DELFT DORDRECHT GOUDA SCHIEDAM VLAARDÏNGEN ADVERTEERT REGELMATIG Ifpi,Lcs|^ï%ï: t rvV: ».vTpXercveri G.V0&JP"piP£ Donderdag 29 mei 1958 TROW Gekozenen Delft 36.6 22.3 15.2 14.4 7.2 3.6 0.7 8100 4794 3665 2838 873 2928 1645 890 159 39 37.9 21.9 12.2 3.7 12.6 7.0 3-8 0.7 0.2 Gekozenen Dordrecht Gekozenen Gouda 23.565 100 I 21299 100 23324 100 BETEKENIS DER CIJFERS Gekozenen Schiedam Gekozenen Rijswijk Gekozenen Vlaardingen Gekozenen Voorburg ï"k'.,C' S"V. v=n feta*. A. J Gekozenen Wassenaar UITSLAGEN IN ZUID-HOLLAND MARTIJ P.v.dA. K.V.P. Prot. Chr. Partij (A.R. en C.H.) V.V.D. S.G.P. C-P.N. G.P.V. Party v. Woning zoekenden AR. C.H. 1958 1953 1958 Gemeenteraad Gemeenteraad Prov. Staten 1 Aantal in Aantal in Aantal in stemmen pet. stemmen pet. stemmen pet. j 12175 31.9 12704 35.9 12792 34.2 11072 29.1 10352 29.2 11029 29.5 6601 17.3 4326 11.4 6320 17.9 1019 2.7 2858 8.1 3999 10.7 1537 4.0 1207 3-4 1103 2.9 139 0.4 1795 5.1 1704 4.6 1238 3.2 142 0.4 175 0.5 38107 100 3758 10.0 2848 7.6 i 12 10 6 4 6 1. 2 1 1 1 1 TOTAAL 35378 100 37408 100 PARTIJ 1958 Gemeenteraad Aantal in stemmen pet. 1953 Gemeenteraad Aantal in stemmen pet. 1958 Prov. Staten Aantal in stemmen pet. 1 Gemeenteraad 1 Zetels j 1958 1953 P.v.dA. 18.483 43.4 17532 44.8 19080 45.3 16 17 A.R. 5.952 14.0 6255 16.0 5498 13.1 5 6 V.V.D. 6.279 14.7 4699 12.0 5174 12.3 5 4 K-V.P. 5.135 12.1 4421 11.3 5125 12.2 4 4 C.K.U. 5.032*) 11.8 3593 9.2 4209 10.0 4 3 C-P.N. 1.552 3.6 1652 4.2 1720 4.1 1 1 G.P.V. ■11 169 0.4 141 0.3 S.G.P. 169 0.4 806 2.1 1136 2.7 TOTAAL 42.602 100 39127 100 l 42083 100 35 35 PARTIJEN 1958 Gemeenteraad Aantal in stemmen pet 1953 Gemeenteraad Aantal in stemmen pet. 1958 Prov. Staten Aantal in stemmen pet. P.v.dA K.VP. A.R.-S.GP. A.R. S.GP. V.V.D. C.H.U. C.P.N. G.P.V. Overige partyen 8.623 5.254 3.578 3.401 1.702 843 164 2148 1608 984 38.0 22-5 17.2 10.1 7.6 4.6 8838 5114 Namen gekozenen: 1. PvdA: Ir. G. Plantema. J. M. H. Baars, L. v. Win- I 1958 19531 gerden. W. Bonthuis. C. A. Barel, Th. J M. A. Spanjaard. N. L. ten Hoope, mevr. neenteraad' H. Veidkamp-Smeenge, prof. ir. R. v. Zetels i Hasselt, dr. ir. W. Verhoeven, N. Hesse- Ier; 2. KVP: J. Buler. drs. J. J. E. Sal- den, A. P. J. OMhoorn, dr. A. H. Böhm, 13 j rnej. L. C. M. Hooy. ir. J. A. van Roer- 10 i mund, A. J. v. Schie, ir. H. J. Meijsing, L. A. Weeber, mr, J. Th Spitters 3. CH cn AR; D. P. Kek en P. C. Elfferich C. Grundei. N. den Hertog. W. J. A. Cie- remans, W. L. van Leeuwen. 4. VVD: ir. J. v. der Vegt, mevr. V. L. van Krim- pen-van der Ven. ir. L. H. Jacobsen, P. Schrevel; 5. SGP: ds. P. Zantd; 6. CPN'. N. C. Notenboom; 7. GPV: 8. Partij voor woningzoekenden: L. J. van der Krogt. Niet terug in de raad; B. C. van Uven (PvdA), mevr. U.vtedehaage-Van Willigen, drs. G. van der Ligt, S. J. Na- dorp. G. Ronteltap, H. J. G. Dijkman 33 (allen KVP), mr. O. G. Sap (AR). 622); 2. Pvd A356—2 (283—2; 310); 3. Namen gekozenen: 1. PvdA: H. van Es, P. J. v. Meurs, T. Bieeker, J, Bree- vaart. J. P. de Klundert, M. van Hui den, C. A. H. Traarbach-Burghout. G. Mentzel-Van Aken, A. J. Vleesenbeek, P, de Kok. J. Hoogcrwerf-Boelhouwer, C. Lavooij-P.J. Slikbotr, H. Luijendijk, O. R. Varkevisser-De Boer, J J. Groene- wegen. 2. AR: H. Neerings, L. van Bohe- men, A. van Wijngaarden, C. Bienefelt, K. Eijkelboom. 3. VVD: mr. O. Al. Hen- ny-Van Randwijk, Th. Brans, B. C. van Leeuwen, W. de Visser, G. J. van Zeben. 4. KVP: H. J. van Dooremalen, J. D. van Hal, W. A. Janssen. L. G. J. Schiess. 5. CH en SGP: mr. W. Beernink, G. v. d. Bunt, L. v. Stigt jr.. P. Boer man. G. CPN: K. Stek. 7. GPV: W. Vree ken, A. de Meer. Niet terug in de raad; H. de Munter. J. Klaassen en A. Bin ken (allen PvdA), H. van Gijn en J, G. Kobus (beiden WD). N. J. van den Berg (CH). N. H. Scheurkogel (AR) G. var. Oord (AR). Namen gekozenen: 1. PvdA: H. Luin- dens, Drs, G. M. Nederhorst, Mr. J, B. Blankert, J.v. Ooyen, Mevr. Gardenier- Schultz, D. v. Hengeel, Dr. W. W. de Regtm, Mevr. W. de Jong-v.d. Lek, G. C. Ruitenberg, N. v. Danzig. 2. KVP Th. Art,-, A. Q. C. v. Ruiten, N, F. Fen- net, J. W. de Vos. M. A. Engelhard, A. v. Setten. 3. ARSGP: E. A. Polet, A. v. Wijk, P. Kuit, B. W. Kapteyn, 4, VVD: K. Kruisheer, Drs. F. J. Hoofi- man, Mr. C. Jonker, Mvr. van Ma aren- Kort. 5. CHU: J. Kaptein. Mej. J. A. Groeneveid. 6. CPN: W. Jamoel. Niet terug in de raad: J. Amesz (PvdA), Mevr. Wagner-Bik (PvdA). MR. J. L. J. A. van Mecheïen (KVP), C. Vink (AR), C. M. Kamphuizen (CH), L. Boot (KVP). 1958 1953 Gemeenteraad Zetels 10 6 4 10 6 4 TOTAAL 27 25 R""d!*e stemmen en zetels 2364-11"'oêidigè stemmen en zetels 52072-37 MSO-v—ll- oaafii 1 C!'l' 7123 (645—<494R1—3<; d1548>. 1. 14 4; 697». 2.*K.V>." 