a LICHT GEWICHT fM yan De oektot laardin^en W i,lkindersch V.\i 9€i &L~ zijn altijd c tl m m HOOFDLETTER VINKE CO. JONGE KRACHT (m. of vr.) m m IS PRAKTISCH ÈN MODIEUS 49.75 69.75 54.- 39/5 59.75 „Centraal Bureau" jongeman SIJlillpliF;. l' 8< 'H o WÊêmM Bent U minder slank, maar kleedt U zich graag jeugdig en elegant of bent U niet meer zo jong maar uit dan moet Speciaa! voor#laan 2- r FLINKE KRACHTEN (m. en vr.) HERHALING ris de toverkracht der reclame bandit baghar Et St. van den Arbeid wil inderdaad W/2 pet. huur compensatie fm •#i S PAGINA 6 1. Colbert-costuum» in slanke modellen met smalle pantalons. Echte leisure-wear in zomerse lichtgewichten. 2. Sportcolberts .Matting tweed" In het moderne blauw. Fancy tweed.» Sturka modellen. BLAZERS zijn mode „mannelijke snit" Lichtgewicht zomercolberts gedessineerd in moderne gareneifecten m Lichtgawicht pantalons in Terlanka... prettig dragen op zomerse dagen 29 75 3 9 75 8. Tarlanka raincoat ragtan-model met moderne korte revers. Snel gewassen, snel droog Vederlichte nylon trenchcoat Gemakkelijk opvouwbaar In klein, praktisch etui 2975 Haringvliet 100 - Rotterdam vraagt voor de afd. Interne Dienst een actieve -■sin Ufl I'f P<4, fi|l||. U LjjjUfli aatr* cje tic |{i- jl jiokke». corl v. d. Parklaan 28 Rotterdam ACCOUNTANTSBUREAU opcerlcjit dop A. E. MÉljfeR feW j. HÖRCHNER ...111(4 Ijl 21» ju,li, UM rildllilétliW »Ht I-" II hi Speciale maten 391/ 95 ROBERT. PiG (JET 10 m filialen oonregeliitg. RC -j e fia-ra mnot' Hii f afdeling Maasland van de Ned. UC£C "l'1 U'j v C Chr. Vrouwenbond houd donderdag 10 mei om 19.10 uur een bijeenkomst Trr»lii/i» a in het Trefpunt Ds. H. F. Meijer en dr. J. Collet beiden uit Maasslib rul- len spreken over „Verantwoorde ge- is C A weer n zinsverzorging". Deze avond wordt ge houden in samenwerking met de afde- i iing Maassluis. H KOilSKtie ZO* Vele Maaslanders kochten een sla gzin - formulier voor de 10 x 10. Zeer weini- dio uitmunt rlnnr gen hebben dit nol- ingeleverd Deze Ie ul Umi UOvl kunnen echter nog tot 0 mei ingele verd worden op de Weth. Dijkshoorn- BE NATIONALE COÖPERATIEVE AAN- El» VE8K00PVEREKIBINQ VOOR DE LANDBOUW voor de bediening van de adi esseer- machine; i Leeftijd tot 30 jaar. Sckrijte.ijkc sollicitatie» te rlcjitpn (i iijtj. pérsoneèjsiajiei], 'ptjs{j>[]S "j82, jlotterdam. Kw Bestuur van de Ver. tot Stichtte? en Instandh. ran ttebo|«n hti OUbel th t'opendrethti trnnRt whm M" kleuterschool, oostsitiil (M b»ii Li tuten- vraagt voor de afdeling GEUEGEtOE LIJNEN s voor het opmaken der scheepsafreke- ningen. Brieven worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres. Bij dp kantoren te 's-Oravcuhage en Rotlerdam is jriants voor jvsHHttsltim, c.d. ijk aan tic adressen: 58, 's-öfavenhage 141, Rotterdam SiitliciUtirs ncjiriilc Stadndudcrstaari Ilccrnraaiissiiifie l>e molen aan de Zuiddijk te Maassluis, die in het kader van de Oranjefeesten sedert vorige week des avonds in een zee van licht baadt, dank zij de .-el- gekozen plaatsen van hoc floodlight, zal ook zaterdagavond nog in de schijn werpers staan.. Dit is beslist de laatste Stijlvol jeugdig mod avond! in el fijrt glanzendg Qp bevrijdingsdag, zaterdag, zal bij kamgaren "7 gunstig wc-er de Hoekse harmoniever eniging Rolterdam Aan Zee een concert Cnorlalo maten -30 W Seven m de muziektent aan de De Cor v desstraat (aanvang 20 uur; Het Centraalstembureau te Vlaar- tjedistmgeefde mant dingen heeft dc- kandidatenlijsten voor van een prachtige k' de op 30 wei te houden gemeente- kamgaren met apart -aadsverkiezing als 'otgt genummerd: - lijst 1, Partij van de Arbeid; lijst 2, Protestants-Christelijke Groep- lij-st 3, Volkspartij voor Vrijheid en Demo- rati(lijst 4. Katholiek! Volkspartij; lij-s: 5, Communistische Partij Neder land; lijst 6. Gereformeerd Politiek liln» n DftAjWefLtuOu C—J».. bij Concordia; zwart rrerkloo: averge lakt dames-sportrijwiel aangetroffei 2-: mei in de Wetstraat 47. D<: commis- saris van politie verzoekt ieder, dii inlichtingen over bovenvermelde voer tuigen 1 n verschaffen :ich -te 'wen 1 de:: tot de afdeling recherche aan het bureau van politie Delftseveer 6, In de recreatiezaal /an „Vlaardli gen presteert zich" treden vanavond (zaterdag: o. The Crazy Brother: (parodisten>, Tie Mills Sextet (amti- sementsorkest) en The Blue Stars (gi- taarduo). B. en W. van Rotterdam hebben de gemeenteraad voorgesteld aan te ko pen het woonhuis met stenen pakhuis Blankenburg 4 in Rozenburg er. een stenen loods aan de Rozenfcurgse dijk, nodig voor de aanleg van het haven en industriegebied Europoort-Oost (Advertentie) weef-effect Bij V.Woensel vindt u sandaaltjes te kust en te keur! D t mo delletje voor kinderen is er één van. in zomers wil. 18-19 Speciaal voor groeiende voeten. Modern en stevig, met vlechtwerk effect. Anti slijtage rubberzooi. Kleuren: Brons-bruin, beige en wit. 20-23 4.SS 24-27 S.5Q 28-31 8.25 32-35 6.95 Witte mousse nyj> ^semeTceri«=r<J fcatoeeen ku)f«( anklets vans» CT PA, R F U M S P'A R LS 24-27 7.95 28-31 8.95 32-35 9.90 Rotterdam linnenweg, Nw. Binnenweg, Groene Hiliedijk, Putselaan. Katendr. Lagedijk. Tilburg De stichting van den Arbeid heeff iterrmddag aan staatssecretaris olvink advies uitgebracht over de oogte run de compensatie voor de oorgenomer huurverhoging. Dit -Ivies >udt zoals wi gisteren al als rer .vacating mededeelden in een com pensatie van lVh procent met een mini mum van J 2.25 per week. De stichting adviseert hiervoor bij Schiedam ToogDeschikking var, het college va-1 riiks- Dordrecht Vooröeiniddclaars d, werkgevers de ver rIS?a karreplirhting op te leggen deze Leiden H ar.tie te verstrekken compensa- aan aiien wier inko- Heuvmen heneden ƒ13.000 ligt, benevens aan pen met een hoger inkomen, indien ■dat ls geregeld bij »en collectieve r beidsovereenkomst of een bindende

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1