„Jubileum-waterpolo utstekende sfeer m Judotornooi gaf goedfe, sportieve strijd te zien Militairen verbluften vele honderden kijkers ,sJeugd Jolijt"-reeks deze week besloten 1 Burgemeester looft KW-traditie Speciaal tornooi voor oud-lid R. Boer SZC ivon zelf de prijzen 2?° 4.« 4 Is Rotterdamse kroniek heetman Vriendelijke woorden tijdens ontvangst Paard in sloot Met sliow en oefeningen D iron termeulen Soldaat gewond bij demonstratie ndë schatkamer - onder de lijnbaan' DE ROTTERDAMMER MAANDAG 9 JULI 1962 meter kleuren AGENDA Vandaag ....en dagelijks pullover, vest, jumper,«50 rok blouse «51» 15 pantalon CHEMISCH REINIGER colbert 2?5 japon deux-pièces manfelcostovm, damesmantel herencostuum, winterjas, regenjas] mm Schijngevechten OVERTROFFEN SERVICE -•y mui COLLEGA ZON.... Jaren werk Advertentie Nooit had onze inkoper ge dacht dat wij deze poptin in een zo mooie kwaliteit nog eens zouden aanbieden voor minder dan de halve prijs. Maar wat wile U? Een koud voorjaar en daarna een zacht Wintertje! En wij hebben deze poplin heus niet gekocht om onze maga zijnen te blokkeren. Morgen gaan wij deze poplin verkopen, slechts één dag voor een krankzinnige prijs. No Iron poplin, In een schat van kleuren in een mooi glan zend, zwaar weefsel. .Nd Iron poplin van 3.75, nu voor minder dan de halve prijs. Dinsdagmorgen om ginc de verkoop No Iron poplin, voor blouses, japonnen, kinderkleding enz., in een enorm groot kieur- assortiment, o.a. lipstick, marine, geel, rose enz. 90 cm breed, per meter voor Fj Gêën têt. of schriftfcest. Oud-Sohiedammer Rinus Boer zal zaterdag zeer verheugd zijn geweest. Deze vroegere stadgenoot was spe ciaal uit de Verenigde Staten over gekomen om het vijftigjarig bestaan van de Schiedamse Zwem Club te kunnen vieren. Nu heeft de SZC in vijftig jaar grote faam gekregen vanwege een reeks van kundige or ganisatoren,, dat begon bij de oprich- tin? ln 1912 met driekilometerwed strijden in de havens en de jonge ren van de laatste tijd draaien de hanuen niet om voor nationale en in ternationale wedstrijden en toernooi en. Geheel overeenkomstig die goe de traditie schreef SZC dan ook prompt een jubileumtoernooi uit spe ciaal ter ere van Rinus Boer hoe wel SZC dit jubileumwaterpolotoer- nooi oorspronkelijk op een later tijd stip had willen houden. Het weer werkte plotseling ook mee. zaterdag danste de thermome ter nog rond de vijftien graden Cel sius, er beneden zou fataal zijn dan moest het toernooi werden afgelast, maar de zon joeg het kwik een graad je hoger en zo is er in. een allerbes te sfeer zaterdags in Bad Groeroord gesport. Vooral op het terras, was de sfeer uitstekend maar daar genoot men dan ook meer van de zor, en minder van het toch nog kille water. SZC won de eerste prijzen. Overigens kon ook de heer Boer ac tief deelnemen aan dit toernooi. Hij kreeg zijn plaatsje bij de veteranen. Eddy Williams scoorde voor de oudjes die met 10 over de jongeren van SfC zegevierden. Voor het seniorentoemooi waren uitgenodigd de Pinguins uit Woerden, de Bergambachtse Zwem Club en de RZC uit Rotterdam. Er werd fris en aantrekkelijk polo ge speeld ook al zwommen de Schiedam-" mers wel eens te lang met de bal zo dat niet van alle kansen gebruik werd gemaakt. De duels waren dikwijls van de stevige soort maar de scheidsrechters Noordzij en. Louis, die daarvoor later een hartverwarmend cadeautje kre