Groningen Uriesland Drente Limburg oord-Brabant eeland Zuid-Holland Utrecht m sf li if m t ill til w Jl ft If1' fl Si Si 3 Wi •P, lm ml m tiS Hilversum Enschede Eindhoven Nijmegen Haarlem Arnhem Iburg Groningen Apeldoorn Breda 'êi lii ril! Öf 'Mt TROUW DONDERDAG 29 MEÏ 1958 In onderstaande verkiezingsuitslagen is achtcr kot stemmental het aantal zetels vermeld. Tussen haakjes staan de uitslagei van de gemeenteraadsverkiezingen in 105:?. 1: 1M - - -'U IJ v! gïÜ '1 U'Ufj - UMf M 'f iffvife Sf f-B-1 U j^f tuf p|l r -VJ U't V I •rG. j-li I'll ïM rï UITSLAGEN VAN RAADSVERKIEZINGEN AFFINGEDAM. Totaal 51ï>0» 13 z (4695, 13): AR 965, 3 (892, 2); CH 950, 2 z, (S57, 3); PvdA 2234, 6 z. (1744 5): WD 725. 2 z. (656, 2); Comm. 269, (446, 1); Gcr, Pol. V. 36, BEDUM. Totaal 4071, 13 z. (3.857 13); AR 1786, 6 z. (1 710, 6); CH - 167KVP 234, 7. (201, PvdA 919, 3 z. (986, 3); VVD 483, 2 z- (485, 2); Gcr. Po!. V. 473, 2 z. (428. 2); Kerk Hervormden 176, DELFZIJL. Totn.il 7 412, 15 7. (6,041. 15), AR (947, 3), CH 007. 2 z. - .717, 2); PvdA 3050, 6 z, (2 083 5); T.VD 1381, 3 7. (1 028. 3)' Comm' 670, .1 z. (885, 2); Gcr. Pol. V. 86, z. (58. AR en KVP 1238, 3 z. Overige (123, FIN.STFKWOLDE Totaal 1892, 11 z, (1887, 11): PvdA 366, 2 z. (471. 3); Gom Belang 415, 2 7. Comm. 1111, 7 z. (1038, 6); Overige (378,2;. GROOTEGAST. Totaal 4339, 13 z. (4202, 13); AR 2354, 7 z. (2342, 7); CH 512, 2 z. (483, 2); PvdA 913, 3 z. (1073, 4); WD 342, 1 7.C, Pol. V. 218, (190, overige (114, f^GAEo- Totaa Gm 15 (.>186, 15), AR 563, 2 7. (766, 2): CH 814, 2 7. (1014, 3)KVP 834 2 z. (835 2); PvdA 1968 5 z. (2278, 6); VVD 512 I z. (529, 1); Ger. Pol. V. 252, Lijst Hoekstra (cx-comm.) 194, Actie- J^ar** Belang 1067, 3 z.; overige (000, I HASKERLAND Totaal 5845, 15 z. (•5610, 15); AR 698, 2 z. (675, 2); CH 1528. 4 z. (1359, 4); KVP 699 2 z. (632, 2); PvdA 2391, 6 z. (2371, 6): VVD 529, 1 z. (447, I Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw, Kam. 1956 A.R. C H S.G.P. K.V.P P.v.d.A. V.V.D Comm G.P.V. Pac. Soc. Partij Overige Prot. Chr. Stemmen Fere. Zetels Stemmen Perc. ZctcJs Stemmen 5.559 Perc. 10,3 Stemmen 6.279 Perc 11,9 11.471 21,2 8 12 967 26,6 10 5.167 810 9,6 1,5 4 280 898 8,1 1,7 11.884 22,0 8 10.798 22,2 8 12 009 22,3 11.418 21,7 14.370 26,5 10 15.008 30,8 12 15.737 29,2 18.780 35,7 12.227 22,6 9 6 967 14,3 5 10.753 20.0 7 585 14,4 1.605 3,0 1 2.985 6,1 2 2.193 4,1 2 665 5,1 208 0,4 162 0,3 142 0,3 2,337 4,3 1 1.434 2,7 577 1,1 13.402, 21 1620, 2); HAREN* Totaal 15); AR 131 3 z. KVP 207. z. 5 z, (199; 5): VVD 2375, 5 z, (1795, 4); Comm. (193); Gcr. Pol. V, 182, - z. 152, -); Prot, Chr. (2444, 6). 7082. 15 z. (6575, CH 099. 2 7. PvdA 2008. nOOGEZAND-SAPPF.MF.ER To- taal 12264, 19 z, (11341. 19): PvdA 5862, 9 Z. f5213, 9); VVD 2389 4 z. 1801. 3); Comm. 1404, 2 z. (1901. 3); Ger, Pol. V. 133. (128. KVP, AR en CH 2476, 4 z. (2298, 4). MIDWOLDA. Totaal 2559, 11 z. (2616, 11): AR 701, 3 z. (739, 3); CH 630, 3 z. (707, 3); PvdA 756, 3 z. (720, 3); Comm. 109, 1 z.; Gem. Bel. 275, 1 z. SCHEEMDA. Totaal 4160. 13 z. (4010, 13);PvdA 1686, 5 z. (1554, 5); WD 585, 2 z. (623 2); Comm. 490. 2 z C433, 1); Prot.