45 uur Openluchtsamenk op de Markt, 7.30 uur Verlossingssamenk olv. Luit e G Bekker en Lult.e A Torn, 12 uur Zondagsschool, 4 30 uur Kindersamenkomst SCHIEDAM- Herv. Ccm. Grote kerk J0 uur ds J G Jansen, 5 uur ds H W Hemmes, Bethelkerk 10 uur ds A Hoffman, 5 uur ds J Gras. Westerkerk 9 en 10 30 uur ds J D Smids, 5 uur ds H Schroten. Chariois, Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds J Gris, 7 uur ds Chr J Gal), Den Haag (ieugddienst; Pr Marijkeschoo! dr de Visserlaan 1 10 uur dr L J Cazemier Geref kerk Ooster- kerk 10 uur ds L J Oomkes. 5 uur ds J NauiJn, Plantagekerk 9 30 uur ds G Brinkman, 4 30 uur ds L J Oomkes. Ju- lianskerk 10 uur ds W S Pontier van Hon- selersdijk. 5 uur ds G Brinkman. Kethei 9.30 uur ds J Naw ijn. 2 30 uur ds G Brinkman HOEK VAN HOLLAND Ned Herv kerk10 en 7 uur ds E C van Offeren. Geref kerk 10 en 4 30 uur ds M Minnema van 's- Gravenzande. -Al f3ljC*wvV'»CH»i u» z;' C M de Groot-Heii, z: N Kandel^-Noort, z: T Baumann-de Koning, r: J N Maas -Htlisman. z: A M P Dlts-den Boer. z J E Vermeulen-de Krom, d: fP v Wareman. z; J M de Bruin-Saarberg. d, B H Kwint-v d Hoef. z: M A dc Bnuijn- -Smy d: J P v d Ree-Kamper, z; J G M - Verburg-Tcrtooicn, d; K Verhagen-Verh j. d- J v Doorn-Trignol, z; M E K« arten s Smren. z: C de Waard-Bakker. d; J P t^f zoon 2 mnd: C B Simons, man va nA xlusiïiïiïs 83 i; B Söhupper. man van P SiJf «5Ser 65 J; C v d Loo. man van H •■C 74 J;TJTC_Groos, 3 Dam. De hoofdingenieur btj het gem Haven bedrijf te Rotterdam, ïr. F. Posthuma. is door de Wereldbank uitgenodigd om een rapport uit te brengen over enkele havens in India Ir. Posthuma. die door B. en W. m de gelegenheid is gesteld deze taak op zich te nemen, zal zich daartoe over cmge dagen naar Washington en verwl««is naar India begeven. De werkzaamhe den zullen naar het zich laat aanzien een periode in beslag nemen tot het ein de van het jaar. VLAARDINGEN. Uit de bijna 350 jaar oude touwbaan van de firma N.V. „De Oude Lijnbaan" Is een mootje ge baald. Dit mootje was het stuk dat on der Vetttenoordsekade doorliep. Deze brug werd echter zo bouwvallig dat hij enige tijd geleden gesloopt is. De Fir ma Woudenberg en zoon heeft dat kar weitje indertijd opgeknapt en deze fir ma is thans bezig een nieuwe brug te bouwen. Doordat de touwbaan door moet blij ven draaien is dat wel een zeer bijzon der werk. De pijlers van de brug zijn gemaakt van gewoon in de kist gestort beton maar deze werkwijze is bij het brugdek niet mogelijk omdat anders de touwfabricage geen doorgang zou vinden. Het dek wordt dan ook vervaardigd uit voorgespannen betonplaten van dertien centimeter dik. Daarover wordt zeven tien centimeter beton gestort. Zodoende zal een tiental meters van de honderden meters lange touwbaan gaan bestaan uit een zeer moderne betonconstructie. Wat wel een bijzonder gezicht zal zijn in dit eeuwenoude gebouw Vandaag is het 25 jaar geleden, dat ds. M. van Wijk zijn intrede deed als predikant van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-De! fsha ven Ds Van Wyk werd 15 mei 1898 geboren en was eerst van 1926 tot 1930 predikant 1e Oostburg en van 1930 tot 1932 te Bolnes. Hij werd op 4 september 1932 door ds. K. Knoop bevestigd als predikant van Delfshavcn en deed op 7 september 1932 zijn intrede in deze gemeente. Met het oog op zijn slechte gezondheidstoestand