Open lucht activiteiten vielen alle in het water i m ABAS!N ROB: vier boerderijen in successie bij Kethel V Tenten opzetten blijft in NieuwIaiiH verboden Mooie Corrie trapte er op los als een Zonnebloemcursiissen zijn belangrijk voor meisjes Reddingsbrigade is zeer actief GESLAAGD „DOK" stelt kinderspelmiddag uit H.S. Brinkman aJ La GEBR. PRINS B0UWST0FFENHANDEL N.V. Aantal geslaagden moet naar de 500 Sluiting Jolijt „Jeugd nu op a.s. zaterdag Spaarbank noteert stijging van ton V akantietoch ten voor schooljeugd twee weken lang Aanleg rijksweg in Maassluis duurder Onderzoek in West-Abtspolder H-DVS kampioen van eerste strijd zomeravondvoetbal Grote schade aan maaimachines Broeiende belt concurrent van Gekro Ongelukken* in het weekeinde Aanvang weer in september velerlei evenementen deel Porgy en Bess gedupeerd Ar n cccoy^ djLs /tormica\ 'n betrouwbaar horloge ^295 SC r m. ife tT' 1 m (Van een onzer verslaggevers) Thuis gelaten.... i .„Jü WINKELEN.... GEEN ANIMO NIET MODERN... Vandaag .en dagelijks Burgerlijke stand NABABBEL Schooltuinen kalmeert da zenuwen zonder slaap te verwekken I Door tram aangereden tot op da naam Formica want de merknaam Formica geeft garantie Niet getroffen Week van 533 schepen fristho itwikkeit grote activiteiten. In het Leden UCmCn OOIl (Van een onzer verslaggevers) Helvetia aanvaardde eerste reis Advertentie voor examen of een goed rapport Dan een nnttlg en blijvend geschenk: Alle bekende merken zoals: Baume Mercier - Indus - Prisma - Junghans Remova - Kienzle in elke prijsklasse. 2 jaar verzekerd lies, diefstal, enz. tegen ver- SCHIEDAMSEWEG 129 Vandaag weer een opgave van ge vonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van po- litie tussen 9.0012.30 uur en 2.00 6.00 uur: ring met sleutels; étui met sleutels; kindertasje met inhoud; por temonnee met inhoud; wieldop van auto. Te bevragen bij de vinders: Zwembroek en badhanddoek. Van der Meer en Schoep. St Liduinastr. 82; plastic tas met inhoud, B. Fortuin, Burg. v. Haarenlaan 995; grasschaar, J. Lansbergen. Noordeinde 27, Kethel; damestas met inhoud, Greveling, v. Leeuwenhoeckstraat 9a; aktentas met inhoud, Rietveld, Fultonstraat 13a; tas met inhoud, v d Burg, v. Beveren straat 32; medaillon met kettinkje. Mevr. Rolf, St. Anna Zusterstraat tel. 6426T; gouden kinderringetje. Grondel- Ie, Vondellaan no, 16; armband. J. v. Geenen. Dr. Boslaan li; zegelring P. Scheenloop, Pernissestraat 6; ket tinkje met steentjes, D. Riemers, Mar conistraat 53a; medaille. Loch. Mid- delharnissestraat 25; zilveren kruisje. Zijlstra, D. A. de Jongstraat 2d; da- meshandschoen (L), A. H. Vering- meier, PL. eendracht 35a; een paar regenpijpen, R. Hertog, Parkweg 162; dameshoed, L. A. de Bel, Ploegstraat 2b; kinderschoentje, J. M. Verhart, Da. Costastraat 48a; pakje met in houd, J. Voorwald, v. Smaleveltstraat 45a; damesschoen, <R), N. v. d. Vorm, Singel 80; voetbalschoen, J. Kraan, Mariastraat 22a; Jasje, Schaap, Rotterdamsedijk 58b; kinder- jasje. C, Ilmcr, Strijensestraat 35; contactsleutel, Verkalk Celsiusstraat 40b; ring met sleutels, J. v. d. Bosch, Jan v. Avennesstraat 51a; bril in étui M. Beier, Plein Eendracht 35d; bran der met rubberslang, Laferte, Lek straat 73; enveloppe met foto's, F. Mastenbroek, Pr. Fr. Hendrikstraat 14; duitse herder, dierenasyl, St. Anna Zusterstraat Dc enorme regenval heeft zater dagmiddag in Schiedam vele goede plannen verstoord. Op liefst drie plaatsen in de stad zonden openlucht activiteiten worden gehouden, maar hoewel vele dapperen het slechte weer hebben getrotseerd is er van enige activiteit niets gekomen. De jeugdige leden van de christelijke gymnastiekvereniging „DOK" brach ten het het verst. Met tientallen ston- den de kinderen beneden tien jaar zaterdagmiddag op de hoek School straat-Warande. Met muziek voorop is de stoet ten slotte door