-Chr, 1399, 4 z. (1400, 5). SLOCHTEREN. Totaal 7341, 15 z. (7301, 15): AR 1144, 3 z. (1186, 2); CH 906, 2 z. '886: 2): PvdA 1049 6 Z. (2913, 6); VVD 1539, 3 z.; Comm. 254 (393, 1); Ger. Poi. V. 449, 1 z. (469, 1); overige (1454, 3). TEM BOER Totaal 3.010. 11 zetels (3.078, 11): AR 919, 3 z. (986, 3); CH 238, 1 z. (286, 1); PvdA 756, 3 7 (761, 3); Gem belang 475. 2 z. Comm. - (288 1): Ger. Pol V. 291, 1 7.. (261 1); Lijst v, d. Molen 281, 1 z. over. (496, 2). UITHUIZEN Totaal 2.717. 11 7, (2.638 11); AR 566 2 z. (612, 2); CH 360, 2 z. (381. 2); KVP 361, 2 z. (341, 1); PvdA 783 3 z. (701, 3): Comm. 177 (198. I): Ger. Pol. V. 79. Gom. Bel. 391, 2 z. overige - (405, 2) UITHUIZER.MEEDEX. Totaal 2903, 11 Z: (2.923, 11); AR 792. 3 z. (788, 3); CH 736, 3 z. (798, 3); PvdA 613, 2 z. f653, 3); WD 390. 2 z. (360. 1); Ger Pol. V- 372, 1 z. (346, 1). VEENDAM Totaal 8703, 17 Z. (8322. 17); KVP 477, 1 z. (544, 1); PvdA 4602, 9 z. (4278, 9); WD 1571, 3 z (1263, 3): Comm. 530. 1 z. (745, 1); Prot. Chr. 1323, 3 z. (1492, 3). VLAGTWEDDE Tot. 6.875, 17 (8.183 17); AR 836, 2 z. (872 2); CH 1.648. 3 z. (1.727, 4); KVP 1.397, 3 z, (1.333 3); PvdA 2.711, 5 z. (2.575 5); WD 1.186, 3 7.. (749, 1); Comm. 640. 1 z. Lijst 3os 239, z. overige (927, 2). WINSCHOTEN Totaal 8943, 17 z. (8568 17); PvdA 3815. 7 7, (3934, 8): WD 785 4 7- (1426, 3); Comm. 1242, 2 z. (1099, 2); Ger. Pol. V. 98, (95, Prot. Chr. en KW 2003, 4 z. (2014, 4). ACHTKARSPELEN. Totaal 9276 17 z. (8.971, 17); AR 3668, 7 z. (3.607, 7); CH 1463. 3 z. (1.413, 2); PvdA 2815. 6 2. (2.552, 5); WD 565, 1 2. (518, 1); Comm. 354, z. (465. 1). Ger, Pol. V. (414. 1): Lijst T Holwerda 406. z. BAKRADEEL. Totaal 3906, 13 z. (4201, 13); AR 1191, 4 z. (1289. 4); CH 1214. 4 z. (1369, 4); PvdA 1073, 4 z, (1543, 5); WD 428, 1 2. HET BILDT Totaal 5.000. 13 2 (5.130, 13); AR 1.619, 4 z (1.638, 4); CH 754, 2 z. (780, 2); PvdA 1.495, 4 z (1.656, 4); WD '88, 2 z. (666, 2): Comm. 344, 1 z. (390, 1). BOLSWARD. Totaal 4222 13 (3890. 13); AR 583, 2 z. (567, 2); CH 605, 2 z. (552, 2): KVP 1547, 5 z. (1424 5) PvdA 1172, 3 z. (1039, 3); VVD 315, 1 z. (267, 1 DANTUMADEEL Totaal 7.713, 17 Z. (7.598, 17); AR 2,532, 6 z (2.48D, 6); CH 1.752, 4 z. (1.687, 4); St. Geref. 562, 3. z. (571, 2): PvdA 1.987, 5 z. (1.771. 4): WD 558, 1 z. (524, 1): Comm. (258, Ger Pol V. 241, (288, Gem. Belang 83, DONIAWERSTAL Tot 3.188, 13 z. (3.188, 13): AR 521, 2 z. (508. 2); CH 806, 3 z. (825, 4); KVP 835. 4 z (784, 3); P\ K (8 2 4); VVD (179, Lijst Hcioisma 214, 1 z. DQKKUM. Totaal 3674, 13 z., (3304, 13 j AR 1733, 6 z (1484, 6)CH 533, 2 2. (484, 2); PvdA 1088, 4, (1110, 4); WD 320, 1, (226, 1). FERWERDERADEEL Totaal 4643, 13 z, (4804, 13); AR 2220, 6 z. (2270, 8); CH 922. 3 z. (1047, 3); PvdA 891, 3 (891, 3); WD 415, 1 z. (373, 1); Ger. Pol. Verb. 195, 0 z. FRANEKEU Totaal 4715, 13 z. (4541, 13); AR 1084, 3 z. (1130, 3); CH 544,1 .z. (537, 2); KVP 567, z. (553, 2); PvdA 1738, 5 z. (1613, 5); VVD 643, 2 Z. (460, 1); Comm. 139, 0 z. (248, GAASTERLAND Totaal 3424, 13 z (3450, 13); AR 625, 3 z. (635, 3); CH 1401, z. (1337. 5)' St, Geref. 101. - z. (150, -) )6, 3 z. (785, 3); PvdA 491, 2 z. (552. 2). HEERENVEEN. Totaal 7 (12 728, 19); AR 1537, 2 CH 1304. 