K. Zonnebloem-cursisten kregen diploma's Watersportcentrum aan de Oude Maas KERK EN SCHOOI wATERWEG Poliopatiëntjes bezochten Diergaarde Blij dorp Nationale kampioenschappen zwemmen van politie Oé Ideale recreatiemogelijkheden op korte afstand van Rotterdam Haalt ze of haalt ze H niet? P. B. BOUMAN burgemeester van Willemstad Streng orgelspel in Grote Kerk van Jiri Reinberger O 'fcw TROUW Woensdag 15 juli 1959 Schiedam Motor vatte vlam Ingebroken Bromfiets in brand Tegen aanhangwagen gereden Maassluis Ernstige aanrijding wijk. Maas J and Aanrijding Vlaardingen Tegen zeis gevallen Inbraak in kantine Voorrangsweg Trawler „Antje" op proefvaart Hoek van Holland D.E.L.-collecte was groot succes Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Rotterdam Vissen gingen doocl Vingertop afgekoeld Stoffelijk overschot gevonden Vaardigheids wedstrijden „De Zwaluwen" Levensvatbaar plan G.S. trekken gehele dag uit voor groot aantal bezwaarschriften Burgemeester Banning voltrok huwelijk van zijn zoon Gewond door hengel mnm Schaakkampioenschap Moerwijk en Morgenstond Taxi contra scooter dame gewond Huwelijk bij Amsterdams Studentencabaret V isserijberichten HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur 3 zzw Fusie van protestantse gemeenten op Curasao Gedenkdagen predikanten SCHIEDAM. In Musis Sacrum hebben de cursisten van de Stichting „De Zonnebloem" uit Schiedam, Vlaar- dingen en Maassluis hun sluitings avond gehouden. voorzitter van de Stichting, de heer De Jongh heeft er in zijn ope ningswoord op gewezen, dat het voor de cursisten belangrijk is, nu het di ploma is behaald, „De Zonnebloem" niet geheel los te laten. Het verdere gedeelte van de avond werd gevuldmet een prettig geva rieerd programma van goochelen, mu ziek, zang en toneelspel, waaraan ook hier en daar medewerking werd ver leend door cursisten. Het waren de volgende meisjes, die de diploma's van de cursus in ont vangst konden nemen: Dit Schiedam: Nel. Wiegel, Riet Reurich, Syja Bijl, Jannie Hoornweg, Nel Pijnacker, Joop Dijkstra, Riet van der Touw, Riet van Kuyeren, Ina Touw, Emmy Fijnekam, Nelia Brun- jé, Riet van 't Hoff, Corrie de Vries, Tinie Wolthuis, Ans van Ingen, Cobi de Winter, Tillie van Oeveren, Nel Verlinde, Nel Voeten, Nora Keizer, Nel Tuit, Cobi Winter, lep Winter, Trudie Toutijn, Annie den Hertogh, Marjo Schoenmakers, Cobi Jansen, Annie Krabbendam, Corrie -van der Bosch, Fia Koster, Beppie Scholte, Wil Hoogeveen, Trix Voogt, Lien Simons en Mina de Jager. De volgende eerste jaars uit Vlaar- dingen kregen een getuigschrift: A en B groep: Tinie de Bruin, Geer tje van Oort, Thea Snelleman, Lies van der Berg, Piëta den Engelsen, Nel VLAARDINGEN. Het motorrijwiel van de 27-jarige matroos M. L. staande in de achtertuin van zijn woning aan de Corn. Houtmanstraat vatte zondagmor- foij het starten vlam. Het voertuig brand de geheel uit. De benzinetank ontplofte, met het gevolg dat de keukendeur werd vernield en liet plafond van de slaap kamer schade opliep. De brandweer be hoefde geen dienst te doen aangezien het vuur met eigen middelen werd ge blust. SCHIEDAM. Vannacht werd inge. broken in de plaatwerkerij PeUegrom aan de Nw. Mathenesserstraat. De in breker heeft een raam uit de sponningen gehaald. De buit bestond uit een paar volleybalschoenen. SCHIEDAM. Dinsdagmorgen om 7 uur raakte de bromfiets van de beton werker A. v. S. in de Lange Nieuwstraat in brand. Een brugwachter heeft met een schuimblusapparaat het vuur be dwongen. SCHIEDAM. Vannacht is op de BK. Laan de heer E. G. L. met een per sonenauto tegen een stilstaande aanhang wagen gereden. Beide wagens werden ernstig beschadigd. MAASSLUIS. De 12-jarige H. W. H. Fastenau uit Maassluis is gistermiddag op de Noordvliet te Maassluis aange reden door een bestelauto, bestuurd door J. v. d. M. te 's-Gravenzande en zeer ernstig gewond. De jongen fietste daar met zijn 10-jarig broertje om het hardst en kwam daarbij op het linkerweggedeelte terecht. Voor over gebogen over z'n stuur merkte hij de hem tegemoetkomende auto niet, De bestuurder remde krachtig, doch kon niet voorkomen, dat de jongen met zijn fiets tegen de auto botste. De knaap bleef bewusteloos op de weg liggen. Dr. Melchior verleende de eerste hulp en constateerde een schedelbasisfrac- tuur bij het slachtoffer. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis te Vlaardingen overgebracht. van der Lelie, Ada Hoorweg, Ria de ken!' Ware" gSen persoonlijke on3eluk" Ligt en Lia Korpershoek. D groep: Jos- Boomert, Corrie van Selm, Riet Struyk en Willie van Rijs- C groep: Willie van Arkelen, Annie Bodegom, Cobi Denkers, Jopie Jan- son, Hester Reedijk, Jopie de Snayer, Miep Verhoekx, Thea Jordaan, Gerrie van der Boogaard en Lidy Donker sloot. MAASLAND. Maandagavond had op de Molenweg een aanrijding plaats Tenslotte de volgende tweede naars tussen een hooipers welke door een uit Vlaardingen, die een getuigschrift tractor werd voortgetrokken en een kregen: vrachtauto. Bij deze aanrijding verloor Rini Hopman, Tinie van der Lugt, kooipers een wiel. Daar dit ge- Bep Jager, Annie Sprij, Annie Rijmer VT ,bre?d1Jwa- en het euvel Willis wil rviLiTi ter plaatse herspeld moest .worden Itoelman en Joke ondervond het verkeer enige stagnatie Jordaan. op dit smalle weggedeelte. VLAARDINGEN. De 5-jarige Cor nelia de J. heeft zaterdagmiddag met twee onbekend gebleven jongens een zeis uit de schuur van haar woning ge haald. Even later is het kind vermoede lijk spelenderwijs met haar linkerbeen tegen de zeis aangevallen. Het meisje moest met een zwaar verwond onder been naar het algemeen ziekenhuis wor den gebracht. VLAARDINGEN. In de kantine van de voetbalvereniging „Fortuna" is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken, Er werden flesjes bier en pakjes kauw gom ontvreemd. VLAARDINGEN. De reeds eerder genoemde gedeelten van de Mr. L. A. Kesperweg, Schiedamsedijk, Westlandse- weg en Broekweg, welke in de door gaande route Schiedam via Vlaardingen naar Hoek van Holland liggen, zijn in de afgelopen week voorrangsweg ge worden. Zoals bekend heeft de aanwijzing van deze' weggedeelten tot voorrangsweg reeds de vorige maand plaats gevonden. Nu echter de wegbewijzering is aan gebracht, verdient het aanbeveling het publiek voor zover nodig hierop opmerkzaam te maken. VLAARDINGEN. De voor de rederij Kennemerland te Katwijk aan Zee op de scheepswerf De Dageraad gebouwde trawler Antje (KW 49) zal donderdag 18 juli de officiële proefvaart maken op de Nieuwe Waterweg. Vertrek uit de Koningin Wilhelminahaven te Vlaardin- gen om 10 uur. MAASSLUIS. De actie die gehouden is onder de leden van het C.N.V. om te komen tot de bouw van een eigen rusthuis, uitgaande van het fonds Draagt Elkanders Lasten, heeft 588,72 opge bracht. In het gehele land is deze actie overi gens een grot succes geworden, want het streven van het hoofdbestuur om per 3 juli 1959 een bedrag van 100.000 te kunnen overdragen, is met 36.000 overschreden. Geboren: Elizabeth Jdr vu F van Kuijeren en AM van Duljn, Arie zn vn A Dijkshoorn en J C van den Berg, Antje G M dr vn R P de Geus en .G C de Koning. Geert L H ai vn I de Groot en G Polderdijk, MarceUus H J* M zn vn MF van Thiel en E N H M Cava-dino. Aangiften geboorten, Rotterdam 14 joli M Hol-Rozenheek d; J Weekiiout-Eijgels- helm d: M C Meijers-Klaverdljk z; P J Donkersloot-Penning d; J Heijstek-Geuze d; G Derek-v d Eist d; H J Schaap-Goos- sens z;. C C Melieste-Janssen z: M C V Zuidam-Ooms d; J J Houtmati-v Wagemn- gen d; T v Schelven-v Vliet d; A Schurr- Corthals z; L K v Helden-Auerbach d: J M Schalkwijk-v Gestelz: G B v d CnSt- Stierman z: A T de Bruin-de Graaf z. G H Maaljen-Jonkers z: M M v Dnelen- Doolhof z: M M Knoops-Seesmk d; M Kroon-Swaab z; J Rouss-de Rooy dé J S Ouwendljk-v d Meer z; E v Dr°fielaar- v d Hoek d; G M de Haan-Stnjdonk d. M Rijnhart-Monster d: H M Ruis-Brouwer z: G Boeie-Oosten z: F J lifu I tem - v E e k e - res d; B Visser-Pieéte z; C A Pmnk-Adri- aaosen z- A Peters-Martijn d; A N Bos- Verboon d; M Meljer-Werthuts d; P J Huysman-Honders d: E Akveld-1 Hooft d. A M Boon-Hartmann a. Aangiften overlijden, Rotterdam A,4 !»11- C J A v d Chtjs. vr v M v d Kris 76 j; W C Gorree, man v M G de Kruis 61 i- J P de Groot, geh gew m G Waag- meester 73 j: P Jardin. man geh gew m 7 M v zwieten 81 J: C W geh gew m W Engel 80 j; A E }°l?g T vr, geli gew m J v d Heuvel 87 J. N J F Heintjes, man V A Krete 69 3. J A v Rijn zoon 4 j: H Kooij, man v M Schaap 79 j: F H vial, vr. geh gew m H Lager- waart 75 i; M de Groot, vr, v W J Nau- wel 57 v A G de Winkel, vr, v G C Heij- boer 74 j: O H C Roth, man, geh gew in B W vógt 72 j: W Leening, man v A V Zandvliet 72 j; H Bakker, vr. geh gew m A SUal SO j; P P G Scholten, zoon 2d.' HOEK VAN HOLLAND. -- Door zuur stofgebrek is een groot aantal vissen uit de vijver in de