2D4—2 296-2 309). I <11R7,63—'5: 19251) 2. P^Cnr. o a p 700 (3532' 4024. P.v.d.A. 8 <122319; 105r>3>. 3. ivVP 344—2 (367—2: 483). 5. Lijst Kanselaar[ 10470—8; 11411». WD 133- ('53 geen lijst». 6. V.V.D. 482-2 3; 6289.. 5i CPN 2767-2 «351.-23000L jiei)i- asc)> 6. SGP 5320 cn 08 8,.<). 7. Studenten I,EI IP EN" De cijfers van fle verschillende gemeenten zijp. zodanig gegroe peerd, dat het mogelijk is vergelijkingen te maken met uitslagen van vorige verkiezingen. Daartoe hebben wij tussen haakjes de cijfers van de gemeenteraadsverkiezingen in 1953 en die van de verkiezin gen voor leden der provinciale staten in maart 1958 vermeld. De vet gedrukte cijfers hebben steeds betrekking op het aantal geldige stemmen, dat hij de raadsverkiezingen van gisteren werd uitgebracht op de diverse partijen en groeperingen, waarhij het cijfer achter het streepje steeds het aantal zetels weergeeft. De eerste twee cijfers tussen de haakjes vormen het aantal geldige stemmen en zetels, behaald bij de raadsverkiezingen in 1953. Daarachter is het aantal geldige stemmen van de verkiezingen voor de provinciale staten vermeld. In heel wat gevallen was het noodzakelijk óf tussen de haakjes óf als noot onderaan de cijferreeks een toelichting te geven, omdat het aantal en de tenaamstelling der partijen of groeperingen. 1 die gisteren aan dc verkiezingen deelnamen, afweek van 1953. Zoveel mogelijk is gestreefd naar een opstelling van cijfers, die een reële vergelijking mogelijk maken. Voor de cijfers der provinciale staten verkiezingen was dit in vele gevallen niet mogelijk, aangezien vaak niet was uit te maken op welke lijst de stemmen, die bij de raads verkiezingen naar een plaatselijke lijst gingen, moesten worden bij geschreven. Getracht is wel deze stemmen zoveel mogelijk „thuis te brengen", maar zoals gezegd lang niet altijd is dit gelukt. Als gevolg daarvan zal men, wanneer men de op de diverse lijsten voor de statenverkiezingen uitgebrachte stemmen optelt, dikwijls niet tot het vermelde totale aantal geldige stemmen komen. Namen gekozenen: 1. PvdA: H. Sabel, Mr. P. van Boehove, Mr. H. W. En gelsman, A. J. van Lith. H Kornfeld, GOR1XUHEM MONSTER Geldige stemmen en zetels 10896-17 Geldige stemmen en zetels .304-1, (9655-17; 10.568). 1. PvdA: 5384s! (6q672-15 729.) 1 IWP UPoeldljk 2147 '3333-6 5099.. 2- P™t. ehr253^un ££^2283)^3 KVP (Monster) L In '58 in totaal 2621». 3. WD 1592- i ^^WD^D Pv dA801-2 3 <««T2; "ML 4. KVP 1193-2 <1006-j M^VVD £1) £__Pv dA 801^2 2; 119 5. Lijst Visch 76—0t <m 53 >58 g?) In ig53 jjjstcn Pol Ger lijst; Herv, kiezers uit CHU). 6. verbond en Gem bel CPN 21,-0 (-23 0. s-24i êNamen gekozenen 1 KVP (Peklljk) In o3: Onafh. soe. 1379—3. J M C G A de Backer J J M Samwel Namen gekozenen: 1, PvdA: G. J.P J H Ruimers mej A J M Spec Kroef, J. Schipper. A. C. Swaters. j 1 kruijk 2 Prot Chr groep C van mevr. Th. M. F. Huurman- van der j der Krukk Fzn M J van Leeuwen A Voet. mevr. C. van Emmerik-Viveen, van Straalen J A van Antwerpen Jzn A. C. Tuinenburg. A. J. Meyer, M. B. B J van Spronsen 3 KVP (Monster) Krielaari. 2. Prot. chr.: J. G. van Alke-A J van der Klugt P van der Made made, D. C. Akkerman, A. M. West- J van den Berg J Th A van Raams- strate, M. Oostla.nder, 3. VVD: D. Hen-M Lanser F van der Hoeven driks. E. Huizinga. H. C. Kruyt. 4. i MAASLAND KVP: J. F. Penmngs R. S. Killian. Geldige stemmen en zetels 1979—11 Niet terug in de raad: P. D. Hagoort u837—11; 2004). 1. CH 8755 (7845; (AR), op niet-verkiesbare plaats op ge- 7I5j 2 AR 622i (716—4; 7333. KVP comb. prot. chr. lijst. 364—2 (337—2; 367). 4. Gem. bel. 118— 1958 1953 1958 PARTIJ Gemeenteraad Gemeenteraad Prov. Staten Gemeenteraad Aantal in Aantal in Aantal in Zetels stemmen pet. stemmen pet. stemmen pet. 1958 1953 P.vAA- 15957 37.2 15295 38.3 16394 38.3 14 14 K-V.P. 11243 26.2 10512 26.3 11283 26.3 9 10 A.R. en S.G.P. 4008 9.3 4121 10.3 3 4 A.R. 3803 8.9! S.G.P. 689 1.6 CJLU. 4501 10.5 4842 12.2 4206 10.0 4 4 V.V.D, 4967 11.6 2759 6.9 4024 9.4 4 2 C.P.N. 1738 4.1 1861 4.7 1991 4.6 1 1 G.F.V. 466 1.1 525 1.3 420 0.9 TOTAAL 42880 100 39915 100 42810 100 35 35 1958 1953 1958 PARTIJ Gemeenteraad Gemeenteraad Prov. Staten Gemeenteraad Aantal in Aantal in Aantal m Zetels stemmen pet. stemmen pet. stemmen pet. 1958 1953 P.v.d "u 12.788 37.1 10952 39.7 13454 39.6 13 13 C.H.U. 6.104 17.7 5835 21.1 5935 17.4 6 7 A.R. 4.829 14.0 3847 13.9 4693 13.8 5 5 K.VP. 3.884 11.3 2885 10.5 3842 11.3 4 3 V.VJD. 3.972 11.5 2022 7.3 3523 10.3 4 2 S.G.P. 1.235 3.6 1132 4.1 1349 4.0 1 1 C.P.N. -663 1.9 686 2.5 945 2.8 Lijst SandMort 783 2.3 (P.S.P.) 231 0.6 GP.V. 250 0.9 262 U.8 TOTAAL 34.4489 100 27609 100 34003 100 33 31 ALBLASSERDAM Geldige stemmen en zetels 653715 (5029—13; 6349). 