Willem de Zwijgerlaan - Louise de Coligny- straat - Stadhouderslaan naar de Prins Bernhardlaan gegaan. Het weer is DOK kennelijk niet gun stig gezind. Was het vorige week te warm voor de openluchtuitvoe ring in Kethel, ditmaal was het te nat. In de Prins Bernhardlaan bij de In de maand juni werd bij de Spaar bank Anno 1820 te Schiedam ingelegd 1.335.500.34 en terugbetaald 1.220.416,78. Een inleg-overschot dus van J 15.083,56. Het inleggerstegoed steeg hiermee tot 33.812.923,26. Het aantal spaarders be droeg op 30 juni 1961 49.630 tegen op 30 juni 1960 47.954. Het -aantal deelnemers aan het spa ren ingevolge de Jeugdspaarwe-t met 10 pet. Rijkspremie aam toe tot 1724. Het gezamenlijk tegoed van deze spaarders bedroeg op 30 juni 1961 571.680,08. Met ibehulp van spaarbusjes werd in juni 18.583.03 gespaard. Door deelne mers a-an het bedrijfssparen en aan de afhaald.ien.3t werd in juni respectieve lijk ƒ14.017,75 en 81.911,50 bijeenge bracht. Op 30 juni waren er 735 safeloketten verhuurd. Het tegoed van inleggers en de re serves waren op 30 juni 1961 voor 23.533978.71 belegd in effecten, voor 5.059.752,64 in hypotheken en voor 7.146.863,20 in onderhandse leningen speelweide aangekomen moest het be stuur van DOK besluiten om de kin derspelmiddag uit te stellen. De jeugd kreeg als troostprijs een lolly en tevens werd de mededeling ge daan dat de kinderspelmiddag voor le den beneden tien jaar nu woensdagmid dag om twee uur op de speelweide aan de Prins Bernhardlaan zal worden ge houden. Dan is er geen mars vooraf, de keugd dienst dus regelrecht naar de speelweide in het Volkspark te komen. Aan de Maasboulevard stonden pein zende heren treurend naar de bewolkte hemel te kijken. Deze heren zagen daar niet het speelse dansen van mooie zelfgemaakte of gekochte vliegers van de Schiedamse jeugd. De kinderen had den heel verstandig hun vliegers thuis gelaten omdat het wel zeker was dat de vliegers kapot zouden regenen. De heren, functionarissen en juryle den, hebben nog even gewacht of er ver betering In het weer zou komen zodat het sluitingsfestijn van Jeugd Jolijt als- Advertentie ff DE VRIJE zaterdag is uitstekend geschikt voor het winkelen. Nu zijn wij persoonlijk geen voorstanders mvan dit massaal vermaak, maar dat §is louter een kwestie van smaak. We f-moesten wel gaan winkelen want de familie uit het oosten van ons land was vorige week „een dagje over" ge- i komen. Toen zij er een week waren j was het winkelen in Schiedam aan de beurt. Na die bezoeken aan de enorme l warenpakhuizen in Rotterdam diende Sdchiedam wel bijzonder goed voor de I dag te komen. Het kwam er echter l niet van, later hebben wij bedacht i' dat het ook hier een kwestie is van vrije zaterdag, of van personeelsge- brek of misschien wel van een alge- hele psychose om te streven naar i meer, anders, beter of zo iets derge lijks in de eigen werkkringen. neer dat de kennismaking met Schiedam niet van prettige aard was voor onze gasten. In het grote winkel centrum wandelden onze gasten langs de overvolle vitines en toonbanken- Het zag er naar uit dat de materia len met spoed verkocht dienden te worden. De winkelmeisjes toonden echter weinig animo om hun materia len kwijt te raken. Geduldig hebben wij gewacht pOndu.ed ur bespeu wij gewacht. Óp den duur bespeurde een bedrijfsleider onze aanwezigheid. Tactvol gaf hij een der meisjes een sein om tot hulpvaardige acties ten onzent over te gaan. Het mocht niet baten, het resultaat was zelfs verras send, het winkelmeisje gaf met, onver valst „Nieuwewaterwegaccent" te ken nen dat ze „het al druk genoeg had, dat ze nog meer te doen had, wat ze wel dachten, dat ze dan zo weg was enz. enz." We hebben het maar niet te lang aangehoord, het zal wel heel ernstig bedoeld zijn, TOEN TROK onze colonnen naar de Liberty: De Verzamelaar. Ruilbeurs. 