ZEVEN DODEN, HONDERD GEWONDEN Traangas tegen plunderende ■i Afrikanen VEERTIG PLUS VRAAGT POLITIE Cuba arresteert opstandelingen België: fellere strijd tegen botersmokkel Vrouw met kind al tien dagen zoek Doden op de weg Pakje verse boter moet 4 cent duurder worden ijd in Kongo weer o Kinderzegel Protestbetoging van arbeiders in DANZIG" Geen akkoord Adenauer- Debré over NAVO fis v Het weer ia Europa Protestkaas voor mr. Toxopeus Onbestendig Kleuter viel van 20 meter lioogte Zeven gewonden bij trambotsing in Amsterdam Produktschap voor Zuivel vindt: Minister moet nog toestemmen RONDRIT VAN LOEMOEMBA Kolonel Moboetoe voorbereid op beslissende fase? Eisenhower schreef naar Bonn Misverstanden uit de weg geruimd Chroestsjew keert donderdag terug naar Moskou r PRATEN BfAANDAG 10 OKTOBER I960 J ijirecteur: H. LïJ±> HUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4721 _y Hoofdredacteur: L>i A H A in het afgelopen weekeinde hebben Afrikanen in Zuid-Rho- jfesië, voornamelijk in de omge ving van de hoofdstad Salisbury, éfrnsfige ongeregeldheden ver oorzaakt, waarbij zeven mensen werden gedood en ongeveer hon derd mensen werden gewond. Traangas Nieuwe relletjes President van Liberia te gast op Soestdijk Jteen en in Nederland Als het Produktschap voor Zui vel zijn zin krijgt, wordt het pakje verse boter in ons land vier cent duurder; het gaat dan ongeveer 84 a 86 cent kosten. Onder hetzelfde voorbehoud wordt de prijs voor koelhuisboter der tig cent per kilo (ruim zeven cent per pakje) lager. De beslui ten hiertoe, die het Produktschap zaterdag heeft genomen, moeten nog door minister Marijnen wor den goedgekeurd. Weinig in trek DE MACHTSSTRIJD ia Kongo is weer opgelaaid door nieuwe activiteiten van ex-premier Loe moemba die tijdens een rondrit door Leopoldstad, waarbij hij luid werd toegejuicht, de bevolking opriep zich achter hem te scha ren, terwijl hij een spoedige over neming van de macht aankondig de. Ook kolonel Moboetoe. Kongo' sterke man, schijnt zich voor te bereiden op de beslissende strijd, Hij onderdrukte gisteren een kleine muiterij onder de politie- troepen die was ontstaan door ?en salaris-conflict. Opgezegd In Katanga •ft Witte de Withstraat 25 Telef. 113700 (6 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424319. Klachtendienst abonnementen 18.30ioao uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 113700. Puygensplein 1 Telefoon 183467 (3 Hjnem Postbua 1081 Postgiro no. 424867. Klachtendienst 18.3018.30 Telefoon 362J6S Spuiweg 132 Telef. 4370. Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,63 per maand, 17,00 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. Rotterdam i 's-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot dinsdagavond) ENKELE BEIEN. ICalf tot zwaarbewolkt met op de meeste plaatsen enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige langs de kust matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Morgen: zon op: 6.57 Maan op: 22.19 onder: 17.56 onder: 13.33 i - A t «i van gewelddaden in Zuid-Rhodesië ^Volgens de politie was de aan leiding hiertoe een ongeluk, waarbij ten Afrikaan om het leven zou zijn ge komen. Een blanke automobilist over reed bü een busstation in de wijk Hara. ré een fietsende Afrikaan. De man ilapte uit om het slachtoffer bij te staan. Een horde woedende Afrikanen begon toen de automobilist met stenen te bekogelen. Toen de Intussen gealar meerde politie ter plaatse arriveerde keerde de menigte zich tegen haar. "De onruststokers maakten vervol gens de buurt rondom het grootste café in deze ongeveer 30.000 inwoners tel lende negerwijk onveilig. Passerende auto's en bussen moesten het ontgel den. Winkels werden geplunderd en in brand gestoken. De politie heeft bij deie rel verscheidene malen van haar vuurwapens gebruik gemaakt. Zeven Afrikanen