gen, hieMen de leiding goed» in han den. Het tornooi wa« perfect georgani- (Van een onzer verslaggevers) seerd zij het dat de functionarissen niet konden bewerkstelligen, dat de deelne mers tot snel zwemmen konden komen in het. kille water. Het tornooi vormde ondank* deze handicap een goede pro- pa gai>J voor de zwemsport, SZC ver sloeg eerst De Pinguins met 50. Daartoe maakte de oud-secretaris Rinck Zijistra drie doelpunten, Nico Kolmeyer en Van der Boom scoorden eenmaal. BZC zegevierde met 20 over de RZC-eombïnatie. In de finale kregen de Schiedam mers een licht overwicht over BZC. het werd 21 in de eersiu helft door doel punten van De Bruin en Kolmeyer. De voorsprong- van SZC werd daarna be dreigd, het werd 32 maar Maglto werd uit de strijd gestuurd en moei zaam behield SZC de 32 winst. In de strijd om de derde plaats wen RZC met 42 van de Pinguins. Bij de dames werd het ook een Schiedamse triomf. Met 121 wor.nen de Schied-am- sen van de Pinguins. Herma Visser, Truus Keizer. Ria van Baarle en Toos- je Rotteveel lieten ieder hattricks no teren. Aar, het slot heeft voorzitter Max J. van der Meer de prijzen uitgereikt. Aanvoerder Henk J. Roodenrijs van SZC kreeg de eerste prijs, de aanvoer der van BZC kreeg de tweede prijs. Voor de overigen waren er herin neringsmedailles zelfs het veteranen- team met o.a. de oud-kampioen Dolf van der Kuyl mocht onder leiding van de ditmaal als coach fungerende pennigmeester Arie Sluyters in een warm huldebetoon delen. Zwartewaalsestraat: Jeugd Jolijt 1962. Wielerwedstrijden. 19. ParallelwegJeugd Jolijt 1962, Spel- avond, 19. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 84154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teief. 115538», Apotheek: Gouka. Groenelaan-hk Wil- lemrkade. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 89123; politic-alarm 64866; GG en GD waarschuwing 69290. Westrest 12: Cees van der Geer, ex positie (tot 15 juli). Bij de demonstraties in het Pr. Bea- trixpark te Schiedam is zaterdagavond de 21-jarige militair C. G. van Falk bij het nemen van een zweefkoprol over een achttal militairen verkeerd op zijn rechterschouder gekomen. Hij is naar de Dr. Noletstichting in Schiedam gebracht, waarbij bleek dat het sleutelbeen was gebroken. Hij is in een militaire auto naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Deze dienstplichtige was gelegerd in de Doelenkazerne te Leiden. I Voorbijgangers zagen zaterdagmorgen dat een paard in een moddersloot bij de Oudendijk en rijksweg 20 in Schiedam was gezakt. Het dier kon niet uit de modder komen. Vermoedelijk hebben vier anderen paarden eveneens eigen- dom van de veehandelaar K. Bos uit Rotterdam het dier spelenderwijs in de sloot geduwd. Met vereende krachten hebben politie agenten en voorbijgangers het paard met touwen uit de sloot getrokken. Daarna heeft de verzorger K. Bos het dier naar zijn stallen aan de Schiedam- seweg gebracht, waar het wat op krach- ten kon komen voordat het naar het abattoir zal worden gebracht (Advertentie) SCHIEDAM Geboren: s Anr.a 1I.L. d.v. J. van den Berg en A.M. van Loosbroek. Overleden 6 M.A. Brinkman. 