19.30 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 (b.g.g. 115588, toestel 51) alleen voor redactie-aange legenheden. Agentschap: H. J. Troost, Alcidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Apotheken: Gouka, Groenelaan 127, tel. 68035. Sted. Museum: Expositie „Op het spoor van de mens" (Jagers en boeren in de prehistorie) tot en met 8 juli. SCHIEDAM Getrouwd! G. H. Leenhart 24 j. en S, C. van dsn Tempel 20 ja-ar. Geboren: 6 Ronald L. z, v. P. M. L. Dries en M. M. Bosch: 7 Willemina d. v. C. van Sliedregt en E. Nesse: 7 - Caro line d. v. A. M. Voshol en H. Casteleins: 7 Anne I. d. v. B. Baggerman en T. IJ. Kuiper; 7 Antonius H z. v. A. J. L. Bosch en J. G. van Rooljen. mooie schoenwinkel tn Sdchiedams centrum. Er dienden schoenen t ewor- den gekocht want het Schiedamse sta tion had een aanslag gepleegd op de kwaliteit van de hakjes der oosterse schoenen. In de winkel werden wij na zekere tijd te woord gestaan. De smaak van de klant was al bepaald maar niet door de winkeljuffrouw. Toen deze hoorde wat de klant wenste ontstond er protest en discussie. De winkeljuffrouw gaj spontaantjes te kennen dat „dergelijk schoeisel tegen woordig niet meer gedragen werd, dat is niet modem". Daar kon het oosten het mee doen,' maar de oosterlingen namen het niet. Die schoenen in zulk een vorm en kleur moesten het zijn. Er kwam nog een juffrouw bij. Sep. En Bep zei het toen ook, die schoe nen zei je niet meer, ze zijn er nog wel in een andere kleur, maar mo dern, neè, ho maar. Onze gasten zijn ze voelden zich geen gast in die win kel. LATER, IN de familie- en vrienden kring, hebben we er nog wat over gebabbeld. De authentieke Schiedam mers voelden zich genoodzaakt in de verdediging te gaan. Er kwam een verhaal over personeelstekort, zie maar wat de directeur van het ar beidsbureau zegt, lees de advertenties maar. Er kwam de verontschuldiging dat het personeel minder welwillend zou zijn dan vroeger. Anderen stelden dat er heus nog wel goed personeel is. Toen hebben wij als Schiedammers die vele goede winkels in Schiedam nog maar eens genoemd, met trots, daarbij vergetend dat we onze gasten niet naar die winkels hebben geleid. Mogelijk wisten ook wij zaterdag niet dat er gebrek aan innerlijke bescha ving kan ontstaan bij personeelstekort. (Van een onzer verslaggevers) Volgende week beginnen de vakantie dagtochten van de Schiedamse Gemeen schap voor de Schiedamse schooljeugd naar Hoek van Holland. In de week van 1721 juli en van 2428 juli vertrekken i de treinen om 8.17 uur vanaf het station Schiedam. De kinderen dienen dan om acht uur op het Stationsplein te zijn bij de hoek Kamerlingh Onneslaan. Om 16,15 uur komen de kinderen weer terug in Schiedam, behalve vrijdags dan arri veert de trein om half vijf. De kinderen moeten een deelnemers kaart aan de hals dragen, het is de ou ders verboden de jeugd tot aan de trei nen te begeleiden. .Wel wordt verzocht de kinderen op tijd aan het station af te halen. In de derde en vierde week, dus van 31 juli tot, 11 augustus, vertrekt de trein een kwartiertje later. Dan móeten de kinderen om kwart over acht op het Stationsplein zijn om gezamenlijk naar het Schiedamse station te kunnen gaan waar de trein, om 8.30 vertrekt. Om tien over vijf zijn de kinderen dan weer'te rug in Schiedam. - De kinderen moeten geschikte kleding dragen. Elk kind neemt de middagboter ham mee. In Hoek van Holland wordt melk aan de kinderen verstrekt. Kinde ren van acht jaar en ouder zullen in zee mogen .zwemmen, de jongere kinderen mogen pootje baden. nog doorgang zou kunnen vinden maar toen het integendeel nog feller ging re genen zijn ook de volwassenen naar huls gegaan. Nu zullen de vliegerwedstrijden in het kader van Jeugd Jolijt zaterdagmiddag om twee uur op de Maasboulevard wor den gehouden. Ook de kijkdag voor de schooltuinen viel in het water. Wel