1. PvdA 2511—6 (1902— 5; 2477). 2 CHU 1322—3 (1179—3; 1258). 3. SGP 926—2 759—2 894). 4 WD 791— Z (538—2; 656). 5. ARP 698—2 (483—1; 643). 6. KVP 289—0 (1953 geen lijst; 1958: 251). In 1953 CPN 76. Namen gekozenen: 1. PvdA: J. P. Lagendijk, L. Smit, H. van Vliet, J. P. de Kloe, H. J. A. Bron, D. Klop. 2. CHU: A. Stout, P. A. van Leeuwen, J. van Asperen. 3. SGP: J. Vermeulen, J. Vogel. 4. VVD: A. Caljé, B. van Enge len. 5. ARP: K. Bakker, H. van Bockel. Niet terug in de raad: C. v. d. Rhee (PvdA), H. Kuiper (PvdA), A. Jonker (CH), B. J. M. Leis (WD). ARKEL Geldige stemmen en zetels 1105—7 (813—7; 1071) 1, P.v.d.A. 602—4 (447— 4; 569); 2. V.V.D. 278—2 (247—2; 237); 3. A.R. 225—1 (119—1; 124). Namen gekozenen; 1. P.v.d.A.: M. 't Lam. H. Zervaas ,A. van Eldik, F. A. de Bruyn. 2. V.V.D.: M. J. Molen dijk. J. van 't Hart, 3. A.R. E. Kros. BARENDIIECIIT Geldige stemmen en zetels 415813 (3766—13; 4162); 1. AR 1487—5 (1452—5; 1479); 2. PvdA 982—3 (963—3; 946); 3. CHU: 6312 (607—2; 679): 4. WD 689—2 (470—2 577); 5. SGP 369—1 (274 1; 341). Namen gekozenen: l. AR P. Nie- mantsverdriet, A. Huijgen,- J. van Hel den, J. Visser, P. C. Berkman; 2. PvdA: J. Rietdijk, B. A. Leenheer, Joh. de Neef; 3. CHU: J. F. van Duin. J. ViSkil; 4. VVD: C. Dekker, M. M. v. d. Hoek; 5. SGP: H. Barendregt. Niet te rug in de raad: H. Bogers (PvdA); J. Koedood (AR). BENTHUIZEN Geldige stemmen en zetels 6917 (6457; 676). 1. Arbeiderspartij 1301 <119—1; 127). 2. CH en AR 158—2 (148— 2; 195). 3. SGP 290—3 274—3; 308). 4. Gemeentebelang 1131 (1041; '58 VVD 46). Namen va ngekozeuen: 1. Arbeiders partij: D, van Soest. 2 CH-AR: P. de Vrij Mzn, A. M. Slöotmaker. 3. SGP: C. van Gaaien. Voorwinden, D. van Leeuwen. 4. Gemeentebelang: J. v, d. Eijk. REIIGSUIIEMIOEK Geldige stemmen en zetels 187111 KVP; 503—3 (445—3; 500); 4. A.R. 331— (1688—11; 1903) 1. CHU 681—4 (6244 622); 2. PvdA 356—2 (283—2; 310); 3. Namen gekozenen: 1. CHU: J. Metse laar Sr., Jan Stolk Hmszn, H. Vermaat, C. jn 't Veld; 2. PvdA; Jan Telkamp, W. Gorissen; 3. KVP: Joh. M. Wooning, J. van Lochem, W. M. Meester; 4. A.R.: M. v. d. Berg, P. Breugem. Tniet terug in de raad: J. van Dijk Azn. (KVP), P. W. Waaijer (KVP). BEKKEU Geldige stemmen en zetels 323613 (2343—13 3216); 1. KVP 1608—6 (1404— 6; 1564); 2. CHU 922—4 <823-4 738); 3. AR 417—2 (360—2; 356); 4. GVP 289— 1 (256—1; 277). Namen gekozenen: 1. KVP: L. H. M. van Rijn. J. C. J. v. d. Burg, A. Over- deVfcSt, G. Brand, Arn. J. J. v. d. Burg, dr. P. Th. A. Timmermans, J. dc Bruin 1) 2. CHU: Joh. Krijgsman, L. C. Verse- veid, A. de Vrij, ir A. v. d. Berg; 3. AR: P. J. Verhoef, L. v, d. Beukei: 4. GPV: C, v. d. Voort. Niet terug in de raad: Th. van Rosmalen (KVP). A. Th. Hulst (KVP), Aid. v. d. Spek (CHU), T. v. d. VHet (CHU). 1). In verband met voorkeurstemmen zijn de namen der gekozenen nog niet definitief bekend. BLEISWIJK Geldige stemmen en zetels 156811 (144511; 1545). 1. KVP 483—3 (445—3; 486). 2. CHU 303—2 (320—3; 316). 3. AR 2222 (2232 232). 4. WD-groepering 135—1 (UI—1; 121). 5. SGP-groepering 229—2 (160—1; 165». 6, PvdA 196—1 A. Kamstra. Namen gekozenen: 1. KVP: A W. Va- kenburg, G. J. Rutten, J, G. M. Ruijg- rok. 2. CHU: G. C. van Spengen, F. H. Mostert. 3. AR: C J Biemond, J. D. Droogers, 4. VVD-groepering: P. M. van Galen. 5.' SGP-grocperlng: H. van der Mast, H. Moerman. CAI'EM.E n. d. I.I.SSEI. Geldige stemmen en zetels 4980—13 (4140—13; 4861). 1. PvdA 1922—5 (1611— 5; 1817). 2. CHU 998—3 (885—3; 885). 3. SGP 946—3 800—3 920), 4. AR 433— 1 (380—1; 482). 5. WD 552—1 (357—1; 483). 6. GPV 129—0 (106—0; 131). Namen gekozenen: 1. PvdA: A. Heu velman, E. Koolmees, J. T. v. d. Berg, Joh. Witmont, A. van Vliet. 2. CHU: A, v. Duist. J. C. A. Stikkers, A. de Gier. 3. SGP: A. W. Verhoef. B. Schou ten, J. Kaptein. 4. AR*. B. Koekkoek. 5. VVD: G, de Jong. Niet terug in de raad: mej. A. Leusink en W. v. Ede (PvdA). P. v der Waal (AR) J. Schou ten (WD). N. Roodnat (SGP); H. Heu velman (PvdA). "s-GRAVENDEEL Geldige stemmen en zetels 3072—11 (2941—11: 3025). 1. P.v.d.A. 10234 (95g_4; 1076). 2. A.R. 597—2 (933—3; 662). 3. V.V.D. 421—2 408—2 346). 4. C.H.U 662—2 642—2 653) 5. Chr. volks partij 131—0 (in '53 geen lijst; ligt tus sen A.R. en C.H. in». 6. S.G.P. 238—1 (in '53 geen lijst; in '58 257). i Nainen gekozenen: 1. P.v, d.A.: C. mej., G^Burger, mevr. W^R^Drukker-, v d Llndcn> D Mol Azn., N. van Hors- serr. K. Stolk. 2. A.R.: J. de Geus, Z. Robbemont. 3. V.V.D.: D. Herwijer. T. Huisman Sch.zn. 4. C.H.U.W. de Zeeuw, A. C. de Zeeuw. 6. S.G.P.: F. den Hartog. Niet terug in de raai: J. Roos (P.v.d.A.), B. van Twist (P.v.d.A.). A. Seip (P.v.d.A.), J. v. d. Heuvel (V.V.D.). fan Harmeien. ir. C. Boerman. 