2 7.. (1149, 2); KVP 465, (476. PvdA 6086, U z. (5621, 9); VVD 2300, 4 z. (2067, 3); Comm 1591 2 z. (1795, 3); Gcr. Pol. V 110, KOLLUMERLAND. Totaal 5174, 15 (5203, 13); AR 2413, 7 z., (2304, 7); CH 1532. 5 z., (1579, 5); St. Gere! 63, z„ (90, PvdA 695, 2 z„ (666, 2); VVD 361. 1 z„ (349, 1); Ger. Pol, V. 90. z„ (75, LEMSTERLAND. Totaal 4149, 13 Z„ (4214, 13); AR 866, 3 z., (905 3); CH 1087, 3 z., (1130, 3); KVP 249, 1, (262, 1); PvdA 1286. 4 z (1529, 5); Comm. 35.9, 1 z„ (388, 1); Lijst O, de Rook (VVD) 292, 1 z. MENALDUMADKEL. Totaal 5971 15 z. (6.205, 15); AR 1372 3 z. (1.430 4); CH 102, 2 z. (880, 2); KVP 312, 1 z. (267, 1); PvdA 2619. 7 z (2.828, 7); VVD 866 2 z. >800, 2). OOSTDONGERADEEL Totaal 4119. 13 z. (4390. 13); AR 2444. 8 i. f2358. 7); CH 1.177. 4 (1278. 4); PvdA en WD 498, 1 z. (554, 2). OOSTSTELLINGWERF Tot. 9.403 17 z. (8.869, 17); AR 1.626, 3 z. (1.558, 3); CK 1.284, 2 z. (1 2.55, 2)PvdA 4.264, z. (4.258, 8); WD 1.397, 3 z. (935, 2); Comm 721. 1 z. (756, 2); Ger. Pol. V. 11 z. (107, OPSTERLAND Totaal 10.887, 19 z. (10 831, 19); AR 1971, 3 z. (2010, 4); CH 989, 2 z. (1011. 2); PvdA 4622, 9 z (4213, 8); VVD 1526, 3 z. (1254, 2); Comm. 609, 1 z. (708, 1); Ger. Pol. V. 330, 0 z. (312, 0); Cult, en Dorpsbel. 239, 0 z.; PSP 601, 1 z. Overige (1323, 2). SMALLINGERLAND. Totaal 12410, 19 z.. (10.335, 17); PvdA 5298, 9 (4417 S); VVD 1081, 1 z., (674 1); Comm. 646, I z., (652, 1); Ger. Pol V. 389, z., 392, AR en CHU 4990, 8 z (4200 7). SNEEK Tot. 10.730, 19 7. U0.153, 17); AR 2.149, 4 z. (2.118, 3); CH 1.809, 3 z. (1.698, 3); KVP 1.448, 3 z. (1.350. 2) PvdA 3.625. 7 z. (3.499, 6); WD 1.268, 2 z (034, 2); Comm. 431. z. (554. 1). TIETJERKSTERADEEL Totaal 10.243, 17 Z. (9855, 17); AR 3414, 6 z. (3347. 6); CH 2218, 4 z (2292, 4); PvdA 3382, 5 z. (3389. 6); VVD 1100, 2 z. (827, Ger. Pot. V, 129, WESTDONGERADEEL - Totaal 9832. 13 z. (4098. 13); AR 1449 5 Z (1450. 5); CH 1170, 4 z. (1192. 4); PvdA 790. 3 z. (870. 3): WD 460, 1 z (434, Comm 63. z. (86. -); Overige (67, -) WESTSTELLINGWERF Totaal 11351, IS z. (11508, 19); KVP 1169, 2 z. 1132. 2); PvdA 5180, 9 z. (5155. 9); WD 1765, 3 z. (1339 2): Comm. 560, 1 z. (632. 1Prot. Chr 2293, 4 z. (2209, 4); Lijst J. Mooy (Onafh. Soc.) 384, z. (591, 1). WONSERADEEL Tot. 6,627, 15 z (6.848.15); AR 1.721, 4 z. (1.817, 4); CSH 2.02L 5 z, (2.075, 5)KVP 563, 1 z. (593, 1); PvdA 1.438, 3 z. (1.563, 4); VVD 665. 2 z. (606, 1); Comm. 130, (152, Ger. Pol. V 39, z. (42. WYMBKITSERADEEL Tot 5.737, 15 z. (6.043, 15); AR 1 465, 4 (1,342, 4); CH 2.780 7 z. (2.973. 7); KVP 815, 2 z- 823, 2); PvdA 577, 2 z. (705, 2). 54.102 100 37 48.725 100 37 53 824 100 52.632 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw. Kam. 1956 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov, St. 1958 Tw. Kam. 1956 A.R. C.H Prot. Chr. SGP. K V.P P.v.d A V.V.D Comm G.P.V Kath. Dem Lijst v. d. Broek. Lijst v. Putten Overige Stemmen Perc. 4.586 49.593 15.977 5.919 686 3,646 422 140 5,7 61,3 19,7 7,3 0,8 4,5 0.5 0,2 Zetels Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Stemmen Perc, 4.624 5,8 2.597 3,3 2 4.142 5,9 2 1.483 1,9 235 0,3 123 0,2 25 37.217 52,8 22 51.459 64,0 48.415 61,4 8 19.681 27,9 11 17.988 22,4 21.458 27,2 y l 3 2.137 3,0 1 4.884 6,1 3.359 4.3 a' 966 1,2 846 1.1 187 0,3 132 0,2 1 6.357 