hebben nog vele ouders en verwanten het aangedurfd naar de Vlaardingerdijk te komen voor de traditionele bezichtiging van het werk van de kinderen, maar ook hier verhin derde de regen een genoeglijke gebeur tenis. Advertentie B. en W. van Maassluis vragen de gemeenteraad een aanvullend krediet van 45.000 beschikbaar te willen stel len voor de werken aan de rijksweg door de bebouwde kom van Maassluis. Het gaat hier om de aanleg van de defini tieve verbindings(rijks)weg tussen de rijksweg 20 (RotterdamHoek van Hol land) en d" nieuwe in aanleg zijnde veorstoep voor het veer Maassluis Rozenburg v.v, Deze aanleg is reeds in een vergevorderd stadium; het werk moet in het najaar geheel gereed zijn. De rijkswaterstaat heeft B. en W. mee gedeeld dat de aanbesteding van het werk is mislukt. Om toch tot uitvoering te komen werd met de laagste inschrij ver een overeenkomst gesloten tot uit voering van een gewijzigd bestek. Dit had tot gevolg dat het bedrag der gun ning hoger werd dan aanvankelijk was geraamd. En dat betekent dat de kosten die ten laste komen van de gemeente ook hoger worden. Ook heeft de rijkswaterstaat meege deeld dat de hoeveelheid te verwerken zand aanzienlijk wordt overschreden. De benodigde zandaanvoer van elders werkt kostenverhogend. Ook op dit punt komt de gemeente Maassluis voor hogere kosten te staan. B. en W. schrijven de raad dat de meerdere kosten, die voor rekening van Maassluis komen, thans worden geraamd op 45.000, maar een hoger bedrag is mogelijk. Herman Hagenaar, oud 9 jaar, van de Groenendaal is zaterdagmiddag, toen hij op zijn fiets op de Mariniersweg reed en. links de Bredestraat insloeg door een tramwagen aangereden. Met een gebro ken linkerschouder, een hersenschud ding en enige gebroken ribben is hij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Hermes DVS is kampioen geworden in de eerste zomeravondcompetitie voor de elftallen van -de Schiedamse voetbalver enigingen, die in -de hoogste klasse van de afdeling Rotterdam van de KNVB uit komen. Verwacht mocht worden dat Ex celsior '20, SVV en Hermes DVS de sterkste teams zouden hebben. Dat bleek ook het geval want Hermes DVS, SW en Excelsior '20 kwamen op de eer ste plaatsen in de drie poules. In de finale heeft Hermes DVS Ex celsior '20 tenslotte met 62 op het ter rein op de Boshoek geslagen. Na afloop heeft de aanvoerder van HDVS een be ker in ontvangst genomen, die beschik baar is gesteld door de heer A. van Mill. De heer G. van 't Geloof heeft voor de SZAC het woord gevoerd. Hij was verheugd over het welslagen van deze zomeravondcompetitie. Getracht zal worden volgend jaar uit breiding te geven aan dit Schiedamse voetbal. Uit de recettes van de entree's zal een invalidewagen of een blmdege- leïdehond voor een gehandicapte stadge noot kunnen worden aangeschaft. (Van een onzer verslaggevers) Bij de voortzetting der opgravin gen in de polder Kethel is duidelijk geworden dat zich op ongeveer de zelfde plaats vier boerderijen -in suc cessie hebben bevonden. Dit blijkt uit het laatst verschenen bulletin van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), gevestigd te Amersfoort. Bovendien is de fundering van een graanschuurtje met zijden van onge veer 3.50 m. en 3.90 m. aangetroffen. Drie rijen palen rusten op balken die zijn ingegraven. Deze constructie doet denken aan een horreum, zoals o.a. in het Romeins casteUum.te Valken burg is gevonden. De resten van een door brand verwoest gebouwtje wachten nog op een nader onderzoek. Dank zij;,de„datering yan enkele terra sigiUata "scherven, is het mogelijk de tijdsduur"-van de bewo ning althans voorlopig aan te geven. Het begin mag in het eerste kwart van de 2de eeuw geplaatst 'worden, terwijl de nederzetting tot in de 3de eeuw heeft bestaan. Haar aanleiding van een vondstvermel ding uit Schiedam werd een verken ning