ENKELE PAREN OPRUIMING ï>e Berlk ruimt o|i 0 iUIMINGS-UITSPATTING 39.75 49.75 Fa. Ph. IMen ZONEN Weer sleepboot omgeslagen Mevrouw, ale u er auw b[ bent-l HEEI tLIJKE KOELE DRAIIKEN sandaaltjes sc oenen schoenen VERKOOPSTER DAAR ZORGT OVERSLUIZEN VOOR meubelen bedden VAN DALEN SPOTKOOPJES IN ZUIVER WOLLEN DEKENS 375.- I erolme reini t tankschepen tOTTEI 2DAMI ^ielerprofronde Bi mist beter 3000 dan 1000 meter afstand mimi vanaf Portugese dochter van Synres ouwri pmaken plan-Langeplaat Kom nu vlug kijken! Nu koopt U 3 paar (goede) schoenen voor het geld van één! Straks hebt U spijt als U nu niet profiteert! Meubelen tegen sterk verlaagde prijzen a) CORRESPONDENT b) ASSISTENT DRUKKER e) ASSISTENT(E) GEROUTINEERDE TYPISTE ASSISTENT(E) f) ASSISTENTE MEDEWERKSTER Zuiver vvo jen Actie „O.S.N." dankt Hoekse wijkraad DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 VRIJDAG 20 JULI 1%2 Eendrachtstraat 39 Viaardingen BESCHAAFDE U KUNT NU PROFITEREN! Al onze show- t meubelen brengen wij in opruiming tegen P sterk verlaagde fabrieksprijzen. Een kans die U niet voorbij mag laten gaan. Komt U zelf overtuigen wat een geld U NU be spaart, als U Uw meubelen bij „DE BERK" f koopt! MEUBELFABRIEK I EBERK Wm. Beukelszoonstraat 50 - Telefoon 2363 - Na 18 uur: Julianalaan 7 Een Koerier kunt u om een boodschap sturen AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR GEREGELD ADVERTEREN BEZORGT U EEN GOEDE NAAM familieberichten kunt u ook opgeven aan agenten en bezorgers k kt U maar naar deze l.persoons PLASTIC MATRASSEN 1-persoons VERENDE MATRASSEN Grote 1-pers. maat NU v.a 2-pers. NU v.a KORTOM TE VEEL OM OP TE NOEMEN KOMT U ZELF MAAR KIJKEN TEL. 2382 TEL. 5782 FLORIS DE VIJFDELAAN 13 VAN HOGEN DORPLAAN 31 ROMI Mitrgarinefabrieken. ongeval vernamen wij nader nog, dat - voor t eerst mee als de zandbak - De Waalhaven van le firma Oosterwijk te Rotterdam met als dekknecht - verdronken sewpper a. ae jongh- die stuurloos was, uit de koers dreigde te lopen. De Op de Dordtsehe Kil, vlak by het Hollandsch Diep, is gister middag de sleepboot „Adma" omgeslagen en gezonken. De 14. jarige jongen Pieter van Helden, gewoond hebbend in Rotterdam, is bij dit ongeval verdronken. Een bijzonder tragische omstandig heid was, dat de jongen voor het eerst als dekknechtje een reis met de sleepboot meemaakte. Door welke oorzaak de ,,Adma" kapseisde is tot nog toe niet bekend. Advsnenua breed 130 cm van^§® £Z f5 AL ££N HBZfC- Maar wat is koel in de zomer? Uw limonade is geen limonade en uw biertje Is uw biertje niet. Er zijn maar weinig mensen die zo'n fijne ouderwetse kelder hebben, waar alles digen goed in blljfc. Maar met een koelkast schenkt u bier alsof het getapt Is. U geniet er meer van, 's avonds als u uitblaast van uw warme dagtaak. Kom kiezen uit de unieke kollektie van *a1 onze koelkasten werden geleverd met volledige garantie. Mti (■IkVIIAAKI) PER 1 SEPTEMBER OF EERDER GEBODEN WORDT: GOED LOON VERKORTE WERKWEEK PRETTIGE WERKKRING TrrTTTTTTTT»TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTYTTT»TTrTTTTTTTTTTTTTTTTTtrYTT» EPEDA-MATRAS S EN zomer- en winterkant-SO/ 59. (vervallen dessin)-120/ - 89.— CEO WN-3IATRAS SEN Lux-geborduurda 80/79— Schapenwol afdekking 120/ 119— JAVA KAPOKMATRASSEN eigen fabrikaat 80/ 59.85 120/ 99.5» Diverse MEREMATRASSEN iets smoezelig, afgeprijsd kapok kussens*.98 divanbedden, 1-pers, 26.98 STALEN SLAAPKAMERS: Restanten Chroom slaapkamer, geheel Su- wïde bekleed, best uit: Toog- ledikant met 2 kastjes, tafel en 2 stoelen nu 398— ANTIFORT-BANKSTEL best. uit: bank en 2 faut. van 875,- voor 689— TEAK EETHOEK, ;afel met tussenblad, 4 stoe len met schuimrubber nu 389.- TEAK EETHOEK, tafel met 4 stoelen van 595,- voor479.- GEHEEL TEAK DRESSOIR, nu 273. TEAK SLAAPKAMER, bes! uit: 3-deurs kast, toog ledikant met 2 kastjes, tafel en 2 stoelen. Van 695,- voor 598.- WONINGINRICHTING Broersvest 64—66 - Singel 4951 Telefoon 67920 na 6 nar: 69845 Van Wesembekestr. 