werd hem op 1 juli van het vorige jaar vervroegde emeritaat verleend VLAARDINGEN. In verband met de zogenaamde Shetland-show, welke ge houden wordt op 17, 18 en 19 septem ber 1957, mogen op die datum alle win kels tot 22.00 uur voor het publiek ge opend zijn. Op dinsdag 17 september 1957 vervalt tevens des namiddags de verplichte winkelsluiting. Het winkelpersoneel van 18 jaren en ouder mag op eerder vermelde dagen II uren arbeid verrichten, per dag. De normale vrije halve dag voor het •winkelpersoneel op dinsdag 17 septem ber 1957 na 13.00 uur, blijft echter on verkort gehandhaafd. Indien door het winkelpersoneel op eerder vermelde dagen arbeid wordt verricht m afwijking van de voor hen geldende tijden op de arbeidslijst of -rooster vermeld, moet een door het hoofd of de bestuurder der onderne ming of een door deze daarmede be last persoon ondertekend geschrift zijn opgehangen naast de arbeidslijst of -rooster, dat aangeeft, welke regeling voor de arbeider in de plaats treedt van die, op de arbeidslijst of -rooster vermeld. WESTLAND. Een van de mooi ste momenten uil de korte regerings periode van de Druivenprinses 1957, in ongetwijfeld geweest het bezoek dat zy met haar gevolg gistermiddag bracht aan de t.b.c.-patientjes welke worden ve rpieegd in het Zeehospi tium te Hoek van Holland. Na een ontvangst door de directrice van dit sanatorium en enkele leden van het bestuur, trok een ontroerde Druiven- T OPEN kan opa De Ronde nog als de beste, niettegenstaande hij vandaag ,Lj 103 jaar wordt. Vier maal per dag, als het weer het maar even toelaat, maakt hij een weliswaar kleine wandeling door een gedeelte van het dorp Rozenburg, maar met elkaar vormen deze dagelijkse tochten nog een aar dige afstand. De krasse heer heeft altijd flink kunnen lopen en zelf meent hij de oorzaak daarvan te moeten zoeken in het feit dat er toen hij jong was nog bijna geen vervoermiddelen waren. Treinen zag je sporadisch en zeker niet in Drenthe waar hij geboren werd, om van fietsen en auto's maar in het geheel niet te spreken. Opa De Ronde is met xyn honderd drie jaren ver uit dc oudste inwoner van de gemeente Rozenburg en eigen lijk is hh daar wel een beetje trots op. Het gaat nog allemaal best zei hjj toen wy hem enkele dagen geleden m de woning van zijn dochter .mevrouw Quak, opzochten. Hoog trok hij zijn knieën op om te demonstreren, dat de ouderdom zijn ledematen, nog niet heeft verstijfd. Wat wil je ook, zonde rladder klom hij vroeger In het hoogste puntje van de ophaalbrug om deze te schilderen. Met bruggen en water heeft opa het grootste gedeelte van zijn leven' overi gens te maken gehad, want naast schip per en bruggewaohter, heeft hij het rijk tal van jaren als sluiswachter gediend. Drie en dertig jaar geleden werd hij gepensioneerd. Hy was toen Rykssluis- meester van de grote sluis van Rozen burg. Er werd hem gevraagd enkele jaren zijn werk voort te zetten. Dat laatste was een gevolg van de eerste wereld oorlog toen er ook een groot te kort was aan arbeidskrachten. Op 7 september 1884 werd de heer De Ronde ia Vledder in Drente geboren. Eerst op zeven jarige leeftijd mocht hij naar school en toen hij elf jaar was moest hfj de school weer verlaten, omdat het gebouw te klein werd voor de vele leerlingen. De oudsten moesten de maat schappij in. Opa ging aan het wetk bij een boer. Daar