Hoekse Bosjes dood gegaan. Onmiddellijk na de ontdekking is door personeel van de plantsoendienst vers water in de vijver gepompt. HOEK VAN HOLLAND, Een vin gertop werd afgekoeld van het 12 jarige meisje S. uit Rotterdam. Haar vinger kwam op het terras van het zomerhuis tussen de scharnieren van een ligstoel. HOEK-VAN HOLLAND. Door de heer Q wonende op de boerderij aan het eind van de Slachthuisweg is aan de Waterweg het stoffelijk overschot (ge vonden van mevr. v. d. BergVermeer, die zaterdagmiddag in Maassluis ver dronk. VLAARDINGEN. Zaterdag hield Zwaluwen op haar terreinen aan de Kethelweg wedstrijden voor C-junioren en pupillen. Er werd met veel animo om de fraaie prijzen gestreden. De prijswinnaars waren: C-junioren 1 Dick Dijkshoorn, 2 Nico Houdijk, 3 Koos Oosterveen. 4 Peter Molenaar; pupillen: 1 Tonny van Dongen, 2 Jan Quakkel- stein, 3 Bram Driessen, 4 Dim Baars, 5 Henny Hofland, 6 Koos Ligthart. De in november jl. opgerichte „water sportvereniging de Oude Maas" heeft de werkcommïssie reereatieplan Oude Maas, die is samengesteld uit vertegen woordigers van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, de gemeenten Rot terdam, Poortegaal, Rhoon, Baren- drecht. Heerjansdam, Zwijndrecht en de stichting „Het Zuid-Hoilandsch Land schap", een plan voorgelegd voor een watersportcentrum aan de Oude Maas. Genoemde werkcommissie stelt zich ten doel alle aspecten, die vastzitten aan de ontsluiting van de Oude Maas voor recreatie, nader te bestuderen en concrete plannen ie ontwerpen. De watersportvereniging, die het water toerisme op de Oude Maas wil bevor deren, heeft onlangs tijdens een vaar tochtje contact opgenomen met de werkcommissie. Zij werd daarop uit genodigd haar wensen kenbaar te maken en dit resulteerde in het indienen van een project, gelegen tert Oosten van het Delta-Ziekenhuis en tussen de bestaande (maar voor watersport on bruikbare) Albrandvvaardse haven en R'hoonse haven en ten N-oorden van de reeds bestaande s-troomgeleidingsdam. De vereniging denkt aan een jacht haven met aanlegsteigers, parkeerter reinen, een clubhuis, zwembaden, een staradbad, een kampeerterrein, een café-restaurant en een zeilschool, alles tezamen 36 ha, waarvan tien hectare water. ■■Voorzitter J. A. Jonker uit Rotterdam, die ons dit gistermiddag meedeelde, was met zijn bestuursleden van oordeel, dat dit punt zich bij uitstek leent voor een dergelijk centrum, van waaruit zonder veel moeite en tijdverlies de Zeeuwse en Zuidhollan-ds-e stromen be reikt kunnen worden. De vereniging, die nog maar enkele tientallen leden heeft, hoopt evenwel, nu haar plannen bekend zijn. meer watersportliefhebbers aan te trekken. De gedachten van de werkcommissie gingen volgens het bestuur reeds uit naar dit gedeelte aan de Oude Maas, dat eigendom is van de gemeente Rot- terdam, maar op grondgebied van Poor- tugaal ligt. Een deel van dit gebied is reeds op gespoten en wordt als landbouwgrond gebruikt, het overige dient als berg plaats voor baggerspecie. De vereni ging is zich ervan bewust, dat een dergelijk project niet direct te ver wezenlijken is. maar meent dat het wel levensvatbaarheid heeft. Andere watersportverenigingen heb ben reeds geïnformeerd naar de plan nen van de jonge vereniging. Het ter rein is ongeveer elf kilometer van het centrum van Rotterdam verwijderd. De vereniging, aldus voorzitter Jonker, wil gaarne samenwerken met de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding te Rotterdam. (Van één onzer verslaggevers) Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal morgen, donder dag 16 juli, de gehele dag besteden aan de behandeling van 36 bezwaarschriften, welke zijn ingediend tegen het door de gemeenteraad van Wassenaar vastge stelde uitbreidingsplan in hoofdzaak en het uitbreidingsplan in onderdelen „vülaparken". De zitting van Gedepu teerde Staten wordt gehouden in het Provinciehuis te Den Haag en vangt om 10 uur aan. De Wassenaarse raad stelde het uit breidingsplan in hoofdzaak vast om te voorkomen, dat aan het natuurschoon en het karakter der gemeente onnoeme lijke schade wordt toegebracht. Ge streefd werd o.m. naar spreiding van verkeer. De 36 bezwaarschriften zijn van zeer uiteenlopende aard. m DORDRECHT. Ter gelegenheid van hel veertigjarig bestaan van de Dordt- se Polltlesportvereni'ging zijn gisteren in Dordrecht de jaarlijkse zwemwed strijden om de nationale kampioenschap pen van de Nederlandse politie gehou den. Aan deze wedstrijden namen poli tiemannen deel uit Amsterdam, Alk maar, Gorcutn, Groningen, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Leiden, Haar lem, Veisen, Zuthpcn, Schiedam, Maas tricht en Dordrecht deel. De voornaamste uitslagen waren: aO m rugslag nieuwelingen: 1. A. Kersten, Leiden 36,9, 2. J. Onvlee, Den Haag 405. 