24 (Werfdyk) - Tel. 6788 Kon. Vnihelminabaven N.Z. 17, Postbus 20 Viaardingen. zoeken conctact met gegadigden voor onderstaande functies ia de drie moderne talen, voo: de afdeling Export. Sterke voorkeur genieten zij, die tevens Spaans beheersen. Commerciële ge richtheid gewenst. Een enthousiaste jongemas van 20 tot 30 jaar met kennis van en ervaring In het. grafische vak bieden wij op onze huisdrukkerij af wisselend werk. voor de afdeling Export. De werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit de emballage- administratie en -inkoop. Mulo-diploma ver eist. Leeftijd 2023 jaar. in de drie moderne talen. Ervaring met dicteerapparaat is zeer gewenst Zowel ge huwde ils ongehuwde dames komen voor deze afwisselende functie In aanmerking. voor de Afdeling Verkoop Binnenland, of haar werkzaamheden zullen bestaan uit het verwerken van de verkoop- en koster,, gegevens, die door het mitendienstpersoneel worden verstrekt. Mulo-diploma vereist Leef tijd 16—22 jaar. voor de afdeling Boekhouding, ter bediening van onze boekhoudmachine. Leeftijd 1622 jaar. Mulo-opleiding gewenst. voor de afdeling Export Voor verschillende type en administratieve werkzaamheden, ver- band houdende metin-enuitvoerdocumenten. Mondelinge er, schriftelijks sollicitaties worden gaarne ingewacht op de afdeling Personeelszaken. Groothandel in papier- en textielafvallen Non-Ferro metalen en ijzer Eigen archiefvernietiging. Levering van poetslappen 4e Indusiriestraat 12-14 - Te], 4595 - Viaardingen 1T/innzin 1 Heten dit tot dusver echter niet toe. V €CT nmri, 6 Omtrent de toedracht van dit De sleepboot. die eigendom is van de Rotterdamse sleepdienst Korvt trok samen met de sleepboot „Warmond" van iezelfde sleepdienst een geladen zand bak. Ter hoogte van Willernsdor vol trok zie:het drama. De „Adm: zal zich zeil bij het nemer van een. bocht waarschijnlijk omgetrokken hebben. Tot ontsteltenis van de bemanning van de „Warmond" zonk de boot binnen enkele "seconden. De 20-jarige sleepbootkapitein Joh. P. Franken evenals de jongen af komstig uit Rotterdam, wist zich op het nippertje in veiligheid te stellen. Hij sprong van de zinkende sleepboot in het water. Het onervaren dekknechtje Is ad geen kans meer. De kapitein werd dooi de bemanning van een juist passerend schip opgepikt en later overgezet op een patrouilleboot van de Rijkspolitie te wa ter. Men zou trachten de sleepboot te lichten en het stoffelijk overschot van de jongen te bergen. De omstandigheden kapitein van de „Adma" probeerde dit te corrigeren, maar zonder resul taat De zandbak voer jn afwijkende richting door en de „Adma", die in tegenstelling tot de „Warmond" voor de bak oer, werd oor de sleepkabel gevaarlijk naar één kant getrokken. Op het laatste moment gooide de kapitein van de „Adma" de sleepkabel las, maar toen was het al te laat. De jonge bevond ich in het vooronder van de „Adma". Met het schoonmaken van de grote Perzische olietanker Mohammed Reza Snah is de jongste dochtermaatschappij van het Verolme-concern, her Verolme i ankreinigingsbedrijf op Rozenburg in gebruik genomen. Het nieuwe bedrijf is gebouwd langs de tweede werkhaven var de werf. De installatie is zo opgezet da gelijktijdig twee tankers van honderdduizend tor kunn ettworden greinigd. Verwacht wordt dat ook binnenlichters en eventueel zelfs rollend tankmateriaal zuilen worden schoongemaakt. De reiniging van de schepen gebeurt door middel van warm water. Het losge weekte vuil word; met de pompen van het schip naar de wal gestuwd Het mengsel wordt daar gesplitst in aliei en water. Het wategaat naar de rivier, de olie naar de opslagtanks. Zolang de voorraad strekt, kunt u nog profiteren van de speciale aanbieding: 3 pakjes Knorr vleesbouillon van 105 voor 95 ef of 2 pakjes Knorr kippei uillon van 80 voor 72 ct Vraag trouwens altijd", om Knorr bouillon. Juist in uw vakantie Is het een opwekkende zo-klaar drank. DE MINISTER