ésa. PPSC - pech - van kop af, BBSS had geen schot Ambulance reed zelf bejaarde man aan Jongetje - plotseling weg op - door auto aangereden 1 kroniek Concoursprest a ties op hoog peil Sombere dag in zaterdagvoetbal Rotterdamse Jury kon hoge puntentotalen toekennen B00GMRI Nederlagen niet 3-0 en 3-1 Damclub verloor nu van Pernis Met dezelfde auto naar ziekenhuis Ongevallen in het weekeinde Burgerlijke stand Herv. gemeente houdt oogstdienst S.C.V.-teams in eerste duels „Iets te plukken voor het PJ.T Bromfietser bij botsing gewond Man onwel en in bus overleden de rotterdammer Sturen in elkaar Ongeval bij voetbal PAGINA 4 MAANDAG 16 OKTOBER 1961 extra grote tvfee-persoons dekens 160x2.00 cm r het geduchte Insulin de (1-3). geiUCüSSeerd S toonde een opmerkelijk ge- O Mislukkingen ARC- PPSC-Insulinde 1-3 EXPOSITIE KRITIEK BEDOELING vandaag.... en dagelijks OPRECHT Kleding ontvreemd uit kleedhokje f" 'H Rookontwikkeling bij brand in afvalstof Uw héie was mei één knop en één ioeis regelen! neemt de wasdag-moeheid van U over Advertentie) Vijftig duizend gulden gut er deze maand van onze prijzen af. In tientallen aanbiedingen zult U zien wat dat betekent. Zorg er voor dat ook U Uw aandeel krijgt,,, door nu te kopen. Ja, waarom vijf en twintig gulden of nog meer betalen voor een gewatteerde deken, als" hem nu méér dan tien gulden goedkoper.kunt kopen, Morgen begint de verkoop van een partij effen gewatteerde dekens, de bekende Sawa deken, normale prijs 27,50 In de grote twee-persoons maat, 160 x 200cm. Sawa-dekens met 100% nieuwe wollen wattenvulling, overtrok ken met een hoogglanzende satin, koopt U nü voor nog géén veertien gulden. Iet wat pech boos PPSC het J Voor de Schiedamse voetbalteams was het zaterdag een sombere dag. PPSC kreeg de eerste nederlaag. Dit had tot gevolg dat PPSC de fraaie eerste plaats aan tegenstander Insulinde moest over dragen. Met hoofd voor Ook HBSS brek aan schotvaardljheld in Alphen aan de Rjjn met als gevolg dat de oranje hemden na de 30 nederlaag tegen ARC nu weer de aansluiting met de kopgroep zUn kwijt geraakt. Tegen de verwachting in bleef HBSS in Alphen aan do Rijn tegen ARC schotiöos. Daardoor kon ARC verdiend met 3—0 winnen ook al had de score volkomen anders kunnen zijn als de schutters de kansen hadden benut. Voor rust nam ARC vier hoekschoppen waar HBSS slechts een enkele tegen over stelde, maar in de tweede helft kon HBSS vijf hoekschoppen n' tien tegen twee van ARC. Nadat enkele aanvallen waren gelan ceerd ontstond in de veertiende minuut het eerste schot op het Schiedamse doel. De linksbuiten kon zich vrij maken, maar zijn schot kwam in handen van doelman Aaldijk. Onverwachts schoot T. Versluis in de 21e minuut raak. Eerst in de 26e minuut kreeg HBSS een hoekschop te nemen. Vier minuten later loste Chris Scheffers een schot op doel dat door de keeper werd overgestrimpt. In de 37e minuut kroeg ARC twee goede scorings kansen. HBSS txjvrijdrie zich van de druk en Chris Scheffers schoot uit de tegen- aanval over. Middenvoor Rijnbende kreeg twee mi nuten voor rust de kans. Hij trok alleen op de keeper af. maar deze liep goed uit en daardoor schoot Rijnbende langs de keeper rakeling langs de linkerpaal. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee persoons Sawa gewatteerde dekens, In diverse kleuren m voorj" Céén t*K of schriftbtst. In de tweede helft leek het of HBSS het initiatief zou hervinden. Reeds na drie minuten kreeg HBSS een hoekschop te nemen en twee minuten later werd Chris Scheffers van de bal afgedrukt. Uit de vrije trap ontstond weer een hoek schop. Hard kopte Scheffers daarna in maar de doelman van ARC bleek paraat. Ook ARC bleef gevaarlijk, de aanvals- linie kwam al in de zevende minuut aileen voor Robbie Aaldijk. maar het schot ging hoog over. Eerst in de twin tigste minuut ontstond de tweede treffer, ditmaal van de voet van Bogaard van Twee minuten later kwam Chris Schef fers weer in een gevaarlijke positie. Hard zou hy inschieten maar een achterspeler van ARC bracht zo doortastend redding dat het tijd vroeg om de back weer op de been te brengen. In de 28e minuut kreeg ARC een niet te missen kans, maar ook de gastheren laboreerden aan gebrek aan schotvaardlgheid. De doelman van ARC stond daarna Schiedamse doelpun ten In de weg. In de 33e minuut werden alle atletische kwaliteiten van Rob Aaldijk gevraagd om een grotere achterstand te voorkomen. Vier minuten later belegerde HBSS weer het doel van ARC, maar ook hier bracht de doelman redding. In de 42e minuut kon de doelman het leer niet klemvast bemachtigen, maar nu trapte een achter- speler van ARC de bal tijdig van do doellijn. In de 43e minuut drong een halfspeler van ARC zover op dat HBSS aan buitenspel dacht, maar correct kon Krijgsman de stand op 30 brengen. Onder veel spanning hebben de twee sterke teams uit de eerste klasse op de Boshoek om het voorlopige leiderschap gestreden Beide par.ijen streden voor treffelijk, maar PPSSC had m de aan vang het geluk niet mee. Uit de aan vallen zag middenvoor Loutje Moulstee hoe zijn kopbal van de onderkant van de lat weer m het veld ketste. Vlak daarna scl" iot Jooji Liebeek naast. De voorhoede van Insulinde bleek heel ge vaarlijk. Vooral de snelle buitenspelers brach ten nogal eens verwarring m de Schie damse achterhoede. In do twintigste minuut stonden vele spelers voor het doel van PPSC en uit deze wirwar kopte de middenvoor van Insulinde in. Vijf minuten later bracht PPSC zich weer naast Insulinde Het was Dege- ling die met een hard schot de gelijk maker naar de touwen joeg. Belde teams hebben daarna heel lang voor de winst gestreden. In de eindfase werd Insulinde sterker. Daarvoor had PPSC enkele kansen onbenut gezien. De snelle buitenspelers van Insulinde cre- eerden steeds weer hachelijke momenten. In de dertigste minuut hadden de aan vallers succes. Bij een scrimmage kopte de middenvoor in. Toen heeft PPSC nog gepoogd de be geerde gelijkmaker te behalen, maar de Schiedammers drongen daarbij zo ver op dat de rechtsbuiten van Insulinde tien minuten voor tijd met een vrij veld voor zich langs de Schiedammers kon glippen om de stand op 13 te brengen. Hierna was de spanning er uit. Insulinde zorgde er wei voor dat de kostbare voorsprong gehandhaafd bleef. (Van een onzer verslaggevers) Het wil nog niet vlotten met de dam club „Schiedam" in het nieuwe sei- I zoen. Ook het bezoek aan Pernis is namelijk met een kleine nederlaag ge ëindigd. Schiedam verloor met twee punten verschil. Ditmaal was Van Dort --ten worden genoteerd, maar de Schiedam- I mers hadden toch enig voordeel door- i dat aan Risseeuw voortijdig remise werd aangeboden. Van Erkel leverde een mooie presta tie door in het eindspel met twee of fers vijf schijven te veroveren. Jan Vrijland versterkte zijn positie reeds in de aanvang met een schijf winst waar door hij gedegen naar de overwinning speelde. De uitslagen zijn: H. BerghoutJ. C. Omnk 1—1; A. de Waard—L. Vrijland 11: M. SpeelmanA. van Dort 20; J. Krienaard—J. de Wilde 11; T. Groene- veldJ Vriiland 0—2; A. van der Stoep M. den Houting 1—1; J. Luyten—C. W. Sleeuwenhnek 0—2; B. Berghout—M. van Erkel 2—0; G. Meyer—A. Risseeuw 1—1B. de Waard—F. W. Rademaker 2—0. 