50 meter rugslag junioren: 1. H. Bouman, Soterdam 39, 2. H. Spruyt, Den Haag 39,2. 50 meter rugslag vete ranen: 1. J. van Dijk, Den Haag 38, 2. T. v. d. Kolk, Den Haag 38. 100 m rugslag senioren: 1. G. Schoonbeek, Rotterdam 1.2.3. 50 meter schoolslag nieuwelingen: 1. Th. Rutjes, Amster dam 41,8, 2. J. M. Feeters, Maastricht 42.1. 50 meter seholslag junioren: 1. de Raad, Amsterdam 41.2, 50 meter schoolslag veteranen: 1. M. A. de Jon- ge, Amsterdam, 41.4, 2. J. van Di]g, Den Haag 43.3. 10 m schoolslag se nioren: 1. W. P. van Zijl, Den Haag 1.24.2, 2. J. Dommanschet, Den Haag, 1.25.2. 50 m borstcrawl nieuwelingen: 1. A. Kersten, Leiden 31.1, 2. Th. Rut jes, Amsterdam, 35,7. 50 m borstcrawl junioren: 1. H. Bouman, Rotterdam 32, 2. S. Spruijt, Den Haag 33,9. 50 meter borstcrawl veteranen: 1. T. v. d. Kolk, Den Haag, 31.6, 2. J. van Dijk. Den Haag 35, 10 m borstcrawl senioren: 1. G. Schoonbeek, Amsterdam 1.8.7, 2. W. P. van Zijl, Alkmaar 1.9. 50 m ge kleed zwemmen met drenkeling: 1. B. Groninger, Alkmaar 1.0.8, 2. J. Neute- Zeshonderd poliopeticntjcs uit alle delen van het land hebben gisteren met hun ongeveer vijjhonderd begeleiders genoten tan een verrukkelijk festijn, waarvoor het Scheveningse bedrijfsleven had zorg ge dragen. Vandaag brachten ze een bezoek aan Diergaarde Blijdorp te Rotterdam waar deze gebrekkige kinderen opnieuw volop hebben genoten. HOEK VAN HOLLAND. De 27 jari ge T. B. uit Rotterdam kreeg op de Noorderpier het metalen uiteinde van een hengel in de hand. De man is door dokter Lonkhuyzen verbonden. Zaterdagmorgen heeft burgemeester H. A. e. Banning van. Leidschendam als ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk voltrokken tussen zijn zoon, mr. J. A. M. Banning en mejuffrouw H. H. Bakker Arkema. Tevoren hadden zich vele belangstellenden in de raads zaal, die met fleurige bloemen was ge tooid, verzameld, waaronder burgemees ter en mevrouw Van der Hoeven van Voorschoten, dr. en mevrouw Van Zee land en ds. en mevrouw Van Leusden van der Linden. Burgemeester Banning sprak voor de voltrekking het bruids paar toe. v.- In de gisteravond in Overvoorde gespeel de negende ronde van het toernooi om het schaakkampioenschap van Moerwijk en Mor genstond heeft Van Santen zijn leidende po sitie versterkt door een overwinning op De Koning. De HCSVer leidt nu met lVa punt voorsprong op StoLk en is reeds zeker van een plaats in de finale. Op genoemde spe lers volgen De Koning. Tuk. Singeling, Van Dijk en Bakker, die ieder 6 V2 punt hebben verzameld en een mooie kans maken om bij de eerste zes te eindigen. J. L. Stolk—H. G. van Dijk Vz—Vz, F. A. van Santen—J. Th. de Koning 10, J. Tule J. Singeling V2\a. P. Bakker—J. KaLkwijk 10. C, van BrouwershavenJ. L. Marthe- nis afgebr., J. v. d. KooyE. C. Verhoef 1 r. N. v. d. Wetering af gebr,, A. P. Aerts—K. F. A. Struys 1—0. cv.n BeekW. J. Duif 10. Th. Boot W. M. Trager 10, Ch. ReebH. Stakenburg 01, J. C. SnelG. A. Beye afgebr.. B. Driesen—A. C. Boertjes 1—0, A, B. R. Ham- pel—S. W. Leistra 10, J. W. Huykman— C, H, de Visser 01, D. van Wijk—R. Lnuwerse l/zMt. «T. D. H. de BockA. E. Akkermans 01, D. M. H. ChervetJ. L. Zalmé l0. G. Glastra—H. A. „Boer 01, A. M. HuygenJ. J. Korbee 0—1, F. van Rennes—A. K. J. v. d. Oever 0—1, W. S. IdzerdaW. A. Verschoor 10, H. X Ben- ninkX P. Visser 0—1, J. H. L. Heskes— D. D. Honijk y2—lh, H. W. Tuk—G. Mast V2* MeyerJ. A. Zonneveld V2V2, J. A. Rutten—X Hummelen uitgesteld. J. A. VossepoelJ. A. P. Mabelis 10. H. Weide- ma—J, X L. Odufre l—0, H. G. Wilden burg—C. W. L. Portielje 1—0. A. Ouwehand A. R. Franz 01, M. C. Rademakers W. G. Rademakers 10, F. A. Snijders—J. Voogt 0—1. J. Walraven—P. F. C. Bal 10. J. BuisP. de Levlta 1D. Nagekomen uitslagen achtste ronde: E. M. Trager—J. Tuk 01, X Singeling—F. A. v. Santen 0—1, C. H. de Visser—M. Meyer 1-0,' J. KahvijkX L. Stolk 0—1. Op het toernooi is plotseling een dom per gezet door het, in de afgelopen nacht, onverwacht overlijden van de i heer J. Moonen, lid van de Schaakver- i eniging Moerwijk. De heer Moonen, die 