van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft goedkeuring verleend voor de bouw of uitbreiding van twaalf projecten in Rotterdam ten be drage var ongeveer dertien miljoen gulden. De rijksgoed'keuring voor zes pro jecten heeft betrekking op.de door de gemeente Rotterdam ingediende „interim- lijst" De ministeriële toestemming voor de jitvoering van de andere plannen houdt direct verband met het aantrekken van Spaanse bouwvakarbeiders. Hierdoor is namelijk enige verruiming op de Rot terdamse bouwmarkt opgetreden DE GOEDKEURINGEN van de projec ten die op de „interim-lijst" waren vermeld zijn: sector handel en verkeer: KV, R.V.S. uitbreiding kantoorpand Westerstraat 1.200.000). Phs. van Om meren N.V. - afbouw kantorencomplex Wesferlaan 4.514.000). N.V. Müller en Co uitbreiding havenloods St. Jobsweg 288.000); N.V Radio Holland - uitbrei ding gebouwencomplex Eekhoutstraat bij Sluisjesdijk 416.000) Sector gezond heidszorg en hygiëne: St. Clara zieken huis - bouw van tijdelijke verpleeginrich ting Oost Varkenoordseweg (f 105.000). Sector overheidsgebouwen. ROTEB bouw van zout en zandopslagruimte, Kleinpolderweg (f 325,000), De rijksgoed keuringen in verband met de komst van de Spaanse bouwvakkers h -boen betrek king op: Uitbreiding bij Coöp. Inkoop- vereniging Homobonus, vValenburgerweg 840.000J. Flatgebouw Schiebroek - 108 woningen 2.230.000). Uitbreiding em ballagefabriek N.V. Esperc Spaansepol- ier 125.000). Uitbreiding Van Rietscho ten en Houwens, Sluisjesdijk 195.000). Assurantiehuis (Rudig), Wijnhaven 3.500.000i. Jeugdgebouw De Arend, Kaapstraat 92.000), HET nieuwe kantoorpand voor de R.V.S. ran de Westerstraat te Rotterdam zal worden opgetrokken naast het viei ver diepingen tellende gebouw, dat vorig jaar in gebruik is genomen. Het gebouw krijgt vijf verdiepingen. Over ongeveer twee jaar zal het pand gereed zijn. Op het ter rein aan de Eekhoutstraat gaat Radio- Holland een nieuwe school voor de op leiding van radio-officieren ter koop vaardij bouwer. Het gebouw, dat tot nu toe werd gebruikt, is ie klein geworden. De nieuwe school zal wanneer eind 1962 met de bouw wordt begonnen, eind 1963 in gebruik kunnen worden genomen Het nieuwe gebouw van de firma Hudig en Co., makelaars in assurantiën, zal langs de Wijnhaven aan de westelijke kant van het spoorwegviaduct worden opgetrokken. Het pand krijgt vier verdiepingen. De bouwtijd wordt geschat op ongeveer drie jaar. Het huidige pand van Hudig en Co. aan de Wijnhaven werf in 1943 onteigend in verband met de (nimmer uitgevoerde) plannen voor de aanleg van een tweede spoorwegviaduct. Voor de tweede maal zal tijdens de vakantiefeesten, van de Schiedamse Ge meenschap een wielerprofronde worden georganiseerd op het parcours Tuinlaan -Lange Nieuwstraat. Voor de wedstrijd op 11 augustus heb ben eeds 35 wielrenners ingeschreven, hierbij bevindt zich Piet Rentmeester, di vorig jaar winnaar werd. Het organiseren van een dergelijke ronde voor beroepsrermers is vrij kost baar vanwege he: afsluiten vat), de con tracten. Daarom heeft de organiserende rennersclub „Schiedam" zich voor het verkrijgen van financiële steun tot de bedrijven gewend. Zij, die a! eerder tijdens een Opruiming meubelstof bij ons kochten, weten uit ondervin ding, dat prijsverschillen tot op de helft van de normale prijs geen zeldzaamheid zijn. Morgen begint de Opruimings verkoop van zuiver wollen épinglé, normale prijs 10.95 per meter. Zuiver wollen épinglé in klas sieke en moderne fantasie-des sins, koopt U morgen per meter voor nog géén vijf gulden. De hoofdinspecteur voor de scheep vaart, -le heer J. Melz, heeft donderdag bij de behandeling voor de Raad voor de Scheepvaart va tie aanvaring van het s.s. Santo Domingo op 25 eptember 1961 op de Nieuwe Waterweg gezégd, dat naar jn mening bjj dichte mist een onderlinge afslsttó van wel minstens 3000 meter in acht dient le worden ge nomen In plaats van de aanbevolen af stand