1 Bordenuitslaeen- A. van OtterlooJ. C. Onink 0—2; W. C. Heuvelman—J. van Wa'sum afeebr.; C. Korpei—A. van Dort 02; L. BrecmanJ. vati Straatcn 02. Ladderwestrijden: J, C. 't HartL. n A. Tl--ruwF. W. Ra demaker 20; J van StraatenJ. Cabri 2—0. Op de Floris de Vijfdclaan te Vlaar- dingen raakten zondagmiddag van twee wielrijdsters (moeder en dochter), de fietssturen in elkaar. Het gevolg was dat beiden kwamen te vallen. Het dochtertje de 7-jarige M. de W., liep schaafwonden op. DE Bescherming Bevolking komt ook in Schiedam met haar voorlichtende lentoonsteliing. zoals u zaterdag hebt kun nen k-z-n. Ui, expuS.tie is ze-i ae moe.te waard. In Rotterdam trekt zij veel pu bliek, zo kon reeds na enkele dagen wor den meegedeeld.- In Schiedam zal de Korenbeurs voor dit evenement worden benut. De expositie wil de bevolking o.a laten zien welke maatregelen zij in eigen huis kan nemen tegen de gevaren van radio-actieve neerslag. Men noemt dit individuele zelfbescherming." Men weet hiervan op het ogenblik wel wat af. Ieder gezin heeft immers de „Wenken" on.van en.een hand.?.ding voor de be scherming van „uw gezin en u zelf", van de minister van binnenlandse zaken. Mogen we even vragen: Hebt u deze bescheiden opgehangen op een in het oog iopcr.de ,.1.1.1 cs. o. hem u cle missne van de bewindsman alleen maar voot kennisgeving aangenomen eu «r verder om gelachen? IA, we weten wel. dat de „Wenken" J nogal wat kritiek oogsten en mis schien niet helemaal ton onrechte. Maar bet gaat hier om de bescherming tegen de grote gevaren van de kernoorlog. En lachen om die wenken is eigenlijk al een spelen met eigen leven! Nu is het we! zo. dat niet alleen alle wenken even gelukkig zijn gesteld. Een zeer gezag hebbend man als de heer A. L. Nouwens, die hoofd is van de A-kring Zuid-Hol land C van de BR., is dit met ons eens. Hij zegt. dat de reclame niet in ieder opzicht zuiver is. En hierdoor zijn mis verstanden ontstaan. Misverstanden, die wei eens op de lachspieren hebben gewerkt. MAAR het grootste misverstand is wel, - 1 dat men de bedoeling van die wenken niet goed heeft begrepen. De minister van 'binnenlandse zaken heeft niet meer dan een uitgebreid advies willen ver strekken. En het is aan ons om dat ad vies op te volgen. Wanneer u er heil m tiet na een gegeven luchtalarm op uw vijfde etage achter het glas te biijven ritten, moet u dat zelf weten. Maar u zit daar dan geheel op eigen verantwoorde lijkheid, als een gewaarschuwd man- De minister, zegt de B.B.. heeft u verteld wat de beste bescherming is in eigen huis. En als u zijn raad in de wind slaat SCHIEDAM. Geboren: Rudi. z. v. P. M. S. van Eijk en T. Steingröver; Arthur, z. v. v. C. T. van Hees on J, C. G. van Wijnen; Aaltje, d. v, J. van Wolferen en B. Kruize; Sigrld. d, v. J. Coenradie cn M. Schönlaub, Jacobus J„ z. v. J. L. van Gtels en P. M. T. van Alphen; Mirjam, d. v, J, Brouwer en D. Krol. Peter, z. v, J. Brouwer en D Krol; Anita J., d. v. J. C Boer en S. W. Christ. Overleden: A. J. A. Stout, S3 j.: M. Ter mijn. B0 j wed. van J. T. van Zwol; C van Hengel. 