zijn als tweelingen IS stokvis SOEPEN 3ABY- én KINDERKLEDING Wij eten CALIFORNIA soep! OUDE" BINNENWEG 137 afluatjong ié m damnd dooi het htm tgaat? DIT IS NIEUW, DIT WORDT MODE DIT HEET ROTTERDAM ♦TTERDAJHtMEH PAGINA 4 DONDERDAG 12 APRIL 1962 Tvvïstjurk In lengte-streep met lange das, voor maten 34,36,38 Familieberichten aan agentes en bezorgers kunt u ook opgeven Pas-Tunette brengt de nieuwe mode in foundations! Beha's in smaakvolle, fleurig- frisse, frans-elegante dessins. Dat is verrassend nieuw. Dat maakt foundations tot fleurige accessoires van uw garderobe. Dat is waarlijk MODE-EN-FLEUR. Natuurlijk is de persoonlijke Pas-Tunette pasvorm behouden. Ga kijken en ook u zult verrukt zijn over deze nieuwe collectie. Voor telefonisch opgeven van advertenties telefoon no. 115588 (toestel 50) Uw corsetière past het u graag Kijk eens mijnheer, daar gaat de nieuwe Solex in de moderne kleurencombinatie. Probeer daar maar eens verschil in te ontdekken! Uitgesloten! CALIFORNIA gebruikt er immers precies de meest uitgezochte ingrediënten voor! California besteedt er evenveel zorg aan. Daarom zeggen talloze Moeders: waarom zélf al die moeite doen? WÉRKELIJK CADEAU. ZONDER ENIGE BIJBETALING! biesje en Loesje de California tweeling ENIG IN SMAAK - DUBBEL IN VOORDEEL! VERBI SPORT Jezus, Uw verzoenend Isterven, 1 blijft het rustpunt van I mijn hart. 8 Heden ging van ons heen lm zijn Heer en Heiland, Ina een langdurig, maar 1 geduldig gedragen lijden, I rnize innig beliefde en zorgzame Man, Vader, Broer, Zwager en Oom, ALBERT VEERSMA in de ouderdom van 60 j. Uit aller naam A. VEERSMASchotte. 's-Gravenhage, 10 april 1962. Zuiderparklaan 340. Liever geen bezoek, Geen bloemen Geen toespraken De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag a.s. om 2.45 uur in het familie graf op de begraafplaats E Oud Eik en Duinen. g Vertrek van het sterfhuis! om 2.30 uur, k Flannel mantel in de modekleuren van vandaag, biljartgroen, marine, grijs en rood van 5 tot 17 jaar i Heden nam de Heere voor ons nog onverwachts lot Zich onze geliefde Dochter. Zuster, Behuwdzuster en Tante JANNA VAN RIETSCHOTEN op de leeftijd van 58 jaar. Uit aller naam: J. C. VAN RIETSCHOTEN Nsselmonde. 11 april 1962. Oostdijk 5. De begrafenis zal D.V. plaats vinden zaterdag 14I april a.s. om 2.45 uur na-1 middag, op de nieuwe be-| graafpiaats Vredehof te Rid-1 derkerk. s Geen bloemen, E Fantasie-popi in! Off-sho'jlder model 'met voorgevormde cups. Speciaal ge- maakt om te dragen onder kleding met een wijde hals 4.95 I Heden ontsliep in zijn I Hee, en Heiland na een moeilijk doch blijmoedig gedragen lijden onze Me- [debroeder, Amtsdrager de Heer A. VEERSMA als diaken diende hij mot nauwgezetheid en trouw zijn Heer en Meester. Namens de Wjjkkerke- raad V van de Geref Kerk te 's-Gravenhage-West Er, B. RIETVELD, praeses W. W, KKAAYEVJELD. scriba 's-Gravenhage, '9 april 1962. j y o Heden werd plotseling van ons weggenomen onze zeer geliefde Man. Vader en Grootvader ADRIAAN LAIVIBERTüS VAN' WIJLEN op de leeftijd van 64 jaar. Sprang-Capelie: J. VAN WIJLEN—Verbeek Dubbeldam: Ir. A. VAN WIJLEN J. C. VAN WIJLEN—Jonker Sprang-Capelie; J VAN WIJLEN N. A. VAN WIJLEN—-Rozenbrandt en kleinkinderen. Sprang-Capelie, 11 april 1962. Heistraat 56. De begrafenis zal plaats vinden zaterdag 14 april des n.m. 3 uur op de Alg. Begraafplaats Heistraat, Sprang-Capelie. C/el bieu! Kort mode! met voor gevormde cups van no-iron poplin in verrassend ruitjes-motief Ciel-bleu 6.50 In hetzelfde dessin ook verkrijgbaar: broekje, gordeltje, jupon. Vierdelig garnituur 23.40 OOK MET LANGE MAAGBAND IN HÉÉL VEEL MATEN, Fantasie-poplin! Kort mede! met voorgevormde cups, waar- J van de naden zelfs onder uw J jr dunste bovenkleding onzicht- baar blijven 5.9s 'n Van der Heem produkt Vraag vrijblijvend de fraaie documents, tie bijR.S, Stokvis en Zonen N.V., afdeling 8 romfietsen, Rotterdam ■*»U»EN ZONEN N.V. Cadeau voor 9 vlaggetjes /raa/e binder-bouillonkop (In 6 pasteltinten) Onderstaande SQLEX-service-sfations vertrekken U gaarne olie inlichtingen CAPELLE AAN DEN IJSSEL: H^MAATBerrnweg 286 Telefoon 01804—2753 KRALINGSEVEER: £j.-.y:L5HC"Jy. Zebrastraat I Telefoon 01804—2542 ROTTERDAM: Fa. W. BUITENDIJK W.B.R. Beijerlandselaan 103-105 B. MATSER Taborstraat 3-4, Tel. 127638 MOTORHUIS „SAFE" Brielselaan 30 Telefoon 172820 Telefoon 73269 Oudedijk 192, Tel. 131880 Telefoon 174513 Ie Pijnaekerstraat la Tel. 84159, na 18 uur tel. 85246

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2