9,0 3 1,4 0,4 951 356 Totaal 80.969 100 39 70.485 100 39 80.343 100 78.769 100 Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc Stemmen Perc 3.655 5.6 2 3.744 5,8 3.905 6,1 C.H 4.975 7,6 3 8.452 14,4 6 4.905 7.6 4 552 7.1 SGP. 2?7 0.4 224 0.4 15.579 23.8 9 13.759 23,4 9 15.565 24,1 15.103 23,6 P.v.d.A. 22.727 34,8 14 20.150 34,3 14 22.532 34,9 24.890 38,9 V.V.D. 9.470 14,5 6 6.735 11,5 4 8.565 13,2 6.374 10,0 7.157 10,9 4 8.067 13,7 5 7.367 11,4 7.156 11,2 G.P.V. 1.850 2,8 1 1.606 2,7 1 1.686 2,6 1.454 2,3 Overige 270 0,4 Totaal 65.413 100 39 58.769 100 39 64.601 IflO 63.928 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 AR. C.H. S.G.P. K.V.P. K.N.P. P.v.d.A. V.V.D. Comm. G.P.V. Overige Prot. Chr. Stemmen Perc. Zetels 3.403 5,3 2 40.671 63,4 13.778 5.022 1,282 21,5 7,8 2,0 26 8 3 Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Stemmen Pera 1.345 2,1 1.402 2,2 3.319 5,8 2 2.112 3,4 1.682 2.7 187 0,3 80 0,1 33.004 57,6 24 40.671 64,0 38.241 60,9 3.066 5,4 2 13.542 23,6 9 13.989 22,0 16.943 27,0 2.588 4,5 1 3.940 6,2 2.559 4,1 1.759 3,1 1 1.159 1,8 1.168 1,8 126 0,2 55 0,1 633 1,0 Totaal 64.156 100 39 57.278 100 39 63.529 100 62.763 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw, Kam. 1S56 Stemmen Perc, Zetels Stemmen Perc. A.R. C.H. Prot. Chr. 6.489 7,3 11.060 11,7 5 4.611 5,2 S.G.P. K.V.P. 26.302 27,9 11 23.710 26,7 1.633 1,8 P.v.d.A. 30,955 32.9 13 34.874 39,2 V.V.D 18.244 17.3 7 9 980 11,2 4.434 4,7 1 7.237 8.2 G.P.V. 437 0,5 371 0,4 Pac. Soc. Partij 1.738 5,0 2 Overige 3 2 11 16 4 3 6.663 4.946 420 25.967 32.101 13.861 5.604 297 3.461 7,1 5,3 0,5 27.8 34,4 14.9 6,0 0,3 3,7 6.442 4.130 426 25.224 37.442 10.674 6 882 256 1.126 7,0 4,5 0,5 27,2 40.4 11.5 7,4 0,3 1,2 Totaal 94.170 100 39 88.905 100 39 93.320 100 92.602 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw. Kam, 1956 Stemmen. Perc. Zetels Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Stemmen Pero, A.R. 3.624 6,1 2 4.542 6,9 4.481 6,9 C.H. Prot. Chr. 9.820 14,9 6 6.282 10,5 4 5.401 8,3 4.839 7,5 S.G.P. 348 0,5 284 0,4 K.V.P 20.261 30,8 13 17.983 30,2 12 21.404 32,6 19.195 29,6 P.v.d.A 23.332 35,4 14 22.590 37,9 16 23.045 35,1 26.686 41,3 V.V .D. 10.650 16,2 6 6.094' 10,2 4 8.870 13,5 6.497 10,0 1.510 2,3 1.727 2,9 1 1.694 2,6 1.965 3,0 G .P .1/. 252 0,4 130 0,2 165 0,3 127 0,2 1.189 2,0 134 0,2 694 1*1 Totaal 65.825 100 33 59.819 100 39 65.603 100 64.768 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw. Kam. 1956 A.R. C.H. SG.P. K.V.P. K.N.P P.v.d.A V.V.D. Comm G.P.V. Lijst v. Llempt Overige Prot. Chr. Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Zetels Stemmen 1.228 1.725 2,6 1 1.144 1,9 175 47.100 70,7 28 39.657 66,1 28 50.091 3.962 6,6 2 11.739 17,6 7 12.672 21,1 8 12.486 1.472 519 0,8 808 1,4 584 5.545 8,3 3 1.730 2,9 1 Perc 1,9 0,3 75,8 18.9 2,2 0,9 Stemmen Perc 1.322 2,0 65 46.182 16.003 743 598 36 338 0.1 70,8 24,5 1,1 0,9 0,1 0,5 Totaal 66.628 100 39 59.973 100 39 66.036 100 65.287 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw. Kam. 1958 Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Stemmen Pero. A.R. 8.242 10,5 4 8.270 11,1 4 8.797 11,3 8.869 CH 6.326 8,1 3 0.111 8r2 3 7.104 9,2 6.353 8,2 S.G.P. 208 0,3 