54 j: 0. J. Baron, 97 j.; J. J. Zuider- wljk, 49 j, (Van een onzer verslaggevers) Willem van Heerde uit Schiedam, vijf 'aar oud, lijrt in de Dr. No'etsüehtinc. Hei kind, dat in de Rem brand Haan woont, speelde zaterdagmiddag om twee uur op de Vlaardlngerdijk. Toen i bet jongetje door de struiken lotsellng de rijweg opliap, werd hij aangereden! door de Rotterdamse acquisiteur J. C. M. die juist met zijn auto ps-sseerde. H"t jongetje rs met een gebroken been en schaafwonden aan het gelaat naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd. De vader was direfct na het ongeval ter plaatse. De Hongaar G. M. J. heeft in een ge leende auto zaterdagnacht om. kwart Musis Sacrum: Alg. Bond van Ouden yan Dagen. Feestelijke bijeenkomsten, en 19.30 uur. Irene: Pers. ver. Gusto, Lezing met "lm, 20 uur. Klachten bezorging: Joh. Poot, Gera- 'numstraat 28, tel. 3345, maandag tot en [het vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. s Zaterdags "van 17—8 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Sehje- oanise redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.a 80037) alleen voor redac- «e-aangelegenhet!en. Agentschap: H. J Troost, Aleidastraal «3, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 1155331 Belangrijke telefoonnummers: Brand, slarm 69123; Politiealarm 64666; G.G. en G.D.-wrnis.'huwing 69290. Apotheken: Walrave, Schied. weg 1, tel. 2093. of denkt het zal mijn tyd wel duren is dat niet verstandig. EEN' ander misverstand is, dat men te veel achter die wenken zoekt. Werke lijk. het is niet de taak van de B.B. een oer.og met kernwapens t. voorkomen. Het zou onredelijk zijn dit van de B.B. te eisen. En evenmin beweert de B.B- dat u bij een letterlijke opvolging van de wenken het leven zult redden. De Dienst Bescherming Bevolking is heet eerlijk in deze dingen en verdoezelt niets. Dat blijkt ook uit de tentoonstelling, die straks m Schiedam komt. Duidelijk laat men zien. hoe onverstel baar ernstig de gevaren in een kernoor log zijn. De B.B. is oprecht in haar voor lichting. De wenken, die we kregen, zijn dan ook beslist geen waarborg voor een volledige bescherming ui een oorlog met kernwapens. Maar wel is het zo, dat het uitgebreid advies, dat we kregen en dit advies wordt nog gevolgd door een uitgebreidere brochure aangeeft., hoe we kunnen proberen de overlevingskans te vergroten. (Van -en onzer verslaggevers) Voor alle leden van de Hervormde Gemeente in Schiedam is een fleurige folder samengesteld waarin gewezen I wordt op de Oogstdienst 1961. Zondag zal een groet gezonden worden aan 1200 zieken, bejaarden en behoeftigen. De omslag van de folder is oranje met als titel otanje boven, maar de binnenpa- gina's vermeiden dat de goede gevers niet alleen sinaasappelen, maar ook an der fruit kunnen schenken. Zaterdag 21 oktober van 10 tot 12 uur kan het fruit worden ingeleverd in de Grote Kerk. Bethelkerk, Westerkerk. Opstandingskerk, Vredeskerk en het wijklokaal m de Stephensonstraat. Stortingen op girorekening 130944 ten name van A. J. Koster Lzn. met ver melding van „Oogstdienst" is ook mo gelijk. Adressen van zieken, bejaarden en behoeftigen kunnen worden opgege ven bij C. J. P. de Bree, Usselmondestr. 48: D. de Bruyn, Julianalaan 16. tele foon 68928W. Damen-Pieterman, Char lotte de Bourbonstraat 7. telef. 67295; W. G. van Put, Lange Kerkstraat 3o; Krommenhoek-Bezemer, Prof. Kamer- lingh Onneslaan 106. tel 85901". M. W. Baak. Zweedsestraat 115b, Rotterdam en M. van Heest Dr. Kuyperlaan 33. (Van een medewerker) Drie teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben hun eerste compe titiewedstrijd achter de rug. Dames 1 speelde uit tegen het lasti ge D.O.S. uit Rotterdam. Na een slechte start kwamen de Schiedamse meisjes er langzamerhand beter in en wisten de ze moeilijke klip keurig te omzeilen. Via de set-standen 158, 1315, 9la en 7 '5 zegevierde „S.V.C." dus mei 1—3. Dames 2 verspeelde m