uitgevoerd op een terrein in de West-Abtspolder ten oosten van de spoordijk Sehiedam-Delft. Op het ver laagde oppervlak van een stuk weg- gegraven weiland, dat reeds geheel door perskaden was omgeven, kon een inheemse bewoning uit de 2de eeuw na Christus worden vastgesteld. Ter plaatse heeft zich een woning be vonden. getuige een aantal palen die reeds de vorm van een deel van dit huis aangeven. Er is minstens een haardplek aanwezig. Binnen, de be grenzing van het huis kwam een aan tal scherven aan het licht van zachte en grove makelijk, gladwandig en on versierd. Ook werden enkele Romein se scherven aangetroffen. voor superieure KWanieii in kunstharsplaat importeur Viba Den Haag WIJNHAVEN 15 - ROTTERDAM - TELEFOON 112310 Alleenverteggnwoordlglng voor R'dam en omstr. - Uitsluitend voor Handel en industrie. (Van een onzer verslaggevers) Het bouwen van tenten op de speel weiden tussen de woonblokken van de wijk Nieuwland In Schiedam,, blijft ver boden. Onlangs werd dit verbod inge steld omdat er ernstige, schade aan de giajmaaimaehlnes werd aangebracht door achtergebleven stenen, tentpennen en dergelijke. Hierop heeft het raadslid de heer H. Komfeld (P.y.d.A.) vragen gericht aan B. en W. Die heer Korn- feld vond het jammer dat de kinderen door dit verbod werden getroffen. Hij vroeg B. en W. of -er geen mo gelijkheid was om de weide voor het maaien van allerlei ongerechtigheden te zuiveren. B. en W. delen nu in een antwoord mee dat behalve scha- gel blijkt wel duidelijk, aldus B. en W. omdat sedert de invoering van het ver bod geen reparaties aan de maaima chines moesten worden gedaan. In die tijd werden ook minder gazons ver nield, geen spijkers meer in bomen ge slagen en slechts een gering aantal ste nen worden verwijderd voor het maaien^ van het gras. Volgens B. en W. worden niet de jon ge kinderen,- die onder toezicht van ouders van de weide gebruik maken door de maatregel getroffen maar die uit.de leeftijdsgroep van tien tot veer de aan de maaimachines de jeugd ook bomen en bestrating vernielde. De goede uitwerking van de maatre- Ia de afgelopen week zijn de Nieuwe Wa terweg binnengekomen; 533 stoom- en motor schepen, metende 1.944.475 bJ.t- Hiervan waren: 197 Ned, 1 Axg, S Air.er, 3 Belg. 1 Braz, I Chfl, 10 Denen, 103 Duits. 73 En-g, 7 Fin, 8 Frans, 5 Griek, 2 Ier. 4 Hal, 2 Japan, 1 Liban, 9 Liber, 1 Marok. 41 Noorw, 4 Oost-Dts. 1 Pak, 4 Pan, 6 Poten. 3 Port, 1 Roem. 2 Rusl. 8 Spanj. 1 IJsl. 23 Zweed, 2 Zuld-Afrika, l Cuba. Bestemd voor Rotterdam (m.i.v. Pernis en Vond.plaat): 434. Schiedam 5, Vlaardm- gen 21, Maassluis 13, Dordrecht 31. Hoek van Holland 16, Zwijndrecht 4, Cap a d Ds- sel 3, Overige havens 4. In hetzelfde tijdvak van 1960. Nieuwe Wa terweg 520 stoom- en motorschepen, meten de 2.130.429 b.r.t. Bestemd voor Rotterdam (m.i.v. Pernis en Voad.plaat)420, Schiedam 6. Vlaardingen 24, Maassluis 12, Dordrecht 29. Hoek van Holland IS, ZwijndreCht 1, Cap a d Hseel 2. Overige havens 9. Sinds 1 januari zijn aangekomen:' Nieuwe Waterweg 19»: 14.216 schepen, metende 53.383.910 br/t. Nieuwe Waterweg 1961: 14.739 schepen, metende 52292.465 bjr.t. Hoewel ook ons college, aldus B. en W„ van mening is dat het opzetten van een tentje een prettige bezigheid voor de jeugd Is, moest dit in de bin nentuinen worden verboden, aangezien het ondoenlijk is alle tuinen voor -het maaien geheel te zuiveren, daar, ^og afgezien van de grote kosten, het. do betrokken dienst aan de nodige man kracht hiervoor ontbreekt. Al ruim een week is de vuilnisbelt aait de Kleiweg bezig een geduchte concur rent te worden van de Gekro. Broeiend vuil verspreid een vreselijke stank over de wijde omgeving. De Rotterdamse brandweer, die bijna dagelijks duizenden liters water op de vuilnishoop spuit, is er echter nog niet in geslaagd de broei te bedwingen. (Van één onzer verslaggevers) Op