2. Ir. W. H. yan den Toorn, mr. M J. M. van Kinderen, J. Alijk. J. P. se; 3. AR en SGP: A. Hoek, Ir, K. J. J. Dominicus, W. van Schooneveld; 4. CH: Th. J. L. van der Berg, W. Kok. S. Kui per, G. Westerveld; 5. VVD: J. J van Woerkom, mevr. A. Moll-Lips, J. Hout man, Ir. H. W. G. Hoek; 6. CPN: B. E. Collé. Niet in de raad terug: G. J. Smit PvdA; L, J. Lansbergen KVP; P, Mak AR; A. Sonneveld CH; Jac. Poot CH; A. J. J. van Dijk en J. C. Geenen KVP. Namen gekozenen: 1. K.V.P: H. J. A. Camps, L. A, J. Simonis. J. G. M. Delf- gaauw, mej. C. H. M. Stringa, A. J. van Veen. E. J. Zuidgeest, G. Heringa. 2. P.v.d.A.: H. Brederode, J. Bakker, J. van Dijck, mevr. J. J v. d. Meulen-Knoop, H. B, Jager. 3. AR.—S.G.P.: W. Verheul, C. Groen, mr. dr. A. Veerman. 4. V.V.D.: A. v. d. Wilde, P. Stempels, mevr. M. L. Busehkens-Dijkgraaf, A. E. A. Buijn, A. D. Pfeiffer, A. Heybroek. 5. C.H.: R. Richter. W. Vaandrager, Niet terug in de raad: J. Grevelink (K.V.P., mevr. Stok man en J. Iedema, beiden P.v.d.A., drs. J. Allaart en T. Plomp, beiden AR. Namen gekozenen: 1. PvdA: T, de Bruyn, F. de Graaf, G. Walstra, H. van Munster, L. G. Borsboom, H. J. Knoes- ter, De Vries geb. v. d. Spek, S. Ba- rendrecht, J. C. Buis, L. van Duijn- Spruijt, A. P. de Jonge, A. Springeling, C van den Bergh; 2. CH: H. K. van Minnen, E. P. van der Veen, D, Nie- mantsverdriet, J. Vermeer. J. Koster- Van Roon, J, Ligthart; 3. AR: M. H. L. Weststrate, H. Sondorp, P. Hooger- werf. W. v, d. Schee, W. Westerhuis; 4. KVP: J, C. v. d. Knaap, H. P. M, v. d. Drift. H. M. M. v. d. Pas, P. J. HaJkes; 5. VVD: J. van Toor, G Dorsman, H. Dubbeldam, mej. C. A, Wijntjes; 6. SG A. Lodder; Niet terug in de raad R v. Kralingen en A. Timmerman (beiden PvdA) en M. Westerdijk (KVP). Geldige stemmen en zetels: 23206 27 20005—25 23061). 1. Prot. Chr. Part 4659—5 4983—7 4610). 2. KVP 6465— 8 (5616—7; 6708». 3, WD 7052—9 (4053— 5: 6245), 4. PvdA 4637—5 4252—5; 5009). 5 .Lijst Jonkergouw 2400 (was KVP). 6. CPN 153—0 (264—0 234). 7. KNP (In '53 837—1). 8. SGP (in '58 126). 9 GPV - (in '58 129). Namen gekozenen: 1. Prot. Chr. Part: G. de Rooy, H. J. Langevoort, P. C. Monster. W. Visser, T. Spaan. 2. KVP: A, F, H. C. Schrijvers, J. M. Aarden, J, C. van der Meer, G. W. J. Vlek. J, K. A. van Nooij, A. E. J. van Hczik, Mej. C. H. G. van Royen, E. M, van Ooijen. 3. VVD: J. J. Harreveld, A. G. Grèvecoeur, J. Gossehalk. R. J. Erdbrink, Mej. N. E. de Man, P. Del fos. P. Boezaardt, e.a. 4. PvdA: A. G. Plate-Lichtenbelt, J. Koopman. G. Snip, A. W. Visser, D. van Elk. Niet terug in de raad: Mevr. Kraayeveld Prot. CShr. P. C. Schreuder Prot. Ohr. W. de Bruyn Prot. Chr. W. Perquin KVP. L. A, J. M. Jonkergouw als KVP. Mevr. P. Oosterhuis. >-GHA VKNZA.NDE Geldige stemmen en zetels 503713 (4500—13; 5055). 1. AR en SGP 1415— 3 (1289—4; *58 AR 1141 SGP 352). 2 CHU 1422—4 (1354—4; 1309). 3. PvdA 1118—3 (944—3; 1204). 4. WD 703—2 <593—1; 647). 5. KVP 379—1 (270—1; (164—1; 359». Namen gekozenen;1 C.H.U.: J .Po- ^„«.„cn: 1. PvdA: J. C. AR.: C. J. Veidhuijzen, J. Jungorms. 4. atv.: u. j. vcianuijzen, o. uuuun™». hngs. mej. j^*j*'v'"semtuH P.v.d.A.; B. G. Abelskamp. A. Grnenen- moling. C. J. Plena. J. insemiu.H boom 6. V.V.D.: J. J. v. 1. Poest-Cle- Zunrierman, Mej. A. C Bckker, M. an V HU". O. G. A. Spierenburg, geb. Beek boom men!, J. Leenheer. KlIIHKItKKKK Geldige stemmen en zetels 1291819 (10378—19; 12814». 1. P.v.d.A. 4383—7 (3086—6; 4265). 2. A.R. 28004 i 2660— 5; 2784). 3. C.H.U. 2217—3 (1928-4; 2195). 4. S.G.P. 1942—3 (1781—3; 1988). 5. V.V.D. 1275—2 923—1; 1006'. 6. R.K. Groepering 301('53 niet; 332). Namen gekozenen: 1. P.v.d.A.: J. B. A. Rook. C. J. v. d. Berg, J. P. PijlVan Drooge, G. M. Voogt, M. P. van Kogelenburg. J. Provilij, B. Ha- gendijk. 2. A.R.: A. C. Boer. A. R, van Nes, H. J. Rietschoten, G. Euwijk. 3. C.H.: F. Sprei j. J. C. Bulsmg, J. Brou wer. 4. S.G.P.: B v. d. Graaf, S van Galen. G. v. d. Boogaard. 5. j gconent.). 3 V.V.D. 240—1 f253—2; M. van Zuilekom. P. Nugteren. Niet te-j 4 SG.P. 167—1 (159-1; 185'. 5. rug in de raad: H. A. van SpUmderc n jS3_j (172_1; 185)6 P.v.d.A. Aken - huizen, W. G. den Dubbelden. S. San- nes 2.' Prot. Chr. D. v. d. Kwaak. C. J. Woudstra, J. van Iterson. S. M. Stolp. B. de Kier. H. D. M Knol. P S, Harmsen. J. G. Lamers. 3. KVPi S. Menken. K F. de Bree, J. C. J. Lambermont. P. C. A. ten Broek, J v. d. Pool, J. W. J. WierU. H M. J. W. J. Knrtmnnn, A. van Dijk. 4 VVDl J G Hngens. J. Drijber. F. Porthelne, J. J. G. van Hoek J E. Glastra van Loon geb. Boon. 5. CPN: H. van Wei zen, J. M. van de Blom geb. Vijlbrief. (.IKSNKNlllRt; Geldige stemmen en zetels 1425—T '13977; 14001. 