eigen zaal on nodig een punt tegen het Vlaardingse Shell 1. Na een 2—0 voorsprong moest toch nog met een 22 gelijkspel genoe gen genomen "worden (158, 159, 11 15 en 1315). Het junior-team ten slotte kreeg met 3__0 klop van het sterke Libanon A zes tal. hoewel de 3e set slechts met 16— 14 werd verloren. Voor deze week staan op het programma: dames Smash 2 SV.C. 3 2e klasse; heren Aiexo 1— S.V.C. 1 overgangsklasse. De Schiedamse tuinder R. v. B. con stateerde dat uit een kleedhokje uit do bovenverdieping van het Sportfondsen- bad ziin groene Terienka-pantalon en ziin biauw-gesnikkeld colbert-iasje ter waarde van ƒ80,— is ontvreemd. Men schrijft ons: Onder het motte „Militairen plukken er de vruchten van" wordt volgende week van 16 21 oktober een P.I.T.colIecte gehou- en in Schiedam. Maar... er moet iets te plukken zijn! Het P.I.T. vraagt daarom ook uw gave. Deze komt ten goede aan de arbeid van de vloot-, leger- en lucht machtpredikanten. de Kon. Ned. Mil. Bond Pro Rege (Fvot. Militaire Tehui zen in Nedt.land), de Chr. Mil. Bond voor Oost en West (Prot. mil. tehuizen overzee, Nieuw-Guinea, Aruba, Curacao en Suriname), terwijl voorts elk jaar een groot aantal kerstpakketten wordt gezonden aan de militairen overzee in hospitalen, sanatoria, ziekenboegen etc. De plaatselijke besturen van P.I.T. en Pro Rege (resp. Gr. Florisstr. 73 en Parkweg 352) rekenen op een goede op brengst. voor drie een verkeerszuil omver ge reden in de Burg. Knap-pertlaan bij de Vondei'aan. De chauffeur zat te praten met enkele inzittenden van de auto. H j heeft toen n et opgelet. In een vrolijke bui heeft eeri nog onbe kende bezoeker van een nachtbar za terdagnacht om tien voor drie een rui; te- waa-de van 390 ingeslagen in de Passage. De ruit was van de heer A. B„ eigenaar van een ijssa- lon. Zondagavond om half acht is de ma ga zijnbediende W. F. O. met zijn scoo ter c-^ de Burg. van Haaren'aan ge slipt. Zijn vrouw, die op de duo zat, viel met het achterhoofd op het weg dek. Hoewel de scooter beschadigd is. zi'n de hee- O. er. echtgenote nog naar huis gereden. Daar bleek echter dat mevrouw O. een hersenschudding had. opgelopen. St°eds weer wo-den voertuigen bescha digd in het Prinses Beatrixpark te Schiedam. Zondagmorgen om vijf voor tien had de Rotterdammer W. A. de B zr'n auto on de nnrkeer-laats ge zet. Toen hij 20 minuten later terug- k"'"arp was de linkerzijde van de auto geheel bekrast. Advertentie WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 11.66.15- R'DAM Grote sortering exclusieve modellen •k Gaarne zenden wij u onze rijk-geïllustreerde catalogus franco per post jV" -i.tótój Deze SehJedamse ziekenauto heeft za terdag een bejaarde Schiedammer .laar het ziekenhuis gebracht na de man eerst zelf te hebben aangereden. De 88-jarige heer C. van Hoek uit het St. Jacobs Gasthuis liep om kwart over vijf op de Burg. Knapoertlaan. Ter hoogte van. de Sonderdarckstrnat wilde de heer Van Hoek oversteken. Toen hij op de vluchtheuvel stond kwam de ziekenauto van de G.G, en G.D. m volle vaart aanrijden om bij een verkeersongeluk bij de Kern- brandtlaan te ass'steren i De chauffeur van de ziekenauto remde1 zo krachtig om niet m botsing te ko- i men met de overstekende heer Van Hoek dat de wagen een kwart slag draaide, zoals op de fo'o te zien .s. Toch werd de heer Van Hoek geraakt. Hij werd de lucht in geslingerd waar na hij op het fietspad viel. Met een hersenschudding TETS geheel nieuws voor onze stad en voor ons land, zo noemde me vrouw mr. J. M. van Walsum-Quispel zaterdagmiddag de Centrale Disco theek in de Witte de Withstraat te i Rotterdam, toen zij die officieel open de. Deze Centrale Discotheek is niet opgezet op commerciële basis, maar heeft in de eerste plaats culturele betekenis. Ook voorzitter W. Veder en een ceb-o van ^et stichtingsbestuur meende dat ken enkel is de heer Van Hoek metihet .!