ADMINISTRATEUR VOIUL WA1A PROEF NU DE VERFIJNING VAN DE BESTE KOFFIE MET'T GEMAK VAN OPLOSKOFFIE DE GRUYTER'S alleen enx,EN opgeven agenten en werkelijk cadeau, dus zonder enige bijbetaling1 mmm mms® DE ROTTERDAMMER PAGINA 6 DONDERDAG 10 MEI 1962 Familieberichten uit andere bladen kunt U ook aan bezorgers wmrn.mmr»mmNW klaas schouten HULP IN DE HUISHOUDING voor hele dogen Evenmin als u kunt peggen wie van de tweelingen de liefste is, evenmin, kuntu zeggen wat 't iekkerst is: Moeders soep of California soep. Ze zijn immers-ailebei even tekker! - Dezelfde ingrediënten - dezelfde zorg„Precies mijn soep!" zeggen talloze Moeders, - „maar California is vééi voordeliger ENIG IN SMAAK, LIESJE EN LOESJE de California tweeling DUBBEL IN VOORDEEL! IS.90 dMMm mSWM'ii I2.S0 Voor de elegante vrouw, die prijs stelt op het laatste mode silhouet, deze Walette boothais beha - dus schouderbandjes opzij - v.a. &.75 Rijkelijk met kant overtrokken, Beugeltjes die U nooit voelt, maar een perfecte separatie verzekeren. Cups A, B, C, D. Past U hierbij eens deze Walette gaine IS.50, luchtig door tule-elastiek - rekt naar alle kanten Kan door speciale pasvorm niet opkruipen. Hèt handboek over goede vormen en maniertn MODERNE OMGANGSVORMEN door j. L van der Kraan-de Gooyer f7.90 Nieuwe, verrassende Oploskoffie, die alles heeft van De Gruyter's beste bonenkoffie. Mokka-filter wordt op 'n speciale manier gefilterd uit volaromatische koffies. Daardoor blijven alle weldadige eigenschappen van vers gezette koffie behouden: pit... kleur.versheid... geur, met 't gemak vcm oploskoffie! Alltèn de koffie-zaak De Gruyter maakt Mokka-filter! de "goudmerk"-Oploskoffie, pot 50 gr. 198 ct. voordelige gezinspot 200 gr. 725 ct. Met kassabon voor aog.lQV0 korting ..•""kft-fr BETERE W1 «WAAR PROCENT DE GRUYTER Familie-Advertentie* worden opgenomen in: De Rotterdammer Nieuwe Haagsche Crt. Nieuwe Leidsche Crt, Dordtich Dagblad Pril* SS ets. per mm Op -verzoek kunnen te ook alleen in ons blad worden opgenomen 4 30 et. p. nun De Heer en Mevrouw JASPERSE-Bos geren met vreugde en dank baarheid kennis van da ge boorte van hun Dochter JOHANNA HENÖRIKA Lelden, S mei 196Z. Witte Singed 72, TUd.! Diaconessenhuis. Kamer 2S3. 1362 i SOLT DEO GLORIA 1DV 17 mei a s. hopen onze J geliefde Ouders en Groot- f ouders JAC OOSTERLEE en A. OOSTERLEE— van Buuren de dag te gedenken, r waarop zij 50 Jaar geleden - in het huwelijk traden. Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. P Gelegenheid tot feliciteren i 17 mei a.s. van 16.30—18.00 uur in ,JDe Magneet", Huis te Vcidelaan, Maasland. Maasland, 9 mei 1962. Nieuw Huis ter Lucht IS. Op ze mei a.s. hopen on- t ze geliefde Ouder* A HAASNOOT «n M. H. HAASNOOT— van Rheenen de dag te gedenken, dati zij 25 jaar geleden in de echt zijn verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens i van hun dankbare Kin- j deren m en JAN GERDA en HENK JAAP GREET WIM. Leiden, Oosterstraat 7». Gelegenheid tot felicite ren 36 mei van 8—uur J n-m. dn het Loge-gebouw, i f steensohuur 6, Lelden. Heden overleed zacht en kalm, in haar Heer en Hei land, onze geliefde Moe der, Behuwd-, Groot-, Over grootmoeder en Zuster GIJSJE OUWEHAND Weduwe van Cornelia Hageman in de gezegende leeftijd van 76 Jaar. Leiden: A. VAN DEN BERG— Hageman P. VAN DEN BERG Llsae: C. LANDMAN— ELag-eman B. LANDMAN Warmond: H. TER BEEK— Hageman B. G. J. TER BEEK Arühemt G. J. HAGEMAN T. J, HAGEMAN— Jacobs Klein- en Achterkieinïdnaeren: Warmond, T mei 3982. Irenestraat 10. De begrafenis heeft heden plaats gehad op de be graafplaats der Herv. Ge meente te Warmond. Verloofd: J. A. Krans, Mep- pel en Ati-e Bosch Kampen; D. J. Ledeboer en Diwke