het kruispunt Diepenbrockstraat Verheystraat te Vlaardingen reed za terdag de 15-jarige A.B. uit Vlaardingen tegen een autobus van de R.E.T. die te ver op de linker weghelft reed. Het on geval liep goed'af. Alleen de duo-passa gier van het rijwiel liep een lichte her senschudding en een scbeurwondje bo ven het oog op. De materiële schade was' gering. Op de Van Hogendorplaan te Vlaar dingen botste zaterdag een autobus van de R.E.T., welke bij het nemen van een bocht ging glijden, tegen een personen auto, Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. De bestuurder van de per sonenauto. de 33-jarige B. G. uit Vlaar dingen. liep enige schaafwonden op. Op de Schiedamseweg te Vlaardingen moest zondag de bromfietser L. v. d. N. plotseling remmen voor een overste kende voetganger. Hij reed daarbij het trottoir op, waarbij mevrouw M. S. uit Vlaardingen werd aangereden. Deze liep enkele schaafvvondjes op. Van der N. werd gewond aan het gelaat, aan de knie en aan de rechterhand. De brom fiets liep zware schade op. meubelen Ulic, p«lu»ini«r. m ttvoeriag. WPNWGWMCtWNG ■ROHSVKST *4-*» Corrie in haar witte plissée rokje mag dan tot de schoonste beziens waardigheden van Oostvoorne beho ren of ze daaraan het recht mag ont lenen om brutaal lachend te verkla ren. dat ze een cafébezoeker met een schoen op zijn hoofd heeft geslagen, omdat ze meende, dat deze haar Si mon te na kwam, is vers twee. De plaatsvervangende politierechter, mr. S. H. Sieperda, zei haar in keu rige termen, dat hij het alles behalve netjes vond wat ze had gedaan. Corrie's slachtoffer, een 5B-jarige vee houder, ontkende in het café ook maar enige aanleiding te hebben gegeven tot het hardhandige optreden van de jonge dame. Hij kwam, naar zijn lezing, te rug van de plaats, waar men zich ge woonlijk alleen pleegt terug te trekken en kreeg toen onverhoeds die klap. Hij was tegen de jukebox gevallen en iemand had hem, terwijl hij op de grond lag, nog eens flink geschopt. „Hebt u met een voet, waar een bromfietslaarsje aan zat, getrapt?" „Nee", schudde Corrie heftig. „Wat gebeurde er precies?" „Meneer L. wilde Simon met een stoel slaan." „Ik had helemaal geen ruzie met Si mon", vertelde L., „en ik heb ook niet met een stoel gedreigd." Geen van de andere getuigen h„ dat trouwens ge zien. Slmon werd ook als verdachte ge hoerd. „Ik kwam er „automatisch" bij", verklaarde hij. Zijn Corrie bij staan, meer niet. Getrapt had ook hij niet. Maar een cafébezoekster had dui delijk gezien, dat Corrie wél degelijk trapte met die voet met dat brom fietslaarsje er aan. „Het was beestachtig zoals Corrie zich gedroeg", verklaarde een andere getuige. „Ze is veel te ver gegaan", zei de officier van justitie. „Niemand heeft ge zien, dat Simon werd bedreigd. Het slachtoffer heeft zich misschien niet erg. gelukkig uitgelaten over de Rozen burgers, maar dat is nog geen reden om. iemand met een schoen te lijf te gaan." Het O.M. achtte het slaan zowel als het trappen bewezen en eiste 25 of dagen. ,fiaar gaat het geld. voor je uit zet.... Voor je blousjes....", merkte de officier op. Het was nl. zo, dat Corrie niet al leen een 'boete tegen zich hoorde eisen, maar bovendien had de vee houder een civiele vordering inge diend van f192. Tenslotte had zijn zoon hemtwee weken moeien ver vangen, tóen de vader mei een ge kwetste nier ziek in bed lag. Wat die vordering betreft, refereerde het OM. aan het oordeel van de politierechter. Corrie's gezicht betrok wel even, toen ze een deel van haar spaarpot in ge dachten de deur uit zag vliegen. Over de ernst, van haar optreden scheen ze zich geen zorgen te maken. Haar wel fekapt hoofdje fleurde trouwens weer elemaal op, toen de politierechter het bij de boete liet. Van dat „subsidiair vijf dagen" begreep Corrie niets. De diepere zin daarvan onthulde de deurwaarder haar op de