var 1000 meter De aanvaring geschiedde ter hoogte van Maassluis in potdichte mist Ei voeren 's nachts zes schepen achter el kaar, maar door een manoeuvre van een sleepboot, die dwars overstak, moes ten de voorste schepen vaart minderen. Daardoor was de Santo Domingo te dichi, bi de voor dit schip uit varende Stad Rotterdam gekomen. De loods van dc Santo Domingo ver klaarde. dat hij enkele aanwijzingen van de radarposten waarschijnlijk niet had gehoord De Stad Rotterdam werd langs de gehele bakboordzijde geschampt. De scheepshuid en het sloependel? werden beschadigd, maar het schip maakte geen water en kon doorvaren naar de Waal haven. De heer Metz zei voorts, dat schepen zoals de sleepboot, die geen contact had met de radarpost, de onderlinge veilig heid kunnen bevorderen door bij mist de rivier zo weinig mogelijk over te steken of dit geheel na te laten, „Dit zou kunnen, lelden tot een bevoorrech ting van her zeevarende verkeer boven de binnenscheepvaart, maar als men geen contact heeft met de centrale lei ding, die het v .rkeor regelt op de radar posten, dan is men niet alleen eet- ge vaar voor zichzelf maar ook voor an deren," In algemene zin kon de heer Metz geen aanmerking maken op de organisatie. „Het is echter belangrijk, dat in hel draadloze verkeer een grotere spreek discipline In acht wordt genomen en dat zowel tan boord van de schepen ais op de wal dc schriftelijke aamvijzinge: van hogerhand strikt worden uitgevoerd naar de letter maar ook naar de geest. De raad zal in deze zaak schriftelijk uitspraak doen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zuiver wollen épinglé in de kleuren blauw, geel, groen, lila, rood enz. per meter Géén tef. of ichrlft. best. (Van onze correspondent) Bij ie wijkraad van Hoek van Hol land is een dankbetuiging ingekomen van het actiecomité „Opgeruimd ;taat netjes" Rotterdam, ondertekend door wethouder J V. Schilthuis, voor de wijze waarop de slotaetii te Hoek van Holland is geor ganiseerd. Voor de activiteit en de wijze van or gan is a ti - te Hoek van Holland werd grote erkentelijkheid betuigd welke lof spe ciaal toekomt aan het wijkactiecomité onder leiding van de heer A. Lems, de hoofden der scholen, leerkrachten en leerlingen, muziekvereniging H.A.Z. en voorts alle medewerkenden die op spon tane wijze getracht hebben het doel der actie „een schoon Hoek van Holland" levend te houden. De N.V Chemische Industrie Synres met fabrieken, .research- en toepassings- lobaratoria in Hoek van Holland fabri ceert zbals bekend eveneens in Frankrijk, Spanje, Mexico er Brazilië. Dit concern is thans opnieuw uitge breid met een dochteronderneming in Lis sabon onder de naam Industrias Quimicas Synres Portugesa, S.A.R.L. Dezs onder neming is opgericht tezamen met de 3o- ciedade Nacional de Saboes Ida., Lissa bon. De Portugese en Nederlandse oprichters van de nieuwe onderneming nemen elk deel met 50 procent in het kapitaal, dat vijf miljoen escudos bedraagt. Het fabricageprogramma zal omvatten kunstharsen voor de verf- en drukinkt industrie, polyesterharsen, weekmakers en emulsies. De N.V. Chemische Industrie Synres had door middel van haar export uit Nederlanc reeds vaste 'oet op de Portugese markt. i)e directie verwacht dat het marktaandeel door cie fabricage ter plaatse nog belangrijk zal worden uit gebreid. Vrijdagmorgen werd ten gemeentehui ze van Rozenburg aanbesteed het bouw rijp maken van het uitbreidingsplan Langeplaat. Ingekomen waren ach! bil jetten: firma C. A. Qualm f2.183.000 B. d Jager te Kinderdijk, ƒ2.168.000, firma J. P. Killian en Co. te Gorinchem voo; ƒ2.140.000 L. J. Soetemeijer t« le, ƒ2.083.000, gebrs. Kleinjan te Rotter dam, 2.058 000 firma Krftsijeveld te Ba- redrecht, ƒ2.048.000 firma M. Hoeke, en Zn. te Nieuwendijk 3.000.000 rond, fir ms Gebrs. Romers te Rozenburg 1.997.500. De begroting bedroeg 2.068.325. De gunning werd aangehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2