begon hij 's morgens om vier uur om vaak eerst 's avonds tegen half twaalf naar huis terug te keren— Dat gebeurde tot een schipper iets in hen), ztt£ en hem met zijn schip meenam als lichtmatroos. In de twee jaar dat opa heeft gevaren, heeft hij zich door zelfstudie wegwijs gemaakt in de wereld van het lezen, schrijven en rekenen. Ja wat hu dhij eigenlyk op school wel ge leerd? Met deze kennis gewapend werd hij bruggewaohter in het Friese dorpje Molkwerem, om een jaar later bij het rijk tot sluiswachter le worden eange steld. Hy vias toen pas getrouwd en verdiende wekelijks de kapitale som van zeven gulden. Daar moest het gezin van leven, maar de prijzen waren toen ook wel even anders dan nu. Een liter melk kostte 3 cent en een haif pond koffie zes en dertig. Willem de Ronde kwam uit een sterk geslacht Drie broers en een zuster wer den in de tachtig. Zijn vrouw verloor hy echter reeds na zes jaar getrouwd te zijn geweest Zijn twee zoonj en zijn dochter voeiyle hy verder telt op en 33 jaar geleden trok hij, toen hij pensioen kreeg, by zyn enige dochter in, by wie hij nu nog thuis is en uiteraard een uitstekende verzorging geniet. Hij is het middelpunt van het kleine, vrolijke ge zin, dat daar aan. het Blankenburg woont. En eigenlyk is opa nog het middelpunt van geheel Rozenburg, vooral op hoog tijdagen als zijn verjaardag Toen de krasse heer drie jaar geleden Rotterdams raad zal het volgend jaar zeker belangrijke veranderin gen te zien geven Het heeft natuurlijk geen zin ïeeds nu vei wachtingen te gaan uitspreken over de samenstel ling vari de nieuwe raad na de verkie zingen ten aanzien van de partyverhou dingen. Deze week heeft de burgemees ter echter publiekelijk bekend gemaakt, dat de heren mr. Jacq Dutilh. die gedurende 30 jaren de belangen van de gemeente als raadslid heelt gediend en J. Meertens, die 25 jaar raadslid is ge weest, het volgende jaar wel niet zul len terugkeren Beide heren achten, ge zien hun leeftijd de tijd tot heengaan gekomen Het zal bij deze twee leden echter niet blijven. AL IS HET nu nog met mogelyk een volledige lijst te geven van de raads leden, die om de een of andere reden zich niet meer beschikbaar zullen stel len voor een nieuwe candidatuur. is toch welreeds bekend, dat ook de wet houders H E van den Brule. die reeds van 2 september 1919 zitting in de raad heeft en A. Hogeweg, die op 5 septem ber 1939 zijn intrede in de raad deed. niet zullen terugker-sn. Het college van B. cn W. zal dus het volgend jaar in grijpend gewijzigd worden. Hierbij komt dan nog de vraag, of mejuffrouw mr. J. Zeelcnberg. die nog altijd het wethou derschap van Rotterdam combineert met bet lidmaatschap van de Tweede Kamer, deze cumulatie zal laten voort- dure -dan wel of zij een keuze zal doe i Dekhuyzer.-Zeehuisen, die sedert 19 maart 1936 deel van de raad uitmaakt, en de heer F. Keesen, die zitting heeft sedert 5 oktober 1933 Van twee leden van de P v.d.A.-fractie, twee van de K.V.P -fractie en één van de A.R.- en een van de V.V.D.