85 Jr. wed van T. A. de Vette 5 S. Ugthart, 61 jr. (Van een onzer verslaggevers) Vlaggend Schiedam had zaterdag morgen al vroeg de show en dit van wege de goede medewerking van de militairen die bij sportpark Thurlcde hun veelbekeken kampement hadden opgeslagen. In de morgennren kwa men al meer dan tweeduizend belang - stellenden naar de expositie van mi litair materieel kijken. Zo enthousiast waren de militairen dat de 422e en 423e compagnieën met de tamboers en klaroenblazers van het Regiment van Heutz te vroeg vertrokken van het parkeerplein Singelplantsoen. Reeds om half elf musiceerden de militairen in Schiedam-Oost. Vele honderden zijn speciaal de straat opgegaan om ,,de soldsften te zien" die met pantervel voor de musici, met ge weren voor de soldaten en met de automatische wapens voor de onder officieren kranig naar Nïeuwland mar cheerden waarna zij weer op het par keerplein terug kwamen. Om twee uur trokken deze manschap pen weer naar de Grote Markt waar een erewacht is gehouden. Tevens blies het trompetterkorps van de Ar tillerie Breda van half drie tot vier uur de pittige defileermuziek die de wan delaars de energie gaf tot aan de periferie van Schiedam te wandelen. dam kwamen waar de Plantage weer het. middelpunt, was, Hier kregen de wandelaars hun be scheiden en hun prijzen. Hier hebben de Klema's. de muziekschool Hakkert, het draaiorgel De Waterpoorter en an deren een gezellig feestprogramma verzorgd waarna het trompetterkorps van de Artillerie Breda het geheel met een indrukwekkende taptoe heeft besloten. Aan de Rijks HBS en M.M.S, te Schiedam zijn voor het eindexamen HB5-B de volgende kandidaten ge slaagd; de dames N. Kerlchoïf, The a Licht, Nel Rlp en de heren, Thom Beukers. Louis van der Bos, Jan Brand,. Hans Brouwer, Jan de Graaf, Rob Grootendorst, Roel van Iperen, Piet van. der Kruit, Leo La uwaars, Roelle Leemans, Bert Mulders. Rei- nier. Roetering, Antie Sey, Harry Sluimer, Paul van Vliet, Mijrdert Wit sel en Chris Zijdeveld. Zes kandida ten slaagden niet. A/fET genoegen kon de voorzitter van Het jubilerende SZC Max van der Meer zaterdagavond in Bad Groenoord aan het slot van het jubileumpolotoemooi de eerste prijs overhandigen aan de aanvoerder van het -winnende team, Henk Roo denrijs: van..de. organiserende. Schie damse ZioemCl-wb, Menigeen zal zich zaterdagmiddag hehben afgevraagd wat de organisa toren bezielden om bet nationale ju do-tornooi niet iu stralend zomerweer te verwerken in het Openlucht Thea ter „Dijkzigt" te Rotterdam. De jeugd had toch zeker 's middags kunnen werken; voor de avondwedstrijden was het inderdaad te koud. Menigeen zal dan zeker 's middags en moge lijk ook 's avonds een vergeefse reis naar Dijkzlgt hebben gemaakt. De judoka's kampten bij Hulsker te Schiedam. Bij de junioren was het zoals ver wacht de bruine bander De Bruyne uit Vlaardingen die in zijn groep de overwinningen behaalde. De groene banddrager Van Burik van Sportschool Bonte uit Delft wist en bij de groene én bij de blauwe banden door te dringen. Beide keren verloor hij door een klem aan de hals (shime-waza). 's Avonds stak Bor uit Den Haag met kop en schouders boven zijn te genstanders uit Ai zijn partijen wist hij met ippons (volle punten) te win nen. Bij de groene banden behaalde Sino van De Maasstad ook steeds duidelijke overwinningen, zij het één partij in een verlenging en één partij met een waza ari (half punt). Bij de blauwe banden was het Firet uit Maassluis, die alleen in de finale een scheidsrechterlijke beslissing nodig had om de prijs in ontvangst te nemen. De Dordtse reus Van Antwerpen (115 kg) gaat elk jaar goed