zijn gedood, toen de politie het vuur opende op de amok- makende massa. De politie ging tot vuren over, nadat lij tevergeefs getracht had de menigte giteen te drijven met traangas. Toen de relletjes zich tot gevaarlijke onlus ten ontwikkelden, werden Europese polltie-reservlsten opgeroepen. Bij de gewonden bevonden zich 10 Europese vrouwen en kinderen, die za terdag in auto's terugkeerden van een uitstapje. Zij waren getroffen door ste nen,-die de Afrikanen naar hen had den geworpen. Een woordvoerder van da politie deelde mee, dat naar schat ting honderd Afrikanen, in ziekenhui zen zijn behandeld voor schotwonden. "Be politie is van mening, -dat de op roerige .stemming in de Afrikaanse wijk niet;tegen de Europeanen gericht is; geweest. Men beschreef de relletjes als doelloze demonstraties van een aan tal „nietsnutten". Zondagavond begonnen de geweld daden opnieuw. In het industriestadje Groelo, waar 5.000 blanken en 20.000 Afrikanen wonen, werd brand gesticht is de schoenfabriek van Bata. Daarna ging een bakkerij in vlammen op en moesten tien auto's het ontgelden. De brandweer is vrijwel de gehele na At aezig geweest met het blussen van de branden in kantoorgebouwen en woonhuizen. Na middernacht kwam er een einde aan de wanordelijkheden. Be politie moest ook hier van traan gas gebruik maken. Het aantal gewon den is nog niet bekend. President W. Tubman, van Liberia en lijn echtgenote zullen deze week e«i paar dagen de gast zijn van ko- Mngin Juliana en prins Bernhard. Het Mtèek, dat zal dnren. van woensdag- «ond laat tot zaterdagochtend vroeg, «aagt een strikt particulier karakter. De ex-commandant van de Zuid- koreaanse politie Tsioe<ng Jol Joe ^zaterdag in Seoel wegens moord ter dood veroordeeld. Het vonnis houdt verband niet het optreden van ,,de politie in april. De politie had -Jtoen op betogers geschoten. JÉ •Ne» Weer Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. sfgei24 vu OHo kflpenhage Aberdeen hjxien Adam Bftueel «vdeaux »«fn SfWtH-t Jkfeève Unarno gabruck °<lfcrado Jftene Rome ^icdo JJÖrid «*iorca kinabon motregen windst. 10 1 motregen z 3 13 3 regen nno 2 9 20 regen ozo 4 14 7 regen n 9 12 2 regen nw 8 13 10 zw. bew. zzo 3 15 2 geh. bew. zw 4 14 7 zw. bew. wzw 6 13 8 regenbui wzw 8 13 6 regenbui w 4 15 21 regen windst. 14 20 I. bew. nnw 3 20 17 zw. bew. zzo 3 17 9 regen zzw 6 12 6 regenbui z 5 13 4 geh. bew. z 4 10 15 regenbui zw 4 13 16 h. bew. windst. 12 53 regen w 2 20 3 1. bew. ver and. 19 9 zw, bew. zzo 4 24 0 on bew. windst. 23 0 zw. bew. windst. 23 0 zw. bew. no 1 22 26 onbew. w 8 17 0 I. bew. windst. 24 0 onbew. nnw 3 20 0 v!" fietaer 5» Bilt ÏWente «adhoven ozo 4 14 0.2 zw 2 14 6 wnw B 14 8 O 2 15 1 zzo 2 15 1 windst. 15 7 zw 4 15 5 zw 7 13 4 (Van een onzer verslaggevers) GLIMLACHEND accepteerde minis ter- Toxopeus zaterdagavond op Schiphol een veertig-plus-kaasje, dat hem overhandigd werd door de vrou welijke Amsterdamse agent mej. A. H. M. Luierweert. Met grote letters stond op het gele bolletje geschreven: 40-j-? „Ik dank u zeer voor dit veelzeggen de geschenk", zei de minister sportief. Veelzeggend was deze protestkaas van de Amsterdamse politie inderdaad: de politie vindt de salarisverhoging van veertig gulden per maand, die de minister (als ongemakkentoeslag) wil geven, -precies veertig gulden te laag. Agente Luierweert trad, met twee van haar collega's, plotseling naar vo ren, toen mr. E. H. Toxopeus, die naar Nieuw-Guinea vertrok, vergezeld van zijn echtgenote en kinderen, de ver trekhal binnenliep. Lampen van de televisie flitsten aan, want de Am sterdamse politie had er wel voor ge zorgd, dat dit symbolische cadeau niet onopgemerkt aangeboden zou worden. „Het kaasje had iets te maken met de inconveniënten-regeling, die ik heb voorgesteld. Het is een heel leuk idee", zei de minister ons