é;nen yan op platen opgenomen dezelfde ziekenauto naar de Dr. Note.-muziek en litteratuur m een behoefte stichting gebracht. Voor het ongeluk I voorziet en hij verwachtte bovendien bij de Rëmbrandtlaan heeft men ge bruik moeten maken van een andere ziekenauto. Op het emplacement van de Neder landse Spoorwegen te Schiedam is vrij dagmiddag brand uitgebroken in een hoeveelheid afval, stro, jute en derge lijke Er ontstond een sterke rookont wikkeling. De Schiedamse brandweer heeft het vuur met een slang op de waterleiding geblust. Tijdens de voetbalwedstrijd van het zesde Fortuna elftal tegen Sparta 14 te Viaardingen werd de 20-jarige T. v. d. H. uit Rotterdam aan zijn hoofd geraakt door een schoen. De bril van de jongen ging kapot. Met een oogverwonding is het slachtoffer naar net Algemeen Zie kenhuis gebracht. Na behandeling kon hij naar zijn woning terugkeren. Vermoede lijk is het rechter oog door glassplinters beschadigd. 1 I Een opgave van gevonden voorwer pen i&'ScMedafn: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9—12.30 uur en 2— 6 uur: I paar damesoverschoenen; uniform- muts; damessjaal en babykousje; kmderscho entje; dameshandschoen; jongenshandschoen; celluloid popje; stalen dop van auto; bril in étui; rag met sleuteltjes. Te bevragen bij de vinders; sleuteltje van Solex, v. Nimwegen, Ridderkersestraat 14b; ballpoint, J. Poll. Tuinlaan 92; bril, G. Berends, Stationsstraat 89: 4 kleurenpotlood, Clausen, Nassaulaan 11; dameshorlo ge. Cong. W. de Zwijger Ulo, St. Li- duinastraat; bedrag aan geld, M. G. v. Haagen, P. K. O. Laan 144; 3 plakken chocolade, Tentije. Vlaard. 'dijk 311; leerboek. J. Beining. Vlaard. dijk 65; speelgoedhondje, Koremands, G. Remdersstraat 32s; rode autostep, Snoey, Alberdastraat 16; kinderfiets je, J. H. v. Steenhoven. Fabriplein 25c; portemonnaie met inhoud, Smits, Leeuweriksingel 7, Kethel; portemon nee met inhoud, mevr. Janssens Mar conistraat 93b; damesparapluie, mevr de Kogel, Hellevoetsestraat 5; akten- tas met inhoud, van Gaaien. Rotter- damsedijk 305a: jongensportemonnee met inhoud. F. Jansen. Swammer- damsingel 13b: jongensjasje, Wesse-i ling. P. K. O. Laan 111; blauwe trui, i C. Bast. Herenpad 9a; 5 sleutels, A. I Blommersteijn, Hogenbanweg 15c; Burgers. Fr. Haverschmidtlaan 74. O De Schiedamse Klavar Accordeon Vereniging zal maandagavond in het bejaardentehuis- St. Jacobsgasthuis j aan de Burgemeester Knappertlaan concerteren. Om acht uur wordt het 1 volgende programma uitgevoerd: 1) Lustspiel Overture Keler-Bela; 2) Andante grazioso Joh. B. Kok; 3) Volkstaru Nr. 1 H. Brehme; 4) Ueber den Wellen Rosas: 5) Serenade J. Haydn: 6) Berceuse uit Jeux d'en- fants G. Bizet; 7) Letzter Fruehlmg E. Grieg; 8) Herzwunden E. Gneg: 9) Wien bleibt Wien J. Schrammel; 10) Manoeuvre mars Stenz: 11 El Capitan J, P. Sousa; 12i Dorn- röschens Brautfahrt M. Rhode; 13) Operettenmelodi-eén uit ..der Vögel- haendler" C. Zeiler; 14) Choral nr. 4 en 7 uit Kantate 140, Wachet auf ruft uns die Stimme, J. S. Bach. O De Christelijke Muziekvereniging De Vlaarflinger R. M. v. R. is zon dag zonder bromfiets naar huis terug gegaan. Hij had het voertuig bij Ar cade. aan.de Lange Haven in Schiedam gezet. Daar is de bromfiets ontvreemd. O