K.V.P 7.028 8,9 3 6.667 9,0 3 7.050 9,1 6.996 8,0 P.v.d. A 28.837 36,7 16 30.480 41,1 17 31.835 41,0 33.332 43,0 V V D 14.512 18,5 8 9.238 12,5 5 13.400 17,3 10.736 13,9 4.538 5,8 2 5.903 8,0 3 5.460 7,0 6.906 8,9 G.P.V. 3.907 5,0 2 3.689 5,0 2 3.923 5,1 3.403 4,4 Pac. Soc. Partij 2.975 3,8 1 1 149 1 5 - j,. C.V.F 941 1,2 Overige 3.772 5,1 2 689 0,9 78.455 100 39 74.130 100 39 77,569 100 77.492 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw. Kam, 1956 Prot. Chr, C.H. K.V.P. P.v.d.A V.V.D Comm G.P.V Boerenpartij Overige Stemmen Perc. Zetels 6.361 12,2 5 11.202 21,4 8 7.284 14,0 5 16.458 31,5 12 9.243 17,7 7 l.OOO 1,9 692 1,3 Stemmen 5.783 1.091 12.041 6.136 15.020 5,398 1.902 Perc. 12,2 2,3 25,4 13.0 31,7 11,4 4,0 Zetels 5 10 5 12 4 1 Stemmen 5.603 1.162 11.077 7.250 16.637 7.605 1.114 193 700 Perc. 10,9 2,2 21,6 14,1 32,4 14,8 2,2 0,4 1,4 Stemmen 5.899 1.243 10.306 6.867 19.532 6.013 1.277 138 459 Perc 11,4 2.4 19,9 13,3 37,7 11,6 2.5 0,3 0,9 Totaal 52.240 100 37 47.371 100 37 51.341 100 51.734 100 Gemeenteraad 1958 Gemeenteraad 1953 Prov. St. 1958 Tw. Kam. 1958 Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Zetels Stemmen Perc. Stemmen Perc. A.R. 2.695 5,1 1.428 2,7 C.H. Prot Chr. 2.878 5,4 2 2.491 5,4 2 1.186 2,3 S.G.P. 193 0,4 99 0,2 K.V.P. 31.371 58,8 24 21.413 46,2 18 33.915 64,2 32.002 60,9 K.N.P 1.640 3,5 1 10.642 19,9 8 10.770 23,3 9 11.385 21,6 13.948 26,6 V.V.D 4.864 9,1 3 2.478 5.4 2 4.047 7,7 2.889 5,5 425 0,9 539 1,0 456 0,9 G.P.V 51 0,1 Lijst Quadekker 3.056 5,7 2 Lijst Woestenberg 573 1,1 425 Overige 7.079 15,3 5 0,8 Totaal 53.384 100 39 46296 100 37 52.774 100 52.484 100 BEILEN Totaal 5.673, 15 z. (5.273, 15); AR 1.170, 3 z. (1.189, 4); CH. 1.138 3 z. (1-119, 3); PvdA 1.616, 4 z, (2.165, 6) VVD 917, 3 z. (620, 2) Ger. Pol. V. 131. 0 z. (111, Alg. Belang 701, 2z. overige (69, BORGER Totaal 5582, 15 z. <5428, 15); AR 632, 2 z. (665, 2); CH 922, 3 z. (991, 3); PvdA 2740, 7 Z. (2668, 7) WD 1101, 3 z. (818, 2); Comm. 141, (285, 1); Pac. Soe. Partij 46, COEVORDEN. Totaal 4940, 13 z. (4504, 13); .AR 614. 2 z. (523 (2); CH 726, 2 z, 595, 2); KVP 1253, 3 z. (1115, 3); PvdA 1651, 4 z. (1485, 4); VVD 696, 2 z. (550. 2). EMMEN. Totaa! 30.428, 33 z. (26.298, 33); AR 4156, 4 z. (3976, 5); CH 4232, 5 z. (3773, 5); KVP 5721, 6 z. (4621, 0); PvdA 10.531, 12 z. (5686. 7); VVD 3350 4 z. (2256, 3); Comm. 2293, 2 z. (2215, 3); Ger. Pol. V. 145, overige (3771, 4). MEPPEL Totaa! 9266, 17 z. (8625, 17); AR 1497, 3 z. (1427, 3); CH 1821, 3 z. (2255, 4); PvdA 4066, 8 z (3522, 7); VVD (1421, 3) Lijst H. K. de Langen 1882. 3 z. ODOORN Totaal 6484, 15 z, <8264, 15) AR 631, 2 z. (690, 2); CH 775, 2 z (644, 2); KVP 338 1 z. (331, PvdA 2742, 6 z. (2225 6); VVD 037, 2 z. (940, 3): Comm. 394, 1 z. (444, 1); Gem. Bel. 567, 1 z. Overige (1010, 1). SMILDE. Totaal 3657, 13 z. (3488, 13); AR 1018, 4 z (973, 4); CH 935. 3 z. (1003, 4); PvdA 1182, 4 z. (1169, 4); WD 451, 2 z.; Ger, Pol, V, 71, (87. tovcrige (256, 1). ZUJDLAREN Totaal 3359, 13 z. (2884, 13); PvdA 1234, 5 z. (620, 3); WD 1094, 4 z. (865, 4); Ger, Pol. V. 147, (120, Frot.-Chr. 884, 4 z (672, 4); overige (607, 2), ZUIDWOLDE Totaa) 3599, 13 z. (3470, 13); AR 791 3 z. (755. 3); CH 771. 