vooruit. Deze knaap bezit de blauwe band en omdat hij al eens een blauwe band toernooi had gewonnen, was hij geplaatst bij de bruine banden. Maar ook bij de zwar te banden had hij ingeschreven. Niet alleen de wandelaars liepen daarna opgewekt naar het Prinses Bea- trixpark maar ook vele honderden Schie dammers. Zij hebben daar een goede muzikale show van de CJV-Harmonie gezien. Zij hebben gezien dat de soldaten een speelweide hadden afgezet met prikkel draad en dat daar binnen exercities werden gehouden, gesjouwd en gebouwd werd er met dikke bouten balken, de soldaten hielden schijngevechten waar bij kwaadwillige aanvallers vla een ju dogreep van een aanslag met de bajo net werden weerhouden. Verbaasde Schiedammers zagen hoe lenige solda ten een zweefkoprol maakten over tien geharkte soldaten. Dat demonstratieprogramma werd on dersteund met muziek van de radiowa gen van de militairen, met gezang van de wandelaars en met de vrolijke druk te bij de vele tractatiewagens. Zo werd de KW-mars in en buiten Schiedam een feestelijk gebeuren en het kleurrijke ge heel kreeg het karakter van een groot vriendsehapsfeest toen de duizenden 's avonds naar het centrum van Schie- Jl-fET een zweefkoprol over tien kameraden toonde deze mili tair het verbaasde Schiedamse pu bliek de lenigheid en vervaardheid van het korps op de speelweide in het Prinses Beatrixpark. ZO, IN HET VERVOLG meet elke Schiedammer wat de KW-mars is Tv Achttiende, die zaterdag is gehou den, heeft namelijk alle vorige spec- takelstukken overtroffen. Er was zelfs meer decorum verschaft aan het ge beuren want strenge militaire wach ten stemden voor het stadhuis. Dat hield evenwel niet in dat het strenge protocol ook in het stadhuis wordt toegepast want daar wordt een offi ciële ontvangst van autoriteiten meer en meer een begroeten van oude vrienden. Burgemeester mr. J. W. Peek en bondsvoorzitter D. de Vries van de Oranje Garde kwamen zo tij dens de officiële redevoeringen tot een heel hartelijk contact waarbij mr. Peek er zijn vreugde over uit sprak de heer De Vries weer aanwezig te zien. QVERIGENS vallen er bij dergelijke gebeurtenissen meer contactera te leggen en te herstellen. Zaterdagmor gen al vroeg kwamen de wandelaars naar Schiedam. Zij klopten toen ver geefs bij het VVV-bureau aan. Dear werden die morgen gratis vele reizi gers naar verre landen en sleden van goede raad voorzien. Ettelijke stad genoten kwamen even langs om te vragen welke treinen naar welke plaatsen in ons land ze konden nemen en gratis gaf de VVV het antwoord. Het >s wel jammer dat de Schiedam mers niet beseffen dat dit VVV-werk door particulieren voor ons allen ge schiedt, er dus geen beschikbaar kapi taal is en daarom zou het goed zijn als het goede taerk van de VVV in ,yrA i stand werd gehouden doordat wij al len voor enkele guldens per jaar lid zouden worden van de VVV. Dan kan de gratis service steeds doorgang vin den. MAAR WE SPRAKEN ditmaal niet over de VVV, maar over de KW. De vele functionarissen hadden 's mid dags bezit genomen van de kantoor tjes van de WV en de SG. Daar wa ren de startbureaus. Hier kwamen de oude bekenden, hier kwamen de nieu we wandelaars die zich heel spoedig thuis voelden. Zijkwamen voor de sport in Schiedam, maar gezien de vele genoeglijke gesprekken in de plantage en bij het Prinses Beatrix- par k hebben velen er goede contacten van over