37 jaar oud was,gold als een der sterk ste Haagse schakers. De heer P. B. Bouman, thans ad- imct-comxnies op de hulp-secretarie te Overschie die met ingang van 1 augois- tus a.s. benoemd is tot burgemeester vatn Willemstad volgt in zijn nieuwe 'S M j functie de heer C. van der Hooft op. if, j De heer Bouman 'is lid van de Gere- formeerde Kerk en aangesloten bij de Anti-Revolutionaire Partij. Zesendertig jaar geleden werd hij te Rotterdam ge- ,||1» j boren. Thans is hij gehuwd en vader 'van twee kinderen. Met name in bet Gereformeerde jeugd werk heeft de toekomstige burgemeester van Willemstad van zich doen spreken. De J.V. „Dr. A. Kuyper" te Rotterdam- Centrum heeft hem als voorzitter ge kend; in dezelfde functie diende hij twaalf en een half jaar de oudste Ge reformeerde jongensclub in Nederland, „Jozef"; het Gereformeerd Jeugdver- band te Rotterdam-Centrum bezat in hem jarenlang een eerste vice-voorzit- ter; van de afdeling Overschie van het zelfde verband was hij tien jaar voorzit ter. Thans presideert hij de Gerefor meerde Jeugdraad in Groot-Rotterdam. Voorts is de heer Bouman voorzitter van de Interkerkelijke Commissie „De Kerk naar Buiten" te Overschie; voor zitter van de evangelisatie-commissie der Gereformeerde Kerk in genoemd stadsdeel: lid van de kerkeraad dezer gemeente; voorzitter van het bestuur der interkerkelijke zondagsschoolver eniging Lucas 18:16 te Overschie; president van het comité „Herdenking Gevallenen" al daar; tweede voorzitter van de Inter kerkelijke Stichting Jeugdzorgwerk; ge zinsvoogd van Pro Juventute; en lid van de Beweging Evangelisch Centrum. Nog tal van andere verenigingen en organisaties te Rotterdam verliezen na het vertrek van de heer Bouman. de datum der installatie is overigens nog niet bekend een hunner leden. Haalt ze 't of haalt ze 't niet? Met niet minder spanning dan het bukkend meisje op rolschaatsen zelf volgen tienlallen kijkers op het trottoir de verrichtingen van de jonge deelneemster aan vakantie- wedstrijden in de Schiebroekselaan. Ge juich zal straks opklinken wanneer Lieneke haar schijf feilloos tussen de ke gels door heeft gewerkt. Spannende mo menten zoals op bovenstaande foto keren steeds weer terug in de aantrekkelijke kinderspelen en wedstrijden, die in het kader van de vakantiebesteding door de Holterdamsn Raad voor de Lichamelijke Opvoeding worden gehouden. Op de Kruising Weena—Krttispein te Rotterdam is dinsdagavond een taxi tegen een scooter gebotst. De echt genote van descooterbestuurder, de 21-jarige mevrouw J. A. Vermeulen uit de Rusthoflaan, viel hierdoor van de duo en moest met hoofdwonden naar het Bergwegziekenhuis worden ver voerd. Op het raadhuis van Leidschendam is zaterdag het huwelijk voltrokken tus sen mejuffrouw Hedy d' Ancona en de heer G. den Boer beide leden van het Amsterdams studentencabaret. Tijdens de receptie comnlimenteerden tal van leden van de Amsterdamse stu dentenwereld het bruidspaar. Over enkele weken maakt het bruids paar de tocht van het Amsterdams stu dentencabaret naar Zuid-Afrika mee. MEN kon gisteravond in de Grote Kerk te Den Haag bijzonder goed horen orgelspelen. Dat werd gedaan door prof. Jiri Reinberger, leider van de orgeiaf- deling aan de acad'emie voor musische kunsten te Praag. Reinberger bleek volkomen de orgel techniek te beheersen, wist uit het orgel van de Grote Kerk, dat warempel toch niet een best instrument is, steeds de mooiste en voordeligst klinkende regis tratie te kiezen en zijn voordracht bezat een voornaamheid en ernst, <ïie diepe indruk maakte. Wel vroegen wij ons af, of deze strengheid, zich uitend zowel in de kleuring als in het meestal gedragen tempo, niet wat te ver doorgevoerd* werd. Maar dit maakt kennelijk deel uit van de muzikale houding van prof. Reinber ger en als zodanig moeten wij het dus respecteren. Pachelbel's Prelude, Fuga en Chacon ne, waarmee prof. Reinberger begon, werd rustig en helder gespeeld; d*e Pre lude wat statiger dan de meer beweeg lijke, chromatische Fuga en in de Cha conne werd een lichtere en snellere toets aangebracht. Prof. Reinberger's fijn ge voel voor kleur maakte van Bach's Par tita over het koraal „O Gott, du from- mer Gott" een mooi en afwisselend ge- boom, Den Haag 1.2.31, 3 x 50 m wis selslag estafette: 1. HPSV, Den Haag 1.50.3, 2. Hermandad, Rotterdam 1.51.4, 3. Luctor, Den Haag 1.54.2, 4. Schiedam 2.10.4. 