-fractie is dus nu reeds bekend, dat zij niet zullen terug keren. Het is natuurlijk mogelijk, dat nog andere leden vrijwillig hun raads lidmaatschap beëindigen, doch dit is dan nog met bekend. De zes, die in de nieuwe raad m 1957 hun plaatsen ledig zullen laten, zijn alle vooroorlogse raadsleden. De heer Van den Brule, die dan 39 dienstjaren zal hebben ge had, spant wel de kroon. zijn honderdste verjaardag, in Harder- wyk vierde, waar zyn schoonzoon een kippen boerderij bad gekocht, was naast de burgemeester van Rozenburg, het ge hele secretarie personeel gekomen om hem geluk te wensen. Op die dag was er slechts één mens op het raadhuis van Rozenburg, een vervanger om de te lefoon aan te nemen. Nu viert opa De Ronde zyn verjaardag op het eiland, waar de familie is terug gekeerd. Ook vandaag zal het hem aan belangstelling stellig niet ontbreken. Terwijl talrijke genodigden uit Hoek van Holland belangstellend toekijken knipte de voorzitter van de wijkraad de heer D. v. d. Burg gistseravond het lint door dat de toegang versperde naar de ingang van het nieuwe restaurant en snackbar „Unicum" op het Zuidelijk strandcentrum. Hiermede, zo sprak de eerste burger -van Hoek van Holland, vindt de definitieve ontknoping plaats van het „drama Stofberg" Wat een reeks van jaren ten tonele is gevoerd. In het prachtig ingericht en gloed nieuw restaurant gezeten heeft de,heer v. d. Burg de huiseigenaar de heer Stof berg en de restaurateur de heer L. Spek snijder van harte gecomplimenteerd met alt prachtig nieuw gebouw. De eigenaar is vreselijk boos geweest op de gemeente Rotterdam aldus spre ker. B. en "W. hebben op 8 óuli 1954 hem TSoeh. weten dat. zijfT'boiENplan, om op eigen, grond (waarop^eeros zyn woning stond maar doorde JDjjïIsers is afge broken opnieuw te bouwen, definitief was afgewezen. Dit was een grote teleurstelling ook voor de wykraad. De heer Stofberg heetf daarop koninklijke interventie in geroepen, niettemin is .het aan de In specteur van Domijnen te danken dat de heer Stofberg toch kon gaan bou wen omdat het uitbreidingsplan ook gelegenheid gaf hem een ander stukje grond toe te kenn .eniets ten westen van zijn eigen stuk grond aan de Strand weg. Met dit al is inmiddels 10 jaren verstreken en in deze periode is ont zettend veel geschreven, geconfereerd en zyn er weer veel mensen rvoor in touw geweest Zy allen werden bij de officiële ingebruikneming van het nieuwe gebouw-hartelyk begroet t.w. de architect de heer Veltenaar uit Den Haag, d bouwer fa. Verkerk uit Naald wijk, de advocaat mr. Los uit De Lier, bouwpolitie en vele anderen. Verder waren hier aanwezig wijkraadsledn en divrse opzichters van de gemeentelyke diensten te Koek van Holland. Een dra ma in de woningbouw op de voorma lige oud Hoek van Holland as ten einde gekomen. De heer Stofberg is nu woon achtig boven het restaurant. Het res taurant is prachtig gelegen langs de waterweg en dus een unicum in zijn soort. prinses langs de bedjes van de kin deren en reikte daar druiven uit. Blijde kindergezichten werden opge heven naar een gulle Druivenprinses. 's Morgens ontving de maatschappij „Zeeland" te Hoek van Holland op het mooie schip „Koningin Emma". Hier werd zij toegesproken door de Chef Passage de heer Witte. Ook hier werden druiven uitgereikt aan de pas sagiers, De heer Witte en de heer Benningen ontvingen' uit handen van de Druivenprinses de versierselen be horende bij het ere-dienaarschap 1ste klasse van de Broederschap -van de Blauwe Druif. Zy werd op deze tocht vergezeld^ door de Weinhex uit Ober- wesel, mej. Aenne Geisz, aan wie eveneens genoemde versierselen wer den uitgereikt. In de middaguren werd afscheid van deze Weinhex