3 z. ((749. 3): PvdA 831, 3 z. (866, 3); WD 710, 3 z. (606, 2); Ger. Pol V. 60, z (85, Werkende Stand 427, 1 z. Overige (409, 2), BRUNSSUM. Totaal 11.356, 19 z. (9052, 19); KVP (3746, 8); PvdA 1530, 3 z. (1302, 3); Comm. 435, - (427, 1); Samcnw. Chr. Groepering 683, 1 z. (848, 1); RK (3329, 6): Grote kath. lyst 3776, 7 z.; RK Pol. Fed. 1848, 3 z.; Lijst Borger 1404, 2 z.*, Lijst Aquina 1207, 2 z.; Lijst Beaujan 473, 1 z. GELEEN. Totaal 13.491, 21 z. (10.563 19); KVP (1965, 4); PvdA i469, 2 z. (1360, 2); samemv. Chr. groe pen 870, 1 z. (487, 1); Lijst v. Hinsberg 3425, 6 z.; Lijst Deuss 2261, 4 z.; Lijst In 't Ven 2250, 4 z,; Lijst Keulers 2142, 3 z.; Lijst Schattenberg 511, Lijst Wauben 543, 1 z, (6751, 12). ROERMOND Tot. 12,053, 21 zetels (11.189, 19); KVP (6.315, 12): PvdA 1.180, 2 z. (992, 1); Prot. Chr. 482, z, (378, z.); Kath. Roermond Stad 5.048, 9 z. Kath Roermond Veld 3.60b, 7 z. Kath. Roerm. Kapel-Kerk I.738, 3 z. overige (3.504, 6). SCHAESBERG. Totaa! 6009, 15 7. (4761,15); PvdA 673, 2 z. (398,1); Pas toors 329, 1 z.; Thomas 273, Prot.- Chr. 320, 1 z. (198, RK Gem. Bel. 1072, 3 z., (4094, 14); Mulders 1214, 4 z.: Sehrouff 273, Webcr 193, De Bije 721, 2 z.; Ernst 752, 2 z.; Hinge- lers 249, SITTARD Totaal 13.684, 21 z. II.075, 19); KVP 9441, 16 z.; PvdA 922 1 z. (608, 1); Prot. Chr. (277, Kath. 1499, 2 z. (10.190, 18); Wer kers v. d. Gem. 941, 1 z,; Lijst Hoch- stenbach 881, 1 z. VENLO Tot, 25.593, 31 z. (22.823, 29); KVP (18.037, Mf; PvdA 2.61S, 6 z. (2.669, 3): Comm. 281. (337, Sa- monw. Chr. Part. 562, (439, -); Lijst Seelen (RK) 13.390, 17 z.; Lijst I,ommen 5.540, 7 z.; Mevr. v. Saest Jansbeken 3.202, 4 z.; Overige (1.341, BERGEN OP ZOOM, Totaal 16.872, 23 z. (14.797, 23 zKVP 8899, 14 z.; PvdA 2436, 3 3, (2243, 3); WD 811, 1 z. (737, 1): Comm. 143, Prot- Chr, 1042, 1 z. (735, 1), RK, (11.082, 18); Lijst v. d. Velde 480. Lijst Njjpels 3061, 4 z. Geref. 198, 1 z. (178, 1); KVP 877, 4 z. (833, 4); PvdA 283, 1 z. (159, 1); Prot-Chr. 831, 4 z. (776, 4); Vooruit strevend Dinteloord 179, 1 z. Cvenge - (306, 1). FIJNAART EN HEININGEN To taal 2628, 11 z. (2521, 11): KVP (1056, 5); Prot.-Chr. 1433, 6 z. (1233, 5); Lijst A. A. C. Akkerman 1195, 5 z. Overige - (232, 1). KLUNDERT. Totaal 2748, 11 z. (2576, 11): AR 950, 4 z. CH en St Geref. 703, 3 z. KVP 834, 3 z. (816, 41 PvdA 261, 1 z. (334, 1); Prot.-Chr. (1426, 6). ROOSENDAAL en NISPEN To taalaantal 18.448, 25 z. (16.077, 23); PvdA 1.913, 3 z. (2.092, 3); Prot Chr. 633. 0 z. (488, Comb, var Kath. Werkn. 6.611, 10 z. (6.350, 10); Lijst v Agr. Bel. 1.660, 2 z, (1.765, 3); Kath. Unie 6.227, 9 z. R.K. Middenst.be!. 913, .1 z. (2.107, 3): Kath. Jongerengr 491, overige (3.275, 4). DINTELOORD EN Totaal 2368, 11 z. PRINSENLAND (2252, 11); St. GOES Totaal 7816, 15 z. (7332, 15) KVP 1441, 3 z. (1359, 3); PvdA 2398, 4 z. (2135, 4); WD 927 2 z. (567 1); Prot. Chr. 3050, 6 z. (2693, 6); Overige (578,1), S-HEER ARENDSKERKE Totaal 2.576, 11 z. (2.50.9, 11): AR 535, 3 z. (598, 3); CH 820, 4 z. (771, 4); St. Ger. 57, z. (138, ICVP 551, 2 z (513. 2); PvdA (251, 1); VVD 209, 1 z. 238, 1); Arb. Partij C. Meyaard 254, 1 z. KRUININGEN Totaal 2231, 9 z. (2462. 11); Groep Oostdijk en AR 259. 1 z. (303. 