1 A R. 441—2 (431.2: 487'. 2. Gem. Bel 180—1 (138—0-CHU -1 <214-!: 297' (CH.U-L J. J. Fraanje (A.R.), L. H. „|4_ Groenenboom (C.H.U.», G. A. v. d. Waal (SG.P.'. Namen gekozenen: 1, A.R. J. Kooij- R07.KNHIRG Geldige stemmen en zetels 189511 (1660—11; 1845). 1. C.H. 795—5 (668—5; 722) 2. A.H. 519—3 (488—3; 49D. 3. P. v.d.A. 312—3 (244—2; 342». 4. Lijst Ste- houwer 205—1 <m '53 VVD 185—1; 169) 5. G.P-V. 64— <75—0; 50). Namen gekozenen: 1. C.H.: A. Baren dregt, J. Goedendorp. B. Lievaart, G. van Scters. J. van Dorp. 2. A.R.: J. P. Westdijk, P. Kleijwcgt, J. C. Quak. 3. P. v.d.A.: J. W. Kleijwcgt, D van Oude naarden. 4. Lijst Stchouwer: A. C. Stehouwer, N)et terug in de raad: A. Qualm (WD), J. van Oudheusden (P. v.d.A. i man. J. de Brum. 2. Gemeentebelang*,: G. de Hartog. 3. V.V.D, C. Tukker. 4 S.G.P.: H, J. van Dijk. 5. C.H.U*. H C Muilwijk. 6. P.v.dA: A de Kreij Niet in de raad terug: J. M. Kooijman (W.D.), (•OKDEREFRE Geldige stommen en zetels: 697—7 <goen vork.: enkele kand. st. In '58: 895»* 1. Lijst A. den Eeerzamen (A.R.) 2102.2. Lijst J. Tanis Kzn (P.v.d.A.) 871.3. Lijst A. de Reus (Alg. belang) 155—2. 4. Lijst K. Tams (V.V.D.) 39—0. 5. Lijst E. A. Snijder (Beland Haven hoofd' 206—3. Namen gekozenen: 1. Lijst A. den Eer- 9-mw ramen: A. den Eerznmen. D. Sandifort. >'1; ,J® 2. Lijst 3, Tanis Kzn: J. Tams Kzn. ?°W',R,e si^mc,n Sr I Li** A. de Reus: A. de Reus J. Sofc In 'V? K VP 145^" ?el160^)>Or"iBrUEKCnlar" 4' LUsl K' TanL,: 5* Uist 1088—5 (in 53 K.V.P, 145-—1, 1603). 2. E A_ Sn|jds.r. E A Snijder. W. *t Man netje. Niet in de raad terug: P. TanU. 0 (nieuwe comb PvdA en WD). Namen gekozenen: 1. CH: P. v. d. Burgh. P. Keijzer, P. v. d. Berg. J. Noordam, C. C. Oosterlee, 2. AR: D. J. Lock, A. Buitelaar, A. Korpershoek, Joh. v. ri. Kony. 3. KVP: A. v. d. Hoe ven. G. A. van Oorschot. Niet in de raad terug: C. J. Olsthoorn (KVP). J. v. d. Wel (AR). J. Noordam kreeg 268 voorkeursstemmen (stond nr 8 op lijst CHU). MAASSLUIS Geldige stemmen en zetels 647115 (5913—15; 6423». 1. PvdA 2173—5 (1758— 5; 2113). 2. CH 1507—4 (1296—4: 1381). 3, AR-tSGP-GPV 1915—4 (in '53: AR 1655—4; 1794. SGP 157—0; 181). 4. KVP 458—1 (416—1; 467). 5, WD 418—1 (in '53 gem. bel. 3431, in *58 390). In '53: Vrije AR partij 790, Maassluis Vooruit (onafh.) 209—0. Namen gekozenen: 1. PvdA: J, Smit, J. Slagboom, mevr. A. Hamakers, W. v. Antwerpen, P. A. Boutkan. 2. CH: P. v. d. Snoek. A. C. Verpleegh, D. Pons. J. v. d. Ende. 3. AR-SGP-GPV: J, v. Gelderen, J. v. Velden. A. Wag- 370). Niet terug in de raad; Jac. van! ner, A. Hockveen. 4. KVP: J. C. A. Daalen (CHU) en mevr. A. S. Rotcr- Hoogenbosch. 5. VVD.: A. Omvenbroek. Niet terug in de raad: P. J. de Pag- ter (CH). S. Kortleven (voorh PvdA). .N.VAI.IMVI.IK Geldige stemmen en zetels 890517 (8307—17 8804» 1 KVP 3142—6 2930— 6) 2 CHU 1442—3 (1411—3» 3 AR Par tij Naaldwijk 954 4 AR Partij Honse- lersdijk Maasdijk 980 (samen 4 (Ine Naaldwijk 18194» 5 Arbeiders PvdA 1402—2 (1321—3) V WD 985—2 926— 1) mundt-Van Kooten (PvdA). Namen gekozenen: 1. AR en SGP: N. L. van der Heuven, D. Vogelezang, W. C. van den Brink. 2. CHU: G. van Rijn, A. Langeberg, A. Noordam, J. Boers. 3. PvdA: W. Jongman, G. Son neveld, B. Wildebocr. 4. VVD: C. M. de Jong. Fr. Bom. 5. KVP: P. de Jong, G. Huijgers, P. H. A. Hendriks. H. A. de Brabander. HAHni.N.\VKI.I>-G4ESSK.M».A>l Namen gekozenen 1 KVP W J Tct- Geldige stemmen en zetels 6239—151 teroe C J M Duijvestein GB A Zuid- (6036—15; 6007); 1. PvdA 2131—5 (2172 —6; 2022); 2. CHU 739—3 (702—2; 638) 3. SGP 1265—3 (1253—3; 1421»; 4. AR 1229—3 (1354—3; 1048); 5 GPV 152—0 (—188; 6. VVD 722—2 (555—1; 531); amen gekozenen: 1. PvdA: J. Stout. L "ogel, L. Vonk, A. J, de Ruiter, K. var. der Waal—Van Dijk; CHU B.M. Noordenne, P. den Breejen, SGP( J.W. Sterrenburg, K. van der Plas, L. Al- blas; AR; H. Dankers, H. den Bree jen; B. M. van Houwelingcn, VVD: D. havelaar, H. Versteeg. Niet terug in de raad: G. dc Jong PvdA: J. Kazen SGP G, Vlot PvdA; H. Rietveld CH: G. Huisman AR; A. v.d. Wiel AR. Namen gekozenen 1 KVP J J" M v Dillen C E v d Berg A C Duy- vensteijn R T M v dLugt G M v Eernstman—Steghgers E MSchade J L F C v d Vis S J v d Bergh G C vd Berg G C van Dijk 3 Prot Lijst K G Tie! J Hazenberg L G Onoster- ling W F v Gunstercn 4 PvdA W Boender C A v Gorcum 5 Gemeente belang F M v d Stap Niet in de raad terug P M v Leusden KVP T J M Rees v d Ende KVP L G Hortensius Prot Lijst K Huibregtse PvdA 7» 9 Tl It KI, DAM Geldige stemmen en zetels 312311 (2951—11; 3087). 1. Prot. Chr. part. 1417—5 ('53 A.R,: 707—3, C.H. 769—3; '58 A.R.: 486. C.H.: 757, S.G.P.: 132). 2. V.V.D. 730—3 (607—2; 585). 