gang. Simon kwam er met e°n vrijspraak af, want noch het O.M., noch mr. Sie perda achtte het feit bewezen. „Het verhaal van L. „is geen waar géweest", had Simon gezegd. Waar of niet, excuses had hij nog niet aangebo den aan de veehouder. „Doe dat nu maar gauw", raadde de politierechter hem aan. Ook daar leent de koele 'gang zich uitstekend voor.... n» Schiedamse Reddingsbrigade Tl Frans Steffens, Betsy Steenhorst, Jea- Gerard de Raay, ontwikkelt grote afgelopen half jaar zijn reeds 217 pupillen van de SRB voor diverse zwemdiploma's geslaagd. Het be stuur van de SRB tracht het totaal van het aantal geslaagde kandidaten voor de diploma's op vijfhonderd te brengen. Het korps instructrices en instructeurs dient dan echter actief te blijven. Vorige week hebben leden van de SRB deelgenomen aan de prestatietocht in Leiden in het Rijn- Scbiekanaal waar 550 meter gekleed werd gezwommen. Op 11 juli zullen dames en heren van de SRB examen doen voor de diploma's A. en B. van de Koninklij ke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. In augustus wordt deelgenomen aan het examen voor strandwacht diploma A. en B. In september worden weer examens ge houden voor de diploma's van de KNZB. Op 22 juli neemt een grote ploeg Schiedammers deel aan de prestatietocht 500 meter gekleed zwemmen in Gouda. Op 5 augustus nemen de Schiedammers deel aan de tocht over vijf kilometer in de Lek bij Schoonhoven. Onlangs slaagden voor de diploma's KNZB en KNBRD de volgende leden van de Schiedamse Reddingsbrigade: Voor diploma 1 van de KNZB: Wim van der Munnik, Bertus van der Windt; Jaap van Noofdt; Ellen Hoorweg, Car- la van Hees, Ria Friedrich, Theo de Koning, Rini Schravesande, Esther van Maamen, Paul Ditiecher, Rikie Valke- stein, Jopie Vrijenhoek, Harry Jacobs, Theo van der Tuin, Chris Toering, Freddy Koppenhagen, Ria Zwamborn, Heimie van Pelt, Hans Holierhoek, Henk Achterberg, Carl van Meeren- donk, Jan Geerink, Freddy Veltenaar, Huibert Sevenhuizen, Nellie van Kam- oen. Eddy Schravesande, Martin van Vliet, Joanita Kuypers, Anneke de Jong, Anette de Graaf, Erika Kneep- kens, John de Regt, Anke Schrooten, Werf, Diploma 2 van de KNZB: Willy van der Hul, Frits Dijkdrenth, Jan Snijders, Joop Goos, Nico Schoots, Kees Velt- huizen, Paul Maas, Dick Weijmer, Harm de Vries, Hans Steenbergen, Ton- ny van Wieringen, Harry Jacobs, Mary Provoost, Greetje Vooys, Harrie Jans- son, Anneke van Leeuwen, Catharina Donkersloot, Anke Kooiman, Martietje van Loenen, Lydie Varkevisser, Egenie Oosterloo, Robbie van Es, Roel Kem- mers, Jan Tilmans, Jan Seyp, Kees de Vries, H. G. H. Vrijdag, Marijke Ja cobs, Marja Jongekrijg, Ellie Smit, Ti- nie van Ettekoven, Antonia Bruëns, Ti- ni Bakker, Marian van Raalte, Irene Venema, Joke van Leeuwen, Alfred van der Ploeg, Harry van der Nat, Anton Houthuyzen, Freek Kars, Hans de Ronde, Sigefried Brokling, André Koppenhagen, Gerrit van der Windt, Hans de Ron, Arnold Steenhorst, Peter van der Stap, Diploma 3 KNZB: Daan Krommen hoek, Robert Witberg, Peter Voerman en Lenie Lemson. Diploma 4 KNZB: Jos de Raay, Ber van Dijk, Hans Hendriks, Frits van Duyveboden, Peter van der Kruit, Chris Boomsluiter, Rinus Grootenboer, Elly Meeder, Ina de Groot, Joke van Leeuwen, Willy Kortland en Dick El- derkamp. Jeugdbrevet 1 KNBRD: Beppie van Oeveren, Toos Kalkhoven, Aaf Numan, Joke van Leeuwen, Wim van der Schalk, Abraham Mosheuvel. Ineke van Opstal, Robbie Veltenaar, Paul Sehuur- huizen, Jan de Koning; en Peter van Asten. Jeugdbrevet 2 KNBRD: Nellie Ker sen, Anneke Beek, Yvonne Bezemer, Rita Kuipers, Nelleke Verhoeven, Han- neke van Leeuwen, Greetje van Rui tenberg, Rob van Hemeik, Jaques Nieuwestraten, Christine Burger, Rob Veltenaar, Ina de Groot, Paid Schuur- huizen. Peter van Asten, Arnold Mul der, Beatrix Berkhout, Tonsinia van Opstal, Nellie Wildeboer-Schut en Bei- van