1) CH 319, 1 z. (408, 2) St. Geref. 270, 1 z. (197, 1); KVP 470. 2 z (392. 2); PvdA (462. 2); WD 409. 2 z. (302. 1); Lijst Witte 227, j z. (305, 21; Lijst M. H. Stevenson 56, - z. vrije CH-kiezers 221, 1 z. Overige (93, -). TIIOLEN. Toiaa! 1810, 11 z. (1697, (374, 3); St. Geref. 427, 3 z. (385, 3): 11); AR 209, .1 z. (297 2); CH 338, 2 z. KVP 11 Lijst J. H Bal 307, 2 z.; Lijst F, Verduit 399, 2 z.; Lijst J. M. Berrevoets 130, 1 z.; overige (527, 3). VLISSINGEN Totaal 15401 21 z. (13385, 21); KVP z. (1605, 2); PvdA 6983, 10 Z. (6174, 11); VVD 20P1, 3 z. (1272, 2); Comm. 28" (403, Prot. Chr. 3855, 5 z. (3446 6); Overige (485, ZAAMSLAG Totaal 1920, 11 z. (1957. 11); AR 545 3 z. (544 3); CH 647. 4 z. (809, 4): St.. Geref. 165, 1 z. (177, 1); PvdA 351 2 z. (320, 2); Ger. Pol. V. 212, 1 z. (211, 1): Overige (ge. - ZIERIKZEE. (In verband met de watersnoodramp vond de gemeente raadsverkiezing 23 juni 1954 plaats). Totaal 4099, 13 z. <3808, 13); AR (875, 3); CH (391. 1); KVP 470, 1 z. (422, 2); PvdA 1213 4 z (1012, 4); VVD 530, 2 z. (368, 1); J. A. v. d. Schee (2.1.0, Prot.-Chr. (AR, CH. SGP) 1492, 5 z.; Alg. Belang 394, 1 z.; overige (530, 2). ALPHEN A. D. RIJN Totaal 11.962, 19 z. (10.812, 19); SGP en AR 2838, 5 z., (2701, 5); CH 2982, 5 z„ (3006, 5): KVP 2071, 3 z., (2300, 4); PvdA 2380, 4 z.. (2153, 4); VVD 809, 1 z., (652, 1); Comm. 128, Gem. Bel 754, 1 z. DELFT Totaal 38.107. 35 z. (35.378. 33); St, Geref. 1019, 1 z. (1207, 1); KVT 11.072. 10 z. (10.352, 10): PvdA 12.175. 12 z. (32.704, 13); WD 4326, 4 z. (2858. 2); Comm. 1537, 1 z (1793, 1); Ger, Pol. V 139, - z. <142. -): CHU en AR 6601. 6 z. (6320, 6); Woningzoekenden 1238. 1 z. GOUDA Totaal 23.565, 27 z. (21.299 23): CH 1702, 2 z. (1608, 2); KVP 5254, 6 z. (4794, 6); PvdA 8623. 10 z. (8100. 10); VVD 3401, 4 (2 48, 2); Comm. 143, 1 z. (984. 1); Ger. Pol. V, 164, AR SGP 3578, 4 z. (3665, 4). «LLEGOM Totaal 7400, 15 z (6834, 15); AR 670 L z. (722 2); CH 1318. 3 2. (1300. 3); KVP 4057, 8 Z. (3704. 8); PvdA 1170, 3 z. (1107, 2); PSP 185, - z. KATWIJK Totaal 13.052, 21 zetels (10.829 19); AR 1.721, 3 z. <1.635, 3); CH 4.820, 9 z. (5.225, 10); St. Geref. 832, 1 z. (088. 1); KVP 808, 1 z. f851. 1)| PvdA 1.930, 3 z. (1.655. 3): VVD 921, 1 z. (675. 1); Ger. Pol. V. 58, z. Prot. Chr. Unie 1.942, 3 z. LISSE. Totaal 6366, 15 z. (5700, 15); AR 675, 2 z. (613, 2); CH 1008, 2 z. (936. 2); St. Geref. 390. 1 (372, 1); KVP 3612, 9 z. (3153. 8); PvdA 033, 1 z, (578, 8); Ger. Pol V. 48, (57 MAASSLUIS Totaal 6471, 15 z. (5913, 15); AR - (1655, 4); CH 1507. 4 z. (1296, 4); St, Geref. (157, -); KVP 458, 1 z. (416, 1); PvdA 2173, 5 z. (1758, 5); AR, SGP en GPV, lijst J. v. Gelderen 1915, 4 z. Lijst A. Ouwen- broek 418, 1 z. Overige (631, 1). RIDDERKERK Totaal 12.919, 19 z (10.378, 19) AR 2800, 4 z. (2660. 5); CH 2217, 3 2. (1928, 4); St. Geref. 1942, 3 z. <1781, 3); PvdA 4383, 7 z. (3086, 6); VVD 275, 2 z. (923, 1); RK groepe ring 302, RÏJNSBURG Totaal 3093, 13 z, (2831, 11); AR 1537, 7 z. (1344, 5); CH 1114, 5 z. (1057, 4); PvdA 335,1 z. (324, 2); Ger Pol. V, 112, (106, RIJSWIJK. Totaal 18.527, 23 2. (12.913 19); KVP 5251, 7 z. (3975, 6); PvdA 4189, 5 z. (3236. 5): WD 1798, 2 z. (2237. 