3. P.v.d.A. 176—3 (808—3; 1011). Namen gekozenen: 1. Prot. crh. part.: G. de Bruin, P. in 't Veld, A. in 't Veld. A. Anderweg, P. van Driel. 2. V.V.D.; H. v. d. Houwen, W. H. Jas, A. v. Valen. 3. P.v.d.A.: J. G. H. Stigchel, P. v. d. Graaf. S. van Dalen. Niet terug in de raad: D. v. Leeuwen (C.H.), L. J. de Voogt (A.R.), J. Lucas (P.v.cLA), HEEHJAXSDAM Geldige stemmer» en zetels 8667 (802—7; 859). 1. C.H. 292—3 (3113; 285). 2. P.v.d.A. 234—2 (243—2; 244). 3. A.R. 167—1 (166—2; 180). 4. S.G.P. 49(in '53 geen lijst. '58: 59). 5. Gem. belang 124—1 (82—0; V.V.D, in '58; 76). Namen gekozenen: 1. C.H.: F. A, Plaizier, W. Simons, C.P. v. Nes, 2, P.v.d.A.: R. G. H. v. Workum. C. A. Snoek, 3. A.R.* M. C. Leenheer, 3. Gem Belang: D. J. Noordzij. Niet terug in de raad: B. W. Broekhulzen. C. Visser (bei den A.R.). BE1VDRIK/IDO/A51BACHT Geldige stemmen en zetels 364113 (3086—11; 3630). 1. A.R. 779—3 720—3; 773). 2. P.v.d.A. 1183—4 (905—3; 1163). 3. S.G.P. 745—3 (6722; 752). 4. C.H.U. 535—2 (473—2; 565). 5. V.V.D. 400—1 (314—1; 218. Namen gekozenen: 1. A.K.: W. Flach, L. Klootwijk, J. C. Stans. 2, P.v.d.A.: C. J. van Hofwegen. W. J. Kramer. B. Helderop, E. Ph. Fccnstra. 3. S.G.P,: J. Droogendijk, H, Logmans, A. Ver hoeven. 4. C.H.U,: D. Stehouwer, C. Plaisier. 5. V.V.D.': T. Stehouwer. Niet terug in de raad: H. Hogeweg (A.R.). DE LIEH Geldige stemmen en zetels 233711 (201011; 3216). 1. A.R, 792—4 (720—4; 757), 2. C.H. 768—3 (719—4; 737). 3. K.V.P. 396—2 (291—2 381). 4, P.v.d.A 182—1 (136—0; 211) 5. V.V.D. 199—1 (144—1; 159), Namen gekozenen: 1. A.R.: F. A. Vos kamp, J. van Dijk, P. Dekker. Jac, Lou ter. 2. C.H.: J. van Loenen, J, A. v. d. Lely, J. A. Stolze, 3. K.V.P.: J. Th. N. v. d. Laar, P. L. van Beurden. 4. P.v.d. A,: H. van Loenen. 5. V.V.D.: M, P. Vcllekoop Niet terug in de raad: P. F. Broos. I.KKIIDAM Geldige stemmen en zetels 600715 (5579—15; 59181: l. PvdA 2007—5 (1639 -4; 2165); 2. AR 1437—4 (1454—4; 1235) 3. CH 756—1 (695—2; 801); 4. WD 599 1 (4091; 460; 5. Gem Belangen 286 (406—1, comb oud soc en commu nisten); 6. KVP 311—1 (322—1; 305); 7. SGP 611—2 (645—2; 027). Namen gekozenen: 1. PvdA: L. van der Kolk, A. Mans, J. de Koster, J. B. van Weenen, R. van Binsbergen; 2. AR: F. L. Blom, W. den Hartog, P. J. Straatman, J. Visser, 3. CH: Jan Cle ments, W. H. van Vuren, 4. VVD: J. de Jager; 6. KVP: B, Verheijde; 7. SGP: C. Breedveld, A. S. Aangeen- brug. Niet terug in de raad: J. Kooi (PvdA); Joh. Clements (CH). F. A.E. v. d. Heijde (WD), K. van Dijk (SGP) do Vries. geest W A W van der Meer A N DE Brabander G P Alkemade-Trompert 2 CHU Fr Zwarts S Kruithof J Verka- neveld 4 AR Honselersdljk-Maasdijk de 3 AR Naaldwijk A Vermeer P Groe- D P Valstrar K P Penning 5 PvdA J Emmens H van Rij 6 WD A L Verhagen Lzn P Sonneveld Niet terug Joh A van Paassen A J G Hulspas AR Partij Naaldwijk J J van de Berg C van den Engel NOOTROni' Geldige stemmen en zetels 13407 (1197—7; 1335). 1. K.V.P. 941—5 (799—5 925). 2. A.R.-C.H.U. 280—2 (211—2; '58 AR. 74, C.H.U. 147). 3. P.v. d.A. 119-4) (1230; 105). In 1953 lijst gem. bel. 64—0. Namen gekozenen; 1. K.V.P.: A. A. Boonekamp, F. B. H. Deiman, A. P. van der Sande, A. A. Pannebakker, Th. Lindeman 2. A.R.-C.H.U.: S. P- van der Meij, B. de Jong. Niet terug in de raad: P. 't Hart (A.R.-C.H.U.), A. A. C v. d. Helm (K.V.P,). PAPEXDRECHT Geldige stemmen en zetels 423513 (3078—13: 4187). 1. Prot. Chr. Part.' 1877—6 (A.R.—C.H. 1449—6. S.G.P. 335— 1; samen 1903). 2. P.v.d.A. 1768—6 (1294 6: 1727). 3. V.V.D. 415—1 ('53 niet deel genomen; 315). 4. K.V.. 1756 ('53 niet deelgen.,* 142). Namen gekozenen: 1. Prot. Chr. Part.: T. H. van Drimmelen, C. Lagendijk. H. van Weelden. E. Groen, L. Nugteren. P. T. Visser. 2. .v.d.A.: T. Schenkel, G. v.d. Graaf, C. van Wijngaarden. C, v.d. Heuvel. T. Matenn. H. van Dalen. 3. V.V.D.: G. J. Rietveld. Niet terug in de raad: D. Donk (P.v.d.A.). A. Voogt (S.G.P.), J. Kortlever J. C. v. Dijk (AR. L. Vissce (P.v.d.A. PLUVAUKER Geldige stemmen en zetels 477513 (4102—13; 4715), 1. Prot. Chr. 1703—5 ü489-*-5: AR 444. en CHU 1237). 2. KVP 1638—4 (1383—4; 11629). 3. PvdA 689—2 (562—2; 686). 4. SGP 288—1 (269 1; 284). 5. Gemeentebelangen (WD) 421—1 (353—1; WD 374). 6 GPV 36—0 (46—0; 36). Namen gekozenen: 1. Prot. Chr.: C. Sonneveld. J. M. Felius, C. Bijsterveld, W. A. Breevaart, C. M. Eijgenraam. 2. KVP: C. A. Fransen, C. L. J. Kerk- laan, B. F. v. d. Meer, J. L. J. v d Vliervoet 3 PvdA: B. Noorland, J. P. Lalleman, 4. SGP W. Valkenburg. 5. Gemeentebelangen: N. C.van Leeuwen. Niet terug in de raad: Th. M. Vonk (KVP), A. Kerkvliet (KVP). T, de Graaf (PvdA), L. Rip (Prot. Chr.), J. C. J. v. d. Leeuw (KVP). POOKTUUAAL Geldige stemmen en zetels 181211 (1600—11; 1808). 1. P.v.d.A. 886—4 (625—5; 724). 