genomen in de bovelTzaal van „Torenburg" te Naald wijk en tevens van de Weinkapel uit Oberwesel, die gedurende deze feesten voor passende muziek hebben gezorgd in het wynrestaurant op het Wilhel- minaplein. Over en weer werden, zo wel door de Praeses van de Broeder schap de heer W. C. Nanninga, als van de zyde van de bezoekers uit Ober wesel, de heer Breitenbach, vriende lijke woorden gesproken. De tolk en verbindingsman de heer J. C. L. van Rest ontving van beide zijden harte lijke dankwoorden. Hierna vertrok dit gezelschap weer naar Duitsland. De Druivenprinses bezocht 's avonds de bijeenkomst van de International Languages Club en de British Fami lies Club in „Torenburg", ter gelegen heid waarvan haar het ere-lidmaat- schap van de talen-sociëteit werd aan geboden. Voor de feestgangers op straat was er 's avonds een aardige vossenjacht, terwyl op een terrein aan de Geest- weg om 11 uur een vuurwerk werd afgestoken. De buurtver, 's-Graven- zandseweg had enkele prijzen uitge loofd voor het best versierde woon huis. De uitslag van de jury de heren M. Kryger, keurmeester CCVS, de chef GEB de heer De Bei en de archi tect Mikhuyzen was als volgt: 1. A. v. d. Bos; 2. C. de Lange/B. M. Hof land; 3. W- van Velden; 4. P. Voskamp en J. Steenks. Deze versieringen trek ken 's avonds zeer de aandacht. De driejarige P. T. uit de van Fo- reeststraat atak gistermiddag plotse ling de rijbaan van? deze straat over. Hij werd aangereden door een bestel auto en brak een dijbeen. Bovendien kreeg het kind hoofdwonden. Gutermorgen had een ontploffing plaats in de machinekamer van bet vaartuig Rijnschie van de Provinciale Waterstaat, dat aan de werf, van de firma Van Dongen te Leidschen- dam Jag. Bij de ontploffing, waarvan de oor zaak nog onopgehelderd it. werd de motor onklaar. De kapitein, de heer Leonerd. be kwam brandwonden aan de handen en moest zich onder dokters behandeling stellen. 's-GRAVENHAGE. 6 sept, Trawlers Sch 54 met t 12.280. Sch 118 met 7100. 45 met"/ 800 en VI 27 met 7000, voorts 17 kust- vissers met in totaal 19.370 aan verse vis Prijzen per kg: Grote tong 4.73—5, groot middeltong 4—4.20, klein middeltong 3.10 3.30, tong 1, 2.40—2.70, Idem 2 2.20—2.50. tar bot 1 4—4 20. idem 2 2.80—3, idem 3 1 90— 2.20, idem 4 1.10—1.40, griet 1 1.50- „60, idem 2 J.10—1.35. Prijzen per 40 kg: grote .schelvis 3840, groot mlddelscheJvis 37-t39. klein middelschelvis 2920. -schelvis 1, ge stript 14.SIP—18, schelvis 1 dicht 6.40—8, schel vis 2," 'gestrfpt -12.89—-35. kabeljauw' 1 30-^40, idem 2 20—24, idem 3 U—15, wijting 13.40— 15.80, schar 14.40—18, rog 16—20, kleine rog 8—12, rode poon 1 2536, Idem 2 12—22. Prijzen per 100 kg: ijskabeljauw 148150, prijs per 50 kg: verse haring 1119.40, ma kreel 1014.30. Aangevoerd duizend kantjes gezouten haring. Notering maatjes groen 70 —72. maatjes zout klein 33—35, idem groot 32—35. volle haring 33—36.20, steurharing 29 —36, ijle haiing 24—25, alles per kantje. Ver wachte aanvoer voor zaterdagmorgen de traw- Iers Sch 236, Sch 225, Sch 73, en VI 131, en ongeveer 15 kustvissers. Vangstberfcht van hedenmorgen uit volle zee. Sch 63 35 k, 64 32 k. 66 15 k h. vl„ 81 35 k, 97 gisteren 30 k, 116 10 k, 123 17 k h..vl 160 gisteren 40 k, 180 gisteren weinig, 3 40 k nog 50 netten, 14 55 k h.vl„ 47 70 k thuisst 24 gisteren 50 k, 110 30 k gisteren 204 k, 120 thuisst., 325 3 k gisteren 85 k. 4 100 k nog 10 netten, 185 3 k h.vl., 48 17 k hvi., 342 3 k h.vl., 402 3 k, 2 «gisteren 34 k. 5 17 k 9 gisteren 40 k. 15 12 k. 19 45 k nog 30 netten. 