A. T, A« ten Kate, Botterdam* Ondertrouwd: Henk van Wa ve ren Leiden en Riek Groene veld Haamstede; Roelof Jan Schoenmaker KaDenkote en Hilly Frederika de Boer, Nije- lamer. Getrouwd; Cathro W. Knott- nerus, en Gerrit H. Cazemier (Alberta) Canada. Geboren: Wouter z v de Nooy-Koole, Ede; Hendrik Rut- ger z v de Witt Wijnen-Jans- «en Schoonhoven, Rotterdam; Roelant Christiaan z v de Waard-van Stuyvesant Meyen, Oegstgeest; Marian d v Smit van Hemert Voorburg; Sijtske Aafke d v Fokkema van Driessum Lioessens; Jan Auke Z v v. d. Heide-Visser. Heeg; Jan z v Hania-Wijmenga Keimpewier. Overleden: Julius Hermann Neumann Amsterdam; Wicher Koetsier 82 j Meppel; Maar tse van Rees-Buitelaar 5? j Voorburg: Elisabeth Padt 74 3 Amsterdam; Geert Do Iff 55 3 Groningen; Herbert Fredenk van Wijnen 81 j Dordrecht; Harm Höltke 66 j Dordrecht; Johanna Elisabeth van Zwijn- dregt-ter Meulen 82 j Bloe- mendaal; Maria "Wilhelm in a Hendriks den Hartog-Derks 64 3 Rotterdam; Lodevicus Man- nus Hendrikus den Ouden 65 j Rotterdam; Bonifacius Marl- nus de Jonge van Ellemeet 80 3 Utrecht; Hanna Alida Wesse- lina Hesselink-Meijennk 62 j Winterswijk; Frances Elisa beth Collins Haddenroad; New York; Gerardus Petrus Kieve naar 68 j Rotterdam; Arij Stok 57 j Rotterdam; Eliza beth Klazina de Vries Broek- man-Beusekom 67 j Breda; Geert Doff 55 j Groningen; Ja cob Melle Visser 61 3 Droge- ham; Jasper W. Travaille 85 j Sexbierum; Jan Boerstra 67 j Den Haag; Rena Anna Seis- bierum. f Familieberichten Algemene kennisgeving Heden heeft God tot Zich genomen mijn lieve Man, onze lieve Vader en mijn lieve Opa in de ouderdom van 74 jaar. Rotterdam. 8 mei 1962 's-Gravenwetering 174 J. M. SCHOUTEN—Veerman D. SCHOUTEN A. M. SCHOUTENVeenendaal DICK SCHOUTEN C. SCHOUTEN J. I. SCHOUTENde Koomen Liever geen bloemen Th °,Yrerl^ene opgebaard in de aula van de in, w. lennaatstichting, 's-Gravenwetering 174. Bezoek: donderdag- en vrijdagavond van 19—20 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag ;,n0?Pw ^e^afplaatsjOud-Krahngen". Vertrek ti^l3 uur Uls om 12.30 uur. Aankomst kapel God nam geheel onverwacht van ons weg mijn Grootvader 0DZe UeVe Vader' Behuwdvader en KEIMPJS JANSONS in de leeftijd van 71 jaar. "s-Gravenhage: K. A. JANSONSJansen U.S.A.: J. JANSONS J JANSONS—Lox MARION MARY JANE 's-Gravenhage: H. J. SONNEVELDT—Jansons FLIP C. SCHUILJansons A. S, SCHUIL 's-Gravenhage, 9 mei 1962, Correspondentie-adres: Lobelialaan 144. Geen bezoek Geen bloemen De Overledene is opgebaard in de rouwkamer Van Diemenstrait 167. Bezoekuren v in t>" teraaröeb mei a.s. te „Westduin", Oi •.aid op zaterdag 12 Alg. Begraafplaats Uoosduinen, Zich uitbreidende Woningbouwvereni ging in Rotterdam vraagt per 1 okt. (volledige dagtaak) In het bezit van het diploma M.B.A. of vergevorderde studie. .Salaris nader overeen te komen. Voor een woning kan t.z.t. worden gezorgd. Brieven ohder no. 7102 aan het bur. van dit blad. GEVRAAGD Eventueel intern. - 2e meisje aanwezig. Aanmelden Mathenesserlaan 2, Tel. 117888 Rotterdam ihè" Wms&È t VV siÜS.A A 1 iw&üf, ,4" ■iwB$ CADEAU voor 12 vlaggetjes dit prachtige soepbord (edelaardewerk in 6 pasteltinten} CONTINENTAL Bij'zonder charmant is deze Walette gaine met slank makend sa tijn-elastie ken voor- en rugpand, (wit en zwart) Ja»? i.'-Xx j* ■j, Voila, de gai ne zoals (J hem wenst, meteen maxi mum aan be wegingsvrij heid. Dubbel voorpand,cor rigeert feil loos kleine figuurfoutjes. 16,75 Model boven de taille 16,90 UN DATIONS VïftKRUGBAAR IN Dfc BOEKHANDEL N.V. GEBR. ZOMER KEUNINGS UtTG. MIJ WAGENINGEN mmam 4 7a -<ï K> - ,c &S-S- DE GRUYTER'S MOKKA-FILTER DE GRUYTER Vi-I v j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1