gehouden. Uw verslaggever heeft weer eens kunnen spreken met zijn collega Wim Sterrenburg, vorig jaar nog redacteur van ons blad in Vlaardingen, nu in Almelo. Daar heeft hij het als redacteur van het Dagblad van het Oosten goed naar zijn zin. WIM STERRENBURG. landelijk commandant van de Oranje Gar- Deze week worden voor het laatst spelevenementen gebonden in het ka der van Jeugd Jolijt 1962 georgani seerd door de verenigingen aangeslo ten bij de Schiedamse Jeugd Raad. Het programma luidt: Maandag 9 ju li: Vanavond voor de laatste maal een wielerwedstrijd in bet Zuiden van Schie dam, We starten weer in twee ploegen, t.w. jongens van 12 tot en met 13 jaar en -ie jongens 14 tot en met 16 jaar. De start is voor de schoot ln de Zwor en de start om 1 uur. 16 Juli: Voor j-ongens en meis jes van 6 tot en met 12 jaar. die in het Zuidken van Schiedam wonen, is er een Spolavond op he terrrein achter het Schelershuisje op het Hoofd. Dinsdag 10 juli: Voor de jongens en meisjes die in het Nieuwkuid wonen. de, en ditmaal dus een.belangrijk offi cieel persoon, was vol lof over Schie dam. Heel vriendelijk wenste hij Schiedam heel wat zon maar hij kwam in duel met „zijn ondergeschikte" hopman Flip van Oordt (die zich zo betitelde), want de hopman stelde dat Schiedams KW-marsen regelmatig van zon worden voorzien. rDe vriendelijke wens van collega Sterrenburg behoef de dus niet in vervulling te gaan. Alle betrokkenen hebben overigens met animo naar de ditmaal lange, lange stoet van -wandelaars gekeken. De toren, van de Grote Kerk zorgde ervoor dat de stoet ditmaal nog langer leek, want het défilé dat om drie uur zou beginnen was vrij vlug bij vier uur maar dat kwam orndat de klok een kwartier voorloopt. zijn er roischaatswedstrijdten op de Mgr. Nolensiaau, tussen de Loeffstraat en de P Iers ion straat, ledereen in de leeftijd tussen 6 en 14 jaar kan hieraan meedoen, want de leiders brengen rol schaatsen mee. Ook hier beginnen om 7 uur. Woensdag 11 juli: Volksspelen voor jongens en meisjes die in de omgeving van het Sfarcoutpletn wonen. Ze gaan dan weer kegelen, boefijzer gooien, ba lanceren. met blokken werpen en niet te vergeten boogschieten. Iedereen van 6 tot ea met 14 jaar kan hieraan mee doen. Donderdag 12 juli: Ook in het Zuiden van Schiedam komen wagenraoes, n.l. in de Zwartewaalsestraat om met jon gens en meisjes van 8 tot en met 14 jaar deze wedstrijden te gaan houden. Wagens zullen de leiders meebrengen. Vrijdag 13 juli: De laatste wedstrijd die la bet Jeugd Jolijt programma ge houden zal worden is voor de jongens en meisjes die in het Nieuwlsnd wo nen. Vanavond autoped weds t rijden in de Klaas Katerstraat, voor iedereen van 6 tot en met 14 jaar. Zaterdag- 14 juli: Ttot slot van alle wedstrijden die in het Jeugd Jolijt pro gramma zijn geweest het DOE-feest dat gehouden zal worden op het terrein voor i de Koepel van de Schiedamse Gemeen schap in de Lange Niéuw-straat. Van iedere lagere school ln Schiedam, kan utt de 4e, 5e en 6e Idas iemand mee doen. Bij de bruine banden maakte hij aan alle partijen soms snel. soms na een wat langere tijd aan al zijn partijen een einde met een hane-goshi (5e heup worp). Bij de zwarte banden had hij eerst een partij te maken tegen Van Oosten uit Vlaardingen. Eerst na ver lenging moesten de scheidsrechters een beslissing nemen. In de volgende ron de stond hij tegenover Henk Schipper, een