2. K.V.P. 145—1 <124—1; 137). 3. A.R. en S.G.P. 413—2 (A.R 344—2; samen 385) 4. C.H.U. 258—2 (279—2; 271), 5. V.V.D. 310—2 (201—1; 250). S.G.P. nam aan vorige raadsver kiezingen niet deel. Namen gekozenen: 1. P.v.d.A.: A. Konijnendijk, mevrouw J. Groenen boom-Folies; G. J. Rooimans, M. C. Hoftijzer. 2. K.V.P.: C, A. Verwelj. 3. AR. en S.G.P.: A C Taktor, J J Tu- rion 4. C.H.U.: K. Rijksen, R. Jaar sman. 5. V.V.D.: H. J. Verduyn den Boer, R. K, Smits. Niet terug In de raad; J. P. van Leeuwen (P.v.d.A.)- wethouder, mevr. Van Straaten-de Wek- M. Roskam. Niet terug in de raad: H. ker (P.v.d.A,), L. van Noordt (A.R.)- da Vos sr. ea P, Pluimer. beiden PvdA, wethouder» da Bruia LLRA» LX. m, Xiüp 6AR> m vaaLPsM 4CS&J K.V.P. Schipl557—3. 3. Prot. chr. 1056 —5 1970—4; jn '58 A.R. 420, C.H. 467, S.G.P. 48). Namen gekozenen: 1. K.V.P. Den Hoorn: G. C. van Marrewijk, J. A. Ger- ntse. C. L. F. Tetteroo. C. G. A. v. a. Maarel. W. Kerkhof. 2. K.V.P. Schip lulden: C. A. van Mil, W. Harirg. N. J. Cloosterman. 3. Prot. chr.: C. van Eijmeren. A. v. d. Berg, J. J. v d. Borg. A. Kalman. A. v. d. Berg. Niet terug in de raad: L. A. Eijgenraam (A.R.). L. A. N. van Velzen (K.V.P.). MHOOAHOVF.N Geldige stemmen en zetels 331413 (2917—11: 3293); 1. P.v.d.A. 961—4 (976 —4: 1064); 2. Prot. chr. 1216—5 (in '53 A.R. en C.H. samen 8923 en SGP 158 0. 111 '58 A.R. 691: CH 376. SGP 232); 3. K.V.P. 572—2 <463—2; 572); 4. V.V.D. 565—2 (428—2; 265'. Namen gekozenen: 1. P.v.d.A.: M. Slob. J. A. Houtman, mevr. D. Krins- Kok W. Ouweneel. 2. Prot. chr.: N. K. Kok' A.R.), J Verhaar (C.H.). J. Gel derblom (S.GP), G v. d. Ham (A.R.), W. Wesseldijk (C.H.i; 3 K.V.P.: C. A. H. Deerenberg, J J. Jansen. 4. V.V.D: D A Slager. W C. van Iperen Niet terug in de raad: mevrouw N. Veer- Nuijs (P.v.d.A.), R. Bron (C.H.) en J. A. de Jong (A.R.). SLIEDHEIIIT Geldige stemmen en zetets 8971—17 (8217—17; 8728); I. P.v.d.A: 3535—7 <3569—7; 3651»; 2. A.R. 1420—3 <1251— 3; 1128); 3. V.V.D. 1169—2 (778—2: 843); 4. C.H. 11R1—2 (1055—2; 1UI2); 5. C.P.N. 2276. S.G.P. 1439—3 (1499 —3; 1609). Namen gekozenen: 1. P.v.d.A.: B. A. Bons, A. Boer, J. Budding, P. Beijer, D. Stam. J. A. M. Koevoeis, S. van Santen; 2. A.R.: A. Baars Azn.. G. Dek ker, G. van 't Hof, 3. V.V.D,: J, dc Jong, B. Visser; 4. C.H.: R. C. de Bruyn. G. Hokken; 6. S.G.P.: W. den Braanker, J. Kaashoek, T. M, Korpo raal. Niet terug in de raad: G. Netten en P. van Zuilen, beiden P.v.d.A., erf D. v.d. Stel (S.G.P.) en J. P. de Jong (A.R.). spi.ikenls.se Geldige stemmen en zetels 200211 (1616—7: 1969). 1. P.v.d.A. 826—5 (636 3; 888). 2. Prot. chr. 819—4 dn '53 AR 338—1. OH 410—2; in '58 AR 37! CH 367). 3. Lijst Van Bodegom 3572 (WD gezind, WD in '53 232—1, in '58 200). Namen gekozenen: 1. P.v.d.A.: A. v. d. Jagt. D. J. Luijten, B. Meijboom, me vr. A. Kraak-Timmer, J. Landman. 2. Prot. chr.: J, E. H. Baris, C. Baren dregt, H, Makkinga, H. Jorritsma. 3. Lijst Van Bodegom; Aib. van Bodegom, J. A. v. d. Meyde. Niet terug in de raad: J. de Leeuw (CH), C. van Bodegom (P.v.d.A.). WATERINGEN Geldige stemmen en zetels 416413 (3170—13; 4153). 1. K.V.P. 3127—10 (23229; 3076). 2. Prot. Chr. Groep 849—3 (627—3 670). 3. C.P.A.v.d. Valk 188 (P.v.d.A. in 53 2211; 256) nu ook deze richting). Namen gekozenen: K.V.P.: L. P. Boeters, J. H. v. Vree, A. J. v. d. Knaap. J. P. Rood. H. J. Halkes, G. N. Suykerland, J. J. G. v. Steekelen- burg, C. J, Halveerhout, A. C. A. Duijn- dam, A. Donck. Prot. Chr. Groep: J. Noordam. P. J. Lerdam, H. v*. d. Kruit. Niet terug in de raad: K.V.P.: L. H. C. Zwinkels, C. A. Berendse, C. A. F. v. d. Voort. Z. M. Smids. ZltETERMEEIt Geldige stemmen en zetels 3663—13 (3203—13; 3610). 1. KVP 1184—4 <1056— 4; 1146). 2. CHU 322—1 ('58 524). 3. PvdA 687—2 578—2 761). 4. Prot. Unie 2611 (378—2). 5. Gemeentebelangen 320—1 (205—1) 6. SGP 475—2 ('58 498). 7. AR 414—2 ('58 412). In '53 werkten AR. CHU en SGP sa men en behaalden 986 stemmen en 4 ze tels. Namen gekozenen: 1. KVP: J. J. N. Duinisveld. G. L. Kamphuis, G, L. de Groot, G. C. van Leeuwen. 2. CHU: M. de Groot. 3. PvdA: J. van 't Hoff, T. Klootwijk. 4. Prot. Unie: J. Lamens Pzn. 5. Gemeentebelangen: ir. J. J. de Graaff. 6. SGP: M. van Gogh, M. Bos Wzn. 7. AR: A. G. Scheer, J. van Door nen. Niet terug in de raad: J. W. Groe 13 KI X EN HOUD Geldige stemmen en zetels 1230—7 (11637; 1180). 1, Gem. belangen 305 —2 3602; '58 WD: 175). 2. CH 191— l (137—1; 203). 3 PvdA 278—1 (237— 2;364>. 4 SGP en AR 456—3 <'53 AR: 197—1. SGP: 212—1; '58 resp. 247 en 163». Namen gekozenen: 1. Gem. belangen: C. J. Hage. J. Lecuwenburgh Gzn. 2. CH: M. Preesman. 