later. „Ik kan tij dens mijn verblijf in Nieuw-Guinea natuurlijk niets doen aan de politie- salarissen. Het is echter de vraag of ik er hier iets aan had kunnen doen." Minister Toxopeus stelde zich veel voor van zijn bezoek aan Nederlands- Nieuw-Guinea dat gevolgd wordt door besprekingen in Australië. In totaal blijft hij drie weken weg. „Het eerste doel van mijn reis is om een behoorlijke indruk van het land en volk te krijgen. Ik ben nooit eerder in. de tropen geweest. Ik zal daar met zo veel mogelijk mensen praten. Ook met de leiders van de nieuwe politie ke partijen op Nederlands-Nieuw- Guinea." „Het belangrijkste probleem acht ik de ambtelijke" sfeer op Nieuw-Guinea. Die moeten wij zo goed mogelijk zien te krijgen. Door de papoeanisering van het ambtenarenkorps behoeft geen on rust te ontstaan onder ambtenaren uit de niet-autochtone bevolking. Daar js volstrekt geen reden voor." Het Nederlandse b-eiftal. dat donderdag 7s oktober te Enschede zal uitkomen tegen Sportclub Enschede, is als volgt samenge steld: Doel: Swinkels (VVV); »5hterj.„?* schop (PSV) en Smit (Ajax!: midden: Not er- mans 1 Fortune '341, Kraay (DOSI en de Ko- nïng i'Spartai: voor: Heynen iVVV) Schou- ten (Feijenoord), Cees Groot (Ajax), Fran sen (GVAV) en Luiten (DOS). Een depressie afkomstig van Noord- Duitsland en een oceaandepressie, verenigden zich vannacht boven de Noordzee tot eert omvangrijk lage drukgebied dat thans het weer in een. groot deel van Europa bepaalt. Aan de noordkant van het lage drukge bied stroomt koude lucht uit Noord- Rusland naar Noord-Scandinavië ter wijl iets zachtere ueht van Duitsland uit naar Zuid-Scandinavië stroomt, [n de overgangszone valt uitgebreid regen en plaatselijk ook sneeuw. Overvloedige regen viel er tijdens het weekeinde ook in Zuïd-Engeland en plaatselijk in Frankrijk. Hot cen trum van het Europese depressiege- bied blijft de komende 24 uur boven het Noordzeegebied en in verband daarmede zal er in ons land nog af en toe regen vallen. De temperaturen zullen morgen ongeveer gelijk zijn aan die van vandaag. (Van een onzer verslaggevers) Zondagmiddag is. de vierjarige Kób van Baarse;, aan de Anumdsenweg in Amsterdam uit een open raam van de ouderlijke woning (drie hoog) geval len. De jongen werd zwaargewond naar het Wilhelm inagasthuis gebracht, maar tijdens het vervoer is hij over leden. Het jongetje, dat omstreeks drie uur met zijn achtjarige zusje aan het spe len was, klom op een gegeven ogen blik op e«n stoel, die voor het geopend raam stond. Plotseling verloor de kleuter.zijn evenwicht en viel door het raam, dat ongeveer twintig meter hoog zit. Het zwaargewonde kind werd direct naar het ziekenhuis vervoerd, maar medische hulp bleek daar niet meer te kunnen baten. Volgens het Cubaanse leger zijn hij een grote klopjacht op „contra-revolu tionairen" 149 tegenstanders van het bewind Fidel Castro gevangen geno men. Onder hen zijn vijftien van de 27 opstandelingen die eind vorige week in ie provincie Oriente aan land zijn ge gaan. Een van de gearresteerden is een Amerikaans staatsburger Tom Salvart genaamd. Volgens een bekendmaking te Hava na zijn wapens van Amerikaanse make lij buitgemaakt. Zij zouden door Ameri kaanse vrienden van de oppositie naar Cuba zijn gezonden. De actie heeft plaatsgehad in het strategisch zo belangrijke Escambray- gebergte in het zuidelijke deel van de provincie Las Villas. Een wervelstorm heeft volgens officiële gegevens 306 mensenlevens geëist op de Filippijnen. Veertig mensen wor den nog vermist. De schade wordt op ongeveer 6 miljoen dollar geschat. Het Belgische kabinet heeft bestolen, de strijd tegen de botersmokkel aan de Nederlands-Belgische grens op nieuw te verscherpen. Reeds eerder dit jaar hebben de Belgische douane en de rijkswacht opdracht gekregen, nauwkeuriger op smokkelaars