5 x 50 m vrije slag estafette: 1. Hermandad, Rotterdam 2.40.3, 2. HPSV, Den Haag, 2.46.4, 2, Luctor, Den Haag 2.59.5. Popduiken volgens nieuw reglement: 1. B. Groninger, Alkmaar, 39.3, 2. S. B. Ethorst, Rotterdam. 39.6. 400 m borstcrawl senioren: 1. W. P. van Zijl, Den Haag, 5.56, 2. G. Schon- beek, Rotterdam 6.7.4, 3 x 25 m wis selslag: I. A. Kersten, Leiden, 1.1.9, 2. H. Bouman, Rotterdam 1.7, 3 x 25 m wisselslag junioren: 1. M. G. A. Leus, Den Haag, 1,9.4, 3 x 50 m wisselslag senioren: I. W. P. van Zijl, Den Haag 2.14.4. ■s-GRAVENHAGE. 15 juli. TrawUogger Sch 61 met ƒ8.630. vleetlogger verse haftng Sch 161 met 1.840, voorts 5 kustvissers 'met in totaal 4.785 aan verse vis. Notering per kilo: grote tong ƒ4.304.40, groot mi-ddeltong ƒ3.70—3,78, klctn middel tong 3.50—3,60 tong 1 3.50—3.5, idem 2 3.30—3.34, tarbot q 3.10—3,15, idem 2 2.20— 2,30, idem 2 1—2,10. idem 4 1,50—1.60 griet 1 1.30-2, idem 2 1,45—1.55, Notering per 40 kilo; groot middeischol 3g_41, middelschot 37—41,80, kleine schol 25 —32, schelvis 1 19.50—19,80, idem 2 15.80— 18, wijting 12,20, bot 16,50—18,50, schar 18— 20. Notering per 50 kilo; verse haring 11.60 29.50, makreel 713.80. Aangevoerd op kantjes gezouten haring. Notering maatjes groen kiein 65—117, maat jes zout klein 4117, idem grote 4551, Verwachte aanvoer voor donderdagmorgen 15 a 20 kustvissers. 7 NOTARIEEL EXAMEN s-GRAVENHAGE. Geslaagd voor het eerste gedeelte notarieel examen: P. P. M. Ruters te Vlaardingen. Geslaagd voor het tweede gedeelte: B. A. G. van Nlavelt te Rotterdam. EXAMENS HANDELSWETENSCHAPPEN AMSTERDAM. Geslaagd voor het examen handels-wetenschappen M.O.: P. A. Neve (Tilburg), L. J. Stortenbeker (Aiphen. a/d Rijn), S. Schouw (Amsterdam). Geslaagd voor boekhouden M.O. G. Berghoef (Gouda). EINDHOVEN Aan de Technische Ho geschool te Eir 'hoven zijn geslaagd voor het propaedeutisch examen: in de aid. der werktuigbouwkunde: A M H J Th. Bayens (Raamsdonkveer), F A P Beerendonck, (Heerlen). W J B van de Bergh (Para maribo), A J M Boesten (Oirsbeek), Th J M Boczeman Cs-Hertogenbosch). A J Coo- ien (Nuenen). C J H Dietz (Eindhoven) D W M J Evers (Nijmegen), H W van der Gaarden (Eindhoven), F P van, der Grinten (Venlo), W R Haarbosch (Djakarta), J A Hanzens (Leeuwarden), J. A Heil (Valkeas- waard), C P Hendrikx (Brunssum). J D Janssen (Spaubeek). A H G Kersten (Val- kenswaard), J J Laarhoven (Terborg), V.' R A Luderer (Nijmegen), J H MuseLcrs Jbergevk), J Oostergetel (Eindhoven) J A Ouwejan. P L J M Pennings (Postcrholt), G C J Romijn, K Salomons (Emmen). P E Th M Schaminee (Zevenbergen), J H G I van der Stegen (Venlo), B van de Togt (Zwijdrecbt). J F Tummers (Munstergeleem, J G Verhees s-Hertogenbosch), A Th van Wezel Cs-Hertogenbosch), B A IJzermans (Eindhoven). In de afdeling der elektrotechniek: W G J Aben (Nijmegen), M H W M Bonsel (Venlo), G H Bontius iDedemsvaart), G W Broekema (Cronin en), P A van Dalen (Sprang-Capelle1. F L Engel (A: sterdam). J P van Geuns (Voorst), F H Groen Cs-Her togenbosch), H W G Haenen iMaasbreej. J J Hanse (Marknesse), J A van der Heide (O L Vrouweparochie), H J M Hoek (Eind hoven), P A M Hurks (Eindhoven), P J M Janssens (Venray* W G J Kreuwels (Stein). K E Kuijk (Deventer), A 3 H Laurs (Heerlen) A Meijer (Smiide), J Mo! (Hoogeveen), C J Nelemans (Helmond). W JAM Paitnans (Oisterwijk), J M P Pa- penhtiijzen (Eindhoven), D P Bookmaker (Apeldoorn). L J M Schwirtz (Amsterdam). C. Smit (Amsterdam), H Chr. Sorber (Win terswijk), Th A van Stiphout (St Oedenro- de), L D Tolsma (Eindhoven), D C L Vaes- sen. A Vegter (Emmen), p w J Verhof- stadt (Heijen), G Verkrnost (Maastricht), J A G de Vries (Eindhoven), C M G M Wevers (Heerlen) G van der Zee ('s-Her togenbosch), Th N Zwetsloot (Aalst). In de afdeling der scheikundige technolo gie; H J van Amerom (Hengelo-O), M L P Battels (Baarlo). Th P M Beelen (Weert) G M P Brogtrcp (Veghel), P Campen (Maastricht). M F M H Deihaise (Hament, België), A A H Orinkenburg (Tilburg), E M J Duysens (Eysdan), H de Groot (Eind hoven), J de Groot (Eindhoven) H J A van Helden (Eindhoven), T G J Hendrickx (Roermond), J van der Honir.g (Geieen). F H L van Laerhoven (Nijmegen), J G M Delau Eindhoven). F J A M Leemans (Eind hoven), H J M Linsen (Vught) H I C Nu- vens (Oirschot), M C van Oorl (Waarle). M JAM den Otter (Vugh mej A M A Pels (Tilburg), D J Perduijn (Sirijen), P van Ravenstein (Eindhoven), P Roos (Eindho ven) E W de Ruyter (Eindhoven), i: W G Sehroeder (Sehaesbcrg), R Sevcnstern (Maas tricht) W L N van der Sluijs ('s-Hertogen- bosch). J H G van der Stegen (Ver,,'o), P M G van Stratum (Geldrop) A J W Tillmans (Schaesberg). G '.V "er: :eten (Tiiburg), J J H M Vincken (Heer), MAG Vorstman 'Bre da), C P M Wijshoff (Sittard), P van Zijl (alkenswaard). heel, waarvan de onderdelen ook door de tempo-keuze goed' verbonden bleven. En Bach's grote Es-dur Prelude en Fuga kreeg onder de handen èn voeten van deze Praagse orgelmeester een groots en weids perspectief. De Prelude gaf prof. Reinberger een machtig,, bijna feestelijk karakter en ó'e geniale Tripelfuga heb ben wij zelden zo duidelijk in de con structie kunnen volgen door de voor treffelijk afgewogen registratie en dy namische schakering. TVfATUURLIJK had prof. Reinberger J-v ook Tsjechische muziek op zijn pro gramma gezet, nl. een Toccata en Fuga van Cernohorski en een Fantasie van Kuchar. De Fuga van Cernohorski be viel ons in het bijzonder, het ietwat dan sante werd door het licht-verend' accent benadrukt, al had een wat sneller tempo hier geen kwaad gekund. De Fantasie van Kuchar werd door de meesterlijke registratie van prof. Reinberger een boeiend en kleurig werkje, heldertintig, maar eigenlijk niet bijster interessant. De Grote Kerk was. vrij goed" bezet. Maar prof. Reinberger verdient een groot publiek, en wij hopen, dat hij dit een vol gende keer ook krijgt. N. K. e. 8 g m 43 •3 3 Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb, Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. München Zürlch Genève Locarno Wenen innsbr. Athene Rome Ajaccio Lissabon Madrid Majorca onbew. ZZW 3 21 0 1. bew. NNW 3 20 7 0.1 q onbew. NNO 4 21 20 half bew. W 6 mist stil 16 q onbew. stil 19 o onbew. stil 19 o 1. bew. stil 22 0 0 0 1 1. bew. N 3 23 onbew. N" 4 24 onbew. W 2 21 regen NW 6 27 13 onbew. NW 2 26 0 0 onbew. N 2 24 zw. bew. NNO 5 27 0 regen stil 27 1 regen NNW 2 27 1 regen 2 27 25 regen O 60 geh. bew. N 2 25 c regen stil 28 7 onbew. stil 1. bew. stil 34 0 zw. bew. ONO 1 27 0.2 onbew. NW geh. bew. N 2 30 0 onbew. O 5 NED. HERV. KF-RK Beroepen tc Poortvliet: Joh. Kortleve, kand. te Papendrecht: te Wijk bij Heus', den: T. J. Cazander, kand. to Gameren. Benoemd tot vicaris te Utrecht (zie. kenhuiswerk)mej. J. Ch. ten Have. vic. te AJplien a. d. Rijn. Bedankt voor Ouddorp; D. van don Ent Braat te Elspect. Aangenomen naar Ingen (to??..): k, A. Abelsma te Marken. GEREF. KERKEN Beroepen te Munnekeburen: H. Nijc- sen. kand. te Beverwijk' te Stad aan 't Haringvliet: J. A. A. de Boer, kand te Naarden; te Poortvliet Tholen; F. H. Veenhuizen, kand. te Huizen: te Gies- senburg; J. C. W. van 't Hoff te Den Bosch. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Lutjegast: H. P. Brands- ma kand. te Sneek: te Amsterdam- Noord: M. Rebel, kand. te Hilversum; te Woerden: P. van Zonneveld, kand. te Bussum. Bedankt voor Sneek: dr. W. H. Vele- ma te Eindhoven: voor Oud-Beijerland: J. J. Rebel te Murmerwoude. DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP Aangenomen naar Amsterdam: H, D. Woelinga te Dordt-Brcda. BAPT. GEMEENTEN Beroepen te Sneek: Fh. Lindeman te Stavoren. Op een gecombineerde vergadering van de kerkeraden van de verenigde protestantse gemeente van Curacao te Willemstad en de protestantse gemeen te van Emmastad Is besloten een fusie aan te gaan onder de naam „De ver enigde protestantse gemeente van Curacao". De verenigde protestantse gemeente kwam in 1B25 tot stand uit een fusie tussen de Ned. hervormde kerk (in 1635 op Curacao gevestigd) en de lutherse gemeente, die van 1755 da teerde. De kerk te Emmastad werd om praktische redenen gesticht toen het oliebedrUf zich op Curacao ves tigde. Maandag was het veertig jaar gele den, dat dr. W.S. VAN LEEUWEN uit Rotterdam werd bevestigd als pre dikant in de Ned. Herv. Kerk. Hij stond ongeveer vijf jaar te Ellewouts- dljk, daarna ongeveer zes jaar te Veisen en ten slotte ruim achtentwin tig jaar te Rotterdam-Centrum, waar hem 1 mei van dit jaar emeritaat werd verleend. Dr. Van Leeuwen had ateeds bijzondere belangstelling voor het werk van de padvinderij; voor de oorlog was hij te Rotterdam- leider van het werk onder de werklozen en in de bezettingsjaren heeft hij veel gedaan voor de elders tewerkgestel- den en voor de geëvacueerden. Op 15 juli is bet vijfentwintig jaar geleden, dat DS. D. WESTERVELD uit Rotterdam, waar hij werkzaam is