ctub en stadgenoot van Van Ant werpen. Ook hier was het een hane goshi, die Van Antwerpen wist te maken. De finale tussen wederom stad- en clubgenoten Tromp en Van Antwerpen beslisten de scheidsrechters in het voor deel van Tromp. In het tijdsbestek van drie kwartier had Van Antwerpen het toch maar gepresteerd om 6 partijen te maken, die alle maximum 5 minuten geduurd zouden hebben, wanneer hij niet ippons gemaakt zou hebben. Slechts één partij moest verlengd worden, duur de dus al acht minuten om dan uitein delijk de grootste finale met gering ver schil te verliezen. De conditie van de Dordtse reus is dan ook prima zoals ook zijn gehele houding en manier van werken sympathiek is. Het was opvallend, dat zowel 's mid dags als 's avonds verreweg de meeste partijen met ippons werden gewonnen, een enkele partij met een waza ari en dat zelden de scheidsrechters een be slissing moesten nemen. Opvallend was, dat bij alle beslissingen geen enkele kri tiek .weid gehoord, hetgeen zou moeten duiden op de grotere ervaring van de scheidsrechters en hek beter begrip van de wedstrijdregels én bij het publiek én bij de deelnemers. De uitslagen van de finale partijen luiden: Junioren: gele band: Osterman, Maas sluis verslaat Verwers. Kralingen met waza ari met 8e heupworp-2e schouder worp; oranje band: v.d. Schie, Over- sehie verslaat den Arend, De Maasstad met shime-waza (kiem aan hals); groe ne band: v.d. Woord, De Maasstad ver slaat Burik, Bonte, Delft met shime-wa za; blauwe band: Madna, Rapmund, Den Haag verslaat Burik, Bonte, Delft met shime waza; bruine- en zwarte banden: de Bruyne wint van Both (bei de Vlaardingen) de beslissing scheids rechters. Senioren: gele banden: Bor. Rapmund Den Haag verslaat Unnik, de Maasstad met tsuri-komi-goshi <8e heupworp); oranje band: Visser, Gorcum verslaat Buitelaar, Maassluis met kosoto-gake (4e beenworp): groene band: Sinoo, De Maasstad verslaat Dijkstra. Gouda met ushiro-goshi (7 e heupworp); blauwe band: Firet, Maassluis wint van Sack, goshi (5e heupworp); zwarte band: Tromp, Dordrecht wint van v. Antwerpen, Dor drecht op beslissing. [Advertentie} Baldadige lieden hebben de red dingsboei ontvreemd die in ëen -fcait aan de Maasboulevard in Schiedam is aangebracht. Tev.tss werden .het slot en de sleutel van het. kastje- ge stolen en 15 meter nyloodraad wordt vermist. Toen de ps&tatpan van mevrouw fc H. M. van T.-W. in haar 'woning'dn de Sint Llduinastraat te Schiedam oververhit geraakte durfde zij hét voorwerp niet meer aan te vatten. De vlam sloeg in de pan. De politie verleende assistentie een natte dweil «werd op de pan gelegd om het vuur te doven. Daarna hebben de politie mannen de pan, op de waranda gezet ln de keuken ontstond enige brand schade tot -een bedrag van vijftig gul- den die door verzekering wordt ge» dekt Voor de leerlingen van de zesde klassen van de Dr. de Visserscholen A. «3. B. te Schiedam wordt woens dag in gebouw Irene een afscheids avond gehouden, aanvang half -acht 9 De aqttariuffiaverenigiög Natuurge not Br Huis te Schiedam zal woens dagavond in de benedenzaal van De AmsteBbron een contacts vond houden waar alle aquariumliefiiebbers wel kom, zijn.1 Voor de Schiedamse scheidsrech ters en zij die de spelregels van het voetballen wiMen kómen belegt de Schiedamse Scheidsrechters Vereni ging in, samenwerking met de sdheids- rechtersconrmissie