3): Comm. 172, (240, AR, SGP CHU (3225, 5); AR, SGP 2173, 3 z.CHU 4944, 6 z SCHIEDAM Totaal 42.880, 35 z. (39.915, 35); CH 4501, 4 z. (4842, 4); KVP 11.243, 9 z. (10.512, 10); PvdA 15.957, 14 z. (15.295, 14); VVD 4967, 4 z. (2759, 2); Comm. 1738, 1 z. (1861, 1); Ger. Pol. V. 466, (525, AR en SGP 4008, 3 z. (4121, 4), VLAARDINGEN Totaal 34.489, 33 z. (27609, 31); AR 4829, 5 z (3847, 5); CH 6104, 6 z. (5835, 7); St. Geref. 1235, 1 z. (1132, 1); KVP 3884, 4 z. (2885, 3); PvdA 12,788, 13 z. (10952, 13); WD 3972, 4 z. (2022, 2); Comm. 663, (686, Ger. Pol. V. 231, (250, Lijst Sandifort (PSP) 783 VOORBURG. Totaal 23.206, 27 z. (20.005, 25); KVP 6465, S z. (6.453, 8); PvdA 4637, 5 z- (4.252, 5); VVD 7052, 9 z. (4.053, 5); Comm. 153, z. (264, Prot Chr. 4659, 5 z. (4983, 7); Lijst Jonkergouw 240, z. VOOSCHOTEN Totaal 6322, 15 z. (5170, 15); KVP 2040, 5 z. (1730, 5); PvdA 1152, 3 (1044, 3); VVD 1248, 3 z.. 676, 2); Prot. Chr. 1882, 4 z (1720, 5), WASSENAAR Totaal 13.359, 21 z. (12.469. 19); KVP 4270 7 z. (4277, 7); PvdA 1740, 2 z. f2082, 3); WD 4111. 7 z. (3461, 5); AR en CH 2362, 4 z. (2829 4); Gem. Bel. 876, 1 z. (- TEVENHOVEN Totaal 605, 7 z. (568, 7); AR 91, 1 z.; CH 159, 2; KVF 355, 4 (323. 4); Gem. Gecomb. Lijst (245, 3),. ABCOUDE Totaal 2232, 11 u. (1967, 11); AR 302, 2 2. (313, 2) CH 541, 3 z (606, 3); KVP 787, 4 z. (726, 4); PvdA 215, 1 z, (322, 2); Lijst Blan- kensteyn 108, z.; Lijst v. Tussen broek 279, 1 z. AMERSFOORT. - Totaal 35.668, 33 z. (31.085, 33); KVP 8591, 8 z. (7698, 9); PvdA 10.712, 11 z. (9805, 11); VVD 5807, 5 z. (3333, 3); Comm. 937, f1362, 1); Ger. Pol. V. 774,— (687, Prot.-Chr, 8845, S z, (8200, 9). BAARN Totaal 11038, 19 z. (9533, 17); AR 2056, 3 z. (2163, 4); CH 1125, 2 z. (904, 2); KVP 2058, 3 z, (1691, 3); PvdA 3108, 8 z. (3004, 5); WD 2611, 5 z. (1771, 3); Ger. Pol. V. 80, 0 z. DE BILT Totaal 13.021 19 netels (10.153, 17); AR 1.923, 3 z. (1.720, 3); OH 1.384, 2 z (1.397, 2); St, Geref. (324, KVP 2.241 3 z. (1.739, 3); PvdA 3.223, 5 zetels (2.914, 5); WD 3.946, 6 z (2,059, 4); Troostheide 121, Woningbouw en Gem. Bel. 183 EEMNES Totaal 1341, 7 z. (1198, 7); KVP 628, 3 z. (558, 3); PvdA 399, 1 z, (203, 1); Prot. Chr. 514, 3 z. (435, 3). LOOS RECHT.(In deze gemeente is in 1953 geen raadsverkiezing ge houden). Totaal 3198, 11 z.; Prot--Chr. AR, CH 1018, 4 Z.; KVP 257, 1 z.; PvdA 606, 2 z.; WD 981, z.; Ger. Pol, V. 85, -Lijst H. Mol 251 1 z, MIJDRECHT Totaal 3224, 13 z. (2722 11); KVP 1444, 6 z. (1126, 5); PvdA 339. 1 z. (374, 1); Prol. Chr. 1441 6 z (1222. 5). NIGTEVECHT. Totaal 494, 7 z. (445, 7); AR 80, 1 z (76, 1).; CH 20S, 3 z (177, 3); KVP 64, 1 z.; PvdA 125, 2 z. (134, 2); Ger. Pol V 16, (58. 1)! SOEST Totaal 14.006, 21 z. (12.168 19); KVF 4540, 7 z, (4084, 7); PvdA 3055, 4 z. <2665 4); WD 3151, .5 z. (1661 2); Comm. (432, Pr ai Chr, 3260, 5 z. (3326, 6) ZEIST Totaal 26379, 31 z. (22411, 29); AR 4092. 5 z. (4482, 6 z 4025, 5 z. (4493, 6); St, Geref. $02, 1 z (808. 1); KVP 3968, z. (3437, 4)- a z (8457, 8) "V 1278, 7 z, (3387, 4); Comm. (349, Tw. Kam. 1956 t 1 4-i.l •■rm "Vil i i n, i I/Kt, S5K i itl',!-. :-'• li i™ t -j -• %;1 '5 C? J; i -s-ji ,77 1:1 CfCi w «r^if ..VïiJ, nhti '•LfSi vh x-f fit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 3