als gevangenis-predikant, werd beves tigd als predikant in de Ned. Herv. Kerk. Hij werd 14 januari 1901 te 's-Graveland geboren, was eerst werkzaam als onderwijzer en behaal de het diploma A. voor kerk- en eon- certspel van de Ned. organisten-ver eniging. Ds. Westerveld stond eerst op Marken, daarna te Brielle, vervolgens te Breda en ten slotte nog vier jaar te Rotterdam-Chariois Sinds 21 okto ber 1951 Is ie jubilaris gevangenispre- dikant te Rotterdam. Op de herden kingsdag zal dr, Westerveld uitstedig zijn. R.U. UTRECHT UTRECHT, Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het: kand. ex. tandheelkunde: W, J. H, Berendsen te Ver io, C. A. F. Kalhorn te Amersfoort, S. H. Kingsma te Sneek. J. H. J. Oerteans te Schijndel, G. R. van Reenen te MonUoort; Doet. examen tandheelkunde: mej, P. C. de Boer te Steenwijk. H. de Bruyn te Den Haag, J. \V. N. van Es te Wassenaar, A. J. Goedhart te Amsterdam, A. Groeneveld te Rotterdam, B. de Haan te Leeuwarden. P. A. Jas tc Dordrecht. F. A. Raymakers te Helmond. D. J. Schutte te Waddinxveen. L. E. G. Telting te Amsterdam. E. G. Trijzelaar tc Rotterdam, mei. M. A. de Vries te Benningbroek; Doet. ex. dierge neeskunde: J. W. Buitelaar te Westcrbork. mej. V. Koets tt Amsterdam, E. Kuipers te Westerbork, J. P. van Nouhuys te Tic). P. A. A. Omloo te Echt. mej. A. C. W. Oskam te Lopik. J. H. Scheper te Zuidla ren, J. Schoenmakerte Dwlngelo, A. M. Tromp te Amst-rdam, P, C. Uyterlinde te Voorburg, J. B. F. Wilmink te Bornerbroek (O); Dierenarts examen: J. Akkerman te Terhorne, H. A. M. Verhey te Maastricht, H. van. der Knoop te Utrecht. AMSTERDAM. Geslaagd voor het exa men handelswetenschappen M.O, eerste deel L. Kooijman (Krabbendijke). RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN GRONINGEN Aan de rijksuniversiteit te Groningen slaagde voor het doctoraalex. sociale aardrijkskunde: de heer N. C. Kuil man (Hoogezand). KATH. econ7~hogeschool TILBURG Aan de kath. economische hogeschool te Tilburg, Haagden voor accoun tancy de heren dr A V Keep (Tiiburg) on drs J Boesten (Breda). Uum laude promoveerde de heer A J F Maenen te Maastricht op proefschrift Pe trus Regout 1801—1878 met stellingen. NIJMEGEN. Geslaagd voor doctoraal examen rechten: mej. E. F. Th. Vossen (Maastricht), geslaagd voor semi-artsexa- men: de heren A. O. M. Bloemen (Hel mond), Th. A. M. G. van Tiel (Ouden- boseh) en Ph. C. S. M. Pensioen (Nijme- gen), geslaagd voor artsexamen: de heer K. J. M. van Sambeek (Nijmegen), geslaagd voor doctoraalexamen geneeskunde deel 1: de dames A. Boisius (Santpoort). J s. P. rt- Hfndrlx (Boxmeer), M. Hölscher (Bre da). Th. a, m. Ramakers (Geleen) en de heren J. H. H. Bonnier (Helmond). H. F. van den Broek (Antwerpen). J. H E Cus- ters (Eindhoven), H. J. Getrouw (Nijmegen), J. P. M, van Haren (Nijmegen), j, a C, Hagen (Nijmegen). J. B. Luiken (Den Bosch) J. W. F. M. Merkus (Sittard), Tan Lip Bian (Nijmegen), L. M. Vencken (Hae- de Wh (Grootebroek), J. Zajac (Den Bosch). VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Op li juli j.I. is door umversiieit van Pretoria aan prof. dr. M. W. Woerdeman, rector magnificus van de gemeente universiteit van Amsterdam, net eredoctoraat in de geneeskunde ver leend. VRIJE UNIVERSITEIT i AMSTERDAM. Geslaagd voor het: kandidaatsexamen politicotigie: D Th Kui per cum iaude (Amsterdam). H. D. W. Bo- ven (Amersfoort), A Meester (Amsterdam). Doet. examen economie: J H van Oosi- veen (Amsterdam), W Nugteren (Oude We tering), G B Praasterink (Helmond). Docto- raal examen theologie: ds J W Schalkwijk •Zrtst). doctoraal examen scheikunde: C Büthker (Heemstede), P H Everhardus (Am- sterdam). doctoraal examen natuurkunde: c Ris (Amsterdam). Doctoraal examen wis kunde: M A Maurice (cum Iaude) (Amster dam). Kandidaats examen wis- en natuur kunde: H Visscher (Haarlem). F J de Hoog (Amsterdam), J Ueijlman (Zandvoort), J W Hovenier (Amsterdam). W Ganzevoort (Haarlem), P de Hoogd (Amsterdam) H J Brouwer (Naarden), D Spaargaren (Amstel- -ee„, Kandidaats examen psychologie: mej J M T Sieumer (Amsterdam). Doctoraal examen pedagogiek: Z Rittersma (Leiden). EXAMENS handelswetenschappen AMSTERDAM. Geslaagd voor het exa men boekhouden O: J. H. C. M. Bultman (Tilburg), H. D. Broek (Rijswijk). E Brou- üf,er (Amsterdam). G. D. Dirks (Rotterdam). W. Eibersen (Amsterdam), F. W. Geelen (Maastricht).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2