van de afdeÈtn-g Rotterdam van de KNVB dinsdag avond een practische les -op bet sportpark Boshoek» aanvang zeven uur. 1 De. ijzerwaker .A.G. te Schiedam deed- aangifte- var- diefstal van, - zijn bromfiets die in de stalling van Wil ton Fijenoord heeft gestaas, i, E TWEE eerstesecties voor het ge- De Schiedamse chauffeur K. Mist zijn bromfiets die hij niet op slot voor zijn woning in de Groene l-a an heeft gezet. Van. de vloerenleg- ger J. H. S. is een bromfiets gestolen die hij voor zijn woning in, de Teijler- straat had geparkeerd. In de R-errs- brandtTaara is de fiets van mej. E. M. de B. gestolen. verf van éc vakman "DE KROON" Eendrachtstr. 1? - Tel. 2755 "T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.r, Fioris de VijMelaan 134 (Promenade West) Tel. 821 Oj (Advertentie) een fascirerenda tentoonstelling voor iedereen die van mooie dingen houdt toegang vrij! edelsteenkundige f.g.a, ciiamantexpert g.i.a, lijnbaan 92 rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Het is een genoegen dat voor ons zo vertrouwde gezelschap in de raads zaal te mogen ontvangen", zei burge meester mr. J. W. Peek zaterdagmid dag toen vele burgerlijke en militaire autoriteiten in het Schiedamse stad huis officieel werden ontvangen. Mr. Peek was verheugd dat de deelname aan de K.W.-marsen in opgaande Ujn Is. HIJ stelde dat deze marsen altijd een bijzonder gebeuren vormen, het Is dan een mooie traditie dat vele groepen door Schiedams straten wan- I delen. Tevens waardeerde mr. Peek het dat de organisatoren bij deze mars steeds weer het aceent leggen op een ander facet van het nationale leven. Ditmaal Is bet leger gekozen. De landelijk commandant van de Oranje Garde de heer W. Sterrenburg feliciteerde Schiedam niet alleen met de KW-mars maar bovendien met het feit dat er ditmaal zon is. Vroeger had Leerdam bij de Glasstadmars ai- tijd de zon. nu was dit omgekeerd het geval, Schiedam had de zon cn Leerdam had onlangs regen. De heer Sterrenburg betreurde het dat slechts vier vendels van de Oranje Garde no te de présence gaven. Ze hadden er allen moeten zijn. Met waardering sprak de heer Sterrenburg van het werk van hopman Van Oordt. Hij was blij dat er zovele militairen aanwezig waren. r«ï*S!"ku.« ^.e I^S^^^rlting zou het oruno- O ran Je Garde Is al een vertrouwde be seeker In Schiedams stadhuis. Hij was blij dat fa burgemeester en de bevob king so meeleven met dit festijn. Waardering bad hij voor hopman Van Oordt die het wandelfeeat al bij de aanvang van het nieuwe jaar begint te organiseren. Hij besprak daarna de historie van de Oranje Garde, die werd opgericht toen er In 1933 rebellie ontstond op de „Zeven provinciën". „Het volk werd wakker geschud» wij wilden de jeugd terug brengen tot de historie omdat God dut van ons vraagt." Voor de Ned. Chr. Wandelsport Bond bracht secretaris I. va ra wijnmalen dank aan het gemeentebestuur en bet gemeentelijk personeel. „Zonder deze gelijk zijn deze marsen te organise- reo" Ook bracht de heer Van Wijoma. len datMt aan de legerautoritelteo. Hij zei dat het noodzakelijk is dat de jeugd zoveel mogelijk ziet van het mi litaire werk. „De tijd in dienst doOrge- bracht is namelijk een goede tijd," De oprichter van de Oranje Garde Schiedam veteraan N. Scheurkogel stelde dat er jaren werk nodig was om de Oranje Garde tot een volwaar dig# vereniging te maken. Dat is niet gemakkelijk