25 30 k h.vl. 30 65 k, 35 34 k. 37 20 k nog 25 netten, 55 gisteren 110 k, 84 35 k. 87 15 k, 130 nog 240 mijl, 210 gisteren 100 k, 250 15 k h.vl 297 30 k. 310 5 k, 398 40 k, 32 20 k 40 50 k h.vl., 49 thuisst., 99 25 k, 132 40 k 133 30 mijl afgelegd, 189 10 k, 200 65 k h vl 233 20 k, 285 35 k, 79 40 k nog 10 netten. 141 nog 270 mijl, 23 60 nog 20 netten. 53 2 k, 104 gisteren 23 k, 39 35 k, 201 gisteren 60 k. 284 40 k is thuisst., 181 25 k, 199 35 k. 78 30 k, 305 gisteren 30 k, 56 gisteren 20 k, 159 100 k. 229 25 k. 105 gisteren 30 k, 339 34 k, 314 gisteren 60 k VJaardingers: VI 70 geen vangst, 85 gisteren 100 k. 172 geen vangst, 203 1 k h.vl216 geen vangst, 97 gisteren 40 k. 114 gisteren 60 k, 115 gisteren 240 k, 142 gisteren 30 k, 197 gisteren 30 k. 199 gisteren 40 k. 61 30 k h vl„ 71 17 k. h.vl166 12 k h.vl., 14 70 nog 60 netten, 56 geen vangst. 89 85 k thuisst112 40 k h.vl 132 85 mijl afgelegd. Binnen te Schevemngen: Sch 2.16 met 34 last x 30 kisten diversen, 73 34 las en 200 kisten verse haringen, 225 31 last. 200 kisten verse haring en 120 kisten diversen Viaardingers: 70 geen vangst. 79 thuisv 85 100, 172 geen vanst, 203 10 uit een halve vleet. 208 10 uit een halve vleet. 216 geen vangst, 97 40. 115 60. 115 14 last, gisteren, 142 30, 197 30, 199 40, 61 30 uit een halve vleet. 71 17 uit een halve vleet. 83 12 uit een halve vleet, 166 12 uit een halve vleet, 14 70 uit een halve vleet, 56 geen vangst, 89 85 thuisv., 112 40 uit een halve vleet. 132 thuisv. Marktprijzen: trawlharing groen X 70 29, trawlharing klein varr f 34 40 tot f 38.—. trawlharing groot van r 34.10 tot X 3610, ijle haring van f 24.60 tot I 25.20, steurharing van f 22.30 tot X 26 90. NED, HERV. KERK Beroepen: tc Ridderkerk, G. van Estrik te Nieuwland: te IJsselmonde, C. Don te Kutnre; te Noordwyk-binnen (toez.) j van Dok te Ens Aangenomen: naar Hornhuizen-Ktoos- terburen. G. Riemens, voorganger Vryz, Herv, te Bussum GEKEF. KERKEN Tweetal: te Delft (vak E de Vries), J. M. Bloemkolk te Ede en L J. Goedé te Aalten. Beroepen: te Harlingen, D. Kuiper te Bedum. Aangenomen: naar Vryhoevcn-'s-Gre- velduin-Capelie, G. Torenbeek, kand te Den Ham (Ov.), die bedankte voor Pingjtim, Zurich en Bozum. Geen verdere beroepen. Kand G. J. Heennk te Aalten verzoekt ons mede té delen, dat hy geen verdere beroepen m overweging kan nemen. GEREF. KERKEN (ART. 31 K.O.) Beroepen: te Nyverdal. C Bijl, kand, te Pernis, Hoek en Schouwerzyl, GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Barneveid, W. C. Lamam te Grand Rapids (V.S). Na een langdurige ziekte is op 4 sep tember op byna 79-jarige leeftyd over. leden ds. G. J. Koldewijn, em. predi kant der Ned, Herv. Kerk. De begrafe nis heeft reeds in alle stilte te Almelo plaatsgehad. Ds Kolde wijn werd te Rotterdam ge boren en deed 27 oktober 1907 zijn in trede te Goudswaard. Na vier jaar vertrok hy naar Domburg, waar hii tot 1920 bleef. Daarna volgde de ge meente Enter, waar hy de promotor is geweest bij de stichting van een chr school. In 1922 ging hy naar Zetten en in 1925 naar Hattem. Tot 1935 heeft hij hier gestaan. Toen riep hem de gemeente van Dinteloord. Op 1 mei 1944 ging hy met