toe te zien in het grensgebied, niet als resultaat, dat vrijwel dagelijks en kele duizenden kilo's Nederlandse boter in beslag worden genomen. Het kabinet besloot tot nog scherpere controle na een bespreking van een nota van de minister van Landbouw, baron. De Vleeschauwer, over de ge volgen van de smokkel voor de Bel gische zuivelindustrie. Het is niet bekend, wat de nieuwe maatregelen zullen inhouden. Op het ministerie van Landbouw in Den Haag had men zaterdag nog geen mededelingen uit België ont vangen over de verscherping van de controle. Men had echter alle begrip voor een dergelijke maatregel. Over de strijd, die de Nederlandse douane voert tegen de botersmokke- larfj naar België, deelde het minis terie van Financiën mee dat in de maanden januari tot en met septem ber I960 in Zeeuws-Vlaanderen 16.479 kilo boter en 24 smokkelauto's in beslag werden genomen. In 1959 bedroeg de buit in Zeeuws-Vlsande- ren 22.500 kilo boter en 35 auto's. Sinds 30 september is de 2S-.iarige mevrouw G. van de WalGielisse uit haar woonplaats 's-'Hertogenbosch ver dwenen. Ze heeft haar tweejarig zoon tje, een stevig gebouwd kind met licht blond haar bij zich. De commissaris van politie in Den Bosch verzoekt met haar verblijfplaats te worden bekendgemaakt. De jonge vrouw was overspannen, zodat een ongeluk wordt gevreesd. Haar signalement is: lang pl.m. 1,56 meter, schraal figuur, donkerblond haar. De politie-commissaris is telefonisch te bereiken onder netnummer 04100, abonnee-nummer 22222. Zeven gewonden moesten gister avond naar een ziekenhuis vervoerd worden, nadat een Amsterdamse tram van lün 3 bü de eindhalte op de In- sulindeweg in Amsterdam-Oost met een daverende klap tegen de achter wagen van een andere tram, die stil stond, hotste. Op het moment van de botsing ver lieten juist de laatste passagiers deze tram. Gerinkel van glas weerklonk en sommige passagiers werden tegen de grond gesmeten. Van de zeven gewonden zijn er zes na verbonden te zijn naar huis terug gekeerd. Tot hen behoort ook de wa genbestuurder, de heer P. P. Verhuls- donck, die een shock zoup hebben op gelopen. Alle anderen, hadden onder meer gekneusde armen en hoofdwon den. Thans ligt alleen de 46-jarige mevrouw H. StrekkerSleebel uit Amsterdam in het Onze Lieve Vrou wegasthuis. Zij werd ernstig gewond aan haar rechterarm. Mr.Th. H. Jansen advocaat en pro cureur te Stadskanaal is bij Harden- berg om het leven gekomen, toen hij met zijn auto tegen een boom botste Mr. Jansen die vroeger landelijk secre taris van de KVP is geweest vervulde in Stadskanaal verscheidene functies in het (r.-k.) kerkelijke en in het ge meentelijke leven. De 25-jarige J. Wouda uit Surhuis- terveen die in Amsterdam in pension is, is zwaargewond naast zijn motor in de berm van de rijksweg onder Huizen (N.-H.) gevonden. In het ziekenhuis is hij overleden. O Al eerder is gebleken, dat minister Marijnen niet veel voelt voor een prijsverschil van dertig cent tussen een kilo verse cn een kilo koelhuisboter. Meer verantwoord vindt de bewinds man het, dat verschil op twintig cent te stellen. Mocht dit laatste gebeuren, dan bestaat er echter volgens het pro duktschap te weinig kans. dat de voor raden koelhuisboter vóór eind maart van het volgend jaar afgezet worden. Verschillende bestuursleden van het produktschap bleken zaterdag de me ning te huldigen, dat, als de koelhuis boter minder dan dertig cent per kilo goedkoper wordt dan de verse, die bo ter uit de koelhuizen weinig in trek zou blijven. Volgens het bestuurslid S. van der Ploeg zou het grootwinkelbe drijf geen koelhuisboter willen inko pen, als de prijs daarvan niet ten min ste dertig cent per kilo lager is dan die van de verse boter. ■~v» '4r~~ Prins Bernhard brengt momenteel een privébezoek aan Spanje. De foto toont de Prins bü aankomst op het