geweest maar dankzij het doorzetten van de functionarissen is het gelukt. Daarom is het succes van dit wandelevenerreen vorm van er kenning en waar.! r ng. tunnel, dat onder de Nieuwe Maas, zal doorlopen, zijn. gereed. In htm volle glo rie lagen zij klaar in het bouwdok op het eiland Van Brienenoord, vanmorgen, maandag, om vier uur is in dat dok het water van de Nieuwe Maas Ingelaten. Om het zover te krijgen hebben de me tro-bouwers op Van Brienenoord de laat ste weken in ploegenarbeid gewerkt en voor de leiders van dat werk zijn er wel eens een paar nachten bij ingeschoten. Maar nu kan toch worden begonnen San het voorbereiden van het transport naar de plaats waar deze twee stokten tun nel uiteindelijk moeten komen: de mon ding van de Leuvehaven. Eer de stokken op hun plaats liggen, komt er echter nog heel wat kijken. TIET INLATEN van water in het botxw- dok op Van Brienenoord moet in etappes geschieden. Berst wordt er water ingepompt tot een diepte van twee meter. Dat duurt maar enkele uren. Vervolgens wordt de gehele dokbemaliitg gedemonteerd en weggehaald, de pompen, alle leidingen en alles wat daartoe behoort. Men rekent daarvoor een hele dag nodig te zullen hebben. Vervolgens het is dan al weer dinsdag wordt wederom water toe gelaten tot een diepte van een meter of zes. De twee tunnelsecties zijn dan gro tendeels onder water en de ballast wordt verder zorgvuldig „afgetrlmd" zoals bij een onderzeeboot geschiedt Voor dat af- trimmen maakt men gebruik van water- ballast Dan worden de twee tunnelmo- ten beproefd op waterdichtheid. Er wordt lucht uitgepompt, zodat er binnen de tunnelmoten een onderdruk bestaat De zelfde werkwijze is indertijd gevolgd bij de bouw van de Maastunnel. TTE TENTOONSTELLING „Knopen en As knopen" in het Bouwcentrum te Rot terdam is een volautomatische winkel rijk. Die winkel zal daar drie weken blijven staan. In deze winkel kan een klant een keus- maken uit ongeveer twee- bjmderd artikelen, die elk ten hoogste 30 bij 40 cm mogen zijn. De winkel wisselt geld tot maximaal honderd gulden, geeft antwoord als er te weinig geld Is gele verd of als het gevraagde artikel is uit verkocht of ookals er in de winkel geen wisselgeld meer ligt en de klant dus op een andere manier zal moeten be talen. Van de klant wordt verwacht, dat hü met het apparaat kan omgaan. De via deze super-automaat verkochte artikelen zun in de winkeletalage vooralen van een nummer. Als de klant geld in de gleuf doet, gaat er een luikje open, waarachter efn ^««chijf als van een telefoon is ge plaatst Op deze kiesschijf draait de klant het nummer van hetgeen hij wil hebben en via een transportband komt het ver langde artskei naar hem toe. Voor de jon- gere mensen is dat alles gewoon en aan trekkelijk. Ouderen zullen er waarschijn- lyk vreemd tegenover staan en de voor keur blijven geven aan de winkel-op-de- hoek met de man achter de toonbank iaa,r f*n Vo°n^el bi dat de automatische wiiike. nooit iets terug kan zeggen, zodat de klant altijd het laatste woord heeft. Hopman Flip van Oordt smekende JifJ VemSd Schiedam, wegeoH afwezigheid van voorzitter J. w b> j*". der Brugge, sei dat het jeugdwerk de laatste jeren een sr dere weg ie ad- gaan. De Jeugd wordt meer bettnkk*> bU de maatschappij -en dn» heeft sUn peeltteve kanlea, geslea het vaa een vorige KW mar».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1