3 PvdA: L. v. d. Wulp. 4. SGP en AR: B. C. Hoek (SGP), G. Kooijman (AR). J. Prees man Lzn (SGP). Niet terug in de raad: M. v. d. Breevaart (AR). T. Wander (CH). H. Verbaas (PvdA». LEinSCHKXDAM Geküce stemmen <*n zetels 760515 (6405—15; 7558'; 1. K.V.P. 4035—8 3425 —8; 4139); 2. Prot.chr. 1310—3 (1271—3: in '58 AR 509. CH 731); 3. V.V.D. 1253—2 (676—2, 10391; 4. P.v.dA. 836—2 (637—1; 1015); 5. Rk. Stompwijk 1710. In *53 KNP: 396—1. Namen gekozenen: 1. K.V.P.: P. G. M, Groencwegen. K. G. J. Copray, C. N. Boer. H. P. Greuter. R. Wilke. C. A. van Vliet, A. A. van 'Delft, G. C. van Heiningen. 2. ProLch.: G. Kranenburg, J. ten Heuvelhof, K. F. Westerouen van Meeterer,.3 VVD: J. Koerts. J. van den Dool. 4. P.v.d.A.: P. C. Boone. K. D. 'Dorpman. Niet terug in de raad: J. C. v. d. Bosch. mr. J. P. Dietz, A. I.ange- veld. T. C. Meester. J. J. v. Veen. allen KVP. P. van den Berge (CH), H. de Ruyter (AP.). OID-HEMERLAND Geldige stemmen cn zetels 401313 (3772—13; 3930'. 1. AR 1145—1 <12544; 1058». 2. PvdA 1289—4 (1082 —4; 1232). 3. SGP 690—2 540—2 732). 4. CHU 323 1 (297—1; 340). 5. VVD 566—2 599— 2; 403'. Namen gekozenen: 1. AR: J. Baars, P. B. Bakker. H. Borgdorff, W. den Boer. 2. PvdA: J. Schipper. A. H. Hitzert, J. Hoogvliet. J. van Pelt. 3. SGP: G. van Vliet, L. Plomp. 4. CHU: L. C. van Ai. 5. VVD: J. Verhagen, J. van Dijk. Niet terug in de raad: J. P. Hagoort (AR), H. Monster (PvdA), J. Vrij (CHU). OUDERKERK r. d. WNSEL Geldige stemmen en zetels 2077—11 (1933-11; 2052); 1. S.G.P. 670—4 623— 4; 706); 2. A.R. cn Groep Verkaik 555 —3 <627—3; 451 A.R.»: 3. P.v.d.A. 443 —2 (356—2; 464»; 4. V.V.D. 409—2 (327 2; 271). Iri '53 kwam de Groep Ver kaik (uit het verzet voortgekomen) met eigen lijst uit: 183—1. Bij Kamer- en statenverkiezingen gaan deze stemmen naar C.H.U. en A.R. Namen gekozenen: 1. S.G.P.: A. M. HoogencUjk, H. Heininga, C. Trouwborst H. A. Hoogendijk; 2. A.R. cn Verkalk: J. de Jong Cz.. W. Rijswijk, H. Verkaik. 3. P.v.d.A., Demper. H. Hendriks; 4. V.V.D. Hoogendoorn, J. Vonk Noordegraaf. Niet terug in de raad: B. Dekker (over leden) en D. Speksnijder Dz. A. M. wjkorst C*«ep NIEUW LEKKERLAXD Geldige stemmen en zetels 2545011 (2392—11; 2505). 1. P.v.d.A. 740—3 (6173; 797). 2. Herv. Kiesver. en A.R. 497—2 (in '53 A.R.. Herv. en S.G.P. 1099—5; A.R. en S.G.P. in '58 1199). 3. V.V.D. 2411 (Neemt voor eerst deel. Gem. Bel. 431—2; '58 V.V.D. 159' 4. S.G.P. 6493 (in '53 met A.R. en Herv. A.R.in 1953 744). 5. C.H.U. 373—2 (245—1; 273). Namen gekozenen: 1. P. v.d J. Huisman, I. C. Noordegraaf, den Dool. 2. Herv. Kiesver. cn A.R.B. Voorsluys, G. Damsteeg. 3. V.V.D.i Jnc. Doelen. 4. S.G.P.: T. Oosterwijk, W. van Vliet. W J. v. d. Kraats. 5. C.H.U.: A. de Jong Gzn. A. Nederlof. Niet terug in de raad; G. de Kraay (P.v.d.A.), J. C. de Jong (Gem. belang, le wethouder), W. v.d. Wal tGem be lang.), C. Stam (Herv. A.R.), A. Teeuw (A.R.). N.B. Gemeentebelangen niet te rug (hadden 2 zetels). PUTTERSHOEK Geldige stemmen en zetels 1679—7 (15417; 1558). 1. Gemeentebelangen 437—2 (467—2; '58 V.V.D. 210). 2. P.v.d.A 694—3 630—3 712). 3. C.H.U. 177—6 (211 '58). 4. Arb. lijst J. M. Nagtzaam 60—0, 5. A.R. en S.G.. 310—2 364 '58). newegen (KVP), A. J Vollebregt (KVP) in 1953'deden A.R.', C.H.U., S.G.P. en M. Verbeek (Gemeentebelangen). W. Vis Vrije Lijst Zevenbergen samen: 444—2. (SGP), J. vun den Berg (CH), J. Hart man (PU). ZWMXÜIIKUIIT Geldige stemmen en zetels 996417 (8213—17; 9707). 1. PvdA 3225—5 <2595— 5; 3164). 2. AR 2143—4 (2166—5 2182). 3. CH 2073—4 (1870-4; 1952). 4. SGP 773—! (512—1; 679). 5. WD 928—2 (431 1; 803». 6. Gem, bel. 28—0 (in '53 geen lijst), 7. CPN 99—0 (in '53 geen lijst: in '58 170). 8. GPV 143—0 262—0 200). 9. KVP 552—1 (377—1; 557). Namen gekozenen; 1. PvdA: W. Hors man. H. de Vos jr., J. J. In t Veld- Beukelaar, G. J. A. v. d. Worp, W. Bier- haus. 2. AR: J. v. d. Herik, A. Lem mers, M. A. v. Hout, H. J, van A-b. lijst Nagtzaam r.k. georiënteerd. Namen gekozenen: 1. Gemeentebelan gen; C. L. van Es van der Have, J. de Geus. 2. I'.v.d.A.: L. M. Nagtzaam, C. Jabaaij, M. Epema-Brugman. 5. A.R. en S.G.P.: D Jongekrijg, W. v.d. Hoek. Niet terug in de rand: M. B. van Ingeiï (P.v.d.A.), L. Grashuis (C.H.U.). WA DII IN XV E EN Geldige stemmen en zetels: 508613 (4484—13 3039); 1 P.C.P. 2494—6 2311 —7; AR 860, CH720. SGP 868); 2. P.v.d. A. 1346—1 1183—3; 1367); 3. K.V-P. 710 —2 (603—2; 693); 4, V.V.D. 536—1 (387 1; 446). Namen gekozenen: 1. P.C.P. (AR) J. P. H. Venema, P. Noordam. C. v. Beek; rWcUibïïl!ijSre' 3' C": C de Br"in; H* 'SGP) H. C. Kooyman; (CHU) A Oudijk t' sGP- r "siaa? Wvvn-"w ri w (Herv.) A. Noorlauder; 2. P.v.d.A.; S. - JJ- Oosten; 4 V.V.D.; F. T. v. d. Torren- Veendorp, Niet terug in de raadt Benghoisf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2