Madrüeènse vliegveld. Het is nog niet te zeggen of Loemoemba serieus probeert weer aan de macht te komen of dat hü slechts de atmosfeer in de stad heeft willen peilen. Alge meen is men zeer verbaasd over de steun, die hij overal ontmoette, want de bevolking van Leopoldstad heeft tot nu toe grotendeels steun gegeven aan de Abako-partij, die tegen Loe- moemba is. „Ze zeggen dat ik een communist ben", schreeuwde Loemoemba in een café," „maar jullie weten dat dat niet waar is. Vanavond neem ik de macht over. Ik ben bereid ervoor te sterven. We hebben geen buitenlandse soldaten in Kongo nodig." Loemoernba's prestige is blijkbaar gestegen door zijn handigheid en vol harding om alle pogingen, hem te ver jagen, te verijdelen. Volgens vele Afrikanen is de staats greep van Moboetoe geen succes, daar de problemen van Kongo er niet mee opgelost zijn en het land nog steeds geen vaste leiding heeft. Een aantal V.N.-autoriteiten beschouwt Loemoem ba als de meest capabele en intelli gente man van de onervaren politici in de jonge republiek. WIJ zijn en blijven de zurg van gans het volk. Zij vormen niet, zoals de bejaarden, de groep aan het einde van de levensweg, wier sociale bescher ming in toenemende mate een eis van de tijd is. Hun pad is nog vers, hun verwach tingen pril, hun lot onzeker. Zjj kunnen er niets aan doen, dat ze „anders" zijn. In grote en kleine groe pen leven ze in allerlei centra mo derne en verouderde in alle delen van het land. Hun „thuis" is een inrichting, omdat ze zorgenkinderen zijn. De kerken zijn begonnen hun de hel pende hand toe te steken, daarna'kwa- men de organisaties en de verenigin gen. Er is sinds het begin van deze eeuw één frontlinie ontstaan, die zich veelal in stilte verbreed heeft. V V Evangelische roeping en sociale bewogenheid hebben honderden gedreven om kinderen, die om welke reden ook, niet thuis kunnen zijn, met toewijding te omringen. Hén geldt het jaarlijks appèl, dat het naar lichaam en geest gezonde kind op de volwassenen doet. Zorgenkinderen van ons volk. Er zijn duizenden jongens en meis jes, die de gaafheid van het lichaam missen. Er zijn even zovelen, die in geestelijk opzicht maar weinig talen ten mochten ontvangen. Maar er zijn ook vele jongeren, die aanvankelijk waren zoals uw kind, kleinkind, uw buurkind, doch die geknauwd zijn door het leven. Ook zij behoren tot de groep, die de zorgen van de kinderbescher ming genieten. DE dienst aan de naaste is christen plicht. Het zij geen zakelijke dienstverlening, doch hulp, die geboren wordt uit de bewogenheid van het ge moed. In het dankbare besef te mógen helpen. Dinsdag, na schooltijd, gaat het leger van de gezonde jeugd op pad. Om te kloppen op iedere deur. Om de kinderpostzegel te verkopen. Vorig jaar was de opbrengst 2.350.000.—. Wij nemen de leuze van het Neder lands Comité voor Kinderpostzegels over: Bestel dit keer morgen wat méér'. Intussen heeft Jerome Benetar, or ganisatorisch leider van de M.N.C., vandaag verklaard dat hij de steun aan Patrice Loemoemba opzegt. Ook de afgevaardigden Francois Popipi en Jean Milamboesjoe, leden van de PNP die in de Kamer van Afgevaardigden tot dusver steeds voor Loemoemba hebben gestemd, hebben zich van hem afgewend. Deze verklaringen zijn van belang tegen de achtergrond van de aanhou dende geruchten dat Moboetoe bereid is het parlement en de Kongolese po litici te „de-neutraliseren", als er een meerderheid wordt gevormd tegen Loemoemba. Deze moerderheiu tegen Loemoemba zou de regering, welke Joseph Ileo nog steeds samenstelt, moeten installeren. teren van zich horen: hij heeft ver klaard dat hij twee Ghanese autoritei ten als persona non grata beschouwt. Zondagavond laat is te Elisabeth- stad bericht ontvangen dat in de om geving van Kabalo, in noordelijk Ka- tanga,, acht Europeanen door opstan dige Baloeba-krijgers gedood zijn. Twee Ethiopische detachementen van de V.N.