emeritaat, na W maanden gevangen te zijn geweest. In Renkum verleende hy daarna nog hulp diensten. De algemene vergadering van de Geref, zëndingsbond in de Ned. Her vormde kerk zal op 19 september in het gebouw voor chr. sociale belangen te Utrecht onder presidium van ds. A. Meijers, herv. predikant aldaar, worden gehouden. De morgenvergadering la gewijd aan 'de behandeling van huishoudelijke za ken, w.o. de verkiezing van drie leden van het hoofdbestuur wegens het pe riodieke aftreden van de heren ds. J. |H. Cirkel te Woudenberg, ds. C. J. v. id. Graaf te Nijkerk-en M. J. P. Ver- mooten te Utrecht, die allen herkies baar zijn, In de middagvergadering zal als spreker optreden dr. J. J. J. Goslinga miss. arts te Papoio op Nieuw-Guinea, die met verlof in het vaderland ls ge arriveerd. F\E NIEUWE RAAD 2al het volgend s-f jaar nog slechts één raadslid tellen, dat reeds voor de oorlog zitting had. De oudste in dienstjaren zal dan zijn de A.R.-afgevaardigde mr. H. Bavinck, die 5 september 1939 zitting nam. Op hem volgt dan de heer J. U. Schilthuis. die op 21 november 1940. dus reeds ge durende de oorlog, zijn intrede deed in het college van vroede vaderen. Met mevrouw Dekhuyzen en de heer Meer tens verdwynen thans ook de laatste twee oud-S.D.A.P.-crs van het toneel. Er is een groot verschil tussen de raad van vóór en van na de oorlog. De felle debatten van voorheen vinden met meer plaats. Of dit in elk opzicht een verbetering is wagen we te betwijfelen. Met een zekere weemoed denken we cn z i, hoe u'cze dan uitvalt. Maar in.nog wel eens terug aan de tijd toen de elk g:val betekent de vervanging van strijd met m de commissies werd uit- drie van de zes wethouders reeds een I gevochten, doch in het openbaar in de grote verandering raad. Het is ons tegenwoordig vaak maar al mat. Indien de raadsverga- iermgen -n wat meer levendig karak- rlT,„ 1 Pr zouden krijgen, zou dit het meele- A AN HUN laatste zittingsperiode zynK van de burgerij met de publieke ts. thans ook begonnen mevrouw t zeker ook wel bevorderen. (Van een onzer verslaggevers) In de afgelopen nacht heeft te Den Haag een poging tot overval van een i> -mpttationbedlende plaats gevonden. -ze poging moest worden opgegeven, i «dat plotseling achter een stapel blik ken een chauffeur te voorschyn kwam, die door de overvallers tevoren niet was opgemerkt. Later In de nacht kon de Haagse politie drie mannen aanhouden, die worden ver dacht aan deze poging te hebben deel genomen. Vanmorgen werden zy aan een uitvoerig verhoor onderworpen. De 23-jarige pompstatïonbediende J. N. Burg, die wetltzaam is aan het benzine station aan de Lynbaan, nabij het West- emde te Den Haag, was in de afgelopen nacht om kwart voor dneen bezig met het zemen van de ramen van het kan toortje. Plotseling stonden drie mannen voor hem. Eén van hen stak zyn hand m de zak en haalde daaruit een pistool, dat hij tegen de borst van Burg drukte. Daarbij werd om het aanwezige geld ge vraagd. De pompstatïonbediende week beducht achteruit en dacht, dat een grapje gemaakt werd, omdat het pistool veel geleek op een sigarettenaansteker. Hij zei daarom; Doe die aansteker maar weg. Op dat ogenblik kwam een chauffeur te voorschyn. Deze had in het kantoortje bonnen zitten uitschrijven- De overval lers konden hem niet zien. omdat hij ach ter enkele blikken zat. Bij het