De 16-jarige E. R. S. mist zijn rij wiel, dat hij onbeheerd in de Edison- straat te Schiedam had gezet. Mevrouw S. P. S. v. E. mist de fiets van haar zoontje die in de Hooid-roepen predikant heeft ook een straat te Schiedam was gezet. De Schiedamse J. T. V.W. deed aangifte van diefstal van haar rijwiel dat niet op slot op de Rotterdamsedijk heeft gestaan. De bedrijfsleider J. A. P. mist de linker koplamp van zijn auto. Het voorwerp, ter waarde van 35, is van zijn geparkeerde auto. die op de Hoge- banv/eg te Schiedam stond, wegge haald. De dekjongen G. v. d. H. uit Hoog vliet merkte zondagmorgen in het Schiedamse Sportfondsenbad dat zijn bruin-lederen portefeuille, inhoudende 10, is ontvreemd. 9 Op zaterdag 4 november houdt de Federatie Nazorg B.L.O., een over-i koepeiend orgaan, waarin alle organi-[ saties die zich bezighouden met het' geestelijk gehandicapte kind samen werken. m het gehele land een coiiek- te. Ook in Schiedam zal de plaatselij ke afdeling medewerking verlenen. Wie wil collekferen wordt verzocht zich op deze adressen te melden: D. de Bruin, Pr. Kam. Onneslaan l?9b. tel. 67983: H. Feenstra. Burg. v. Haa- renlaan 47R. tel. 65281: A. Hou'sma. Burg. Knappertlaan 234a. tel. 64372: J. Nieuvvstad. Burg. Knappertlaan 222b, tel. 67505. een stimulering van de handel, ana loog aan de stimulering die de boek handel van de bibliotheken heeft ont vangen. In België en Frankrijk be staat dit instituut reeds langer. De heer Veder kon vertegenwoordigers van de Franse en Belgische discothe ken begroeten bij degenen, die voor deze opening naar Rotterdam waren gekomen. Mevrouw Van Walsum acht te het zeer belangrijk, dat men door deze discotheek in staat is, te genie ten van muziek, die men zelf wenst te horen op een tijdstip en op een plaats, die men zelf verkiest. Di recteur Rob Maas bood mevrouw Van Walsum een speciaal voor haar opge nomen grammofoonplaat van Jules de Korte aan „in eeuwig durende bruik leen en een abonnement voor het le ven. Een studentenvertegenwoordiging van de Leidse universiteit bood na mens het comité herstel Minerva de plaat „Laat je zoon studeren" aan. WANNEER DE W. R. van der Zee uit Hoogkarspel het beroep naar Rotterdam, dat op hem is uitgebracht, aanneemt, zal na een jaar voorzien "in in d» vaca'nre van ds. Sqhoch, de bekende predikant voor het werk onder de raicid„.bare - scholieren en- de werkende jeugd, Ds. van der Zee. die in 1933 in Hilversum is geboren, heeft voor Hoogkarspel de Hervormde Ge meente van Den Haag (Duinzichtkerk) gediend. Hier heeft hij vooral onder de jeugd gewerkt. De door Rotterdam be- beroep ekregen van de Hervormde Gemeente van Zaandam. Doordat de Vlaardingse brom fietser J. A. J. zondagavond om kwart voor vijf op de Troelstralaan bij de Burg. Van Haarenlaan in Schiedam geen voorrang gaf is een botsing ont staan met een auto, bestuurd door de Vlaardingse A. de V.-K. De heer J. is met een hoofdwond naar het Algemeen Ziekenhuis in Viaar dingen gebracht. Het portier, spatbord en koplamp van de auto zijn bescha digd. Van de bromfiets zijn benzinetank en trapper- vernield. Advertentie I.M. (Van een onzer verslaggevers) In een R.E.T.