-politïemacht zijn naar Ka balo gezonden om de bewaking van het vliegveld te versterken waar de vorige week benden van Baloeba enige tijd heer en meester zouden zijn geweest. Drie Europeanen werden bij die gelegenheid ontvoerd. In een brief aan premier Eyskens heeft president Tsjombe geprotesteerd „tegen de voortdurende denigrering van de Katangese delegatie door de Belgische afvaardiging bij de Verenigde Naties". Hü noemde de Belgische op vattingen omtrent de Kongolese een heid „een systeem dat bankroet is" en „ongetwijfeld de Belgische belangen zou dienen maar tevensde oorzaak is van de crisis waarin het voormalig Belgisch Kongo na de onafhankelijk heid geraakt is". In een interview deelde Tsjombe mee dat hij de diplomatieke betrek kingen met België zal verbreken als dit in zijn anti-Katangese houding blijft volharden. In de Poolse stad Gdansk (het voor malige Danzig) hebben zich naar een ooggetuige aan United Press Interna tional meedeelde, vorige week onlusten voorgedaan doordat arbeiders van een scheepswerf zich verzetten tegen een communistische propaganda-vergade ring. Negentien arbeiders zouden zijn gearresteerd. De werknemers van de scheeps werf moesten een vergadering bij wonen om hun bijval te betuigen met de rede van premier Gotnoelka in de Verenigde Naties. Terwijl een partijfunctionaris sprak werden er uit de zaal echter pro testen geschreeuwd. Iemand riep: „We hebben genoeg van deze propaganda en een ander'- „Wü willen leven zoals de mensen in het Westen". Toen begonnen de arbeiders de zaal te verlaten en velen van hen bleven op de binnenplaats staan schreeuwen. Op dat ogenblik kreeg de fabrieks- politie opdracht de binnenplaats te ontruimen. werden negentien arbeiders gearres teerd. Bondskanselier Adenauer en premier Debré van Frankrijk hebben tijdens hun besprekingen in Bonn seen over eenstemming bereikt over voortgezette eenmaking van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie, aldus is van bevoegde Westduitse zijde vernomen. Zoals bekend wil president de Gaulle, dat Frankrijk grotere mede zeggenschap of grotere zelfstandig heid krijgt binnen de NAVO, maar bondskanselier Adenauer zou Debré hebben duidelijk gemaakt, dat een ingrijpende hervorming voor hem niet aanvaardbaar is, wanneer dit neerkomt op een verzwakking van de organisatie. Wel zou op andere punten een grote mate: van overeenstemming tussen de beide landen bestaan. Op de vraag van een journalist of hfj tevreden was over het bereikte resultaat zei Adenauer: ,fk ben inderdaad tevreden. Dit wil niet zeggen dat ik altijd tevreden ben. maar vandaag ben ik het wel. Van zijn kant verklaarde Debré dat de bespre kingen zeer nuttig zijn geweest. De misverstanden tussen de beide landen Ook president Kasavoebo# liet gis- zijn uit de weg geruimd. Adenauer schijnt aan Debré stukken te hebben voorgelezen uit een brief dse hij onlangs van president Eisen hower heeft ontvangen. Uit de brief van de president viel op te maken dat wijziging van de structuur van de NAVO tot gevolg zou kunnen hebben dat de Amerikaanse strijdmacht in Europa zou worden ingekrompen. Naar verluidt zijn Adenauer en De bré overeengekomen een „kleine top conferentie" van de Europese Econo mische Gemeenschap voor te stellen. Op deze conferentie zouden de zes E.E.G.-landen moeten spreken over de Franse voorstellen voor een nauwere integratie in Europa. Volgens diploma tieke zegslieden zal worden voorgesteld de conferentie in Rome te houden., Sovjet-premier Chroestsjew zal don derdag per vliegtuig van New York naar Moskou vertrekken. Verwacht wordt dat Chroestsjew voor zijn vertrek nog een rede zal houden met kritiek op de Verenigde Naties en de Verenigde Staten»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1