Dijk. Jeugdbrevet 3 KNBRD: Arnold Mul der, Bernard van Dijk en Ineke van OpstaL Het circus Belli komt op 20, 21 en 22 juli in Maassluis een viertal voorstellingen geven. Zaterdag 22 juli is er een matinee, Het ligt in de bedoeling, dat Belli de tenten (met een capaciteit van 2000 personen) zal opslaan op een terrein liggende tussen de Muwi-woningen en de rijksweg in de Sluispolder-west. In september zullen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de Zonnc- bloemeursussen weer beginnen voor meisjes van 15-23 jaar. De opzet van deze cursussen is niet alleen huishou delijke vorming voor de jonge vrouw, maar ook persoonlijkheidsvorming. De meisjes werken met elkaar in groepen en daarbij spreken zij over de onderwerpen die hun belangstel ling hebben. Op de huishoudscholen wordt les gege ven door bevoegde leerkrachten. Tal van bedrijven steunen dit werk. In Vlaardingen wordt les gegeven in de huishoudschool aan de Van Hogendorp laan 201 en in Schiedam in de school aan de Prins-Mauritsstraat 9. Voor deelname kunnen de meisjes zich vanaf maandag 21 augustus melden in het gebouw, van de, Zonnebloem Nieuwstraat 12 te Schiedam, telefoon 67792. De cursussen van Zonnebloem zijn voor de meisjes van grote .betekenis. Zij krijgen onderwijs in de vakken die voor hun leven van grote betekenis (Van een onzer redacteuren). Een groot aantal genodigden heeft za terdagmiddag, enkele uren voor de eerste afvaart, een bezoek gebracht aan het m.s„ Helvetia van de Köln-Dussel- dórfer Rheindampsehiffahrt, dat ter be zichtiging'ligplaats had genomen aan net Oostplein-Boerengat. Onder de zeer velen, die een rondgang over het schip maakten waren burgemeester, en me vrouw Van Walsum, de havenmeester van Rotterdam, de heer L. J. .Goslings en directeuren van reisbureaus. De Hel vetia is een zusterschip van het m.s. Europa en eveneens bestemd voor de toeristische lijndienst tussen Rotter dam en Bazel. Zoals we reeds eerder schreven is de Helvetia vijf meter lan ger dan. dé Europa. Het is vóórts'; het vierde nieuwe schip in drie jaar en het zevenentwintigste schip, dat de 135 jaar oude passagiersrederij in d* vaart heeft. zijn. Zij krijgt ook de gelegenheid haar creatieve vermogens te benut ten. Zo worden kledingstukken ontwor pen en vervaardigd. Ook artistiek zijn de meisjes actief, o.a. 'in het boetseren. In de practische keu ken leren de meisjes koken. De maal tijden eten ze zelf aan de gedekte ta fels, Verder staan woninginrichting en bloemschikken op het programma. Dan worden excursies gemaakt naar musea en bouwcentrum. Er wordt gesproken over de besteding van het huishoudgeld, er zijn lessen in kinderverzorging, opvoeding, in han denarbeid, er wordt les gegeven in ziekenverzorging. Dan wordt er aan toneel en sport gedaan. Het chimpansee-echtpaar Porgy en Bess uit diergaarde Blijdorp is zwaar gedupeerd. Het is n.l. zijn vervoermiddel, een lagegrijze kin derwagen, kwijt. In die kinderwagen worden Porgy en Bess elke dag naar. de plaats gereden, waar zij de maal tijden plegen te gebruiken. Zo ge beurde ook gistermiddag. Maar ter wijl, ten aanschouwen van honder den belangstellendende chimpansees zich te goed deden aan het voedsel, is een van de bezoekers er stiekum. met hun vervoermiddel van door gegaan. Het gevolg, hiervan is, dat de chimpansees nu niet „uit eten kunnen gaan. In Blijdorp leeft de hoop, dat er alleen maar sprake is van een (misselijke) grap, en dat- de kinderwagen dezer dagen weer op zijn oude plaats zal staan. 9 De presentiegelden voor het bijwo- nen van raadsvergadering en van raadscommissies te Maassluis zijn sinds 1955 niet meer verhoogd. Z). en W stellen nu voor deze te verhogen van 10 tot 17.50 voor een raads vergadering en van vier guldden tot zeven gulden voor het bijwonen commissievergadering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1