aanschou wen van de chauffeur werd door het drie tal gestameld, dat zij maar gekheid ge maakt hadden. Zy waren gekomen om guldens voor kwartjes te wisselen, omdat zij uit een automaat in de nabijheid siga retten wilden trekken. De bediende wis selde de guldens en de mannen gingen inderdaad naar de automaat. Even later kwamen zij terug en deelden sigaretten uit aan Burg Na hun vertrek overlegde de bedien de met de chauffeur over het gebeurde. Besloten werd de politie te alarmeren. Enkele rechercheurs togen op pad en In de omgeving van de Lijnbaan kon spoe dig worden aangehouden de 20-jarlge matroos IV. F. B. Hy was in het bezit van het pistool, dat een alarmpistool bleek te zyn. De twee andere mannen waren verdwenen, maar de politie agenten zetten het onderzoek voort. Een uur later kwamen twee personen by het benzinestation kyken. zy werden door de aanwezige rechercheurs aangehou den, Het waren de 5l-jarige grondwer ker M. I. E. en de 27-Jarige schilder C. van B., die eerder In de nacht In het gezelschap van de matroos vertoefd hadden. De vrijgemaakte geref. kerken zullen pp 25 "september te Kampen hjy^school- dag houden. Als sprekers zullen optre den de vijf hoogleraren prof. P. Dé(Nl dens, prof.-L: Doekes, prof."H.'"j: TagerT prof. H. J. Schilder en prof. C. VeenbdP en de predikanten dr. R, H. Bremmer (Zwolle), ds. E. Teunis (Monster) en ds. P. Wulffraat (Amsterdam-C). Aan de schooldag zal een bidstond op 24 september voorafgaan waarin voorgaat jds. A. H, Algra (Gonnchem). Apothekersexamen In Staatsblad nr. 349 is gepubliceerd een KB. tot wijziging van het acade misch statuut voor wat betreft de re geling van hot apothekersexamen. De duur van de stage, welke voor he' af leggen van het examen moet worden volbracht, wordt hierdoor bekort. Deze verplichte penoae van praktische werk zaamheid onder leiding van een be voegde apotheker wordt van een jaar (of zes maanden voor hen. die het ap°* jhekersassistentenexamen hebben afge legd) teruggebracht tot vier maanden Het novitiaat der S.S Rafdeling Lei den. vangt aan op dinsdagmiddag 10 september te 2 uur op de sociëteit, Ho- gewoerd 108, Leiden. De Provinciale Vereniging van Chr Onderwijzers in Friesland hoopt op zaterdag 5 oktober 'haar najaaisverga- denng te houaen in Zalen Schaaf te Leeuwarden In de morgenvergadering zal pio'- S. U. £uidenia spieken over In de situatie aan „Uw God is te klein". 's Middags zal de film van dc Stoom vaartmaatschappij „Nederland" worden vertoond over „Waar palmen wuiven (een gcluids- cn kleurenfilm). Een 15-tal uitgevers hopen hun leer* AMSTERDAM. 5 sept. Geslaagd voor het examen boekhouden M O C J Coov- mans, St. Michielsgesiel; H J J. Schoon- derbeek, Den Haag: C. van Tuyl. Zaltbonj- mei; M W A Verboom Rotterdam: Schinkel. Zuollerkcrspel: W Winkel, Ben Haag en J. vd. Plaats. DEN Haag Op de Lijnuaan te Den Haag- botste gisteravond de 21-jarige L. W. uit de Falckstraat met znn rijwiel tegen een motor, bestuurd door de 22-jarige J. Ch. W. uit Den Helder. De motorrijder viel. kreeg ernstige inwendige kneuzingen en moest in het ziekenhuis opgenomen n- „niui„ worden. De wielrijder werd veneens .manHenJ vanmor-; gewond. Zijn duopassagier, de 18-jarige finr over de bed°e- W. J. A. uit de Twickelstraat brak «en ting: van hun optreden. i been.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2