-autobus lijn 39 in Schie dam is de Vlaardmger D. van Driel zondagavond onwel geworden en later j overleden. Om kwart over zes was de i 64-jarige heer Van Driel met zijn broer' |op de Nieuwe Damlaan m de autobus j gestapt. Onderweg werd hij onwel. De G.G. en G.D. werd gewaarschuwd. die de heer Van Driel om vijf voor „Harpe Davids" te Schiedam zal op j half zeven van het Schiedamse Sta- zaterdagmiddag 28 oktober van drie tionsplein naar het Schiedamse Gemeen- tot vijf uur recipieren in het repetitie- tejZiekeiihUis tieeft vervoerd. Daar bleek lokaal gebouw Christelijke Sociale Be-]h'j echter bij aankomst te zijn overlu- langen Lange Haven 73 te Schiedam i den. in verband met de viering van het1 --j veertigjarig bestaan. ivan onze correspondent) 9 Uit de stalling o phet Koemarktplein r, is de bromfiets van de Schiedammer j %e Nuts-Spaarbank Maassluis bereik-j G W G ontvreemd 'e dezer dagen een bijzondere mijlpaal In de afgelopen maand werd een I I" JITERSTE concent,-atu muziek te maken: zatte om goede een indruk van het zeer geslaagde muziekcon cours in Schiedam, dat zich ken merkte door vele uitstekende verrichtingen spaaroverschot verkregen van ruim' 92.000. waardoor het inleggerstegoed steeg tot 15.066.944. Sedert 1 januari van dit janr is bij i deze spaarbank met minder dan' j 2.032.509 meer ingelegd dan terugbe- i I taald. i (Van een onzer verslaggevers) liet muziekconcours van OBK te Schiedam heeft een bijzonder hoog peil bereikt, gezien de grote punten totalen die de jury heeft kunnen toe kennen. De Politie Harmonie- vereniging Hermandad uit Rotterdam en de Kon. Stadsharmonie Phileuto- nia uit Helmond behaalden zelfs het zeldzame totaal van 117'j punt met| lof van de jury. In dezelfde afdeling,! Harmonie-Vaandelafdeling, kreeg de( muziekvereniging Juliana uit Waalre, 111 punten, eerste prijs met lof ter- j wijl de Kon. Harmonie De Bazuin uit [Gorinchem in de ereafdeling een eer-' ste prijs met lof verwierf met 114 punten. Verdere uitslagen zijn: Concertwedstrijd sectie Harmonie-Vaandelafdeling eer ste prijzen voor Wilton Fijenoord Schiedam met 107',puntenCres- cendo uit Neede met 108 punten; Ap- polio uit Kaatsheuvel 108 puruen en i Dordrechts Pnilharmonisch Orkest zeischap le prijs 106 punten; Een-1 dracht uit Apeldoorn tweede prijs 92 punten; Eereafdeling Shell Harmo nie uit Rotterdam 1c prijs 108 pun ten Dordrechts Harmonieorkest le prijs 100 punten: Koninklijke Wilhel- inina uit Farnsum le prijs 101 Vz pun ten: Eerste afdeling Vredestein uit Doetinchem le prijs 105 punten; Cres cendo uit Alphen le pnjs 110 pun ten. 108 jtiunten: Tweede prijzen: Edese Sectie Fanfare: Vaandeiafdeling Rod- Harmonie 97 punten; Afdeling Uit- derkerkse Fanfarecorps le prijs 101% muntendheid: Door Eendracht Ster- punten en Chr. ver. Juliana uit Brum- ker uit Emmercompascuum tweede men le prijs 107 punten; Eere afde- prijs 95 punten; Zeister Harmoniege- ling Leidse Politie le prijs 104 pun- ten; afdeling Uitmuntendheid Excelsi or uit Lage Zwaluvve tweede prijs 96 punten: Eerste afdeling Wilhelmina uit Maasdam tweede prijs 90% pun ten; Derde afdeling Eendracht uit Ap- pingedam le prijs 1005b punten en Kunst na Arbeid uit Delft le prijs 101% puntenVierde afdeling Con cordia uit Nederhemert le prijs 51 punten. Tamboerwedstrijd: Uitmuntend Burger1 Harmonie Enschede le prijs 36 pun ten; Oefening en Uitspanning uit Wijk! en Aalburg tweede prijs 32 punten; j Derde afdeling Damesdrumband St. i ten uit Bergharen eerste prijs 331 punten. j Deze bijzonder mooie macliine geeft mv wasgoed automatisch een dubbele wasbewerkïng, het wordt 4x gespoeld en druipvrij gecentrifugeerd. Los te plaatsen. Aansluiting op hot normale lichtnet 220 V wisselstroom. Waskapaciteït: 3 kg droge was, Afni. 88 x 62 x BSÏIIU 48 cm. Prijs (incl. verwarming). dit mjiromfor uit itiHS ■unit getarnd en «sfemonjtrwni ef SCHIEB.WEG TEL. 6900 41

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1